Gói thầu: Thi công xây dựng

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200114167-00
Thời điểm đóng mở thầu 17/01/2020 16:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Hòa Bình
Tên gói thầu Thi công xây dựng
Số hiệu KHLCNT 20200114057
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Vốn KHCBTDTM ĐTXD 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 75 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-07 16:18:00 đến ngày 2020-01-17 16:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,830,772,660 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 27,000,000 VNĐ ((Hai mươi bảy triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Phần đường dây trung thế, Khối lượng vật tư A cấp, bên B tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển
1 Dây dẫn nhôm trần có lõi thép, có mỡ trung tính bảo vệ ACSR-70/11mm2 Chương V của E-HSMT 0,249 km
2 Dây dẫn nhôm trần có lõi thép, có mỡ trung tính bảo vệ ACSR-70/11mm2 tận dụng trong kho Chương V của E-HSMT 2,025 km
3 Dây dẫn nhôm bọc XLPE/HDPE 18/30(36)kV có lõi thép 70/11mm2 Chương V của E-HSMT 2,793 km
B Phần xây dựng theo định mức 4970
1 Cột bê tông li tâm PC.I-14-190-13,0 Chương V của E-HSMT 2 Cột
2 Cột bê tông li tâm PC.I-16-190-13,0 Chương V của E-HSMT 4 Cột
3 Cột bê tông li tâm PC.I-18-190-11,0 dựng bằng cần cẩu kết hợp thủ công Chương V của E-HSMT 9 Cột
4 Cột bê tông li tâm PC.I-18-190-13,0 dựng bằng cần cẩu kết hợp thủ công Chương V của E-HSMT 9 Cột
5 Tiếp địa, RC-4 Chương V của E-HSMT 16 Bộ
6 Xà rẽ nhánh cột đơn XRN1-35 Chương V của E-HSMT 2 Bộ
7 Xà rẽ nhánh cột đơn XRN2-35 Chương V của E-HSMT 1 Bộ
8 Xà đỡ cột đơn 3 pha lệch XĐL-35 Chương V của E-HSMT 6 Bộ
9 Xà rẽ nhánh cột đơn XRN-35 Chương V của E-HSMT 1 Bộ
10 Xà đỡ góc 3 pha bằng 35kV XĐG-35 Chương V của E-HSMT 1 Bộ
11 Xà néo góc cột đôi 3 pha lệch ngang tuyến XNL-35N Chương V của E-HSMT 3 Bộ
12 Xà néo cột đôi 3 pha lệch dọc tuyến XNL-35D Chương V của E-HSMT 1 Bộ
13 Chụp đầu cột 3m CĐC-3 Chương V của E-HSMT 2 Bộ
14 Xà néo cột đơn 3 pha lệch XNL-35 Chương V của E-HSMT 1 Bộ
15 Xà néo cột đôi 3 pha bằng ngang tuyến XNĐ-35N Chương V của E-HSMT 2 Bộ
16 Xà néo cột đôi 3 pha bằng dọc tuyến XNĐ-35D Chương V của E-HSMT 1 Bộ
17 Xà néo cột hình II XNII-35C Chương V của E-HSMT 2 Bộ
18 Giằng cột GC-1 Chương V của E-HSMT 4 Bộ
19 Giằng cột GC-2 Chương V của E-HSMT 4 Bộ
20 Giằng cột GC-3 Chương V của E-HSMT 4 Bộ
21 Giằng cột GC-4 Chương V của E-HSMT 4 Bộ
22 Giằng cột GC-5 Chương V của E-HSMT 4 Bộ
23 Cổ dề néo góc CDG Chương V của E-HSMT 4 Bộ
24 Dây néo DN.TK.70-16 Chương V của E-HSMT 4 Bộ
25 Dây néo DN.TK.70-18 Chương V của E-HSMT 4 Bộ
26 Sứ đứng 35kV (gốm) Chương V của E-HSMT 56 quả
27 Chuỗi néo đơn Polymer 35kV/100kN (không bao gồm pk) Chương V của E-HSMT 57 chuỗi
28 Dây định hình phi kim loại buộc cố định cổ sứ 35kV-95mm2 Chương V của E-HSMT 21 cái
29 Kẹp nhôm 3 bu lông AL25/120 (đúc đùn) Chương V của E-HSMT 42 cái
30 Ống nối nhôm có vách ngăn 70 (bọc cách điện) Chương V của E-HSMT 1 bộ
31 Ống nối 70 Chương V của E-HSMT 1 ống
32 Phụ kiện chuỗi néo dây trần (khóa máng) Chương V của E-HSMT 24 bộ
33 Phụ kiện chuỗi néo dây bọc (giáp níu) Chương V của E-HSMT 33 bộ
C Phần xây dựng theo định mức xây dựng
1 Móng cột đơn MT-5 Chương V của E-HSMT 2 Móng
2 Móng cột đơn MT-6 Chương V của E-HSMT 3 Móng
3 Móng cột đơn MT-6. đào bằng máy + thủ công Chương V của E-HSMT 5 Móng
4 Móng cột đơn MT-7. đào bằng máy + thủ công Chương V của E-HSMT 2 Móng
5 Móng cột đúp MTĐ-2 Chương V của E-HSMT 2 Móng
6 Móng cột đúp MTĐ-2. đào bằng máy + thủ công Chương V của E-HSMT 4 Móng
7 Móng néo MN.15-5 Chương V của E-HSMT 8 Móng
8 Tiếp địa, RC-4 Chương V của E-HSMT 16 HT
D Phần lắp đặt thiết bị
1 Dây dẫn nhôm trần có lõi thép, có mỡ trung tính bảo vệ ACSR-70/11mm2 Chương V của E-HSMT 0,249 km
2 Dây dẫn nhôm trần có lõi thép, có mỡ trung tính bảo vệ ACSR-70/11mm2 tận dụng trong kho Chương V của E-HSMT 2,025 km
3 Dây dẫn nhôm bọc XLPE/HDPE 18/30(36)kV có lõi thép 70/11mm2 Chương V của E-HSMT 2,793 km
E Phần thí nghiệm
1 Điện trở tiếp đất Chương V của E-HSMT 16 Vị trí
2 TN cách điện đứng, điện áp 22-35KV Chương V của E-HSMT 56 Quả
3 TN cách điện treo đã lắp thành chuỗi Chương V của E-HSMT 57 chuỗi
F Trạm biến áp, Khối lượng vật tư A cấp, bên B tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển
1 Máy biến áp 100KVA-35/0.4KV Chương V của E-HSMT 2 Máy
2 Tủ điện TĐ-600V-150A Chương V của E-HSMT 2 Tủ
3 Chống sét van 35KV Chương V của E-HSMT 2 Bộ
4 Dây dẫn nhôm trần có lõi thép AC-70 Chương V của E-HSMT 15 m
5 Cầu chì tự rơi 35kV Chương V của E-HSMT 2 bộ
G Phần xây dựng theo định mức 4970
1 Dây chì cho Cầu chì tự rơi 35kV Chương V của E-HSMT 2 bộ
2 Sứ đứng gốm 35kV Chương V của E-HSMT 29 Quả
3 Chuỗi néo đơn Polymer 35kV/100kN dùng cho dây bọc Chương V của E-HSMT 3 Chuỗi
4 Đầu cốt đồng 1 lỗ <=50 Chương V của E-HSMT 40 cái
5 Đầu cốt đồng 1 lỗ 95 Chương V của E-HSMT 16 cái
6 Đầu cốt xử lý đồng nhôm 1 lỗ 70 Chương V của E-HSMT 6 cái
7 Ống nhựa xoắn chịu lực luồn cáp lực HĐPE ϕ85/65 Chương V của E-HSMT 42 m
8 Đai thép không rỉ Chương V của E-HSMT 20 cái
9 Khóa Đai thép Chương V của E-HSMT 20 cái
10 Kẹp nhôm 3 bu lông AL25/120 (đúc đùn) Chương V của E-HSMT 12 cái
11 Biển báo, biển an toàn Chương V của E-HSMT 2 cái
12 Biển tên trạm Chương V của E-HSMT 2 cái
13 Khóa Chương V của E-HSMT 2 cái
14 Cáp lực Cu/XLPE/PVC-3x95+50 Chương V của E-HSMT 20 m
15 Dây dẫn nhôm bọc 35kV có lõi thép ACSR/XLPE/HDPE-18/30(36)kV-1x70/11 Chương V của E-HSMT 21 m
16 Dây dẫn đồng bọc 35kV Cu/X-50mm2 Chương V của E-HSMT 36 m
17 Dây đồng mềm M35 Chương V của E-HSMT 8 m
18 Dây đồng mềm M95 Chương V của E-HSMT 12 m
19 Dây định hình phi kim loại buộc cố định cổ sứ đơn 95mm2-35kV Chương V của E-HSMT 15 cái
20 Cột bê tông li tâm PC.18-13,0 Chương V của E-HSMT 2 Cột
21 Cột bê tông li tâm PC.12-10,0 Chương V của E-HSMT 1 Cột
22 Xà đỡ sứ trung gian trạm 1 cột XTG-1 Chương V của E-HSMT 1 Bộ
23 Xà đón dây đầu trạm cột đơn XĐD-1 Chương V của E-HSMT 1 Bộ
24 Xà đỡ cầu chì tự rơi và chống sét van (TBA 1 cột) XSI-CSV-1 Chương V của E-HSMT 1 Bộ
25 Xà néo dây đầu trạm cột đôi 3 Pha lệch XNL-TBA Chương V của E-HSMT 1 Bộ
26 Xà đỡ sứ trung gian trạm 1 cột XTG-2 Chương V của E-HSMT 2 Bộ
27 Xà đỡ sứ trung gian trạm 1 cột XTG-3 Chương V của E-HSMT 1 Bộ
28 Xà đỡ cầu chì tự rơi và chống sét van (TBA 1 cột) XSI-CSV-2 Chương V của E-HSMT 1 Bộ
29 Giá đỡ máy biến áp (TBA 1 cột) GBA-2 Chương V của E-HSMT 1 Bộ
30 Giá đỡ máy biến áp (TBA 1 cột) GBA-1 Chương V của E-HSMT 1 Bộ
31 Ghế cách điện (TBA 1 cột) GCĐ-2 Chương V của E-HSMT 1 Bộ
32 Ghế cách điện (TBA 1 cột) GCĐ-1 Chương V của E-HSMT 1 Bộ
33 Thang trèo TT-1 Chương V của E-HSMT 1 Bộ
34 Thang trèo TT-2 Chương V của E-HSMT 1 Bộ
35 Xà phụ đỡ lèo 1 pha XL-1 Chương V của E-HSMT 2 Bộ
36 Giá đỡ cáp hạ áp trên mặt máy biến áp GĐC Chương V của E-HSMT 2 Bộ
37 Giá đỡ tủ phân phối GĐTP-2 Chương V của E-HSMT 1 Bộ
38 Nắp chụp cực trung áp máy biến áp Chương V của E-HSMT 2 Bộ
39 Nắp chụp cực hạ áp máy biến áp Chương V của E-HSMT 2 Bộ
40 Nắp chụp chống sét van Chương V của E-HSMT 2 Bộ
41 Nắp chụp cầu chì tự rơi Chương V của E-HSMT 2 Bộ
42 Giá đỡ tủ phân phối GĐTP1 Chương V của E-HSMT 1 Bộ
43 Hệ thống tiếp địa trạm biến áp trên cột 12m HTTĐ-2 Chương V của E-HSMT 1 HT
44 Hệ thống tiếp địa trạm biến áp trên cột 12m HTTĐ-1 Chương V của E-HSMT 1 HT
H Phần xây dựng theo định mức xây dựng
1 Móng cột trạm MT-4 Chương V của E-HSMT 1 móng
2 Móng cột trạm biến áp MTĐ-2 Chương V của E-HSMT 1 móng
3 Hệ thống tiếp địa trạm biến áp trên cột 12m HTTĐ-2 phần theo ĐM xây dựng Chương V của E-HSMT 1 HT
4 Hệ thống tiếp địa trạm biến áp trên cột 12m HTTĐ-1 Chương V của E-HSMT 1 HT
I Phần lắp đặt thiết bị
1 Máy biến áp 100KVA-35/0.4KV Chương V của E-HSMT 2 Máy
2 Tủ điện TĐ-600V-150A Chương V của E-HSMT 2 Tủ
3 Chống sét van 35KV Chương V của E-HSMT 2 Bộ
4 Dây dẫn nhôm trần có lõi thép AC-70 Chương V của E-HSMT 15 m
5 Cầu chì tự rơi 35kV Chương V của E-HSMT 2 bộ
J Phần thí nghiệm
1 Thí nghiệm MBA lực 3 pha, ≤ 1MVA Chương V của E-HSMT 2 Máy
2 TN tính chất hóa học mẫu dầu cách điện Chương V của E-HSMT 2 mẫu
3 Chống sét van 22-35kV, 1pha Chương V của E-HSMT 6 cái
4 Thí nghiệm biến dòng điện 1 pha Chương V của E-HSMT 12 Cái
5 Thí nghiệm Aptomat <300 Chương V của E-HSMT 8 Cái
6 Chống sét van =< 1kV, 1 pha Chương V của E-HSMT 2 Cái
7 Thí nghiệm thanh cái đồng của tủ Chương V của E-HSMT 2 Cái
8 Kiểm định TI (biến dòng hạ thế) Chương V của E-HSMT 12 cái
9 Công tơ điện tử 3 giá Chương V của E-HSMT 2 cái
10 Lập trình và cài đặt công tơ Chương V của E-HSMT 2 cái
11 Kiểm tra tính năng thu thập dữ liệu từ xa và các tính năng khác Chương V của E-HSMT 2 cái
12 Cáp lực hạ thế điện áp < 1000V (1 sợi gồm 4 ruột) Chương V của E-HSMT 2 Ruột
13 TN cầu chì tự rơi 3 pha, cấp điện áp ≤35KV Chương V của E-HSMT 2 Bộ
14 Thí nghiệm tiếp địa trạm Chương V của E-HSMT 2 H.T
15 TN cách điện đứng, điện áp 22-35KV Chương V của E-HSMT 29 Quả
K Đường dây hạ thế, Khối lượng vật tư A cấp, bên B tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển.
1 Cáp vặn xoắn XLPE-4x95 Chương V của E-HSMT 4,016 Km
2 Cáp vặn xoắn XLPE-4x95 tận dụng trong kho Chương V của E-HSMT 0,651 Km
3 Cáp vặn xoắn XLPE-4x70 Chương V của E-HSMT 0,491 Km
4 Cáp vặn xoắn XLPE-4x50 Chương V của E-HSMT 1,226 Km
5 Cáp vặn xoắn XLPE-4x95 lèo tại vị trí góc Chương V của E-HSMT 0,097 Km
6 Cáp vặn xoắn XLPE-4x70 lèo tại vị trí góc Chương V của E-HSMT 0,009 Km
7 Cáp vặn xoắn XLPE-4x50 lèo tại vị trí góc Chương V của E-HSMT 0,031 Km
8 Tháo hạ căng lại dây XLPE-4x50. Chương V của E-HSMT 340 m
L Phần xây dựng theo định mức 4970
1 Sứ A30 Chương V của E-HSMT 24 quả
2 Kẹp xiết KX-ABC-4x95 Chương V của E-HSMT 243 cái
3 Kẹp xiết KX-ABC-4x70 Chương V của E-HSMT 23 cái
4 Kẹp xiết KX-ABC-4x50 Chương V của E-HSMT 78 cái
5 Tấm treo MT-ABC-20 Chương V của E-HSMT 340 cái
6 Bịt đầu cáp BĐC-95 Chương V của E-HSMT 40 cái
7 Bịt đầu cáp BĐC-70 Chương V của E-HSMT 16 cái
8 Bịt đầu cáp BĐC-50 Chương V của E-HSMT 96 cái
9 Cặp cáp bọc nhựa 2 bu lông (đấu nối dây dẫn) Chương V của E-HSMT 160 cái
10 Đầu cốt đồng nhôm AM95 Chương V của E-HSMT 28 cái
11 Đai thép không gỉ cột đơn ĐTKG-1 Chương V của E-HSMT 556 cái
12 Đai thép không gỉ cột đúp ĐTKG-2 Chương V của E-HSMT 100 cái
13 Khóa đai Chương V của E-HSMT 656 cái
14 Ghíp đấu nối vào hòm công tơ GN-95 Chương V của E-HSMT 34 Bộ
15 Đai thép bắt hòm công tơ Chương V của E-HSMT 78 cái
16 Kẹp đai hòm công tơ Chương V của E-HSMT 78 Bộ
17 Dây bổ sung vào hòm M2x11 Chương V của E-HSMT 180 m
18 Dây bổ sung vào hòm M2x16 Chương V của E-HSMT 30 m
19 Dây bổ sung vào hòm M(3x16+1x10) Chương V của E-HSMT 24 m
20 Dây dẫn cáp vặn xoắn 4x25mm2 (Đấu nối vào hộp phân dây) Chương V của E-HSMT 16 m
21 Tiếp đất RLL Chương V của E-HSMT 14 Vị trí
22 Cột bê tông vuông H 7,5B Chương V của E-HSMT 50 Cột
23 Cột bê tông vuông H 7,5C Chương V của E-HSMT 6 Cột
24 Cột bê tông vuông H 8,5B Chương V của E-HSMT 1 Cột
25 Cột bê tông ly tâm PC.I-10-190-4,3 Chương V của E-HSMT 3 Cột
26 Xà néo trên cột ly tâm đơn 4 dây XN-4 Chương V của E-HSMT 2 Bộ
27 Xà néo 3 pha 4 dây trên cột bê tông vuông đơn XN-4V Chương V của E-HSMT 1 Bộ
28 Cổ dề giữ cáp CDN-2 Chương V của E-HSMT 8 Bộ
29 Cổ dề giữ cáp CDLT-2 Chương V của E-HSMT 1 Bộ
30 Hòm công tơ di chuyển H1 Chương V của E-HSMT 21 hòm
31 Hòm công tơ di chuyển H2 Chương V của E-HSMT 9 hòm
32 Hòm công tơ di chuyển H4 Chương V của E-HSMT 5 hòm
33 Hòm công tơ di chuyển H3fa Chương V của E-HSMT 4 hòm
M Phần theo định mức xây dựng
1 Móng cột vuông đơn MH-1 Chương V của E-HSMT 35 Móng
2 Móng cột vuông đơn MH-2 Chương V của E-HSMT 6 Móng
3 Móng cột vuông đôi MH-3 Chương V của E-HSMT 8 Móng
4 Móng cột ly tâm đơn ML-3 Chương V của E-HSMT 1 Móng
5 Móng cột ly tâm đôi MĐL-2 Chương V của E-HSMT 1 Móng
6 Tiếp đất RLL phần theo ĐM xây dựng Chương V của E-HSMT 14 HT
N Phần lắp đặt thiết bị
1 Cáp vặn xoắn XLPE-4x95 Chương V của E-HSMT 4,016 Km
2 Cáp vặn xoắn XLPE-4x95 tận dụng trong kho Chương V của E-HSMT 0,651 Km
3 Cáp vặn xoắn XLPE-4x70 Chương V của E-HSMT 0,491 Km
4 Cáp vặn xoắn XLPE-4x50 Chương V của E-HSMT 1,226 Km
5 Cáp vặn xoắn XLPE-4x95 lèo tại vị trí góc Chương V của E-HSMT 0,097 Km
6 Cáp vặn xoắn XLPE-4x70 lèo tại vị trí góc Chương V của E-HSMT 0,009 Km
7 Cáp vặn xoắn XLPE-4x50 lèo tại vị trí góc Chương V của E-HSMT 0,031 Km
8 Tháo hạ căng lại dây XLPE-4x50. Chương V của E-HSMT 340 m
O Phần thu hồi
1 Dây A50 Phần thu hồi 2.173 m
2 Dây A35 Phần thu hồi 1.311 m
3 Dây AV70 Phần thu hồi 7.256 m
4 Dây AV50 Phần thu hồi 4.426 m
5 Dây AV35 Phần thu hồi 1.039 m
6 Cột bê tông H-7,5 (chặt cột TT HS0,5) Phần thu hồi 11 cột
7 Xà đỡ trên cột vuông 2 dây XĐ-2 Phần thu hồi 22 bộ
8 Xà đỡ trên cột vuông 4 dây XĐ-4V Phần thu hồi 50 bộ
9 Xà néo trên cột vuông 2 dây XN-2 Phần thu hồi 12 bộ
10 Xà néo trên cột vuông 4 dây XN-4V Phần thu hồi 1 bộ
11 Xà néo đúp trên cột vuông 4 dây XNĐ-4V Phần thu hồi 13 bộ
12 Xà néo đúp trên cột vuông 2 dây XNĐ-2a Phần thu hồi 10 bộ
13 Xà néo đúp trên cột vuông 4 dây XNĐ-4aV Phần thu hồi 3 bộ
14 Sứ hạ thế A20 Phần thu hồi 116 quả
15 Sứ hạ thế A30 Phần thu hồi 350 quả
16 CP vận chuyển vật tư thu hồi bằng xe 5 tấn Phần thu hồi 2 ca
P Phần thí nghiệm
1 Thí nghiệm tiếp địa thí nghiệm 14 Vị trí
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->