Gói thầu: Giảm TTĐN các TBA có TTĐN > 10% khu vực Cao phong và Tân Lạc

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200118056-00
Thời điểm đóng mở thầu 18/01/2020 16:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Hòa Bình
Tên gói thầu Giảm TTĐN các TBA có TTĐN > 10% khu vực Cao phong và Tân Lạc
Số hiệu KHLCNT 20200117975
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Vốn KHCBTDTM ĐTXD 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 75 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-08 16:12:00 đến ngày 2020-01-18 16:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 3,155,201,879 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 40,000,000 VNĐ ((Bốn mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Phần đường dây trung thế, Khối lượng vật tư A cấp, bên B tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển
1 Dây dẫn nhôm trần có lõi thép, có mỡ trung tính bảo vệ ACSR-70/11mm2 Chương V của E-HSMT 7,698 km
2 Dây dẫn nhôm bọc XLPE/HDPE 18/30(36)kV có lõi thép 70/11mm2 Chương V của E-HSMT 2,019 km
B Phần xây dựng theo định mức 4970
1 Cột bê tông li tâm PC.I-12-190-7,2 Chương V của E-HSMT 19 Cột
2 Cột bê tông li tâm PC.I-12-190-9,0 Chương V của E-HSMT 10 Cột
3 Cột bê tông li tâm PC.I-12-190-10,0 Chương V của E-HSMT 12 Cột
4 Cột bê tông li tâm PC.I-16-190-9,2 dựng bằng cần cẩu kết hợp thủ công Chương V của E-HSMT 2 Cột
5 Cột bê tông li tâm PC.I-16-190-11,0 dựng bằng cần cẩu kết hợp thủ công Chương V của E-HSMT 6 Cột
6 Cột bê tông li tâm PC.I-16-190-13,0 dựng bằng cần cẩu kết hợp thủ công Chương V của E-HSMT 6 Cột
7 Tiếp địa, RC-2 Chương V của E-HSMT 28 Bộ
8 Tiếp địa, RC-4 Chương V của E-HSMT 11 Bộ
9 Xà néo cột đơn 3 pha bằng XN1-35 Chương V của E-HSMT 1 Bộ
10 Móc chuổi cách điện MSC Chương V của E-HSMT 3 Bộ
11 Xà rẽ nhánh cột đơn XRN1-35 Chương V của E-HSMT 1 Bộ
12 Xà néo cột đôi 3 pha lệch ngang tuyến XNL-35N-1 Chương V của E-HSMT 3 Bộ
13 Xà rẽ nhánh cột đơn XRN-35 Chương V của E-HSMT 4 Bộ
14 Xà đỡ thẳng 3 pha bằng XĐT-35 Chương V của E-HSMT 15 Bộ
15 Xà néo cột đôi 3 pha lệch dọc tuyến XNL-35D-1 Chương V của E-HSMT 2 Bộ
16 Chụp đầu cột 3m CĐC-3 Chương V của E-HSMT 2 Bộ
17 Xà néo cột đơn 3 pha bằng XN-35 Chương V của E-HSMT 1 Bộ
18 Xà néo cột đôi 3 pha ngang tuyến XNĐ-35N Chương V của E-HSMT 13 Bộ
19 Xà néo cột cổng hình II XĐD-TBA Chương V của E-HSMT 1 Bộ
20 Xà néo cột đơn 3 pha lệch XNL-35-1 Chương V của E-HSMT 3 Bộ
21 Xà đỡ lệch 3 pha cột đơn 35kV XĐL-35-1 Chương V của E-HSMT 4 Bộ
22 Xà phụ đỡ lèo 1 pha XP-1 Chương V của E-HSMT 3 Bộ
23 Giằng cột GC-1 Chương V của E-HSMT 13 Bộ
24 Giằng cột GC-2 Chương V của E-HSMT 13 Bộ
25 Giằng cột GC-3 Chương V của E-HSMT 13 Bộ
26 Giằng cột GC-4 Chương V của E-HSMT 3 Bộ
27 Giằng cột GC-5 Chương V của E-HSMT 1 Bộ
28 Dây nhôm buộc cổ sứ ACSR-70/11mm2 (750mm dây ACSR được 6 sợi) Chương V của E-HSMT 45 sợi
29 Sứ đứng 35kV (gốm) Chương V của E-HSMT 139 quả
30 Chuỗi néo đơn Polymer 35kV/100kN (không bao gồm pk) Chương V của E-HSMT 123 chuỗi
31 Dây định hình phi kim loại buộc cố định cổ sứ 35kV-95mm2 Chương V của E-HSMT 28 cái
32 Kẹp nhôm 3 bu lông AL25/120 (đúc đùn) Chương V của E-HSMT 114 cái
33 Ống nối 70 Chương V của E-HSMT 1 ống
34 Phụ kiện chuỗi néo dây trần (khóa máng) Chương V của E-HSMT 90 bộ
35 Phụ kiện chuỗi néo dây bọc (giáp níu) Chương V của E-HSMT 30 bộ
C Phần xây dựng theo định mức xây dựng
1 Móng cột đơn MT-3 Chương V của E-HSMT 15 Móng
2 Móng cột đơn MT-6. đào bằng máy + thủ công Chương V của E-HSMT 8 Móng
3 Móng cột đúp MTĐ-1 Chương V của E-HSMT 13 Móng
4 Móng cột đúp MTĐ-2. đào bằng máy + thủ công Chương V của E-HSMT 3 Móng
5 Tiếp địa, RC-2 Chương V của E-HSMT 28 HT
6 Tiếp địa, RC-4 Chương V của E-HSMT 11 HT
D Phần lắp đặt thiết bị
1 Dây dẫn nhôm trần có lõi thép, có mỡ trung tính bảo vệ ACSR-70/11mm2 Chương V của E-HSMT 7,698 km
2 Dây dẫn nhôm bọc XLPE/HDPE 18/30(36)kV có lõi thép 70/11mm2 Chương V của E-HSMT 2,019 km
E Phần thí nghiệm
1 Điện trở tiếp đất Chương V của E-HSMT 39 Vị trí
2 TN cách điện đứng, điện áp 22-35KV Chương V của E-HSMT 139 Quả
3 TN cách điện treo đã lắp thành chuỗi Chương V của E-HSMT 123 chuỗi
F Trạm biến áp, Khối lượng vật tư A cấp, bên B tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển
1 Máy biến áp 100KVA-35/0.4KV Chương V của E-HSMT 7 Máy
2 Máy biến áp 160KVA-35/0.4KV Chương V của E-HSMT 1 Máy
3 Tủ điện TĐ-600V-150A Chương V của E-HSMT 7 Tủ
4 Tủ điện TĐ-600V-250A Chương V của E-HSMT 1 Tủ
5 Chống sét van 35KV Chương V của E-HSMT 8 Bộ
6 Dây dẫn nhôm trần có lõi thép AC-70 Chương V của E-HSMT 75 m
G Phần xây dựng theo định mức 4970
1 Cầu chì tự rơi 35kV (loại sứ) + dây chì Chương V của E-HSMT 4 Bộ
2 Cầu chì tự rơi 35kV tận dụng Chương V của E-HSMT 4 Bộ
3 Dây chì cho Cầu chì tự rơi 35kV tận dụng Chương V của E-HSMT 4 bộ
4 Sứ đứng gốm 35kV Chương V của E-HSMT 127 Quả
5 Chuỗi néo đơn Polymer 35kV/100kN dùng cho dây bọc Chương V của E-HSMT 3 Chuỗi
6 Đầu cốt đồng 1 lỗ <=50 Chương V của E-HSMT 158 cái
7 Đầu cốt đồng 1 lỗ 70 Chương V của E-HSMT 2 cái
8 Đầu cốt đồng 1 lỗ 95 Chương V của E-HSMT 58 cái
9 Đầu cốt đồng 1 lỗ 120 Chương V của E-HSMT 6 cái
10 Đầu cốt xử lý đồng nhôm 1 lỗ 70 Chương V của E-HSMT 24 cái
11 Ống nhựa xoắn chịu lực luồn cáp lực HĐPE ϕ85/65 Chương V của E-HSMT 153 m
12 Đai thép không rỉ Chương V của E-HSMT 80 cái
13 Khóa Đai thép Chương V của E-HSMT 80 cái
14 Kẹp nhôm 3 bu lông AL25/120 (đúc đùn) Chương V của E-HSMT 96 cái
15 Biển báo, biển an toàn Chương V của E-HSMT 8 cái
16 Biển tên trạm Chương V của E-HSMT 8 cái
17 Khóa Chương V của E-HSMT 8 cái
18 Cáp lực Cu/XLPE/PVC-3x95+50 Chương V của E-HSMT 53 m
19 Cáp lực Cu/XLPE/PVC-3x120+1x70 Chương V của E-HSMT 10 m
20 Dây dẫn nhôm bọc 35kV có lõi thép ACSR/XLPE/HDPE-18/30(36)kV-1x70/11 Chương V của E-HSMT 66 m
21 Dây dẫn đồng bọc 35kV Cu/X-50mm2 Chương V của E-HSMT 150 m
22 Dây đồng mềm M35 Chương V của E-HSMT 32 m
23 Dây đồng mềm M95 Chương V của E-HSMT 48 m
24 Dây định hình phi kim loại buộc cố định cổ sứ đơn 95mm2-35kV Chương V của E-HSMT 53 cái
25 Cột bê tông li tâm PC.18-13,0 Chương V của E-HSMT 1 Cột
26 Cột bê tông li tâm PC.16-13,0 Chương V của E-HSMT 3 Cột
27 Cột bê tông li tâm PC.12-10,0 Chương V của E-HSMT 5 Cột
28 Xà đỡ sứ trung gian trạm 1 cột XTG-1 Chương V của E-HSMT 5 Bộ
29 Xà đón dây đầu trạm cột đơn XĐD-1 Chương V của E-HSMT 5 Bộ
30 Xà đỡ cầu chì tự rơi và chống sét van (TBA 1 cột) XSI-CSV-1 Chương V của E-HSMT 5 Bộ
31 Xà néo dây đầu trạm cột đôi 3 Pha lệch XNL-TBA-1 Chương V của E-HSMT 1 Bộ
32 Xà đỡ góc kiểu Z XĐGZ-35 Chương V của E-HSMT 2 Bộ
33 Xà đỡ sứ trung gian trạm 1 cột XTG-2 Chương V của E-HSMT 8 Bộ
34 Xà đỡ sứ trung gian trạm 1 cột XTG-3 Chương V của E-HSMT 3 Bộ
35 Xà đỡ cầu chì tự rơi và chống sét van (TBA 1 cột) XSI-CSV-2 Chương V của E-HSMT 3 Bộ
36 Giá đỡ máy biến áp (TBA 1 cột) GBA-2 Chương V của E-HSMT 3 Bộ
37 Giá đỡ máy biến áp (TBA 1 cột) GBA-1 Chương V của E-HSMT 5 Bộ
38 Ghế cách điện (TBA 1 cột) GCĐ-2 Chương V của E-HSMT 3 Bộ
39 Ghế cách điện (TBA 1 cột) GCĐ-1 Chương V của E-HSMT 5 Bộ
40 Thang trèo TT-1 Chương V của E-HSMT 5 Bộ
41 Thang trèo TT-2 Chương V của E-HSMT 2 Bộ
42 Thang trèo TT-3 Chương V của E-HSMT 1 Bộ
43 Xà phụ đỡ lèo 1 pha XL-1 Chương V của E-HSMT 3 Bộ
44 Giá đỡ cáp hạ áp trên mặt máy biến áp GĐC Chương V của E-HSMT 8 Bộ
45 Giá đỡ tủ phân phối GĐTP-2 Chương V của E-HSMT 3 Bộ
46 Nắp chụp cực trung áp máy biến áp Chương V của E-HSMT 8 Bộ
47 Nắp chụp cực hạ áp máy biến áp Chương V của E-HSMT 8 Bộ
48 Nắp chụp chống sét van Chương V của E-HSMT 8 Bộ
49 Nắp chụp cầu chì tự rơi Chương V của E-HSMT 8 Bộ
50 Giá đỡ tủ phân phối GĐTP-1 Chương V của E-HSMT 5 Bộ
51 Hệ thống tiếp địa trạm biến áp trên cột 18m HTTĐ-3 Chương V của E-HSMT 1 HT
52 Hệ thống tiếp địa trạm biến áp trên cột 12m HTTĐ-2 Chương V của E-HSMT 2 HT
53 Hệ thống tiếp địa trạm biến áp trên cột 12m HTTĐ-1 Chương V của E-HSMT 5 HT
H Phần xây dựng theo định mức xây dựng
1 Móng cột trạm MT-4 Chương V của E-HSMT 5 móng
2 Móng cột trạm MT-6 Chương V của E-HSMT 1 móng
3 Móng cột trạm MT-7 Chương V của E-HSMT 1 móng
4 Móng cột trạm biến áp MTĐ-2 Chương V của E-HSMT 1 móng
5 Hệ thống tiếp địa trạm biến áp trên cột 18m HTTĐ-3 phần theo ĐM xây dựng Chương V của E-HSMT 1 HT
6 Hệ thống tiếp địa trạm biến áp trên cột 12m HTTĐ-2 phần theo ĐM xây dựng Chương V của E-HSMT 2 HT
7 Hệ thống tiếp địa trạm biến áp trên cột 12m HTTĐ-1 Chương V của E-HSMT 5 HT
I Phần lắp đặt thiết bị
1 Máy biến áp 100KVA-35/0.4KV Chương V của E-HSMT 7 Máy
2 Máy biến áp 160KVA-35/0.4KV Chương V của E-HSMT 1 Máy
3 Tủ điện TĐ-600V-150A Chương V của E-HSMT 7 Tủ
4 Tủ điện TĐ-600V-250A Chương V của E-HSMT 1 Tủ
5 Chống sét van 35KV Chương V của E-HSMT 8 Bộ
6 Dây dẫn nhôm trần có lõi thép AC-70 Chương V của E-HSMT 75 m
J Phần thí nghiệm
1 Thí nghiệm MBA lực 3 pha, ≤ 1MVA Chương V của E-HSMT 8 Máy
2 TN tính chất hóa học mẫu dầu cách điện Chương V của E-HSMT 8 mẫu
3 Chống sét van 22-35kV, 1pha Chương V của E-HSMT 24 cái
4 Thí nghiệm biến dòng điện 1 pha Chương V của E-HSMT 48 Cái
5 Thí nghiệm Aptomat 300<= A < 500A Chương V của E-HSMT 0 Cái
6 Thí nghiệm Aptomat <300 Chương V của E-HSMT 32 Cái
7 Chống sét van =< 1kV, 1 pha Chương V của E-HSMT 8 Cái
8 Thí nghiệm thanh cái đồng của tủ Chương V của E-HSMT 8 Cái
9 Kiểm định TI (biến dòng hạ thế) Chương V của E-HSMT 48 cái
10 Công tơ điện tử 3 giá Chương V của E-HSMT 8 cái
11 Lập trình và cài đặt công tơ Chương V của E-HSMT 8 cái
12 Kiểm tra tính năng thu thập dữ liệu từ xa và các tính năng khác Chương V của E-HSMT 8 cái
13 Cáp lực hạ thế điện áp < 1000V (1 sợi gồm 4 ruột) Chương V của E-HSMT 8 Ruột
14 TN cầu chì tự rơi 3 pha, cấp điện áp ≤35KV Chương V của E-HSMT 8 Bộ
15 Thí nghiệm tiếp địa trạm Chương V của E-HSMT 8 H.T
16 TN cách điện đứng, điện áp 22-35KV Chương V của E-HSMT 127 Quả
K Đường dây hạ thế, Khối lượng vật tư A cấp, bên B tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển.
1 Cáp vặn xoắn XLPE-4x95 Chương V của E-HSMT 0,596 Km
2 Cáp vặn xoắn XLPE-4x70 tận dụng Chương V của E-HSMT 1,812 Km
3 Cáp vặn xoắn XLPE-4x50 tận dụng Chương V của E-HSMT 0,101 Km
4 Cáp vặn xoắn XLPE-4x95 lèo tại vị trí góc Chương V của E-HSMT 0,013 Km
5 Cáp vặn xoắn XLPE-4x50 lèo tại vị trí góc Chương V của E-HSMT 0,003 Km
L Phần xây dựng theo định mức 4970
1 Sứ A30 Chương V của E-HSMT 40 quả
2 Kẹp xiết KX-ABC-4x95 Chương V của E-HSMT 32 cái
3 Kẹp xiết KX-ABC-4x70 Chương V của E-HSMT 184 cái
4 Kẹp xiết KX-ABC-4x50 Chương V của E-HSMT 8 cái
5 Tấm treo MT-ABC-20 Chương V của E-HSMT 191 cái
6 Bịt đầu cáp BĐC-95 Chương V của E-HSMT 16 cái
7 Bịt đầu cáp BĐC-70 Chương V của E-HSMT 56 cái
8 Bịt đầu cáp BĐC-50 Chương V của E-HSMT 8 cái
9 Cặp cáp bọc nhựa 2 bu lông (đấu nối dây dẫn) Chương V của E-HSMT 120 cái
10 Đầu cốt đồng nhôm AM-70 Chương V của E-HSMT 64 cái
11 Đai thép không gỉ cột đơn ĐTKG-1 Chương V của E-HSMT 370 cái
12 Đai thép không gỉ cột đúp ĐTKG-2 Chương V của E-HSMT 44 cái
13 Khóa đai Chương V của E-HSMT 414 cái
14 Đai thép bắt hòm công tơ Chương V của E-HSMT 4 cái
15 Kẹp đai hòm công tơ Chương V của E-HSMT 4 Bộ
16 Dây bổ sung vào hòm M2x16 Chương V của E-HSMT 12 m
17 Tiếp đất RLL Chương V của E-HSMT 3 Vị trí
18 Cột bê tông vuông H 7,5B Chương V của E-HSMT 51 Cột
19 Cột bê tông vuông H 7,5C Chương V của E-HSMT 5 Cột
20 Cột bê tông ly tâm PC.I-8,5-190-4,3 Chương V của E-HSMT 3 Cột
21 Cột bê tông ly tâm PC.I-12-190-7,2 Chương V của E-HSMT 1 Cột
22 Xà néo 3 pha 4 dây trên cột bê tông vuông đơn XN-4V Chương V của E-HSMT 5 Bộ
23 Cổ dề giữ cáp CDN-2 Chương V của E-HSMT 9 Bộ
24 Hòm công tơ di chuyển H4 Chương V của E-HSMT 2 hòm
M Phần theo định mức xây dựng
1 Móng cột vuông đơn MH-1 Chương V của E-HSMT 33 Móng
2 Móng cột vuông đơn MH-2 Chương V của E-HSMT 5 Móng
3 Móng cột vuông đôi MH-3 Chương V của E-HSMT 9 Móng
4 Móng cột ly tâm đơn ML-2 Chương V của E-HSMT 3 Móng
5 Móng cột ly tâm đơn ML-3 Chương V của E-HSMT 3 Móng
6 Tiếp đất RLL phần theo ĐM xây dựng Chương V của E-HSMT 3 HT
N Phần lắp đặt thiết bị
1 Cáp vặn xoắn XLPE-4x95 Chương V của E-HSMT 0,596 Km
2 Cáp vặn xoắn XLPE-4x70 tận dụng Chương V của E-HSMT 1,812 Km
3 Cáp vặn xoắn XLPE-4x50 tận dụng Chương V của E-HSMT 0,101 Km
4 Cáp vặn xoắn XLPE-4x95 lèo tại vị trí góc Chương V của E-HSMT 0,013 Km
5 Cáp vặn xoắn XLPE-4x50 lèo tại vị trí góc Chương V của E-HSMT 0,003 Km
O Phần thu hồi
1 Dây dẫn cáp voặn xoắn XLPE-2x35 Phần thu hồi 181 m
2 Dây AV70 Phần thu hồi 413 m
3 Dây AV50 Phần thu hồi 269 m
4 Dây AV35 Phần thu hồi 44 m
5 Cột bê tông H-5,5 (chặt cột TT HS0,5) Phần thu hồi 5 cột
6 Cột bê tông H-7,5 (chặt cột TT HS0,5) Phần thu hồi 2 cột
7 Xà đỡ trên cột vuông 2 dây XĐ-2 Phần thu hồi 6 bộ
8 Xà đỡ trên cột vuông 4 dây XĐ-4 Phần thu hồi 1 bộ
9 Xà néo trên cột vuông 2 dây XN-2 Phần thu hồi 3 bộ
10 Xà néo đúp trên cột vuông 4 dây XNĐ-4 Phần thu hồi 1 bộ
11 Sứ hạ thế A20 Phần thu hồi 24 quả
12 Sứ hạ thế A30 Phần thu hồi 20 quả
13 CP vận chuyển vật tư thu hồi bằng xe 5 tấn Phần thu hồi 0,28 ca
P Phần thí nghiệm
1 Thí nghiệm tiếp địa thí nghiệm 3 Vị trí
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->