Gói thầu: Gói thầu số 2: Sửa chữa công trình phục vụ trạm biến áp 500kV Phú Lâm và hàng rào phía trước Truyền tải điện Tp.Hồ Chí Minh

Điều chỉnh giá dịch vụ từ ngày 01-06-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200115876-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Truyền Tải Điện 4
Tên gói thầu Gói thầu số 2: Sửa chữa công trình phục vụ trạm biến áp 500kV Phú Lâm và hàng rào phía trước Truyền tải điện Tp.Hồ Chí Minh
Số hiệu KHLCNT 20191260927
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Sửa chữa lớn năm 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 100 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-08 14:30:00 đến ngày 2020-01-20 10:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 5,591,843,193 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 83,870,000 VNĐ ((Tám mươi ba triệu tám trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Sửa chữa hàng rào bảo vệ phía trước TTĐTPHCM
1 Sửa chữa hàng rào bảo vệ phía trước trụ sở TTĐHCM. Vận chuyển xà bần, đất thừa đem đi đổ nơi được cho phép đảm bảo qui định về môi trường Tham chiếu mục II chương V 1 toàn bộ
B Sửa chữa nhà điều hành, nhà hợp bộ, nhà bơm, nhà chứa tạm thời chất thải nguy hại, nhà bảo vệ, nhà xe, hồ nước PCCC trạm Phú Lâm
1 Sửa chữa nhà điều hành TBA 500kV Phú Lâm. Vận chuyển xà bần, đất thừa đem đi đổ nơi được cho phép đảm bảo qui định về môi trường. Tham chiếu mục II chương V 1 toàn bộ
2 Sửa chữa nhà hợp bộ TBA 500kV Phú Lâm. Vận chuyển xà bần, đất thừa đem đi đổ nơi được cho phép đảm bảo qui định về môi trường Tham chiếu mục II chương V 1 toàn bộ
3 Sửa chữa nhà bơm TBA 500kV Phú Lâm. Vận chuyển xà bần, đất thừa đem đi đổ nơi được cho phép đảm bảo qui định về môi trường Tham chiếu mục II chương V 1 toàn bộ
4 Sửa chữa nhà chứa chất thải TBA 500kV Phú Lâm. Vận chuyển xà bần, đất thừa đem đi đổ nơi được cho phép đảm bảo qui định về môi trường Tham chiếu mục II chương V 1 toàn bộ
5 Sửa chữa nhà bảo vệ TBA 500kV Phú Lâm. Vận chuyển xà bần, đất thừa đem đi đổ nơi được cho phép đảm bảo qui định về môi trường Tham chiếu mục II chương V 1 toàn bộ
6 Sửa chữa nhà xe TBA 500kV Phú Lâm Tham chiếu mục II chương V 1 toàn bộ
7 Sửa chữa bể nước PCCC TBA 500kV Phú Lâm. Vận chuyển xà bần, đất thừa đem đi đổ nơi được cho phép đảm bảo qui định về môi trường Tham chiếu mục II chương V 2 hồ
C Sửa chữa hàng rào bảo vệ trạm Phú lâm
1 Sửa chữa hàng rào sắt bị rỉ sét, ngã đổ thuộc TBA 500kV Phú Lâm Tham chiếu mục II chương V 1 toàn bộ
2 Sửa chữa 2 hố ga bị sụp lún và phá dỡ các trụ BTCT đỡ thiết bị trong sân ngắt thuộc TBA 500kV Phú Lâm. Vận chuyển xà bần, đất thừa đem đi đổ nơi được cho phép đảm bảo qui định về môi trường Tham chiếu mục 2 chương V 1 toàn bộ
3 Quét vôi, sơn dầu hàng rào trạm TBA 500kV Phú Lâm Tham chiếu mục II chương V 1 toàn bộ
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->