Gói thầu: Thi công xây lắp

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200117649-00
Thời điểm đóng mở thầu 18/01/2020 16:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
Tên gói thầu Thi công xây lắp
Số hiệu KHLCNT 20200102702
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 11 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-08 15:20:00 đến ngày 2020-01-18 16:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 6,164,300,242 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 65,000,000 VNĐ ((Sáu mươi năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A HẠNG MỤC: ĐƯỜNG GIAO THÔNG
1 Đào nền đường làm mới đất C1 Theo HSTK đã được phê duyệt 2.368,62 m3
2 Đánh cấp đất C1 Theo HSTK đã được phê duyệt 421,83 m3
3 Đào khuôn đường, sâu <=30cm, đất C3 Theo HSTK đã được phê duyệt 14,9 m3
4 Mua đất đá hỗn hợp đắp Theo HSTK đã được phê duyệt 15.970,1085 m3
5 Đắp đất, độ chặt yêu cầu K = 0,95 Theo HSTK đã được phê duyệt 126,074 100m3
6 Mua đất đá hỗn hợp đắp Theo HSTK đã được phê duyệt 2.940,14 m3
7 Đắp đất, độ chặt yêu cầu K = 0,98 Theo HSTK đã được phê duyệt 22,61 100m3
8 Làm móng cấp phối đá dăm lớp trên đường làm mới Theo HSTK đã được phê duyệt 13,5661 100m3
9 Rải giấy dầu lớp cách ly Theo HSTK đã được phê duyệt 75,3668 100m2
10 Ván khuôn thép mặt đường bê tông Theo HSTK đã được phê duyệt 4,2225 100m2
11 Bê tông mặt đường, dày <=25cm, M250, PC30, đá 1x2 Theo HSTK đã được phê duyệt 1.356,61 m3
12 Cắt khe đường lăn, sân đỗ, khe 1x4 Theo HSTK đã được phê duyệt 146,3 10m
13 Matit vit khe Theo HSTK đã được phê duyệt 2.608,32 kg
14 Vận chuyển đất Theo HSTK đã được phê duyệt 26,0463 100m3
B DỰ PHÒNG
1 DỰ PHÒNG Theo HSTK đã được phê duyệt 1 Khoản
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->