Gói thầu: Xây lắp và cung cấp thiết bị còn lại

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200116578-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Thái Bình - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
Tên gói thầu Xây lắp và cung cấp thiết bị còn lại
Số hiệu KHLCNT 20200109334
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Tín dụng thương mại
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-09 08:58:00 đến ngày 2020-01-20 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 9,012,287,707 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 135,000,000 VNĐ ((Một trăm ba mươi năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Công trình: Cải tạo nâng cấp đường dây 971E11.5 lên vận hành cấp điện áp 22kV
HẠNG MỤC CHI PHÍ KHÁC
1 Chi phí xây dựng nhà tạm hiện trường để ở và điều hành thi công Theo yêu cầu E-HSMT 1 khoản
2 Chi phí công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế Theo yêu cầu E-HSMT 1 khoản
B Chi phí thí nghiệm - Đường dây trung thế
1 Thí nghiệm tiếp địa đường dây trung áp Theo yêu cầu E-HSMT 34 vị trí
2 Thí nghiệm cách điện đứng điện áp 3-35kV Theo yêu cầu E-HSMT 167 cái
3 Thí nghiệm cách điện treo, để rời từng bát Theo yêu cầu E-HSMT 36 bát
4 Thí nghiệm cáp lực, điện áp >1-35kV (sợi 3 ruột) Theo yêu cầu E-HSMT 2 sợi
5 Thí nghiệm thu lôi van 24kV (3 cái/1 bộ) Theo yêu cầu E-HSMT 8 bộ
C Chi phí thí nghiệm - Trạm biến áp
1 Kiểm định ban đầu biến dòng đo lường hạ áp Theo yêu cầu E-HSMT 3 máy
2 Thí nghiệm tiếp địa trạm biến áp Theo yêu cầu E-HSMT 1 hệ thống
3 Thí nghiệm cách điện đứng điện áp 22kV Theo yêu cầu E-HSMT 65 cái
4 Thí nghiệm cách điện treo, để rời từng bát Theo yêu cầu E-HSMT 18 bát
5 Thí nghiệm Ampemet AC Theo yêu cầu E-HSMT 3 cái
6 Thí nghiệm Vônmét AC Theo yêu cầu E-HSMT 1 cái
7 Thí nghiệm chống sét van hạ thế (3cái/1 bộ) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
8 Thí nghiệm Áptômát 3 pha 400A/450V Theo yêu cầu E-HSMT 1 cái
9 Thí nghiệm Áptômát 3 pha 200A/450V Theo yêu cầu E-HSMT 2 cái
10 Thí nghiệm cầu chì cắt có tải 24kV CR24/100A Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
11 Thu lôi van 24kV (3 cái/1 bộ) Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
D HẠNG MỤC XÂY LẮP - Đường dây trung thế trên không: Thiết bị A cấp, B lắp đặt
1 Thiết bị cảnh báo sự cố cho Đường dây 22kV trọn bộ gồm: bộ báo sự cố, bộ thu phát tín hiệu, giá đỡ gá lắp thiết bị Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
E HẠNG MỤC XÂY LẮP - Đường dây trung thế trên không: Vật tư A cấp B lắp đặt
1 Dây nhôm lõi thép ACSR 70/11 Theo yêu cầu E-HSMT 3.397 mét
2 Dây nhôm lõi thép ACSR 50/8 Theo yêu cầu E-HSMT 4.780 mét
3 Dây nhôm lõi thép bọc cách điện AsX50/8.0-3.5 Theo yêu cầu E-HSMT 483 mét
4 Dây nhôm lõi thép bọc cách điện AsX50/11-3.5 Theo yêu cầu E-HSMT 376 mét
5 Ghíp kép bọc trung thế 70-185mm2 1 bên răng phẳng Theo yêu cầu E-HSMT 21 bộ
F HẠNG MỤC XÂY LẮP - Đường dây trung thế trên không: Vật tư, thiết bị B cấp và lắp đặt
1 Thu lôi van 24kV (1 bộ =3 cái) Theo yêu cầu E-HSMT 8 bộ
2 Cột bê tông litâm LT 12-7.2 Theo yêu cầu E-HSMT 5 cột
3 Cột bê tông litâm LT 12-10.0 Theo yêu cầu E-HSMT 2 cột
4 Móng cột MT2-12 Theo yêu cầu E-HSMT 5 móng
5 Móng cột MTĐ4-12 Theo yêu cầu E-HSMT 1 móng
6 Xà đỡ XC1L Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
7 Xà néo góc XC31L-3T Theo yêu cầu E-HSMT 13 bộ
8 Xà néo cuối XC42L-SC-NB Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
9 Xà néo cuối XC41n-SC Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
10 Xà rẽ nhánh sứ chuỗi XCR-SC (1 cột TH) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
11 Chụp nối cột lô vuông 2,5m (CNC2,5m) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
12 Xà đỡ thu lôi van Theo yêu cầu E-HSMT 7 bộ
13 Xà đỡ dây 1 sứ Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
14 Giằng cột néo dây (GCND R=97) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
15 Giằng cột GC1a+GC1 Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
16 Sứ đứng 24kV đường rò 550mm Theo yêu cầu E-HSMT 176 quả
17 Ty sứ côn mạ kẽm F20x280 Theo yêu cầu E-HSMT 176 cái
18 Cách điện thủy tinh U70 BP đường rò 450mm (3 bát/chuỗi) Theo yêu cầu E-HSMT 36 bát
19 Khóa néo dây N-912 (loại 3gudông) Theo yêu cầu E-HSMT 18 bộ
20 Khóa néo dây N-357 (loại 3gudông) Theo yêu cầu E-HSMT 12 bộ
21 Móc treo chữ U MT-7 Theo yêu cầu E-HSMT 24 cái
22 Vòng treo VT-7 Theo yêu cầu E-HSMT 12 cái
23 Mắt nối trung gian NG-7 Theo yêu cầu E-HSMT 12 cái
24 Mắt nối kép MN2-7 Theo yêu cầu E-HSMT 12 cái
25 Tiếp địa Rg Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
26 Tiếp địa RC-10 Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
27 Tiếp địa RC-12 Theo yêu cầu E-HSMT 14 bộ
28 Tiếp địa RC-14 Theo yêu cầu E-HSMT 13 bộ
29 Cặp cáp AL 25-150 mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 318 bộ
30 Cặp cáp AL 25-240 mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
31 Dây đồng M35 Theo yêu cầu E-HSMT 28 mét
32 Đầu cốt đồng M35 Theo yêu cầu E-HSMT 28 cái
33 Kéo dây vượt đường <= 10 mét Theo yêu cầu E-HSMT 2 vị trí
34 Kéo dây vượt đường <= 5 mét Theo yêu cầu E-HSMT 1 vị trí
35 Kéo dây qua vị trí bẻ góc Theo yêu cầu E-HSMT 8 vị trí
36 Biển "Cấm trèo điện áp cao nguy hiểm chết người" Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
G HẠNG MỤC XÂY LẮP - Đường dây trung thế cáp ngầm: Vật tư A cấp, B lắp đặt
1 Cáp ngầm 24kV có giáp băng bảo vệ chống thấm dọc Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 12/20(24) kV 3x240mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 146 mét
H HẠNG MỤC XÂY LẮP - Đường dây trung thế cáp ngầm: Vật tư B cấp và lắp đặt
1 Đầu cáp khô ngoài trời 3x240-24kV (1 bộ 3 pha) co ngót nguội Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
2 Đầu cáp khô trong nhà 3x240-24kV (1 bộ 3 pha) co ngót nguội Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
3 Gạch men sứ báo hiệu tuyến cáp ngầm Theo yêu cầu E-HSMT 26 viên
4 Ống nhựa xoắn chịu lực TPF F195/150 Theo yêu cầu E-HSMT 135 mét
5 Ống thép mạ kẽm F110 Theo yêu cầu E-HSMT 3 mét
6 Nút cao su chống thấm Theo yêu cầu E-HSMT 2 cái
7 Băng cao su non 50mmx2,2m Theo yêu cầu E-HSMT 2 cuộn
8 Băng cao su lưu hóa 40mmx9m Theo yêu cầu E-HSMT 2 cuộn
9 Băng keo chịu nước 40mmx10m Theo yêu cầu E-HSMT 2 cuộn
10 Bịt đầu ống Theo yêu cầu E-HSMT 2 cái
11 Côn thu Theo yêu cầu E-HSMT 2 cái
12 Hào cáp ngầm 24kV qua đường đất Theo yêu cầu E-HSMT 81 mét
13 Hào cáp ngầm 24kV qua đường bê tông Theo yêu cầu E-HSMT 10 mét
14 Lật và lắp lại tấm đan trong trạm 110kV Vũ Thư Theo yêu cầu E-HSMT 39 tấm
15 Phá rỡ và hoàn trả lại mặt đường bê tông dày 20cm Theo yêu cầu E-HSMT 6 m2
16 Dây đồng M35 Theo yêu cầu E-HSMT 4 mét
17 Đầu cốt đồng M35 Theo yêu cầu E-HSMT 2 cái
18 Đầu cốt đồng M240 Theo yêu cầu E-HSMT 3 cái
19 Đầu cốt đồng nhôm AM240 Theo yêu cầu E-HSMT 3 cái
20 Đầu cốt đồng nhôm AM50 (đấu TLV) Theo yêu cầu E-HSMT 3 cái
21 Côliê đai cáp + đai ống thép cột LT Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
22 Biển đề tên cáp ngầm Theo yêu cầu E-HSMT 1 cái
I HẠNG MỤC XÂY LẮP - Trạm biến áp: Thiết bị A cấp, B lắp đặt
1 Máy biến áp 100kVA-10(22)/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 cái
2 Máy biến áp 250kVA-10(22)/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 cái
3 Máy biến áp 320kVA-10(22)/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 cái
J HẠNG MỤC XÂY LẮP - Trạm biến áp: Vật tư A cấp B lắp đặt
1 Dây nhôm lõi thép ACSR 50/8.0 Theo yêu cầu E-HSMT 15 mét
2 Dây nhôm lõi thép bọc cách điện AsX50/8.0-3.5 Theo yêu cầu E-HSMT 30 mét
3 Cáp 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x95 Theo yêu cầu E-HSMT 49 mét
4 Ghíp kép bọc trung thế 70-185mm2 1 bên răng phẳng Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
K HẠNG MỤC XÂY LẮP - Trạm biến áp: Vật tư, thiết bị B cấp và lắp đặt
1 Thu lôi van 24kV (1 bộ=3 cái) Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
2 Cầu chì cắt có tải 24kV CR24/100A (Idc=5A) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
3 Cầu chì cắt có tải 24kV CR24/100A (Idc=13A) Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
4 Cầu chì cắt có tải 24kV CR24/100A (Idc=17A) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
5 Cột bê tông li tâm LT10-4.3 Theo yêu cầu E-HSMT 2 cột
6 Móng cột MT2 Theo yêu cầu E-HSMT 2 móng
7 Chụp nối cột li tâm 3 mét (CNC3m) Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
8 Xà đỡ dây đỉnh trạm vào dọc (tim 2 cột 3 mét) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
9 Xà néo dây đỉnh trạm vào dọc (tim 2 cột 3 mét) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
10 Xà néo dây đỉnh trạm dọc sứ chuỗi (tim cột 3 mét) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
11 Xà đỡ dây trung gian cột LT10 (tim 2 cột 3 mét) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
12 Xà đỡ cầu chì tự rơi + thu lôi van cột LT (tim 2 cột 3 mét) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
13 Xà đỡ máy biến áp 2 cột LT10 (tim 2 cột 3 mét) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
14 Xà đỡ ghế cách điện 2 cột LT10 (tim 2 cột 3 mét) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
15 Ghế cách điện 5 sứ 2 cột LT10 (tim 2 cột 3 mét) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
16 Ghế thí nghiệm MBA Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
17 Xà néo dây đỉnh trạm hình II-SC (tim 2 cột 2,6 mét) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
18 Xà đỡ dây trung gian cột LT10 (tim 2 cột 2,6 mét) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
19 Xà đỡ cầu chì tự rơi + thu lôi van cột LT (tim 2 cột 2,6 mét) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
20 Xà đỡ máy biến áp 2 cột LT10 (tim 2 cột 2,6 mét) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
21 Xà đỡ ghế cách điện 2 cột LT10 (tim 2 cột 2,6 mét) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
22 Tay đỡ dây trung gian Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
23 Ghế cách điện 5 sứ 2 cột LT10 (tim 2 cột 2,6 mét) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
24 Côliê cổ sứ ghế Theo yêu cầu E-HSMT 10 bộ
25 Thang trèo Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
26 Giá bắt thang Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
27 Giá đỡ cáp 0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
28 Côliê đai cáp hạ thế Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
29 Dây thép F10 Theo yêu cầu E-HSMT 12 mét
30 Tấm bắt tiếp địa (dẹt 40x4x60) Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
31 Tấm bắt tiếp địa (dẹt 40x4x100) Theo yêu cầu E-HSMT 4 cái
32 Bu lông M16x40 + ê cu M16 Theo yêu cầu E-HSMT 4 cái
33 Rong đen Theo yêu cầu E-HSMT 8 cái
34 Tiếp địa trạm treo RT-10 Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
35 Cách điện thủy tinh U70 BP đường rò 450mm Theo yêu cầu E-HSMT 18 bát
36 Khóa néo dây N-357 (loại 3 gu dông) Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
37 Móc treo chữ U MT-7 Theo yêu cầu E-HSMT 12 cái
38 Vòng treo VT-7 Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
39 Mắt nối trung gian NG-7 Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
40 Mắt nối kép MN2-7 Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
41 Cách điện đứng 24kV đường rò 550mm Theo yêu cầu E-HSMT 65 quả
42 Ty sứ côn mạ kẽm F20x280 Theo yêu cầu E-HSMT 65 cái
43 Dây đồng bọc cách điện XLPE-50mm2-12,7kV Theo yêu cầu E-HSMT 15 mét
44 Dây đồng M35 Theo yêu cầu E-HSMT 16 mét
45 Dây đồng M50 Theo yêu cầu E-HSMT 3 mét
46 Dây đồng M95 Theo yêu cầu E-HSMT 3 mét
47 Đầu cốt đồng M35 Theo yêu cầu E-HSMT 8 cái
48 Đầu cốt đồng M50 Theo yêu cầu E-HSMT 2 cái
49 Đầu cốt đồng M95 Theo yêu cầu E-HSMT 2 cái
50 Đầu cốt đồng nhôm AM50 Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
51 Biển cấm TBA Theo yêu cầu E-HSMT 2 cái
52 Biển đề tên TBA Theo yêu cầu E-HSMT 2 cái
53 Nắp chụp dùng cho chống sét van trung thế Silicon Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
54 Nắp chụp dùng cho mặt máy biến áp F120 Silicon Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
55 Giá đỡ cáp hạ thế mặt MBA Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
56 Cặp cáp AL 25-150 mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 24 bộ
L HẠNG MỤC XÂY LẮP - Tủ điện 400V: Vật tư B cấp và lắp đặt
1 Vỏ tủ điện 400V loại 1 lộ trạm treo sơn tĩnh điện KT:1600x800x500 tôn 2 ly + giá lắp Theo yêu cầu E-HSMT 1 cái
2 Ampe kế 0-400/5A Theo yêu cầu E-HSMT 3 cái
3 Biến dòng điện 400/5A (S>= 5VA, ccx:0,5, n=1) Theo yêu cầu E-HSMT 3 cái
4 Vôn kế 0-450V Theo yêu cầu E-HSMT 1 cái
5 Thu lôi van hạ áp Polymer HGZ-500V (1 bộ/3cái) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
6 Áptômát 3 pha 400A/450V, Icu ≥65kA (có điều chỉnh dòng) Theo yêu cầu E-HSMT 1 cái
7 Áptômát 3 pha 200A/450V, Icu ≥42kA Theo yêu cầu E-HSMT 2 cái
8 Tháo lắp lại Áptômát 3 pha 250A Theo yêu cầu E-HSMT 1 cái
9 Đầu cốt đồng ép cáp M95 Theo yêu cầu E-HSMT 14 cái
10 Đầu cốt đồng nhôm AM120 Theo yêu cầu E-HSMT 8 cái
11 Đầu cốt đồng nhôm AM95 Theo yêu cầu E-HSMT 8 cái
12 Cách điện bọc đầu cốt (3 màu: vàng, xanh, đỏ) Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
13 Cách điện bọc đầu cốt (màu: đen) Theo yêu cầu E-HSMT 2 cái
14 Thanh cái tổng 30x3 Theo yêu cầu E-HSMT 2 mét
15 Thanh cái lộ 25x3 Theo yêu cầu E-HSMT 2 mét
16 Bu lông F8x50 + rong đen Theo yêu cầu E-HSMT 9 cái
17 Cách điện đỡ thanh cái Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
18 Cách điện bọc thanh cái Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
19 Vít F3x27 Theo yêu cầu E-HSMT 30 cái
20 Dây PVC ruột đồng mềm M10 Theo yêu cầu E-HSMT 3 mét
21 Dây đồng nhiều sợi PVC 1x2,5mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 30 mét
22 Ống nhựa xoắn F10 Theo yêu cầu E-HSMT 6 mét
23 Đầu cốt đồng F5 Theo yêu cầu E-HSMT 20 cái
24 Cốt nối thẳng M4 Theo yêu cầu E-HSMT 7 cái
25 Cốt nối thẳng M3 Theo yêu cầu E-HSMT 3 cái
26 Bu lông F8x40 + rong đen Theo yêu cầu E-HSMT 12 cái
27 Bu lông F6x20 + rong đen Theo yêu cầu E-HSMT 3 cái
28 Dây buộc nhựa dài 13cm (Utylux) Theo yêu cầu E-HSMT 10 cái
29 Băng dính cách điện cuộn to Theo yêu cầu E-HSMT 2 cuộn
30 Treo tháo lại cáp VX4x120 Theo yêu cầu E-HSMT 150 mét
31 Treo tháo lại cáp VX4x70 Theo yêu cầu E-HSMT 150 mét
32 Treo tháo lại cáp Cu/XLPE/PVC 3x70+1x50 Theo yêu cầu E-HSMT 50 mét
33 Kẹp néo cáp 4x(50-95) Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
34 Kẹp néo cáp 4x120 Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
35 Móc néo cáp F20 Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
36 Đai thép không rỉ 0,75x19mm Theo yêu cầu E-HSMT 12 mét
37 Khóa đai thép không rỉ Theo yêu cầu E-HSMT 8 cái
M HẠNG MỤC XÂY LẮP-Thu hồi đường dây trung thế
1 Cột bê tông lô vuông H8,5D Theo yêu cầu E-HSMT 6 cột
2 Phá bê tông móng cột Theo yêu cầu E-HSMT 2,4 m3
3 Xà đỡ thẳng XC1n Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
4 Xà néo cuối XC41n Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
5 Xà néo 3 tầng XC31L-3T Theo yêu cầu E-HSMT 13 bộ
6 Xà rẽ nhánh XCr-2 sứ Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
7 Dây nhôm lõi thép ACSR 50 Theo yêu cầu E-HSMT 3.465 mét
8 Dây nhôm lõi thép bọc cách điện 3,6kV ACSR/XLPE 50 Theo yêu cầu E-HSMT 234 mét
9 Dây nhôm lõi thép AC35 Theo yêu cầu E-HSMT 5.154 mét
10 Sứ đứng 10kV, 15kV+ty sứ Theo yêu cầu E-HSMT 184 quả
11 Chống sét van Cooper 10kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
12 Cáp ngầm có giáp băng bảo vệ chống thấm dọc Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 10kV 3x120mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 85 mét
N HẠNG MỤC XÂY LẮP - Thu hồi trạm biến áp
1 Máy biến áp 320kVA-10/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 cái
2 Máy biến áp 250kVA-10/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 cái
3 Máy biến áp 100kVA-10/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 cái
4 Cột bê tông lô vuông H8,5D Theo yêu cầu E-HSMT 2 cột
5 Cầu chì tự rơi 10kV Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
6 Thu lôi van 10kV Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
7 Xà néo dây đỉnh trạm vào ngang 2 cột H8,5 (tim 2 mét) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
8 Xà đỡ dây trung gian trên (2 cột H8,5) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
9 Xà cầu chì tự rơi (2 cột H8,5) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
10 Xà đỡ dây trung gian dưới (2 cột H8,5) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
11 Xà đỡ dây đỉnh trạm vào dọc (2 cột li tâm) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
12 Xà néo dây đỉnh trạm vào dọc (2 cột li tâm) Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
13 Xà đỡ cầu chì tự rơi (cột LT10 tim 3 mét) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
14 Xà đỡ máy biến áp (cột LT10 tim 3 mét) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
15 Xà đỡ ghế cách điện (cột LT10 tim 3 mét) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
16 Ghế cách điện 10kV (2 cột LT10 tim 3 mét) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
17 Thang trèo + giá đỡ thang Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
18 Sứ đứng 15kV + ty sứ Theo yêu cầu E-HSMT 70 quả
19 Cáp cao su bọc 3x70+1x50 Theo yêu cầu E-HSMT 5 mét
20 Cáp cao su bọc 1x50 Theo yêu cầu E-HSMT 20 mét
21 Áptômát 3 pha 400A/380V Theo yêu cầu E-HSMT 1 cái
22 Tủ sắt có lưới chắn dưới đất 1 lộ Theo yêu cầu E-HSMT 1 cái
23 Ghế cách điện 2 sứ Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
24 Biến dòng điện 300/5A Theo yêu cầu E-HSMT 3 cái
25 Ampe kế 0-300/5A Theo yêu cầu E-HSMT 3 cái
26 Vôn kế 0-450V Theo yêu cầu E-HSMT 1 cái
27 Phá dỡ nhà phân phối TBA (KT: 3mx2,5mx3m, tường 110) Theo yêu cầu E-HSMT 1 nhà
O Công trình: Cải tạo nâng cấp đường dây 973E11.5 lên vận hành cấp điện áp 22kV
-HẠNG MỤC CHI PHÍ KHÁC
1 Chi phí xây dựng nhà tạm hiện trường để ở và điều hành thi công Theo yêu cầu E-HSMT 1 khoản
2 Chi phí công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế Theo yêu cầu E-HSMT 1 khoản
P Thí nghiệm đường dây trung thế
1 Thí nghiệm tiếp địa đường dây trung thế Theo yêu cầu E-HSMT 143 vị trí
2 Thí nghiệm cách điện đứng điện áp 3-35kV Theo yêu cầu E-HSMT 348 cái
3 Thí nghiệm cách điện treo Theo yêu cầu E-HSMT 258 bát
4 Thí nghiệm Thu lôi van 24kV (3 cái/1 bộ) Theo yêu cầu E-HSMT 7 bộ
5 Thí nghiệm cầu chì cắt có tải <=35kV 3 pha Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
Q Thí nghiệm Trạm biến áp
1 Kiểm định ban đầu biến dòng đo lường hạ áp Theo yêu cầu E-HSMT 3 máy
2 Thí nghiệm tiếp địa trạm biến áp Theo yêu cầu E-HSMT 22 hệ thống
3 Thí nghiệm cách điện đứng điện áp 3-35kV Theo yêu cầu E-HSMT 379 cái
4 Thí nghiệm Ampemet AC Theo yêu cầu E-HSMT 3 cái
5 Thí nghiệm Vônmét AC Theo yêu cầu E-HSMT 1 cái
6 Thí nghiệm chống sét van hạ thế (3 cái/1 bộ) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
7 Thí nghiệm Áptômát 3 pha 630A/450V Theo yêu cầu E-HSMT 1 cái
8 Thí nghiệm Áptômát 3 pha 300A/450V Theo yêu cầu E-HSMT 3 cái
9 Thí nghiệm cầu chì cắt có tải 24kV CR24/100A Theo yêu cầu E-HSMT 26 bộ
10 Thí nghiệm thu lôi van 24kV (3 cái/1 bộ) Theo yêu cầu E-HSMT 36 bộ
R HẠNG MỤC XÂY LẮP - Đường dây trung thế trên không: Thiết bị A cấp, B lắp đặt
1 Thiết bị cảnh báo sự cố cho Đường dây 22kV trọn bộ gồm: bộ báo sự cố, bộ thu phát tín hiệu, giá đỡ gá lắp thiết bị Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
2 Tụ bù trung thế 24kV-3x100kVAr Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
S HẠNG MỤC XÂY LẮP - Đường dây trung thế trên không: Vật tư A cấp, B lắp đặt
1 Dây nhôm lõi thép ACSR 120/19 Theo yêu cầu E-HSMT 670 mét
2 Dây nhôm lõi thép ACSR 50/8 Theo yêu cầu E-HSMT 6.740 mét
3 Ghíp kép bọc trung thế 70-185mm2 1 bên răng phẳng Theo yêu cầu E-HSMT 9 bộ
4 Kẹp quai 35-70mm2 loại bu lông Theo yêu cầu E-HSMT 9 bộ
5 Kẹp quai 95-120mm2 loại bu lông Theo yêu cầu E-HSMT 18 bộ
6 Hotline Al 95-240mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 27 bộ
7 Hợp chất chống ô xi hóa Penetrox A-13 Theo yêu cầu E-HSMT 14 tuýp
T HẠNG MỤC XÂY LẮP - Đường dây trung thế ĐDK: Vật tư, thiết bị B cấp và lắp đặt
1 Thu lôi van 24kV (1 bộ =3 cái) Theo yêu cầu E-HSMT 7 bộ
2 Cầu chì cắt có tải 100A-24kV Polymer (Idc=80A) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
3 Cột bê tông litâm LT 10-6.8 Theo yêu cầu E-HSMT 5 cột
4 Cột bê tông litâm LT 12-7.2 Theo yêu cầu E-HSMT 17 cột
5 Cột bê tông litâm LT 12-10.0 Theo yêu cầu E-HSMT 16 cột
6 Cột bê tông litâm LT 14-13.0 (Cột nối bích) Theo yêu cầu E-HSMT 13 cột
7 Móng cột MT2-10 Theo yêu cầu E-HSMT 5 móng
8 Móng cột MT2-12 Theo yêu cầu E-HSMT 17 móng
9 Móng cột MT4-12 Theo yêu cầu E-HSMT 6 móng
10 Móng cột MT6-14 Theo yêu cầu E-HSMT 1 móng
11 Móng cột MTĐ5-12 Theo yêu cầu E-HSMT 5 móng
12 Móng cột MTĐ5-14 Theo yêu cầu E-HSMT 6 móng
13 Kè móng cột MT2 Theo yêu cầu E-HSMT 3 móng
14 Kéo lại cột nghiêng LT10 Theo yêu cầu E-HSMT 1 vị trí
15 Kéo lại cột nghiêng LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 4 vị trí
16 Bê tông M200 đá 2x4 (chèn móng cột) Theo yêu cầu E-HSMT 2,5 m3
17 Xà đỡ dây 1 sứ 22kV XĐD-1 sứ 22kV Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
18 Xà đỡ lèo 3 tầng XĐL-3T Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
19 Xà đỡ XC1L Theo yêu cầu E-HSMT 15 bộ
20 Xà đỡ XC1nL Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
21 Xà đỡ XC1ZL-SC Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
22 Xà néo góc XC31L Theo yêu cầu E-HSMT 9 bộ
23 Xà néo góc XC31nL Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
24 Xà néo góc XC31L-3T Theo yêu cầu E-HSMT 25 bộ
25 Xà néo góc XC31L-3T-lệch 1 mét Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
26 Xà néo XC41L-SC Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
27 Xà néo XC42L-3T-22 Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
28 Xà néo XC42L-SC-NB Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
29 Xà néo XC42nL-SC Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
30 Xà néo XC42nL-SC-NB Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
31 Xà rẽ nhánh XCrL-3 sứ Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
32 Xà rẽ nhánh XCR2L-N-6 sứ Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
33 Xà rẽ nhánh XCRL-SC Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
34 Xà rẽ nhánh XCR2L-N-SC-NB Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
35 Xà đỡ thu lôi van Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
36 Chụp nối cột li tâm 3m (CNC3m) Theo yêu cầu E-HSMT 16 bộ
37 Cổ dề néo dây 1 cột li tâm CDC (R=97) Theo yêu cầu E-HSMT 7 bộ
38 Cổ dề néo dây 1 cột li tâm CDC (R=102) Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
39 Cổ dề néo dây 1 cột li tâm CDC (R=110) Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
40 Giằng cột néo dây 2 cột li tâm GCND (R=100) Theo yêu cầu E-HSMT 10 bộ
41 Giằng cột néo dây 2 cột li tâm GCND (R=107) Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
42 Giằng cột néo dây 2 cột li tâm GCND (R=110) Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
43 Giằng cột 2 cột li tâm GC1a+GC1 Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
44 Giằng cột 2 cột li tâm GC1+GC2 Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
45 Giằng cột 2 cột li tâm GC0+GC1a+GC1 Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
46 Thanh bắt thu lôi van Theo yêu cầu E-HSMT 3 thanh
47 Tháo, lắp lại xà đỡ dây 1 sứ Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
48 Tháo, lắp lại xà đỡ XC1ZL-SC Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
49 Tháo, lắp lại xà đỡ XC1nL Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
50 Tháo, lắp lại xà rẽ nhánh XCrL-3 sứ Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
51 Tháo, lắp lại ghế cách điện 4 sứ 1 cột li tâm Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
52 Tháo, lắp lại cách điện đứng Polymer + phụ kiện Theo yêu cầu E-HSMT 119 quả
53 Tháo, lắp lại chuỗi néo thuỷ tinh + phụ kiện Theo yêu cầu E-HSMT 12 chuỗi
54 Tháo, lắp lại chuỗi néo Polymer + phụ kiện Theo yêu cầu E-HSMT 36 chuỗi
55 Dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE/ACSR 50/8-3,5 12,7kV Theo yêu cầu E-HSMT 18 mét
56 Cách điện đứng 24kV đường rò 550mm Theo yêu cầu E-HSMT 348 quả
57 Ty sứ côn mạ kẽm F20x280 Theo yêu cầu E-HSMT 348 cái
58 Cách điện thủy tinh U70 BP dòng dò 450mm (78 CN: 3 bát/chuỗi; 6 CĐ: 2 bát/chuỗi; bổ sung 12 bát) Theo yêu cầu E-HSMT 258 bát
59 Khóa néo dây N-357 (loại 3 gudông) Theo yêu cầu E-HSMT 39 bộ
60 Khóa néo dây N-912 (loại 4 gudông) Theo yêu cầu E-HSMT 42 bộ
61 Khoá đỡ dây bằng hợp kim nhôm XGH-3 Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
62 Móc treo chữ U MT-7 Theo yêu cầu E-HSMT 78 cái
63 Móc treo chữ U MT-12 Theo yêu cầu E-HSMT 90 cái
64 Vòng treo VT-7 Theo yêu cầu E-HSMT 36 cái
65 Vòng treo VT-12 Theo yêu cầu E-HSMT 48 cái
66 Mắt nối trung gian NG-7 Theo yêu cầu E-HSMT 39 cái
67 Mắt nối trung gian NG-12 Theo yêu cầu E-HSMT 42 cái
68 Mắt nối kép MN2-7 Theo yêu cầu E-HSMT 36 cái
69 Mắt nối kép MN2-12 Theo yêu cầu E-HSMT 42 cái
70 Mắt nối đơn MN1-7 Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
71 Tiếp địa Rg Theo yêu cầu E-HSMT 38 bộ
72 Tiếp địa RC-10 Theo yêu cầu E-HSMT 27 bộ
73 Tiếp địa RC-12 Theo yêu cầu E-HSMT 69 bộ
74 Tiếp địa RC-14 Theo yêu cầu E-HSMT 7 bộ
75 Tiếp địa Rtlv Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
76 Dây tiếp địa R2 Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
77 Cặp cáp AL 25-150 mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 526 bộ
78 Mỡ bò bôi ty sứ Theo yêu cầu E-HSMT 12 kg
79 Dây đồng M35 Theo yêu cầu E-HSMT 28 mét
80 Đầu cốt đồng M35 Theo yêu cầu E-HSMT 28 cái
81 Đầu cốt đồng nhôm AM50 Theo yêu cầu E-HSMT 3 cái
82 Ống nối dây AC50 Theo yêu cầu E-HSMT 3 ống
83 Kéo dây vượt đường dây 0,4kV (dây dẫn AC50) Theo yêu cầu E-HSMT 19 vị trí
84 Kéo dây qua vị trí bẻ góc (dây dẫn AC120) Theo yêu cầu E-HSMT 2 vị trí
85 Tháo lắp lại dây CVX 2x25 Theo yêu cầu E-HSMT 3 vị trí
86 Biển "Cấm trèo điện áp cao nguy hiểm chết người" Theo yêu cầu E-HSMT 40 cái
U HẠNG MỤC XÂY LẮP - Trạm biến áp: Thiết bị A cấp B lắp đặt
1 Máy biến áp 100kVA-10(22)/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 3 cái
2 Máy biến áp 180kVA-10(22)/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 10 cái
3 Máy biến áp 250kVA-10(22)/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 11 cái
4 Máy biến áp 320kVA-10(22)/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 cái
5 Máy biến áp 400kVA-10(22)/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 2 cái
V HẠNG MỤC XÂY LẮP - Trạm biến áp: Vật tư A cấp, B lắp đặt
1 Dây nhôm lõi thép ACSR 50/8.0 Theo yêu cầu E-HSMT 180 mét
2 Cáp 0,6/1kV-Cu/XLPE/PVC 1x50 Theo yêu cầu E-HSMT 6 mét
3 Cáp 0,6/1kV-Cu/XLPE/PVC 1x70 Theo yêu cầu E-HSMT 18 mét
4 Cáp 0,6/1kV-Cu/XLPE/PVC 1x95 Theo yêu cầu E-HSMT 71 mét
5 Cáp 0,6/1kV-Cu/XLPE/PVC 1x120 Theo yêu cầu E-HSMT 225 mét
W HẠNG MỤC XÂY LẮP - Trạm biến áp: Vật tư, thiết bị B cấp và lắp đặt
1 Thu lôi van 24kV (1 bộ=3 cái) Theo yêu cầu E-HSMT 36 bộ
2 Cầu chì cắt có tải 100A-24kV Polymer (Idc=4A)-100kVA (1 bộ =3 cái) Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
3 Cầu chì cắt có tải 100A-24kV Polymer (Idc=8A)-180kVA (1 bộ =3 cái) Theo yêu cầu E-HSMT 9 bộ
4 Cầu chì cắt có tải 100A-24kV Polymer (Idc=10A)-250kVA (1 bộ =3 cái) Theo yêu cầu E-HSMT 9 bộ
5 Cầu chì cắt có tải 100A-24kV Polymer (Idc=13A)-320kVA (1 bộ =3 cái) Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
6 Cầu chì cắt có tải 100A-24kV Polymer (Idc=17A)-400kVA (1 bộ =3 cái) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
7 Tháo lắp lại cầu chì cắt có tải 100A-24kV Polymer (1 bộ=/3 cái) Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
8 Tháo, lắp lại máy biến áp 250kVA-10(22)/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 2 cái
9 Tháo, lắp lại máy biến áp 320kVA-10(22)/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 cái
10 Tháo, lắp lại thu lôi van 24kV (3 quả/1 bộ) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
11 Dây chảy cầu chì 8A (1 bộ=3 dây) Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
12 Dây chảy cầu chì 10A (1 bộ=3 dây) Theo yêu cầu E-HSMT 7 bộ
13 Dây chảy cầu chì 13A (1 bộ=3 dây) Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
14 Dây chảy cầu chì 17A (1 bộ=3 dây) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
15 Nhân công kéo lại cột LT10 nghiêng Theo yêu cầu E-HSMT 2 cột
16 Bê tông M200 đá 2x4 (chèn móng cột) Theo yêu cầu E-HSMT 1 m3
17 Cột bê tông li tâm LT 8,5-11.0 Theo yêu cầu E-HSMT 14 cột
18 Cột bê tông li tâm LT 12-7.2 Theo yêu cầu E-HSMT 2 cột
19 Cột bê tông li tâm LT 12-10.0 Theo yêu cầu E-HSMT 4 cột
20 Móng cột MT1-8,5 Theo yêu cầu E-HSMT 14 móng
21 Móng cột MT2-12 Theo yêu cầu E-HSMT 2 móng
22 Móng cột MT4-12 Theo yêu cầu E-HSMT 4 móng
23 Xà đỡ dây đỉnh trạm dọc (1 cột LT) Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
24 Xà néo dây đỉnh trạm dọc sứ chuỗi (1 cột LT) Theo yêu cầu E-HSMT 11 bộ
25 Xà néo dây đỉnh trạm dọc (1 cột LT) Theo yêu cầu E-HSMT 12 bộ
26 Xà đỡ dây trung gian T1 (1 cột LT) Theo yêu cầu E-HSMT 14 bộ
27 Xà đỡ dây trung gian T1 (2 cột LT12 tim 2,6m) Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
28 Xà đỡ cầu chì cắt có tải (1 cột LT) Theo yêu cầu E-HSMT 14 bộ
29 Xà đỡ FCO + TLV (2 cột LT12 tim 2,6m) Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
30 Xà đỡ cầu chì cắt có tải (2 cột LT10 tim 3m) Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
31 Xà đỡ dây trung gian T2 (1 cột LT) Theo yêu cầu E-HSMT 14 bộ
32 Xà đỡ dây trung gian T2 (2 cột LT10 tim 2,4m) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
33 Xà đỡ dây trung gian T2 (2 cột LT12 tim 2,4m) Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
34 Xà đỡ dây trung gian T2 (2 cột LT12 tim 2,6m) Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
35 Xà đỡ dây trung gian T2 (2 cột LT10 tim 3m) Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
36 Tay đỡ dây trung gian cách điện gốm 24kV (3cái/1 bộ) Theo yêu cầu E-HSMT 41 bộ
37 Tay đỡ dây trung gian cách điện Polymer 24kV (3cái/1 bộ) Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
38 Xà đỡ máy biến áp (2 cột LT12 tim 2,6m) Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
39 Xà đỡ máy biến áp (2 cột LT10 tim 3m) Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
40 Xà đỡ ghế cách điện 5 sứ (2 cột LT12 tim 2,6m) Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
41 Xà đỡ ghế cách điện 5 sứ (2 cột LT10 tim 3m) Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
42 Ghế cách điện 5 sứ (2 cột LT12 tim 2,6m) Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
43 Ghế cách điện 5 sứ (2 cột LT10 tim 3m) Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
44 Ghế thao tác 2 sứ 24kV trạm dưới đất Theo yêu cầu E-HSMT 14 bộ
45 Côliê cổ sứ ghế 24kV Theo yêu cầu E-HSMT 68 bộ
46 Ghế đứng thí nghiệm Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
47 Chụp tròn nối cột li tâm 3 mét Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
48 Thang trèo + giá đỡ thang Theo yêu cầu E-HSMT 7 bộ
49 Tiếp địa trạm dưới đất RT-8,5 Theo yêu cầu E-HSMT 14 bộ
50 Tiếp địa trạm treo RT-10 Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
51 Tiếp địa trạm treo RT-12 Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
52 Tháo, lắp lại chuỗi néo cách điện Polymer + phụ kiện Theo yêu cầu E-HSMT 36 chuỗi
53 Tháo, lắp lại cách điện đứng Polymer 24kV + phụ kiện Theo yêu cầu E-HSMT 19 quả
54 Cách điện đứng 24kV đường rò 550mm Theo yêu cầu E-HSMT 379 quả
55 Ty sứ côn mạ kẽm F20x280 Theo yêu cầu E-HSMT 379 cái
56 Dây đồng bọc cách điện Cu/XLPE 12,7kV 1x50mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 456 mét
57 Dây đồng M35 Theo yêu cầu E-HSMT 108 mét
58 Đầu cốt đồng ép cáp 35 Theo yêu cầu E-HSMT 108 cái
59 Đầu cốt đồng ép cáp 50 Theo yêu cầu E-HSMT 291 cái
60 Đầu cốt đồng ép cáp 70 Theo yêu cầu E-HSMT 18 cái
61 Đầu cốt đồng ép cáp 95 Theo yêu cầu E-HSMT 22 cái
62 Đầu cốt đồng ép cáp 120 Theo yêu cầu E-HSMT 8 cái
63 Đầu cốt đồng nhôm AM50 Theo yêu cầu E-HSMT 18 cái
64 Kẹp cáp AC (25-150) mm2 3 bulông Theo yêu cầu E-HSMT 237 bộ
65 Chụp chống sét van trung thế Silicone Theo yêu cầu E-HSMT 99 cái
66 Chụp sứ máy biến áp F120 Silicone Theo yêu cầu E-HSMT 105 cái
67 Biển cấm trạm biến áp (phản quang) KT: 350x240 (mm) Theo yêu cầu E-HSMT 20 cái
68 Biển tên trạm biến áp (phản quang) KT: 500x350 (mm) Theo yêu cầu E-HSMT 31 cái
69 Giá đỡ cáp hạ thế mặt MBA Theo yêu cầu E-HSMT 23 bộ
70 Tháo, lắp lại ghế cách điện 5 sứ tim cột 2,4 mét Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
71 Tháo, lắp lại ghế cách điện 4 sứ tim cột 3 mét Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
72 Tháo, lắp lại thang trèo + giá đỡ thang Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
73 Tháo, lắp lại giá đỡ cáp hạ thế mặt MBA Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
74 Xây bệ chân cột trạm biến áp Theo yêu cầu E-HSMT 4 bệ
X HẠNG MỤC XÂY LẮP - Tủ điện 400V: Vật tư B cấp và lắp đặt
1 Tháo, lắp lại tủ điện 400V loại 1 lộ treo sơn tĩnh điện + Côliê Theo yêu cầu E-HSMT 3 cái
2 Tháo lắp lại cáp 0,6/1kV-Cu/XLPE/PVC 1x50 Theo yêu cầu E-HSMT 7 mét
3 Tháo lắp lại cáp 0,6/1kV-Cu/XLPE/PVC 1x70 Theo yêu cầu E-HSMT 7 mét
4 Tháo lắp lại cáp 0,6/1kV-Cu/XLPE/PVC 1x95 Theo yêu cầu E-HSMT 91 mét
5 Tháo lắp lại cáp 0,6/1kV-Cu/XLPE/PVC 1x120 Theo yêu cầu E-HSMT 237 mét
6 Tháo lắp lại cáp Cu/XLPE/PVC 3x35+1x16 Theo yêu cầu E-HSMT 7 mét
7 Tháo lắp lại cáp Cu/XLPE/PVC 3x50+1x25 Theo yêu cầu E-HSMT 26 mét
8 Tháo lắp lại cáp Cu/XLPE/PVC 3x70+1x35 Theo yêu cầu E-HSMT 89 mét
9 Tháo lắp lại cáp Cu/XLPE/PVC 3x95+1x50 Theo yêu cầu E-HSMT 28 mét
10 Tháo lắp lại cáp Cu/XLPE/PVC 3x120+1x70 Theo yêu cầu E-HSMT 28 mét
11 Tháo lắp lại cáp Cu/XLPE/PVC 3x150+1x70 Theo yêu cầu E-HSMT 21 mét
12 Vỏ tủ điện 400V loại 1 lộ trạm treo sơn tĩnh điện KT:1600x800x500 tôn 2 ly + giá lắp Theo yêu cầu E-HSMT 1 cái
13 Vôn kế 0-450V Theo yêu cầu E-HSMT 1 cái
14 Biến dòng điện 600/5A (S>= 5VA, ccx:0,5, n=1) Theo yêu cầu E-HSMT 3 cái
15 Am pe kế 0-600/5A Theo yêu cầu E-HSMT 3 cái
16 Thu lôi hạ áp Polymer HGZ-500V (1 bộ/3 cái) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
17 Áptômát 3 pha 630A/450V, Icu≥ 65kA (Có điều chỉnh dòng Iđm) Theo yêu cầu E-HSMT 1 cái
18 Áptômát 3 pha 300A/450V, Icu≥42kA Theo yêu cầu E-HSMT 3 cái
19 Đầu cốt đồng M95 Theo yêu cầu E-HSMT 14 cái
20 Đầu cốt đồng M120 Theo yêu cầu E-HSMT 62 cái
21 Cách điện bọc đầu cốt 95 (vàng, xanh, đỏ) Theo yêu cầu E-HSMT 12 cái
22 Cách điện bọc đầu cốt 120 (vàng, xanh, đỏ) Theo yêu cầu E-HSMT 48 cái
23 Cách điện bọc đầu cốt 95 (màu đen) Theo yêu cầu E-HSMT 2 cái
24 Cách điện bọc đầu cốt 120 (màu đen) Theo yêu cầu E-HSMT 14 cái
25 Thanh cái tổng 50x5 Theo yêu cầu E-HSMT 3 mét
26 Thanh cái lộ 30x3 Theo yêu cầu E-HSMT 2 mét
27 Bu lông thép mạ F8x50 Theo yêu cầu E-HSMT 9 cái
28 Cách điện đỡ thanh cái Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
29 Cách điện bọc thanh cái 400V Theo yêu cầu E-HSMT 5 mét
30 Vít F3x27 Theo yêu cầu E-HSMT 30 cái
31 Dây PVC ruột đồng mềm M10 Theo yêu cầu E-HSMT 3 mét
32 Dây đồng nhiều sợi PVC 1x2,5mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 30 mét
33 Ống nhựa xoắn F10 Theo yêu cầu E-HSMT 6 mét
34 Đầu cốt đồng F5 Theo yêu cầu E-HSMT 20 cái
35 Cốt nối thẳng M4 Theo yêu cầu E-HSMT 7 cái
36 Cốt nối thẳng M3 Theo yêu cầu E-HSMT 3 cái
37 Bu lông F8x40 + rong đen Theo yêu cầu E-HSMT 12 cái
38 Bu lông F6x20 + rong đen Theo yêu cầu E-HSMT 3 cái
39 Dây buộc nhựa dài 13cm (Utylux) Theo yêu cầu E-HSMT 10 cái
40 Băng dính cách điện Theo yêu cầu E-HSMT 2 cuộn
41 Phá dỡ tường trạm biến áp dày 0,11m Theo yêu cầu E-HSMT 18,2 m2
42 Xây tường trạm dày 0,22m cao 1,8m Theo yêu cầu E-HSMT 13 mét
43 Trát tường M75 dày 1,5 Theo yêu cầu E-HSMT 46,8 m2
44 Quét vôi ve 3 nước tường trạm Theo yêu cầu E-HSMT 46,8 m2
45 Bệ máy biến áp Theo yêu cầu E-HSMT 14 bệ
46 Bệ ghế thao tác 2 sứ Theo yêu cầu E-HSMT 14 bệ
47 Cánh cổng trạm rộng 1,6 mét (cả bản lề) Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
48 Khoá cổng trạm Theo yêu cầu E-HSMT 14 cái
49 Cát đen đôn nền trạm biến áp dày 0,1mKT: (5x3,5x0,1m); (5x4x0,1m); (5,5x4x0,1m); (6,5x4x0,1m) Theo yêu cầu E-HSMT 29,6 m3
50 Bê tông rải nền trạm biến áp M100 đá 2x4 dày 0,1m Theo yêu cầu E-HSMT 270,8 m2
51 Bê tông lối vào trạm biến áp M100 đá 2x4 dày 0,15m Theo yêu cầu E-HSMT 32,35 m2
52 Phá dỡ tường bao dày 0,11m (KT: 1,7mx1m) Theo yêu cầu E-HSMT 1,7 m2
Y HẠNG MỤC XÂY LẮP - Phần thu hồi đường dây trung thế
1 Tụ bù trung thế 10kV-3x100kVAr (3 bình/1 bộ) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
2 Cầu dao liên động 10kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
3 Thu lôi van 10kV (3 quả/1 bộ) Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
4 Cầu chì tự rơi 10kV (3 cái/1 bộ) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
5 Cột bê tông lô vuông H8,5C Theo yêu cầu E-HSMT 34 cột
6 Cột bê tông lô vuông TK10E Theo yêu cầu E-HSMT 1 cột
7 Cột bê tông li tâm LT10B Theo yêu cầu E-HSMT 1 cột
8 Cột bê tông li tâm LT12B Theo yêu cầu E-HSMT 3 cột
9 Cột bê tông li tâm LT12C Theo yêu cầu E-HSMT 2 cột
10 Dây nhôm lõi thép AC35 Theo yêu cầu E-HSMT 6.129 mét
11 Dây nhôm lõi thép AC120 Theo yêu cầu E-HSMT 432 mét
12 Dây néo cứng (thép tròn F14: 7 mét/1 bộ) Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
13 Xà đỡ dây 1 sứ 22kV XĐD-1 sứ 22kV Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
14 Xà đỡ XC1n Theo yêu cầu E-HSMT 17 bộ
15 Xà đỡ XC1ZL-SC Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
16 Xà đỡ XC5n Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
17 Xà đỡ XC5nL Theo yêu cầu E-HSMT 7 bộ
18 Xà néo XC31n Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
19 Xà néo XC31L Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
20 Xà néo XC31nL Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
21 Xà néo XC31nK Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
22 Xà néo XC31L-3T Theo yêu cầu E-HSMT 25 bộ
23 Xà néo XC31L-3T-lệch 1M Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
24 Xà néo XC32L-SC Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
25 Xà néo XC41n Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
26 Xà néo XC42n Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
27 Xà néo XC42nL Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
28 Xà néo XC42L-3T-10 Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
29 Xà néo XC42n-SC Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
30 Xà néo XC42IIn-SC Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
31 Xà rẽ nhánh XCr-2 sứ Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
32 Xà rẽ nhánh XCrL-3 sứ Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
33 Xà đỡ cầu dao liên động 2 cột H tim cột 2 mét Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
34 Xà đỡ ghế cách điện 1 cột Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
35 Ghế cách điện 4 sứ 1 cột Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
36 Chụp nối cột lô vuông 1,5 mét Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
37 Sứ đứng 10(15) kV + ty sứ Theo yêu cầu E-HSMT 188 quả
38 Sứ đứng 24kV + ty sứ Theo yêu cầu E-HSMT 6 quả
39 Cách điện đứng Polymer 24kV + kẹp + ty mạ Theo yêu cầu E-HSMT 168 quả
40 Chuỗi néo cách điện Polymer 24kV + phụ kiện Theo yêu cầu E-HSMT 15 chuỗi
41 Mỏ phóng sét 10kV Theo yêu cầu E-HSMT 30 cái
42 Ghíp kép bọc trung thế loại 2 bulông Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
43 Đập bê tông móng cột Theo yêu cầu E-HSMT 16,4 m3
Z HẠNG MỤC XÂY LẮP - Phần thu hồi trạm biến áp
1 Máy biến áp 100kVA-10/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 5 máy
2 Máy biến áp 160kVA-10/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 máy
3 Máy biến áp 180kVA-10/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 10 máy
4 Máy biến áp 250kVA-10/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 9 máy
5 Máy biến áp 320kVA-10/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 máy
6 Máy biến áp 400kVA-10/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 máy
7 Thu lôi van 12kV (3 cái/1 bộ) Theo yêu cầu E-HSMT 36 bộ
8 Cầu dao liên động 24kV ngoài trời Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
9 Cầu chì tự rơi 10kV (3 cái/1 bộ) Theo yêu cầu E-HSMT 26 bộ
10 Thu lôi sừng 10kV (3 cái/1 bộ) Theo yêu cầu E-HSMT 7 bộ
11 Mỏ phóng sét 10kV (3 cái/1 bộ) Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
12 Cột điện lô vuông H7,5D Theo yêu cầu E-HSMT 19 cột
13 Cột điện lô vuông H8,5D Theo yêu cầu E-HSMT 10 cột
14 Xà đỡ dây đỉnh trạm dọc (1 cột LT) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
15 Xà néo dây đỉnh trạm dọc (1 cột LT) Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
16 Xà néo dây đỉnh trạm dọc sứ chuỗi (1 cột LT) Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
17 Xà néo dây đỉnh trạm dọc sứ chuỗi (1 cột TH) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
18 Xà néo dây đỉnh trạm II sứ chuỗi (cột TH tim 2m) Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
19 Xà néo dây đỉnh trạm II (cột TH tim 2m) Theo yêu cầu E-HSMT 8 bộ
20 Xà đỡ cầu chì tự rơi (1 cột LT) Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
21 Xà đỡ cầu chì tự rơi (1 cột TH) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
22 Xà đỡ cầu chì tự rơi (cột LT tim 3m) Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
23 Xà đỡ dây trung gian (1 cột TH) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
24 Xà đỡ dây trung gian (cột LT tim 3m) Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
25 Xà đỡ cầu dao liên động ngoài trời (cột TH tim 2m) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
26 Xà đỡ cầu chì tự rơi (cột TH tim 2m) Theo yêu cầu E-HSMT 14 bộ
27 Xà đỡ dây trung gian (cột TH tim 2m) Theo yêu cầu E-HSMT 20 bộ
28 Xà đỡ máy biến áp (1 cột LT) Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
29 Xà đỡ máy biến áp (cột LT tim 3m) Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
30 Xà đỡ ghế cách điện 4 sứ (1 cột LT) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
31 Xà đỡ ghế cách điện 4 sứ (cột LT tim 3m) Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
32 Ghế cách điện 4 sứ (1 cột LT) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
33 Ghế cách điện 4 sứ (cột LT tim 3m) Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
34 Ghế thao tác 2 sứ 10kV trạm dưới đất Theo yêu cầu E-HSMT 9 bộ
35 Ghế đứng thí nghiệm Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
36 Thang trèo + giá đỡ thang Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
37 Giá đỡ cáp hạ thế mặt máy biến áp Theo yêu cầu E-HSMT 8 bộ
38 Hộp chống tổn thất mặt MBA Theo yêu cầu E-HSMT 1 hộp
39 Cánh cổng trạm biến áp KT: 1600x800 Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
40 Sứ đứng 10 (15) kV + ty sứ Theo yêu cầu E-HSMT 178 quả
41 Cách điện đứng Polymer 24kV + kẹp + ty mạ Theo yêu cầu E-HSMT 82 quả
42 Vỏ tủ điện 400V loại 2 lộ KT: 1800x1100x550 loại 400A trọn bộ đặt trong nhà phân phối Theo yêu cầu E-HSMT 1 tủ
43 Vôn kế 0-500V Theo yêu cầu E-HSMT 1 cái
44 Ampe kế 0-400A Theo yêu cầu E-HSMT 3 cái
45 Biến dòng điện 400/5A Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
46 Áptômát tổng 500A Theo yêu cầu E-HSMT 1 cái
47 Áptômát nhánh 250A Theo yêu cầu E-HSMT 2 cái
48 Áptômát nhánh 160A Theo yêu cầu E-HSMT 2 cái
49 Cáp đồng Cu/XLPE/PVC 3x50+1x25 (3 sợi) Theo yêu cầu E-HSMT 21 mét
AA Công trình: Cải tạo nâng cấp đường dây 975E11.5 lên vận hành cấp điện áp 22kV
HẠNG MỤC CHI PHÍ KHÁC
1 Chi phí xây dựng nhà tạm hiện trường để ở và điều hành thi công Theo yêu cầu E-HSMT 1 khoản
2 Chi phí công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế Theo yêu cầu E-HSMT 1 khoản
AB Thí nghiệm đường dây trung thế
1 Thí nghiệm tiếp địa đường dây Theo yêu cầu E-HSMT 101 vị trí
2 Thí nghiệm cách điện đứng điện áp 22kV Theo yêu cầu E-HSMT 306 cái
3 Thí nghiệm cách điện treo Theo yêu cầu E-HSMT 324 bát
4 Thí nghiệm thu lôi van 24kV (3 cái/1 bộ) Theo yêu cầu E-HSMT 17 bộ
AC Thí nghiệm vật liệu TBA
1 Kiểm định ban đầu biến dòng đo lường hạ áp Theo yêu cầu E-HSMT 33 máy
2 Thí nghiệm tiếp địa trạm biến áp Theo yêu cầu E-HSMT 11 hệ thống
3 Thí nghiệm cách điện đứng điện áp 22kV Theo yêu cầu E-HSMT 371 cái
4 Thí nghiệm Ampemet AC Theo yêu cầu E-HSMT 33 cái
5 Thí nghiệm Vônmét AC Theo yêu cầu E-HSMT 11 cái
6 Thí nghiệm chống sét van hạ thế (3 cái/1 bộ) Theo yêu cầu E-HSMT 33 bộ
7 Thí nghiệm Áptômát 3 pha 160A/450V Theo yêu cầu E-HSMT 1 cái
8 Thí nghiệm Áptômát 3 pha 300A/450V Theo yêu cầu E-HSMT 9 cái
9 Thí nghiệm Áptômát 3 pha 500A/450V Theo yêu cầu E-HSMT 4 cái
10 Thí nghiệm Áptômát 3 pha 630A/450V Theo yêu cầu E-HSMT 1 cái
11 Thí nghiệm Áptômát 3 pha 100A/450V Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
12 Thí nghiệm Áptômát 3 pha 150A/450V Theo yêu cầu E-HSMT 13 cái
13 Thí nghiệm Áptômát 3 pha 250A/450V Theo yêu cầu E-HSMT 7 cái
14 Thí nghiệm Áptômát 3 pha 400A/450V Theo yêu cầu E-HSMT 1 cái
15 Thí nghiệm cầu chì cắt có tải 24kV CR24/100A Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
16 Thí nghiệm thu lôi van 24kV (3 cái/1 bộ) Theo yêu cầu E-HSMT 30 bộ
AD HẠNG MỤC XÂY LẮP - Đường dây trung thế trên không: Thiết bị A cấp, B lắp đặt
1 Thiết bị cảnh báo sự cố cho ĐZ 22kV trọn bộ gồm: bộ báo sự cố, bộ thu phát tín hiệu, giá đỡ gá lắp thiết bị Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
2 Cầu dao cách ly 24kV-630A, cách điện Polymer bao gồm phụ kiện, giá đỡ, sào thao tác (chém dọc) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
3 Recloser 27kV- 12,5kA 630A bao gồm: tủ điều khiển ADVC Compact, cáp điều khiển và đầu cốt kèm theo, giá đỡ Recloser Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
4 Máy biến áp cấp nguồn 2P 10(22)kV/0,23kV loại dầu 1 pha 2 sứ -1000VA kèm giá đỡ Theo yêu cầu E-HSMT 1 cái
5 Bộ điều khiển giám sát từ xa Recloser Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
AE HẠNG MỤC XÂY LẮP - Đường dây trung thế trên không: Vật tư A cấp, B lắp đặt
1 Dây nhôm lõi thép ACSR 95/16 Theo yêu cầu E-HSMT 13.567 mét
2 Dây nhôm lõi thép ACSR 50/8 Theo yêu cầu E-HSMT 2.304 mét
3 Ghíp bọc MV IPC185-185, vỏ cách điện dầy 3-7mm, 70-185/F20, 2 bulon M10 thép 1 bên răng phẳng Theo yêu cầu E-HSMT 45 bộ
AF HẠNG MỤC XÂY LẮP - Đường dây trung thế ĐDK: Vật tư, thiết bị B cấp và lắp đặt
1 Thu lôi van 24kV (3 cái/1 bộ) Theo yêu cầu E-HSMT 17 bộ
2 Cột bê tông litâm LT 10-6.8 Theo yêu cầu E-HSMT 1 cột
3 Cột bê tông litâm LT 12-7.2 Theo yêu cầu E-HSMT 30 cột
4 Cột bê tông litâm LT 12-9.0 Theo yêu cầu E-HSMT 2 cột
5 Cột bê tông litâm LT 12-10.0 Theo yêu cầu E-HSMT 7 cột
6 Cột bê tông litâm LT 14-9.2 (Cột nối bích) Theo yêu cầu E-HSMT 5 cột
7 Cột bê tông litâm LT 14-11.0 (Cột nối bích) Theo yêu cầu E-HSMT 2 cột
8 Cột bê tông litâm LT 14-13.0 (Cột nối bích) Theo yêu cầu E-HSMT 9 cột
9 Cột bê tông litâm LT 16-13.0 (Cột nối bích) Theo yêu cầu E-HSMT 1 cột
10 Móng cột MT2-10 Theo yêu cầu E-HSMT 1 móng
11 Móng cột MT2-12 Theo yêu cầu E-HSMT 30 móng
12 Móng cột MT2-14 Theo yêu cầu E-HSMT 5 móng
13 Móng cột MT4-T12 Theo yêu cầu E-HSMT 1 móng
14 Móng cột MT5-T14 Theo yêu cầu E-HSMT 3 móng
15 Móng cột MT6-T16 Theo yêu cầu E-HSMT 1 móng
16 Móng cột MTĐ1-T12 Theo yêu cầu E-HSMT 1 móng
17 Móng cột MTĐ4-T12 Theo yêu cầu E-HSMT 3 móng
18 Móng cột MTĐ5-T14 Theo yêu cầu E-HSMT 4 móng
19 Kè móng MT2 Theo yêu cầu E-HSMT 2 vị trí
20 Kè móng MTĐ5 Theo yêu cầu E-HSMT 1 vị trí
21 Xà đỡ thẳng XC1L Theo yêu cầu E-HSMT 30 bộ
22 Xà đỡ thẳng XC1nL Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
23 Xà néo góc XC31nL Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
24 Xà néo góc XC31L Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
25 Xà néo góc XC31L-3T Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
26 Xà néo cuối XC41nL Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
27 Xà néo cuối XC41nL-SC Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
28 Xà néo cuối XC32L-SC Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
29 Xà néo cuối XC42L-SC-NB Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
30 Xà néo cuối XC42nL-SC Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
31 Xà néo cuối XC42nL-SC-NB Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
32 Cổ dề néo dây (R=97) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
33 Cổ dề néo dây (R=107) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
34 Cổ dề néo dây (R=118) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
35 Cổ dề néo góc 2 cột li tâm (CDG-2L) Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
36 Xà rẽ nhánh XCrL-3 sứ Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
37 Xà rẽ nhánh XCRL-SC Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
38 Xà rẽ nhánh XCR2LN-SC-NB Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
39 Giằng cột néo dây GCND (R=97) Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
40 Giằng cột néo dây GCND (R=107) Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
41 Giằng cột néo dây GCND (R=122) Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
42 Giằng cột néo dây GCND (R=132) Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
43 Giằng cột GC1a +GC1 Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
44 Giằng cột GC1+GC2 Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
45 Giằng cột GC0+GC1a+GC1 Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
46 Xà đỡ thu lôi van Theo yêu cầu E-HSMT 15 bộ
47 Xà đỡ dây 1 sứ Theo yêu cầu E-HSMT 9 bộ
48 Cách điện đứng 24kV đường rò 550mm Theo yêu cầu E-HSMT 296 quả
49 Ty sứ côn mạ kẽm F20x280 Theo yêu cầu E-HSMT 296 cái
50 Cách điện thủy tinh U70 BP dòng rò 450mm (108 CN, 3 bát/chuỗi) Theo yêu cầu E-HSMT 324 bát
51 Khoá néo dây N-357 (loại 3 gudông) Theo yêu cầu E-HSMT 120
52 Móc treo chữ U MT-7 Theo yêu cầu E-HSMT 216 cái
53 Vòng treo VT-7 Theo yêu cầu E-HSMT 108 cái
54 Mắt nối trung gian NG-7 Theo yêu cầu E-HSMT 108 cái
55 Mắt nối kép MN2-7 Theo yêu cầu E-HSMT 108 cái
56 Tiếp địa Rg Theo yêu cầu E-HSMT 49 bộ
57 Tiếp địa RC-10 Theo yêu cầu E-HSMT 26 bộ
58 Tiếp địa RC-12 Theo yêu cầu E-HSMT 18 bộ
59 Tiếp địa RC-14 Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
60 Tiếp địa RC-16 Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
61 Tiếp địa RC-18 Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
62 Cặp cáp AL 25-150 mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 342 cái
63 Dây đồng M35 Theo yêu cầu E-HSMT 60 mét
64 Đầu cốt đồng M35 Theo yêu cầu E-HSMT 60 cái
65 Ống nối dây ACSR-95 Theo yêu cầu E-HSMT 9 ống
66 Kéo dây vượt đường giao thông <= 10 mét Theo yêu cầu E-HSMT 6 vị trí
67 Kéo dây qua vị trí bẻ góc (dây dẫn AC95) Theo yêu cầu E-HSMT 9 vị trí
68 Biển "Cấm trèo điện áp cao nguy hiểm chết người" Theo yêu cầu E-HSMT 49 cái
AG HẠNG MỤC XÂY LẮP - Lắp đặt Recloser: Vật tư B cấp và lắp đặt
1 Xà đỡ dây 3 sứ cột li tâm (XĐL-3 sứ) (CĐC 2m) Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
2 Xà đỡ ghế cách điện 24kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
3 Giá đỡ tủ điều khiển Recloser Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
4 Ghế cách điện 24kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
5 Côliê cổ sứ ghế Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
6 Thang trèo + giá đỡ thang (cột LT) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
7 Thanh bắt thu lôi van dẹt 60x6 dài 0,5 mét Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
8 Cách điện đứng 24kV đường rò 550mm Theo yêu cầu E-HSMT 10 quả
9 Ty sứ côn mạ kẽm F20x280 Theo yêu cầu E-HSMT 10 cái
10 Dây đồng nhiều sơi bọc cách điện 12,7kV 1x95 Theo yêu cầu E-HSMT 24 mét
11 Dây đồng nhiều sơi bọc cách điện 12,7kV 1x35 Theo yêu cầu E-HSMT 16 mét
12 Cáp Muyle Cu/XLPE/PVC/ATA/PVC 2x4 mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 15 mét
13 Dây đồng M35 Theo yêu cầu E-HSMT 26 mét
14 Cặp cáp AL 25-150 mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 12 bộ
15 Đầu cốt đồng nhôm AM95 Theo yêu cầu E-HSMT 9 cái
16 Đầu cốt đồng M95 Theo yêu cầu E-HSMT 9 cái
17 Đầu cốt đồng M35 Theo yêu cầu E-HSMT 20 cái
18 Tiếp địa Recloser (Cột litâm LT16m) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
AH HẠNG MỤC XÂY LẮP - Trạm biến áp: Thiết bị A cấp, B lắp đặt
1 Máy biến áp 100kVA-10(22)/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 2 cái
2 Máy biến áp 180kVA-10(22)/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 9 cái
3 Máy biến áp 250kVA-10(22)/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 cái
4 Máy biến áp 320kVA-10(22)/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 3 cái
5 Máy biến áp 400kVA-10(22)/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 cái
AI HẠNG MỤC XÂY LẮP - Trạm biến áp: Vật tư A cấp, B lắp đặt
1 Dây nhôm lõi thép ACSR 50/8.0 Theo yêu cầu E-HSMT 165 mét
2 Cáp 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x95 Theo yêu cầu E-HSMT 312 mét
3 Cáp 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x120 Theo yêu cầu E-HSMT 273 mét
AJ HẠNG MỤC XÂY LẮP - Trạm biến áp: Vật tư, thiết bị B cấp và lắp đặt
1 Thu lôi van 24kV (1 bộ= 3 cái) Theo yêu cầu E-HSMT 30 bộ
2 Cầu chì cắt có tải 24kV CR24/100A Polymer (Idc=9A) (3 cái/1 bộ) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
3 Cầu chì cắt có tải 24kV CR24/100A Polymer (Idc=17A) (3 cái/1 bộ) Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
4 Cột bê tông li tâm LT10-4.3 Theo yêu cầu E-HSMT 22 cột
5 Móng cột trạm MT2 Theo yêu cầu E-HSMT 22 móng
6 Xà néo dây đỉnh trạm hình II (2 cột H7,5 tim 2m) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
7 Xà néo dây đỉnh trạm hình II (2 cột li tâm tim 2,6m) Theo yêu cầu E-HSMT 9 bộ
8 Xà đỡ dây đỉnh trạm vào dọc (2 cột li tâm) Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
9 Xà néo dây đỉnh trạm vào dọc (2 cột li tâm) Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
10 Xà đỡ dây trung gian (2 cột li tâm tim 2,6m) Theo yêu cầu E-HSMT 11 bộ
11 Xà đỡ cầu chì cắt có tải + TLV (2 cột LT10 tim 2,6m) Theo yêu cầu E-HSMT 11 bộ
12 Xà đỡ máy biến áp (2 cột LT10 tim 2,6m) Theo yêu cầu E-HSMT 11 bộ
13 Xà đỡ ghế cách điện (2 cột LT10 tim 2,6m) Theo yêu cầu E-HSMT 11 bộ
14 Xà đỡ dây trung gian (2 cột LT10 tim 2,4m) Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
15 Xà đỡ dây trung gian (2 cột LT10 tim 3m) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
16 Xà đỡ cầu chì tự rơi + TLV (2 cột LT10 tim 3m) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
17 Ghế cách điện 24kV 5 sứ (2 cột LT tim 2,6m) Theo yêu cầu E-HSMT 11 bộ
18 Thang trèo + giá đỡ thang Theo yêu cầu E-HSMT 11 bộ
19 Côliê cổ sứ ghế Theo yêu cầu E-HSMT 55 bộ
20 Côliê đai cáp hạ áp Theo yêu cầu E-HSMT 11 bộ
21 Tay đỡ dây trung gian Theo yêu cầu E-HSMT 14 bộ
22 Tiếp địa trạm treo RT-10 Theo yêu cầu E-HSMT 11 bộ
23 Cách điện 24kV đường rò 550mm Theo yêu cầu E-HSMT 371 quả
24 Ty sứ côn mạ kẽm F20x280 Theo yêu cầu E-HSMT 371 cái
25 Dây đồng bọc cách điện XLPE-50mm2-12,7kV Theo yêu cầu E-HSMT 165 mét
26 Dây đồng M35 Theo yêu cầu E-HSMT 44 mét
27 Dây đồng M50 Theo yêu cầu E-HSMT 18 mét
28 Dây đồng M95 Theo yêu cầu E-HSMT 12 mét
29 Dây đồng M120 Theo yêu cầu E-HSMT 3 mét
30 Đầu cốt đồng M35 Theo yêu cầu E-HSMT 22 cái
31 Đầu cốt đồng M50 Theo yêu cầu E-HSMT 12 cái
32 Đầu cốt đồng M95 Theo yêu cầu E-HSMT 8 cái
33 Đầu cốt đồng M120 Theo yêu cầu E-HSMT 2 cái
34 Đầu cốt đồng nhôm AM50 Theo yêu cầu E-HSMT 66 cái
35 Biển cấm TBA Theo yêu cầu E-HSMT 11 cái
36 Biển đề tên trạm Theo yêu cầu E-HSMT 11 cái
37 Nắp chụp dùng cho chống sét van trung thế Silicon Theo yêu cầu E-HSMT 33 cái
38 Nắp chụp dùng cho máy biến áp F120 Silicon Theo yêu cầu E-HSMT 33 cái
39 Giá đỡ cáp hạ thế mặt MBA Theo yêu cầu E-HSMT 11 bộ
40 Cặp cáp A50 Theo yêu cầu E-HSMT 66 bộ
AK HẠNG MỤC XÂY LẮP - Tủ điện 400V: Vật tư B cấp và lắp đặt
1 Vỏ tủ điện 400V loại 1 lộ treo sơn tĩnh điện + giá lắp tủ (KT:1600x800x500) Theo yêu cầu E-HSMT 8 cái
2 Vỏ tủ điện 400V loại 2 lộ treo sơn tĩnh điện + giá lắp tủ (KT:1600x1100x500) Theo yêu cầu E-HSMT 3 cái
3 Vôn kế 0-450V Theo yêu cầu E-HSMT 11 cái
4 Biến dòng điện 150/5A (S ≥5VA, ccx: 0,5, n=1) Theo yêu cầu E-HSMT 3 cái
5 Biến dòng điện 250/5A (S ≥5VA, ccx: 0,5, n=1) Theo yêu cầu E-HSMT 15 cái
6 Biến dòng điện 500/5A (S ≥5VA, ccx: 0,5, n=1) Theo yêu cầu E-HSMT 12 cái
7 Biến dòng điện 600/5A (S ≥5VA, ccx: 0,5, n=1) Theo yêu cầu E-HSMT 3 cái
8 Ampe kế 0-150/5A Theo yêu cầu E-HSMT 3 cái
9 Ampe kế 0-250/5A Theo yêu cầu E-HSMT 15 cái
10 Ampe kế 0-500/5A Theo yêu cầu E-HSMT 12 cái
11 Ampe kế 0-600/5A Theo yêu cầu E-HSMT 3 cái
12 Thu lôi hạ áp Polymer HGZ-500V (3 cái/1 bộ) Theo yêu cầu E-HSMT 11 bộ
13 Áptômát 3 pha 160A/450V, Icu≥ 50kA (có điều chỉnh dòng Iđm) Theo yêu cầu E-HSMT 1 cái
14 Áptômát 3 pha 300A/450V, Icu≥ 65kA (có điều chỉnh dòng Iđm) Theo yêu cầu E-HSMT 5 cái
15 Áptômát 3 pha 500A/450V, Icu≥ 65kA (có điều chỉnh dòng Iđm) Theo yêu cầu E-HSMT 4 cái
16 Áptômát 3 pha 630A/450V, Icu≥ 65kA (có điều chỉnh dòng Iđm) Theo yêu cầu E-HSMT 1 cái
17 Áptômát 3 pha 100A/450V, Icu≥42kA Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
18 Áptômát 3 pha 150A/450V, Icu≥42kA Theo yêu cầu E-HSMT 13 cái
19 Áptômát 3 pha 250A/450V, Icu≥42kA Theo yêu cầu E-HSMT 7 cái
20 Áptômát 3 pha 300A/450V, Icu≥42kA Theo yêu cầu E-HSMT 4 cái
21 Áptômát 3 pha 400A/450V, Icu≥42kA Theo yêu cầu E-HSMT 1 cái
22 Đầu cốt đồng M95 Theo yêu cầu E-HSMT 80 cái
23 Đầu cốt đồng M120 Theo yêu cầu E-HSMT 78 cái
24 Đầu cốt đồng nhôm AM120 Theo yêu cầu E-HSMT 124 cái
25 Cách điện bọc đầu cốt (vàng, xanh, đỏ) Theo yêu cầu E-HSMT 132 cái
26 Cách điện bọc đầu cốt (màu đen) Theo yêu cầu E-HSMT 42 cái
27 Thanh cái 50x5 (Thanh cái tổng 3 mét/1 tủ) Theo yêu cầu E-HSMT 15 mét
28 Thanh cái 40x4 (Thanh cái tổng 3 mét/1 tủ) Theo yêu cầu E-HSMT 28 mét
29 Thanh cái 30x3 (Cả cầu đấu cáp xuất tuyến) Theo yêu cầu E-HSMT 19 mét
30 Bu lông F8x50 + rong đen Theo yêu cầu E-HSMT 120 cái
31 Cách điện đỡ thanh cái Theo yêu cầu E-HSMT 22 bộ
32 Cách điện bọc thanh cái Theo yêu cầu E-HSMT 44 mét
33 Vít F3x27 Theo yêu cầu E-HSMT 330 cái
34 Dây PVC ruột đồng mềm M10 Theo yêu cầu E-HSMT 33 mét
35 Dây đồng nhiều sợi PVC 1x2,5mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 330 mét
36 Ống nhựa xoắn F10 Theo yêu cầu E-HSMT 66 mét
37 Đầu cốt đồng F5 Theo yêu cầu E-HSMT 220 cái
38 Cốt nối thẳng M4 Theo yêu cầu E-HSMT 77 cái
39 Cốt nối thẳng M3 Theo yêu cầu E-HSMT 33 cái
40 Bu lông F8x40 + rong đen Theo yêu cầu E-HSMT 132 cái
41 Bu lông F6x20 + rong đen Theo yêu cầu E-HSMT 33 cái
42 Dây buộc nhựa dài 13cm (Utylux) Theo yêu cầu E-HSMT 110 cái
43 Băng dính cách điện cuộn to Theo yêu cầu E-HSMT 22 cuộn
44 Treo tháo lại cáp VX4x120 Theo yêu cầu E-HSMT 310 mét
45 Kẹp néo cáp 4x(50-95) Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
46 Kẹp néo cáp 4x120 Theo yêu cầu E-HSMT 29 bộ
47 Móc néo cáp F20 Theo yêu cầu E-HSMT 31 bộ
48 Đai thép không rỉ 0,75x19mm Theo yêu cầu E-HSMT 93 mét
49 Khoá đai thép không rỉ Theo yêu cầu E-HSMT 62 cái
AL HẠNG MỤC XÂY LẮP- Phần thu hồi đường dây trung thế
1 Tụ bù trung thế 10kV-3x100kVAr (3 bình/1 bộ) Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
2 Cầu chì tự rơi 10kV (1 bộ/3 cái) Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
3 Cột bê tông li tâm TK10 Theo yêu cầu E-HSMT 4 cột
4 Cột bê tông li tâm T10A Theo yêu cầu E-HSMT 16 cột
5 Cột bê tông li tâm T12A Theo yêu cầu E-HSMT 2 cột
6 Phá bê tông móng cột Theo yêu cầu E-HSMT 8,8 m3
7 Xà đỡ thẳng XC1nL Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
8 Xà néo XC31L Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
9 Xà néo XC31-3T Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
10 Xà néo XC32nL Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
11 Xà néo XC32L Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
12 Xà néo XC42nL Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
13 Xà néo XC42n Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
14 Xà néo XC42nL-SC Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
15 Xà đỡ vượt XC5nL Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
16 Xà đỡ vượt XC5L Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
17 Xà đỡ vượt XC51n Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
18 Xà rẽ nhánh XCR2L-SC Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
19 Xà rẽ nhánh XCrL-3 sứ Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
20 Xà rẽ nhánh XCr-2 sứ Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
21 Xà rẽ nhánh XCRL-6 sứ Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
22 Xà rẽ nhánh XCR2L-6 sứ Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
23 Xà đỡ tụ bù trung thế Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
24 Xà đỡ CCTR 10kV Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
25 Dây nhôm lõi thép AC35 Theo yêu cầu E-HSMT 3.321 mét
26 Dây nhôm lõi thép AC70 Theo yêu cầu E-HSMT 11.982 mét
27 Sứ đứng 15kV + ty sứ Theo yêu cầu E-HSMT 208 cái
28 Sứ đứng 24kV + ty sứ Theo yêu cầu E-HSMT 12 cái
29 Sứ chuỗi 24kV Theo yêu cầu E-HSMT 6 chuỗi
AM HẠNG MỤC XÂY LẮP - Phần thu hồi trạm biến áp
1 Máy biến áp 400kVA-10/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 cái
2 Máy biến áp 320kVA-10/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 3 cái
3 Máy biến áp 250kVA-10/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 cái
4 Máy biến áp 180kVA-10/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 9 cái
5 Máy biến áp 100kVA-10/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 2 cái
6 Thu lôi van 10kV (3 cái/1 bộ) Theo yêu cầu E-HSMT 28 bộ
7 Cầu dao liên động 10kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
8 Cầu chì tự rơi 10kV (3 cái/1 bộ) Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
9 Thu lôi sừng 10kV (3 cái/1 bộ) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
10 Cột điện lô vuông H7,5D Theo yêu cầu E-HSMT 21 cột
11 Xà néo dây đỉnh (trạm 1 cột H7,5) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
12 Xà đỡ cầu chì tự rơi (trạm 1 cột H7,5) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
13 Xà đỡ dây trung gian (trạm 1 cột H7,5) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
14 Xà néo dây đỉnh trạm hình II (2 cột H7,5 tim 2m) Theo yêu cầu E-HSMT 8 bộ
15 Xà néo dây đỉnh trạm hình II-SC (2 cột H7,5 tim 2m) Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
16 Xà đỡ dây đỉnh trạm vào dọc 2 cột H7,5 Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
17 Xà đỡ dây trung gian trên (2 cột H7,5 tim 2m) Theo yêu cầu E-HSMT 9 bộ
18 Xà đỡ dây trung gian dưới (2 cột H7,5 tim 2m) Theo yêu cầu E-HSMT 10 bộ
19 Xà đỡ cầu chì tự rơi (2 cột H7,5 tim 2m) Theo yêu cầu E-HSMT 10 bộ
20 Xà đỡ dây trung gian (2 cột LT tim 2,4m) Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
21 Xà đỡ cầu chì tự rơi (2 cột tim 3m) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
22 Xà đỡ cầu dao liên động (2 cột tim 3m) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
23 Sứ đứng 15kV + ty sứ Theo yêu cầu E-HSMT 296 cái
24 Sứ đứng Polymer 24kV + ty sứ Theo yêu cầu E-HSMT 48 cái
25 Sứ chuỗi Polymer 24kV Theo yêu cầu E-HSMT 6 chuỗi
26 Cáp 0,6/1kV-Cu/XLPE/PVC 1x50 Theo yêu cầu E-HSMT 36 mét
27 Cáp 0,6/1kV-Cu/XLPE/PVC 1x70 Theo yêu cầu E-HSMT 24 mét
28 Cáp 0,6/1kV-Cu/XLPE/PVC 1x95 Theo yêu cầu E-HSMT 12 mét
29 Cáp đồng bọc cao su 3x35+1x16 Theo yêu cầu E-HSMT 3 mét
30 Cáp đồng bọc cao su 3x50+1x25 Theo yêu cầu E-HSMT 18 mét
31 Cáp đồng bọc cao su 3x70+1x35 Theo yêu cầu E-HSMT 19 mét
32 Cáp đồng bọc cao su 3x95+1x50 Theo yêu cầu E-HSMT 9 mét
33 Áptômát 3 pha 75A/380V Theo yêu cầu E-HSMT 2 cái
34 Áptômát 3 pha 100A/380V Theo yêu cầu E-HSMT 5 cái
35 Áptômát 3 pha 150A/380V Theo yêu cầu E-HSMT 3 cái
36 Áptômát 3 pha 250A/380V Theo yêu cầu E-HSMT 10 cái
37 Áptômát 3 pha 300A/380V Theo yêu cầu E-HSMT 3 cái
38 Vỏ tủ dưới đất 1 lộ Theo yêu cầu E-HSMT 10 cái
39 Vỏ tủ dưới đất 2 lộ Theo yêu cầu E-HSMT 1 cái
40 Ghế cách điện 2 sứ Theo yêu cầu E-HSMT 11 bộ
41 Biến dòng điện 200/5A Theo yêu cầu E-HSMT 3 cái
42 Biến dòng điện 300/5A Theo yêu cầu E-HSMT 12 cái
43 Biến dòng điện 400/5A Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
44 Biến dòng điện 500/5A Theo yêu cầu E-HSMT 3 cái
45 Biến dòng điện 600/5A Theo yêu cầu E-HSMT 3 cái
46 Ampe kế 0-200A Theo yêu cầu E-HSMT 3 cái
47 Ampe kế 0-300A Theo yêu cầu E-HSMT 12 cái
48 Ampe kế 0-400A Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
49 Ampe kế 0-500A Theo yêu cầu E-HSMT 3 cái
50 Ampe kế 0-600A Theo yêu cầu E-HSMT 3 cái
51 Vôn kế 0-450V Theo yêu cầu E-HSMT 11 cái
52 Phá dỡ nhà phân phối TBA (KT:3mx2,5mx3m) tường 110 Theo yêu cầu E-HSMT 11 nhà
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->