Gói thầu: Thi công xây dựng

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200119333-00
Thời điểm đóng mở thầu 19/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Hòa Bình
Tên gói thầu Thi công xây dựng
Số hiệu KHLCNT 20200119325
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Vốn KHCBTDTM ĐTXD 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 75 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-09 08:08:00 đến ngày 2020-01-19 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,085,654,602 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 16,200,000 VNĐ ((Mười sáu triệu hai trăm nghìn đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Đường dây trung áp
B Phần xây dựng
1 Cột bê tông li tâm PC.12-9,0 Chương V của E-HSMT 2 Cột
2 Tiếp địa, RC-2 Chương V của E-HSMT 1 Bộ
3 Xà phụ XP-35 Chương V của E-HSMT 1 Bộ
4 Xà đấu điện chuỗi XNC-35 Chương V của E-HSMT 1 Bộ
5 Xà néo cột đúp 3 pha bằng 35kV dọc tuyến XN-35D Chương V của E-HSMT 1 Bộ
6 Giằng cột GC-1 Chương V của E-HSMT 1 Bộ
7 Giằng cột GC-2 Chương V của E-HSMT 1 Bộ
8 Giằng cột GC-3 Chương V của E-HSMT 1 Bộ
9 Dây dẫn nhôm trần có lõi thép, có mỡ trung tính bảo vệ ACSR-70/11mm2 Chương V của E-HSMT 0,333 km
10 Sứ đứng 35kV (gốm) Chương V của E-HSMT 1 quả
11 Chuỗi néo đơn Polymer 35kV/100kN Chương V của E-HSMT 9 chuỗi
12 Kẹp nhôm 3 bu lông AL25/120 (đúc đùn) Chương V của E-HSMT 6 cái
13 Móng cột đúp MTĐ-1 Chương V của E-HSMT 1 Móng
14 Tiếp địa, RC-2 Chương V của E-HSMT 1 HT
C Thí nghiệm vật liệu
1 Điện trở tiếp đất Chương V của E-HSMT 1 Vị trí
2 TN cách điện đứng, điện áp 22-35KV Chương V của E-HSMT 1 Quả
3 TN cách điện treo đã lắp thành chuỗi Chương V của E-HSMT 9 chuỗi
D Phần TBA
E Phần lắp đặt thiết bị
1 Lắp đặt Máy biến áp 100KVA-35/0.4KV Chương V của E-HSMT 2 Máy
2 Lắp đặt Tủ điện TĐ-600V-150A Chương V của E-HSMT 2 Tủ
3 Lắp đặt Chống sét van 35KV Chương V của E-HSMT 2 Bộ
F Phần xây dựng
1 Cầu chì tự rơi 35kV (loại sứ) + dây chì Chương V của E-HSMT 2 Bộ
2 Sứ đứng gốm 35kV Chương V của E-HSMT 32 Quả
3 Đầu cốt đồng 1 lỗ <=50 Chương V của E-HSMT 28 cái
4 Đầu cốt đồng 1 lỗ 95 Chương V của E-HSMT 16 cái
5 Đầu cốt xử lý đồng nhôm 1 lỗ 70 Chương V của E-HSMT 18 cái
6 Ống nhựa xoắn chịu lực luồn cáp lực HĐPE ϕ 90/70 Chương V của E-HSMT 52 m
7 Đai thép không rỉ Chương V của E-HSMT 4 kg
8 Khóa Đai thép Chương V của E-HSMT 20 cái
9 Kẹp nhôm 3 bu lông AL25/120 (đúc đùn) Chương V của E-HSMT 12 cái
10 Biển báo, biển an toàn Chương V của E-HSMT 2 cái
11 Biển tên trạm Chương V của E-HSMT 2 cái
12 Cáp lực Cu/XLPE/PVC-3x95+50 Chương V của E-HSMT 12 m
13 Dây dẫn đồng bọc 35kV Cu/X-50mm2 Chương V của E-HSMT 24 m
14 Dây dẫn nhôm trần có lõi thép AC-70 Chương V của E-HSMT 30 m
15 Dây đồng mềm M35 Chương V của E-HSMT 8 m
16 Dây đồng mềm M95 Chương V của E-HSMT 12 m
17 Dây định hình phi kim loại buộc cố định cổ sứ đơn 95mm2-35kV Chương V của E-HSMT 6 cái
18 Cột bê tông li tâm PC.12-10,0 Chương V của E-HSMT 2 Cột
19 Xà đỡ cầu chì tự rơi và chống sét van TBA 1 cột XSI-CSV-1 Chương V của E-HSMT 2 Bộ
20 Xà đỡ sứ trung gian trạm 1 cột XTG-1 Chương V của E-HSMT 2 Bộ
21 Xà đón dây đầu trạm (Trạm 1 cột) XĐD-1 Chương V của E-HSMT 2 Bộ
22 Xà đỡ sứ trung gian trạm 1 cột XTG-2 Chương V của E-HSMT 2 Bộ
23 Giá đỡ máy biến áp (TBA 1 cột) GBA-1 Chương V của E-HSMT 2 Bộ
24 Ghế cách điện (TBA 1 cột) GCĐ-1 Chương V của E-HSMT 2 Bộ
25 Thang trèo TT Chương V của E-HSMT 2 Bộ
26 Giá đỡ cáp hạ áp trên mặt máy biến áp GĐC Chương V của E-HSMT 2 Bộ
27 Giá đỡ tủ phân phối GĐTP Chương V của E-HSMT 2 Bộ
28 Nắp chụp cực trung áp máy biến áp Chương V của E-HSMT 2 Bộ
29 Nắp chụp cực hạ áp máy biến áp Chương V của E-HSMT 2 Bộ
30 Nắp chụp chống sét van Chương V của E-HSMT 2 Bộ
31 Nắp chụp cầu chì tự rơi Chương V của E-HSMT 2 Bộ
32 Hệ thống tiếp địa trạm biến áp trên cột 12m HTTĐ-2 Chương V của E-HSMT 2 HT
33 Móng cột trạm MT-3 Chương V của E-HSMT 2 móng
34 Hệ thống tiếp địa trạm biến áp trên cột 12m HTTĐ-2 phần theo ĐM xây dựng Chương V của E-HSMT 2 HT
G Phần thí nghiệm TBA
1 Thí nghiệm MBA lực 3 pha, ≤ 1MVA Chương V của E-HSMT 2 Máy
2 TN tính chất hóa học mẫu dầu cách điện Chương V của E-HSMT 2 mẫu
3 Chống sét van 22-35kV, 1pha Chương V của E-HSMT 6 cái
4 Thí nghiệm biến dòng điện 1 pha Chương V của E-HSMT 12 Cái
5 Thí nghiệm Aptomat <300 Chương V của E-HSMT 8 Cái
6 Chống sét van =< 1kV, 1 pha Chương V của E-HSMT 2 Cái
7 Thí nghiệm thanh cái đồng của tủ Chương V của E-HSMT 2 Cái
8 Kiểm định TI (biến dòng hạ thế) Chương V của E-HSMT 12 cái
9 Công tơ điện tử 3 giá Chương V của E-HSMT 2 cái
10 Lập trình và cài đặt công tơ Chương V của E-HSMT 2 cái
11 Kiểm tra tính năng thu thập dữ liệu từ xa và các tính năng khác Chương V của E-HSMT 2 cái
12 Cáp lực hạ thế điện áp < 1000V (1 sợi gồm 4 ruột) Chương V của E-HSMT 2 Ruột
13 TN cầu chì tự rơi 3 pha, cấp điện áp ≤35KV Chương V của E-HSMT 2 Bộ
14 Thí nghiệm tiếp địa trạm Chương V của E-HSMT 2 H.T
15 TN cách điện đứng, điện áp 22-35KV Chương V của E-HSMT 32 Quả
H Đường dây 0,4kV
1 Cáp vặn xoắn XLPE-4x95 Chương V của E-HSMT 3,605 Km
2 Cáp vặn xoắn XLPE-4x70 Chương V của E-HSMT 2,393 Km
3 Cáp vặn xoắn XLPE-4x50 Chương V của E-HSMT 2,664 Km
4 Cáp vặn xoắn XLPE-4x35 Chương V của E-HSMT 0,226 Km
5 Kẹp xiết KX-ABC-4x95 Chương V của E-HSMT 218 cái
6 Kẹp xiết KX-ABC-4x70 Chương V của E-HSMT 130 cái
7 Kẹp xiết KX-ABC-4x50 Chương V của E-HSMT 138 cái
8 Kẹp xiết KX-ABC-4x35 Chương V của E-HSMT 7 cái
9 Tấm treo MT-ABC-20 Chương V của E-HSMT 496 cái
10 Bịt đầu cáp dây vặn xoắn Chương V của E-HSMT 188 cái
11 Cặp cáp bọc nhưa 2 bulong Chương V của E-HSMT 268 cái
12 Đầu cốt đồng nhôm AM-70 Chương V của E-HSMT 4 cái
13 Đầu cốt đồng nhôm AM95 Chương V của E-HSMT 36 cái
14 Đai thép không gỉ cột đơn ĐTKG-1 Chương V của E-HSMT 574 cái
15 Đai thép không gỉ cột đúp ĐTKG-2 Chương V của E-HSMT 78 cái
16 Khóa đai Chương V của E-HSMT 652 cái
17 Ghíp đấu nối vào hòm công tơ GN35 Chương V của E-HSMT 20 Bộ
18 Ghíp đấu nối vào hòm công tơ GN50 Chương V của E-HSMT 216 Bộ
19 Ghíp đấu nối vào hòm công tơ GN70 Chương V của E-HSMT 162 Bộ
20 Ghíp đấu nối vào hòm công tơ GN95 Chương V của E-HSMT 246 Bộ
21 Đai thép bắt hòm công tơ Chương V của E-HSMT 238 cái
22 Kẹp đai hòm công tơ Chương V của E-HSMT 238 Bộ
23 Dây dẫn cáp vặn xoắn 4x25mm2 (Đấu nối vào hộp phân dây) Chương V của E-HSMT 476 m
24 Tiếp đất RLL Chương V của E-HSMT 25 Vị trí
25 Cột bê tông vuông H 7,5B Chương V của E-HSMT 30 Cột
26 Cột bê tông vuông H 7,5C Chương V của E-HSMT 11 Cột
27 Cột bê tông ly tâm PC-8,5-190-4,3 Chương V của E-HSMT 14 Cột
28 Xà néo lệch trên cột LT XNL-2 Chương V của E-HSMT 1 Bộ
29 Xà néo lệch đúp trên cột LT dọc XNLĐ-2 Chương V của E-HSMT 1 Bộ
30 Cổ dề giữ cáp trên cột vuông đôi CDN-2 Chương V của E-HSMT 6 Bộ
31 Hòm công tơ di chuyển H1 Chương V của E-HSMT 2 hòm
32 Hòm công tơ di chuyển H2 Chương V của E-HSMT 3 hòm
33 Hòm công tơ di chuyển H4 Chương V của E-HSMT 1 hòm
34 Hộp phân dây Chương V của E-HSMT 119 Bộ
35 Móng cột vuông đơn MH-1 Chương V của E-HSMT 18 Móng
36 Móng cột vuông đơn MH-2 Chương V của E-HSMT 11 Móng
37 Móng cột vuông đôi MH-3 Chương V của E-HSMT 6 Móng
38 Móng cột ly tâm ML-1 Chương V của E-HSMT 8 Móng
39 Móng cột ly tâm đơn ML-2 Chương V của E-HSMT 6 Móng
40 Tiếp đất RLL phần theo ĐM xây dựng Chương V của E-HSMT 25 HT
I Phần thu hồi
1 Dây dẫn cáp voặn xoắn XLPE-4x35 Phần thu hồi 190 m
2 Dây A35 Phần thu hồi 2.658 m
3 Dây A16 Phần thu hồi 261 m
4 Dây AV70 Phần thu hồi 138 m
5 Dây AV50 Phần thu hồi 12.949 m
6 Dây AV35 Phần thu hồi 8.295 m
7 Dây AV25 Phần thu hồi 217 m
8 Dây Cu/PVC 3x50+35 Phần thu hồi 24 m
9 Cột bê tông H-7,5 (chặt cột TT HS 0,5) Phần thu hồi 4 cột
10 Xà đỡ trên cột vuông 2 dây XĐ-2 Phần thu hồi 26 bộ
11 Xà đỡ trên cột vuông 4 dây XĐ-4 Phần thu hồi 57 bộ
12 Xà néo trên cột vuông 2 dây XN-2 Phần thu hồi 47 bộ
13 Xà néo trên cột vuông 4 dây XN-4 Phần thu hồi 55 bộ
14 Xà néo đúp trên cột vuông 2 dây XNĐ-2 Phần thu hồi 3 bộ
15 Xà néo đúp trên cột vuông 4 dây XNĐ-4 Phần thu hồi 31 bộ
16 Xà néo trên cột BTLT XNL-4L Phần thu hồi 3 bộ
17 Sứ hạ thế Phần thu hồi 1.182 quả
18 CP vận chuyển vật tư thu hồi bằng xe 5 tấn Phần thu hồi 1,57 ca
J Phần thí nghiệm
1 Thí nghiệm tiếp địa Phần thí nghiệm 25 vị trí
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->