Gói thầu: Gói thầu số 01. Xây lắp nền mặt đường BTCT

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200116091-00
Thời điểm đóng mở thầu 22/01/2020 13:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất thị xã Cai Lậy
Tên gói thầu Gói thầu số 01. Xây lắp nền mặt đường BTCT
Số hiệu KHLCNT 20191260666
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Tỉnh phân cấp cho xã xây dựng nông thôn mới 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-08 09:38:00 đến ngày 2020-01-22 13:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,628,388,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 20,000,000 VNĐ ((Hai mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Phần xây dựng
1 Phát hoang dọn dẹp mặt bằng thi công Đạt yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT 31,55 100m2
2 Đào san phẳng đất nền đường, tận dụng đất đắp lề đường Đạt yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT 1,079 100m3
3 Đào khai thác đất lòng kênh tận dụng đất đắp lề đường và đắp mương Đạt yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT 14,477 100m3
4 Đắp đất lề đường bằng máy, độ chặt K=0,90 Đạt yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT 10,977 100m3
5 Đắp cát nền đường bằng máy đầm 9T, độ chặt K=0,95 Đạt yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT 10,808 100m3
6 Đóng cừ tràm gia cố mương bằng máy đào (cừ dài 4,7m/cây- mật độ 10 cây/m. Đóng ngập đất 3,5m Đạt yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT 42,35 100m
7 Cừ tràm (dài 4.7m/cây) + Nẹp đầu cừ Đạt yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT 6.140,75 m
8 Cốt thép buộc hai hàng cừ gia cố D=6mm Đạt yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT 0,027 tấn
9 Đắp đất lấp mương K=0,85 Đạt yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT 3,253 100m3
10 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn gổ tấm đan Đạt yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT 3,037 100m2
11 Sản xuất, lắp dựng cốt thép tấm đan D=6mm Đạt yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT 10,75 tấn
12 Trải nilon ngăn cách (tránh mất nước bê tông) Đạt yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT 44,586 100m2
13 Bê tông nền đá 1x2, vữa BT mác 250 dày 12cm Đạt yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT 535,028 m3
14 Cắt mặt đường bê tông tạo khe co giãn Đạt yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT 14,735 100 m
15 Lấp dựng trụ đở BB bằng thép ống D=90mm Đạt yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT 2 cột
16 Biển báo tròn Đạt yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT 2 biển
17 Biển báo tam giác Đạt yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT 1 biển
18 Đào móng trụ biển báo Đạt yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT 0,16 m3
19 Bê tông móng trụ biển báo đá 1x2, vữa BT mác 200 Đạt yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT 0,16 m3
B Chi phí láng xây dựng láng trại
1 Chi phí láng xây dựng láng trại 1  Khoản
C Chi phí dự phòng (được tính bằng 5% tổng giá trị chi phí xây dựng và láng trại (đơn vị dự thầu phải đưa chi phí này vào giá dự thầu))
1 Chi phí dự phòng  1  Khoản
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->