Gói thầu: Gói thầu số 01. Xây lắp nền mặt đường BTCT

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200116519-00
Thời điểm đóng mở thầu 22/01/2020 14:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất thị xã Cai Lậy
Tên gói thầu Gói thầu số 01. Xây lắp nền mặt đường BTCT
Số hiệu KHLCNT 20191260795
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Tỉnh phân cấp cho xã xây dựng nông thôn mới 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-08 10:30:00 đến ngày 2020-01-22 14:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,249,843,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 15,000,000 VNĐ ((Mười năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Phần xây dựng
1 Tháo dỡ tấm đan cũ ra khỏi phạm vi thi công (NC, MTC 60%) Đạt yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT 604 Cái
2 Đào đất tạo khuôn đường (tận dụng đắp lề) Đạt yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT 1,367 100M3
3 Đắp lề đường bằng máy đầm 9T Độ chặt yêu cầu K=0,90 Đạt yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT 3,213 100M3
4 Mua đất để đắp Đạt yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT 2,03 100M3
5 Đắp cát nền đường, Độ chặt yêu cầu K=0,95 Đạt yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT 2,966 100M3
6 Trải nilông lót đổ bê tông Đạt yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT 36,676 100M2
7 Ván khuôn tấm đan đổ tại chỗ Đạt yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT 2,934 100M2
8 GCLĐ thép tấm đan, đường kính cốt thép 06mm Đạt yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT 8,799 Tấn
9 Bê tông tấm đan, đá 1x2 Mác 250 Đạt yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT 440,111 M3
10 Cắt ron làm khe co giãn Đạt yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT 12,18 100M
11 Đóng cừ tràm ĐK ngọn N>=4cm, L=4,7m (phần ngập đất dài L=4,2m) Đạt yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT 19,74 100M
12 Đóng cừ tràm ĐK ngọn N>=4cm, L=4,7m (không ngập đất+kẹp cổ) Đạt yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT 3,29 100M
13 Đóng cừ bạch đàn ĐK ngọn N>=5cm, L=6,0m (phần ngập đất dài L=5,5m) Đạt yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT 5,28 100M
14 Đóng cừ bạch đàn ĐK ngọn N>=5cm, L=6,0m (không ngập đất+kẹp cổ) Đạt yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT 0,8 100M
15 Thép buộc đầu cừ ĐK=6mm, L=1m, CK 1m/thanh Đạt yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT 0,014 Tấn
16 Đào móng trụ biển báo Đạt yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT 0,4 M3
17 Bê tông móng trụ BB, đá 1x2 Mác 200 Đạt yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT 0,4 M3
18 Cung cấp lắp đặt trụ thép ĐK=90mm, dài L=3,35m Đạt yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT 2 Cái
19 Cung cấp lắp đặt trụ thép ĐK=90mm, dài L=2,28m Đạt yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT 3 Cái
20 Sản xuất, lắp đặt biển báo phản quang Loại tròn Đk 70 Đạt yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT 2 Biển
21 Sản xuất, lắp đặt biển báo phản quang Loại chữ nhật 30x60cm Đạt yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT 2 Biển
22 Sản xuất, lắp đặt biển báo phản quang Loại tam giác cạnh 70cm Đạt yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT 3 Biển
B Chi phí xây dựng láng trại
1 Chi phí xây dựng láng trại 1  Khoản
C Chi phí dự phòng (được tính bằng 5% tổng giá trị chi phí xây dựng và láng trại (đơn vị dự thầu phải đưa chi phí này vào giá dự thầu))
1 Chi phí dự phòng  1  Khoản
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->