Gói thầu: Gói thầu số 08: Xây lắp và lắp đặt thiết bị toàn bộ công trình

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200110712-00
Thời điểm đóng mở thầu 17/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Lai châu
Tên gói thầu Gói thầu số 08: Xây lắp và lắp đặt thiết bị toàn bộ công trình
Số hiệu KHLCNT 20191270675
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Vốn vay TDTM KHCB của NPC
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-06 16:23:00 đến ngày 2020-01-17 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 3,976,812,783 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 59,000,000 VNĐ ((Năm mươi chín triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Hạng mục 1: Hạng mục chung
1 Chi phí bảo trì công trình Theo Chương V-E-HSMT 12 Tháng
2 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công Theo Chương V-E-HSMT 1 Khoản
3 Chi phí an toàn lao động và bảo vệ môi trường cho người lao động trên công trường và môi trường xung quanh, di chuyển lực lượng lao động trong nội bộ công trường, di chuyển máy, thiết bị thi công đặc chủng và lực lượng lao động, bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công... Theo Chương V-E-HSMT 1 Khoản
B Hạng mục: Các hạng mục công việc xây lắp toàn bộ công trình
C PHẦN VẬT TƯ A CẤP B LẮP ĐẶT
D PHẦN TBA
E Thiết bị TBA
1 Máy biến áp 50KVA- 35/0,4KV Theo Chương V-E-HSMT 6 Máy
2 Máy biến áp 100KVA- 35/0,4KV Theo Chương V-E-HSMT 1 Máy
3 Máy biến áp 160KVA- 35/0,4KV Theo Chương V-E-HSMT 1 Máy
4 Chống sét van - 42kV Theo Chương V-E-HSMT 8 Bộ
5 Câu chì tự rơi FCO-35 100A Theo Chương V-E-HSMT 8 Bộ
6 Tủ hạ thế trọn bộ 400V- 75A Theo Chương V-E-HSMT 6 Tủ
7 Tủ hạ thế trọn bộ 400V- 150A Theo Chương V-E-HSMT 1 Tủ
8 Tủ hạ thế trọn bộ 400V- 250A Theo Chương V-E-HSMT 1 Tủ
F Dây sứ, phụ kiện
1 Cách điện đứng VHD-35 + Ty mạ Theo Chương V-E-HSMT 137 Quả
2 Cáp trung thế 35kV-As/XLPE4.3/CWS/PVC-1x50-40,5kV Theo Chương V-E-HSMT 144 m
3 Cáp đồng hạ thế 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x50+1x35 mm2 (Cáp lực) Theo Chương V-E-HSMT 48 m
4 Cáp đồng hạ thế 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x95+1x50 mm2 (Cáp lực) Theo Chương V-E-HSMT 8 m
5 Cáp đồng hạ thế 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x120+1x95 mm2 (Cáp lực) Theo Chương V-E-HSMT 8 m
6 Dây đồng cứng 35kV Cu/XLPE4.3/CWS/PVC-1x50-40,5kV Theo Chương V-E-HSMT 120 m
G PHẦN ĐƯỜNG DÂY 35kV + 0,4kV 
H Thiết bị đường dây 35kV
1 Dao cách ly 1 pha căng trên dây Theo Chương V-E-HSMT 24 Bộ/pha
2 Chống sét van thông minh 35kV Theo Chương V-E-HSMT 36 Bộ/pha
I Dây, sứ, phụ kiện
1 Sứ đứng VHD-35 + ty Theo Chương V-E-HSMT 32 Quả
2 Cách điện đứng Polymer PPI-35 + Ty Theo Chương V-E-HSMT 99 Quả
3 Cách điện chuỗi Polymer PDI-35 + PK Theo Chương V-E-HSMT 148 Chuỗi
4 Cách điện chuỗi treo Polymer PDI-35 + PK Theo Chương V-E-HSMT 6 Chuỗi
5 Dây dẫn AC-50/8 Theo Chương V-E-HSMT 10.616 m
6 Cáp vặn xoắn ABC4x70 Theo Chương V-E-HSMT 8.592 m
J PHẦN B CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT 
K PHẦN TBA
L Xây dựng+ lắp đặt
1 Cáp đồng mềm M70 Theo Chương V-E-HSMT 49 m
2 Cáp đồng mềm M95 Theo Chương V-E-HSMT 7 m
3 Xà đón dây đầu trạm XĐT-1 Theo Chương V-E-HSMT 8 Bộ
4 Xà đỡ sứ trung gian-1 XTG1-1 Theo Chương V-E-HSMT 8 Bộ
5 Xà đỡ sứ trung gian-2 XTG1-2 Theo Chương V-E-HSMT 11 Bộ
6 Xà đỡ cầu chì tự rơi và chống sét van XFCO+CSV-12 Theo Chương V-E-HSMT 5 Bộ
7 Xà đỡ cầu chì tự rơi và chống sét van XFCO+CSV-14 Theo Chương V-E-HSMT 3 Bộ
8 Giá đỡ cáp lực Theo Chương V-E-HSMT 8 Bộ
9 Giá đỡ Tủ hạ thế Theo Chương V-E-HSMT 8 Bộ
10 Giá đỡ máy biến áp GĐMBA 1-12, 14 Theo Chương V-E-HSMT 7 Bộ
11 Giá đỡ máy biến áp GĐMBA-TBA1.5-14 Theo Chương V-E-HSMT 1 Bộ
12 Ghế cách điện TBA Theo Chương V-E-HSMT 8 Bộ
13 Thang trèo TS-2,5M-TBA-12 Theo Chương V-E-HSMT 5 Bộ
14 Thang trèo TS-3M-TBA-14 Theo Chương V-E-HSMT 3 Bộ
15 Cột PC-12-7,2 Theo Chương V-E-HSMT 5 Cột
16 Cột PC-14-9,2 Theo Chương V-E-HSMT 3 Cột
17 Gốc cột PC-14-8,5 Theo Chương V-E-HSMT 1 Gốc cột
18 Tiếp địa trạm biến áp TBA 1 Cột -12M Theo Chương V-E-HSMT 5 Bộ
19 Tiếp địa trạm biến áp TBA 1 Cột -14M Theo Chương V-E-HSMT 2 Bộ
20 Tiếp địa TBA 1.5-14M Theo Chương V-E-HSMT 1 Bộ
21 Móng cột trạm MT-TBA1-12 Theo Chương V-E-HSMT 5 Móng
22 Móng cột trạm MT-TBA1-14 Theo Chương V-E-HSMT 2 Móng
23 Móng cột trạm MT-TBA1.5-14 Theo Chương V-E-HSMT 1 Móng
24 Lắp chụp đầu sứ hạ áp MBA Theo Chương V-E-HSMT 32 Cái
25 Nắp chụp sứ cao áp MBA Theo Chương V-E-HSMT 24 Cái
26 Lắp chụp SI-35kV Theo Chương V-E-HSMT 24 Bộ/2cái
27 Lắp chụp chống sét van Theo Chương V-E-HSMT 24 Cái
28 Đầu cốt đồng M120 Theo Chương V-E-HSMT 9 Cái
29 Đầu cốt đồng M95 Theo Chương V-E-HSMT 45 Cái
30 Đầu cốt đồng M70 Theo Chương V-E-HSMT 112 Cái
31 Đầu cốt đồng M50 Theo Chương V-E-HSMT 89 Cái
32 Đầu cốt đồng M35 Theo Chương V-E-HSMT 12 Cái
33 Đầu cốt đồng nhôm AM50 Theo Chương V-E-HSMT 24 Cái
34 Đầu cốt đồng nhôm AM70 Theo Chương V-E-HSMT 64 Cái
35 Ghíp nhôm AL-3BL Theo Chương V-E-HSMT 144 Cái
36 Biển báo an toàn + PK Theo Chương V-E-HSMT 17 Cái
37 Biển báo tên trạm Theo Chương V-E-HSMT 8 Cái
M Thí nghiệm
1 Máy biến áp 50KVA- 35/0,4KV Theo Chương V-E-HSMT 6 Máy
2 Máy biến áp 100KVA- 35/0,4KV Theo Chương V-E-HSMT 1 Máy
3 Máy biến áp 160KVA- 35/0,4KV Theo Chương V-E-HSMT 1 Máy
4 Hệ thống tiếp địa TBA TĐT Theo Chương V-E-HSMT 8 HT
N PHẦN ĐZ 35KV TRÊN KHÔNG
O Xây dựng+ lắp đặt
1 Móng cột MT-PC12 Theo Chương V-E-HSMT 26 Móng
2 Móng cột MT-PC14 Theo Chương V-E-HSMT 6 Móng
3 Móng cột MT-PC16 Theo Chương V-E-HSMT 2 Móng
4 Móng cột MTĐ-PC12 Theo Chương V-E-HSMT 1 Móng
5 Móng cột MTĐ-PC16 Theo Chương V-E-HSMT 3 Móng
6 Móng néo MN15-5 Theo Chương V-E-HSMT 46 Móng
7 Cột PC-12-7,2 Theo Chương V-E-HSMT 22 Cột
8 Cột PC-12-10 Theo Chương V-E-HSMT 6 Cột
9 Cột PC-14-8,5 Theo Chương V-E-HSMT 6 Cột
10 Cột PC-16-9,2 Theo Chương V-E-HSMT 8 Cột
11 Xà đỡ lèo XĐL1-35 Theo Chương V-E-HSMT 7 Bộ
12 Xà rẽ nhánh XRN2-35 Theo Chương V-E-HSMT 3 Bộ
13 Xà rẽ nhánh XRN1-35 Theo Chương V-E-HSMT 4 Bộ
14 Xà néo II tim 2,5m XNII-2,5 Theo Chương V-E-HSMT 2 Bộ
15 Xà néo kép 3 pha dọc tuyến XNK-35-3N-D Theo Chương V-E-HSMT 4 Bộ
16 Xà néo thẳng, Néo góc XN-35-3N Theo Chương V-E-HSMT 16 Bộ
17 Xà đỡ vượt 3 pha ngang XĐV-35-3N Theo Chương V-E-HSMT 4 Bộ
18 Xà đỡ thẳng 3 pha bằng XĐT-35-3B Theo Chương V-E-HSMT 4 Bộ
19 Xà néo 3 thân XN-3T Theo Chương V-E-HSMT 6 Bộ
20 Cổ dề néo thẳng CDNT-98 Theo Chương V-E-HSMT 1 Bộ
21 Cổ dề néo góc CDNG-98 Theo Chương V-E-HSMT 16 Bộ
22 Cổ dề néo góc CDNG-105 Theo Chương V-E-HSMT 6 Bộ
23 Cổ dề bắt sứ chuỗi CDBS-98 Theo Chương V-E-HSMT 3 Bộ
24 Chi tiết Ghép cột đôi GC-16(18) Theo Chương V-E-HSMT 3 Bộ
25 Dây néo DN18-12 Theo Chương V-E-HSMT 38 Bộ
26 Dây néo DN18-14 Theo Chương V-E-HSMT 8 Bộ
27 Thang sắt 2,5m TS-DCL Theo Chương V-E-HSMT 16 Bộ
28 Ghế cách điện GCĐ-DCL Theo Chương V-E-HSMT 8 Bộ
29 Xà phụ lắp chống sét van thông minh 35kV Theo Chương V-E-HSMT 12 Bộ
30 Tiếp địa RC-2 Theo Chương V-E-HSMT 30 Bộ
31 Tiếp địa RC-3T Theo Chương V-E-HSMT 2 Bộ
32 Kẹp cáp nhôm 3 bu lông Theo Chương V-E-HSMT 90 Cái
33 Biên báo cấm trèo Theo Chương V-E-HSMT 42 Cái
P Thí nghiệm
1 Tiếp địa RC-2 Theo Chương V-E-HSMT 30 Bộ
2 Tiếp địa RC-3T Theo Chương V-E-HSMT 2 Bộ
Q PHẦN ĐZ 0,4KV
R Xây dựng+ lắp đặt
1 Cột PC-8,5-3.0 Theo Chương V-E-HSMT 120 Cột
2 Cột PC-8,5-4,3 Theo Chương V-E-HSMT 65 Cột
3 Cột PC-10-3,5 Theo Chương V-E-HSMT 12 Cột
4 Cột PC-10-4,3 Theo Chương V-E-HSMT 14 Cột
5 Móng M1-8,5 Theo Chương V-E-HSMT 65 Móng
6 Móng MĐ-8,5 Theo Chương V-E-HSMT 60 Móng
7 Móng M1-10 Theo Chương V-E-HSMT 10 Móng
8 Móng MĐ-10 Theo Chương V-E-HSMT 8 Móng
9 Cổ dề CDV-1 Theo Chương V-E-HSMT 8 Bộ
10 Cổ dề CDV-3 Theo Chương V-E-HSMT 2 Bộ
11 Cổ dề CD1-160 Theo Chương V-E-HSMT 116 Bộ
12 Cổ dề CD2-160 Theo Chương V-E-HSMT 76 Bộ
13 Cổ dề CD3-160 Theo Chương V-E-HSMT 21 Bộ
14 Cổ dề CD1-10 Theo Chương V-E-HSMT 12 Bộ
15 Cổ dề CD2-10 Theo Chương V-E-HSMT 11 Bộ
16 Cổ dề CD3-10 Theo Chương V-E-HSMT 8 Bộ
17 Cổ dề CDT-12 Theo Chương V-E-HSMT 17 Bộ
18 Cổ dề CDT-14 Theo Chương V-E-HSMT 2 Bộ
19 Cổ dề CDT-16 Theo Chương V-E-HSMT 3 Bộ
20 Ghíp bọc cách điện IPC-2 bulông Theo Chương V-E-HSMT 278 Cái
21 Kẹp xiết cáp 4x70 Theo Chương V-E-HSMT 464 Cái
22 Bịt đầu cáp Theo Chương V-E-HSMT 100 Cái
23 Tiếp địa lặp lại RLL Theo Chương V-E-HSMT 39 Bộ
S Thí nghiệm
1 Tiếp địa lặp lại RLL Theo Chương V-E-HSMT 39 Bộ
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->