Gói thầu: Xây lắp

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200116426-00
Thời điểm đóng mở thầu 18/01/2020 15:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Vĩnh Yên
Tên gói thầu Xây lắp
Số hiệu KHLCNT 20200112101
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn ngân sách nhà nước
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 300 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-08 14:18:00 đến ngày 2020-01-18 15:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 12,713,176,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 150,000,000 VNĐ ((Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Hạng mục chung
1 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường Theo hồ sơ TK BV TC đã phê duyệt 1 khoản
2 Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế Theo HS TK BVTC được duyệt 1 khoản
B Hạng mục Đảm bảo an toàn giao thông
1 Chóp nón cao su Theo HSTK BVTC được duyệt 100 cái
2 Bảng mũi tên dẫn hướng Theo HS TK BVTC được duyệt 50 cái
3 Biển hình tam giác Theo HS TK BVTC được duyệt 25 cái
4 Barie thép Theo TK BVTC được duyệt 2 cái
5 Đèn báo hiệu Theo TK BVTC được duyệt 20 cái
6 Áo phản quang và cờ hiệu Theo HS TKBVTC được duyệt 10 bộ
7 Nhân công chỉ dẫn giao thông Theo HS TKBVTC được duyệt 350 công
C Hạng mục xây lắp
1 Phần xây dựng, cải tạo đảo giao thông, giải phân cách giữa Theo hồ sơ TK BV TC đã phê duyệt 1 Khoản
2 Phần cây xanh đảo giao thông, GPC Theo hồ sơ TK BV TC đã phê duyệt 1 khoản
D Hạng mục dự phòng
1 Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh: 5%*(XL + HMC + ĐBATGT) Theo hồ sơ TK BV TC đã phê duyệt 1 khoản
2 Chi phí dự phòng trượt giá: 1,74%*(XL + HMC + ĐBATGT) Theo hồ sơ TK BV TC đã phê duyệt 1 khoản
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->