Gói thầu: Xây lắp và cung cấp thiết bị còn lại

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200117643-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Thái Bình - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
Tên gói thầu Xây lắp và cung cấp thiết bị còn lại
Số hiệu KHLCNT 20200109351
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Tín dụng thương mại
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-09 09:08:00 đến ngày 2020-01-20 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 4,186,955,024 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 62,000,000 VNĐ ((Sáu mươi hai triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Công trình: Cấy TBA chống quá tải lưới điện khu vực các xã: Đông Sơn, Đông Các, Hồng Giang, Phú Lương, Minh Châu - huyện Đông Hưng năm 2020-HẠNG MỤC CHUNG
1 Chi phí lán trại tạm tại hiện trường Theo yêu cầu E-HSMT 1 Khoản
2 Chi phí công tác không xác định được khối lượng thiết kế Theo yêu cầu E-HSMT 1 Khoản
B Chi phí thí nghiệm - đường dây trung thế
1 Tiếp đất cột điện, cột thu lôi cột bê tông Theo yêu cầu E-HSMT 25 vị trí
2 Cách điện đứng, điện áp 3-35KV Theo yêu cầu E-HSMT 65 Cái
3 Cách điện treo, để rời từng bát Theo yêu cầu E-HSMT 354 bát
4 Cầu chì tự rơi Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ 3 fa
C Chi phí thí nghiệm - đường dây hạ thế
1 Tiếp đất cột điện, cột thu lôi cột bê tông Theo yêu cầu E-HSMT 19 vị trí
2 Kiểm định ban đầu biến dòng đo lường hạ áp Theo yêu cầu E-HSMT 15 máy
D Chi phí thí nghiệm - Vật liệu TBA
1 Tiếp đất trạm biến áp, điện áp <=35KV Theo yêu cầu E-HSMT 5 Hệ thống
2 Cách điện đứng, điện áp 3-35KV Theo yêu cầu E-HSMT 97 Cái
3 Ampemet AC Theo yêu cầu E-HSMT 15 Cái
4 Vônmét AC Theo yêu cầu E-HSMT 5 Cái
5 Chống sét van, điện áp <1KV Theo yêu cầu E-HSMT 1 Bộ 1 pha
6 Chống sét van, điện áp <1KV Theo yêu cầu E-HSMT 14 Bộ 1 pha
7 Áp tô mát và khởi động từ 3 pha, dòng điện 300-<500A Theo yêu cầu E-HSMT 5 Cái
8 Áp tô mát và khởi động từ 3 pha, dòng điện <300A Theo yêu cầu E-HSMT 10 Cái
9 Cầu chì tự rơi <=35kV 3 pha Theo yêu cầu E-HSMT 5 Bộ 3 pha
E HẠNG MỤC XÂY LẮP - Trung thế: Thiết bị A cấp B lắp đặt
1 Thiết bị cảnh báo sự cố 35kV trọn bộ: bộ báo sự cố, bộ thu phát tín hiệu, dụng cụ lắp đặt, giá đỡ gá lắp thiết bị Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
2 Thiết bị cảnh báo sự cố 22kV trọn bộ: bộ báo sự cố, bộ thu phát tín hiệu, dụng cụ lắp đặt, giá đỡ gá lắp thiết bị Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
F HẠNG MỤC XÂY LẮP - Trung thế: Vật liệu A cấp B lắp đặt
1 Dây nhôm lõi thép ACSR-50/8 (có bôi mỡ trung tính) Theo yêu cầu E-HSMT 5.083 mét
2 Dây nhôm lõi thép ACSR-50/8 (có bôi mỡ trung tính) Theo yêu cầu E-HSMT 27 mét
3 Kẹp quai 35-70 (loại 2 bulông) Theo yêu cầu E-HSMT 9 bộ
4 Hotline Al 95-120mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 9 bộ
5 Hợp chất chống ôxi hóa Penetrox A-12 Theo yêu cầu E-HSMT 3 tuýp
G HẠNG MỤC XÂY LẮP - Trung thế: Vật liệu B cấp và lắp đặt
1 Cầu chì cắt có tải 24kV Polymer CR24/100A (Idc=80A) ngắn hồ quang Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
2 Cầu chì cắt có tải 35kV Polymer CR35/100A (Idc=80A) ngắn hồ quang Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
3 Cột bê tông litâm T12-7.2 Theo yêu cầu E-HSMT 5 cột
4 Cột bê tông litâm T12-10.0 Theo yêu cầu E-HSMT 9 cột
5 Cột bê tông litâm T14-9.2 (G6+N8) Theo yêu cầu E-HSMT 5 cột
6 Cột bê tông litâm T14-11.0 (G6+N8) Theo yêu cầu E-HSMT 16 cột
7 Cột bê tông litâm T18-11.0 (G8+N10) Theo yêu cầu E-HSMT 4 cột
8 Móng cột MT2-12 Theo yêu cầu E-HSMT 5 móng
9 Móng cột MT2-14 Theo yêu cầu E-HSMT 5 móng
10 Móng cột MT3-12 Theo yêu cầu E-HSMT 1 móng
11 Móng cột MTĐ2-12 Theo yêu cầu E-HSMT 4 móng
12 Móng cột MTĐ5-14 Theo yêu cầu E-HSMT 8 móng
13 Móng cột MTĐ5a-18 Theo yêu cầu E-HSMT 2 móng
14 Xà đỡ thẳng Xc1L Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
15 Xà đỡ thẳng Xc1nL Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
16 Xà néo góc sứ chuỗi cột đúp có nối bích Xc32L-SC-NB Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
17 Xà néo góc sứ chuỗi cột đúp có nối bích Xc32nL-SC-NB Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
18 Xà néo cuối sứ chuỗi cột đúp có nối bích XC42L-SC-NB Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
19 Xà néo cuối sứ chuỗi cột đúp có nối bích Xc42nL-SC-NB Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
20 Xà rẽ nhánh 6 sứ đứng XcRL-6 sứ lệch Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
21 Xà rẽ nhánh sứ chuỗi cột đúp XcR2LD-SC Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
22 Xà rẽ nhánh sứ chuỗi cột đúp XCR2LN-SC-NB Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
23 Xà đỡ thẳng X1L Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
24 Xà néo cuối sứ chuỗi cột đúp có nối bích X42L-SC-NB Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
25 Xà néo cuối sứ chuỗi cột đúp có nối bích X42nL-SC-NB Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
26 Xà rẽ nhánh sứ chuỗi cột đúp XR2LN-SC-NB Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
27 Xà néo hình Pi cột K tim 2m X4PK-2.0 Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
28 Xà đỡ dây 1 sứ XĐD-1 sứ 24kV XĐD-1S-24 Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
29 Xà đỡ dây 1 sứ XĐD-1 sứ 35kV XĐD-1S-35 Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
30 Xà đỡ cầu chì tự rơi + rẽ nhánh sứ chuỗi XCRL+SI-SC (22kV) XCRL+SI-SC Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
31 Xà đỡ cầu chì tự rơi + rẽ nhánh sứ chuỗi XRL+SI-SC (35kV) XRL+SI-SC Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
32 Giằng cột néo dây GCND(R=97) Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
33 Giằng cột GC0+GC1a+GC1 Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
34 Giằng cột GC0+GC1+GC2 Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
35 Giằng cột GC1+GC2 Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
36 Giằng cột GC0+GC1+GC2+GC3 Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
37 Sứ đứng 24KV (chiều dài đường rò 550mm) Theo yêu cầu E-HSMT 51 quả
38 Ty sứ côn mạ kẽm F20x280 Theo yêu cầu E-HSMT 51 cái
39 Sứ đứng 35KV (chiều dài đường rò 875mm) Theo yêu cầu E-HSMT 14 quả
40 Ty sứ côn mạ kẽm F27x430 Theo yêu cầu E-HSMT 14 cái
41 Cách điện thủy tinh (U70) chiều dài đường rò 450mm Theo yêu cầu E-HSMT 354 bát
42 Khoá néo dây N-357(3 gudông) Theo yêu cầu E-HSMT 99 bộ
43 Móc treo chữ U MT-7 Theo yêu cầu E-HSMT 210 cái
44 Vòng treo VT-7 Theo yêu cầu E-HSMT 93 cái
45 Vòng treo Q-7U Theo yêu cầu E-HSMT 12 cái
46 Mắt nối kép MN2-7 Theo yêu cầu E-HSMT 105 cái
47 Mắt nối trung gian NG7 Theo yêu cầu E-HSMT 93 cái
48 Khánh đơn (dùng cho chuỗi kép) Theo yêu cầu E-HSMT 12 cái
49 Cặp cáp nhôm 3 bu lông AL25-150 Theo yêu cầu E-HSMT 18 cái
50 Đầu cốt đồng nhôm Theo yêu cầu E-HSMT 15 cái
51 Tiếp địa Rg Theo yêu cầu E-HSMT 25 bộ
52 Biển số cột Theo yêu cầu E-HSMT 25 cái
53 Biển cấm trèo Theo yêu cầu E-HSMT 25 cái
54 Kéo dây vượt đường (5 mét) Theo yêu cầu E-HSMT 1 vị trí
H HẠNG MỤC XÂY LẮP - Hạ thế XDM: Vật liệu A cấp B lắp đặt
1 Cáp vặn xoắn ABC/XLPE 4x120 Theo yêu cầu E-HSMT 642 mét
2 Cáp vặn xoắn ABC/XLPE 4x50 Theo yêu cầu E-HSMT 67 mét
3 Ghíp đấu cáp vặn xoắn 1 bu lông 6-70/25-120 Theo yêu cầu E-HSMT 36 bộ
4 Ghíp đấu cáp vặn xoắn 2 bu lông 35-95/70-120 Theo yêu cầu E-HSMT 36 bộ
I HẠNG MỤC XÂY LẮP - Hạ thế XDM: Vật liệu B cấp và lắp đặt
1 Cột điện bê tông ly tâm T7,5 - 5.4(Fn=160) Theo yêu cầu E-HSMT 3 cột
2 Cột điện bê tông ly tâm T8,5 - 5.0(Fn=190) Theo yêu cầu E-HSMT 2 cột
3 Cột điện bê tông ly tâm T8,5 - 11.0(Fn=190) Theo yêu cầu E-HSMT 13 cột
4 Móng cột Mh2 Theo yêu cầu E-HSMT 8 móng
5 Móng cột MhĐ2 Theo yêu cầu E-HSMT 4 móng
6 Phá dỡ bê tông đường dày 0.15m để đúc móng Mh2 Theo yêu cầu E-HSMT 0,72 m3
7 Phá dỡ bê tông đường dày 0.15m để đúc móng MhĐ2 Theo yêu cầu E-HSMT 0,756 m3
8 Kẹp néo cáp 4x120 Theo yêu cầu E-HSMT 20 bộ
9 Kẹp néo cáp 4x(11-35) Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
10 Móc néo cáp F20 Theo yêu cầu E-HSMT 24 cái
11 Đai thép không rỉ 0,75x19mm Theo yêu cầu E-HSMT 72 mét
12 Khoá đai thép không rỉ Theo yêu cầu E-HSMT 48 cái
13 Nắp chụp đầu cáp Theo yêu cầu E-HSMT 32 cái
14 Tiếp địa Rhll-8,5 Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
15 Tiếp địa Rhll-7,5 Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
16 Côliê néo cáp 2 cột li tâm Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
J HẠNG MỤC XÂY LẮP - Hạ thế CT: Vật liệu A cấp B lắp đặt
1 Cáp vặn xoắn ABC/XLPE 4x120 Theo yêu cầu E-HSMT 2.105 mét
2 Cáp vặn xoắn ABC/XLPE 4x70 Theo yêu cầu E-HSMT 189 mét
3 Cáp vặn xoắn ABC/XLPE 4x50 Theo yêu cầu E-HSMT 100 mét
4 Cáp vặn xoắn ABC/XLPE 4x35 Theo yêu cầu E-HSMT 133 mét
5 Cáp Cu/XLPE/PVC 2x4 Theo yêu cầu E-HSMT 344 mét
6 Cáp 0,6/1kV-Cu/XLPE/PVC/ATA/PVC 2x7mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 184 mét
7 Cáp 0,6/1kV-Cu/XLPE/PVC/ATA/PVC 2x11mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 172 mét
8 Cáp 0,6/1kV-Cu/XLPE/PVC 3x16+1x10 Theo yêu cầu E-HSMT 31 mét
9 Ghíp đấu cáp vặn xoắn 1 bu lông 6-70/25-120 Theo yêu cầu E-HSMT 166 bộ
10 Ghíp đấu cáp vặn xoắn 2 bu lông 25-70/35-95 Theo yêu cầu E-HSMT 8 bộ
11 Ghíp đấu cáp vặn xoắn 2 bu lông 35-95/70-120 Theo yêu cầu E-HSMT 146 bộ
K HẠNG MỤC XÂY LẮP - Hạ thế CT: Vật liệu B cấp và lắp đặt
1 Cột điện bê tông ly tâm T7,5 - 3.0(Fn=160) Theo yêu cầu E-HSMT 4 cột
2 Cột điện bê tông ly tâm T7,5 - 5.4(Fn=160) Theo yêu cầu E-HSMT 24 cột
3 Cột điện bê tông ly tâm T8,5 - 5.0(Fn=190) Theo yêu cầu E-HSMT 15 cột
4 Cột điện bê tông ly tâm T8,5 - 11.0(Fn=190) Theo yêu cầu E-HSMT 11 cột
5 Móng cột Mh1 Theo yêu cầu E-HSMT 2 móng
6 Móng cột Mh2 Theo yêu cầu E-HSMT 34 móng
7 Móng cột MhĐ2 Theo yêu cầu E-HSMT 10 móng
8 Phá dỡ bê tông đường dày 0.15m để đúc móng Mh2 Theo yêu cầu E-HSMT 3,06 m3
9 Phá dỡ bê tông đường dày 0.15m để đúc móng Mh1 Theo yêu cầu E-HSMT 0,45 m3
10 Phá dỡ bê tông đường dày 0.15m để đúc móng MhĐ2 Theo yêu cầu E-HSMT 1,89 m3
11 Kẹp néo cáp 4x120 Theo yêu cầu E-HSMT 122 bộ
12 Kẹp néo cáp 4x(50-95) Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
13 Kẹp néo cáp 4x(11-35) Theo yêu cầu E-HSMT 14 bộ
14 Kẹp néo cáp 2x35 Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
15 Kẹp treo cáp 4x35 Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
16 Kẹp treo cáp 4x50 Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
17 Kẹp treo cáp 4x120 Theo yêu cầu E-HSMT 21 bộ
18 Móc néo cáp F20 Theo yêu cầu E-HSMT 128 cái
19 Móc treo cáp F16 Theo yêu cầu E-HSMT 24 cái
20 Đai thép không rỉ 0,75x19mm Theo yêu cầu E-HSMT 642 mét
21 Khoá đai thép không rỉ Theo yêu cầu E-HSMT 428 cái
22 Nắp chụp đầu cáp Theo yêu cầu E-HSMT 104 cái
23 Tiếp địa Rhll-8,5 Theo yêu cầu E-HSMT 9 bộ
24 Tiếp địa Rhll-7,5 Theo yêu cầu E-HSMT 8 bộ
25 Xà lệch néo cáp XNC-LT Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
26 Côliê néo cáp 2 cột li tâm Theo yêu cầu E-HSMT 15 bộ
27 Đầu cốt đồng nhôm AM120 Theo yêu cầu E-HSMT 40 cái
28 Tháo lắp lại hộp công tơ 1 pha H2 Theo yêu cầu E-HSMT 28 hộp
29 Tháo lắp lại hộp công tơ 1 pha H4 Theo yêu cầu E-HSMT 29 hộp
30 Tháo lắp lại hộp H3fa Theo yêu cầu E-HSMT 5 hộp
31 Câu đấu lại dây sau công tơ Theo yêu cầu E-HSMT 172 hộ
32 Băng dính cách điện Theo yêu cầu E-HSMT 50 cuộn
33 Biển báo "Cột 2 nguồn điện" Theo yêu cầu E-HSMT 12 cái
34 Nhân công tách nguồn Theo yêu cầu E-HSMT 12 vị trí
35 Đánh lại số cột Theo yêu cầu E-HSMT 111 vị trí
36 Sơn trắng Theo yêu cầu E-HSMT 4,44 kg
37 Sơn đen Theo yêu cầu E-HSMT 2,22 kg
38 Chổi quét sơn Theo yêu cầu E-HSMT 25 cái
39 Bút lông Theo yêu cầu E-HSMT 25 cái
L HẠNG MỤC XÂY LẮP - TBA: Thiết bị A cấp B lắp đặt
1 Máy biến áp 250kVA- 35/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 máy
2 Máy biến áp 250kVA- 10(22)/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 4 máy
M HẠNG MỤC XÂY LẮP - TBA: Thiết bị B cấp và lắp đặt
1 Thu lôi van 42kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
2 Thu lôi van 24kV Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
N HẠNG MỤC XÂY LẮP - TBA: Thí nghiệm thiết bị B cấp
1 Chống sét van, điện áp 22-35KV Theo yêu cầu E-HSMT 15 Bộ 1 pha
O HẠNG MỤC XÂY LẮP - TBA: Vật liệu TBA A cấp B lắp đặt
1 Dây nhôm lõi thép ACSR50/8 (có mỡ trung tính) Theo yêu cầu E-HSMT 75 mét
P HẠNG MỤC XÂY LẮP - TBA: Vật liệu TBA B cấp và lắp đặt
1 Cột bê tông ly tâm T12-7.2 Theo yêu cầu E-HSMT 10 cột
2 Móng cột MT2 Theo yêu cầu E-HSMT 10 móng
3 Cầu chì cắt có tải polymer 35KV loại 100A (Idc=8A) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
4 Cầu chì cắt có tải polymer 24KV loại 100A (Idc=22A) Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
5 Xà đỡ dây đỉnh trạm dọc 22KV Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
6 Xà đỡ dây đỉnh trạm dọc 35kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
7 Xà néo dây đình trạm dọc 22kV Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
8 Xà néo dây đình trạm dọc 35kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
9 Xà néo dây đình trạm ngang 22kV cột LT12 tim 2,6m Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
10 Xà đỡ dây trung gian trên trạm treo 2 cột LT12 tim 2,6m Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
11 Xà cầu chì tự rơi + TLV trạm treo 2 cột LT12 tim 2,6m Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
12 Xà đỡ dây trung gian dưới trạm treo 2 cột LT12 tim 2,6m Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
13 Xà đỡ máy biến áp trạm treo 2 cột LT12 tim 2,6m Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
14 Xà đỡ ghế cách điện trạm treo 2 cột LT12 tim 2,6m Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
15 Ghế cách điện trạm treo 2 cột LT12 tim 2,6m Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
16 Côliê cổ sứ ghế 24kV trạm treo 2 cột LT12 tim 2,6m Theo yêu cầu E-HSMT 20 bộ
17 Côliê cổ sứ ghế 35kV trạm treo 2 cột LT12 tim 2,6m Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
18 Tay đỡ dây trung gian 24kV Theo yêu cầu E-HSMT 8 bộ
19 Tay đỡ dây trung gian 35kV Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
20 Côliê đai cáp hạ thế Theo yêu cầu E-HSMT 20 bộ
21 Thang trèo Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
22 Giá đỡ thang trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
23 Tiếp địa trạm treo RT-12 Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
24 Sứ đứng 35kV đường rò 875mm Theo yêu cầu E-HSMT 20 quả
25 Ty sứ côn mạ kẽm 35KV F27x430 Theo yêu cầu E-HSMT 20 cái
26 Sứ đứng 22kV đường rò 550mm Theo yêu cầu E-HSMT 77 quả
27 Ty sứ côn mạ kẽm 24KV F20x280 Theo yêu cầu E-HSMT 77 cái
28 Dây đồng bọc cách điện 12,7kV Cu/XLPE 1x50mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 75 mét
29 Dây đồng M35 Theo yêu cầu E-HSMT 20 mét
30 Dây đồng M95 Theo yêu cầu E-HSMT 15 mét
31 Đầu cốt đồng ép cáp 35 Theo yêu cầu E-HSMT 20 cái
32 Đầu cốt đồng ép cáp 50 Theo yêu cầu E-HSMT 45 cái
33 Đầu cốt đồng ép cáp 95 Theo yêu cầu E-HSMT 10 cái
34 Đầu cốt đồng nhôm AM50 Theo yêu cầu E-HSMT 30 cái
35 Cặp cáp AL25-150mm2 (loại 3 bulông) Theo yêu cầu E-HSMT 62 cái
36 Nắp chụp chống sét van trung thế Silicon Theo yêu cầu E-HSMT 15 cái
37 Nắp chụp máy biến áp Silicon Theo yêu cầu E-HSMT 15 cái
38 Biển cấm trạm biến áp (loại phản quang) Theo yêu cầu E-HSMT 5 cái
39 Biển đề tên trạm (loại phản quang) Theo yêu cầu E-HSMT 5 cái
40 Giá đỡ cáp hạ thế mặt MBA Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
41 Xây móng cột trạm treo Theo yêu cầu E-HSMT 5 vi trí
Q HẠNG MỤC XÂY LẮP - Tủ 400V: Vật liệu A cấp B lắp đặt
1 Cáp 0,6/1kV- Cu/XLPE/PVC 1x95 Theo yêu cầu E-HSMT 175 mét
R HẠNG MỤC XÂY LẮP - Tủ 400V: Vật liệu B cấp và lắp đặt
1 Vỏ tủ điện 400V loại 1 lộ treo sơn tĩnh điện + giá lắp tủ <br/>KT: 1600x800x500 Theo yêu cầu E-HSMT 5 cái
2 Vôn kế 0 ÷ 500V Theo yêu cầu E-HSMT 5 cái
3 Biến dòng điện 400/5A Theo yêu cầu E-HSMT 15 cái
4 Ampe kế 0 ÷ 400/5A Theo yêu cầu E-HSMT 15 cái
5 Thu lôi hạ áp polymer HGZ-500V Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
6 ÁPTÔMÁT TỔNG 3 PHA 400A/450V, ICU>=65KA, CÓ ĐIỀU CHỈNH DÒNG Theo yêu cầu E-HSMT 5 cái
7 ÁPTÔMÁT 3 PHA 250A/400V, ICU>=42KA Theo yêu cầu E-HSMT 10 cái
8 Đầu cốt đồng ép cáp M95 Theo yêu cầu E-HSMT 70 cái
9 Cách điện bọc đầu cốt 95 (3 màu: vàng, xanh, đỏ) Theo yêu cầu E-HSMT 60 cái
10 Cách điện bọc đầu cốt 95 (màu đen) Theo yêu cầu E-HSMT 10 cái
11 Thanh cái tổng 40x4 Theo yêu cầu E-HSMT 15 mét
12 Thanh cái lộ 25x3 Theo yêu cầu E-HSMT 10 mét
13 Bu lông F8x50 + rông đen Theo yêu cầu E-HSMT 45 cái
14 Cách điện đỡ thanh cái Theo yêu cầu E-HSMT 10 bộ
15 Cách điện bọc thanh cái Theo yêu cầu E-HSMT 23 mét
16 Vít F3x27 Theo yêu cầu E-HSMT 150 cái
17 Dây PVC ruột đồng mềm M10 Theo yêu cầu E-HSMT 15 mét
18 Dây đồng nhiều sợi PVC 1x 2,5mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 150 mét
19 ống nhựa xoắn F10 Theo yêu cầu E-HSMT 30 mét
20 Đầu cốt đồng F5 Theo yêu cầu E-HSMT 100 cái
21 Cốt nối thẳng M4 Theo yêu cầu E-HSMT 35 cái
22 Cốt nối thẳng M3 Theo yêu cầu E-HSMT 15 cái
23 Bu lông F8x40 + rông đen Theo yêu cầu E-HSMT 60 cái
24 Bu lông F6x20 + rông đen Theo yêu cầu E-HSMT 15 cái
25 Dây buộc nhựa dài 13cm (Utylux) Theo yêu cầu E-HSMT 50 cái
26 Băng dính cách điện cuộn to Theo yêu cầu E-HSMT 10 cuộn
S HẠNG MỤC XÂY LẮP - Vật tư thu hồi
1 Xà néo dây đỉnh trạm ngang tuyến sứ đứng tim 2m Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
2 Sứ đứng 15kV + ty sứ Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
3 Cột bê tông tự đúc Theo yêu cầu E-HSMT 15 cột
4 Cột bê tông H6,5 Theo yêu cầu E-HSMT 18 cột
5 Cột bê tông H7,5 Theo yêu cầu E-HSMT 4 cột
6 Cột bê tông li tâm LT7,5 Theo yêu cầu E-HSMT 1 cột
7 Dây AV35 Theo yêu cầu E-HSMT 1.852 mét
8 Cáp vặn xoắn 4x50 Theo yêu cầu E-HSMT 307 mét
9 Cáp vặn xoắn 4x35 Theo yêu cầu E-HSMT 628 mét
10 Cáp vặn xoắn 2x35 Theo yêu cầu E-HSMT 414 mét
11 Cáp vặn xoắn 2x25 Theo yêu cầu E-HSMT 82 mét
12 Cáp vặn xoắn 2x16 Theo yêu cầu E-HSMT 228 mét
13 Cáp vặn xoắn 4x16 Theo yêu cầu E-HSMT 20 mét
14 Xà néo cuối Xh4 Theo yêu cầu E-HSMT 12 bộ
15 Xà néo cuối Xh4/2 Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
16 Xà đỡ thẳng Xh1/2 Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
T Công trình: Cấy TBA chống quá tải lưới điện khu vực các xã: Đông Sơn, Hồng Giang, Chương Dương - huyện Đông Hưng năm 2020-HẠNG MỤC CHUNG
1 Chi phí lán trại tạm tại hiện trường Theo yêu cầu E-HSMT 1 Khoản
2 Chi phí công tác không xác định được khối lượng thiết kế Theo yêu cầu E-HSMT 1 Khoản
U Chi phí thí nghiệm - đường dây trung thế
1 Tiếp đất cột điện, cột thu lôi cột bê tông Theo yêu cầu E-HSMT 18 vị trí
2 Cách điện đứng, điện áp 3-35KV Theo yêu cầu E-HSMT 51 Cái
3 Cách điện treo, để rời từng bát Theo yêu cầu E-HSMT 135 bát
V Chi phí thí nghiệm - đường dây hạ thế
1 Tiếp đất cột điện, cột thu lôi cột bê tông Theo yêu cầu E-HSMT 9 vị trí
2 Kiểm định ban đầu biến dòng đo lường hạ áp Theo yêu cầu E-HSMT 9 máy
W Chi phí thí nghiệm - Vật liệu TBA
1 Tiếp đất trạm biến áp, điện áp <=35KV Theo yêu cầu E-HSMT 3 Hệ thống
2 Cách điện đứng, điện áp 3-35KV Theo yêu cầu E-HSMT 60 Cái
3 Ampemet AC Theo yêu cầu E-HSMT 9 Cái
4 Vônmét AC Theo yêu cầu E-HSMT 3 Cái
5 Chống sét van, điện áp <1KV Theo yêu cầu E-HSMT 1 Bộ 1 pha
6 Chống sét van, điện áp <1KV Theo yêu cầu E-HSMT 8 Bộ 1 pha
7 Áp tô mát và khởi động từ 3 pha, dòng điện 300-<500A Theo yêu cầu E-HSMT 3 Cái
8 Áp tô mát và khởi động từ 3 pha, dòng điện <300A Theo yêu cầu E-HSMT 6 Cái
9 Cầu chì tự rơi <=35kV 3 pha Theo yêu cầu E-HSMT 3 Bộ 3 pha
X HẠNG MỤC XÂY LẮP - Trung thế: Vật liệu A cấp B lắp đặt
1 Dây nhôm lõi thép ACSR-50/8 Theo yêu cầu E-HSMT 3.244 mét
2 Kẹp quai 35-70 (loại 2 bulông) Theo yêu cầu E-HSMT 9 bộ
3 Hotline Al 95-120mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 9 bộ
4 Hợp chất chống ôxi hóa Penetrox A-12 Theo yêu cầu E-HSMT 3 tuýp
Y HẠNG MỤC XÂY LẮP - Trung thế: Vật liệu B cấp và lắp đặt
1 Cột bê tông litâm T12-7.2 Theo yêu cầu E-HSMT 6 cột
2 Cột bê tông litâm T12-10.0 Theo yêu cầu E-HSMT 10 cột
3 Cột bê tông litâm T14-9.2 (G6+N8) Theo yêu cầu E-HSMT 3 cột
4 Cột bê tông litâm T14-13.0 (G6+N8) Theo yêu cầu E-HSMT 5 cột
5 Móng cột MT2-12 Theo yêu cầu E-HSMT 6 móng
6 Móng cột MT2-14 Theo yêu cầu E-HSMT 3 móng
7 Móng cột MT3-12 Theo yêu cầu E-HSMT 2 móng
8 Móng cột MT5-14 Theo yêu cầu E-HSMT 1 móng
9 Xà đỡ thẳng XC1L Theo yêu cầu E-HSMT 9 bộ
10 Xà néo góc sứ chuỗi XC31nL-SC Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
11 Xà néo cuối sứ chuỗi cột đúp có nối bích XC42L-SC-NB Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
12 Xà rẽ nhánh sứ đứng XcRL-6 sứ Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
13 Giằng cột néo dây GCND(R=97) Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
14 Giằng cột GC1a+GC1 Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
15 Giằng cột GC1+GC2 Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
16 Sứ đứng 24KV đường rò 550mm Theo yêu cầu E-HSMT 51 quả
17 Ty sứ côn mạ kẽm F20x280 Theo yêu cầu E-HSMT 51 cái
18 Cách điện thủy tinh - 70kN đường rò 450mm Theo yêu cầu E-HSMT 135 bát
19 Cặp cáp nhôm 3 bu lông AL25-150 Theo yêu cầu E-HSMT 36 cái
20 Khoá néo dây N-357(3 gudông) Theo yêu cầu E-HSMT 45 bộ
21 Móc treo chữ U MT-7 Theo yêu cầu E-HSMT 90 cái
22 Vòng treo VT-7 Theo yêu cầu E-HSMT 45 cái
23 Mắt nối kép MN2-7 Theo yêu cầu E-HSMT 45 cái
24 Mắt nối trung gian NG7 Theo yêu cầu E-HSMT 45 cái
25 Tiếp địa Rg Theo yêu cầu E-HSMT 18 bộ
26 Biển cấm trèo Theo yêu cầu E-HSMT 18 cái
Z HẠNG MỤC XÂY LẮP - Hạ thế XDM: Vật liệu A cấp B lắp đặt
1 Cáp vặn xoắn ABC/XLPE 4x120 Theo yêu cầu E-HSMT 261 mét
2 Cáp vặn xoắn ABC/XLPE 4x95 Theo yêu cầu E-HSMT 100 mét
3 Cáp vặn xoắn ABC/XLPE 4x35 Theo yêu cầu E-HSMT 52 mét
4 Ghíp đấu cáp vặn xoắn 1 bu lông 6-70/25-120 Theo yêu cầu E-HSMT 36 bộ
5 Ghíp đấu cáp vặn xoắn 2 bu lông 35-95/70-120 Theo yêu cầu E-HSMT 14 bộ
AA HẠNG MỤC XÂY LẮP - Hạ thế XDM: Vật liệu B cấp và lắp đặt
1 Cột điện bê tông ly tâm T7,5 - 5.4(Fn=160) Theo yêu cầu E-HSMT 4 cột
2 Cột điện bê tông ly tâm T8,5 - 11.0(Fn=190) Theo yêu cầu E-HSMT 5 cột
3 Móng cột Mh2 Theo yêu cầu E-HSMT 4 móng
4 Móng cột Mh3 Theo yêu cầu E-HSMT 1 móng
5 Móng cột MhĐ2 Theo yêu cầu E-HSMT 2 móng
6 Phá dỡ bê tông đường dày 0.15m để đúc móng Mh2 Theo yêu cầu E-HSMT 0,36 m3
7 Phá dỡ bê tông đường dày 0.15m để đúc móng Mh3 Theo yêu cầu E-HSMT 0,12 m3
8 Phá dỡ bê tông đường dày 0.15m để đúc móng MhĐ2 Theo yêu cầu E-HSMT 0,38 m3
9 Kẹp néo cáp 4x120 Theo yêu cầu E-HSMT 12 bộ
10 Kẹp néo cáp 4x(50-95) Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
11 Kẹp néo cáp 4x(11-50) Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
12 Móc néo cáp F20 Theo yêu cầu E-HSMT 21 cái
13 Đai thép không rỉ 0,75x19mm Theo yêu cầu E-HSMT 63 mét
14 Khoá đai thép không rỉ Theo yêu cầu E-HSMT 42 cái
15 Nắp chụp đầu cáp Theo yêu cầu E-HSMT 4 cái
AB HẠNG MỤC XÂY LẮP - Hạ thế CT: Vật liệu A cấp B lắp đặt
1 Cáp vặn xoắn ABC/XLPE 4x120 Theo yêu cầu E-HSMT 2.011 mét
2 Ghíp đấu cáp vặn xoắn 1 bu lông 6-70/25-120 Theo yêu cầu E-HSMT 78 bộ
3 Ghíp đấu cáp vặn xoắn 2 bu lông 25-70/35-95 Theo yêu cầu E-HSMT 16 bộ
4 Ghíp đấu cáp vặn xoắn 2 bu lông 35-95/70-120 Theo yêu cầu E-HSMT 52 bộ
5 Cáp Cu/XLPE/PVC 2x4 Theo yêu cầu E-HSMT 120 mét
6 Cáp 0,6/1kV-Cu/XLPE/PVC/ATA/PVC 2x7mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 61 mét
7 Cáp 0,6/1kV-Cu/XLPE/PVC/ATA/PVC 2x11mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 61 mét
AC HẠNG MỤC XÂY LẮP - Hạ thế CT: Vật liệu B cấp và lắp đặt
1 Cột điện bê tông ly tâm T8,5 - 11.0(Fn=190) Theo yêu cầu E-HSMT 14 cột
2 Cột điện bê tông ly tâm T10 - 11.0(Fn=190) Theo yêu cầu E-HSMT 5 cột
3 Móng cột Mh2a Theo yêu cầu E-HSMT 1 móng
4 Móng cột Mh3 Theo yêu cầu E-HSMT 14 móng
5 Móng cột MhĐ2 Theo yêu cầu E-HSMT 2 móng
6 Phá dỡ bê tông đường dày 0.15m để đúc móng Mh2a Theo yêu cầu E-HSMT 0,09 m3
7 Phá dỡ bê tông đường dày 0.15m để đúc móng Mh3 Theo yêu cầu E-HSMT 1,68 m3
8 Kẹp néo cáp 4x120 Theo yêu cầu E-HSMT 84 bộ
9 Kẹp néo cáp 4x(50-95) Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
10 Kẹp néo cáp 4x(11-50) Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
11 Kẹp néo cáp 2x35 Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
12 Kẹp treo cáp 4x120 Theo yêu cầu E-HSMT 14 bộ
13 Móc néo cáp F20 Theo yêu cầu E-HSMT 83 cái
14 Móc treo cáp F16 Theo yêu cầu E-HSMT 14 cái
15 Đai thép không rỉ 0,75x19mm Theo yêu cầu E-HSMT 357 mét
16 Khoá đai thép không rỉ Theo yêu cầu E-HSMT 238 cái
17 Nắp chụp đầu cáp Theo yêu cầu E-HSMT 44 cái
18 Tiếp địa Rhll-10 Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
19 Tiếp địa Rhll-8,5 Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
20 Tiếp địa Rhll-7,5 Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
21 Côliê néo cáp 2 cột li tâm Theo yêu cầu E-HSMT 10 bộ
22 Đầu cốt đồng nhôm AM120 Theo yêu cầu E-HSMT 24 cái
23 Tháo lắp lại hộp công tơ 1 pha H2 Theo yêu cầu E-HSMT 10 hộp
24 Tháo lắp lại hộp công tơ 1 pha H4 Theo yêu cầu E-HSMT 10 hộp
25 Tháo lắp lại hộp H3fa Theo yêu cầu E-HSMT 2 hộp
26 Tháo, lắp lại cáp vào hộp công tơ 3 pha Theo yêu cầu E-HSMT 12 mét
27 Câu đấu lại dây sau công tơ Theo yêu cầu E-HSMT 60 hộ
28 Băng dính cách điện Theo yêu cầu E-HSMT 30 cuộn
29 Biển báo "Cột 2 nguồn điện" Theo yêu cầu E-HSMT 7 cái
30 Nhân công tách nguồn Theo yêu cầu E-HSMT 7 vị trí
31 Đánh lại số cột Theo yêu cầu E-HSMT 67 vị trí
32 Sơn trắng Theo yêu cầu E-HSMT 3 kg
33 Sơn đen Theo yêu cầu E-HSMT 1 kg
34 Chổi quét sơn Theo yêu cầu E-HSMT 15 cái
AD HẠNG MỤC XÂY LẮP - TBA: Thiết bị A cấp B lắp đặt
1 Máy biến áp 250kVA- 10(22)/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 3 máy
AE HẠNG MỤC XÂY LẮP - TBA: Thiết bị B cấp và lắp đặt
1 Thu lôi van 24kV Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
AF HẠNG MỤC XÂY LẮP - TBA: Thí nghiệm thiết bị B cấp
1 Chống sét van, điện áp 22-35KV Theo yêu cầu E-HSMT 3 Bộ 1 pha
AG HẠNG MỤC XÂY LẮP - TBA: Vật liệu TBA A cấp B lắp đặt
1 Dây đồng bọc cách điện 12,7kV Cu/XLPE 1x50mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 45 mét
AH HẠNG MỤC XÂY LẮP - TBA: Vật liệu TBA B cấp và lắp đặt
1 Cột bê tông ly tâm T12-7.2 Theo yêu cầu E-HSMT 6 cột
2 Móng cột MT2-12 Theo yêu cầu E-HSMT 6 móng
3 Cầu chì cắt có tải polymer 24KV loại 100A (Iđc=22A) Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
4 Xà đỡ dây đỉnh trạm dọc 22KV Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
5 Xà néo dây đình trạm dọc 22kV Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
6 Xà đỡ dây trung gian trên trạm treo 2 cột LT12 tim 2,6m Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
7 Xà cầu chì tự rơi +TLV trạm treo 2 cột LT12 tim 2,6m Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
8 Xà đỡ dây trung gian dưới trạm treo 2 cột LT12 tim 2,6m Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
9 Xà đỡ máy biến áp trạm treo 2 cột LT12 tim 2,6m Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
10 Xà đỡ ghế cách điện trạm treo 2 cột LT12 tim 2,6m Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
11 Ghế cách điện trạm treo 2 cột LT12 tim 2,6m Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
12 Côliê cổ sứ ghế 24kV trạm treo 2 cột LT12 tim 2,6m Theo yêu cầu E-HSMT 15 bộ
13 Tay đỡ dây trung gian 24kV Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
14 Côliê đai cáp hạ thế Theo yêu cầu E-HSMT 12 bộ
15 Giá đỡ cáp hạ thế mặt MBA Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
16 Thang trèo Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
17 Giá đỡ thang trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
18 Tiếp địa trạm treo RT-12 Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
19 Sứ đứng 24kV đường rò 550mm Theo yêu cầu E-HSMT 60 quả
20 Ty sứ 24KV côn mạ kẽm F20x280 Theo yêu cầu E-HSMT 60 cái
21 Dây nhôm lõi thép (có bôi mỡ trung tính) Theo yêu cầu E-HSMT 45 mét
22 Dây đồng M35 Theo yêu cầu E-HSMT 12 mét
23 Dây đồng M95 Theo yêu cầu E-HSMT 9 mét
24 Đầu cốt đồng ép cáp 35 Theo yêu cầu E-HSMT 12 cái
25 Đầu cốt đồng ép cáp 50 Theo yêu cầu E-HSMT 27 cái
26 Đầu cốt đồng ép cáp 95 Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
27 Đầu cốt đồng nhôm AM50 Theo yêu cầu E-HSMT 18 cái
28 Cặp cáp AL25-150mm2 (loại 3 bulông) Theo yêu cầu E-HSMT 42 cái
29 Nắp chụp chống sét van trung thế Silicon Theo yêu cầu E-HSMT 9 cái
30 Nắp chụp máy biến áp Silicon Theo yêu cầu E-HSMT 9 cái
31 Biển cấm trạm biến áp (loại phản quang) Theo yêu cầu E-HSMT 3 cái
32 Biển đề tên trạm (loại phản quang) Theo yêu cầu E-HSMT 3 cái
33 Xây móng cột trạm treo Theo yêu cầu E-HSMT 3 vi trí
AI HẠNG MỤC XÂY LẮP - Tủ 400V: Vật liệu A cấp B lắp đặt
1 Cáp 0,6/1kV- Cu/XLPE/PVC 1x95 Theo yêu cầu E-HSMT 105 mét
AJ HẠNG MỤC XÂY LẮP - Tủ 400V: Vật liệu B cấp và lắp đặt
1 Vỏ tủ điện 400V loại 1 lộ treo sơn tĩnh điện + giá lắp tủ<br/>KT: 1600x800x500 Theo yêu cầu E-HSMT 3 cái
2 Vôn kế 0 á 500V Theo yêu cầu E-HSMT 3 cái
3 Biến dòng điện 400/5A Theo yêu cầu E-HSMT 9 cái
4 Ampe kế 0 á 400/5A Theo yêu cầu E-HSMT 9 cái
5 Thu lôi hạ áp polymer HGZ-500V Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
6 ÁPTÔMÁT TỔNG 3 PHA 400A/450V, ICU>=65KA, CÓ ĐIỀU CHỈNH DÒNG Theo yêu cầu E-HSMT 3 cái
7 ÁPTÔMÁT 3 PHA 250A/400V, ICU>=42KA Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
8 Đầu cốt đồng ép cáp M95 Theo yêu cầu E-HSMT 42 cái
9 Cách điện bọc đầu cốt 95 (3 màu: vàng, xanh, đỏ) Theo yêu cầu E-HSMT 36 cái
10 Cách điện bọc đầu cốt 95 (màu đen) Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
11 Thanh cái tổng 40x4 Theo yêu cầu E-HSMT 6 mét
12 Thanh cái lộ 25x3 Theo yêu cầu E-HSMT 6 mét
13 Bu lông F8x50 + rông đen Theo yêu cầu E-HSMT 27 cái
14 Cách điện đỡ thanh cái Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
15 Cách điện bọc thanh cái Theo yêu cầu E-HSMT 13 mét
16 Vít F3x27 Theo yêu cầu E-HSMT 90 cái
17 Dây PVC ruột đồng mềm M10 Theo yêu cầu E-HSMT 9 mét
18 Dây đồng nhiều sợi PVC 1x 2,5mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 90 mét
19 ống nhựa xoắn F10 Theo yêu cầu E-HSMT 18 mét
20 Đầu cốt đồng F5 Theo yêu cầu E-HSMT 60 cái
21 Cốt nối thẳng M4 Theo yêu cầu E-HSMT 21 cái
22 Cốt nối thẳng M3 Theo yêu cầu E-HSMT 9 cái
23 Bu lông F8x40 + rông đen Theo yêu cầu E-HSMT 36 cái
24 Bu lông F6x20 + rông đen Theo yêu cầu E-HSMT 9 cái
25 Dây buộc nhựa dài 13cm (Utylux) Theo yêu cầu E-HSMT 30 cái
26 Băng dính cách điện cuộn to Theo yêu cầu E-HSMT 6 cuộn
AK HẠNG MỤC XÂY LẮP - Vật tư thu hồi
1 Cét bª t«ng H6,5 Theo yêu cầu E-HSMT 4 cét
2 Cét bª t«ng H7,5 Theo yêu cầu E-HSMT 3 cét
3 Cét bª t«ng li t©m LT7,5 Theo yêu cầu E-HSMT 6 cét
4 Cét truyÒn thanh Theo yêu cầu E-HSMT 1 cét
5 D©y AV35 Theo yêu cầu E-HSMT 324 mét
6 C¸p vÆn xo¾n 4x35 Theo yêu cầu E-HSMT 1.483 mét
7 C¸p vÆn xo¾n 2x35 Theo yêu cầu E-HSMT 455 mét
8 C¸p vÆn xo¾n 2x16 Theo yêu cầu E-HSMT 80 mét
9 Xµ ®ì th¼ng Xh1/2 lÖch Theo yêu cầu E-HSMT 3
10 Xµ ®ì th¼ng Xh1/2 Theo yêu cầu E-HSMT 1
11 Sø A20N+ ty sø Theo yêu cầu E-HSMT 8 c¸i
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->