Gói thầu: Xây lắp và cung cấp thiết bị còn lại

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200117227-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Thái Bình - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
Tên gói thầu Xây lắp và cung cấp thiết bị còn lại
Số hiệu KHLCNT 20200109346
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Tín dụng thương mại
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-09 09:04:00 đến ngày 2020-01-20 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 4,996,699,772 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 74,000,000 VNĐ ((Bảy mươi bốn triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Công trình: Cấy trạm chống quá tải lưới điện khu vực các xã: Thụy Chính, Thụy Quỳnh, Thái Giang, Thụy Thanh, Thụy Liên, Thụy Dương – huyện Thái Thụy năm 2020 - HẠNG MỤC CHUNG
1 Chi phí lán trại tạm tại hiện trường Theo yêu cầu E-HSMT 1 Khoản
2 Chi phí công tác không xác định được khối lượng thiết kế Theo yêu cầu E-HSMT 1 Khoản
B Chi phí thí nghiệm - đường dây trung thế
1 Tiếp đất cột điện, cột thu lôi cột bê tông Theo yêu cầu E-HSMT 26 Vị trí
2 Cách điện đứng, điện áp 3-35KV Theo yêu cầu E-HSMT 130 cái
3 Cách điện treo, để rời từng bát Theo yêu cầu E-HSMT 267 bát
4 Cầu chì tự rơi Theo yêu cầu E-HSMT 5 Bộ 3 pha
C Chi phí thí nghiệm - Vật liệu TBA
1 Tiếp đất trạm biến áp, điện áp <=35KV Theo yêu cầu E-HSMT 6 Hệ thống
2 Cách điện đứng, điện áp 3-35KV Theo yêu cầu E-HSMT 66 cái
3 Ampemet AC Theo yêu cầu E-HSMT 18 cái
4 Vônnmet AC Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
5 Chống sét van 500V Theo yêu cầu E-HSMT 18 Bộ 1 pha
6 Áp tô mát 3 pha, dòng điện 400A Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
7 Áp tô mát 3 pha, dòng điện 250A Theo yêu cầu E-HSMT 14 cái
8 Cầu chì tự rơi <=35kV 3 pha Theo yêu cầu E-HSMT 6 Bộ 3 pha
D Chi phí thí nghiệm - đường dây hạ thế
1 Tiếp đất cột điện, cột thu lôi cột bê tông Theo yêu cầu E-HSMT 28 Vị trí
2 Kiểm định ban đầu biến dòng đo lường hạ áp Theo yêu cầu E-HSMT 18 máy
E HẠNG MỤC XÂY LẮP - Trung thế: Vật liệu A cấp B lắp đặt
1 Dây nhôm lõi thép ACSR 50/8 có mỡ trung tính Theo yêu cầu E-HSMT 4.745 mét
2 Hotline AL 95-120mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 15 bộ
3 kẹp quai 35-70mm2 loại bu lông Theo yêu cầu E-HSMT 15 bộ
4 Hợp chất chống ô xi hóa Theo yêu cầu E-HSMT 5 tuýp
F HẠNG MỤC XÂY LẮP - Trung thế: Vật liệu B cấp và lắp đặt
1 Cầu chì cắt có tải 100A-35kV Polymer (Idc=25A) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
2 Cầu chì cắt có tải 100A-24kV Polymer (Idc=55A) Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
3 Đấu nối hotline đường dây 3 pha 22kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 Vị trí
4 Cột bê tông litâm LT12-7.2 (fng = 190) Theo yêu cầu E-HSMT 13 cột
5 Cột bê tông litâm LT12-10.0 (fng = 190) Theo yêu cầu E-HSMT 23 cột
6 Móng cột MT2 (T12) Theo yêu cầu E-HSMT 13 móng
7 Móng cột MT4 (T12) Theo yêu cầu E-HSMT 3 móng
8 Móng cột MTĐ5 (T12) Theo yêu cầu E-HSMT 10 móng
9 Cổ dề néo dây CDND (R97) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
10 Cổ dề néo dây CDND (R102) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
11 Cổ dề néo dây CDND (R110) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
12 Xà đỡ dây 1 sứ 35kV XĐD-1 sứ 35kV Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
13 Xà đỡ dây 1 sứ 24kV XĐD-1 sứ 24kV Theo yêu cầu E-HSMT 12 bộ
14 Xà 35kV X1L Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
15 Xà 35kV X31nL Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
16 Xà 35kV X42L-SC-NB Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
17 Xà rẽ nhánh 35kV XRL-SC Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
18 Xà đỡ cầu chì cắt có tải 35kV XĐSI-35kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
19 Xà đỡ thẳng 10kV XC1L Theo yêu cầu E-HSMT 12 bộ
20 Xà néo góc 10kV XC31nL Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
21 Xà néo góc+rẽ nhánh sứ chuỗi XC31L-3T-SC+RN 1m Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
22 Xà néo cuối sứ chuỗi 10kV XC42L-SC-NB Theo yêu cầu E-HSMT 8 bộ
23 Xà rẽ nhánh sứ chuỗi 10kV XCRL-SC Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
24 Xà rẽ nhánh sứ chuỗi 10kV XCR2L-N-SC-NB Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
25 Xà đỡ cầu chì cắt có tải 24kV XĐSI-24kV Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
26 Giằng cột néo dây GCND (R97) Theo yêu cầu E-HSMT 10 bộ
27 Giằng cột GC1a Theo yêu cầu E-HSMT 10 bộ
28 Giằng cột GC1 Theo yêu cầu E-HSMT 10 bộ
29 Sứ gốm đứng 35kV đường rò 875mm Theo yêu cầu E-HSMT 23 cái
30 Ty sứ F27 x430 côn mạ kẽm Theo yêu cầu E-HSMT 23 cái
31 Sứ gốm đứng 24kV đường rò 630mm Theo yêu cầu E-HSMT 107 cái
32 Ty sứ F20 x280 côn mạ kẽm Theo yêu cầu E-HSMT 107 cái
33 Bát thủy tinh cách điện U70 đường rò 450mm Theo yêu cầu E-HSMT 267 bát
34 móc treo chữ U MT-7 Theo yêu cầu E-HSMT 168 cái
35 Khoá néo dây N3-357 Theo yêu cầu E-HSMT 84 bộ
36 Mắt nối trung gian NG-7 Theo yêu cầu E-HSMT 84 cái
37 Vòng treo VT-7 Theo yêu cầu E-HSMT 84 cái
38 Mắt nối kép MN2-7 Theo yêu cầu E-HSMT 84 cái
39 Tiếp địa Rg Theo yêu cầu E-HSMT 26 bộ
40 Biển cấm trèo điện áp cao phản quang Theo yêu cầu E-HSMT 26 biển
41 Mỏ phóng sét 10kV Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
42 Cặp cáp Al( 25 - 150) 3 Bu lông Theo yêu cầu E-HSMT 84 bộ
43 Đầu cốt đồng nhôm AM50 Theo yêu cầu E-HSMT 30 cái
G HẠNG MỤC XÂY LẮP - Hạ thế XDM: Vật liệu A cấp B lắp đặt
1 Cáp vặn xoắn ABC/XLPE 2x35 Theo yêu cầu E-HSMT 349 mét
2 Cáp vặn xoắn ABC/XLPE 4x35 Theo yêu cầu E-HSMT 291 mét
3 Cáp vặn xoắn ABC/XLPE 4x50 Theo yêu cầu E-HSMT 385 mét
4 Cáp vặn xoắn ABC/XLPE 4x95 Theo yêu cầu E-HSMT 430 mét
5 Cáp vặn xoắn ABC/XLPE 4x120 Theo yêu cầu E-HSMT 774 mét
6 Ghíp kép bọc cáp VX 25-70/35-95 2BL (2 bu lông) (Ghíp lệch) Theo yêu cầu E-HSMT 124 bộ
7 Ghíp kép bọc cáp VX 35-95/70-120 2BL (2 bu lông)(Ghíp lệch) Theo yêu cầu E-HSMT 100 bộ
8 Ghíp kép bọc cáp VX 25-95 2BL (2 bu lông) (Ghíp bằng) Theo yêu cầu E-HSMT 42 bộ
9 Ghíp đấu cáp vặn xoắn 1 bu lông 6-70/25-120 Theo yêu cầu E-HSMT 54 bộ
H HẠNG MỤC XÂY LẮP - Hạ thế XDM: Vật liệu B cấp và lắp đặt
1 Cột điện bê tông ly tâm LT7,5-3,0 (T7,5B) (fng = 160) Theo yêu cầu E-HSMT 13 cột
2 Cột điện bê tông ly tâm LT7,5-5,4 (T7,5C) (fng = 160) Theo yêu cầu E-HSMT 5 cột
3 Cột điện bê tông ly tâm LT8,5-5.0 (T8,5C) (fng = 190) Theo yêu cầu E-HSMT 4 cột
4 Cột điện bê tông ly tâm LT8,5-11.0 (T8,5S) (fng = 190) Theo yêu cầu E-HSMT 1 cột
5 Móng cột Mh1 Theo yêu cầu E-HSMT 13 móng
6 Móng cột Mh2 Theo yêu cầu E-HSMT 5 móng
7 Móng cột Mh3a Theo yêu cầu E-HSMT 1 móng
8 Móng cột MhĐ2 Theo yêu cầu E-HSMT 2 móng
9 Kẹp néo cáp 4x(120) Theo yêu cầu E-HSMT 73 bộ
10 Kẹp néo cáp 4x(50-95) Theo yêu cầu E-HSMT 52 bộ
11 Kẹp néo cáp 4x(11-50) Theo yêu cầu E-HSMT 21 bộ
12 Kẹp néo cáp 2x(11-35) Theo yêu cầu E-HSMT 25 bộ
13 Móc néo cáp Φ20 Theo yêu cầu E-HSMT 142 cái
14 Cô li ê néo cáp 2 cột ly tâm CNC-D Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
15 Cô li ê néo cáp 2 cột ly tâm CNC-N Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
16 Đai thép không rỉ 0,7x20mm Theo yêu cầu E-HSMT 426 mét
17 Khoá đai thép không rỉ Theo yêu cầu E-HSMT 284 cái
18 Tiếp địa Rhll-7,5 (cột mới) Theo yêu cầu E-HSMT 8 bộ
19 Đầu cốt đồng nhôm AM 95 Theo yêu cầu E-HSMT 24 cái
20 Đầu cốt đồng nhôm AM 120 Theo yêu cầu E-HSMT 32 cái
I HẠNG MỤC XÂY LẮP - Hạ thế CT: Vật liệu A cấp B lắp đặt
1 Cáp vặn xoắn ABC/XLPE 2x35 Theo yêu cầu E-HSMT 7 mét
2 Cáp vặn xoắn ABC/XLPE 4x35 Theo yêu cầu E-HSMT 713 mét
3 Cáp vặn xoắn ABC/XLPE 4x50 Theo yêu cầu E-HSMT 67 mét
4 Cáp vặn xoắn ABC/XLPE 4x95 Theo yêu cầu E-HSMT 398 mét
5 Cáp vặn xoắn ABC/XLPE 4x120 Theo yêu cầu E-HSMT 1.084 mét
6 Ghíp kép bọc cáp VX 25-70/35-95 2BL (2 bu lông) (Ghíp lệch) Theo yêu cầu E-HSMT 28 bộ
7 Ghíp kép bọc cáp VX 35-95/70-120 2BL (2 bu lông)(Ghíp lệch) Theo yêu cầu E-HSMT 46 bộ
8 Ghíp đấu cáp vặn xoắn 1 bu lông 6-70/25-120 Theo yêu cầu E-HSMT 354 bộ
9 Cáp 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC/ATA/PVC 2x7 Theo yêu cầu E-HSMT 180 mét
10 Cáp 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC/ATA/PVC 2x11 Theo yêu cầu E-HSMT 360 mét
11 Cáp 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x16+1x10 Theo yêu cầu E-HSMT 102 mét
12 Cáp Cu/XLPE/PVC 2x4mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 600 mét
J HẠNG MỤC XÂY LẮP - Hạ thế CT: Vật liệu B cấp và lắp đặt
1 Cột điện bê tông ly tâm LT7,5-3,0 (T7,5B) (fng = 160) Theo yêu cầu E-HSMT 40 cột
2 Cột điện bê tông ly tâm LT7,5-5,4 (T7,5C) (fng = 160) Theo yêu cầu E-HSMT 25 cột
3 Cột điện bê tông ly tâm LT8,5-4,3 (T8,5B) (fng = 190) Theo yêu cầu E-HSMT 5 cột
4 Cột điện bê tông ly tâm LT8,5-5.0 (T8,5C) (fng = 190) Theo yêu cầu E-HSMT 10 cột
5 Cột điện bê tông ly tâm LT8,5-11.0 (T8,5S) (fng = 190) Theo yêu cầu E-HSMT 5 cột
6 Cột điện bê tông ly tâm LT10-11,0 (T10S) (fng = 190) Theo yêu cầu E-HSMT 2 cột
7 Móng cột Mh1 Theo yêu cầu E-HSMT 41 móng
8 Móng cột Mh2 Theo yêu cầu E-HSMT 23 móng
9 Móng cột Mh3 Theo yêu cầu E-HSMT 2 móng
10 Móng cột Mh3a Theo yêu cầu E-HSMT 7 móng
11 Móng cột MhĐ1 Theo yêu cầu E-HSMT 2 móng
12 Móng cột MhĐ2 Theo yêu cầu E-HSMT 5 móng
13 Nắp chụp đầu cáp Theo yêu cầu E-HSMT 268 cái
14 Kẹp néo cáp 4x(120) Theo yêu cầu E-HSMT 23 bộ
15 Kẹp néo cáp 4x(50-95) Theo yêu cầu E-HSMT 103 bộ
16 Kẹp néo cáp 4x(11-50) Theo yêu cầu E-HSMT 47 bộ
17 Kẹp néo cáp 2x(11-35) Theo yêu cầu E-HSMT 7 bộ
18 Móc néo cáp F20 Theo yêu cầu E-HSMT 175 cái
19 Xà 400V Xh1L Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
20 Xà tách nguồn 400V Xh4-16 sứ Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
21 Xà lệch néo cáp cột ly tâm XNC-L Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
22 Cô li ê néo cáp 2 cột ly tâm CNC-D Theo yêu cầu E-HSMT 7 bộ
23 Cô li ê néo cáp 2 cột ly tâm CNC-N Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
24 Sứ hạ thế A30N+ ty sứ F18x200 Theo yêu cầu E-HSMT 20 quả
25 Đai thép không rỉ 0,7x20mm Theo yêu cầu E-HSMT 795 mét
26 Khoá đai thép không rỉ Theo yêu cầu E-HSMT 530 cái
27 Tiếp địa Rhll-7,5 (cột mới) Theo yêu cầu E-HSMT 7 bộ
28 Tiếp địa Rhll-7,5 (bổ sung tại cột cũ) Theo yêu cầu E-HSMT 8 bộ
29 Tiếp địa Rhll-8,5 (cột mới) Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
30 Biển báo "Cột 2 nguồn điện" có phản quang Theo yêu cầu E-HSMT 16 cái
31 Cặp cáp Al( 25 - 150) 3 Bu lông Theo yêu cầu E-HSMT 16 cái
32 Tháo lắp lại hòm công tơ 1 pha H2 Theo yêu cầu E-HSMT 30 hộp
33 Tháo lắp lại hòm công tơ 1 pha H4 Theo yêu cầu E-HSMT 60 hộp
34 Tháo lắp lại hòm công tơ 3 pha H3F Theo yêu cầu E-HSMT 17 hộp
35 Tháo lắp lại tủ tụ bù Theo yêu cầu E-HSMT 3 tủ
36 Đánh lại số cột cũ Theo yêu cầu E-HSMT 220 vị trí
37 Tháo, câu đấu lại dây sau công tơ về hộ Theo yêu cầu E-HSMT 300 hộ
38 Tách nguồn ĐZ 400V Theo yêu cầu E-HSMT 16 vị trí
39 Băng dính (cuộn to) Theo yêu cầu E-HSMT 37 cuộn
40 Sơn trắng Theo yêu cầu E-HSMT 13 kg
41 Sơn đen Theo yêu cầu E-HSMT 9 kg
42 Chổi quét sơn Theo yêu cầu E-HSMT 22 cái
43 Bút lông Theo yêu cầu E-HSMT 22 cái
K HẠNG MỤC XÂY LẮP - TBA: Thiết bị A cấp B lắp đặt
1 Máy biến áp 250kVA- 10(22)/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 5 cái
2 Máy biến áp 250kVA- 35/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 cái
L HẠNG MỤC XÂY LẮP - TBA: Thiết bị B cấp và lắp đặt
1 Thu lôi van 24kV Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
2 Thu lôi van 42kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
M HẠNG MỤC XÂY LẮP - TBA: Thí nghiệm thiết bị B cấp
1 Chống sét van, điện áp 22-35kV Theo yêu cầu E-HSMT 18 Bộ 1 pha
N HẠNG MỤC XÂY LẮP - TBA: Vật liệu TBA A cấp B lắp đặt
1 Dây nhôm lõi thép ACSR 50/8 có mỡ trung tính Theo yêu cầu E-HSMT 90 mét
O HẠNG MỤC XÂY LẮP - TBA: Vật liệu TBA B cấp và lắp đặt
1 Cầu chì cắt có tải polymer 24KV loại 100A (Idc=22A) có cần ngắn hồ quang Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
2 Cầu chì cắt có tải polymer 35KV loại 100A (Idc=6A) có cần ngắn hồ quang Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
3 Cột bê tông ly tâm LT12-7.2 Theo yêu cầu E-HSMT 12 cột
4 Móng cột MT2 Tim cột 2,6 mét Theo yêu cầu E-HSMT 12 móng
5 Xà đỡ dây đỉnh trạm vào dọc XĐT-22kV Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
6 Xà néo dây đỉnh trạm vào dọc XNT-6 sứ-22kV Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
7 Xà đỡ dây đỉnh trạm vào dọc XĐT-35kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
8 Xà néo dây đỉnh trạm vào dọc XNT-6 sứ-35kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
9 Xà néo dây đỉnh trạm vào ngang XNT-II-6 sứ-22kV Tim cột 2.6 mét Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
10 Xà đỡ dây trung gian trên trạm treo 2 cột LT12 Tim cột 2.6 mét Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
11 Xà cầu chì tự rơi + thu lôi van trạm treo 2 cột LT12 Tim cột 2.6 mét Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
12 Xà đỡ dây trung gian dưới trạm treo 2 cột LT12 Tim cột 2.6 mét Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
13 Tay đỡ dây trung gian cách điện sứ 24kV (1 bộ/3 cái) Theo yêu cầu E-HSMT 10 bộ
14 Tay đỡ dây trung gian cách điện sứ 35kV (1 bộ/3 cái) Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
15 Xà đỡ máy biến áp trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
16 Xà đỡ ghế cách điện trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
17 Ghế cách điện trạm treo 2 cột LT Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
18 Côliê cổ sứ ghế trạm 24kV Theo yêu cầu E-HSMT 25 bộ
19 Côliê cổ sứ ghế trạm 35kV Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
20 Côliê đai cáp hạ thế Theo yêu cầu E-HSMT 24 bộ
21 Thang trèo+ giá đỡ thang trạm treo Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
22 Giá đỡ cáp hạ thế mặt MBA Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
23 Tiếp địa trạm treo RT-12 Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
24 Sứ gốm đứng 24kV đường rò 630mm (lắp cho ghế cách điện) Theo yêu cầu E-HSMT 55 cái
25 Ty sứ F20 x280 côn mạ kẽm Theo yêu cầu E-HSMT 55 cái
26 Sứ gốm đứng 35kV đường rò 875mm (lắp cho ghế cách điện) Theo yêu cầu E-HSMT 11 cái
27 Ty sứ F27 x430 côn mạ kẽm Theo yêu cầu E-HSMT 11 cái
28 Dây đồng bọc cách điện Cu/XLPE-12,7kV 1x50mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 90 mét
29 Dây đồng M95 Theo yêu cầu E-HSMT 18 mét
30 Đầu cốt đồng ép cáp 50 Theo yêu cầu E-HSMT 54 cái
31 Đầu cốt đồng ép cáp M95 Theo yêu cầu E-HSMT 12 cái
32 Dây đồng M35 Theo yêu cầu E-HSMT 24 mét
33 Đầu cốt đồng M35 Theo yêu cầu E-HSMT 12 cái
34 Nắp chụp chống sét van trung thế Silicon Theo yêu cầu E-HSMT 18 cái
35 Nắp chụp sứ MBT F120 Silicon Theo yêu cầu E-HSMT 18 cái
36 Biển cấm trạm biến áp (loại phản quang) KT: 360mm x 240mm Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
37 Biển đề tên trạm (loại phản quang) KT: 500mm x 350mm Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
38 Kè móng cột trạm Theo yêu cầu E-HSMT 1 vị trí
39 Xây bệ chân cột trạm Theo yêu cầu E-HSMT 5 vị trí
P HẠNG MỤC XÂY LẮP - Tủ 400V: Vật liệu A cấp B lắp đặt
1 Cáp 0,6/1kV- Cu/XLPE/PVC 1x95 Theo yêu cầu E-HSMT 210 mét
Q HẠNG MỤC XÂY LẮP - Tủ 400V: Vật liệu B cấp và lắp đặt
1 Vỏ tủ điện 400V loại 1 lộ treo sơn tĩnh điện + giá lắp tủ (KT: 1600x800x500) Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
2 Vôn kế 0 ÷ 450V Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
3 Biến dòng điện 400/5A (S ≥5VA; ccx: 0,5; n=1) Theo yêu cầu E-HSMT 18 cái
4 Ampe kế 0 ÷ 400/5A Theo yêu cầu E-HSMT 18 cái
5 Thu lôi hạ áp polymer HGZ-500V (1 bộ 3 cái) Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
6 áptômát tổng 3 pha 400A/450V (có điều chỉnh dòng), Icu ≥ 65kA (có điều chỉnh dòng) Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
7 áptômát 3 pha 250A/450V, Icu ≥ 42kA Theo yêu cầu E-HSMT 14 cái
8 Đầu cốt đồng ép cáp M95 Theo yêu cầu E-HSMT 84 cái
9 Cách điện bọc đầu cốt 95 (3 màu: vàng, xanh, đỏ) Theo yêu cầu E-HSMT 72 cái
10 Cách điện bọc đầu cốt 95 ( màu đen) Theo yêu cầu E-HSMT 12 cái
11 Thanh cái tổng 40x4 Theo yêu cầu E-HSMT 18 mét
12 Thanh cái lộ 30x3 Theo yêu cầu E-HSMT 12 mét
13 Bu lông F8x50 + rông đen Theo yêu cầu E-HSMT 54 cái
14 Cách điện đỡ thanh cái Theo yêu cầu E-HSMT 12 bộ
15 Cách điện bọc thanh cái Theo yêu cầu E-HSMT 30 mét
16 Vít F3x27 Theo yêu cầu E-HSMT 180 cái
17 Dây PVC ruột đồng mềm M10 Theo yêu cầu E-HSMT 18 mét
18 Dây đồng nhiều sợi PVC 1x 2,5mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 180 mét
19 ống nhựa xoắn F10 Theo yêu cầu E-HSMT 36 mét
20 Đầu cốt đồng F5 Theo yêu cầu E-HSMT 120 cái
21 Cốt nối thẳng M4 Theo yêu cầu E-HSMT 42 cái
22 Cốt nối thẳng M3 Theo yêu cầu E-HSMT 18 cái
23 Bu lông F8x40 + rông đen Theo yêu cầu E-HSMT 72 cái
24 Bu lông F6x20 + rông đen Theo yêu cầu E-HSMT 18 cái
25 Dây buộc nhựa dài 13cm (Utylux) Theo yêu cầu E-HSMT 60 cái
R HẠNG MỤC XÂY LẮP - Vật tư thu hồi Trung thế
1 Cột bê tông H8,5 Theo yêu cầu E-HSMT 1 cột
2 Xà trung thế XC31L-3T Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
3 Xà trung thế XC1n Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
4 Cách điện sứ đứng 15kV +ty sứ Theo yêu cầu E-HSMT 9 quả
S HẠNG MỤC XÂY LẮP - Vật tư thu hồi Hạ thế
1 Cột điện bê tông H6,5 Theo yêu cầu E-HSMT 18 cột
2 Cột điện bê tông H7.5 Theo yêu cầu E-HSMT 4 cột
3 Cột điện bê tông T7 Theo yêu cầu E-HSMT 3 cột
4 Cột điện bê tông T7,5 Theo yêu cầu E-HSMT 3 cột
5 Cột điện bê tông TĐ Theo yêu cầu E-HSMT 35 cột
6 Xà hạ thế Xh1 Theo yêu cầu E-HSMT 8 bộ
7 Xà hạ thế Xh42 Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
8 Sứ hạ thế A30N+ ty sứ Theo yêu cầu E-HSMT 48 quả
9 Dây cáp VX2x7 Theo yêu cầu E-HSMT 360 mét
10 Dây cáp VX4x11 Theo yêu cầu E-HSMT 68 mét
11 VX2x16 Theo yêu cầu E-HSMT 35 mét
12 VX2x25 Theo yêu cầu E-HSMT 718 mét
13 VX2x35 Theo yêu cầu E-HSMT 499 mét
14 VX4x25 Theo yêu cầu E-HSMT 157 mét
15 VX4x35 Theo yêu cầu E-HSMT 293 mét
16 VX4x50 Theo yêu cầu E-HSMT 384 mét
17 AV50 Theo yêu cầu E-HSMT 293 mét
18 AV70 Theo yêu cầu E-HSMT 879 mét
T Công trình: Cấy TBA Chống quá tải lưới Điện 0,4kV các xã An Bài, An Mỹ - HẠNG MỤC CHUNG
U Chi phí thí nghiệm - đường dây trung thế
1 Tiếp đất cột điện, cột thu lôi cột bê tông Theo yêu cầu E-HSMT 20 vị trí
2 Cách điện đứng, điện áp 24KV, 35KV Theo yêu cầu E-HSMT 68 Cái
3 Cách điện treo, để rời từng bát Theo yêu cầu E-HSMT 237 bát
4 Cầu chì tự rơi 24kV 3 pha Theo yêu cầu E-HSMT 2 Bộ 3 pha
V Chi phí thí nghiệm - Vật liệu TBA
1 Tiếp đất trạm biến áp, điện áp <=35KV Theo yêu cầu E-HSMT 3 Hệ thống
2 Cách điện đứng, điện áp 3-35KV Theo yêu cầu E-HSMT 60 Cái
3 Ampemet AC Theo yêu cầu E-HSMT 9 Cái
4 Vônmét AC Theo yêu cầu E-HSMT 3 Cái
5 Chống sét van, điện áp 500V Theo yêu cầu E-HSMT 9 Bộ 1 pha
6 áp tô mát 3 pha, dòng điện 400A Theo yêu cầu E-HSMT 3 Cái
7 áp tô mát 3 pha, dòng điện 250A Theo yêu cầu E-HSMT 8 Cái
8 Cầu chì tự rơi Theo yêu cầu E-HSMT 3 Bộ 3 pha
9 Kiểm định ban đầu biến dòng đo lường hạ áp Theo yêu cầu E-HSMT 9 máy
W Chi phí thí nghiệm - đường dây hạ thế
1 Tiếp đất cột điện Theo yêu cầu E-HSMT 4 vị trí
X HẠNG MỤC XÂY LẮP - Trung thế: Thiết bị A cấp B lắp đặt
1 Cảnh báo sự cố cho lưới điện 22kV trọn bộ<br/> - Bộ báo sự cố<br/> - Bộ thu phát tín hiệu<br/> - Dụng cụ lắp đặt<br/> - Giá đỡ gá lắp thiết bị<br/> - Tài liệu hướng dẫn lắp đặt vận hành Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
2 Cảnh báo sự cố cho lưới điện 35kV trọn bộ - Bộ báo sự cố - Bộ thu phát tín hiệu - Dụng cụ lắp đặt - Giá đỡ gá lắp thiết bị - Tài liệu hướng dẫn lắp đặt vận hành Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
Y HẠNG MỤC XÂY LẮP - Trung thế: Vật liệu A cấp B lắp đặt
1 Dây nhôm lõi thép ACSR 50/8 (có mỡ trung tính) Theo yêu cầu E-HSMT 3.945 mét
2 Kẹp quai loại 35 - 70mm2 loại 2 bulông Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
3 Hotline Al 95-120mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
4 Hợp chất chống oxi hóa Penetrox A-13 Theo yêu cầu E-HSMT 2 tuýp
Z HẠNG MỤC XÂY LẮP - Trung thế: Vật liệu B cấp và lắp đặt
1 Cầu chì tự rơi cắt có tải Polymer 24kV-100A (Idc=80A) Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
2 Cột bê tông li tâm T12-10.0 Theo yêu cầu E-HSMT 7 cột
3 Cột bê tông li tâm T14-9.2 Theo yêu cầu E-HSMT 6 cột
4 Cột bê tông li tâm T14-11.0 Theo yêu cầu E-HSMT 6 cột
5 Cột bê tông li tâm T18-9.2 Theo yêu cầu E-HSMT 2 cột
6 Cột bê tông li tâm T18-13.0 Theo yêu cầu E-HSMT 2 cột
7 Cột bê tông li tâm T20-13.0 Theo yêu cầu E-HSMT 6 cột
8 Móng cột MT2-14 Theo yêu cầu E-HSMT 6 móng
9 Móng cột MT4-12 Theo yêu cầu E-HSMT 3 móng
10 Móng cột MTĐ4-12 Theo yêu cầu E-HSMT 2 móng
11 Móng cột MTĐ3-14 Theo yêu cầu E-HSMT 3 móng
12 Móng cột MT3a-18 Theo yêu cầu E-HSMT 2 móng
13 Móng cột MTĐ5a-18 Theo yêu cầu E-HSMT 1 móng
14 Móng cột MTĐ5a-20 Theo yêu cầu E-HSMT 3 móng
15 Xà đỡ cầu chì tự rơi 1 cột LT12 24kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
16 Xà đỡ cầu chì tự rơi 1 cột LT XCRL+SI-SC Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
17 Xà đỡ dây 1 sứ XĐD- 1 sứ 22kV Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
18 Xà đỡ dây 3 sứ XĐD- 3 sứ 22kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
19 Xà đỡ thẳng XC1L Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
20 Xà néo góc XC31L Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
21 Xà néo sứ chuỗi XC42L-SC-NB Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
22 Xà rẽ nhánh 2 cột li tâm XCR2L-N-SC-NB Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
23 Xà đỡ dây 1 sứ XĐD- 1 sứ 35kV Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
24 Xà lệch 3 tầng X31L-3T Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
25 Xà néo cuối sứ chuỗi XC42nL-SC-NB Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
26 Xà néo X42L-3T-SC-NB Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
27 Giằng cột néo dây GCND (R=97) Theo yêu cầu E-HSMT 7 bộ
28 Giằng cột néo dây GCND (R=107) Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
29 Giằng cột néo dây GCND (R=118) Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
30 Giằng cột GC0 Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
31 Giằng cột GC1 Theo yêu cầu E-HSMT 9 bộ
32 Giằng cột GC2 Theo yêu cầu E-HSMT 7 bộ
33 Giằng cột GC3 Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
34 Giằng cột GC1a Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
35 Sứ đứng 24kV đường rò 550mm Theo yêu cầu E-HSMT 43 quả
36 Ty sứ côn mạ kẽm F20x280 Theo yêu cầu E-HSMT 43 cái
37 Sứ đứng 35kV đường rò 875mm Theo yêu cầu E-HSMT 25 quả
38 Ty sứ côn mạ kẽm F27x430 Theo yêu cầu E-HSMT 25 cái
39 Cách điện thủy tinh bát U70 đường rò 450mm Theo yêu cầu E-HSMT 237 bát
40 Móc treo chữ U MT- 7 Theo yêu cầu E-HSMT 132 cái
41 Khóa néo dây dẫn N-357 (loại 3 gudông) Theo yêu cầu E-HSMT 57 bộ
42 Mắt nối trung gian NG-7 Theo yêu cầu E-HSMT 48 cái
43 Vòng treo VT-7 Theo yêu cầu E-HSMT 48 cái
44 Mắt nối kép MN2-7 Theo yêu cầu E-HSMT 66 cái
45 Khánh đơn KG1-12 Theo yêu cầu E-HSMT 18 cái
46 Vòng treo đầu tròn (chữ U) QU-7 Theo yêu cầu E-HSMT 18 cái
47 Cặp cáp AC25-150mm2 (3 bulong) Theo yêu cầu E-HSMT 90 bộ
48 Đầu cốt đồng nhôm AM50 Theo yêu cầu E-HSMT 12 cái
49 Tiếp địa Rg Theo yêu cầu E-HSMT 20 bộ
50 Biển cấm trèo + đai thép (loại sơn phản quang) Theo yêu cầu E-HSMT 20 cái
51 Mỡ bò bôi ty sứ Theo yêu cầu E-HSMT 7 kg
52 Kè móng MT2 Theo yêu cầu E-HSMT 6 vị trí
53 Kè móng MTĐ3 Theo yêu cầu E-HSMT 3 vị trí
AA HẠNG MỤC XÂY LẮP - Hạ thế XDM: Vật liệu A cấp B lắp đặt
1 Cáp vặn xoắn ABC-XLPE 4x120 Theo yêu cầu E-HSMT 380 mét
2 Ghíp cáp vặn xoắn 2 bulông (VX70-120mm2) (Ghíp lệch) Theo yêu cầu E-HSMT 40 bộ
AB HẠNG MỤC XÂY LẮP - Hạ thế XDM: Vật liệu B cấp và lắp đặt
1 Cột điện bê tông ly tâm T8,5-11.0 (Fng=190) Theo yêu cầu E-HSMT 4 cột
2 Cột điện bê tông ly tâm T10-4.3 (Fng=190) Theo yêu cầu E-HSMT 1 cột
3 Cột điện bê tông ly tâm T10-11.0 (Fng=190) Theo yêu cầu E-HSMT 2 cột
4 Móng cột Mh3 Theo yêu cầu E-HSMT 6 móng
5 Móng cột Mh2a Theo yêu cầu E-HSMT 1 móng
6 Móng cột MhĐ3a Theo yêu cầu E-HSMT 2 móng
7 Kẹp néo cáp 4x120 Theo yêu cầu E-HSMT 27 bộ
8 Móc néo cáp F20 Theo yêu cầu E-HSMT 25 cái
9 Khoá đai thép không rỉ Theo yêu cầu E-HSMT 50 cái
10 Đầu cốt đồng nhôm AM120 Theo yêu cầu E-HSMT 32 cái
11 Phá dỡ đường bê tông dày 15mm để đúc móng Mh3 Theo yêu cầu E-HSMT 1,44 m3
12 Phá dỡ và hoàn trả đường bê tông dày 15mm để đúc móng Mh2a Theo yêu cầu E-HSMT 0,18 m3
13 Phá dỡ và hoàn trả đường bê tông dày 15mm để đúc móng MhĐ3a Theo yêu cầu E-HSMT 0,96 m3
AC HẠNG MỤC XÂY LẮP - Hạ thế CT: Vật liệu A cấp B lắp đặt
1 Cáp vặn xoắn ABC-XLPE 4x70 Theo yêu cầu E-HSMT 137,7 mét
2 Cáp vặn xoắn ABC-XLPE 4x120 Theo yêu cầu E-HSMT 1.231,6 mét
3 Cáp Cu/XLPE/PVC 2x4 Theo yêu cầu E-HSMT 180 mét
4 Cáp 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC/ATA/PVC 2x7 Theo yêu cầu E-HSMT 72 mét
5 Cáp 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC/ATA/PVC 2x11 Theo yêu cầu E-HSMT 111 mét
6 Cáp 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x16+1x10 Theo yêu cầu E-HSMT 26 mét
7 Ghíp cáp vặn xoắn 1 bulông (VX25-120mm2) Theo yêu cầu E-HSMT 142 bộ
8 Ghíp cáp vặn xoắn 2 bulông (VX70-120mm2) (Ghíp lệch) Theo yêu cầu E-HSMT 98 bộ
AD HẠNG MỤC XÂY LẮP - Hạ thế CT: Vật liệu B cấp và lắp đặt
1 Cột điện bê tông ly tâm T8,5- 5.0 (Fng=190) Theo yêu cầu E-HSMT 13 cột
2 Cột điện bê tông ly tâm T8,5-11.0 (Fng=190) Theo yêu cầu E-HSMT 2 cột
3 Cột điện bê tông ly tâm T10-4.3 (Fng=190) Theo yêu cầu E-HSMT 1 cột
4 Cột điện bê tông ly tâm T10-11.0 (Fng=190) Theo yêu cầu E-HSMT 1 cột
5 Cột điện bê tông ly tâm T12-9.0 Theo yêu cầu E-HSMT 2 cột
6 Móng cột Mh3 Theo yêu cầu E-HSMT 7 móng
7 Móng cộ MhĐ2 Theo yêu cầu E-HSMT 2 móng
8 Móng cột Mh4a Theo yêu cầu E-HSMT 1 móng
9 Móng cột Mh2a Theo yêu cầu E-HSMT 1 móng
10 Móng cột MhĐ3a Theo yêu cầu E-HSMT 1 móng
11 Tháo lắp lại cáp VX4x120 Theo yêu cầu E-HSMT 209 mét
12 Kẹp néo cáp 4x120 Theo yêu cầu E-HSMT 95 bộ
13 Kẹp néo cáp 4x(50-95) Theo yêu cầu E-HSMT 11 bộ
14 Kẹp néo cáp 4x(11-50) Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
15 Móc néo cáp F20 Theo yêu cầu E-HSMT 105 cái
16 Đai thép không rỉ 0,75x19mm Theo yêu cầu E-HSMT 486 mét
17 Khoá đai thép không rỉ Theo yêu cầu E-HSMT 274 cái
18 Đầu cốt đồng nhôm AM120 Theo yêu cầu E-HSMT 4 cái
19 Tiếp địa Rhll-7,5 Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
20 Tiếp địa Rhll-8,5 Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
21 Tiếp địa Rhll-10 Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
22 Côliê néo cáp 2 cột li tâm (Côliê-2LT-D) Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
23 Xà tách nguồn Xh4-16 sứ Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
24 Sứ A30N+ ty sứ F18x200 Theo yêu cầu E-HSMT 32 quả
25 Cặp cáp AC25-150mm2 (3 bulong) Theo yêu cầu E-HSMT 36 bộ
26 Nắp chụp đầu cáp Theo yêu cầu E-HSMT 40 cái
27 Tháo, lắp lại hộp công tơ H2 Theo yêu cầu E-HSMT 11 hộp
28 Tháo, lắp lại hộp công tơ H4 Theo yêu cầu E-HSMT 17 hộp
29 Tháo, lắp lại hộp công tơ H3 pha Theo yêu cầu E-HSMT 4 hộp
30 Tháo, câu đấu lại cáp sau công tơ về hộ Theo yêu cầu E-HSMT 94 hộ
31 Dây đồng bọc 1x4mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 55 mét
32 Dây đai nhựa chiều dài 30cm Theo yêu cầu E-HSMT 264 cái
33 Đai treo cáp về hộ Theo yêu cầu E-HSMT 11 bộ
34 Băng dính cách điện Theo yêu cầu E-HSMT 4,2 cuộn
35 Biển báo "Cột 2 nguồn điện" có phản quang Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
36 Nhân công tách nguồn Theo yêu cầu E-HSMT 6 vị trí
37 Phá dỡ đường bê tông dày 15mm để đúc móng Mh3 Theo yêu cầu E-HSMT 1,68 m3
38 Phá dỡ đường bê tông dày 15mm để đúc móng MhĐ2 Theo yêu cầu E-HSMT 0,756 m3
39 Phá dỡ và hoàn trả đường bê tông dày 15mm để đúc móng Mh4a Theo yêu cầu E-HSMT 0,324 m3
40 Phá dỡ và hoàn trả đường bê tông dày 15mm để đúc móng Mh2a Theo yêu cầu E-HSMT 0,18 m3
41 Phá dỡ và hoàn trả đường bê tông dày 15mm để đúc móng MhĐ3a Theo yêu cầu E-HSMT 0,48 m3
42 Đánh lại số cột cũ Theo yêu cầu E-HSMT 330 vị trí
43 Sơn trắng Theo yêu cầu E-HSMT 20 kg
44 Sơn đen Theo yêu cầu E-HSMT 13 kg
45 Chổi quét sơn Theo yêu cầu E-HSMT 15 cái
46 Bút lông Theo yêu cầu E-HSMT 15 kg
AE HẠNG MỤC XÂY LẮP - TBA: Thiết bị A cấp B lắp đặt
1 Máy biến áp 250kVA- 10(22)/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 2 cái
2 Máy biến áp 250kVA- 35/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 cái
AF HẠNG MỤC XÂY LẮP - TBA: Thiết bị B cấp và lắp đặt
1 Thu lôi van 24kV Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
2 Thu lôi van 42kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
AG HẠNG MỤC XÂY LẮP - TBA: Thí nghiệm thiết bị B cấp
1 Chống sét van, điện áp 22-35KV Theo yêu cầu E-HSMT 9 Bộ 1 pha
AH HẠNG MỤC XÂY LẮP - TBA: Vật liệu TBA A cấp B lắp đặt
1 Dây nhôm lõi thép ACSR 50/8.0 (có mỡ trung tính) Theo yêu cầu E-HSMT 45 mét
AI HẠNG MỤC XÂY LẮP - TBA: Vật liệu TBA B cấp và lắp đặt
1 Cột bê tông ly tâm LT12-7.2 Theo yêu cầu E-HSMT 6 côt
2 Móng cột MT2 (Tim cột 2,6m) Theo yêu cầu E-HSMT 6 móng
3 Cầu chì cắt có tải polymer 24KV loại 100A (Idc=22A) Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
4 Cầu chì cắt có tải polymer 35KV loại 100A (Idc=6A) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
5 Xà đỡ dây đỉnh trạm dọc 2 cột LT Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
6 Xà néo dây đỉnh trạm dọc 2 cột LT Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
7 Xà đỡ dây trung gian trên trạm treo 2 cột LT12 (Tim cột 2,6m) Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
8 Xà cầu chì tự rơi +TLV trạm treo 2 cột LT12 (Tim cột 2,6m) Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
9 Xà đỡ dây trung gian dưới trạm treo 2 cột LT12 (Tim cột 2,6m) Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
10 Tay đỡ dây trung gian 35(24)kV (1 bộ/ 3 cái) Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
11 Xà đỡ máy biến áp trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
12 Xà đỡ ghế cách điện trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
13 Ghế cách điện trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
14 Côliê cổ sứ ghế 35(22)kV trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 15 bộ
15 Giá đỡ cáp hạ thế mặt MBA Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
16 Côliê đai cáp hạ thế Theo yêu cầu E-HSMT 12 bộ
17 Thang trèo+ giá đỡ thang trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
18 Tiếp địa trạm treo RT-12 Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
19 Sứ đứng 24kV đường rò 550mm Theo yêu cầu E-HSMT 40 cái
20 Ty sứ côn mạ kẽm F20 x280 Theo yêu cầu E-HSMT 40 cái
21 Sứ đứng 35kV đường rò 875mm Theo yêu cầu E-HSMT 20 cái
22 Ty sứ côn mạ kẽm F27x430 Theo yêu cầu E-HSMT 20 cái
23 Dây đồng bọc cách điện Cu/XLPE-12,7kV 1x50mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 45 mét
24 Dây đồng M95 Theo yêu cầu E-HSMT 9 mét
25 Đầu cốt đồng ép cáp 50 Theo yêu cầu E-HSMT 27 cái
26 Đầu cốt đồng ép cáp M95 Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
27 Dây đồng M35 Theo yêu cầu E-HSMT 12 mét
28 Đầu cốt đồng M35 Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
29 Cặp cáp AC25-150mm2 (3 bulong) Theo yêu cầu E-HSMT 27 bộ
30 Đầu cốt đồng nhôm AM50 Theo yêu cầu E-HSMT 18 cái
31 Nắp chụp chống sét van trung thế Silicon Theo yêu cầu E-HSMT 9 cái
32 Nắp chụp sứ MBT F120 Silicon Theo yêu cầu E-HSMT 9 cái
33 Biển cấm trạm biến áp (loại phản quang) (KT: 360mm x 240mm) Theo yêu cầu E-HSMT 3 cái
34 Biển đề tên trạm (loại phản quang) (KT: 500mm x 350mm) Theo yêu cầu E-HSMT 3 cái
35 Xây bệ chân cột trạm Theo yêu cầu E-HSMT 3 bệ
36 Kè móng MT2 Theo yêu cầu E-HSMT 2 vị trí
AJ HẠNG MỤC XÂY LẮP - Tủ 400V: Vật liệu A cấp B lắp đặt
1 Cáp 0,6/1kV- Cu/XLPE/PVC 1x95 Theo yêu cầu E-HSMT 105 mét
AK HẠNG MỤC XÂY LẮP - Tủ 400V: Vật liệu B cấp và lắp đặt
1 Vỏ tủ điện 400V loại 1 lộ treo sơn tĩnh điện (KT: 1600x800x500) Theo yêu cầu E-HSMT 3 cái
2 Vôn kế 0÷500V Theo yêu cầu E-HSMT 3 cái
3 Biến dòng điện 400/5A (S ≥5VA; ccx: 0,5; n=1) Theo yêu cầu E-HSMT 9 cái
4 Ampe kế 0÷400/5A Theo yêu cầu E-HSMT 9 cái
5 Thu lôi hạ áp polymer HGZ-500V (1 bộ 3 cái) Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
6 áptômát tổng 3 pha 400A/450V, Icu ≥ 65kA (có điều chỉnh dòng) Theo yêu cầu E-HSMT 3 cái
7 áptômát lộ 3 pha 250A/450V, Icu ≥ 42kA Theo yêu cầu E-HSMT 8 cái
8 Đầu cốt đồng ép cáp M95 Theo yêu cầu E-HSMT 42 cái
9 Cách điện bọc đầu cốt các loại (3 màu: vàng, xanh, đỏ) Theo yêu cầu E-HSMT 36 cái
10 Cách điện bọc đầu cốt 95 ( màu đen) Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
11 Thanh cái tổng 40x4 Theo yêu cầu E-HSMT 9 mét
12 Thanh cái lộ 30x3 Theo yêu cầu E-HSMT 6 mét
13 Bu lông F8x50 + rông đen Theo yêu cầu E-HSMT 27 cái
14 Cách điện đỡ thanh cái Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
15 Cách điện bọc thanh cái Theo yêu cầu E-HSMT 15 mét
16 Vít F3x27 Theo yêu cầu E-HSMT 90 cái
17 Dây PVC ruột đồng mềm M10 Theo yêu cầu E-HSMT 9 mét
18 Dây đồng nhiều sợi PVC 1x 2,5mm2 (3 màu) Theo yêu cầu E-HSMT 90 mét
19 ống nhựa xoắn F10 Theo yêu cầu E-HSMT 18 mét
20 Đầu cốt đồng F5 Theo yêu cầu E-HSMT 60 cái
21 Cốt nối thẳng M4 Theo yêu cầu E-HSMT 21 cái
22 Cốt nối thẳng M3 Theo yêu cầu E-HSMT 9 cái
23 Bu lông F8x40 + rông đen Theo yêu cầu E-HSMT 36 cái
24 Bu lông F6x20 + rông đen Theo yêu cầu E-HSMT 9 cái
25 Dây buộc nhựa dài 13cm (Utylux) Theo yêu cầu E-HSMT 30 cái
26 Băng dính cách điện cuộn to Theo yêu cầu E-HSMT 6 cuộn
AL HẠNG MỤC XÂY LẮP - Vật tư thu hồi Hạ thế
1 Cột bê tông tự đúc Theo yêu cầu E-HSMT 4 cột
2 Cột bê tông H6,5 Theo yêu cầu E-HSMT 2 cột
3 Cột bê tông H7,5 Theo yêu cầu E-HSMT 19 cột
4 Cáp Muyle đồng 2x7 Theo yêu cầu E-HSMT 21 mét
5 Cáp Muyle đồng 2x11 Theo yêu cầu E-HSMT 18 mét
6 Cáp Cu/XLPE/PVC 3x16+1x10 Theo yêu cầu E-HSMT 12 mét
7 Cáp vặn xoắn 4x35 Theo yêu cầu E-HSMT 625 mét
8 Cáp vặn xoắn 4x50 Theo yêu cầu E-HSMT 381 mét
9 Cáp vặn xoắn 4x95 Theo yêu cầu E-HSMT 542 mét
10 Cáp vặn xoắn 4x120 Theo yêu cầu E-HSMT 386 mét
11 Xà đỡ Xh1 Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
12 Sứ + ty sứ Theo yêu cầu E-HSMT 8 quả
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->