Gói thầu: Gói thầu số 1: Sửa chữa công trình phục vụ các trạm biến áp khu vực Truyền tải điện Tp.Hồ Chí Minh

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200115017-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Truyền Tải Điện 4
Tên gói thầu Gói thầu số 1: Sửa chữa công trình phục vụ các trạm biến áp khu vực Truyền tải điện Tp.Hồ Chí Minh
Số hiệu KHLCNT 20191260927
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Sửa chữa lớn năm 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 100 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-08 15:41:00 đến ngày 2020-01-20 10:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 5,818,395,527 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 87,275,000 VNĐ ((Tám mươi bảy triệu hai trăm bảy mươi năm nghìn đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Sửa chữa đường vào TBA 500kV Cầu Bông
1 Sửa chữa đường vào TBA 500kV Cầu Bông. Vận chuyển xà bần, đất thừa đem đi đổ nơi được cho phép đảm bảo qui định về môi trường. Tham chiếu mục II chương V 1 toàn bộ
B Sửa chữa nhà Bay housing TBA 500kV Cầu Bông
1 Sửa chữa nhà Bay housing TBA 500kV Cầu Bông. Vận chuyển xà bần đem đi đổ nơi được cho phép đảm bảo qui định về môi trường. Tham chiếu mục II chương V 23 nhà
C Sửa chữa nhà điều hành TBA 500kV Cầu Bông
1 Sửa chữa nhà điều hành TBA 500kV Cầu Bông. Vận chuyển xà bần đem đi đổ nơi được cho phép đảm bảo qui định về môi trường Tham chiếu mục II chương V 1 toàn bộ
D Sửa chữa chống ngập úng TBA 220kV Bình Chánh
1 Sửa chữa hố thu nước, hệ thống ống thoát nước và thi công hệ thống máy bơm có mái che thuộc TBA 220kV Bình Chánh. Vận chuyển xà bần, đất thừa đem đi đổ nơi được cho phép đảm bảo qui định về môi trường. Tham chiếu mục II chương V 1 toàn bộ
2 Xử lý chống ngập úng sân ngắt TBA 220kV Bình Chánh. Vận chuyển xà bần, đất thừa đem đi đổ nơi được cho phép đảm bảo qui định về môi trường Tham chiếu mục II chương V 1 toàn bộ
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->