Gói thầu: Xây lắp và cung cấp thiết bị còn lại

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200116385-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Thái Bình - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
Tên gói thầu Xây lắp và cung cấp thiết bị còn lại
Số hiệu KHLCNT 20200109328
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Tín dụng thương mại
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-09 08:56:00 đến ngày 2020-01-20 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 6,471,596,360 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 97,000,000 VNĐ ((Chín mươi bảy triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Công trình: Cải tạo, chống quá tải lưới điện 0,4kV xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà năm 2020
- HẠNG MỤC CHUNG
1 Chi phí lán trại tạm tại hiện trường Theo yêu cầu E-HSMT 1 Khoản
2 Chi phí công tác không xác định được khối lượng thiết kế Theo yêu cầu E-HSMT 1 Khoản
B Chi phí thí nghiệm - đường dây trung thế
1 Tiếp đất cột điện, cột thu lôi cột bê tông Theo yêu cầu E-HSMT 13 vị trí
2 Cách điện đứng, điện áp 3-35KV, k= 0,3 Theo yêu cầu E-HSMT 50 Cái
3 Cách điện treo, để rời từng bát Theo yêu cầu E-HSMT 96 bát
4 Cầu chì tự rơi <=35kV 3 pha Theo yêu cầu E-HSMT 2 Bộ 3 pha
C Chi phí thí nghiệm - Vật liệu TBA
1 Tiếp đất trạm biến áp, điện áp <=35KV Theo yêu cầu E-HSMT 2 Hệ thống
2 Cách điện đứng, điện áp 3-35KV Theo yêu cầu E-HSMT 40 Cái
3 Cách điện treo, để rời từng bát Theo yêu cầu E-HSMT 0 bát
4 Ampemet AC Theo yêu cầu E-HSMT 6 Cái
5 Vônmét AC Theo yêu cầu E-HSMT 2 Cái
6 Chống sét van, điện áp <1KV Theo yêu cầu E-HSMT 1 Bộ 1 pha
7 Chống sét van, điện áp <1KV Theo yêu cầu E-HSMT 5 Bộ 1 pha
8 Áp tô mát và khởi động từ 3 pha, dòng điện 300-<500A Theo yêu cầu E-HSMT 2 Cái
9 Áp tô mát và khởi động từ 3 pha, dòng điện <300A Theo yêu cầu E-HSMT 4 Cái
10 Cầu chì tự rơi <=35kV 3 pha Theo yêu cầu E-HSMT 2 Bộ 3 pha
D Chi phí thí nghiệm vật liệu B cấp
1 Kiểm định ban đầu biến dòng đo lường hạ áp Theo yêu cầu E-HSMT 6 máy
E Thí nghiệm vật liệu ĐZ 0,4kV
1 Tiếp đất cột điện, cột thu lôi cột bê tông Theo yêu cầu E-HSMT 6 vị trí
F HẠNG MỤC XÂY LẮP - Trung thế: Vật liệu A cấp B lắp đặt
1 Dây nhôm lõi thép ACSR 50/8 ( có mỡ trung tính) Theo yêu cầu E-HSMT 2.993 mét
2 Dây nhôm lõi thép ACSR 50/8 ( có mỡ trung tính) Theo yêu cầu E-HSMT 18 mét
3 Kẹp quai 35-70mm2 loại bu lông Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
4 Hotline Al 95-120mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
5 Hợp chất chống ô xi hóa Penetrox Theo yêu cầu E-HSMT 2 tuýp
G HẠNG MỤC XÂY LẮP - Trung thế: Vật liệu B cấp và lắp đặt
1 Cầu chì tự rơi cắt có tải Polymer 24kV-100A (Idc=80A) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
2 Cầu chì tự rơi cắt có tải Polymer 35kV-100A (Idc=22A) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
3 Cột bê tông li tâm T12-7.2 Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
4 Cột bê tông li tâm T12-10.0 Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
5 Cột bê tông li tâm T14-9.2 Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
6 Cột bê tông li tâm T14-11.0 Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
7 Móng cột MT1-12 Theo yêu cầu E-HSMT 4 móng
8 Móng cột MT2-14 Theo yêu cầu E-HSMT 3 móng
9 Móng cột MT4-12 Theo yêu cầu E-HSMT 2 móng
10 Móng cột MTĐ2-12 Theo yêu cầu E-HSMT 1 móng
11 Móng cột MTĐ3-14 Theo yêu cầu E-HSMT 3 móng
12 Xà đỡ cầu chì tự rơi 1 cột LT12 35kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
13 Xà đỡ cầu chì tự rơi 1 cột LT14 24kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
14 Xà đỡ dây 1 sứ XĐD- 1 sứ 22kV Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
15 Xà đỡ dây 3 sứ XĐD- 3 sứ 22kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
16 Xà đỡ thẳng XC1L Theo yêu cầu E-HSMT 7 bộ
17 Xà néo sứ chuỗi XC32L-SC-NB Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
18 Xà néo sứ chuỗi XC42L-SC-NB Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
19 Xà rẽ nhánh cột li tâm XCrL - 3 sứ Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
20 Xà rẽ nhánh 2 cột li tâm XCR2L-N-SC-NB Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
21 Xà đỡ dây 1 sứ XĐD- 1 sứ 35kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
22 Xà đỡ dây 3 sứ XĐD- 3 sứ 35kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
23 Xà rẽ nhánh XRL- 6 sứ lệch Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
24 Xà néo X41L Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
25 Xà néo X41L-SC Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
26 Cổ dề néo dây CDND (R=97) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
27 Giằng cột néo dây GCND (R=97) Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
28 Giằng cột GC1+GC2 Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
29 Giằng cột GC1a+GC1 Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
30 Sứ đứng 24kV đường rò 550mm Theo yêu cầu E-HSMT 34 quả
31 Ty sứ côn mạ kẽm F20x280 Theo yêu cầu E-HSMT 34 cái
32 Sứ đứng 35kV đường rò 875mm Theo yêu cầu E-HSMT 16 quả
33 Ty sứ côn mạ kẽm F27x430 Theo yêu cầu E-HSMT 16 cái
34 Cách điện thủy tinh -70kN đường dò 450mm Theo yêu cầu E-HSMT 96 bát
35 Móc treo chữ U MT- 7 Theo yêu cầu E-HSMT 60 cái
36 Khóa néo dây dẫn N-357 (loại 3 gudông) Theo yêu cầu E-HSMT 30 bộ
37 Mắt nối trung gian NG-7 Theo yêu cầu E-HSMT 30 cái
38 Vòng treo VT-7 Theo yêu cầu E-HSMT 30 cái
39 Mắt nối kép MN2-7 Theo yêu cầu E-HSMT 30 cái
40 Cặp cáp AC25-150mm2 (3 bulong) Theo yêu cầu E-HSMT 42 bộ
41 Cặp cáp đồng nhôm Al/Cu 50 (3 bulong) Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
42 Đầu cốt đồng nhôm AM50 Theo yêu cầu E-HSMT 12 cái
43 Tiếp địa Rg Theo yêu cầu E-HSMT 13 bộ
44 Tay đỡ dây trung gian 35(24)kV Theo yêu cầu E-HSMT 9 cái
45 Biển cấm trèo + đai thép (loại sơn phản quang) Theo yêu cầu E-HSMT 13 cái
46 Mỡ bò bôi ty sứ Theo yêu cầu E-HSMT 3 kg
47 Dây cáp thép mềm C50 Theo yêu cầu E-HSMT 38 mét
48 Cổ dề 2 dây néo CDC-2L Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
49 Phụ kiện dây néo Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
50 Kéo dây qua vị trí bẻ góc dây AC50 Theo yêu cầu E-HSMT 2 vị trí
H HẠNG MỤC XÂY LẮP - TBA: Thiết bị A cấp B lắp đặt
1 Máy biến áp 3 pha 250kVA-35/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 cái
2 Máy biến áp 3 pha 250kVA-10(22)/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 cái
I HẠNG MỤC XÂY LẮP - TBA: Thiết bị B cấp và lắp đặt
1 Thu lôi van 42kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
2 Thu lôi van 24kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
J HẠNG MỤC XÂY LẮP - TBA: Vật liệu A cấp B lắp đặt
1 Dây nhôm lõi thép ACSR 50/8 ( có mỡ trung tính) Theo yêu cầu E-HSMT 30 mét
2 Cáp,6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x95 Theo yêu cầu E-HSMT 70 mét
K HẠNG MỤC XÂY LẮP - TBA: Thí nghiệm thiết bị
1 Chống sét van, điện áp 22-35KV Theo yêu cầu E-HSMT 1 Bộ 1 pha
2 Chống sét van, điện áp 22-35KV Theo yêu cầu E-HSMT 5 Bộ 1 pha
L HẠNG MỤC XÂY LẮP - TBA: Vật liệu B cấp và lắp đặt
1 Cột bê tông ly tâm LT12-7.2 Theo yêu cầu E-HSMT 4 côt
2 Móng cột MT2 Theo yêu cầu E-HSMT 4 móng
3 Cầu chì cắt có tải polymer 24KV loại 100A (Idc=22A) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
4 Cầu chì cắt có tải polymer 35KV loại 100A (Idc=6A) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
5 Xà đỡ dây đỉnh trạm dọc 2 cột LT Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
6 Xà néo dây đỉnh trạm dọc 2 cột LT Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
7 Xà đỡ dây trung gian trên trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
8 Xà cầu chì tự rơi +TLV trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
9 Xà đỡ dây trung gian dưới trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
10 Tay đỡ dây trung gian 35(24)kV Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
11 Xà đỡ máy biến áp trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
12 Xà đỡ ghế cách điện trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
13 Ghế cách điện trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
14 Côliê cổ sứ ghế 35(22)kV trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 10 bộ
15 Giá đỡ cáp hạ thế mặt MBA Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
16 Côliê đai cáp hạ thế Theo yêu cầu E-HSMT 8 bộ
17 Thang trèo+ giá đỡ thang trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
18 Tiếp địa trạm treo RT-12 Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
19 Sứ đứng 24kV đường rò 550mm Theo yêu cầu E-HSMT 20 cái
20 Ty sứ côn mạ kẽm F20 x280 Theo yêu cầu E-HSMT 20 cái
21 Sứ đứng 35kV đường rò 875mm Theo yêu cầu E-HSMT 20 cái
22 Ty sứ côn mạ kẽm F27x430 Theo yêu cầu E-HSMT 20 cái
23 Dây đồng bọc cách điện Cu/XLPE-12,7kV 1x50mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 30 mét
24 Dây đồng M95 Theo yêu cầu E-HSMT 6 mét
25 Đầu cốt đồng ép cáp 50 Theo yêu cầu E-HSMT 18 cái
26 Đầu cốt đồng ép cáp M95 Theo yêu cầu E-HSMT 4 cái
27 Dây đồng M35 Theo yêu cầu E-HSMT 8 mét
28 Đầu cốt đồng M35 Theo yêu cầu E-HSMT 4 cái
29 Cặp cáp AC25-150mm2 (3 bulong) Theo yêu cầu E-HSMT 18 bộ
30 Đầu cốt đồng nhôm AM50 Theo yêu cầu E-HSMT 12 cái
31 Nắp chụp chống sét van trung thế Silicon Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
32 Nắp chụp MBT F120 Silicon Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
33 Biển cấm trạm biến áp (loại phản quang) Theo yêu cầu E-HSMT 2 cái
34 Biển đề tên trạm (loại phản quang) Theo yêu cầu E-HSMT 2 cái
35 Xây bệ chân cột trạm Theo yêu cầu E-HSMT 2 bệ
M HẠNG MỤC XÂY LẮP - TỦ 400V: Vật liệu B cấp và lắp đặt
1 Vỏ tủ điện 400V loại 1 lộ treo sơn tĩnh điện( KT 1600x800x500) tôn 2 ly Theo yêu cầu E-HSMT 2 cái
2 Vôn kế 0-500V Theo yêu cầu E-HSMT 2 cái
3 Biến dòng điện 400/5A Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
4 Ampe kế 0-400/5A Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
5 Thu lôi hạ áp polymer HGZ-500V Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
6 Áptômát tổng 3 pha 400A/450V, Icu≥65kA Theo yêu cầu E-HSMT 2 cái
7 Áptômát lộ 3 pha 250A/450V, Icu≥42kA Theo yêu cầu E-HSMT 4 cái
8 Đầu cốt đồng ép cáp M95 Theo yêu cầu E-HSMT 28 cái
9 Cách điện bọc đầu cốt các loại (3 màu: vàng, xanh, đỏ) Theo yêu cầu E-HSMT 24 cái
10 Cách điện bọc đầu cốt 95 ( màu đen) Theo yêu cầu E-HSMT 4 cái
11 Thanh cái tổng 40x4 Theo yêu cầu E-HSMT 6 mét
12 Thanh cái lộ 30x3 Theo yêu cầu E-HSMT 4 mét
13 Bu lông F8x50 + rông đen Theo yêu cầu E-HSMT 18 cái
14 Cách điện đỡ thanh cái Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
15 Cách điện bọc thanh cái Theo yêu cầu E-HSMT 10 mét
16 Vít F3x27 Theo yêu cầu E-HSMT 60 cái
17 Dây PVC ruột đồng mềm M10 Theo yêu cầu E-HSMT 6 mét
18 Dây đồng nhiều sợi PVC 1x 2,5mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 60 mét
19 ống nhựa xoắn F10 Theo yêu cầu E-HSMT 12 mét
20 Đầu cốt đồng F5 Theo yêu cầu E-HSMT 40 cái
21 Cốt nối thẳng M4 Theo yêu cầu E-HSMT 14 cái
22 Cốt nối thẳng M3 Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
23 Bu lông F8x40 + rông đen Theo yêu cầu E-HSMT 24 cái
24 Bu lông F6x20 + rông đen Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
25 Dây buộc nhựa dài 13cm (Utylux) Theo yêu cầu E-HSMT 20 cái
26 Băng dính cách điện cuộn to Theo yêu cầu E-HSMT 4 cuộn
N HẠNG MỤC XÂY LẮP - HẠ THẾ: Vật liệu A cấp B lắp đặt
1 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x120mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 961 mét
2 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x50mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 424 mét
3 Ghíp cáp vặn xoắn 1 bu lông 25-120mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 134 bộ
4 Ghíp kép bọc cáp VX 25-95/25-95, 2 BL (Ghíp đấu dây 2BL) Theo yêu cầu E-HSMT 34 bộ
5 Ghíp kép bọc cáp VX 70-120/70-120, 2 BL (Ghíp đấu dây 2BL) Theo yêu cầu E-HSMT 26 bộ
6 Cáp Cu/XLPE/PVC 2x4 Theo yêu cầu E-HSMT 144 mét
7 Cáp Muyle Cu/XLPE/PVC/ATA/PVC 2x7 Theo yêu cầu E-HSMT 63 mét
8 Cáp Muyle Cu/XLPE/PVC/ATA/PVC 2x11 Theo yêu cầu E-HSMT 76 mét
9 Cáp Cu/XLPE/PVC 3x16+1x10 Theo yêu cầu E-HSMT 7 mét
O HẠNG MỤC XÂY LẮP - HẠ THẾ: Vật liệu B cấp và lắp đặt
1 Cột điện bê tông ly tâm T7,5- 5.4 Theo yêu cầu E-HSMT 3 cột
2 Cột điện bê tông ly tâm T8,5- 4.3 Theo yêu cầu E-HSMT 15 cột
3 Cột điện bê tông ly tâm T8,5-11.0 Theo yêu cầu E-HSMT 9 cột
4 Cột điện bê tông ly tâm T10-4.3 Theo yêu cầu E-HSMT 5 cột
5 Cột điện bê tông ly tâm T10-11.0 Theo yêu cầu E-HSMT 2 cột
6 Móng cột Mh2 Theo yêu cầu E-HSMT 16 móng
7 Móng cột Mh2a Theo yêu cầu E-HSMT 5 móng
8 Móng cột Mh5a Theo yêu cầu E-HSMT 1 móng
9 Móng cột MhĐ2 Theo yêu cầu E-HSMT 1 móng
10 Móng cột MhĐ3a Theo yêu cầu E-HSMT 5 móng
11 Kẹp néo cáp 4x120 Theo yêu cầu E-HSMT 65 bộ
12 Kẹp néo cáp 4x(50-95) Theo yêu cầu E-HSMT 11 bộ
13 Kẹp néo cáp 4x(11-50) Theo yêu cầu E-HSMT 0 bộ
14 Kẹp néo cáp 2x(25-35) Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
15 Kẹp treo cáp 4x35 Theo yêu cầu E-HSMT 0 bộ
16 Kẹp treo cáp 4x50 Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
17 Kẹp treo cáp 4x70 Theo yêu cầu E-HSMT 0 bộ
18 Móc néo cáp F20 Theo yêu cầu E-HSMT 57 cái
19 Móc treo cáp F16 Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
20 Đai thép không rỉ 0,75x19mm Theo yêu cầu E-HSMT 282 mét
21 Khoá đai thép không rỉ Theo yêu cầu E-HSMT 188 cái
22 Đầu cốt đồng nhôm AM120 Theo yêu cầu E-HSMT 16 cái
23 Tiếp địa Rhll-7,5 Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
24 Tiếp địa Rhll-8,5 Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
25 Côliê néo cáp 2 cột li tâm (Côliê-2LT-D) Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
26 Côliê néo cáp 2 cột li tâm (Côliê-2LT-N) Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
27 Xà néo Xh4L/2 Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
28 Xà tách nguồn Xh42-16 sứ Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
29 Sứ A30N+ ty sứ F18x200 Theo yêu cầu E-HSMT 20 quả
30 Nắp chụp đầu cáp Theo yêu cầu E-HSMT 36 cái
31 Tháo, lắp lại hộp công tơ H1 Theo yêu cầu E-HSMT 8 hộp
32 Tháo, lắp lại hộp công tơ H2 Theo yêu cầu E-HSMT 9 hộp
33 Tháo, lắp lại hộp công tơ H4 Theo yêu cầu E-HSMT 13 hộp
34 Hộp Composite 6 công tơ 1 pha H6 Theo yêu cầu E-HSMT 0 hộp
35 Tháo, lắp lại hộp công tơ H3 pha Theo yêu cầu E-HSMT 1 hộp
36 Tháo, câu đấu lại cáp sau công tơ về hộ Theo yêu cầu E-HSMT 79 hộ
37 Dây đồng bọc 1x4mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 190 mét
38 Dây đai nhựa chiều dài 30cm Theo yêu cầu E-HSMT 912 cái
39 Đai treo cáp về hộ Theo yêu cầu E-HSMT 38 bộ
40 Băng dính cách điện Theo yêu cầu E-HSMT 4 cuộn
41 Biển báo "Cột 2 nguồn điện" có phản quang Theo yêu cầu E-HSMT 3 cái
42 Nhân công tách nguồn Theo yêu cầu E-HSMT 3 vị trí
43 Phá dỡ đường bê tông dày 15mm để đúc móng Mh2 Theo yêu cầu E-HSMT 1,44 m3
44 Phá dỡ đường bê tông dày 15mm để đúc móng MhĐ1 Theo yêu cầu E-HSMT 0 m3
45 Phá dỡ đường bê tông dày 15mm để đúc móng MhĐ2 Theo yêu cầu E-HSMT 0,19 m3
46 Phá dỡ và hoàn trả đường bê tông dày 15mm để đúc móng Mh1a Theo yêu cầu E-HSMT 0 m3
47 Phá dỡ và hoàn trả đường bê tông dày 15mm để đúc móng Mh2a Theo yêu cầu E-HSMT 0,45 m3
48 Phá dỡ và hoàn trả đường bê tông dày 15mm để đúc móng MhĐ3a Theo yêu cầu E-HSMT 1,2 m3
49 Đánh lại số cột cũ Theo yêu cầu E-HSMT 250 vị trí
50 Sơn trắng Theo yêu cầu E-HSMT 15 kg
51 Sơn đen Theo yêu cầu E-HSMT 10 kg
52 Chổi quét sơn Theo yêu cầu E-HSMT 10 cái
53 Bút lông Theo yêu cầu E-HSMT 10 kg
P HẠNG MỤC XÂY LẮP - Nhân công thu hồi
1 Xà rẽ nhánh XrL- 3 sứ Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
2 Sứ đứng 35kV + ty sứ Theo yêu cầu E-HSMT 3 quả
3 Dây néo thép F18 Theo yêu cầu E-HSMT 20 mét
4 Cổ dề 2 dây néo Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
5 Cột bê tông H6,5 Theo yêu cầu E-HSMT 15 cột
6 Cột tự đúc Theo yêu cầu E-HSMT 4 cột
7 Cáp Muyle đồng 2x7 Theo yêu cầu E-HSMT 63 mét
8 Cáp Muyle đồng 2x11 Theo yêu cầu E-HSMT 84 mét
9 Cáp Cu/XLPE/PVC 3x16+1x10 Theo yêu cầu E-HSMT 4 mét
10 Cáp vặn xoắn 2x25 Theo yêu cầu E-HSMT 151 mét
11 Dây AV35 Theo yêu cầu E-HSMT 606 mét
12 Dây AV50 Theo yêu cầu E-HSMT 1.295 mét
13 Xà đỡ Xh1 Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
14 Xà đỡ Xh1/2 Theo yêu cầu E-HSMT 8 bộ
15 Xà néo Xh4 Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
16 Xà néo Xh4/2 Theo yêu cầu E-HSMT 13 bộ
17 Sứ + ty sứ Theo yêu cầu E-HSMT 59 quả
Q Công trình: Cấy TBA chống quá tải lưới điện khu vực các xã: Minh Tân, Vũ Tây,Vũ Sơn, Vũ Thắng, Quang Hưng, Thanh Tân và thị trấn Thanh Nê - huyện Kiến Xương năm 2020
- HẠNG MỤC CHUNG
1 Chi phí lán trại tạm tại hiện trường Theo yêu cầu E-HSMT 1 Khoản
2 Chi phí công tác không xác định được khối lượng thiết kế Theo yêu cầu E-HSMT 1 Khoản
R Chi phí thí nghiệm - đường dây trung thế
1 Tiếp đất cột điện, cột thu lôi cột bê tông Theo yêu cầu E-HSMT 27 vị trí
2 Cách điện đứng, điện áp 3-35KV Theo yêu cầu E-HSMT 137 Cái
3 Cách điện treo, để rời từng bát Theo yêu cầu E-HSMT 276 bát
4 Cầu chì tự rơi <=35kV 3 pha Theo yêu cầu E-HSMT 3 Bộ 3 pha
S Chi chí thí nghiệm thiết bị đường dây
1 Chống sét van, điện áp 22-35KV Theo yêu cầu E-HSMT 1 Bộ 1 pha
2 Chống sét van, điện áp 22-35KV Theo yêu cầu E-HSMT 2 Bộ 1 pha
T Chi phí thí nghiệm - Vật liệu TBA
1 Tiếp đất trạm biến áp, điện áp <=35KV Theo yêu cầu E-HSMT 7 Hệ thống
2 Cách điện đứng, điện áp 3-35KV Theo yêu cầu E-HSMT 77 Cái
3 Cách điện treo đã lắp thành chuỗi, Theo yêu cầu E-HSMT 0 bát
4 Ampemet AC Theo yêu cầu E-HSMT 21 Cái
5 Vônmét AC Theo yêu cầu E-HSMT 7 Cái
6 Chống sét van, điện áp <1KV Theo yêu cầu E-HSMT 1 Bộ 1 pha
7 Chống sét van, điện áp <1KV Theo yêu cầu E-HSMT 20 Bộ 1 pha
8 Áp tô mát và khởi động từ 3 pha, dòng điện 300-<500A Theo yêu cầu E-HSMT 7 Cái
9 Áp tô mát và khởi động từ 3 pha, dòng điện <300A Theo yêu cầu E-HSMT 14 Cái
10 Cầu chì tự rơi <=35kV 3 pha Theo yêu cầu E-HSMT 7 Bộ 3 pha
U Chi phí thí nghiệm vật liệu B cấp
1 Kiểm định ban đầu biến dòng đo lường hạ áp Theo yêu cầu E-HSMT 21 máy
V Thí nghiệm vật liệu ĐZ 0,4kV
1 Tiếp đất cột điện cột bê tông Theo yêu cầu E-HSMT 34 vị trí
W HẠNG MỤC XÂY LẮP - Trung thế: Thiết bị A cấp B lắp đặt
1 Thu lôi van 42kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
2 Thiết bị cảnh báo sự cố 35kV trọn bộ (bao gồm: báo sự cố, bộ thu phát tín hiệu, dụng cụ lắp đặt, giá đỡ, gá lắp thiết bị) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
X HẠNG MỤC XÂY LẮP - Trung thế: Đấu nối Hotline
1 Đấu nối hotline đường dây 3 pha 22kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 Vị trí
Y HẠNG MỤC XÂY LẮP - Trung thế: Vật liệu A cấp B lắp đặt
1 Dây nhôm lõi thép ACSR 50/8 ( có mỡ trung tính) Theo yêu cầu E-HSMT 5.223 mét
2 Dây nhôm lõi thép bọc cách điện AC50/8 -XLPE- 4,3mm - 35kV Theo yêu cầu E-HSMT 799 mét
3 Kẹp quai 35-70mm2 loại bu lông Theo yêu cầu E-HSMT 12 bộ
4 Hotline Al 95-120mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 12 bộ
5 Hợp chất chống ô xi hóa Penetrox Theo yêu cầu E-HSMT 4 tuýp
6 Ghíp kép bọc trung thế 70-185mm2 (2 bu lông) 1 bên răng phẳng Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
Z HẠNG MỤC XÂY LẮP - Trung thế: Vật liệu B cấp và lắp đặt
1 Cầu chì cắt có tải 100A-35kV Polymer (Idc=25A) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
2 Cầu chì cắt có tải 100A-24kV Polymer (Idc=55A) Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
3 Cột bê tông litâm LT12-7.2 Theo yêu cầu E-HSMT 8 cột
4 Cột bê tông litâm LT12-9.0 Theo yêu cầu E-HSMT 2 cột
5 Cột bê tông litâm LT14-9.2 Theo yêu cầu E-HSMT 6 cột
6 Cột bê tông litâm LT14-11.0 (G6+N8) Theo yêu cầu E-HSMT 8 cột
7 Cột bê tông litâm LT14-13.0 (G6+N8) Theo yêu cầu E-HSMT 1 cột
8 Cột bê tông litâm LT16-11.0 (G6+N10) Theo yêu cầu E-HSMT 9 cột
9 Cột bê tông litâm LT16-13.0 (G6+N10) Theo yêu cầu E-HSMT 1 cột
10 Móng cột MT2(12) Theo yêu cầu E-HSMT 8 móng
11 Móng cột MT2(14) Theo yêu cầu E-HSMT 6 móng
12 Móng cột MT5(14) Theo yêu cầu E-HSMT 1 móng
13 Móng cột MT5(16) Theo yêu cầu E-HSMT 4 móng
14 Móng cột MTĐ3(14) Theo yêu cầu E-HSMT 4 móng
15 Móng cột MTĐ3(16) Theo yêu cầu E-HSMT 3 móng
16 Móng cột MTĐ5(12) Theo yêu cầu E-HSMT 1 móng
17 Kè móng MTĐ3 Theo yêu cầu E-HSMT 1 vị trí
18 Xà đỡ dây 1 sứ 35kV XĐD-1 sứ Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
19 Xà 35kV X31L-3T-1,5M Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
20 Xà 35KV X42L-3T-SC-NB Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
21 Xà XRL-3 sứ Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
22 Xà rẽ nhánh + SI 35kV XRL+SI-SC Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
23 Xà néo dây đỉnh trạm sứ chuỗi hình II 35kV tim 2,6m Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
24 Xà đỡ cầu chì cắt có tải 24kV XĐSI-24kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
25 Xà đỡ dây 1 sứ 24kV XĐD-1 sứ Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
26 Xà đỡ thẳng 22kV XC1L Theo yêu cầu E-HSMT 10 bộ
27 Xà néo góc 22kV XC31L Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
28 Xà 10kV XC31L-3T Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
29 Xà 22kV XC31L-3T-SC Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
30 Xà néo góc sứ chuỗi 22kV XC42L-SC-NB Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
31 Xà XC42L-3T-SC-NB Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
32 Xà rẽ nhánh sứ chuỗi 22kV XCRL+SI-SC Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
33 Xà rẽ nhánh sứ chuỗi 22kV XCR2L-D-SC Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
34 Cổ dề néo dây CDND (97) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
35 Cổ dề néo dây CDND (102) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
36 Cổ dề néo dây CDND (110) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
37 Giằng cột néo dây GCND (R97) Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
38 Giằng cột GC0 Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
39 Giằng cột GC1a Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
40 Giằng cột GC1 Theo yêu cầu E-HSMT 8 bộ
41 Giằng cột GC2 Theo yêu cầu E-HSMT 7 bộ
42 Dây đồng M35 tiếp địa thu lôi van Theo yêu cầu E-HSMT 3 mét
43 Sứ gốm đứng 35kV đường rò 875mm Theo yêu cầu E-HSMT 43 cái
44 Ty sứ F27 x430 côn mạ kẽm Theo yêu cầu E-HSMT 43 cái
45 Sứ gốm đứng 24kV đường rò 550mm Theo yêu cầu E-HSMT 94 cái
46 Ty sứ F20 x280 côn mạ kẽm Theo yêu cầu E-HSMT 94 cái
47 Bát sứ U70 đường rò 450mm Theo yêu cầu E-HSMT 276 bát
48 Móc treo chữ U MT-7 Theo yêu cầu E-HSMT 168 cái
49 Khoá néo dây N3-357 Theo yêu cầu E-HSMT 84 bộ
50 Mắt nối trung gian NG-7 Theo yêu cầu E-HSMT 84 cái
51 Vòng treo VT-7 Theo yêu cầu E-HSMT 84 cái
52 Mắt nối kép MN2-7 Theo yêu cầu E-HSMT 84 cái
53 Tiếp địa Rg Theo yêu cầu E-HSMT 26 bộ
54 Tiếp địa thu lôi van Rtlv Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
55 Biển cấm trèo điện áp cao phản quang Theo yêu cầu E-HSMT 26 biển
56 Mỏ phóng sét 22kV Theo yêu cầu E-HSMT 3 cái
57 Cặp cáp Al( 25 - 150) 3 Bu lông Theo yêu cầu E-HSMT 147 bộ
58 Đầu cốt đồng M35 Theo yêu cầu E-HSMT 2 cái
59 Đầu cốt đồng nhôm AM50 Theo yêu cầu E-HSMT 21 cái
60 Kéo dây ACSR50 vượt đường < 10 mét Theo yêu cầu E-HSMT 3 vị trí
AA HẠNG MỤC XÂY LẮP - TBA: Thiết bị A cấp B lắp đặt
1 Máy biến áp 250kVA- 22/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 4 cái
2 Máy biến áp 250kVA- 35/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 3 cái
AB HẠNG MỤC XÂY LẮP - TBA: Thiết bị B cấp và lắp đặt
1 Thu lôi van 24kV Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
2 Thu lôi van 42kV Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
AC HẠNG MỤC XÂY LẮP - TBA: Vật liệu A cấp B lắp đặt
1 Dây nhôm lõi thép ACSR 50/8 ( có mỡ trung tính) Theo yêu cầu E-HSMT 105 mét
2 Cáp,6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x95 Theo yêu cầu E-HSMT 245 mét
AD HẠNG MỤC XÂY LẮP - TBA: Thí nghiệm thiết bị
1 Chống sét van, điện áp 22-35KV Theo yêu cầu E-HSMT 1 Bộ 1 pha
2 Chống sét van, điện áp 22-35KV Theo yêu cầu E-HSMT 20 Bộ 1 pha
AE HẠNG MỤC XÂY LẮP - TBA: Vật liệu B cấp và lắp đặt
1 Cột bê tông ly tâm LT12-7.2 Theo yêu cầu E-HSMT 14 cột
2 Móng cột MT2 Theo yêu cầu E-HSMT 14 móng
3 Cầu chì cắt có tải polymer 24KV loại 100A (Idc=22A) Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
4 Cầu chì cắt có tải polymer 35KV loại 100A (Idc=6A) Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
5 Xà đỡ dây đỉnh trạm vào dọc XĐT-22kV, XĐT-35kV Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
6 Xà néo dây đỉnh trạm vào dọc XNT-6 sứ-22kV, 35kV Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
7 Xà néo dây đỉnh trạm vào ngang XNT-II-6 sứ-22kV. Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
8 Xà néo dây đỉnh trạm vào ngang XNT-II-SC-35kV. Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
9 Xà đỡ dây trung gian trên trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 7 bộ
10 Xà cầu chì tự rơi + thu lôi van trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 7 bộ
11 Xà đỡ dây trung gian dưới trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 7 bộ
12 Tay đỡ dây trung gian cách điện sứ 24kV Theo yêu cầu E-HSMT 8 bộ
13 Tay đỡ dây trung gian cách điện sứ 35kV Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
14 Xà đỡ máy biến áp trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 7 bộ
15 Xà đỡ ghế cách điện trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 7 bộ
16 Ghế cách điện trạm treo 2 cột LT Theo yêu cầu E-HSMT 7 bộ
17 Côliê cổ sứ ghế trạm 24kV Theo yêu cầu E-HSMT 20 bộ
18 Côliê cổ sứ ghế trạm 35kV Theo yêu cầu E-HSMT 15 bộ
19 Côliê đai cáp hạ thế Theo yêu cầu E-HSMT 28 bộ
20 Thang trèo+ giá đỡ thang trạm treo Theo yêu cầu E-HSMT 7 bộ
21 Tiếp địa trạm treo RT-12 Theo yêu cầu E-HSMT 7 bộ
22 Sứ gốm đứng 24kV đường rò 550mm Theo yêu cầu E-HSMT 44 cái
23 Ty sứ F20 x280 côn mạ kẽm Theo yêu cầu E-HSMT 44 cái
24 Sứ gốm đứng 35kV đường rò 875mm Theo yêu cầu E-HSMT 33 cái
25 Ty sứ F27 x430 côn mạ kẽm Theo yêu cầu E-HSMT 33 cái
26 Dây đồng bọc cách điện Cu/XLPE-12,7kV 1x50mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 105 mét
27 Dây đồng M95 Theo yêu cầu E-HSMT 21 mét
28 Đầu cốt đồng ép cáp 50 Theo yêu cầu E-HSMT 63 cái
29 Đầu cốt đồng ép cáp M95 Theo yêu cầu E-HSMT 14 cái
30 Dây đồng M35 Theo yêu cầu E-HSMT 28 mét
31 Đầu cốt đồng M35 Theo yêu cầu E-HSMT 14 cái
32 Nắp chụp chống sét van trung thế Silicon Theo yêu cầu E-HSMT 21 cái
33 Nắp chụp MBT F120 Silicon Theo yêu cầu E-HSMT 21 cái
34 Biển cấm trạm biến áp (loại phản quang) Theo yêu cầu E-HSMT 7 cái
35 Biển đề tên trạm (loại phản quang) Theo yêu cầu E-HSMT 7 cái
36 Giá đỡ cáp hạ thế mặt MBA Theo yêu cầu E-HSMT 7 bộ
37 Xây bệ chân cột trạm Theo yêu cầu E-HSMT 7 vị trí
AF HẠNG MỤC XÂY LẮP - TỦ 400V: Vật liệu B cấp và lắp đặt
1 Vỏ tủ điện 400V loại 1 lộ trạm treo sơn tĩnh điện + Giá đỡ tủ (KT 1600x800x500) tôn 2 ly. Theo yêu cầu E-HSMT 7 cái
2 Vôn kế 0 - 450V Theo yêu cầu E-HSMT 7 cái
3 Biến dòng điện 400/5A Theo yêu cầu E-HSMT 21 cái
4 Ampe kế 0 - 400/5A Theo yêu cầu E-HSMT 21 cái
5 Thu lôi hạ áp polymer HGZ-500V Theo yêu cầu E-HSMT 7 bộ
6 áptômát tổng 3 pha 400A/450V (có điều chỉnh dòng), Icu ≥ 65kA Theo yêu cầu E-HSMT 7 cái
7 áptômát 3 pha 250A/450V, Icu ≥ 42kA Theo yêu cầu E-HSMT 14 cái
8 Đầu cốt đồng ép cáp M95 Theo yêu cầu E-HSMT 98 cái
9 Cách điện bọc đầu cốt 95 (3 màu: vàng, xanh, đỏ) Theo yêu cầu E-HSMT 84 cái
10 Cách điện bọc đầu cốt 95 ( màu đen) Theo yêu cầu E-HSMT 14 cái
11 Thanh cái tổng 40x4 Theo yêu cầu E-HSMT 21 mét
12 Thanh cái lộ 30x3 Theo yêu cầu E-HSMT 14 mét
13 Bu lông F8x50 + rông đen Theo yêu cầu E-HSMT 63 cái
14 Cách điện đỡ thanh cái Theo yêu cầu E-HSMT 14 bộ
15 Cách điện bọc thanh cái Theo yêu cầu E-HSMT 35 mét
16 Vít F3x27 Theo yêu cầu E-HSMT 210 cái
17 Dây PVC ruột đồng mềm M10 Theo yêu cầu E-HSMT 21 mét
18 Dây đồng nhiều sợi PVC 1x 2,5mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 210 mét
19 ống nhựa xoắn F10 Theo yêu cầu E-HSMT 42 mét
20 Đầu cốt đồng F5 Theo yêu cầu E-HSMT 140 cái
21 Cốt nối thẳng M4 Theo yêu cầu E-HSMT 49 cái
22 Cốt nối thẳng M3 Theo yêu cầu E-HSMT 21 cái
23 Bu lông F8x40 + rông đen Theo yêu cầu E-HSMT 84 cái
24 Bu lông F6x20 + rông đen Theo yêu cầu E-HSMT 21 cái
25 Dây buộc nhựa dài 13cm (Utylux) Theo yêu cầu E-HSMT 70 cái
AG HẠNG MỤC XÂY LẮP - HẠ THẾ: Vật liệu A cấp B lắp đặt
1 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x150mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 156 mét
2 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x120mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 2.372 mét
3 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x95mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 1.227 mét
4 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x70mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 684 mét
5 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x50mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 71 mét
6 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x35mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 860 mét
7 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 2x50mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 570 mét
8 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 2x35mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 51 mét
9 Ghíp cáp vặn xoắn 1 bu lông 6-70/25-120 Theo yêu cầu E-HSMT 386 bộ
10 Ghíp kép bọc cáp VX 25-95/25-95, 2 BL (Ghíp đấu dây 2BL) Theo yêu cầu E-HSMT 174 bộ
11 Ghíp kép bọc cáp VX 70-120/70-120, 2 BL (Ghíp đấu dây 2BL) Theo yêu cầu E-HSMT 236 bộ
12 Cáp Cu/XLPE/PVC 2x4 Theo yêu cầu E-HSMT 260 mét
13 Cáp Muyle Cu/XLPE/PVC/ATA/PVC 2x7 Theo yêu cầu E-HSMT 90 mét
14 Cáp Muyle Cu/XLPE/PVC/ATA/PVC 2x11 Theo yêu cầu E-HSMT 150 mét
15 Cáp Cu/XLPE/PVC 3x16+1x10 Theo yêu cầu E-HSMT 24 mét
AH HẠNG MỤC XÂY LẮP - HẠ THẾ: Vật liệu B cấp và lắp đặt
1 Cột điện bê tông ly tâm LT7,5-3,0 Theo yêu cầu E-HSMT 7 cột
2 Cột điện bê tông ly tâm LT7,5-5,4 Theo yêu cầu E-HSMT 20 cột
3 Cột điện bê tông ly tâm LT8,5-4,3 Theo yêu cầu E-HSMT 1 cột
4 Cột điện bê tông ly tâm LT8,5-5.0 Theo yêu cầu E-HSMT 5 cột
5 Cột điện bê tông ly tâm LT8,5-11.0 Theo yêu cầu E-HSMT 1 cột
6 Cột điện bê tông ly tâm LT10-11,0 Theo yêu cầu E-HSMT 2 cột
7 Móng cột Mh1 Theo yêu cầu E-HSMT 7 móng
8 Móng cột Mh2 Theo yêu cầu E-HSMT 13 móng
9 Móng cột Mh3 Theo yêu cầu E-HSMT 1 móng
10 Móng cột Mh3a Theo yêu cầu E-HSMT 3 móng
11 Móng cột MhĐ1 Theo yêu cầu E-HSMT 4 móng
12 Móng cột MhĐ2 Theo yêu cầu E-HSMT 1 móng
13 Móng cột MhĐ3a Theo yêu cầu E-HSMT 1 móng
14 Nắp chụp đầu cáp Theo yêu cầu E-HSMT 272 cái
15 Kẹp néo cáp 4x(120-185) Theo yêu cầu E-HSMT 147 bộ
16 Kẹp néo cáp 4x(50-95) Theo yêu cầu E-HSMT 104 bộ
17 Kẹp néo cáp 4x(11-50) Theo yêu cầu E-HSMT 47 bộ
18 Kẹp néo cáp 2x(11-35) Theo yêu cầu E-HSMT 33 bộ
19 Kẹp treo cáp 4x50 Theo yêu cầu E-HSMT 8 bộ
20 Kẹp treo cáp 4x95 Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
21 Kẹp treo cáp 4x120 Theo yêu cầu E-HSMT 8 bộ
22 Móc treo cáp Φ16 Theo yêu cầu E-HSMT 18 bộ
23 Móc néo cáp F20 Theo yêu cầu E-HSMT 303 cái
24 Xà tách nguồn 400V Xh41L-16 sứ Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
25 Xà lệch néo cáp cột ly tâm XNC-L Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
26 Cô li ê néo cáp 2 cột ly tâm CNC-D Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
27 Cô li ê néo cáp 2 cột ly tâm CNC-N Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
28 Sứ hạ thế A30N+ ty sứ Φ18x200 Theo yêu cầu E-HSMT 32 quả
29 Đai thép không rỉ 0,7x20mm Theo yêu cầu E-HSMT 1.083 mét
30 Khoá đai thép không rỉ Theo yêu cầu E-HSMT 722 cái
31 Tiếp địa Rhll-7,5 (tại vị trí cột xây dựng mới) Theo yêu cầu E-HSMT 7 bộ
32 Tiếp địa Rhll-8,5 (tại vị trí cột xây dựng mới) Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
33 Tiếp địa Rhll-7,5 (bổ sung tiếp địa tại vị trí cột hiện có) Theo yêu cầu E-HSMT 17 bộ
34 Tiếp địa Rhll-8,5 (bổ sung tiếp địa tại vị trí cột hiện có) Theo yêu cầu E-HSMT 7 bộ
35 Tiếp địa Rhll-10 (tại vị trí cột xây dựng mới) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
36 Biển báo "Cột 2 nguồn điện" có phản quang Theo yêu cầu E-HSMT 11 cái
37 Đầu cốt đồng nhôm AM 95 Theo yêu cầu E-HSMT 4 cái
38 Đầu cốt đồng nhôm AM 120 Theo yêu cầu E-HSMT 48 cái
39 Đầu cốt đồng nhôm AM 150 Theo yêu cầu E-HSMT 4 cái
40 Cặp cáp Al( 25 - 150) 3 Bu lông Theo yêu cầu E-HSMT 32 cái
41 Tháo lắp lại hòm công tơ 1 pha H2 Theo yêu cầu E-HSMT 15 hộp
42 Tháo lắp lại hòm công tơ 1 pha H4 Theo yêu cầu E-HSMT 25 hộp
43 Tháo lắp lại hòm công tơ 3 pha H3F Theo yêu cầu E-HSMT 4 hộp
44 Đánh lại số cột cũ Theo yêu cầu E-HSMT 260 vị trí
45 Câu đấu lại dây sau công tơ về hộ Theo yêu cầu E-HSMT 130 hộ
46 Tách nguồn ĐZ 400V Theo yêu cầu E-HSMT 11 vị trí
47 Băng dính Theo yêu cầu E-HSMT 19 cuộn
48 Sơn trắng Theo yêu cầu E-HSMT 15,6 kg
49 Sơn đen Theo yêu cầu E-HSMT 10,4 kg
50 Chổi quét sơn Theo yêu cầu E-HSMT 26 cái
51 Bút lông Theo yêu cầu E-HSMT 26 cái
AI HẠNG MỤC XÂY LẮP - Nhân công thu hồi
1 Cột bê tông ly tâm T10A Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
2 Xà néo trạm treo XNT-II-6 sứ 35kV tim 2,6m Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
3 Xà trung thế 10kV XC42L-3T. Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
4 Cách điện sứ đứng 35kV +ty sứ Theo yêu cầu E-HSMT 6 quả
5 Cách điện đứng 24kV +ty sứ Theo yêu cầu E-HSMT 12 quả
6 Cột điện bê tông H6,5 Theo yêu cầu E-HSMT 11 cột
7 Cột điện bê tông H7.5D Theo yêu cầu E-HSMT 4 cột
8 Cột điện bê tông T7,5A Theo yêu cầu E-HSMT 5 cột
9 Cột điện bê tông TT. Theo yêu cầu E-HSMT 1 cột
10 Cột điện bê tông TĐ. Theo yêu cầu E-HSMT 3 cột
11 Xà hạ thế Xh1/2. Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
12 Xà hạ thế Xh4/2. Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
13 Xà hạ thế Xh1. Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
14 Sứ hạ thế A30N+ ty sứ Theo yêu cầu E-HSMT 24 quả
15 Dây cáp VX2x7 Theo yêu cầu E-HSMT 160 mét
16 Dây cáp VX4x11 Theo yêu cầu E-HSMT 16 mét
17 Dây cáp VX2x16 Theo yêu cầu E-HSMT 559 mét
18 Dây cáp VX2x25 Theo yêu cầu E-HSMT 238 mét
19 Dây cáp VX2x35 Theo yêu cầu E-HSMT 1.076 mét
20 Dây cáp VX4x35 Theo yêu cầu E-HSMT 305 mét
21 Dây cáp VX4x50 Theo yêu cầu E-HSMT 894 mét
22 Dây cáp VX4x70 Theo yêu cầu E-HSMT 377 mét
23 Dây cáp AV35 Theo yêu cầu E-HSMT 276 mét
AJ Công trình: Cấy trạm biến áp chống quá tải lưới điện khu vực các xã: Quỳnh Ngọc, Quỳnh Hội, An Vũ, An Mỹ và Thị trấn Quỳnh Côi - huyện Quỳnh Phụ năm 2020
HẠNG MỤC CHUNG
1 Chi phí lán trại tạm tại hiện trường Theo yêu cầu E-HSMT 1 Khoản
2 Chi phí công tác không xác định được khối lượng thiết kế Theo yêu cầu E-HSMT 1 Khoản
AK Chi phí thí nghiệm - đường dây trung thế
1 Tiếp đất cột điện, cột thu lôi cột bê tông Theo yêu cầu E-HSMT 25 vị trí
2 Cách điện đứng, điện áp 3-35KV, k= 0,3 Theo yêu cầu E-HSMT 80 Cái
3 Cách điện treo, để rời từng bát Theo yêu cầu E-HSMT 207 bát
AL Chi phí thí nghiệm - Vật liệu TBA
1 Tiếp đất trạm biến áp, điện áp <=35KV Theo yêu cầu E-HSMT 5 Hệ thống
2 Cách điện đứng, điện áp 3-35KV, k= 0,3 Theo yêu cầu E-HSMT 107 Cái
3 Cách điện treo, để rời từng bát Theo yêu cầu E-HSMT 18 bát
4 Ampemet AC Theo yêu cầu E-HSMT 15 Cái
5 Vônmét AC Theo yêu cầu E-HSMT 5 Cái
6 Chống sét van, điện áp <1KV Theo yêu cầu E-HSMT 1 Bộ 1 pha
7 Chống sét van, điện áp <1KV Theo yêu cầu E-HSMT 14 Bộ 1 pha
8 Áp tô mát và khởi động từ 3 pha, dòng điện 300-<500A Theo yêu cầu E-HSMT 5 Cái
9 Áp tô mát và khởi động từ 3 pha, dòng điện <300A Theo yêu cầu E-HSMT 10 Cái
10 Cầu chì tự rơi <=35kV 3 pha Theo yêu cầu E-HSMT 5 Bộ 3 pha
AM Chi phí thí nghiệm vật liệu B cấp
1 Kiểm định ban đầu biến dòng đo lường hạ áp Theo yêu cầu E-HSMT 15 máy
AN Thí nghiệm vật liệu ĐZ 0,4kV
1 Tiếp đất cột điện, cột thu lôi cột bê tông Theo yêu cầu E-HSMT 12 vị trí
AO HẠNG MỤC XÂY LẮP - Trung thế: Thiết bị A cấp B lắp đặt
1 Thu lôi van 24kV Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
AP HẠNG MỤC XÂY LẮP - Trung thế: Vật liệu A cấp B lắp đặt
1 Dây nhôm lõi thép ACSR 50/8 ( có mỡ trung tính) Theo yêu cầu E-HSMT 4.800 mét
2 Dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE/ACSR 50/8 -3,5mm- 12,7kV Theo yêu cầu E-HSMT 465 mét
3 Kẹp quai 35-70mm2 loại bu lông Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
4 Kẹp quai 95-120mm2 loại bu lông Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
5 Hotline Al 95-120mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 12 bộ
6 Hợp chất chống ô xi hóa Penetrox Theo yêu cầu E-HSMT 4 tuýp
AQ HẠNG MỤC XÂY LẮP - Trung thế: Vật liệu B cấp và lắp đặt
1 Cột bê tông litâm LT12-7,2 Theo yêu cầu E-HSMT 9 cột
2 Cột bê tông litâm LT12-10,0 Theo yêu cầu E-HSMT 14 cột
3 Cột bê tông litâm LT14-9,2 Theo yêu cầu E-HSMT 5 cột
4 Cột bê tông litâm LT16-13,0 Theo yêu cầu E-HSMT 3 cột
5 Móng cột MT2-12 Theo yêu cầu E-HSMT 9 móng
6 Móng cột MT2-14 Theo yêu cầu E-HSMT 5 móng
7 Móng cột MT4-12 Theo yêu cầu E-HSMT 2 móng
8 Móng cột MT6-16 Theo yêu cầu E-HSMT 3 móng
9 Móng cột MTĐ5-12 Theo yêu cầu E-HSMT 6 móng
10 Căng dây, lấy lại độ võng dây nhôm lõi thép AC50 Theo yêu cầu E-HSMT 540 mét
11 Xà đỡ XC1L Theo yêu cầu E-HSMT 8 bộ
12 Xà néo XC31L Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
13 Xà néo XC31nL Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
14 Xà néo XC31L-2T-SC Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
15 Xà néo XC31L-3T-SC-Lệch 1M Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
16 Xà néo XC32nL-SC-NB Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
17 Xà néo XC42L-SC-NB Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
18 Xà rẽ nhánh XCrL-3 sứ Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
19 Xà rẽ nhánh XCRL-SC Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
20 Giằng cột néo dây 2 cột li tâm GCND(R=100) Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
21 Giằng cột 2 cột li tâm GC0+GC1a+GC1 Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
22 Giằng cột 2 cột li tâm GC1a+GC1 Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
23 Sứ cách điện đứng 24kV đường rò 550mm Theo yêu cầu E-HSMT 80 quả
24 Ty sứ côn mạ kẽm F20x280 Theo yêu cầu E-HSMT 80 cái
25 Cách điện thủy tinh U70 BP dòng dò 450mm Theo yêu cầu E-HSMT 207 bát
26 Khóa néo (loại 3 gudông) N 357 Theo yêu cầu E-HSMT 69 bộ
27 Móc treo MT7 Theo yêu cầu E-HSMT 138 cái
28 Vòng treo VT-7 Theo yêu cầu E-HSMT 69 cái
29 Mắt trung gian NG7 Theo yêu cầu E-HSMT 69 cái
30 Mắt nối kép MN2-7 Theo yêu cầu E-HSMT 69 cái
31 Tiếp địa Rg Theo yêu cầu E-HSMT 25 bộ
32 Mỏ phóng sét đường dây 22kV Theo yêu cầu E-HSMT 13 bộ
33 Kẹp cáp AC 25-150 mm2, 3 bulông Theo yêu cầu E-HSMT 115 bộ
34 Mỡ bò bôi ty sứ Theo yêu cầu E-HSMT 2,7 kg
35 ống nối dây AC50 Theo yêu cầu E-HSMT 3 ống
36 Biển "Cấm trèo điện áp cao nguy hiểm chết người" Theo yêu cầu E-HSMT 25 cái
37 Kéo dây AC50 vượt đường dây 0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 vị trí
38 Kéo dây AC50 vượt mương < 15 mét Theo yêu cầu E-HSMT 1 vị trí
AR HẠNG MỤC XÂY LẮP - TBA: Thiết bị A cấp B lắp đặt
1 Máy biến áp 250kVA- 10(22)/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 5 cái
AS HẠNG MỤC XÂY LẮP - TBA: Thiết bị B cấp và lắp đặt
1 Thu lôi van 24kV Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
AT HẠNG MỤC XÂY LẮP - TBA: Vật liệu A cấp B lắp đặt
1 Dây nhôm lõi thép ACSR 50/8 ( có mỡ trung tính) Theo yêu cầu E-HSMT 75 mét
2 Cáp,6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x95 Theo yêu cầu E-HSMT 175 mét
AU HẠNG MỤC XÂY LẮP - TBA: Thí nghiệm thiết bị
1 Chống sét van, điện áp 22-35KV Theo yêu cầu E-HSMT 1 Bộ 1 pha
2 Chống sét van, điện áp 22-35KV Theo yêu cầu E-HSMT 14 Bộ 1 pha
AV HẠNG MỤC XÂY LẮP - TBA: Vật liệu B cấp và lắp đặt
1 Cầu chì cắt có tải 100A-24kV polymer (Idc=22A) Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
2 Cột bê tông litâm LT12-7,2 Theo yêu cầu E-HSMT 6 cột
3 Cột bê tông litâm LT12-9,0 Theo yêu cầu E-HSMT 2 cột
4 Cột bê tông litâm LT14-13,0 Theo yêu cầu E-HSMT 2 cột
5 Móng cột MT2-12 Theo yêu cầu E-HSMT 8 móng
6 Móng cột MT6-14 Theo yêu cầu E-HSMT 2 móng
7 Xà đỡ dây 1 sứ 22kV XĐD-1 sứ 22kV Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
8 Xà đỡ lèo 3 tầng XĐL-3T Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
9 Xà đỡ dây đỉnh trạm hướng dây vào dọc Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
10 Xà néo dây đỉnh trạm hướng dây vào dọc Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
11 Xà néo XC31L-2T Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
12 Xà néo XC31L-3T Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
13 Xà néo XC31L-2T-SC Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
14 Xà néo XC31L-3T-SC Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
15 Xà đỡ dây trung gian (trên) tim cột 2,6 mét Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
16 Xà đỡ dây trung gian (trên) tim cột 3 mét Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
17 Xà đỡ cầu chì tự rơI + thu lôi van tim cột 2,6 mét Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
18 Xà đỡ cầu chì tự rơI + thu lôi van tim cột 3 mét Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
19 Xà đỡ dây trung gian (dưới) tim cột 2,6 mét Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
20 Xà đỡ dây trung gian (dưới) tim cột 3 mét Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
21 Tay đỡ dây trung gian 22kV Theo yêu cầu E-HSMT 10 bộ
22 Xà đỡ máy biến áp tim cột 2,6 mét Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
23 Xà đỡ máy biến áp tim cột 3 mét Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
24 Xà đỡ ghế cách điện sứ 10(22)kV tim cột 2,6 mét Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
25 Xà đỡ ghế cách điện sứ 10(22)kV tim cột 3 mét Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
26 Ghế cách điện 5 sứ 10(22)kV tim cột 2,6 mét Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
27 Ghế cách điện 5 sứ 10(22)kV tim cột 3 mét Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
28 Ghế đứng thí nghiệm Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
29 Côliê cổ sứ ghế 10(22)kV Theo yêu cầu E-HSMT 25 bộ
30 Côliê đai cáp hạ thế Theo yêu cầu E-HSMT 20 bộ
31 Thang trèo + giá đỡ thang Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
32 Tiếp địa trạm treo RT-12 Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
33 Tiếp địa trạm treo RT-14 Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
34 Sứ cách điện đứng 24kV đường rò 550mm Theo yêu cầu E-HSMT 107 quả
35 Ty sứ côn mạ kẽm F20x280 Theo yêu cầu E-HSMT 107 cái
36 Cách điện thủy tinh U70 BP dòng dò 450mm Theo yêu cầu E-HSMT 18 bát
37 Khóa néo (loại 3 gudông) N 357 Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
38 Móc treo MT7 Theo yêu cầu E-HSMT 12 cái
39 Vòng treo VT-7 Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
40 Mắt trung gian NG7 Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
41 Mắt nối kép MN2-7 Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
42 Dây đồng bọc cách điện Cu/XLPE 12,7kV 1x50mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 75 mét
43 Dây đồng M95 (tiếp địa trung tính MBA) Theo yêu cầu E-HSMT 15 mét
44 Đầu cốt đồng ép cáp 50 Theo yêu cầu E-HSMT 45 cái
45 Đầu cốt đồng ép cáp 95 Theo yêu cầu E-HSMT 10 cái
46 Đầu cốt đồng nhôm AM50 Theo yêu cầu E-HSMT 15 cái
47 Dây đồng M35 Theo yêu cầu E-HSMT 20 mét
48 Đầu cốt đồng M35 (đấu tiếp địa thu lôi van) Theo yêu cầu E-HSMT 20 cái
49 Kẹp cáp AC 25-150 mm2, 3 bulông Theo yêu cầu E-HSMT 66 bộ
50 Chụp chống sét van trung thế silicone Theo yêu cầu E-HSMT 15 cái
51 Chụp sứ máy biến áp F120 silicone Theo yêu cầu E-HSMT 15 cái
52 Biển cấm trèo (loại phản quang) KT: 350x240 (mm) Theo yêu cầu E-HSMT 5 cái
53 Biển tên trạm biến áp(loại phản quang) KT: 500x350 (mm) Theo yêu cầu E-HSMT 5 cái
54 Giá đỡ cáp hạ thế mặt MBA Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
55 Xây bệ chân cột trạm biến áp Theo yêu cầu E-HSMT 1 bệ
56 Tháo dỡ và làm lại vỉa hè gạch Tenzzo Theo yêu cầu E-HSMT 4 m2
57 Gạch Tenzzo KT: 0,4x0,4m Theo yêu cầu E-HSMT 8 viên
AW HẠNG MỤC XÂY LẮP - TỦ 400V: Vật liệu B cấp và lắp đặt
1 Vỏ tủ điện 400V loại 1 lộ trạm treo sơn tĩnh điện + Giá đỡ tủ (KT 1600x800x500) tôn 2 ly. Theo yêu cầu E-HSMT 5 cái
2 Vôn kế 0 - 450V Theo yêu cầu E-HSMT 15 cái
3 Biến dòng điện 400/5A Theo yêu cầu E-HSMT 15 cái
4 Am pe kế 0 - 400/5A Theo yêu cầu E-HSMT 5 cái
5 Thu lôi hạ áp polymer HGZ-500V Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
6 áptômát 3 pha 400A/450V, Icu≥ 65kA Theo yêu cầu E-HSMT 5 cái
7 áptômát 3 pha 250A/450V, Icu≥42kA Theo yêu cầu E-HSMT 10 cái
8 Đầu cốt đồng M95 Theo yêu cầu E-HSMT 70 cái
9 Cách điện bọc đầu cốt 95 (3 màu: vàng, xanh, đỏ) Theo yêu cầu E-HSMT 60 cái
10 Cách điện bọc đầu cốt 95 (màu đen) Theo yêu cầu E-HSMT 10 cái
11 Thanh cái tổng 40x4 Theo yêu cầu E-HSMT 15 mét
12 Thanh cái lộ 30x3 Theo yêu cầu E-HSMT 10 mét
13 Bu lông thép mạ F8x50 Theo yêu cầu E-HSMT 45 cái
14 Cách điện đỡ thanh cái Theo yêu cầu E-HSMT 10 bộ
15 Cách điện bọc thanh cái 400V Theo yêu cầu E-HSMT 25 mét
16 Vít F3x27 Theo yêu cầu E-HSMT 150 cái
17 Dây PVC ruột đồng mềm M10 Theo yêu cầu E-HSMT 15 mét
18 Dây đồng nhiều sợi PVC 1x 2,5 Theo yêu cầu E-HSMT 150 mét
19 ống nhựa xoắn F10 Theo yêu cầu E-HSMT 30 mét
20 Đầu cốt đồng F5 Theo yêu cầu E-HSMT 100 cái
21 Cốt nối thẳng M4 Theo yêu cầu E-HSMT 35 cái
22 Cốt nối thẳng M3 Theo yêu cầu E-HSMT 15 cái
23 Bu lông F8x40 + rông đen Theo yêu cầu E-HSMT 60 cái
24 Bu lông F6x20 + rông đen Theo yêu cầu E-HSMT 15 cái
25 Dây buộc nhựa dài 13cm (Utylux) Theo yêu cầu E-HSMT 50 cái
26 Băng dính cách điện Theo yêu cầu E-HSMT 10 cuộn
AX HẠNG MỤC XÂY LẮP - HẠ THẾ: Vật liệu A cấp B lắp đặt
1 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x120mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 2.151 mét
2 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x95mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 333 mét
3 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x70mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 485 mét
4 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x50mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 363 mét
5 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x35mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 68 mét
6 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 2x35mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 129 mét
7 Ghíp cáp vặn xoắn 6-70/25-120,1 bu lông M10 nhựa Theo yêu cầu E-HSMT 402 bộ
8 Ghíp kép bọc cáp VX 25-95/25-95, 2 BL (Ghíp đấu dây 2BL) Theo yêu cầu E-HSMT 100 bộ
9 Ghíp kép bọc cáp VX 70-120/70-120, 2 BL (Ghíp đấu dây 2BL) Theo yêu cầu E-HSMT 184 bộ
10 Cáp Cu/XLPE/PVC 2x4 Theo yêu cầu E-HSMT 284 mét
11 Cáp Muyle Cu/XLPE/PVC/ATA/PVC 2x7 Theo yêu cầu E-HSMT 77 mét
12 Cáp Muyle Cu/XLPE/PVC/ATA/PVC 2x11 Theo yêu cầu E-HSMT 6 mét
13 Cáp Cu/XLPE/PVC 3x16+1x10 Theo yêu cầu E-HSMT 13 mét
AY HẠNG MỤC XÂY LẮP - HẠ THẾ: Vật liệu B cấp và lắp đặt
1 Cột điện bê tông ly tâm LT7,5-3,0 Theo yêu cầu E-HSMT 4 cột
2 Cột điện bê tông ly tâm LT7,5-5,4 Theo yêu cầu E-HSMT 6 cột
3 Cột điện bê tông ly tâm LT8,5-4,3 Theo yêu cầu E-HSMT 9 cột
4 Cột điện bê tông ly tâm LT8,5-5,0 Theo yêu cầu E-HSMT 35 cột
5 Cột điện bê tông ly tâm LT8,5-11,0 Theo yêu cầu E-HSMT 2 cột
6 Cột điện bê tông ly tâm LT10-5,0 Theo yêu cầu E-HSMT 1 cột
7 Cột điện bê tông ly tâm LT10-6,8 Theo yêu cầu E-HSMT 1 cột
8 Cột điện bê tông ly tâm LT10-11,0 Theo yêu cầu E-HSMT 2 cột
9 Móng cột Mh2 Theo yêu cầu E-HSMT 7 móng
10 Móng cột Mh3 Theo yêu cầu E-HSMT 17 móng
11 Móng cột Mh2a Theo yêu cầu E-HSMT 1 móng
12 Móng cột Mh3a Theo yêu cầu E-HSMT 1 móng
13 Móng cột Mh4a Theo yêu cầu E-HSMT 4 móng
14 Móng cột MhĐ1 Theo yêu cầu E-HSMT 3 móng
15 Móng cột MhĐ2 Theo yêu cầu E-HSMT 12 móng
16 Phá dỡ bê tông đường dày 0,15m để đúc móng Mh2 và Mh2a Theo yêu cầu E-HSMT 0,6 m3
17 Phá dỡ bê tông đường dày 0,15m để đúc móng Mh3 và Mh3a Theo yêu cầu E-HSMT 1,62 m3
18 Phá dỡ bê tông đường dày 0,15m để đúc móng Mh4a Theo yêu cầu E-HSMT 0,58 m3
19 Phá dỡ bê tông đường dày 0,15m để đúc móng MhĐ1 Theo yêu cầu E-HSMT 0,38 m3
20 Phá dỡ bê tông đường dày 0,15m để đúc móng MhĐ2 Theo yêu cầu E-HSMT 2,02 m3
21 Tháo, lắp lại cáp ABC&#x2F;XLPE 4x95 Theo yêu cầu E-HSMT 43 mét
22 Tháo, lắp lại cáp ABC&#x2F;XLPE 4x120 Theo yêu cầu E-HSMT 608 mét
23 Kẹp néo cáp 4x(50-120) Theo yêu cầu E-HSMT 150 bộ
24 Kẹp néo cáp 4x(50-95) Theo yêu cầu E-HSMT 77 bộ
25 Kẹp néo cáp 4x(11-50) Theo yêu cầu E-HSMT 10 bộ
26 Kẹp néo cáp 2x35 Theo yêu cầu E-HSMT 31 bộ
27 Móc néo cáp F20 Theo yêu cầu E-HSMT 183 cái
28 Đai thép không rỉ 0,75x20mm Theo yêu cầu E-HSMT 440 mét
29 Khoá đai thép không rỉ Theo yêu cầu E-HSMT 244 cái
30 Nắp chụp đầu cáp 35-120 Theo yêu cầu E-HSMT 124 cái
31 Tiếp địa Rhll-7,5 Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
32 Tiếp địa Rhll-8,5 Theo yêu cầu E-HSMT 9 bộ
33 Tiếp địa Rhll-10 Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
34 Đầu cốt đồng nhôm AM 120 Theo yêu cầu E-HSMT 44 cái
35 Đầu cốt đồng nhôm AM 95 Theo yêu cầu E-HSMT 4 cái
36 Xà lệch néo cáp 1 cột li tâm XNCL Theo yêu cầu E-HSMT 19 bộ
37 Xà lệch néo cáp 2 cột li tâm XNC2L-N Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
38 Xà lệch néo cáp 1 cột lô vuông XNCH Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
39 Xà lệch néo cáp 2 cột lô vuông XNC2H-N Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
40 Côliê néo cáp 2 cột li tâm (Côliê 2T) Theo yêu cầu E-HSMT 18 bộ
41 Côliê néo cáp 2 cột lô vuông (Côliê 2H) Theo yêu cầu E-HSMT 8 bộ
42 Xà néo cuối Xh41-16 sứ Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
43 Xà néo cuối Xh41L-16 sứ Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
44 Sứ A30N Theo yêu cầu E-HSMT 48 quả
45 Bulông ty sứ mạ F18x200 Theo yêu cầu E-HSMT 48 cái
46 Kẹp cáp AC 25-70 mm2 loại 3 bulông Theo yêu cầu E-HSMT 64 bộ
47 Tháo, lắp lại tủ tụ bù 0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 tủ
48 Tháo, lắp lại hộp công tơ H2 Theo yêu cầu E-HSMT 25 hộp
49 Tháo, lắp lại hộp công tơ H4 Theo yêu cầu E-HSMT 23 hộp
50 Tháo, lắp lại hộp công tơ H3fa Theo yêu cầu E-HSMT 7 hộp
51 Tháo, lắp cáp vào hộp công tơ Theo yêu cầu E-HSMT 330 mét
52 Tháo, câu đấu lại cáp sau công tơ về hộ Theo yêu cầu E-HSMT 149 hộ
53 Dây đồng bọc 1x4mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 345 mét
54 Dây đai nhựa chiều dài 30cm Theo yêu cầu E-HSMT 1.656 cái
55 Đai treo cáp về hộ Theo yêu cầu E-HSMT 69 bộ
56 Băng dính cách điện Theo yêu cầu E-HSMT 28 cuộn
57 Biển báo "Cột 2 nguồn điện" có phản quang Theo yêu cầu E-HSMT 14 cái
58 Nhân công tách nguồn Theo yêu cầu E-HSMT 14 vị trí
59 ống nối dây hạ thế cáp vặn xoắn 120 Theo yêu cầu E-HSMT 4 ống
60 Đánh lại số cột cũ Theo yêu cầu E-HSMT 88 vị trí
61 - Sơn trắng Theo yêu cầu E-HSMT 5 kg
62 - Sơn đen Theo yêu cầu E-HSMT 3 kg
63 - Chổi quét sơn Theo yêu cầu E-HSMT 5 cái
64 - Bút lông nhỏ Theo yêu cầu E-HSMT 5 cái
AZ HẠNG MỤC XÂY LẮP - Nhân công thu hồi
Đường dây trung thế
1 Cột điện bê tông li tâm LT10B Theo yêu cầu E-HSMT 1 cột
2 Xà néo XC31nL Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
3 Sứ cách điện 15kV + ty sứ Theo yêu cầu E-HSMT 6 quả
4 Dây néo mềm C50 + phụ kiện Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
5 Đập bê tông móng cột + móng néo bản Theo yêu cầu E-HSMT 1,2 m3
BA HẠNG MỤC XÂY LẮP - Nhân công thu hồi
Đường dây trung thế (tài sản khách hàng)
1 Cột điện bê tông li tâm LT12C Theo yêu cầu E-HSMT 2 cột
2 Dây nhôm lõi thép AC50 Theo yêu cầu E-HSMT 60 mét
3 Xà néo XC42nL Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
4 Sứ cách điện 15kV + ty sứ Theo yêu cầu E-HSMT 6 quả
BB HẠNG MỤC XÂY LẮP - Nhân công thu hồi
Đường dây 400V
1 Cột điện bê tông truyền thanh Theo yêu cầu E-HSMT 5 cột
2 Cột điện bê tông lô vuông H6,5 Theo yêu cầu E-HSMT 9 cột
3 Cột điện bê tông lô vuông H7,5 Theo yêu cầu E-HSMT 13 cột
4 Cột điện bê tông li tâm LT7B Theo yêu cầu E-HSMT 1 cột
5 Cột điện bê tông li tâm LT8,5C Theo yêu cầu E-HSMT 1 cột
6 Xà đỡ thẳng Xh1/2 Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
7 Xà đỡ thẳng Xh1 Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
8 Xà néo Xh4/2 Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
9 Xà néo Xh4 Theo yêu cầu E-HSMT 9 bộ
10 Xà lệch đỡ cáp vặn xoắn cột li tâm XĐCL Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
11 Xà lệch néo cáp 1 cột lô vuông XNCH Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
12 Sứ hạ thế các loại + ty sứ Theo yêu cầu E-HSMT 130 quả
13 Dây nhôm bọc AV25 Theo yêu cầu E-HSMT 78 mét
14 Dây nhôm bọc AV35 Theo yêu cầu E-HSMT 552 mét
15 Dây nhôm bọc AV50 Theo yêu cầu E-HSMT 1.384 mét
16 Cáp vặn xoắn VX 2x25 Theo yêu cầu E-HSMT 66 mét
17 Cáp vặn xoắn VX 2x35 Theo yêu cầu E-HSMT 685 mét
18 Cáp vặn xoắn VX 3x25 Theo yêu cầu E-HSMT 68 mét
19 Cáp vặn xoắn VX 4x35 Theo yêu cầu E-HSMT 381 mét
20 Cáp vặn xoắn VX 4x50 Theo yêu cầu E-HSMT 590 mét
21 Cáp vặn xoắn VX 4x70 Theo yêu cầu E-HSMT 109 mét
22 Cáp vặn xoắn VX 4x95 Theo yêu cầu E-HSMT 46 mét
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->