Gói thầu: Xây lắp và cung cấp thiết bị còn lại

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200117422-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Thái Bình - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
Tên gói thầu Xây lắp và cung cấp thiết bị còn lại
Số hiệu KHLCNT 20200109349
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Tín dụng thương mại
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-09 09:06:00 đến ngày 2020-01-20 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 4,996,418,850 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 74,000,000 VNĐ ((Bảy mươi bốn triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Công trình: Cấy TBA CQT lưới điện khu vực huyện Hưng Hà năm 2020, gồm các TBA Gia Lạp 2 xã Văn Cẩm, Tân Mỹ xã Hồng Minh, xóm 11 và Đôn Nông 2 xã Đoan Hùng, Gạo 2 xã Hồng An, Duyên Hải 9 xã Duyên Hải-HẠNG MỤC CHUNG
1 Chi phí lán trại tạm tại hiện trường Theo yêu cầu E-HSMT 1 Khoản
2 Chi phí công tác không xác định được khối lượng thiết kế Theo yêu cầu E-HSMT 1 Khoản
B Chi phí thí nghiệm - đường dây trung thế
1 Tiếp đất cột điện, cột thu lôi cột bê tông Theo yêu cầu E-HSMT 47 vị trí
2 Cách điện đứng, điện áp 3-35KV Theo yêu cầu E-HSMT 159 Cái
3 Cách điện treo, để rời từng bát Theo yêu cầu E-HSMT 351 bát
4 Cầu chì tự rơi <=35kV 3 pha Theo yêu cầu E-HSMT 6 Bộ 3 pha
C Chi phí thí nghiệm - đường dây hạ thế
1 Tiếp đất cột điện, cột thu lôi cột bê tông Theo yêu cầu E-HSMT 12 vị trí
2 Kiểm định ban đầu biến dòng đo lường hạ áp Theo yêu cầu E-HSMT 18 máy
D Chi phí thí nghiệm - Vật liệu TBA
1 Tiếp đất trạm biến áp, điện áp <=35KV Theo yêu cầu E-HSMT 6 Hệ thống
2 Cách điện đứng, điện áp 3-35KV Theo yêu cầu E-HSMT 117 Cái
3 Ampemet AC Theo yêu cầu E-HSMT 18 Cái
4 Vônmét AC Theo yêu cầu E-HSMT 6 Cái
5 Chống sét van, điện áp <1KV Theo yêu cầu E-HSMT 1 Bộ 1 pha
6 Chống sét van, điện áp <1KV Theo yêu cầu E-HSMT 17 Bộ 1 pha
7 Áp tô mát và khởi động từ 3 pha, dòng điện 300-<500A Theo yêu cầu E-HSMT 6 Cái
8 Áp tô mát và khởi động từ 3 pha, dòng điện <300A Theo yêu cầu E-HSMT 12 Cái
9 Cầu chì tự rơi <=35kV 3 pha Theo yêu cầu E-HSMT 6 Bộ 3 pha
E HẠNG MỤC XÂY LẮP - Trung thế: Thiết bị A cấp B lắp đặt
1 Thiết bị cảnh báo sự cố cho lưới điện 22kV trọn bộ: bộ báo sự cố; bộ thu phát tín hiệu; dụng cụ lắp đặt; giá đỡ gá lắp thiết bị; tài liệu hướng dẫn lắp đặt vận hành Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
F HẠNG MỤC XÂY LẮP - Trung thế: Vật liệu A cấp B lắp đặt
1 Dây nhôm lõi thép ACSR 50/8 ( có mỡ trung tính) Theo yêu cầu E-HSMT 8.910 mét
2 Hợp chất chống ô xi hóa Penetrox Theo yêu cầu E-HSMT 6 tuýp
3 Kẹp quai 35-70mm2 loại bu lông Theo yêu cầu E-HSMT 18 bộ
4 Hotline Al 95-120mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 18 bộ
G HẠNG MỤC XÂY LẮP - Trung thế: Vật liệu B cấp và lắp đặt
1 Cầu chì tự rơi cắt có tải Polymer 24kV-100A (Idc=80A) Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
2 Cột bê tông li tâm T12-7.2 Theo yêu cầu E-HSMT 22 bộ
3 Cột bê tông li tâm T12-9.0 Theo yêu cầu E-HSMT 23 bộ
4 Cột bê tông li tâm T12-10.0 Theo yêu cầu E-HSMT 9 bộ
5 Cột bê tông li tâm T14-9.2 Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
6 Cột bê tông li tâm T14-11.0 Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
7 Cột bê tông li tâm T14-13.0 Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
8 Móng cột MT2-12 Theo yêu cầu E-HSMT 22 móng
9 Móng cột MT2-14 Theo yêu cầu E-HSMT 1 móng
10 Móng cột MT3-12 Theo yêu cầu E-HSMT 5 móng
11 Móng cột MT4-12 Theo yêu cầu E-HSMT 5 móng
12 Móng cột MTĐ2-12 Theo yêu cầu E-HSMT 9 móng
13 Móng cột MTĐ3-14 Theo yêu cầu E-HSMT 1 móng
14 Móng cột MTĐ4-12 Theo yêu cầu E-HSMT 2 móng
15 Móng cột MTĐ5-14 Theo yêu cầu E-HSMT 2 móng
16 Kè móng MTĐ2 Theo yêu cầu E-HSMT 1 vị trí
17 Kè móng MTĐ3 Theo yêu cầu E-HSMT 1 vị trí
18 Kè móng MTĐ5 Theo yêu cầu E-HSMT 1 vị trí
19 Xà đỡ cầu chì tự rơi + rẽ nhánh sứ chuỗi (XCRL+SI-SC) Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
20 Xà đỡ cầu chì tự rơi24kV 1 cột LT Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
21 Xà đỡ dây 1 sứ XĐD- 1 sứ 22kV Theo yêu cầu E-HSMT 8 bộ
22 Xà đỡ dây 3 sứ XĐD- 3 sứ 22kV Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
23 Xà đỡ thẳng XC1L Theo yêu cầu E-HSMT 22 bộ
24 Xà néo XC31L Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
25 Xà néo XC31nL Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
26 Xà néo sứ chuỗi XC31nL-SC Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
27 Xà néo sứ chuỗi XC31L-SC Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
28 Xà néo góc 3 tầng XC31L-3T Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
29 Xà néo XC41L Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
30 Xà néo sứ chuỗi XC41L-SC Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
31 Xà néo sứ chuỗi XC42L-SC-NB Theo yêu cầu E-HSMT 11 bộ
32 Xà néo sứ chuỗi XC42nL-SC-NB Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
33 Xà rẽ nhánh cột li tâm XCRL-SC Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
34 Xà rẽ nhánh 2 cột li tâm XCR2L-N-SC-NB Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
35 Cổ dề néo dây CDND (R=97) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
36 Giằng cột néo dây GCND (R=97) Theo yêu cầu E-HSMT 13 bộ
37 Giằng cột néo dây GCND (R=107) Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
38 Giằng cột néo dây GCND (R=110) Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
39 Giằng cột GC0 Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
40 Giằng cột GC1a+GC1 Theo yêu cầu E-HSMT 11 bộ
41 Giằng cột GC1+GC2 Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
42 Tháo lắp lại dây ACSR 50/8 Theo yêu cầu E-HSMT 851 mét
43 Cách điện sứ đứng 24kV đường rò 550mm Theo yêu cầu E-HSMT 159 quả
44 Ty sứ côn mạ kẽm F20x280 Theo yêu cầu E-HSMT 159 cái
45 Cách điện thủy tinh U70 chiều dài đường rò 450mm Theo yêu cầu E-HSMT 351 bát
46 Móc treo chữ U MT- 7 Theo yêu cầu E-HSMT 234 cái
47 Khóa néo dây dẫn N-357 (loại 3 gudông) Theo yêu cầu E-HSMT 117 bộ
48 Mắt nối trung gian NG-7 Theo yêu cầu E-HSMT 117 cái
49 Vòng treo VT-7 Theo yêu cầu E-HSMT 117 cái
50 Mắt nối kép MN2-7 Theo yêu cầu E-HSMT 117 cái
51 Cặp cáp AC25-150mm2 (3 bulong) Theo yêu cầu E-HSMT 162 bộ
52 Đầu cốt đồng nhôm AM50 Theo yêu cầu E-HSMT 36 cái
53 Tiếp địa Rg Theo yêu cầu E-HSMT 47 bộ
54 Biển cấm trèo + đai thép (loại sơn phản quang) Theo yêu cầu E-HSMT 47 cái
55 Mỡ bò bôi ty sứ Theo yêu cầu E-HSMT 16 kg
56 Kéo dây qua vị trí bẻ góc dây AC50 Theo yêu cầu E-HSMT 4 vị trí
H HẠNG MỤC XÂY LẮP - Hạ thế XDM: Vật liệu A cấp B lắp đặt
1 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x120mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 1.643 m
2 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x70mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 168 m
3 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x35mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 124 m
I HẠNG MỤC XÂY LẮP - Hạ thế XDM: Vật liệu B cấp và lắp đặt
1 Cột điện bê tông ly tâm T7,5-3.0 Theo yêu cầu E-HSMT 2 cột
2 Cột điện bê tông ly tâm T7,5-5.4 Theo yêu cầu E-HSMT 3 cột
3 Cột điện bê tông ly tâm T8,5-4.3 Theo yêu cầu E-HSMT 10 cột
4 Cột điện bê tông ly tâm T8,5-5.0 Theo yêu cầu E-HSMT 5 cột
5 Cột điện bê tông ly tâm T8,5-11.0 Theo yêu cầu E-HSMT 8 cột
6 Móng cột Mh1 Theo yêu cầu E-HSMT 2 móng
7 Móng cột Mh2 Theo yêu cầu E-HSMT 13 móng
8 Móng cột Mh3 Theo yêu cầu E-HSMT 5 móng
9 Móng cột MhĐ3a Theo yêu cầu E-HSMT 4 móng
10 Kẹp néo cáp 4x120 Theo yêu cầu E-HSMT 97 bộ
11 Kẹp néo cáp 4x(50-95) Theo yêu cầu E-HSMT 7 bộ
12 Kẹp néo cáp 4x(11-50) Theo yêu cầu E-HSMT 8 bộ
13 Kẹp néo cáp 2x(25-35) Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
14 Kẹp treo cáp 4x70 Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
15 Móc néo cáp F20 Theo yêu cầu E-HSMT 102 cái
16 Móc treo cáp F16 Theo yêu cầu E-HSMT 2 cái
17 Đai thép không rỉ 0,75x19mm Theo yêu cầu E-HSMT 312 mét
18 Khoá đai thép không rỉ Theo yêu cầu E-HSMT 208 cái
19 Đầu cốt đồng nhôm AM120 Theo yêu cầu E-HSMT 20 cái
20 Tiếp địa Rhll-7,5 Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
21 Tiếp địa Rhll-8,5 Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
22 Côliê néo cáp 2 cột li tâm (Côliê-2LT-D) Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
23 Côliê néo cáp 2 cột li tâm (Côliê-2LT-N) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
J HẠNG MỤC XÂY LẮP - Hạ thế CT: Vật liệu A cấp B lắp đặt
1 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x120mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 1.775 m
2 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x50mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 114 m
3 Ghíp cáp vặn xoắn 1 bu lông 6-70/25-120 Theo yêu cầu E-HSMT 378 bộ
4 Ghíp cáp vặn xoắn VX 25-70/35-95, 2 BL Theo yêu cầu E-HSMT 10 bộ
5 Ghíp cáp vặn xoắn VX 35-95/70-120, 2 BL Theo yêu cầu E-HSMT 118 bộ
6 Cáp Cu/XLPE/PVC 2x4 Theo yêu cầu E-HSMT 492 m
7 Cáp Muyle Cu/XLPE/PVC/ATA/PVC 2x7 Theo yêu cầu E-HSMT 118 m
8 Cáp Muyle Cu/XLPE/PVC/ATA/PVC 2x11 Theo yêu cầu E-HSMT 314 m
9 Cáp Muyle Cu/XLPE/PVC/ATA/PVC 2x16 Theo yêu cầu E-HSMT 13 m
10 Cáp Cu/XLPE/PVC 3x16+1x10 Theo yêu cầu E-HSMT 147 m
K HẠNG MỤC XÂY LẮP - Hạ thế CT: Vật liệu B cấp và lắp đặt
1 Cột điện bê tông ly tâm T7,5-3.0 Theo yêu cầu E-HSMT 3 cột
2 Cột điện bê tông ly tâm T7,5-5.4 Theo yêu cầu E-HSMT 8 cột
3 Cột điện bê tông ly tâm T8,5-4.3 Theo yêu cầu E-HSMT 14 cột
4 Cột điện bê tông ly tâm T8,5-5.0 Theo yêu cầu E-HSMT 3 cột
5 Cột điện bê tông ly tâm T8,5-11.0 Theo yêu cầu E-HSMT 15 cột
6 Móng cột Mh1 Theo yêu cầu E-HSMT 3 móng
7 Móng cột Mh2 Theo yêu cầu E-HSMT 24 móng
8 Móng cột Mh3 Theo yêu cầu E-HSMT 1 móng
9 Móng cột Mh5a Theo yêu cầu E-HSMT 1 móng
10 Móng cột MhĐ3a Theo yêu cầu E-HSMT 7 móng
11 Kẹp néo cáp 4x120 Theo yêu cầu E-HSMT 110 bộ
12 Kẹp néo cáp 4x(50-95) Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
13 Kẹp néo cáp 4x(11-50) Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
14 Kẹp néo cáp 2x(25-35) Theo yêu cầu E-HSMT 11 bộ
15 Kẹp treo cáp 4x50 Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
16 Móc néo cáp F20 Theo yêu cầu E-HSMT 113 cái
17 Móc treo cáp F16 Theo yêu cầu E-HSMT 2 cái
18 Đai thép không rỉ 0,75x19mm Theo yêu cầu E-HSMT 732 mét
19 Khoá đai thép không rỉ Theo yêu cầu E-HSMT 488 cái
20 Đầu cốt đồng nhôm AM120 Theo yêu cầu E-HSMT 24 cái
21 Tiếp địa Rhll-8,5 Theo yêu cầu E-HSMT 7 bộ
22 Côliê néo cáp 2 cột li tâm (Côliê-2LT-D) Theo yêu cầu E-HSMT 7 bộ
23 Côliê néo cáp 2 cột li tâm (Côliê-2LT-N) Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
24 Nắp chụp đầu cáp Theo yêu cầu E-HSMT 44 cái
25 Tháo, lắp lại hộp công tơ H2 Theo yêu cầu E-HSMT 28 hộp
26 Tháo, lắp lại hộp công tơ H4 Theo yêu cầu E-HSMT 68 hộp
27 Tháo, lắp lại hộp công tơ H6 Theo yêu cầu E-HSMT 2 hộp
28 Tháo, lắp lại hộp công tơ H3 pha Theo yêu cầu E-HSMT 31 hộp
29 Tháo, câu đấu lại cáp sau công tơ về hộ Theo yêu cầu E-HSMT 359 hộ
30 Dây đồng bọc 1x4mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 285 mét
31 Dây đai nhựa chiều dài 30cm Theo yêu cầu E-HSMT 1.368 cái
32 Đai treo cáp về hộ Theo yêu cầu E-HSMT 57 bộ
33 Băng dính cách điện Theo yêu cầu E-HSMT 20 cuộn
34 Biển báo "Cột 2 nguồn điện" có phản quang Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
35 Nhân công tách nguồn Theo yêu cầu E-HSMT 6 vị trí
36 Phá dỡ đường bê tông dày 15mm để đúc móng Mh1 Theo yêu cầu E-HSMT 0,27 m3
37 Phá dỡ đường bê tông dày 15mm để đúc móng Mh2 Theo yêu cầu E-HSMT 3,33 m3
38 Phá dỡ đường bê tông dày 15mm để đúc móng Mh3 Theo yêu cầu E-HSMT 0,72 m3
39 Phá dỡ và hoàn trả đường bê tông dày 15mm để đúc móng Mh5a Theo yêu cầu E-HSMT 0,22 m3
40 Phá dỡ và hoàn trả đường bê tông dày 15mm để đúc móng MhĐ3a Theo yêu cầu E-HSMT 2,64 m3
41 Đánh lại số cột cũ Theo yêu cầu E-HSMT 600 vị trí
42 Sơn trắng Theo yêu cầu E-HSMT 36 kg
43 Sơn đen Theo yêu cầu E-HSMT 24 kg
44 Chổi quét sơn Theo yêu cầu E-HSMT 5 cái
45 Bút lông Theo yêu cầu E-HSMT 5 kg
L HẠNG MỤC XÂY LẮP - TBA: Thiết bị A cấp B lắp đặt
1 Máy biến áp 250kVA- 10(22)/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 6 máy
M HẠNG MỤC XÂY LẮP - TBA: Thiết bị B cấp và lắp đặt
1 Thu lôi van 24kV Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
N HẠNG MỤC XÂY LẮP - TBA: Thí nghiệm thiết bị B cấp
1 Chống sét van, điện áp 22-35KV Theo yêu cầu E-HSMT 18 Bộ 1 pha
O HẠNG MỤC XÂY LẮP - TBA: Vật liệu TBA A cấp B lắp đặt
1 Dây nhôm lõi thép ACSR 50/8 có mỡ trung tính Theo yêu cầu E-HSMT 90 mét
P HẠNG MỤC XÂY LẮP - TBA: Vật liệu TBA B cấp và lắp đặt
1 Cột bê tông ly tâm LT12-7.2 Theo yêu cầu E-HSMT 12 côt
2 Móng cột MT2 Theo yêu cầu E-HSMT 12 móng
3 Kè móng cột TBA Theo yêu cầu E-HSMT 1 vị trí
4 Cầu chì cắt có tải polymer 24KV loại 100A (Idc=22A) Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
5 Xà néo dây đỉnh trạm hình P (XNP-22) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
6 Xà đỡ dây đỉnh trạm dọc cột LT (XĐT-22) Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
7 Xà néo dây đỉnh trạm dọc cột LT (XNT-22) Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
8 Xà đỡ dây trung gian trên trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
9 Xà cầu chì tự rơi +TLV trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
10 Xà đỡ dây trung gian dưới trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
11 Tay đỡ dây trung gian 35(24)kV Theo yêu cầu E-HSMT 12 bộ
12 Xà đỡ máy biến áp trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
13 Xà đỡ ghế cách điện trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
14 Ghế cách điện trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
15 Côliê cổ sứ ghế 35(22)kV trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 30 bộ
16 Giá đỡ cáp hạ thế mặt MBA Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
17 Côliê đai cáp hạ thế Theo yêu cầu E-HSMT 24 bộ
18 Thang trèo+ giá đỡ thang trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
19 Tiếp địa trạm treo RT-12 Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
20 Cách điện sứ đứng 24kV đường rò 550mm Theo yêu cầu E-HSMT 117 cái
21 Ty sứ côn mạ kẽm F20 x280 Theo yêu cầu E-HSMT 117 cái
22 Dây đồng bọc cách điện Cu/XLPE-12,7kV 1x50mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 90 mét
23 Dây đồng M95 Theo yêu cầu E-HSMT 18 mét
24 Đầu cốt đồng ép cáp 50 Theo yêu cầu E-HSMT 54 cái
25 Đầu cốt đồng ép cáp M95 Theo yêu cầu E-HSMT 12 cái
26 Dây đồng M35 Theo yêu cầu E-HSMT 24 mét
27 Đầu cốt đồng M35 Theo yêu cầu E-HSMT 12 cái
28 Đầu cốt đồng nhôm AM50 Theo yêu cầu E-HSMT 36 cái
29 Nắp chụp chống sét van trung thế Silicon Theo yêu cầu E-HSMT 18 cái
30 Nắp chụp MBT F120 Silicon Theo yêu cầu E-HSMT 18 cái
31 Biển cấm trạm biến áp (loại phản quang) Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
32 Biển đề tên trạm (loại phản quang) Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
33 Xây bệ chân cột trạm Theo yêu cầu E-HSMT 5 bệ
Q HẠNG MỤC XÂY LẮP - Tủ 400V: Vật liệu A cấp B lắp đặt
1 Cáp 6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x95 Theo yêu cầu E-HSMT 210 mét
R HẠNG MỤC XÂY LẮP - Tủ 400V: Vật liệu B cấp và lắp đặt
1 Vỏ tủ điện 400V loại 1 lộ treo sơn tĩnh điện<br/>(KT 1600x800x500) tôn 2 ly Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
2 Vôn kế 0-500V Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
3 Biến dòng điện 400/5A Theo yêu cầu E-HSMT 18 cái
4 Ampe kế 0-400/5A Theo yêu cầu E-HSMT 18 cái
5 Thu lôi hạ áp polymer HGZ-500V Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
6 Áptômát tổng 3 pha 400A/450V, Icu≥65kA Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
7 Áptômát lộ 3 pha 250A/450V, Icu≥42kA Theo yêu cầu E-HSMT 12 cái
8 Đầu cốt đồng ép cáp M95 Theo yêu cầu E-HSMT 84 cái
9 Cách điện bọc đầu cốt các loại (3 màu: vàng, xanh, đỏ) Theo yêu cầu E-HSMT 72 cái
10 Cách điện bọc đầu cốt 95 ( màu đen) Theo yêu cầu E-HSMT 12 cái
11 Thanh cái tổng 40x4 Theo yêu cầu E-HSMT 18 mét
12 Thanh cái lộ 30x3 Theo yêu cầu E-HSMT 12 mét
13 Bu lông F8x50 + rông đen Theo yêu cầu E-HSMT 54 cái
14 Cách điện đỡ thanh cái Theo yêu cầu E-HSMT 12 bộ
15 Cách điện bọc thanh cái Theo yêu cầu E-HSMT 30 mét
16 Vít F3x27 Theo yêu cầu E-HSMT 180 cái
17 Dây PVC ruột đồng mềm M10 Theo yêu cầu E-HSMT 18 mét
18 Dây đồng nhiều sợi PVC 1x 2,5mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 180 mét
19 ống nhựa xoắn F10 Theo yêu cầu E-HSMT 36 mét
20 Đầu cốt đồng F5 Theo yêu cầu E-HSMT 120 cái
21 Cốt nối thẳng M4 Theo yêu cầu E-HSMT 42 cái
22 Cốt nối thẳng M3 Theo yêu cầu E-HSMT 18 cái
23 Bu lông F8x40 + rông đen Theo yêu cầu E-HSMT 72 cái
24 Bu lông F6x20 + rông đen Theo yêu cầu E-HSMT 18 cái
25 Dây buộc nhựa dài 13cm (Utylux) Theo yêu cầu E-HSMT 60 cái
26 Băng dính cách điện cuộn to Theo yêu cầu E-HSMT 12 cuộn
S HẠNG MỤC XÂY LẮP - Vật tư thu hồi Trung thế
1 Cột điện bê tông li tâm T10 Theo yêu cầu E-HSMT 6 cột
2 Đập bê tông móng cột cũ Theo yêu cầu E-HSMT 2,4 m3
3 Xà đỡ XC1nL Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
4 Xà đỡ XC1L Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
5 Xà néo XC31L-SC Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
6 Xà néo XC42L-SC Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
7 Xà rẽ nhánh XCR2L-6 sứ Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
8 Sứ 10kV + ty sứ Theo yêu cầu E-HSMT 21 quả
9 Chuỗi thủy tinh 10kV Theo yêu cầu E-HSMT 6 chuỗi
10 Dây néo thép F18 Theo yêu cầu E-HSMT 20 mét
11 Cổ dề 2 dây néo Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
T HẠNG MỤC XÂY LẮP - Vật tư thu hồi Hạ thế
1 Cột bê tông li tâm T7A Theo yêu cầu E-HSMT 5 cột
2 Cột bê tông H7,5 Theo yêu cầu E-HSMT 4 cột
3 Cột bê tông H6,5 Theo yêu cầu E-HSMT 21 cột
4 Cột tự đúc Theo yêu cầu E-HSMT 1 cột
5 Cột truyền thanh Theo yêu cầu E-HSMT 8 cột
6 Cáp muyle 2x7 Theo yêu cầu E-HSMT 112 mét
7 Cáp muyle 2x11 Theo yêu cầu E-HSMT 272 mét
8 Cáp muyle 2x16 Theo yêu cầu E-HSMT 8 mét
9 Cáp Cu/XLPE/PVC 3x16+1x10 Theo yêu cầu E-HSMT 124 mét
10 Cáp vặn xoắn 2x35 Theo yêu cầu E-HSMT 623 mét
11 Cáp vặn xoắn 4x35 Theo yêu cầu E-HSMT 473 mét
12 Cáp vặn xoắn 4x50 Theo yêu cầu E-HSMT 462 mét
13 Cáp vặn xoắn 4x70 Theo yêu cầu E-HSMT 523 mét
14 Dây AV35 Theo yêu cầu E-HSMT 587 mét
15 Dây AV50 Theo yêu cầu E-HSMT 1.903 mét
16 Dây AV70 Theo yêu cầu E-HSMT 894 mét
17 Xà đỡ Xh1 Theo yêu cầu E-HSMT 18 bộ
18 Xà đỡ Xh1L Theo yêu cầu E-HSMT 8 bộ
19 Xà néo Xh4 Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
20 Xà néo Xh4/2 Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
21 Sứ + ty sứ Theo yêu cầu E-HSMT 116 quả
U Công trình: Cấy TBA CQT LĐ khu vực các xã: Thái Phương, Tiến Đức - huyện Hưng Hà năm 2020 - HẠNG MỤC CHUNG
1 Chi phí lán trại tạm tại hiện trường Theo yêu cầu E-HSMT 1 Khoản
2 Chi phí công tác không xác định được khối lượng thiết kế Theo yêu cầu E-HSMT 1 Khoản
V Chi phí thí nghiệm - đường dây trung thế
1 Tiếp đất cột điện, cột thu lôi cột bê tông Theo yêu cầu E-HSMT 20 vị trí
2 Cách điện đứng, điện áp 3-35KV Theo yêu cầu E-HSMT 77 Cái
3 Cách điện treo, để rời từng bát Theo yêu cầu E-HSMT 180 bát
4 Cầu chì tự rơi <=35kV 3 pha Theo yêu cầu E-HSMT 2 Bộ 3 pha
5 Chống sét van, điện áp 22-35KV Theo yêu cầu E-HSMT 1 Bộ 1 pha
6 Chống sét van, điện áp 22-35KV Theo yêu cầu E-HSMT 5 Bộ 1 pha
W Chi phí thí nghiệm - đường dây hạ thế
1 Kiểm định ban đầu biến dòng đo lường hạ áp Theo yêu cầu E-HSMT 6 máy
2 Tiếp đất cột điện, cột thu lôi cột bê tông Theo yêu cầu E-HSMT 7 vị trí
X Chi phí thí nghiệm - Vật liệu TBA
1 Tiếp đất trạm biến áp, điện áp <=35KV Theo yêu cầu E-HSMT 2 Hệ thống
2 Cách điện đứng, điện áp 3-35KV Theo yêu cầu E-HSMT 37 Cái
3 Ampemet AC Theo yêu cầu E-HSMT 6 Cái
4 Vônmét AC Theo yêu cầu E-HSMT 2 Cái
5 Chống sét van, điện áp <1KV Theo yêu cầu E-HSMT 1 Bộ 1 pha
6 Chống sét van, điện áp <1KV Theo yêu cầu E-HSMT 5 Bộ 1 pha
7 Áp tô mát và khởi động từ 3 pha, dòng điện 300-<500A Theo yêu cầu E-HSMT 2 Cái
8 Áp tô mát và khởi động từ 3 pha, dòng điện <300A Theo yêu cầu E-HSMT 4 Cái
9 Cầu chì tự rơi <=35kV 3 pha Theo yêu cầu E-HSMT 2 Bộ 3 pha
Y HẠNG MỤC XÂY LẮP - Trung thế: Thiết bị A cấp B lắp đặt
1 Dao cách ly, 24kV-630A cách điện polymer trọn bộ, bao gồm phụ kiện, giá đỡ, sào thao tác Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
2 Recloser 27kV; 12,5kA, 630A trọn bộ gồm: - Tủ điều khiển ADVC Compact + giá đỡ. - Cáp điều khiển và đầu cốt kèm theo. - Giá đỡ Recloser Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
3 Biến áp cấp nguồn 10(22)kV/0,23kV loại dầu 1 pha 2 sứ-1000VA kèm giá đỡ (trọn bộ) Theo yêu cầu E-HSMT 1 cái
4 Bộ giám sát điều khiển Recloser từ xa Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
Z HẠNG MỤC XÂY LẮP - Trung thế: Thiết bị B cấp và lắp đặt
1 Thu lôi van 24kV Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
AA HẠNG MỤC XÂY LẮP - Trung thế: Vật liệu A cấp B lắp đặt
1 Dây nhôm lõi thép ACSR 50/8 ( có mỡ trung tính) Theo yêu cầu E-HSMT 2.680 mét
2 Cáp Muyle Cu/XLPE/PVC/ATA/PVC 2x4 Theo yêu cầu E-HSMT 15 mét
3 Hợp chất chống ô xi hóa Penetrox Theo yêu cầu E-HSMT 3 tuýp
4 Kẹp quai 35-70mm2 loại bu lông Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
5 Hotline Al 95-120mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
AB HẠNG MỤC XÂY LẮP - Trung thế: Vật liệu B cấp và lắp đặt
1 Cầu chì tự rơi cắt có tải Polymer 24kV-100A (Idc=80A) Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
2 Cột bê tông li tâm T12-7.2 Theo yêu cầu E-HSMT 9 bộ
3 Cột bê tông li tâm T12-9.0 Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
4 Cột bê tông li tâm T12-10.0 Theo yêu cầu E-HSMT 10 bộ
5 Cột bê tông li tâm T14-13.0 Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
6 Móng cột MT2-12 Theo yêu cầu E-HSMT 9 móng
7 Móng cột MT4-12 Theo yêu cầu E-HSMT 2 móng
8 Móng cột MT6-14 Theo yêu cầu E-HSMT 2 móng
9 Móng cột MTĐ2-12 Theo yêu cầu E-HSMT 2 móng
10 Móng cột MTĐ4-12 Theo yêu cầu E-HSMT 4 móng
11 Móng cột MTĐ5-14 Theo yêu cầu E-HSMT 1 móng
12 Xà đỡ cầu chì tự rơi + rẽ nhánh sứ chuỗi Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
13 Xà đỡ cầu chì tự rơi 24kV 1 cột LT Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
14 Xà đỡ dây 1 sứ 22kV Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
15 Xà đỡ dây 3 sứ 22kV Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
16 Tay đỡ dây trung gian 24kV Theo yêu cầu E-HSMT 9 cái
17 Xà đỡ thẳng XC1L Theo yêu cầu E-HSMT 13 bộ
18 Xà néo XC31nL Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
19 Xà néo sứ chuỗi XC31L-SC Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
20 Xà néo góc 3 tầng XC31L-3T Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
21 Xà néo sứ chuỗi XC42L-SC-NB Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
22 Xà néo sứ chuỗi XC42nL-SC-NB Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
23 Xà rẽ nhánh cột li tâm XCRL-SC Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
24 Xà rẽ nhánh 2 cột li tâm XCR2L-N-SC-NB Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
25 Xà đỡ ghế cách điện 24kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
26 Ghế cách điện 24kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
27 Côliê cổ sứ ghế 24kV Theo yêu cầu E-HSMT 4 cái
28 Thang trèo + giá bắt thang Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
29 Cổ dề néo dây (R = 97) Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
30 Giằng cột néo dây (R = 97) Theo yêu cầu E-HSMT 7 bộ
31 Giằng cột néo dây (R = 107) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
32 Giằng cột néo dây (R = 110) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
33 Giằng cột0 Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
34 Giằng cột GC1a, GC1 Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
35 Giằng cột GC1, GC2 Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
36 Dây nhôm lõi thép bọc cách điện 12,7kV 1x50mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 18 mét
37 Dây nhôm lõi thép bọc cách điện 12,7kV 1x35mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 10 mét
38 Căng dây lấy độ võng dây AC35 Theo yêu cầu E-HSMT 4.359 mét
39 Sứ đứng 24kV chiều dài đường rò 550mm Theo yêu cầu E-HSMT 77 quả
40 Ty sứ côn mạ kẽm F20x280 Theo yêu cầu E-HSMT 77 cái
41 Cách điện thủy tinh bát kép -70kN chiều dài đường rò 450mm Theo yêu cầu E-HSMT 180 bát
42 Móc treo chữ U MT- 7 Theo yêu cầu E-HSMT 120 cái
43 Khóa néo dây dẫn N-357 (loại 3 gudông) Theo yêu cầu E-HSMT 60 bộ
44 Mắt nối trung gian NG-7 Theo yêu cầu E-HSMT 60 cái
45 Vòng treo VT-7 Theo yêu cầu E-HSMT 60 cái
46 Mắt nối kép MN2-7 Theo yêu cầu E-HSMT 60 cái
47 Dây đồng M35 Theo yêu cầu E-HSMT 6 mét
48 Đầu cốt đồng M35 Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
49 Đầu cốt đồng M50 Theo yêu cầu E-HSMT 9 cái
50 Cặp cáp AC25-150mm2 (3 bulong) Theo yêu cầu E-HSMT 65 bộ
51 Đầu cốt đồng nhôm Theo yêu cầu E-HSMT 32 cái
52 Tiếp địa Rg Theo yêu cầu E-HSMT 19 bộ
53 Tiếp địa Recloser Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
54 Thanh lập là bắt thu lôi van Theo yêu cầu E-HSMT 3 cái
55 Biển cấm trèo + đai thép (loại sơn phản quang) Theo yêu cầu E-HSMT 20 cái
56 Mỡ bò bôi ty sứ Theo yêu cầu E-HSMT 14 kg
57 Kéo dây qua vị trí bẻ góc dây AC50 Theo yêu cầu E-HSMT 4 vị trí
AC HẠNG MỤC XÂY LẮP - Hạ thế XDM: Vật liệu A cấp B lắp đặt
1 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x120mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 298 m
2 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x95mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 189 m
AD HẠNG MỤC XÂY LẮP - Hạ thế XDM: Vật liệu B cấp và lắp đặt
1 Cột điện bê tông ly tâm T8,5-4.3 Theo yêu cầu E-HSMT 4 cột
2 Cột điện bê tông ly tâm T8,5-11.0 Theo yêu cầu E-HSMT 1 cột
3 Cột điện bê tông ly tâm T12-7.2 Theo yêu cầu E-HSMT 2 cột
4 Cột điện bê tông ly tâm T12-10.0 Theo yêu cầu E-HSMT 5 cột
5 Móng cột Mh2 Theo yêu cầu E-HSMT 4 móng
6 Móng cột Mh2a Theo yêu cầu E-HSMT 2 móng
7 Móng cột Mh5a Theo yêu cầu E-HSMT 2 móng
8 Móng cột MhĐ3a Theo yêu cầu E-HSMT 2 móng
9 Kẹp néo cáp 4x120 Theo yêu cầu E-HSMT 20 bộ
10 Kẹp néo cáp 4x(50-95) Theo yêu cầu E-HSMT 9 bộ
11 Móc néo cáp F20 Theo yêu cầu E-HSMT 23 cái
12 Đai thép không rỉ 0,75x19mm Theo yêu cầu E-HSMT 69 mét
13 Khoá đai thép không rỉ Theo yêu cầu E-HSMT 46 cái
14 Tiếp địa Rhll-8,5 Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
15 Tiếp địa Rhll-12 Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
16 Côliê néo cáp 2 cột li tâm (2LT-D) Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
17 Côliê néo cáp 2 cột li tâm (2LT-N) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
AE HẠNG MỤC XÂY LẮP - Hạ thế CT: Vật liệu A cấp B lắp đặt
1 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x120mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 1.094 m
2 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x95mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 37 m
3 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x70mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 197 m
4 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x50mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 184 m
5 Ghíp cáp vặn xoắn 1 bu lông 6-70/25-120 Theo yêu cầu E-HSMT 114 bộ
6 Ghíp cáp vặn xoắn VX 25-70/35-95, 2 BL Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
7 Ghíp cáp vặn xoắn VX 35-95/70-120, 2 BL Theo yêu cầu E-HSMT 78 bộ
8 Cáp Cu/XLPE/PVC 2x4 Theo yêu cầu E-HSMT 116 m
9 Cáp Muyle Cu/XLPE/PVC/ATA/PVC 2x7 Theo yêu cầu E-HSMT 26 m
10 Cáp Muyle Cu/XLPE/PVC/ATA/PVC 2x11 Theo yêu cầu E-HSMT 52 m
11 Cáp Muyle Cu/XLPE/PVC/ATA/PVC 2x16 Theo yêu cầu E-HSMT 26 m
12 Cáp Cu/XLPE/PVC 3x16+1x10 Theo yêu cầu E-HSMT 78 m
AF HẠNG MỤC XÂY LẮP - Hạ thế CT: Vật liệu B cấp và lắp đặt
1 Cột điện bê tông ly tâm T8,5-4.3 Theo yêu cầu E-HSMT 9 cột
2 Cột điện bê tông ly tâm T8,5-11.0 Theo yêu cầu E-HSMT 8 cột
3 Cột điện bê tông ly tâm T10-4.3 Theo yêu cầu E-HSMT 8 cột
4 Cột điện bê tông ly tâm T10-5.0 Theo yêu cầu E-HSMT 2 cột
5 Móng cột Mh2 Theo yêu cầu E-HSMT 9 móng
6 Móng cột Mh2a Theo yêu cầu E-HSMT 8 móng
7 Móng cột Mh3a Theo yêu cầu E-HSMT 2 móng
8 Móng cột Mh5a Theo yêu cầu E-HSMT 4 móng
9 Móng cột MhĐ3a Theo yêu cầu E-HSMT 2 móng
10 Kẹp néo cáp 4x120 Theo yêu cầu E-HSMT 62 bộ
11 Kẹp néo cáp 4x(50-95) Theo yêu cầu E-HSMT 13 bộ
12 Kẹp néo cáp 4x(11-50) Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
13 Kẹp néo cáp 2x(25-35) Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
14 Kẹp treo cáp 4x50 Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
15 Kẹp treo cáp 4x70 Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
16 Móc néo cáp F20 Theo yêu cầu E-HSMT 74 cái
17 Móc treo cáp F16 Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
18 Đai thép không rỉ 0,75x19mm Theo yêu cầu E-HSMT 324 mét
19 Khoá đai thép không rỉ Theo yêu cầu E-HSMT 216 cái
20 Đầu cốt đồng nhôm Theo yêu cầu E-HSMT 16 cái
21 Tiếp địa Rhll-8,5 Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
22 Tiếp địa Rhll-10 Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
23 Côliê néo cáp 2 cột li tâm (2LT-D) Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
24 Côliê néo cáp 2 cột li tâm (2LT-N) Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
25 Cặp cáp AC25-150mm2 (3 bulong) Theo yêu cầu E-HSMT 8 bộ
26 Dây nhôm bọc cách điện AV70 Theo yêu cầu E-HSMT 8 mét
27 Nắp chụp đầu cáp Theo yêu cầu E-HSMT 32 cái
28 Tháo, lắp lại hộp công tơ H2 Theo yêu cầu E-HSMT 4 hộp
29 Tháo, lắp lại hộp công tơ H4 Theo yêu cầu E-HSMT 8 hộp
30 Tháo, lắp lại hộp công tơ H6 Theo yêu cầu E-HSMT 4 hộp
31 Tháo, lắp lại hộp công tơ H3 pha Theo yêu cầu E-HSMT 12 hộp
32 Tháo, câu đấu lại cáp sau công tơ về hộ Theo yêu cầu E-HSMT 52 hộ
33 Dây đồng bọc 1x4mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 80 mét
34 Dây đai nhựa chiều dài 30cm Theo yêu cầu E-HSMT 384 cái
35 Đai treo cáp về hộ Theo yêu cầu E-HSMT 16 bộ
36 Băng dính cách điện Theo yêu cầu E-HSMT 5 cuộn
37 Biển báo "Cột 2 nguồn điện" có phản quang Theo yêu cầu E-HSMT 2 cái
38 Nhân công tách nguồn Theo yêu cầu E-HSMT 2 vị trí
39 Phá dỡ đường bê tông dày 15mm để đúc móng Mh2 Theo yêu cầu E-HSMT 1,17 m3
40 Phá dỡ và hoàn trả đường bê tông dày 15mm để đúc móng Mh2a Theo yêu cầu E-HSMT 0,9 m3
41 Phá dỡ và hoàn trả đường bê tông dày 15mm để đúc móng Mh3a Theo yêu cầu E-HSMT 0,26 m3
42 Phá dỡ và hoàn trả đường bê tông dày 15mm để đúc móng Mh5a Theo yêu cầu E-HSMT 1,73 m3
43 Phá dỡ và hoàn trả đường bê tông dày 15mm để đúc móng MhĐ3a Theo yêu cầu E-HSMT 0,96 m3
44 Đánh lại số cột cũ Theo yêu cầu E-HSMT 250 vị trí
45 Sơn trắng Theo yêu cầu E-HSMT 15 kg
46 Sơn đen Theo yêu cầu E-HSMT 10 kg
47 Chổi quét sơn Theo yêu cầu E-HSMT 10 cái
48 Bút lông Theo yêu cầu E-HSMT 10 kg
AG HẠNG MỤC XÂY LẮP - TBA: Thiết bị A cấp B lắp đặt
1 MBA 250kVA-10(22)/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 2 máy
AH HẠNG MỤC XÂY LẮP - TBA: Thiết bị B cấp và lắp đặt
1 Thu lôi van 24kV Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
AI HẠNG MỤC XÂY LẮP - TBA: Thí nghiệm thiết bị B cấp
1 Chống sét van, điện áp 22-35KV Theo yêu cầu E-HSMT 6 Bộ 1 pha
AJ HẠNG MỤC XÂY LẮP - TBA: Vật liệu TBA A cấp B lắp đặt
1 Dây nhôm lõi thép ACSR 50/8 Theo yêu cầu E-HSMT 30 mét
2 Cáp 6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x95 Theo yêu cầu E-HSMT 70 mét
AK HẠNG MỤC XÂY LẮP - TBA: Vật liệu TBA B cấp và lắp đặt
1 Cột bê tông ly tâm LT12-7.2 Theo yêu cầu E-HSMT 4 côt
2 Móng cột MT2 Theo yêu cầu E-HSMT 4 móng
3 Cầu chì cắt có tải polymer 24KV loại 100A (Idc=22A) Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
4 Xà néo dây đỉnh trạm hình P (XNP-22) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
5 Xà đỡ dây đỉnh trạm dọc 2 cột LT (XĐT-22) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
6 Xà néo dây đỉnh trạm dọc 2 cột LT (XNT-22) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
7 Xà đỡ dây trung gian trên trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
8 Xà cầu chì tự rơi +TLV trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
9 Xà đỡ dây trung gian dưới trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
10 Tay đỡ dây trung gian 22kV Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
11 Xà đỡ máy biến áp trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
12 Xà đỡ ghế cách điện trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
13 Ghế cách điện trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
14 Côliê cổ sứ ghế 22kV trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 10 bộ
15 Giá đỡ cáp hạ thế mặt MBA Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
16 Côliê đai cáp hạ thế Theo yêu cầu E-HSMT 8 bộ
17 Thang trèo+ giá đỡ thang trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
18 Tiếp địa trạm treo RT-12 Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
19 Sứ đứng 24kV chiều dài đường rò 550mm Theo yêu cầu E-HSMT 37 cái
20 Ty sứ côn mạ kẽm F20 x280 Theo yêu cầu E-HSMT 37 cái
21 Dây đồng bọc cách điện Cu/XLPE-12,7kV 1x50mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 30 mét
22 Dây đồng M95 Theo yêu cầu E-HSMT 6 mét
23 Đầu cốt đồng ép cáp 50 Theo yêu cầu E-HSMT 18 cái
24 Đầu cốt đồng ép cáp M95 Theo yêu cầu E-HSMT 4 cái
25 Dây đồng M35 Theo yêu cầu E-HSMT 8 mét
26 Đầu cốt đồng M35 Theo yêu cầu E-HSMT 4 cái
27 Cặp cáp AC25-150mm2 (3 bulong) Theo yêu cầu E-HSMT 18 bộ
28 Đầu cốt đồng nhôm AM50 Theo yêu cầu E-HSMT 12 cái
29 Nắp chụp chống sét van trung thế Silicon Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
30 Nắp chụp MBT F120 Silicon Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
31 Biển cấm trạm biến áp (loại phản quang) Theo yêu cầu E-HSMT 2 cái
32 Biển đề tên trạm (loại phản quang) Theo yêu cầu E-HSMT 2 cái
33 Xây bệ chân cột trạm Theo yêu cầu E-HSMT 2 bệ
AL HẠNG MỤC XÂY LẮP - Tủ 400V: Vật liệu B cấp và lắp đặt
1 Vỏ tủ điện 400V loại 1 lộ treo sơn tĩnh điện<br/>(KT 1600x800x500) tôn 2 ly + giá đỡ tủ Theo yêu cầu E-HSMT 2 cái
2 Vôn kế 0-500V Theo yêu cầu E-HSMT 2 cái
3 Biến dòng điện 400/5A Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
4 Ampe kế 0-400/5A Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
5 Thu lôi hạ áp polymer HGZ-500V Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
6 Áptômát tổng 3 pha 400A/450V, Icu≥65kA Theo yêu cầu E-HSMT 2 cái
7 Áptômát lộ 3 pha 250A/450V, Icu≥42kA Theo yêu cầu E-HSMT 4 cái
8 Đầu cốt đồng ép cáp M95 Theo yêu cầu E-HSMT 28 cái
9 Cách điện bọc đầu cốt các loại (3 màu: vàng, xanh, đỏ) Theo yêu cầu E-HSMT 24 cái
10 Cách điện bọc đầu cốt 95 ( màu đen) Theo yêu cầu E-HSMT 4 cái
11 Thanh cái tổng 40x4 Theo yêu cầu E-HSMT 6 mét
12 Thanh cái lộ 30x3 Theo yêu cầu E-HSMT 4 mét
13 Bu lông F8x50 + rông đen Theo yêu cầu E-HSMT 18 cái
14 Cách điện đỡ thanh cái Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
15 Cách điện bọc thanh cái Theo yêu cầu E-HSMT 10 mét
16 Vít F3x27 Theo yêu cầu E-HSMT 60 cái
17 Dây PVC ruột đồng mềm M10 Theo yêu cầu E-HSMT 6 mét
18 Dây đồng nhiều sợi PVC 1x 2,5mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 60 mét
19 ống nhựa xoắn F10 Theo yêu cầu E-HSMT 12 mét
20 Đầu cốt đồng F5 Theo yêu cầu E-HSMT 40 cái
21 Cốt nối thẳng M4 Theo yêu cầu E-HSMT 14 cái
22 Cốt nối thẳng M3 Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
23 Bu lông F8x40 + rông đen Theo yêu cầu E-HSMT 24 cái
24 Bu lông F6x20 + rông đen Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
25 Dây buộc nhựa dài 13cm (Utylux) Theo yêu cầu E-HSMT 20 cái
26 Băng dính cách điện cuộn to Theo yêu cầu E-HSMT 4 cuộn
AM HẠNG MỤC XÂY LẮP - Vật tư thu hồi Trung thế
1 Cầu dao phụ tải 24kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
2 Cột bê tông H8,5 Theo yêu cầu E-HSMT 6 cột
3 Cột điện bê tông li tâm T10 Theo yêu cầu E-HSMT 1 cột
4 Xà đỡ cầu dao phụ tải Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
5 Xà đỡ ghế cách điện Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
6 Ghế cách điện Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
7 Thang trèo + giá bắt thang Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
8 Xà đỡ XC1 Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
9 Xà đỡ XC1L Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
10 Xà néo XC41nL-SC Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
11 Xà đỡ vượt XC5n Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
12 Xà đỡ vượt XC5nL Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
13 Sứ 10kV + ty sứ Theo yêu cầu E-HSMT 43 quả
14 Chuỗi néo 24kV+phụ kiện Theo yêu cầu E-HSMT 6 chuỗi
AN HẠNG MỤC XÂY LẮP - Vật tư thu hồi Hạ thế
1 Cột bê tông li tâm T7A Theo yêu cầu E-HSMT 2 cột
2 Cột bê tông H7,5 Theo yêu cầu E-HSMT 1 cột
3 Cột bê tông H6,5 Theo yêu cầu E-HSMT 11 cột
4 Cột tự đúc Theo yêu cầu E-HSMT 1 cột
5 Cáp nhôm 2x7 Theo yêu cầu E-HSMT 16 mét
6 Cáp nhôm 2x11 Theo yêu cầu E-HSMT 32 mét
7 C¸p nh«m 2x16 Theo yêu cầu E-HSMT 16 mét
8 Cáp Cu/XLPE/PVC 3x16+1x10 Theo yêu cầu E-HSMT 48 mét
9 Cáp vặn xoắn 2x35 Theo yêu cầu E-HSMT 56 mét
10 Cáp vặn xoắn 4x25 Theo yêu cầu E-HSMT 75 mét
11 Cáp vặn xoắn 4x50 Theo yêu cầu E-HSMT 559 mét
12 Cáp vặn xoắn 4x70 Theo yêu cầu E-HSMT 349 mét
13 Dây AV50 Theo yêu cầu E-HSMT 972 mét
14 Dây AV70 Theo yêu cầu E-HSMT 503 mét
15 Xà đỡ Xh1 Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
16 Xà néo Xh4 Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
17 Sứ + ty sứ Theo yêu cầu E-HSMT 24 quả
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->