Gói thầu: Thi công xây dựng

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200117069-00
Thời điểm đóng mở thầu 18/01/2020 14:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Hòa Bình
Tên gói thầu Thi công xây dựng
Số hiệu KHLCNT 20200117065
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Vốn KHCBTDTM ĐTXD 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 75 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-08 14:14:00 đến ngày 2020-01-18 14:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 7,904,312,967 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 118,000,000 VNĐ ((Một trăm mười tám triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Đường dây trung áp
B Phần xây dựng
1 Lắp đặt Cầu dao cách ly 35kV Chương V của E-HSMT 6 bộ
2 Cột bê tông li tâm PC.12.190-7,2 Chương V của E-HSMT 54 Cột
3 Cột bê tông li tâm PC.12.190-9,0 Chương V của E-HSMT 41 Cột
4 Cột bê tông li tâm PC.12.190-10,0 Chương V của E-HSMT 14 Cột
5 Cột bê tông li tâm PC.14.190-9,2 Chương V của E-HSMT 15 Cột
6 Cột bê tông li tâm PC.14.190-11,0 Chương V của E-HSMT 6 Cột
7 Cột bê tông li tâm PC.16.190-9,2 Chương V của E-HSMT 5 Cột
8 Cột bê tông li tâm PC.18.190-9,2. dựng bằng cần cẩu kết hợp thủ công Chương V của E-HSMT 19 Cột
9 Cột bê tông li tâm PC.18.190-11,0. dựng bằng cần cẩu kết hợp thủ công Chương V của E-HSMT 8 Cột
10 Cột bê tông li tâm PC.20.190-9,2. dựng bằng cần cẩu kết hợp thủ công Chương V của E-HSMT 1 Cột
11 Cột bê tông li tâm PC.20.190-11,0. dựng bằng cần cẩu kết hợp thủ công Chương V của E-HSMT 1 Cột
12 Cột bê tông li tâm PC.20.190-13,0. dựng bằng cần cẩu kết hợp thủ công Chương V của E-HSMT 5 Cột
13 Cột bê tông li tâm PC.20.230-24,0. dựng bằng cần cẩu kết hợp thủ công Chương V của E-HSMT 5 Cột
14 Tiếp địa, RC-2 Chương V của E-HSMT 96 Bộ
15 Tiếp địa, RC-2. đào bằng máy Chương V của E-HSMT 1 Bộ
16 Tiếp địa, RC-4 Chương V của E-HSMT 6 Bộ
17 Tiếp địa, RC-4. đào bằng máy Chương V của E-HSMT 33 Bộ
18 Xà néo cột đơn 3 pha lệch XNL1-35 Chương V của E-HSMT 5 Bộ
19 Xà đỡ cầu dao cách ly cột đôi bằng 35kV XCD-CL2-35 Chương V của E-HSMT 6 Bộ
20 Xà đỡ thẳng 3 pha lệch 35kV XĐL-35 Chương V của E-HSMT 14 Bộ
21 Ghế cách điện cột đơn GTT Chương V của E-HSMT 6 Bộ
22 Xà đỡ thẳng 3 pha bằng XĐT-35 Chương V của E-HSMT 52 Bộ
23 Xà đỡ vượt 3 pha bằng XĐV-35 Chương V của E-HSMT 13 Bộ
24 Xà rẽ nhánh 3 pha 35kV trên cột đơn XRN-3 Chương V của E-HSMT 4 Bộ
25 Xà rẽ nhánh 1 pha 35kV trên cột đơn XRN-1 Chương V của E-HSMT 2 Bộ
26 Xà néo cột đúp 3 pha bằng ngang tuyến XN-35N Chương V của E-HSMT 13 Bộ
27 Xà néo cột đúp 3 pha bằng dọc tuyến XN-35D Chương V của E-HSMT 11 Bộ
28 Xà néo cột đúp 3 pha lệch ngang tuyến XNL-35N Chương V của E-HSMT 6 Bộ
29 Xà néo cột cổng hình II XNII-35B Chương V của E-HSMT 2 Bộ
30 Xà néo cột đúp 3 pha lệch dọc tuyến XNL-35D Chương V của E-HSMT 1 Bộ
31 Thang trèo TT Chương V của E-HSMT 6 Bộ
32 Móc chuỗi cách điện MSC Chương V của E-HSMT 1 Bộ
33 Xà néo cột đơn 3 pha lệch XNL-35 Chương V của E-HSMT 8 Bộ
34 Xà néo cột đơn 3 pha bằng XN-35 Chương V của E-HSMT 7 Bộ
35 Xà phụ đỡ lèo 35kV trên cột đơn XP-1 Chương V của E-HSMT 1 Bộ
36 Giằng cột GC-1 Chương V của E-HSMT 35 Bộ
37 Giằng cột GC-2 Chương V của E-HSMT 35 Bộ
38 Giằng cột GC-3 Chương V của E-HSMT 35 Bộ
39 Giằng cột GC-4 Chương V của E-HSMT 15 Bộ
40 Giằng cột GC-5 Chương V của E-HSMT 6 Bộ
41 Cổ dề néo góc CDG Chương V của E-HSMT 4 Bộ
42 Dây néo DN.TK.70-12 Chương V của E-HSMT 8 Bộ
43 Dây dẫn nhôm trần có lõi thép, có mỡ trung tính bảo vệ ACSR-70/11mm2 Chương V của E-HSMT 34,144 km
44 Dây nhôm buộc cổ sứ ACSR-70/11mm2 (750mm dây ACSR được 6 sợi) Chương V của E-HSMT 58 sợi
45 Sứ đứng 35kV (gốm) Chương V của E-HSMT 410 quả
46 Chuỗi néo đơn Polymer 35kV/100kN Chương V của E-HSMT 362 chuỗi
47 Kẹp nhôm 3 bu lông AL25/120 (đúc đùn) Chương V của E-HSMT 484 cái
48 Ống nối 70 Chương V của E-HSMT 21 ống
49 Đầu cốt nhôm 1 lỗ 70 Chương V của E-HSMT 36 cái
50 Móng cột đơn MT-2 Chương V của E-HSMT 54 Móng
51 Móng cột đơn MT-3 Chương V của E-HSMT 18 Móng
52 Móng cột đơn MT-5 Chương V của E-HSMT 3 Móng
53 Móng cột đơn MT-6. đào bằng máy + thủ công Chương V của E-HSMT 14 Móng
54 Móng cột đơn MT-7. đào bằng máy + thủ công Chương V của E-HSMT 8 Móng
55 Móng cột đơn MT-9. đào bằng máy + thủ công Chương V của E-HSMT 5 Móng
56 Móng cột đúp MTĐ-1 Chương V của E-HSMT 30 Móng
57 Móng cột đúp MTĐ-2. đào bằng máy + thủ công Chương V của E-HSMT 6 Móng
58 Móng néo MN.15-5 Chương V của E-HSMT 8 Móng
C Phần thu hồi
1 Sứ đứng: VHD35 Phần thu hồi 6 quả
2 Cột bê tông TH LT-12 (chặt cột TT HS 0,5) Phần thu hồi 1 Bộ
3 Xà TH XĐTΔ Phần thu hồi 2 bộ
4 CP vận chuyển vật tư thu hồi bằng xe 5 tấn Phần thu hồi 0,2 ca
D Thí nghiệm thiết bị
1 Thí nghiệm cầu dao cách ly Chương V của E-HSMT 6 Bộ
E Thí nghiệm vật liệu
1 Điện trở tiếp đất Chương V của E-HSMT 136 Vị trí
2 TN cách điện đứng, điện áp 22-35KV Chương V của E-HSMT 410 Quả
3 TN cách điện treo đã lắp thành chuỗi Chương V của E-HSMT 362 chuỗi
F Phần TBA
G Phần TBA
1 Lắp đặt Máy biến áp 100KVA-35/0.4KV Chương V của E-HSMT 12 Máy
2 Lắp đặt Máy biến áp 180kVA-35/0,4kV Chương V của E-HSMT 1 Máy
3 Lắp đặt Tủ điện TĐ-600V-150A Chương V của E-HSMT 12 Tủ
4 Lắp đặt Tủ điện TĐ-600V-300A Chương V của E-HSMT 1 Tủ
5 Lắp đặt Chống sét van 35KV Chương V của E-HSMT 13 Bộ
H Phần Xây lắp
1 Cầu chì tự rơi 35kV (loại sứ) + dây chì Chương V của E-HSMT 13 Bộ
2 Sứ đứng gốm 35kV Chương V của E-HSMT 208 Quả
3 Chuỗi néo đơn Polymer 35kV/100kN (cả pk) Chương V của E-HSMT 6 Chuỗi
4 Đầu cốt đồng 1 lỗ <=50 Chương V của E-HSMT 226 cái
5 Đầu cốt đồng 1 lỗ 95 Chương V của E-HSMT 100 cái
6 Đầu cốt đồng 1 lỗ 120 Chương V của E-HSMT 6 cái
7 Đầu cốt xử lý đồng nhôm 1 lỗ 70 Chương V của E-HSMT 117 cái
8 Ống nhựa xoắn chịu lực luồn cáp lực HĐPE ϕ 90/70 Chương V của E-HSMT 312 m
9 Đai thép không rỉ Chương V của E-HSMT 26 kg
10 Khóa Đai thép Chương V của E-HSMT 130 cái
11 Kẹp nhôm 3 bu lông AL25/120 (đúc đùn) Chương V của E-HSMT 84 cái
12 Biển báo, biển an toàn Chương V của E-HSMT 13 cái
13 Biển tên trạm Chương V của E-HSMT 13 cái
14 Cáp lực Cu/XLPE/PVC-3x95+50 Chương V của E-HSMT 72 m
15 Cáp lực Cu/XLPE/PVC-3x120+1x95 Chương V của E-HSMT 8 m
16 Dây dẫn đồng bọc 35kV Cu/X-50mm2 Chương V của E-HSMT 156 m
17 Dây dẫn nhôm trần có lõi thép AC-70 Chương V của E-HSMT 201 m
18 Dây đồng mềm M35 Chương V của E-HSMT 52 m
19 Dây đồng mềm M95 Chương V của E-HSMT 80 m
20 Dây định hình phi kim loại buộc cố định cổ sứ đơn 95mm2 Chương V của E-HSMT 39 cái
21 Cột bê tông li tâm PC.20-11,0 Chương V của E-HSMT 2 Cột
22 Cột bê tông li tâm PC.12-10,0 Chương V của E-HSMT 12 Cột
23 Xà đỡ cầu chì tự rơi và chống sét van TBA 1 cột XSI-CSV-1 Chương V của E-HSMT 13 Bộ
24 Xà đỡ sứ trung gian trạm 1 cột XTG-1 Chương V của E-HSMT 14 Bộ
25 Giá đỡ máy biến áp (TBA 2 cột) GĐM-2 Chương V của E-HSMT 1 Bộ
26 Xà néo lệch 35kV cột đôi ngang tuyến XNL-35N Chương V của E-HSMT 1 Bộ
27 Xà đón dây đầu trạm (trạm 1 cột) XĐD-1 Chương V của E-HSMT 12 Bộ
28 Xà đỡ sứ trung gian trạm 1 cột XTG-2 Chương V của E-HSMT 13 Bộ
29 Giá đỡ máy biến áp (TBA 1 cột) GBA-1 Chương V của E-HSMT 12 Bộ
30 Ghế cách điện (TBA 1 cột) GCĐ-1 Chương V của E-HSMT 13 Bộ
31 Thang trèo TT Chương V của E-HSMT 14 Bộ
32 Xà đỡ lèo XL-1 Chương V của E-HSMT 3 Bộ
33 Giá đỡ cáp hạ áp trên mặt máy biến áp GĐC Chương V của E-HSMT 13 Bộ
34 Giằng cột Chương V của E-HSMT 1 Bộ
35 Nắp chụp cực trung áp máy biến áp Chương V của E-HSMT 13 Bộ
36 Nắp chụp cực hạ áp máy biến áp Chương V của E-HSMT 13 Bộ
37 Nắp chụp chống sét van Chương V của E-HSMT 13 Bộ
38 Nắp chụp cầu chì tự rơi Chương V của E-HSMT 13 Bộ
39 Giá đỡ tủ phân phối GĐTP Chương V của E-HSMT 13 Bộ
40 Hệ thống tiếp địa trạm biến áp trên cột 12m HTTĐ-2 Chương V của E-HSMT 12 HT
41 Hệ thống tiếp địa trạm biến áp trên cột 20m HTTĐ-4 Chương V của E-HSMT 1 HT
42 Móng cột trạm MT-4 Chương V của E-HSMT 12 móng
43 Móng cột trạm biến áp MTĐ-2 Chương V của E-HSMT 1 móng
44 Hệ thống tiếp địa trạm biến áp trên cột 12m HTTĐ-2 phần theo ĐM xây dựng Chương V của E-HSMT 12 HT
45 Hệ thống tiếp địa trạm biến áp trên cột 20m HTTĐ-4 phần theo ĐM xây dựng Chương V của E-HSMT 1 HT
I Phần thu hồi TBA
1 Thu hồi Dây néo Phần thu hồi 2 bộ
2 Cột bê tông TH-LT-12 (chặt cột TT HS 0,5) Phần thu hồi 1 cột
3 Xà néo lệch 2 tầng 35kV Phần thu hồi 1 bộ
4 Chụp đầu cột Phần thu hồi 1 bộ
5 Thu hồi cách điện gốm 35kV Phần thu hồi 6 quả
6 CP vận chuyển vật tư thu hồi bằng xe 5 tấn Phần thu hồi 0,2 ca
J Phần thí nghiệm TBA
1 Thí nghiệm MBA lực 3 pha, ≤ 1MVA Chương V của E-HSMT 13 Máy
2 TN tính chất hóa học mẫu dầu cách điện Chương V của E-HSMT 13 mẫu
3 Chống sét van 22-35kV, 1pha Chương V của E-HSMT 39 cái
4 Thí nghiệm biến dòng điện 1 pha Chương V của E-HSMT 78 Cái
5 Thí nghiệm Aptomat 300<= A < 500A Chương V của E-HSMT 1 Cái
6 Thí nghiệm Aptomat <300 Chương V của E-HSMT 51 Cái
7 Chống sét van =< 1kV, 1 pha Chương V của E-HSMT 13 Cái
8 Thí nghiệm thanh cái đồng của tủ Chương V của E-HSMT 13 Cái
9 Kiểm định TI (biến dòng hạ thế) Chương V của E-HSMT 78 cái
10 Công tơ điện tử 3 giá Chương V của E-HSMT 13 cái
11 Lập trình và cài đặt công tơ Chương V của E-HSMT 13 cái
12 Kiểm tra tính năng thu thập dữ liệu từ xa và các tính năng khác Chương V của E-HSMT 13 cái
13 Cáp lực hạ thế điện áp < 1000V (1 sợi gồm 4 ruột) Chương V của E-HSMT 13 Ruột
14 TN cầu chì tự rơi 3 pha, cấp điện áp ≤35KV Chương V của E-HSMT 13 Bộ
15 Thí nghiệm tiếp địa trạm Chương V của E-HSMT 13 H.T
16 TN cách điện đứng, điện áp 22-35KV Chương V của E-HSMT 208 Quả
K ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP
L Phần xây dựng
1 Cáp vặn xoắn XLPE-4x95 Chương V của E-HSMT 0,572 Km
2 Cáp vặn xoắn XLPE-4x70 Chương V của E-HSMT 5,393 Km
3 Cáp vặn xoắn XLPE-4x50 Chương V của E-HSMT 2,964 km
4 Sứ A30 Chương V của E-HSMT 56 quả
5 Kẹp xiết KX-ABC-4x95 Chương V của E-HSMT 53 cái
6 Kẹp xiết KX-ABC-4x70 Chương V của E-HSMT 247 cái
7 Kẹp xiết KX-ABC-4x50 Chương V của E-HSMT 131 cái
8 Kẹp cáp nhôm trần Chương V của E-HSMT 40 cái
9 Tấm treo MT-ABC-16 Chương V của E-HSMT 53 cái
10 Tấm treo MT-ABC-20 Chương V của E-HSMT 429 cái
11 Kẹp treo cáp KT-4x95 Chương V của E-HSMT 2 cái
12 Kẹp treo cáp KT-4x70 Chương V của E-HSMT 37 cái
13 Kẹp treo cáp KT-4x50 Chương V của E-HSMT 14 cái
14 Bịt đầu cáp dây vặn xoắn Chương V của E-HSMT 192 cái
15 Cặp cáp bọc nhựa 2 bu lông (đấu nối dây dẫn) Chương V của E-HSMT 302 Bộ
16 Đầu cốt đồng nhôm AM-70 Chương V của E-HSMT 72 cái
17 Đầu cốt đồng nhôm AM95 Chương V của E-HSMT 20 cái
18 Đai thép không gỉ cột đơn ĐTKG-1 Chương V của E-HSMT 458 cái
19 Đai thép không gỉ cột đúp ĐTKG-2 Chương V của E-HSMT 8 cái
20 Khóa đai Chương V của E-HSMT 466 cái
21 Đai thép bắt hòm công tơ Chương V của E-HSMT 6 Cái
22 Ghíp đấu nối boc nhựa 1 bulong vào hòm công tơ Chương V của E-HSMT 74 Cái
23 Kẹp đai hòm công tơ Chương V của E-HSMT 6 bộ
24 Dây bổ sung vào hòm M2x11 Chương V của E-HSMT 12 m
25 Dây bổ sung vào hòm M4x25 Chương V của E-HSMT 6 m
26 Tiếp đất RLL Chương V của E-HSMT 18 vị trí
27 Cột bê tông vuông H 6,5B Chương V của E-HSMT 28 cột
28 Cột bê tông vuông H 6,5C Chương V của E-HSMT 8 cột
29 Cột bê tông vuông H 7,5B Chương V của E-HSMT 147 cột
30 Cột bê tông vuông H 7,5C Chương V của E-HSMT 29 cột
31 Cột bê tông vuông H 8,5B Chương V của E-HSMT 10 cột
32 Cột bê tông ly tâm PC-8,5-190-5,0 Chương V của E-HSMT 1 cột
33 Xà hạ thế XN-4V Chương V của E-HSMT 2 bộ
34 Xà hạ thế XNĐ-4aV Chương V của E-HSMT 5 bộ
35 Cổ dề giữ cáp trên cột vuông đôi CDV-2 Chương V của E-HSMT 64 bộ
36 Hòm công tơ di chuyển H1 Chương V của E-HSMT 1 hòm
37 Hòm công tơ di chuyển H2 Chương V của E-HSMT 1 hòm
38 Hòm công tơ di chuyển H3fa Chương V của E-HSMT 1 hòm
39 Móng cột vuông đơn MH-1 Chương V của E-HSMT 111 Móng
40 Móng cột vuông đơn MH-2 Chương V của E-HSMT 37 Móng
41 Móng cột vuông đôi MH-3 Chương V của E-HSMT 37 Móng
42 Móng cột ly tâm đơn ML-2 Chương V của E-HSMT 1 Móng
43 Tiếp đất RLL phần theo ĐM xây dựng Chương V của E-HSMT 18 HT
M Phần thu hồi
1 Dây AV50 Phần thu hồi 1.208 m
2 Cột bê tông H-5,5 (chặt cột TT HS 0,5) Phần thu hồi 2 cột
3 Cột bê tông H-7,5 (chặt cột TT HS 0,5) Phần thu hồi 6 cột
4 Xà đỡ trên cột vuông 2 dây XĐ-2 Phần thu hồi 6 bộ
5 Xà đỡ trên cột vuông 4 dây XĐ-4 Phần thu hồi 2 bộ
6 Xà néo trên cột vuông 2 dây XN-2 Phần thu hồi 7 bộ
7 Sứ hạ thế A-30 Phần thu hồi 48 quả
8 CP vận chuyển vật tư thu hồi bằng xe 5 tấn Phần thu hồi 0,75 ca
N Phần thí nghiệm
1 Thí nghiệm tiếp địa Phần thí nghiệm 18 Vị trí
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->