Gói thầu: Thi Công Xây Dựng

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200118619-00
Thời điểm đóng mở thầu 19/01/2020 08:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Hòa Bình
Tên gói thầu Thi Công Xây Dựng
Số hiệu KHLCNT 20200118557
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Vốn KHBCTDTM ĐTXD 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 75 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-08 17:27:00 đến ngày 2020-01-19 08:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 4,890,857,819 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 70,000,000 VNĐ ((Bảy mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Phần đường dây trung thế, Khối lượng vật tư A cấp, bên B tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển
1 Dây dẫn nhôm trần có lõi thép, có mỡ trung tính bảo vệ ACSR-70/11mm2 Chương V của E-HSMT 4,681 km
B Phần xây dựng theo định mức 4970
1 Cột bê tông li tâm PC.12.190-7,2 Chương V của E-HSMT 3 Cột
2 Cột bê tông li tâm PC.12.190-9,0 Chương V của E-HSMT 6 Cột
3 Cột bê tông li tâm PC.12.190-9,0. dựng bằng cần cẩu kết hợp thủ công Chương V của E-HSMT 4 Cột
4 Cột bê tông li tâm PC.12.190-10,0 Chương V của E-HSMT 6 Cột
5 Cột bê tông li tâm PC.12.190-10,0. dựng bằng cần cẩu kết hợp thủ công Chương V của E-HSMT 2 Cột
6 Cột bê tông li tâm PC.14.190-9,2 Chương V của E-HSMT 7 Cột
7 Cột bê tông li tâm PC.14.190-9,2. dựng bằng cần cẩu kết hợp thủ công Chương V của E-HSMT 2 Cột
8 Cột bê tông li tâm PC.14.190-11,0. dựng bằng cần cẩu kết hợp thủ công Chương V của E-HSMT 1 Cột
9 Cột bê tông li tâm PC.14.190-13,0 Chương V của E-HSMT 1 Cột
10 Tiếp địa, RC-2 Chương V của E-HSMT 15 Bộ
11 Tiếp địa, RC-2. đào bằng máy Chương V của E-HSMT 1 Bộ
12 Tiếp địa, RC-4 Chương V của E-HSMT 1 Bộ
13 Xà rẽ nhánh XRN-35 Chương V của E-HSMT 3 Bộ
14 Xà đỡ thẳng 3 pha bằng XĐT-35 Chương V của E-HSMT 3 Bộ
15 Xà đỡ vượt 3 pha bằng XĐV-35 Chương V của E-HSMT 3 Bộ
16 Xà néo cột đúp 3 pha bằng ngang tuyến XN-35N Chương V của E-HSMT 3 Bộ
17 Xà néo cột đúp 3 pha bằng dọc tuyến XN-35D Chương V của E-HSMT 7 Bộ
18 Xà néo cột đúp 3 pha bằng 22kV dọc tuyến XN-22D Chương V của E-HSMT 1 Bộ
19 Xà néo cột đơn 3 pha bằng XN-35 Chương V của E-HSMT 3 Bộ
20 Xà néo cột đơn 3 pha bằng 22kV XN-22 Chương V của E-HSMT 1 Bộ
21 Xà phụ XP-1 Chương V của E-HSMT 3 Bộ
22 Giằng cột GC-1 Chương V của E-HSMT 12 Bộ
23 Giằng cột GC-2 Chương V của E-HSMT 12 Bộ
24 Giằng cột GC-3 Chương V của E-HSMT 12 Bộ
25 Giằng cột GC-4 Chương V của E-HSMT 3 Bộ
26 Sứ đứng 24kV (gốm) Chương V của E-HSMT 5 Bộ
27 Sứ đứng 35kV (gốm) Chương V của E-HSMT 66 quả
28 Chuỗi néo đơn Polymer 22kV/100kN Chương V của E-HSMT 10 Bộ
29 Chuỗi néo đơn Polymer 35kV/100kN Chương V của E-HSMT 79 chuỗi
30 Kẹp nhôm 3 bu lông AL25/120 (đúc đùn) Chương V của E-HSMT 138 cái
31 Phụ kiện đấu nối Hotline KQCuAl+HLCu-(70-120). (Kèm chụp bảo vệ) Chương V của E-HSMT 3 bộ
C Phần xây dựng theo định mức xây dựng
1 Móng cột đơn MT-2 Chương V của E-HSMT 3 Móng
2 Móng cột đơn MT-3 Chương V của E-HSMT 4 Móng
3 Móng cột đơn MT-4 Chương V của E-HSMT 2 Móng
4 Móng cột đơn MT-4. đào bằng máy + thủ công Chương V của E-HSMT 1 Móng
5 Móng cột đúp MTĐ-1 Chương V của E-HSMT 7 Móng
6 Móng cột đúp MTĐ-1. đào bằng máy + thủ công Chương V của E-HSMT 4 Móng
7 Tiếp địa, RC-2 Chương V của E-HSMT 15 HT
8 Tiếp địa, RC-2. đào bằng máy Chương V của E-HSMT 1 HT
9 Tiếp địa, RC-4 Chương V của E-HSMT 1 HT
D Phần lắp đặt thiết bị
1 Dây dẫn nhôm trần có lõi thép, có mỡ trung tính bảo vệ ACSR-70/11mm2 Chương V của E-HSMT 4,681 km
E Phần thí nghiệm
1 Điện trở tiếp đất Chương V của E-HSMT 17 Vị trí
2 TN cách điện đứng, điện áp 22-35KV Chương V của E-HSMT 71 Quả
3 TN cách điện treo đã lắp thành chuỗi Chương V của E-HSMT 89 chuỗi
F Trạm biến áp, Khối lượng vật tư A cấp, bên B tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển
1 Máy biến áp 100KVA-35/0.4KV Chương V của E-HSMT 16 Máy
2 Máy biến áp 100KVA-22/0.4KV Chương V của E-HSMT 8 Máy
3 Máy biến áp 75KVA-35/0.4KV Chương V của E-HSMT 1 Máy
4 Máy biến áp 50KVA-22/0.4KV Chương V của E-HSMT 1 Máy
5 Máy biến áp 180kVA-35/0,4kV Chương V của E-HSMT 1 Máy
6 Tủ điện TĐ-600V-75A Chương V của E-HSMT 1 Tủ
7 Tủ điện TĐ-600V-125A Chương V của E-HSMT 1 Tủ
8 Tủ điện TĐ-600V-150A Chương V của E-HSMT 24 Tủ
9 Tủ điện TĐ-600V-300A Chương V của E-HSMT 1 Tủ
10 Chống sét van 22kV Chương V của E-HSMT 9 Bộ
11 Chống sét van 35KV Chương V của E-HSMT 18 Bộ
12 Cầu chì tự rơi 22kV Chương V của E-HSMT 2 Bộ
G Phần thi Công Hotline
1 Thay sứ treo đường dây 3 pha Chương V của E-HSMT 15 1 sứ
2 Thay cò lèo, đấu nối đường dây 1 pha Chương V của E-HSMT 30 1 cò
3 Thay xà lệch lắp song song (vectical) trên trụ đường dây 3 pha Chương V của E-HSMT 20 1 xà
H Phần xây dựng theo định mức 4970
1 Cầu chì tự rơi 22kV+dây chì Chương V của E-HSMT 7 Bộ
2 Dây chì cho Cầu chì tự rơi 22kV Chương V của E-HSMT 2 Bộ
3 Cầu chì tự rơi 35kV (loại sứ) + dây chì Chương V của E-HSMT 18 Bộ
4 Sứ đứng gốm 22kV Chương V của E-HSMT 104 Quả
5 Sứ đứng gốm 35kV Chương V của E-HSMT 215 Quả
6 Đầu cốt đồng 1 lỗ <=50 Chương V của E-HSMT 376 cái
7 Đầu cốt đồng 1 lỗ 70 Chương V của E-HSMT 16 cái
8 Đầu cốt đồng 1 lỗ 95 Chương V của E-HSMT 196 cái
9 Đầu cốt đồng 1 lỗ 120 Chương V của E-HSMT 6 cái
10 Đầu cốt xử lý đồng nhôm 1 lỗ 70 Chương V của E-HSMT 243 cái
11 Ống nhựa xoắn chịu lực luồn cáp lực HĐPE ϕ 90/70 Chương V của E-HSMT 697 m
12 Đai thép không rỉ Chương V của E-HSMT 54 kg
13 Khóa Đai thép Chương V của E-HSMT 270 cái
14 Kẹp nhôm 3 bu lông AL25/120 (đúc đùn) Chương V của E-HSMT 102 cái
15 Phụ kiện đấu nối Hotline KQCuAl+HLCu-(70-120). (Kèm chụp bảo vệ) Chương V của E-HSMT 27 bộ
16 Biển báo, biển an toàn Chương V của E-HSMT 27 cái
17 Biển tên trạm Chương V của E-HSMT 27 cái
18 Cáp lực Cu/XLPE/PVC-3x70+35 Chương V của E-HSMT 12 m
19 Cáp lực Cu/XLPE/PVC-3x95+50 Chương V của E-HSMT 138 m
20 Cáp lực Cu/XLPE/PVC-3x120+1x95 Chương V của E-HSMT 6 m
21 Dây dẫn nhôm bọc 24kV có lõi thép ACSR/XLPE/HDPE-12,7/22(24)kV-1x70/11 Chương V của E-HSMT 36 m
22 Dây dẫn đồng bọc 22kV Cu/X-50mm2 Chương V của E-HSMT 108 m
23 Dây dẫn đồng bọc 35kV Cu/X-50mm2 Chương V của E-HSMT 216 m
24 Dây dẫn nhôm trần có lõi thép AC-70 Chương V của E-HSMT 402 m
25 Dây đồng mềm M35 Chương V của E-HSMT 108 m
26 Dây đồng mềm M70 Chương V của E-HSMT 12 m
27 Dây đồng mềm M95 Chương V của E-HSMT 166 m
28 Dây định hình phi kim loại buộc cố định cổ sứ đơn 95mm2 Chương V của E-HSMT 81 cái
29 Cột bê tông li tâm PC.14-11,0 Chương V của E-HSMT 1 Cột
30 Cột bê tông li tâm PC.12-10,0 Chương V của E-HSMT 5 Cột
31 Xà đỡ cầu chì tự rơi và chống sét van TBA 1 cột XSI-CSV-1 Chương V của E-HSMT 26 Bộ
32 Xà đỡ sứ trung gian trạm 1 cột XTG-1 Chương V của E-HSMT 26 Bộ
33 Xà đón dây đầu trạm (trạm 1 cột) XĐD-1 Chương V của E-HSMT 7 Bộ
34 Xà đỡ cầu chì tự rơi và chống sét trạm cột đúp ngang XSI+CSV-Đ2 Chương V của E-HSMT 1 Bộ
35 Xà đỡ sứ trung gian cột đúp ngang XTG-Đ1 Chương V của E-HSMT 1 Bộ
36 Xà đỡ sứ trung gian cột đúp ngang XTG-Đ2 Chương V của E-HSMT 1 Bộ
37 Xà đỡ sứ trung gian trạm 1 cột XTG-2 Chương V của E-HSMT 26 Bộ
38 Giá đỡ máy biến áp (TBA 1 cột) GBA-1 Chương V của E-HSMT 27 Bộ
39 Ghế cách điện (TBA 1 cột) GCĐ-1 Chương V của E-HSMT 24 Bộ
40 Thang trèo TT Chương V của E-HSMT 30 Bộ
41 Xà đỡ lèo 1 pha XL-1 Chương V của E-HSMT 8 Bộ
42 Xà đỡ lèo 1 pha XL-2 Chương V của E-HSMT 3 Bộ
43 Xà đỡ lèo 1 pha XL-3 Chương V của E-HSMT 4 Bộ
44 Xà đỡ lèo 1 pha XL-4 Chương V của E-HSMT 2 Bộ
45 Giá đỡ cáp hạ áp trên mặt máy biến áp GĐC Chương V của E-HSMT 27 Bộ
46 Nắp chụp cực trung áp máy biến áp Chương V của E-HSMT 27 Bộ
47 Nắp chụp cực hạ áp máy biến áp Chương V của E-HSMT 27 Bộ
48 Nắp chụp chống sét van Chương V của E-HSMT 27 Bộ
49 Nắp chụp cầu chì tự rơi Chương V của E-HSMT 27 Bộ
50 Giá đỡ tủ phân phối GĐTP Chương V của E-HSMT 27 Bộ
51 Hệ thống tiếp địa trạm biến áp trên cột 14m HTTĐ-3 Chương V của E-HSMT 3 HT
52 Hệ thống tiếp địa trạm biến áp trên cột 12m HTTĐ-2 Chương V của E-HSMT 15 HT
53 Hệ thống tiếp địa trạm biến áp trên cột 16m HTTĐ-4 Chương V của E-HSMT 4 HT
54 Hệ thống tiếp địa trạm biến áp trên cột 20m HTTĐ-6 Chương V của E-HSMT 3 HT
55 Hệ thống tiếp địa trạm biến áp trên cột 12m HTTĐ-1 Chương V của E-HSMT 1 HT
56 Hệ thống tiếp địa trạm biến áp trên cột 14m HTTĐ-3A Chương V của E-HSMT 1 HT
I Phần xây dựng theo định mức xây dựng
1 Móng cột trạm biến áp MT-3 Chương V của E-HSMT 5 móng
2 Móng cột trạm MT-5 Chương V của E-HSMT 1 móng
3 Hệ thống tiếp địa trạm biến áp trên cột 14m HTTĐ-3 phần theo ĐM xây dựng Chương V của E-HSMT 3 HT
4 Hệ thống tiếp địa trạm biến áp trên cột 12m HTTĐ-2 phần theo ĐM xây dựng Chương V của E-HSMT 15 HT
5 Hệ thống tiếp địa trạm biến áp trên cột 16m HTTĐ-4 phần theo ĐM xây dựng Chương V của E-HSMT 4 HT
6 Hệ thống tiếp địa trạm biến áp trên cột 20m HTTĐ-6 Chương V của E-HSMT 3 HT
7 Hệ thống tiếp địa trạm biến áp trên cột 12m HTTĐ-1 Chương V của E-HSMT 1 HT
8 Hệ thống tiếp địa trạm biến áp trên cột 14m HTTĐ-3A Chương V của E-HSMT 1 HT
J Phần lắp đặt thiết bị
1 Máy biến áp 100KVA-35/0.4KV Chương V của E-HSMT 16 Máy
2 Máy biến áp 100KVA-22/0.4KV Chương V của E-HSMT 8 Máy
3 Máy biến áp 75KVA-35/0.4KV Chương V của E-HSMT 1 Máy
4 Máy biến áp 50KVA-22/0.4KV Chương V của E-HSMT 1 Máy
5 Máy biến áp 180kVA-35/0,4kV Chương V của E-HSMT 1 Máy
6 Tủ điện TĐ-600V-75A Chương V của E-HSMT 1 Tủ
7 Tủ điện TĐ-600V-125A Chương V của E-HSMT 1 Tủ
8 Tủ điện TĐ-600V-150A Chương V của E-HSMT 24 Tủ
9 Tủ điện TĐ-600V-300A Chương V của E-HSMT 1 Tủ
10 Chống sét van 22kV Chương V của E-HSMT 9 Bộ
11 Chống sét van 35KV Chương V của E-HSMT 18 Bộ
12 Cầu chì tự rơi 22kV Chương V của E-HSMT 2 Bộ
K Phần thí nghiệm
1 Thí nghiệm MBA lực 3 pha, ≤ 1MVA Chương V của E-HSMT 27 Máy
2 TN tính chất hóa học mẫu dầu cách điện Chương V của E-HSMT 27 mẫu
3 Chống sét van 22-35kV, 1pha Chương V của E-HSMT 81 cái
4 Thí nghiệm biến dòng điện 1 pha Chương V của E-HSMT 162 Cái
5 Thí nghiệm Aptomat 300<= A < 500A Chương V của E-HSMT 1 Cái
6 Thí nghiệm Aptomat <300 Chương V của E-HSMT 107 Cái
7 Chống sét van =< 1kV, 1 pha Chương V của E-HSMT 27 Cái
8 Thí nghiệm thanh cái đồng của tủ Chương V của E-HSMT 27 Cái
9 Kiểm định TI (biến dòng hạ thế) Chương V của E-HSMT 162 cái
10 Công tơ điện tử 3 giá Chương V của E-HSMT 27 cái
11 Lập trình và cài đặt công tơ Chương V của E-HSMT 27 cái
12 Kiểm tra tính năng thu thập dữ liệu từ xa và các tính năng khác Chương V của E-HSMT 27 cái
13 Cáp lực hạ thế điện áp < 1000V (1 sợi gồm 4 ruột) Chương V của E-HSMT 27 Ruột
14 TN cầu chì tự rơi 3 pha, cấp điện áp ≤35KV Chương V của E-HSMT 27 Bộ
15 Thí nghiệm tiếp địa trạm Chương V của E-HSMT 27 H.T
16 TN cách điện đứng, điện áp 22-35KV Chương V của E-HSMT 319 Quả
L Đường dây hạ thế, Khối lượng vật tư A cấp, bên B tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển.
1 Cáp vặn xoắn XLPE-4x95 Chương V của E-HSMT 3,079 Km
2 Cáp vặn xoắn XLPE-4x70 Chương V của E-HSMT 5,618 Km
3 Cáp vặn xoắn XLPE-4x50 Chương V của E-HSMT 1,825 Km
4 Cáp vặn xoắn XLPE-4x35 Chương V của E-HSMT 0,102 Km
M Phần xây dựng theo định mức 4970
1 Sứ A30 Chương V của E-HSMT 24 quả
2 Kẹp xiết KX-ABC-4x95 Chương V của E-HSMT 202 cái
3 Kẹp xiết KX-ABC-4x70 Chương V của E-HSMT 360 cái
4 Kẹp xiết KX-ABC-4x50 Chương V của E-HSMT 93 cái
5 Kẹp xiết KX-ABC-4x35 Chương V của E-HSMT 6 cái
6 Tấm treo MT-ABC-16 Chương V của E-HSMT 16 cái
7 Tấm treo MT-ABC-20 Chương V của E-HSMT 589 cái
8 Kẹp treo cáp KT-4x95 Chương V của E-HSMT 6 cái
9 Kẹp treo cáp KT-4x50 Chương V của E-HSMT 2 cái
10 Bịt đầu cáp dây vặn xoắn Chương V của E-HSMT 273 cái
11 Ghíp nhôm 3 bulông Chương V của E-HSMT 16 cái
12 Cặp cáp bọc nhựa 2 bu lông (đấu nối dây dẫn) Chương V của E-HSMT 480 cái
13 Cặp cáp nhôm CC-70 Chương V của E-HSMT 24 cái
14 Đầu cốt đồng nhôm AM-70 Chương V của E-HSMT 60 cái
15 Đầu cốt đồng nhôm AM95 Chương V của E-HSMT 152 cái
16 Đai thép không gỉ cột đơn ĐTKG-1 Chương V của E-HSMT 1.094 cái
17 Đai thép không gỉ cột đúp ĐTKG-2 Chương V của E-HSMT 190 cái
18 Khóa đai Chương V của E-HSMT 1.284 cái
19 Ghíp đấu nối vào hòm công tơ GN95 Chương V của E-HSMT 40 Bộ
20 Đai thép bắt hòm công tơ Chương V của E-HSMT 16 cái
21 Kẹp đai hòm công tơ Chương V của E-HSMT 16 Bộ
22 Tiếp đất RLL Chương V của E-HSMT 34 Vị trí
23 Cột bê tông vuông H 7,5B Chương V của E-HSMT 114 Cột
24 Cột bê tông vuông H 7,5C Chương V của E-HSMT 17 Cột
25 Cột bê tông vuông H 8,5B Chương V của E-HSMT 17 Cột
26 Cột bê tông ly tâm PC-8,5-190-4,3 Chương V của E-HSMT 37 Cột
27 Cột bê tông ly tâm PC-8,5-190-5,0 Chương V của E-HSMT 11 Cột
28 Cột bê tông ly tâm PC-10-190-4,3 Chương V của E-HSMT 14 Cột
29 Cột bê tông ly tâm PC-10-190-5,0 Chương V của E-HSMT 22 Cột
30 Cột bê tông ly tâm PC-12-190-7,2 Chương V của E-HSMT 1 Cột
31 Cột bê tông ly tâm PC-12-190-10,0 Chương V của E-HSMT 2 Cột
32 Xà hạ thế XNL-4 Chương V của E-HSMT 1 Bộ
33 Xà hạ thế XN-4 Chương V của E-HSMT 3 Bộ
34 Cổ dề giữ cáp trên cột vuông đôi CDN-2 Chương V của E-HSMT 22 Bộ
35 Cổ dề giữ cáp trên cột tròn đôi CDLT-2a Chương V của E-HSMT 5 Bộ
36 Hòm công tơ di chuyển H1 Chương V của E-HSMT 3 hòm
37 Hòm công tơ di chuyển H2 Chương V của E-HSMT 2 hòm
38 Hòm công tơ di chuyển H4 Chương V của E-HSMT 4 hòm
39 Hòm công tơ di chuyển H3fa Chương V của E-HSMT 2 hòm
N Phần theo định mức xây dựng
1 Móng cột vuông đơn MH-1 Chương V của E-HSMT 71 Móng
2 Móng cột vuông đơn MH-2 Chương V của E-HSMT 17 Móng
3 Móng cột vuông đôi MH-3 Chương V của E-HSMT 30 Móng
4 Móng cột ly tâm đơn ML-1 Chương V của E-HSMT 11 Móng
5 Móng cột ly tâm đơn ML-2 Chương V của E-HSMT 34 Móng
6 Móng cột ly tâm đơn ML-3 Chương V của E-HSMT 32 Móng
7 Móng cột ly tâm đôi MĐL-2 Chương V của E-HSMT 3 Móng
8 Móng cột ly tâm đôi MLĐ-3 Chương V của E-HSMT 2 Móng
9 Tiếp đất RLL phần theo ĐM xây dựng Chương V của E-HSMT 34 HT
O Phần lắp đặt thiết bị
1 Cáp vặn xoắn XLPE-4x95 Chương V của E-HSMT 3,079 Km
2 Cáp vặn xoắn XLPE-4x70 Chương V của E-HSMT 5,618 Km
3 Cáp vặn xoắn XLPE-4x50 Chương V của E-HSMT 1,825 Km
4 Cáp vặn xoắn XLPE-4x35 Chương V của E-HSMT 0,102 Km
P Phần thu hồi
1 Dây A35 Phần thu hồi 42 m
2 Dây AV70. Phần thu hồi 126 m
3 Dây AV50. Phần thu hồi 168 m
4 Cột bê tông H-7,5 (chặt cột TT HS 0,5) Phần thu hồi 3 cột
5 Xà đỡ trên cột vuông 4 dây XĐ-4 Phần thu hồi 2 bộ
6 Sứ hạ thế SHA Phần thu hồi 8 quả
7 CP vận chuyển vật tư thu hồi bằng xe 5 tấn Phần thu hồi 0,36 ca
Q Phần thí nghiệm
1 Thí nghiệm tiếp địa thí nghiệm 34 Vị trí
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->