Gói thầu: Xây lắp và cung cấp thiết bị còn lại

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200117055-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Thái Bình - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
Tên gói thầu Xây lắp và cung cấp thiết bị còn lại
Số hiệu KHLCNT 20200109337
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Tín dụng thương mại
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-09 08:59:00 đến ngày 2020-01-20 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 6,275,886,611 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 94,000,000 VNĐ ((Chín mươi bốn triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Cải tạo nâng cấp đường dây 973A36 lên vận hành cấp điện áp 22kV
HẠNG MỤC CHI PHÍ KHÁC
1 Chi phí xây dựng nhà tạm hiện trường để ở điều hành thi công Theo yêu cầu E-HSMT 1 khoản
2 Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế Theo yêu cầu E-HSMT 1 khoản
B Thí nghiệm đường dây trung thế
1 Thí nghiệm tiếp địa đường dây Theo yêu cầu E-HSMT 107 vị trí
2 Thí nghiệm cách điện đứng điện áp 22kV Theo yêu cầu E-HSMT 297 cái
3 Thí nghiệm cách điện treo, để rời từng bát Theo yêu cầu E-HSMT 504 bát
C Thí nghiệm TBA
1 Thí nghiệm tiếp địa trạm biến áp Theo yêu cầu E-HSMT 4 hệ thống
2 Thí nghiệm cách điện đứng điện áp 22kV Theo yêu cầu E-HSMT 32 cái
3 Thí nghiệm cách điện treo, để rời từng bát Theo yêu cầu E-HSMT 18 bát
4 Thí nghiệm thu lôi van 24kV (3 cái=1 bộ) Theo yêu cầu E-HSMT 20 bộ
D HẠNG MỤC XÂY LẮP - Đường dây trung thế: Thiết bị A cấp, B lắp đặt
1 Thiết bị cảnh báo sự cố cho Đường dây 22kV trọn bộ gồm: bộ báo sự cố, bộ thu phát tín hiệu, giá đỡ gá lắp thiết bị Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
E HẠNG MỤC XÂY LẮP - Đường dây trung thế: Vật liệu A cấp, B lắp đặt
1 Dây nhôm lõi thép ACSR 70/11 Theo yêu cầu E-HSMT 4.403 mét
2 Dây nhôm lõi thép ACSR 120/19 Theo yêu cầu E-HSMT 24.722 mét
3 Ghíp đấu cáp vặn xoắn 1 bulong Theo yêu cầu E-HSMT 18 bộ
4 Kẹp quai 35-70mm2 loại bu lông Theo yêu cầu E-HSMT 9 bộ
5 Hotline Al 95-120mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 9 bộ
6 Hợp chất chống ô xi hóa Penetrox A-13 Theo yêu cầu E-HSMT 5 tuýp
F HẠNG MỤC XÂY LẮP - Đường dây trung thế: Vật liệu B cấp và lắp đặt
1 Cột bê tông litâm LT10-5.0 Theo yêu cầu E-HSMT 11 cột
2 Cột bê tông litâm LT12-7.2 Theo yêu cầu E-HSMT 11 cột
3 Cột bê tông litâm LT12-10.0 Theo yêu cầu E-HSMT 27 cột
4 Cột bê tông litâm LT14-9.2 (Cột nối bích) Theo yêu cầu E-HSMT 26 cột
5 Cột bê tông litâm LT14-13.0 (Cột nối bích) Theo yêu cầu E-HSMT 18 cột
6 Móng cột MT2-10 Theo yêu cầu E-HSMT 11 móng
7 Móng cột MT2-12 Theo yêu cầu E-HSMT 11 móng
8 Móng cột MT2-14 Theo yêu cầu E-HSMT 26 móng
9 Móng cột MT4-12 Theo yêu cầu E-HSMT 1 móng
10 Móng cột MT5-14 Theo yêu cầu E-HSMT 4 móng
11 Móng cột MTĐ4-12 Theo yêu cầu E-HSMT 13 móng
12 Móng cột MTĐ5-14 Theo yêu cầu E-HSMT 7 móng
13 Kè móng cột MT2 Theo yêu cầu E-HSMT 3 móng
14 Kè móng cột MTĐ5 Theo yêu cầu E-HSMT 3 móng
15 Kéo lại 2 cột li tâm LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 1 vị trí
16 Gia cố móng cột (bê tông M200) Theo yêu cầu E-HSMT 0,6 m3
17 Chụp nối cột LT 3m (CNC-LT-3m) Theo yêu cầu E-HSMT 21 bộ
18 Xà đỡ dây 1 sứ XĐD-1 sứ Theo yêu cầu E-HSMT 14 bộ
19 Cổ dề néo cuối 2 cột LT CDNC-2LT Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
20 Giằng cột GC0 Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
21 Giằng cột GC1a+GC1 Theo yêu cầu E-HSMT 13 bộ
22 Giằng cột GC1+GC2 Theo yêu cầu E-HSMT 7 bộ
23 Giằng cột néo dây GCND (R=97) Theo yêu cầu E-HSMT 19 bộ
24 Giằng cột néo dây GCND (R=103) Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
25 Giằng cột néo dây GCND (R=108) Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
26 Xà đỡ thẳng XC1L Theo yêu cầu E-HSMT 21 bộ
27 Xà néo góc XC31L Theo yêu cầu E-HSMT 21 bộ
28 Xà néo góc 2 tầng XC31L-2T Theo yêu cầu E-HSMT 9 bộ
29 Xà néo góc 3 tầng XC31L-3T-SC Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
30 Xà néo góc 3 tầng XC31L-3T Theo yêu cầu E-HSMT 16 bộ
31 Xà néo góc XC31nL Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
32 Xà néo góc sứ chuỗi XC32nL-SC Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
33 Xà néo góc sứ chuỗi XC32L-SC-NB Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
34 Xà néo cuối 3 tầng sứ chuỗi XC42L-3T-SC-NB Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
35 Xà néo cuối sứ chuỗi XC42L-SC Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
36 Xà néo cuối sứ chuỗi XC42L-SC-NB Theo yêu cầu E-HSMT 16 bộ
37 Xà rẽ nhánh sứ chuỗi XCR2LD-SC Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
38 Xà rẽ nhánh sứ chuỗi XCR2LN-SC Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
39 Xà rẽ nhánh sứ chuỗi nối bích XCR2LN-SC-NB Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
40 Xà rẽ nhánh sứ chuỗi XCRL-SC Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
41 Xà rẽ nhánh 3 sứ XCrL-3 sứ Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
42 Xà rẽ nhánh 3 sứ XCRL-6 sứ Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
43 Tháo lắp xà XC5nL Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
44 Cổ dề 2 dây néo 2 cột LT CDDN-2LT Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
45 Cáp thép C50 (dây néo) Theo yêu cầu E-HSMT 76 mét
46 Móng néo MN15-5 Theo yêu cầu E-HSMT 4 móng
47 Phụ kiện móng néo bản MN15-5 Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
48 Phụ kiện lắp dây néo DN Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
49 Tháo lắp cách điện Polymer 24kV + ty mạ Theo yêu cầu E-HSMT 127 cái
50 Cách điện đứng 24kV chiều dài đường rò 630mm Theo yêu cầu E-HSMT 297 quả
51 Ty sứ côn mạ kẽm F20x280 Theo yêu cầu E-HSMT 297 cái
52 Cách điện thủy tinh U-70 BP, chiều dài đường rò 450mm (168 CN, 3 bát/chuỗi) Theo yêu cầu E-HSMT 504 bát
53 Khoá néo dây N-912 (3 gudông) Theo yêu cầu E-HSMT 192 bộ
54 Móc treo chữ U MT-12 Theo yêu cầu E-HSMT 384 cái
55 Vòng treo VT-12 Theo yêu cầu E-HSMT 141 cái
56 Mắt nối trung gian NG12 Theo yêu cầu E-HSMT 192 cái
57 Mắt nối kép MN2-12 Theo yêu cầu E-HSMT 141 cái
58 Khoá néo dây N-357(3 gudông) Theo yêu cầu E-HSMT 27 bộ
59 Móc treo chữ U MT-7 Theo yêu cầu E-HSMT 54 cái
60 Vòng treo VT-7 Theo yêu cầu E-HSMT 27 cái
61 Mắt nối trung gian NG7 Theo yêu cầu E-HSMT 27 cái
62 Mắt nối kép MN2-7 Theo yêu cầu E-HSMT 27 cái
63 Tháo lắp chuỗi Polymer 24kV Theo yêu cầu E-HSMT 6 chuỗi
64 Tháo lắp dây dẫn AC50 Theo yêu cầu E-HSMT 189 mét
65 Ống nhôm chịu lực A120mm2 - dài 520mm Theo yêu cầu E-HSMT 12 ống
66 Ống nhôm chịu lực A70mm2 - dài 450mm Theo yêu cầu E-HSMT 3 ống
67 Cặp cáp AL (25-150) 3 bu lông Theo yêu cầu E-HSMT 1.024 bộ
68 Tiếp địa Rg Theo yêu cầu E-HSMT 74 bộ
69 Tiếp địa RC10 Theo yêu cầu E-HSMT 27 bộ
70 Tiếp địa RC12 Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
71 Kéo dây qua vị trí vượt đường <=10m (dây AC120) Theo yêu cầu E-HSMT 2 vị trí
72 Kéo dây qua vị trí vượt sông Theo yêu cầu E-HSMT 1 vị trí
73 Cáp vặn xoắn 4x95 Theo yêu cầu E-HSMT 51 mét
74 Kẹp xiết 4x(50-95) Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
75 Đai thép không rỉ Theo yêu cầu E-HSMT 30 m
76 Khóa đai thép không rỉ Theo yêu cầu E-HSMT 20 cái
77 Tháo lắp hộp công tơ H1+H2 Theo yêu cầu E-HSMT 3 hộp
78 Tháo lắp hộp công tơ H4 Theo yêu cầu E-HSMT 1 hộp
79 Tháo lắp đèn chiếu sáng + phụ kiện + dây câu đấu Theo yêu cầu E-HSMT 5 đèn
80 Ống nối cáp vặn xoắn 4x95 Theo yêu cầu E-HSMT 4 ống
81 Tháo lắp xà néo cuối Xh41L(Xh31L) Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
82 Tháo lắp xà đỡ thẳng Xh1L Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
83 Biển cấm trèo + đai thép (biển sơn phản quang) Theo yêu cầu E-HSMT 73 cái
84 Đánh lại số cột Theo yêu cầu E-HSMT 90 vị trí
85 Sơn trắng Theo yêu cầu E-HSMT 5,4 kg
86 Sơn đen Theo yêu cầu E-HSMT 3,6 kg
87 Bút lông Theo yêu cầu E-HSMT 18 cái
88 Chổi quét sơn Theo yêu cầu E-HSMT 18 cái
G HẠNG MỤC XÂY LẮP - Trạm biến áp: Thiết bị A cấp, B lắp đặt
1 Máy biến áp 50kVA-10(22)/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 cái
2 Máy biến áp 100kVA-10(22)/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 4 cái
3 Máy biến áp 160kVA-10(22)/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 cái
4 Máy biến áp 180kVA-10(22)/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 5 cái
5 Máy biến áp 250kVA-10(22)/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 3 cái
6 Máy biến áp 320kVA-10(22)/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 cái
H HẠNG MỤC XÂY LẮP - Trạm biến áp: Thiết bị, Vật tư B cấp và lắp đặt
1 Thu lôi van 24kV (1 bộ/3 cái) Theo yêu cầu E-HSMT 20 bộ
2 Tháo lắp cầu chì cắt có tải 24kV (1 bộ/3 cái) Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
3 Cột bê tông li tâm LT8,5-5.0 Theo yêu cầu E-HSMT 1 cột
4 Cột bê tông li tâm LT12-10.0 Theo yêu cầu E-HSMT 1 cột
5 Móng cột trạm bê tông cốt thép MT1-8,5 Theo yêu cầu E-HSMT 1 móng
6 Móng cột trạm bê tông cốt thép MT2-12 Theo yêu cầu E-HSMT 1 móng
7 Xà néo dây đỉnh trạm SC (cột LT) Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
8 Xà đỡ dây trung gian trên (cột LT) Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
9 Xà đỡ cầu chì cắt có tải (cột LT) Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
10 Xà đỡ dây trung gian dưới (cột LT) Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
11 Xà đỡ dây trung gian (cột TH tim 2m) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
12 Xà đỡ cầu chì tự rơi (cột TH tim 2m) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
13 Ghế thao tác 24kV + Côliê cổ sứ ghế Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
14 Xà đỡ dây trung gian trên (cột LT tim 3m) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
15 Xà đỡ cầu chì cắt có tải (cột LT tim 3m) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
16 Xà đỡ máy biến áp (cột LT tim 3m) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
17 Xà đỡ ghế cách điện (cột LT tim 3m) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
18 Ghế cách điện (cột LT tim 3m) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
19 Ghế đứng thí nghiệm Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
20 Thang trèo + giá đỡ thang Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
21 Tháo lắp xà néo dây đỉnh trạm (cột LT tim 2,4m) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
22 Tháo lắp xà đỡ dây đỉnh trạm (cột LT tim 2,4m) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
23 Côliê cổ sứ ghế 24kV Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
24 Tay đỡ dây trung gian Theo yêu cầu E-HSMT 7 cái
25 Tiếp địa trạm treo RT-12 Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
26 Tiếp địa trạm RT-8,5-1 Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
27 Tiếp địa trạm RT-7,5 Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
28 Tiếp địa trạm RT-10 Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
29 Cách điện đứng 24kV chiều dài đường rò 630mm Theo yêu cầu E-HSMT 32 quả
30 Ty sứ côn mạ ren F20x280 Theo yêu cầu E-HSMT 32 cái
31 Cách điện thủy tinh U-70 BP, chiều dài đường rò 450mm (6 CN, 3 bát/chuỗi) Theo yêu cầu E-HSMT 18 bát
32 Khoá néo dây N-357(3 gudông) Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
33 Móc treo chữ U MT-7 Theo yêu cầu E-HSMT 12 cái
34 Vòng treo VT-7 Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
35 Mắt nối trung gian NG7 Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
36 Mắt nối kép MN2-7 Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
37 Dây nhôm lõi thép bọc cách điện 12,7kV ACSR/XLPE-50mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 60 mét
38 Dây đồng bọc cách điện Cu/XLPE-50mm2-12,7kV Theo yêu cầu E-HSMT 60 mét
39 Dây đồng M35 Theo yêu cầu E-HSMT 70 mét
40 Dây đồng M50 Theo yêu cầu E-HSMT 2 mét
41 Dây đồng M70 Theo yêu cầu E-HSMT 6 mét
42 Dây đồng M95 Theo yêu cầu E-HSMT 6 mét
43 Dây đồng M120 Theo yêu cầu E-HSMT 2 mét
44 Đầu cốt đồng M35 Theo yêu cầu E-HSMT 90 cái
45 Đầu cốt đồng M50 Theo yêu cầu E-HSMT 2 cái
46 Đầu cốt đồng M70 Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
47 Đầu cốt đồng M95 Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
48 Đầu cốt đồng M120 Theo yêu cầu E-HSMT 2 cái
49 Đầu cốt đồng nhôm AM50 Theo yêu cầu E-HSMT 18 cái
50 Nắp chụp dùng cho chống sét van trung thế (Silicon) Theo yêu cầu E-HSMT 27 cái
51 Nắp chụp dùng cho máy biến áp F120 (Silicon) Theo yêu cầu E-HSMT 27 cái
52 Ghíp đồng M50 Theo yêu cầu E-HSMT 48 cái
53 Cặp cáp A50 Theo yêu cầu E-HSMT 36 bộ
54 Đổ bê tông nền TBA (M100, đá 2x4, KT: 4x5x0,1) Theo yêu cầu E-HSMT 3,6 m3
55 Đổ bê tông bệ máy biến áp M200, đá 1x2 Theo yêu cầu E-HSMT 0,7 m3
I HẠNG MỤC XÂY LẮP - PHẦN THU HỒI: Đường dây trung thế
1 Recloser 27kV; 12,5kA, 630A Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
2 Tủ điều khiển ADVC Compact + giá đỡ Theo yêu cầu E-HSMT 1 tủ
3 Biến áp cấp nguồn 10(22)kV/0,23kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 cái
4 Thu lôi van 12kV Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
5 Tụ bù 10kV (3 bình tụ/1 bộ) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
6 Cầu dao căng trên dây 15kV Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
7 Cầu chì tự rơi 24kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
8 Cột bê tông H8,5C Theo yêu cầu E-HSMT 2 cột
9 Cột bê tông li tâm LT10A Theo yêu cầu E-HSMT 26 cột
10 Cột bê tông li tâm LT12A Theo yêu cầu E-HSMT 17 cột
11 Cột bê tông li tâm LT14A Theo yêu cầu E-HSMT 1 cột
12 Cột bê tông li tâm LT16A Theo yêu cầu E-HSMT 1 cột
13 Đập bê tông móng cột Theo yêu cầu E-HSMT 18,8 m3
14 Chụp nối cột 2m Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
15 Chụp nối cột 3m Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
16 Xà đỡ dây 1 sứ XĐD-1 sứ Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
17 Cổ dề néo dây CDND Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
18 Xà đỡ dây rơi Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
19 Xà đỡ thẳng XC1 Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
20 Xà đỡ thẳng XC1L Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
21 Xà đỡ thẳng XC1n Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
22 Xà đỡ thẳng XC1nL Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
23 Xà néo góc 3 tầng XC31L-3T Theo yêu cầu E-HSMT 10 bộ
24 Xà néo góc 3 tầng sứ chuỗi XC31L-3T-SC Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
25 Xà néo góc XC31L Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
26 Xà néo góc XC31n Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
27 Xà néo góc XC31nL Theo yêu cầu E-HSMT 8 bộ
28 Xà néo góc XC31L-2T-SC Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
29 Xà néo góc sứ chuỗi XC31nL-SC Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
30 Xà néo góc XC32nL-SC Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
31 Xà néo góc hình II 2 cột TH XC42nLP-SC (tim 2m) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
32 Xà néo cuối sứ chuỗi XC41nL-SC Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
33 Xà néo cuối 2 cột ly tâm XC42L Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
34 Xà néo cuối 2 cột ly tâm XC42nL Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
35 Xà néo cuỗi sứ chuỗi XC42nL-SC Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
36 Xà đỡ vượt XC5n Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
37 Xà đỡ vượt XC5nL Theo yêu cầu E-HSMT 17 bộ
38 Xà rẽ nhánh 6 sứ XCR2LN-6 sứ Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
39 Xà rẽ nhánh 3 sứ XCrL-3 sứ Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
40 Xà rẽ nhánh sứ chuỗi XCRL-SC Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
41 Xà rẽ nhánh 6 sứ XCRL-6 sứ Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
42 Xà rẽ nhánh XCR2LN-SC Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
43 Xà đỡ cầu chì 1 cột ly tâm Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
44 Xà đỡ tụ bù 1 cột ly tâm Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
45 Xà đỡ Recloser Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
46 Xà đỡ MBA tự dùng Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
47 Xà đỡ ghế cách điện Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
48 Ghế cách điện Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
49 Thang trèo + giá đỡ Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
50 Dây nhôm lõi thép AC70 Theo yêu cầu E-HSMT 12.954 mét
51 Dây nhôm lõi thép bọc cách điện 3,6kV ACSR/XLPE 70 Theo yêu cầu E-HSMT 5.016 mét
52 Dây nhôm lõi thép AC50 Theo yêu cầu E-HSMT 7.674 mét
53 Cách điện đứng Polymer 24kV + ty Theo yêu cầu E-HSMT 220 cái
54 Sứ gốm 10kV + ty Theo yêu cầu E-HSMT 4 cái
55 Chuỗi Polymer 24kV Theo yêu cầu E-HSMT 72 chuỗi
56 Dây néo cứng F8 + phụ kiện Theo yêu cầu E-HSMT 36 mét
57 Dọn móng néo Theo yêu cầu E-HSMT 3 vị trí
J HẠNG MỤC XÂY LẮP - PHẦN THU HỒI: Trạm biến áp
1 Máy biến áp 50kVA-10/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 cái
2 Máy biến áp 100kVA-10/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 4 cái
3 Máy biến áp 160kVA-10/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 cái
4 Máy biến áp 180kVA-10/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 5 cái
5 Máy biến áp 250kVA-10/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 3 cái
6 Máy biến áp 320kVA-10/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 cái
7 Thu lôi van 12kV Theo yêu cầu E-HSMT 20 bộ
8 Cột bê tông lô vuông H7,5D Theo yêu cầu E-HSMT 4 cột
9 Xà néo dây đỉnh trạm II-SC (cột TH tim 2m) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
10 Xà néo dây đỉnh trạm II (cột TH tim 2m) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
11 Xà đỡ dây trung gian (cột TH tim 2m) Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
12 Xà đỡ cầu chì tự rơi (cột TH tim cột 2m) Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
13 Xà đỡ cầu chì tự rơi (cột LT tim 3m) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
14 Xà đỡ máy biến áp (cột LT tim 3m) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
15 Xà đỡ ghế CĐ + ghế CĐ Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
16 Thang trèo + giá đỡ Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
17 Sứ đứng 10kV + ty sứ Theo yêu cầu E-HSMT 9 cái
18 Cách điện đứng Polymer 24kV + ty Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
19 Chuỗi cách điện Polymer 24kV Theo yêu cầu E-HSMT 3 chuỗi
K Cải tạo nâng cấp đường dây 975A36 lên vận hành cấp điện áp 22kV - HẠNG MỤC CHI PHÍ KHÁC
1 Chi phí xây dựng nhà tạm hiện trường để ở điều hành thi công Theo yêu cầu E-HSMT 1 khoản
2 Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế Theo yêu cầu E-HSMT 1 khoản
L Thí nghiệm đường dây trung thế
1 Thí nghiệm tiếp địa đường dây Theo yêu cầu E-HSMT 46 vị trí
2 Thí nghiệm cách điện đứng điện áp 22kV Theo yêu cầu E-HSMT 113 cái
3 Thí nghiệm cách điện treo, để rời từng bát Theo yêu cầu E-HSMT 189 bát
4 Thí nghiệm thu lôi van 24kV Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
M Thí nghiệm vật liệu TBA (B cấp)
1 Thí nghiệm tiếp địa trạm biến áp Theo yêu cầu E-HSMT 8 hệ thống
2 Thí nghiệm cách điện đứng điện áp 22kV Theo yêu cầu E-HSMT 146 cái
3 Thí nghiệm thu lôi van 24kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
N HẠNG MỤC XÂY LẮP- Đường dây trung thế: Thiết bị A cấp, B lắp đặt
1 Dao cách ly 24kV-630A, cách điện Polymer trọn bộ gồm phụ kiện, giá đỡ, sào thao tác (loại chém dọc) Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
2 Recloser 27kV; 12,5kA; 630A trọn bộ bao gồm: tủ điều khiển ADVC Compact + giá đỡ, cáp điều khiển và đầu cốt kèm theo, giá đỡ Recloser Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
3 Máy biến áp cấp nguồn 2P 10(22)kV/0,23kV loại dầu 1 pha 2 sứ -1000VA kèm giá đỡ Theo yêu cầu E-HSMT 2 cái
4 Bộ điều khiển giám sát từ xa Recloser Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
O HẠNG MỤC XÂY LẮP- Đường dây trung thế: Vật tư A cấp, B lắp đặt
1 Dây nhôm lõi thép ACSR 120/19 Theo yêu cầu E-HSMT 12.933 mét
2 Kẹp quai 35-70mm2 loại bu lông Theo yêu cầu E-HSMT 24 bộ
3 Hotline Al 95-120mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 24 bộ
4 Hợp chất chống ô xi hóa Penetrox A-13 Theo yêu cầu E-HSMT 8 tuýp
P HẠNG MỤC XÂY LẮP- Đường dây trung thế: Thiết bị B cấp và lắp đặt
1 Thu lôi van 24kV Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
Q HẠNG MỤC XÂY LẮP- Đường dây trung thế: Vật tư B cấp và lắp đặt
1 Cột bê tông litâm LT10-5.0 Theo yêu cầu E-HSMT 6 cột
2 Cột bê tông litâm LT12-7.2 Theo yêu cầu E-HSMT 13 cột
3 Cột bê tông litâm LT12-10.0 Theo yêu cầu E-HSMT 12 cột
4 Cột bê tông litâm LT14-9.2 (Cột nối bích) Theo yêu cầu E-HSMT 1 cột
5 Cột bê tông litâm LT14-13.0 (Cột nối bích) Theo yêu cầu E-HSMT 6 cột
6 Móng cột MT2-10 Theo yêu cầu E-HSMT 6 móng
7 Móng cột MT2-12 Theo yêu cầu E-HSMT 13 móng
8 Móng cột MT2-14 Theo yêu cầu E-HSMT 1 móng
9 Móng cột MTĐ4-12 Theo yêu cầu E-HSMT 6 móng
10 Móng cột MTĐ5-14 Theo yêu cầu E-HSMT 3 móng
11 Xà đỡ dây 1 sứ XĐD-1 sứ Theo yêu cầu E-HSMT 7 bộ
12 Xà đỡ dây 3 sứ XĐD-3 sứ (cột LT CĐC 2m) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
13 Xà đỡ dây 3 sứ lệch XĐD-3 sứ-lệch (cột LT CĐC 4m) Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
14 Giằng cột néo dây GCND (R=97) Theo yêu cầu E-HSMT 9 bộ
15 Giằng cột GC1a+GC1 Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
16 Giằng cột GC1+GC2 Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
17 Xà đỡ thẳng XC1L Theo yêu cầu E-HSMT 8 bộ
18 Xà đỡ thẳng XC1nL Theo yêu cầu E-HSMT 8 bộ
19 Xà néo góc XC31L Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
20 Xà néo cuối sứ chuỗi XC42L-SC-NB Theo yêu cầu E-HSMT 9 bộ
21 Xà rẽ nhánh sứ chuỗi XCR2LN-SC Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
22 Xà rẽ nhánh sứ chuỗi nối bích XCR2LN-SC-NB Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
23 Xà đỡ MBA tự dùng 1 pha (LT) Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
24 Xà đỡ ghế cách điện 24kV (LT) Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
25 Ghế cách điện 24kV Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
26 Côliê cổ sứ ghế 24kV Theo yêu cầu E-HSMT 8 cái
27 Thang trèo + giá đỡ thang Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
28 Xà đỡ tủ điều khiển Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
29 Cách điện đứng 24kV chiều dài đường rò 630mm Theo yêu cầu E-HSMT 113 quả
30 Ty sứ côn mạ ren F20x280 Theo yêu cầu E-HSMT 113 cái
31 Cách điện thủy tinh U-70 BP, chiều dài đường dò 450mm (CN 3 bát/chuỗi) Theo yêu cầu E-HSMT 189 bát
32 Khoá néo dây N-912 (3 gudông) Theo yêu cầu E-HSMT 108 bộ
33 Móc treo chữ U MT-12 Theo yêu cầu E-HSMT 126 cái
34 Vòng treo VT-12 Theo yêu cầu E-HSMT 63 cái
35 Mắt nối trung gian NG12 Theo yêu cầu E-HSMT 63 cái
36 Mắt nối kép MN2-12 Theo yêu cầu E-HSMT 63 cái
37 Dây nhôm lõi thép bọc cách điện 12,7kV 1x120 Theo yêu cầu E-HSMT 50 mét
38 Dây nhôm lõi thép bọc cách điện 12,7kV 1x35 Theo yêu cầu E-HSMT 32 mét
39 Cáp Muyle Cu/XLPE/PVC/ATA/PVC 2x4mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 30 mét
40 Dây đồng M35 Theo yêu cầu E-HSMT 12 mét
41 Đầu cốt đồng M120 Theo yêu cầu E-HSMT 18 cái
42 Đầu cốt đồng nhôm AM120 Theo yêu cầu E-HSMT 21 cái
43 Đầu cốt đồng M35 Theo yêu cầu E-HSMT 40 cái
44 Ống nhôm chịu lực A120mm2 dài 520mm Theo yêu cầu E-HSMT 6 ống
45 Cặp cáp AL (25-150) 3 bu lông Theo yêu cầu E-HSMT 258 bộ
46 Tiếp địa Rg Theo yêu cầu E-HSMT 27 bộ
47 Tiếp địa RC10 Theo yêu cầu E-HSMT 12 bộ
48 Tiếp địa RC12 Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
49 Tiếp địa Recloser Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
50 Kéo dây qua vị trí vượt đường 10m (dây AC120) Theo yêu cầu E-HSMT 2 vị trí
51 Kéo dây qua vị trí vượt sông Theo yêu cầu E-HSMT 1 vị trí
52 Biển cấm trèo + đai thép (sơn phản quang) Theo yêu cầu E-HSMT 29 cái
53 Đánh lại số cột Theo yêu cầu E-HSMT 45 vị trí
54 Sơn trắng Theo yêu cầu E-HSMT 2,7 kg
55 Sơn đen Theo yêu cầu E-HSMT 1,8 kg
56 Bút lông Theo yêu cầu E-HSMT 9 cái
57 Chổi quét sơn Theo yêu cầu E-HSMT 9 cái
R HẠNG MỤC XÂY LẮP- Trạm biếp áp: Thiết bị A cấp B lắp đặt
1 Máy biến áp 100kVA-10(22)/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 5 cái
2 Máy biến áp 180kVA-10(22)/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 11 cái
3 Máy biến áp 250kVA-10(22)/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 5 cái
4 Máy biến áp 320kVA-10(22)/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 3 cái
5 Máy biến áp 400kVA-10(22)/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 2 cái
6 Máy biến áp 560kVA-10(22)/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 cái
S HẠNG MỤC XÂY LẮP - Trạm biếp áp: Vật tư A cấp, B lắp đặt
1 Dây nhôm lõi thép ACSR 50/8.0 Theo yêu cầu E-HSMT 195 mét
T HẠNG MỤC XÂY LẮP - Trạm biếp áp: Thiết bị B cấp B lắp đặt
1 Thu lôi van 24kV (3 cái/1 bộ) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
U HẠNG MỤC XÂY LẮP- Trạm biếp áp: Vật tư B cấp và lắp đặt
1 Tháo lắp cầu chì cắt có tải 24kV CR24/100A Polymer Theo yêu cầu E-HSMT 11 bộ
2 Cột bê tông li tâm LT8,5-5.0 Theo yêu cầu E-HSMT 3 cột
3 Cột bê tông li tâm LT10-6.8 Theo yêu cầu E-HSMT 3 cột
4 Cột bê tông li tâm LT12-7.2 Theo yêu cầu E-HSMT 1 cột
5 Móng cột trạm bê tông cốt thép MT-1(8,5) Theo yêu cầu E-HSMT 3 móng
6 Móng cột trạm bê tông cốt thép MT-2(10) Theo yêu cầu E-HSMT 3 móng
7 Móng cột trạm bê tông cốt thép MT-2(12) Theo yêu cầu E-HSMT 1 móng
8 Xà néo dây đỉnh trạm (cột LT) Theo yêu cầu E-HSMT 7 bộ
9 Xà đỡ dây trung gian trên (cột LT) Theo yêu cầu E-HSMT 8 bộ
10 Xà đỡ cầu chì cắt có tải (cột LT) Theo yêu cầu E-HSMT 7 bộ
11 Xà đỡ dây trung gian dưới (cột LT) Theo yêu cầu E-HSMT 7 bộ
12 Xà néo dây đỉnh trạm II (cột TH tim 2m) Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
13 Xà đỡ cầu chì cắt có tải (cột TH tim cột 2m) Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
14 Xà đỡ dây trung gian (cột TH tim 2m) Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
15 Ghế thao tác 24kV + Côliê cổ sứ ghế Theo yêu cầu E-HSMT 12 bộ
16 Tay đỡ dây trung gian Theo yêu cầu E-HSMT 57 cái
17 Tiếp địa trạm RT-7,5 Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
18 Tiếp địa trạm RT8,5-1 Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
19 Tiếp địa trạm RT10-1 Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
20 Tiếp địa trạm RT12-1 Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
21 Cách điện đứng 24kV chiều dài đường rò 630mm Theo yêu cầu E-HSMT 146 quả
22 Ty sứ côn mạ ren F20x280 Theo yêu cầu E-HSMT 146 cái
23 Dây đồng bọc cách điện Cu/XLPE 50mm2-12,7kV Theo yêu cầu E-HSMT 195 mét
24 Dây đồng M35 Theo yêu cầu E-HSMT 15 mét
25 Đầu cốt đồng M50 Theo yêu cầu E-HSMT 78 cái
26 Đầu cốt đồng nhôm AM50 Theo yêu cầu E-HSMT 39 cái
27 Biển cấm TBA Theo yêu cầu E-HSMT 13 cái
28 Biển đề tên trạm Theo yêu cầu E-HSMT 13 cái
29 Ghíp đồng M50 Theo yêu cầu E-HSMT 78 cái
30 Cặp cáp A50 Theo yêu cầu E-HSMT 60 bộ
31 Đôn nền TBA (Bê tông M100, đá 2x4, KT: 4x5x0,1) Theo yêu cầu E-HSMT 16,38 m3
32 Đổ bê tông bệ máy biến áp M200, đá 1x2 Theo yêu cầu E-HSMT 3,24 m3
33 Láng nền trạm (Bê tông M75, dày 3cm) Theo yêu cầu E-HSMT 36,4 m2
34 Xây bệ tủ điện (KT: 1,1mx0,5mx0,3m) Theo yêu cầu E-HSMT 0,17 m3
35 Xây tường bao trạm biến áp (D:5m; R:4m; C:1,8) Theo yêu cầu E-HSMT 25,6608 m3
36 Trát tường M75 dày 1,5cm Theo yêu cầu E-HSMT 233,28 m2
37 Quét vôi ve 3 nước Theo yêu cầu E-HSMT 233,28 m2
38 Phá dỡ tường trạm Theo yêu cầu E-HSMT 25,6608 m3
39 Cánh cổng trạm (2 cánh) (KT: R:1,8m; C:1,7m) Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
V HẠNG MỤC XÂY LẮP - Phần thu hồi: Đường dây trung thế
1 Cầu dao phụ tải 24kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
2 Thu lôi van 24kV Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
3 Cột bê tông H8,5C Theo yêu cầu E-HSMT 8 cột
4 Cột bê tông li tâm LT10A Theo yêu cầu E-HSMT 6 cột
5 Cột bê tông li tâm LT12A Theo yêu cầu E-HSMT 1 cột
6 Cột bê tông TK12 Theo yêu cầu E-HSMT 1 cột
7 Đập bê tông móng cột Theo yêu cầu E-HSMT 6,4 m3
8 Chụp nối cột 2m Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
9 Chụp nối cột 1,5m Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
10 Xà đỡ thẳng XC1n Theo yêu cầu E-HSMT 8 bộ
11 Xà đỡ thẳng XC1L Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
12 Xà đỡ thẳng XC1nL Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
13 Xà néo góc XC31n Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
14 Xà néo cuối sứ chuỗi XC41nL Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
15 Xà đỡ vượt XC5n Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
16 Xà rẽ nhánh 3 sứ XCrL-3 sứ Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
17 Xà rẽ nhánh 6 sứ XCR-6 sứ Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
18 Xà đỡ cầu dao phụ tải 24kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
19 Xà đỡ ghế cách điện Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
20 Ghế cách điện Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
21 Thang trèo + giá đỡ Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
22 Dây nhôm lõi thép AC95 Theo yêu cầu E-HSMT 6.006 mét
23 Dây nhôm lõi thép AC50 Theo yêu cầu E-HSMT 6.615 mét
24 Cách điện đứng Polymer 24kV Theo yêu cầu E-HSMT 78 cái
W HẠNG MỤC XÂY LẮP - Phần thu hồi: Trạm biến áp
1 Máy biến áp 100kVA-10/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 5 cái
2 Máy biến áp 180kVA-10/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 11 cái
3 Máy biến áp 250kVA-10/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 5 cái
4 Máy biến áp 320kVA-10/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 3 cái
5 Máy biến áp 400kVA-10(22)/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 2 cái
6 Máy biến áp 560kVA-10/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 cái
7 Thu lôi van 12kV (3 cái/1 bộ) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
8 Cột bê tông li tâm H7,5D Theo yêu cầu E-HSMT 10 cột
9 Xà néo dây đỉnh trạm II-SC (cột TH tim 2m) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
10 Xà néo dây đỉnh trạm II (cột TH tim 2m) Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
11 Xà đỡ cầu chì tự rơi (cột TH tim cột 2m) Theo yêu cầu E-HSMT 8 bộ
12 Xà đỡ dây trung gian (cột TH tim 2m) Theo yêu cầu E-HSMT 7 bộ
13 Xà néo dây đỉnh trạm (cột TH) Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
14 Xà đỡ dây trung gian (cột TH) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
15 Xà đỡ cầu chì tự rơi (cột TH) Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
16 Sứ đứng 10kV + ty sứ (cột LT) Theo yêu cầu E-HSMT 8 cái
17 Sứ đứng 24kV + ty sứ (cột LT) Theo yêu cầu E-HSMT 78 cái
18 Chuỗi cách điện 24kV Theo yêu cầu E-HSMT 3 chuỗi
19 Cánh cổng trạm Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->