Gói thầu: Thi công xây dựng

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200116190-00
Thời điểm đóng mở thầu 18/01/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Hòa Bình
Tên gói thầu Thi công xây dựng
Số hiệu KHLCNT 20200116170
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Vốn KHCBTDTM ĐTXD 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 75 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-08 09:44:00 đến ngày 2020-01-18 10:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 919,148,968 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 13,700,000 VNĐ ((Mười ba triệu bảy trăm nghìn đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Phần xây dựng
1 Cáp vặn xoắn XLPE-4x95 Chương V của E-HSMT 5,41 Km
2 Cáp vặn xoắn XLPE-4x70 Chương V của E-HSMT 2,262 Km
3 Cáp vặn xoắn XLPE-4x50 Chương V của E-HSMT 4,672 Km
4 Kẹp xiết KX-ABC-4x95 Chương V của E-HSMT 175 cái
5 Kẹp xiết KX-ABC-4x70 Chương V của E-HSMT 95 cái
6 Kẹp xiết KX-ABC-4x50 Chương V của E-HSMT 173 cái
7 Tấm treo MT-ABC-16 Chương V của E-HSMT 103 cái
8 Tấm treo MT-ABC-20 Chương V của E-HSMT 455 cái
9 Kẹp treo cáp KT-4x95 Chương V của E-HSMT 55 cái
10 Kẹp treo cáp KT-4x70 Chương V của E-HSMT 15 cái
11 Kẹp treo cáp KT-4x50 Chương V của E-HSMT 33 cái
12 Bịt đầu cáp dây vặn xoắn Chương V của E-HSMT 176 cái
13 Cặp cáp bọc nhưa 2 bulong Chương V của E-HSMT 338 cái
14 Đầu cốt đồng nhôm AM95 Chương V của E-HSMT 28 cái
15 Đai thép không gỉ cột đơn ĐTKG-1 Chương V của E-HSMT 574 cái
16 Đai thép không gỉ cột đúp ĐTKG-2 Chương V của E-HSMT 132 cái
17 Khóa đai Chương V của E-HSMT 706 cái
18 Đai thép bắt hòm công tơ Chương V của E-HSMT 48 cái
19 Ghíp đấu nối boc nhựa 1 bulong vào hòm công tơ Chương V của E-HSMT 582 cái
20 Kẹp đai hòm công tơ Chương V của E-HSMT 48 Bộ
21 Dây bổ sung vào hòm M2x11 Chương V của E-HSMT 84 m
22 Dây bổ sung vào hòm M2x16 Chương V của E-HSMT 54 m
23 Dây bổ sung vào hòm M4x25 Chương V của E-HSMT 6 m
24 Tiếp đất RLL Chương V của E-HSMT 11 Vị trí
25 Cột bê tông vuông H 7,5B Chương V của E-HSMT 71 Cột
26 Cột bê tông vuông H 7,5C Chương V của E-HSMT 5 Cột
27 Cột bê tông vuông H 8,5B Chương V của E-HSMT 16 Cột
28 Cột bê tông ly tâm PC-8,5-190-5,0 Chương V của E-HSMT 2 Cột
29 Cột bê tông ly tâm PC-10-190-4,3 Chương V của E-HSMT 2 Cột
30 Hòm công tơ di chuyển H1 Chương V của E-HSMT 5 hòm
31 Hòm công tơ di chuyển H2 Chương V của E-HSMT 9 hòm
32 Hòm công tơ di chuyển H4 Chương V của E-HSMT 9 hòm
33 Hòm công tơ di chuyển H3fa Chương V của E-HSMT 1 hòm
34 Móng cột vuông đơn MH-1 Chương V của E-HSMT 55 Móng
35 Móng cột vuông đơn MH-2 Chương V của E-HSMT 5 Móng
36 Móng cột vuông đôi MH-3 Chương V của E-HSMT 16 Móng
37 Móng cột ly tâm đơn ML-2 Chương V của E-HSMT 2 Móng
38 Móng cột ly tâm MĐL-2 Chương V của E-HSMT 1 Móng
39 Tiếp đất RLL phần theo ĐM xây dựng Chương V của E-HSMT 11 HT
B Phần thu hồi
1 Dây dẫn cáp voặn xoắn AL-XLPE-4x70 Phần thu hồi 5 m
2 Dây A50 Phần thu hồi 6.313 m
3 Dây A35 Phần thu hồi 757 m
4 Dây AV70 Phần thu hồi 13.200 m
5 Dây AV50 Phần thu hồi 9.916 m
6 Dây AV35 Phần thu hồi 1.572 m
7 Dây CU/XLPE/PVC 3x70+1x50 Phần thu hồi 27 m
8 Cột bê tông H-7,5 (chặt cột TT HS 0,5) Phần thu hồi 24 cột
9 Xà đỡ trên cột vuông 2 dây XĐ-2 Phần thu hồi 50 bộ
10 Xà đỡ trên cột vuông 4 dây XĐ-4 Phần thu hồi 115 bộ
11 Xà néo trên cột vuông 2 dây XN-2 Phần thu hồi 44 bộ
12 Xà néo trên cột vuông 4 dây XN-4 Phần thu hồi 12 bộ
13 Xà néo đúp trên cột vuông 4 dây XNĐ-4 Phần thu hồi 43 bộ
14 Xà néo trên cột BTLT XNL-4L Phần thu hồi 6 bộ
15 Sứ hạ thế Phần thu hồi 1.208 quả
16 CP vận chuyển vật tư thu hồi bằng xe 5 tấn Phần thu hồi 4,34 ca
C Thí nghiệm hạ thế
1 Thí nghiệm tiếp địa Chương V của E-HSMT 11 Vị trí
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->