Gói thầu: Xây lắp và cung cấp thiết bị còn lại

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200116125-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Thái Bình - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
Tên gói thầu Xây lắp và cung cấp thiết bị còn lại
Số hiệu KHLCNT 20200109313
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Tín dụng thương mại
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-09 08:55:00 đến ngày 2020-01-20 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 5,772,758,203 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 86,000,000 VNĐ ((Tám mươi sáu triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Công trình: Cấy TBA chống quá tải lưới điện khu vực các xã Nam Thắng, Nam Hải, Đông Xuyên, Tây Giang - huyện Tiền Hải năm 2020 - HẠNG MỤC CHUNG
1 Chi phí lán trại tạm tại hiện trường Theo yêu cầu E-HSMT 1 Khoản
2 Chi phí công tác không xác định được khối lượng thiết kế Theo yêu cầu E-HSMT 1 Khoản
B Chi phí thí nghiệm - đường dây trung thế
1 Thí nghiệm tiếp địa đường dây trung thế Theo yêu cầu E-HSMT 12 vị trí
2 Thí nghiệm cách điện đứng, điện áp 3-35kV Theo yêu cầu E-HSMT 56 Cái
3 Thí nghiệm cách điện treo, để rời từng bát Theo yêu cầu E-HSMT 96 bát
C Chi phí thí nghiệm - Vật liệu TBA
1 Thí nghiệm tiếp đất trạm biến áp Theo yêu cầu E-HSMT 4 Hệ thống
2 Thí nghiệm cách điện đứng, điện áp 3-35kV Theo yêu cầu E-HSMT 80 Cái
3 Thí nghiệm Ampemet Theo yêu cầu E-HSMT 12 Cái
4 Thí nghiệm Vônmét Theo yêu cầu E-HSMT 4 Cái
5 Thí nghiệm chống sét van hạ thế Theo yêu cầu E-HSMT 12 Bộ 1 pha
6 Thí nghiệm Áp tô mát 3 pha, dòng điện 300-<500A Theo yêu cầu E-HSMT 4 Cái
7 Thí nghiệm Áp tô mát, dòng điện <300A Theo yêu cầu E-HSMT 8 Cái
8 Thí nghiệm cầu chì tự rơi 22-35kV (bộ 3 pha) Theo yêu cầu E-HSMT 4 Bộ
D Chi phí thí nghiệm - đường dây hạ thế
1 Thí nghiệm tiếp địa đường dây hạ thế Theo yêu cầu E-HSMT 7 Cái
2 Kiểm định ban đầu biến dòng đo lường hạ áp Theo yêu cầu E-HSMT 12 Cái
E HẠNG MỤC XÂY LẮP - Trung thế: Vật liệu A cấp B lắp đặt
1 Dây nhôm lõi thép ACSR 50/8 ( có mỡ trung tính) Theo yêu cầu E-HSMT 1.882 mét
2 Kẹp quai 35-70mm2 loại bu lông Theo yêu cầu E-HSMT 9 bộ
3 Hotline Al 95-120mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 9 bộ
4 Hợp chất chống ô xi hóa Penetrox Theo yêu cầu E-HSMT 3 tuýp
F HẠNG MỤC XÂY LẮP - Trung thế: Vật liệu B cấp và lắp đặt
1 Cột bê tông litâm LT12-10.0 Theo yêu cầu E-HSMT 2 cột
2 Cột bê tông litâm LT14-9.2 (G6+N8) Theo yêu cầu E-HSMT 4 cột
3 Cột bê tông litâm LT14-11.0 (G6+N8) Theo yêu cầu E-HSMT 2 cột
4 Cột bê tông litâm LT14-13.0 (G6+N8) Theo yêu cầu E-HSMT 2 cột
5 Cột bê tông litâm LT16-9.2 (G8+N8) Theo yêu cầu E-HSMT 1 cột
6 Cột bê tông litâm LT16-13.0 (G8+N8) Theo yêu cầu E-HSMT 5 cột
7 Móng cột MT2-14 Theo yêu cầu E-HSMT 4 móng
8 Móng cột MT2-16 Theo yêu cầu E-HSMT 1 móng
9 Móng cột MT4-12 Theo yêu cầu E-HSMT 2 móng
10 Móng cột MT5-16 Theo yêu cầu E-HSMT 1 móng
11 Móng cột MTĐ3-14 Theo yêu cầu E-HSMT 1 móng
12 Móng cột MTĐ5-14 Theo yêu cầu E-HSMT 1 móng
13 Móng cột MTĐ5-16 Theo yêu cầu E-HSMT 2 móng
14 Xà đỡ dây 1 sứ XĐD-1 sứ (35kV) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
15 Xà néo góc 3 tầng XC31L-3T Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
16 Xà néo góc XC31nL Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
17 Xà néo cuối 3 tầng sứ chuỗi XC42L-3T-SC-NB Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
18 Xà néo cuối sứ chuỗi XC42nL-SC-NB Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
19 Xà rẽ nhánh sứ chuỗi XCR2LN-SC-NB Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
20 Xà rẽ nhánh XCrL-3 sứ Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
21 Xà néo góc 3 tầng X31L-3T Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
22 Xà néo góc X31nL Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
23 Xà néo cuối 3 tầng sứ chuỗi X42L-3T-SC-NB Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
24 Xà rẽ nhánh XRL-SC Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
25 Giằng cột GC0 Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
26 Giằng cột GC1+GC2 Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
27 Giằng cột GC1+GC2+GC3 Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
28 Sứ đứng 24KV(chiều dài đường rò 630mm) Theo yêu cầu E-HSMT 42 quả
29 Ty sứ F20x280 Theo yêu cầu E-HSMT 42 cái
30 Sứ đứng 35KV (chiều dài đường rò 875mm) Theo yêu cầu E-HSMT 14 quả
31 Ty sứ F27x430 Theo yêu cầu E-HSMT 14 cái
32 Cách điện thủy tinh U-70 BP, chiều dài đường rò 450mm (96 bát) Theo yêu cầu E-HSMT 27 chuỗi
33 Khoá néo dây N-357(3 gudông) Theo yêu cầu E-HSMT 27 bộ
34 Móc treo chữ U MT-7 Theo yêu cầu E-HSMT 54 cái
35 Vòng treo VT-7 Theo yêu cầu E-HSMT 27 cái
36 Mắt nối trung gian NG7 Theo yêu cầu E-HSMT 27 cái
37 Mắt nối kép MN2-7 Theo yêu cầu E-HSMT 27 cái
38 Cặp cáp AC25-150(3 bulông) Theo yêu cầu E-HSMT 129 bộ
39 Tiếp địa Rg Theo yêu cầu E-HSMT 12 bộ
40 Biển cấm trèo Theo yêu cầu E-HSMT 12 cái
G HẠNG MỤC XÂY LẮP - Hạ thế XDM: Vật liệu A cấp B lắp đặt
1 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x120mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 351 mét
2 Ghíp kép bọc cáp VX 70-120/70-120, 2 bulon Theo yêu cầu E-HSMT 40 bộ
H HẠNG MỤC XÂY LẮP - Hạ thế XDM: Vật liệu B cấp và lắp đặt
1 Cột điện bê tông ly tâm LT8,5 - 4.3(Fn=190) Theo yêu cầu E-HSMT 3 cột
2 Cột điện bê tông ly tâm LT8,5 - 5.0(Fn=190) Theo yêu cầu E-HSMT 6 cột
3 Cột điện bê tông ly tâm LT8,5 - 11.0(Fn=190) Theo yêu cầu E-HSMT 2 cột
4 Móng cột Mh1 Theo yêu cầu E-HSMT 1 móng
5 Móng cột Mh2 Theo yêu cầu E-HSMT 2 móng
6 Móng cột Mh4a Theo yêu cầu E-HSMT 2 móng
7 Móng cột MhĐ2 Theo yêu cầu E-HSMT 3 móng
8 Phá dỡ đường bê tông Theo yêu cầu E-HSMT 5,1 m3
9 Kẹp néo cáp 4x120 Theo yêu cầu E-HSMT 21 bộ
10 Kẹp néo cáp 2x35 Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
11 Móc néo cáp F20 Theo yêu cầu E-HSMT 22 cái
12 Đai thép không rỉ 0,75x19mm Theo yêu cầu E-HSMT 66 mét
13 Khoá đai thép không rỉ Theo yêu cầu E-HSMT 44 cái
14 Tiếp địa Rhll-8,5 Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
15 Xà Xh42L Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
16 Xà Xh42L/2 Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
17 Sứ A30N Theo yêu cầu E-HSMT 10 quả
18 Bu lông ty sứ F18x200 Theo yêu cầu E-HSMT 10 cái
19 Côliê néo cáp 2 cột li tâm Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
I HẠNG MỤC XÂY LẮP - Hạ thế CT: Vật liệu A cấp B lắp đặt
1 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x120mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 1.291 m
2 Ghíp cáp vặn xoắn 6-70/25-120, 1 bulon Theo yêu cầu E-HSMT 92 bộ
3 Ghíp kép bọc cáp VX 70-120/70-120, 2 bulon Theo yêu cầu E-HSMT 100 bộ
4 Cáp Cu/XLPE/PVC 2x4 Theo yêu cầu E-HSMT 60 m
J HẠNG MỤC XÂY LẮP - Hạ thế CT: Vật liệu B cấp và lắp đặt
1 Cột điện bê tông ly tâm LT8,5 - 4.3(Fn=190) Theo yêu cầu E-HSMT 6 cột
2 Cột điện bê tông ly tâm LT8,5 - 11.0(Fn=190) Theo yêu cầu E-HSMT 3 cột
3 Móng cột Mh1 Theo yêu cầu E-HSMT 2 móng
4 Móng cột Mh2 Theo yêu cầu E-HSMT 4 móng
5 Móng cột Mh4a Theo yêu cầu E-HSMT 3 móng
6 Phá dỡ đường bê tông Theo yêu cầu E-HSMT 3,1 m3
7 Kẹp néo cáp 4x120 Theo yêu cầu E-HSMT 77 bộ
8 Kẹp néo cáp 2x35 Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
9 Móc néo cáp F20 Theo yêu cầu E-HSMT 78 cái
10 Đai thép không rỉ 0,75x19mm Theo yêu cầu E-HSMT 297 mét
11 Khoá đai thép không rỉ Theo yêu cầu E-HSMT 198 cái
12 Nắp chụp đầu cáp Theo yêu cầu E-HSMT 88 cái
13 Tiếp địa Rhll-8,5 Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
14 Tiếp địa Rhll-7,5 Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
15 Xà néo cuối Xh41L Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
16 Xà néo cuối Xh4L/2-Lệch Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
17 Xà néo góc Xh32L-16 sứ Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
18 Xà néo cuối 16 sứ Xh41-16 sứ Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
19 Xà néo cuối 16 sứ Xh41-16 sứ lệch Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
20 Xà néo cuối 16 sứ Xh41L-16 sứ lệch Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
21 Sứ A30N Theo yêu cầu E-HSMT 90 quả
22 Bu lông ty sứ F18x200 Theo yêu cầu E-HSMT 90 cái
23 Tháo lắp tủ tụ bù 0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 tủ
24 Tháo lắp lại hộp công tơ 1 pha H2 Theo yêu cầu E-HSMT 10 hộp
25 Tháo lắp lại hộp công tơ 1 pha H4 Theo yêu cầu E-HSMT 10 hộp
26 Tháo lắp lại hộp H3fa Theo yêu cầu E-HSMT 1 hộp
27 Đầu cốt đồng nhôm AM120 Theo yêu cầu E-HSMT 32 cái
28 Tháo, lắp lại cáp vào hộp công tơ các loại Theo yêu cầu E-HSMT 126 mét
29 Câu đấu lại dây sau công tơ Theo yêu cầu E-HSMT 61 hộ
30 Băng dính cách điện Theo yêu cầu E-HSMT 11 cuộn
31 Biển báo "Cột 2 nguồn điện" Theo yêu cầu E-HSMT 9 cái
32 Nhân công tách nguồn Theo yêu cầu E-HSMT 9 vị trí
33 Đánh lại số cột Theo yêu cầu E-HSMT 110 vị trí
34 Cặp cáp AC25-150(3 bulông) Theo yêu cầu E-HSMT 104 bộ
35 Sơn trắng Theo yêu cầu E-HSMT 3 kg
36 Sơn đen Theo yêu cầu E-HSMT 1 kg
37 Chổi quét sơn Theo yêu cầu E-HSMT 22 cái
K HẠNG MỤC XÂY LẮP - TBA: Thiết bị A cấp B lắp đặt
1 MBA 250kVA-35/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 Cái
2 MBA 250kVA-10(22)/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 3 Cái
L HẠNG MỤC XÂY LẮP - TBA: Thiết bị B cấp và lắp đặt
1 Chống sét van 42kV (bộ 3 pha) Theo yêu cầu E-HSMT 1 Bộ
2 Chống sét van 24kV (bộ 3 pha) Theo yêu cầu E-HSMT 3 Bộ
M HẠNG MỤC XÂY LẮP - TBA: Thí nghiệm thiết bị B cấp
1 Chống sét van, điện áp 22-35KV Theo yêu cầu E-HSMT 12 Bộ 1 pha
N HẠNG MỤC XÂY LẮP - TBA: Vật liệu TBA A cấp B lắp đặt
1 Dây nhôm lõi thép ACSR 50/8 Theo yêu cầu E-HSMT 60 mét
O HẠNG MỤC XÂY LẮP - TBA: Vật liệu TBA B cấp và lắp đặt
1 Cột bê tông ly tâm LT12-7.2 Theo yêu cầu E-HSMT 8 cột
2 Móng cột MT12 Theo yêu cầu E-HSMT 8 móng
3 Cầu chì cắt có tải polymer 24KV loại 100A (Idc=21A) Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
4 Cầu chì cắt có tải polymer 35KV loại 100A (Idc=6A) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
5 Xà đỡ dây đỉnh trạm Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
6 Xà néo dây đỉnh trạm Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
7 Xà đỡ dây trung gian trên trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
8 Xà cầu chì tự rơi + thu lôi van trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
9 Xà đỡ dây trung gian dưới trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
10 Tay đỡ dây trung gian 22kV Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
11 Tay đỡ dây trung gian 35kV Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
12 Xà đỡ máy biến áp trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
13 Xà đỡ ghế cách điện trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
14 Ghế cách điện 24(35)kV trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
15 Côliê cổ sứ ghế 22kV trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 15 bộ
16 Côliê cổ sứ ghế 35kV trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
17 Côliê đai cáp hạ thế Theo yêu cầu E-HSMT 16 bộ
18 Thang trèo+ giá đỡ thang trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
19 Giá đỡ cáp hạ thế mặt MBA Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
20 Tiếp địa trạm treo RT-12 Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
21 Sứ đứng 24kV (chiều dài đường rò 630mm) Theo yêu cầu E-HSMT 60 cái
22 Ty sứ F20 x280 Theo yêu cầu E-HSMT 60 cái
23 Sứ gốm đứng 35kV (chiều dài đường rò 450mm) Theo yêu cầu E-HSMT 20 cái
24 Ty sứ F27 x430 Theo yêu cầu E-HSMT 20 cái
25 Dây đồng bọc cách điện Cu/XLPE-12,7kV 1x50mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 60 mét
26 Dây đồng M95 Theo yêu cầu E-HSMT 12 mét
27 Đầu cốt đồng ép cáp 95 Theo yêu cầu E-HSMT 8 cái
28 Đầu cốt đồng M50 Theo yêu cầu E-HSMT 12 cái
29 Đầu cốt đồng nhôm AM50 Theo yêu cầu E-HSMT 24 cái
30 Dây đồng M35 Theo yêu cầu E-HSMT 16 mét
31 Đầu cốt đồng M35 Theo yêu cầu E-HSMT 8 cái
32 Cặp cáp AC25-150mm2 (loại 3 bulông) Theo yêu cầu E-HSMT 36 cái
33 Nắp chụp chống sét van trung thế Silicon Theo yêu cầu E-HSMT 12 cái
34 Nắp chụp MBT F120 Silicon Theo yêu cầu E-HSMT 12 cái
35 Biển cấm trạm biến áp (loại phản quang) Theo yêu cầu E-HSMT 4 cái
36 Biển đề tên trạm (loại phản quang) Theo yêu cầu E-HSMT 4 cái
37 Xây bệ chân cột trạm (trạm 2 cột LT12) Theo yêu cầu E-HSMT 4 bệ
P HẠNG MỤC XÂY LẮP - Tủ 400V: Vật liệu A cấp B lắp đặt
1 Cáp,6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x95 Theo yêu cầu E-HSMT 140 mét
Q HẠNG MỤC XÂY LẮP - Tủ 400V: Vật liệu B cấp và lắp đặt
1 Vỏ tủ điện 400V loại 1 lộ treo sơn tĩnh điện + giá lắp tủ KT: 1800x600x500 Theo yêu cầu E-HSMT 4 cái
2 Vôn kế 0 - 450V Theo yêu cầu E-HSMT 4 cái
3 Biến dòng điện 400/5A Theo yêu cầu E-HSMT 12 cái
4 Ampe kế 0 - 400/5A Theo yêu cầu E-HSMT 12 cái
5 Thu lôi hạ áp polymer HGZ-500V Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
6 Áp tô mát tổng 3 pha 400A/450V, Icu>=65kA, có điều chỉnh dòng Theo yêu cầu E-HSMT 4 cái
7 Áp tô mát 3 pha 250A/400V, Icu>=42kA Theo yêu cầu E-HSMT 8 cái
8 Đầu cốt đồng ép cáp M95 Theo yêu cầu E-HSMT 56 cái
9 Cách điện bọc đầu cốt 95 (4 màu: vàng, xanh, đỏ, đen) Theo yêu cầu E-HSMT 56 cái
10 Thanh cái tổng 40x4 Theo yêu cầu E-HSMT 12 mét
11 Thanh cái tổng 30x3 Theo yêu cầu E-HSMT 8 mét
12 Bu lông F8x50 + rông đen Theo yêu cầu E-HSMT 36 cái
13 Cách điện đỡ thanh cái Theo yêu cầu E-HSMT 8 bộ
14 Cách điện bọc thanh cái Theo yêu cầu E-HSMT 20 mét
15 Vít F3x27 Theo yêu cầu E-HSMT 120 cái
16 Dây PVC ruột đồng mềm M10 Theo yêu cầu E-HSMT 12 mét
17 Dây đồng nhiều sợi PVC 1x 2,5mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 120 mét
18 ống nhựa xoắn F10 Theo yêu cầu E-HSMT 24 mét
19 Đầu cốt đồng F5 Theo yêu cầu E-HSMT 80 cái
20 Cốt nối thẳng M4 Theo yêu cầu E-HSMT 28 cái
21 Cốt nối thẳng M3 Theo yêu cầu E-HSMT 12 cái
22 Bu lông F8x40 + rông đen Theo yêu cầu E-HSMT 48 cái
23 Bu lông F6x20 + rông đen Theo yêu cầu E-HSMT 12 cái
24 Dây buộc nhựa dài 13cm (Utylux) Theo yêu cầu E-HSMT 40 cái
25 Băng dính cách điện cuộn to Theo yêu cầu E-HSMT 8 cuộn
R HẠNG MỤC XÂY LẮP - Vật tư thu hồi Trung thế
1 Cột bê tông litâm LT10A Theo yêu cầu E-HSMT 2 cột
2 Xà néo cuối sứ chuỗi XC42nL-SC Theo yêu cầu E-HSMT 1 cột
3 Xà rẽ nhánh sứ chuỗi XCR2LN-SC Theo yêu cầu E-HSMT 1 cột
4 Cách điện đứng polymer 24kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 cái
5 Cách điện chuỗi Polyme 24kV - 120kN Theo yêu cầu E-HSMT 6 chuỗi
S HẠNG MỤC XÂY LẮP - Vật tư thu hồi Hạ thế
1 Cột điện bê tông H6,5 Theo yêu cầu E-HSMT 2 cột
2 Cột điện bê tông H7,5D Theo yêu cầu E-HSMT 1 cột
3 Cột điện bê tông LT7,5A Theo yêu cầu E-HSMT 1 cột
4 Cột truyền thanh Theo yêu cầu E-HSMT 4 cột
5 Sứ A102 + bu lông ty sứ Theo yêu cầu E-HSMT 54 cái
6 Xà đỡ thẳng Xh1 Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
7 Xà néo cuối Xh4/2 lệch Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
8 Xà néo góc Xh31L-lệch Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
9 Xà néo góc Xh31-lệch Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
10 Xà néo góc Xh31 Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
11 Xà néo góc Xh41 Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
12 Xà néo góc Xh32L Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
13 Dây dẫn AV50 Theo yêu cầu E-HSMT 1.217 mét
14 Dây dẫn AV35 Theo yêu cầu E-HSMT 705 mét
15 Cáp vặn xoắn 2x35 Theo yêu cầu E-HSMT 458 mét
T Công trình: Cấy TBA chống quá tải lưới điện khu vực các xã:Nam Trung, An Ninh, Tây Ninh , Đông Cơ - huyện Tiền Hải năm 2020 - HẠNG MỤC CHUNG
1 Chi phí lán trại tạm tại hiện trường Theo yêu cầu E-HSMT 1 Khoản
2 Chi phí công tác không xác định được khối lượng thiết kế Theo yêu cầu E-HSMT 1 Khoản
U Chi phí thí nghiệm - đường dây trung thế
1 Thí nghiệm tiếp địa đường dây trung thế Theo yêu cầu E-HSMT 36 vị trí
2 Thí nghiệm cách điện đứng, điện áp 3-35kV Theo yêu cầu E-HSMT 154 Cái
3 Thí nghiệm cách điện treo, để rời từng bát Theo yêu cầu E-HSMT 330 bát
4 Thí nghiệm cầu chì tự rơi 22-35kV (bộ 3 pha) Theo yêu cầu E-HSMT 1 Bộ
V Chi phí thí nghiệm - Vật liệu TBA
1 Thí nghiệm tiếp đất trạm biến áp Theo yêu cầu E-HSMT 6 Hệ thống
2 Thí nghiệm cách điện đứng, điện áp 3-35kV Theo yêu cầu E-HSMT 117 Cái
3 Thí nghiệm Ampemet Theo yêu cầu E-HSMT 18 Cái
4 Thí nghiệm Vônmét Theo yêu cầu E-HSMT 6 Cái
5 Thí nghiệm chống sét van hạ thế Theo yêu cầu E-HSMT 18 Bộ 1 pha
6 Thí nghiệm Áp tô mát 3 pha, dòng điện 300-<500A Theo yêu cầu E-HSMT 6 Cái
7 Thí nghiệm Áp tô mát, dòng điện <300A Theo yêu cầu E-HSMT 12 Cái
8 Thí nghiệm cầu chì tự rơi 22-35kV (bộ 3 pha) Theo yêu cầu E-HSMT 6 Bộ
W Chi phí thí nghiệm - đường dây hạ thế
1 Thí nghiệm tiếp địa đường dây hạ thế Theo yêu cầu E-HSMT 7 Bộ
2 Kiểm định ban đầu biến dòng đo lường hạ áp Theo yêu cầu E-HSMT 18 Cái
X HẠNG MỤC XÂY LẮP - Trung thế: Thiết bị A cấp B lắp đặt
1 Dao phụ tải 3 pha ngoài trời 630A 35kV 25kA/s Polymer + giá lắp + sào truyền động Theo yêu cầu E-HSMT 1 Bộ
2 Bộ cảnh báo sự cố cho lưới điện 22kV, trọn bộ gồm (bộ báo sự cố; bộ thu phát tín hiệu; dụng cụ lắp đặt; giá đỡ gá lắp thiết bị; tài liệu hướng dẫn lắp đặt vận hành) Theo yêu cầu E-HSMT 2 Bộ
3 Bộ cảnh báo sự cố cho lưới điện 35kV, trọn bộ gồm bộ báo sự cố; bộ thu phát tín hiệu; dụng cụ lắp đặt; giá đỡ gá lắp thiết bị; tài liệu hướng dẫn lắp đặt vận hành) Theo yêu cầu E-HSMT 2 Bộ
Y HẠNG MỤC XÂY LẮP - Trung thế: Vật liệu A cấp B lắp đặt
1 Dây nhôm lõi thép ACSR 50/8 ( có mỡ trung tính) Theo yêu cầu E-HSMT 8.360 mét
2 Kẹp quai 35-70mm2 loại bu lông Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
3 Hotline Al 95-120mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
4 Hợp chất chống ô xi hóa Penetrox Theo yêu cầu E-HSMT 2 tuýp
Z HẠNG MỤC XÂY LẮP - Trung thế: Vật liệu B cấp và lắp đặt
1 Cột bê tông litâm LT12-7.2 Theo yêu cầu E-HSMT 13 cột
2 Cột bê tông litâm LT12-9.0 Theo yêu cầu E-HSMT 4 cột
3 Cột bê tông litâm LT12-10.0 Theo yêu cầu E-HSMT 12 cột
4 Cột bê tông litâm LT14-9.2 Theo yêu cầu E-HSMT 11 cột
5 Cột bê tông litâm LT14-11.0 Theo yêu cầu E-HSMT 6 cột
6 Cột bê tông litâm LT14-13.0 Theo yêu cầu E-HSMT 3 cột
7 Cột bê tông litâm LT16-9.2 Theo yêu cầu E-HSMT 2 cột
8 Cột bê tông litâm LT16-11.0 Theo yêu cầu E-HSMT 1 cột
9 Móng cột MT1-12 Theo yêu cầu E-HSMT 13 móng
10 Móng cột MT2-14 Theo yêu cầu E-HSMT 11 móng
11 Móng cột MT2-16 Theo yêu cầu E-HSMT 2 móng
12 Móng cột MT3-16 Theo yêu cầu E-HSMT 1 móng
13 Móng cột MT4-12 Theo yêu cầu E-HSMT 2 móng
14 Móng cột MT5-14 Theo yêu cầu E-HSMT 1 móng
15 Móng cột MTĐ2-12 Theo yêu cầu E-HSMT 1 móng
16 Móng cột MTĐ3-14 Theo yêu cầu E-HSMT 3 móng
17 Móng cột MTĐ4-12 Theo yêu cầu E-HSMT 6 móng
18 Móng cột MTĐ5-14 Theo yêu cầu E-HSMT 1 móng
19 Kè móng MT2 Theo yêu cầu E-HSMT 4 móng
20 Kè móng MTĐ3 Theo yêu cầu E-HSMT 1 móng
21 Cầu chì cắt có tải 35kV CR35/100A(Idc=7A) có ngắn hồ quang Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
22 Xà đỡ dây 1 sứ XĐD-1 sứ(22kV) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
23 Xà đỡ dây 1 sứ XĐD-1 sứ(35kV) Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
24 Xà rẽ nhánh + đỡ cầu chì 35kV XR2LD+SI-SC-NB Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
25 Giằng cột néo dây GCND(R=97) Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
26 Giằng cột néo dây GCND(R=102) Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
27 Giằng cột néo dây GCND(R=110) Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
28 Xà đỡ thẳng X1L Theo yêu cầu E-HSMT 9 bộ
29 Xà đỡ góc X31L Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
30 Xà đỡ góc 3 tầng X31L-3T Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
31 Xà đỡ góc X31nL Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
32 Xà néo cuối sứ chuỗi X41nL-SC Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
33 Xà néo cuối sứ chuỗi X42nL-SC-NB Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
34 Xà néo góc sứ chuỗi X32L-SC-NB Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
35 Xà néo cuối sứ chuỗi X42L-SC-NB Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
36 Xà rẽ nhánh sứ chuỗi XR2LN-SC-NB Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
37 Xà rẽ nhánh sứ chuỗi XRL-SC Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
38 Xà đỡ thẳng tam giác XC1L Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
39 Xà đỡ góc 1 cột LT XC31L Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
40 Xà néo góc 3 tầng XC31L-3T Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
41 Xà néo cuỗi sứ chuỗi XC42L-SC-NB Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
42 Xà néo cuối sứ chuỗi XC42nL-SC Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
43 Xà rẽ nhánh sứ chuỗi XCRL-SC Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
44 Xà rẽ nhánh sứ chuỗi XCR2LN-SC Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
45 Xà đỡ cầu dao phụ tải 35kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
46 Xà đỡ ghế cách điện Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
47 Ghế cách điện Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
48 Côliê cổ sứ ghế Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
49 Thang trèo + giá đỡ Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
50 Giằng cột GC0 Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
51 Giằng cột GC1a+GC1 Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
52 Giằng cột GC1+GC2 Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
53 Sứ đứng 24KV (chiều dài đường rò 630mm) Theo yêu cầu E-HSMT 64 quả
54 Ty sứ F20x280 Theo yêu cầu E-HSMT 64 cái
55 Sứ đứng 35KV chiều dài đường rò 875mm) Theo yêu cầu E-HSMT 90 quả
56 Ty sứ F27x430 Theo yêu cầu E-HSMT 90 cái
57 Chuỗi cách điện thủy tinh U-70 BP, chiều dài đường dò 450mm (330 bát) Theo yêu cầu E-HSMT 90 chuỗi
58 Khoá néo dây N-357(3 gudông) Theo yêu cầu E-HSMT 90 bộ
59 Móc treo chữ U MT-7 Theo yêu cầu E-HSMT 180 cái
60 Vòng treo VT-7 Theo yêu cầu E-HSMT 90 cái
61 Mắt nối trung gian NG7 Theo yêu cầu E-HSMT 90 cái
62 Mắt nối kép MN2-7 Theo yêu cầu E-HSMT 90 cái
63 Cặp cáp AC25-150(3 bulông) Theo yêu cầu E-HSMT 237 bộ
64 Tiếp địa Rg Theo yêu cầu E-HSMT 35 bộ
65 Biển cấm trèo Theo yêu cầu E-HSMT 41 cái
66 Tiếp địa cầu dao Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
AA HẠNG MỤC XÂY LẮP - Hạ thế XDM: Vật liệu A cấp B lắp đặt
1 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x120mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 960 mét
AB HẠNG MỤC XÂY LẮP - Hạ thế XDM: Vật liệu B cấp và lắp đặt
1 Cột điện bê tông ly tâm LT8,5 - 4.3(Fn=190) Theo yêu cầu E-HSMT 8 cột
2 Cột điện bê tông ly tâm LT8,5 - 5.0(Fn=190) Theo yêu cầu E-HSMT 8 cột
3 Cột điện bê tông ly tâm LT8,5 - 11.0(Fn=190) Theo yêu cầu E-HSMT 3 cột
4 Móng cột Mh1 Theo yêu cầu E-HSMT 4 móng
5 Móng cột Mh2 Theo yêu cầu E-HSMT 4 móng
6 Móng cột Mh4a Theo yêu cầu E-HSMT 3 móng
7 Móng cột MhĐ2 Theo yêu cầu E-HSMT 4 móng
8 Kẹp néo cáp 4x(50-120)mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 51 bộ
9 Móc néo cáp F20 Theo yêu cầu E-HSMT 47 cái
10 Đai thép không rỉ 0,7x20mm Theo yêu cầu E-HSMT 141 mét
11 Khoá đai thép không rỉ Theo yêu cầu E-HSMT 94 cái
12 Côliê néo cáp 2 cột li tâm Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
AC HẠNG MỤC XÂY LẮP - Hạ thế CT: Vật liệu A cấp B lắp đặt
1 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x120mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 1.987 mét
2 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x95mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 550 mét
3 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x50mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 113 mét
4 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x35mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 111 mét
5 Ghíp cáp vặn xoắn 6-70/25-120, 1 bulon Theo yêu cầu E-HSMT 114 bộ
6 Ghíp kép bọc cáp VX 70-120/70-120, 2 bulon Theo yêu cầu E-HSMT 190 bộ
7 Cáp Cu/XLPE/PVC 2x4 Theo yêu cầu E-HSMT 200 mét
AD HẠNG MỤC XÂY LẮP - Hạ thế CT: Vật liệu B cấp và lắp đặt
1 Cột điện bê tông ly tâm LT7,5 - 3.0(Fn=160) Theo yêu cầu E-HSMT 6 cột
2 Cột điện bê tông ly tâm LT7,5 - 5.4(Fn=160) Theo yêu cầu E-HSMT 1 cột
3 Cột điện bê tông ly tâm LT8,5 - 4.3(Fn=190) Theo yêu cầu E-HSMT 25 cột
4 Cột điện bê tông ly tâm LT8,5 - 5.0(Fn=190) Theo yêu cầu E-HSMT 9 cột
5 Cột điện bê tông ly tâm LT8,5 - 11.0(Fn=190) Theo yêu cầu E-HSMT 4 cột
6 Móng cột Mh1 Theo yêu cầu E-HSMT 24 móng
7 Móng cột Mh2 Theo yêu cầu E-HSMT 8 móng
8 Móng cột Mh3 Theo yêu cầu E-HSMT 3 móng
9 Móng cột Mh4a Theo yêu cầu E-HSMT 4 móng
10 Móng cột MhĐ2 Theo yêu cầu E-HSMT 3 móng
11 Kẹp néo cáp 4x(50-120)mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 147 bộ
12 Kẹp néo cáp 2x(11-35)mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
13 Móc néo cáp F20 Theo yêu cầu E-HSMT 157 cái
14 Đai thép không rỉ 0,7x20mm Theo yêu cầu E-HSMT 585 mét
15 Khoá đai thép không rỉ Theo yêu cầu E-HSMT 390 cái
16 Nắp chụp đầu cáp Theo yêu cầu E-HSMT 88 cái
17 Tiếp địa Rhll-8,5 Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
18 Tiếp địa Rhll-7,5 Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
19 Xà néo cuối Xh42L/2 Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
20 Xà néo cuối 16 sứ Xh41-16 sứ Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
21 Xà néo cuối 16 sứ Xh41L-16 sứ Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
22 Xà lệch néo cáp 2 cột TH XNC-2TH Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
23 Xà lệch néo cáp 2 cột LT XNC-2LT Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
24 Sứ A30N Theo yêu cầu E-HSMT 36 quả
25 Bu lông ty sứ F18x200 Theo yêu cầu E-HSMT 36 cái
26 Côliê néo cáp 2 cột li tâm Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
27 Đầu cốt đồng nhôm AM120 Theo yêu cầu E-HSMT 48 cái
28 Cặp cáp Al25-95(3 bu lông) Theo yêu cầu E-HSMT 36 bộ
29 Tháo lắp lại hộp công tơ 1 pha H2 Theo yêu cầu E-HSMT 19 hộp
30 Tháo lắp lại hộp công tơ 1 pha H4 Theo yêu cầu E-HSMT 14 hộp
31 Tháo lắp lại hòm công tơ 1 pha H6 Theo yêu cầu E-HSMT 1 hộp
32 Tháo lắp lại hộp H3fa Theo yêu cầu E-HSMT 4 hộp
33 Tháo, lắp lại cáp vào hộp công tơ các loại Theo yêu cầu E-HSMT 228 mét
34 Câu đấu lại dây sau công tơ Theo yêu cầu E-HSMT 104 hộ
35 Băng dính cách điện Theo yêu cầu E-HSMT 19 cuộn
36 Biển báo "Cột 2 nguồn điện" Theo yêu cầu E-HSMT 12 cái
37 Nhân công tách nguồn Theo yêu cầu E-HSMT 12 vị trí
38 Đánh lại số cột Theo yêu cầu E-HSMT 160 vị trí
39 Sơn trắng Theo yêu cầu E-HSMT 6,4 kg
40 Sơn đen Theo yêu cầu E-HSMT 3,2 kg
41 Chổi quét sơn Theo yêu cầu E-HSMT 30 cái
42 Dây AV95 Theo yêu cầu E-HSMT 12 mét
43 Dây AV70 Theo yêu cầu E-HSMT 4 mét
44 Dây AV35 Theo yêu cầu E-HSMT 16 mét
45 ống nối cáp vặn xoắn 95-95 Theo yêu cầu E-HSMT 6 ống
46 ống nối cáp vặn xoắn 70-70 Theo yêu cầu E-HSMT 2 ống
47 ống nối cáp vặn xoắn 50-50 Theo yêu cầu E-HSMT 4 ống
48 ống nối cáp vặn xoắn 35-35 Theo yêu cầu E-HSMT 8 ống
AE HẠNG MỤC XÂY LẮP - TBA: Thiết bị A cấp B lắp đặt
1 MBA 250kVA-35/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 4 Cái
2 MBA 250kVA-10(22)/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 2 Cái
AF HẠNG MỤC XÂY LẮP - TBA: Thiết bị B cấp và lắp đặt
1 Chống sét van 42kV (bộ 3 pha) Theo yêu cầu E-HSMT 4 Bộ
2 Chống sét van 24kV (bộ 3 pha) Theo yêu cầu E-HSMT 2 Bộ
AG HẠNG MỤC XÂY LẮP - TBA: Thí nghiệm thiết bị B cấp
1 Chống sét van, điện áp 22-35KV Theo yêu cầu E-HSMT 18 Bộ 1 pha
AH HẠNG MỤC XÂY LẮP - TBA: Vật liệu TBA A cấp B lắp đặt
1 Dây nhôm lõi thép ACSR 50/8 Theo yêu cầu E-HSMT 90 mét
AI HẠNG MỤC XÂY LẮP - TBA: Vật liệu TBA B cấp và lắp đặt
1 Cầu chì cắt có tải polymer 24KV loại 100A (Idc=21A) Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
2 Cầu chì cắt có tải polymer 35KV loại 100A (Idc=6A) Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
3 Cột bê tông ly tâm LT12-7.2 Theo yêu cầu E-HSMT 12 cột
4 Móng cột MT2 Theo yêu cầu E-HSMT 12 móng
5 Kè móng MT2 Theo yêu cầu E-HSMT 2 móng
6 Xà đỡ dây đỉnh trạm Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
7 Xà néo dây đỉnh trạm Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
8 Xà néo dây đỉnh trạm hình P Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
9 Xà đỡ dây trung gian trên trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
10 Xà cầu chì tự rơi + thu lôi van trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
11 Xà đỡ dây trung gian dưới trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
12 Tay đỡ dây trung gian 22kV Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
13 Tay đỡ dây trung gian 35kV Theo yêu cầu E-HSMT 8 bộ
14 Xà đỡ máy biến áp trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
15 Xà đỡ ghế cách điện trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
16 Ghế cách điện 24(35)kV trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
17 Côliê cổ sứ ghế 22kV trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 10 bộ
18 Côliê cổ sứ ghế 35kV trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 20 bộ
19 Côliê đai cáp hạ thế Theo yêu cầu E-HSMT 24 bộ
20 Thang trèo+ giá đỡ thang trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
21 Giá đỡ cáp hạ thế mặt MBA Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
22 Tiếp địa trạm treo RT-12 Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
23 Sứ đứng 24kV Theo yêu cầu E-HSMT 40 cái
24 Ty sứ F20 x280 Theo yêu cầu E-HSMT 40 cái
25 Sứ đứng 35kV Theo yêu cầu E-HSMT 77 cái
26 Ty sứ F27 x430 Theo yêu cầu E-HSMT 77 cái
27 Dây đồng bọc cách điện Cu/XLPE-12,7kV 1x50mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 90 mét
28 Dây đồng M95 Theo yêu cầu E-HSMT 18 mét
29 Đầu cốt đồng ép cáp 95 Theo yêu cầu E-HSMT 18 cái
30 Đầu cốt đồng nhôm AM50 Theo yêu cầu E-HSMT 54 cái
31 Dây đồng M35 Theo yêu cầu E-HSMT 24 mét
32 Đầu cốt đồng M35 Theo yêu cầu E-HSMT 12 cái
33 Cặp cáp AC25-150mm2 (loại 3 bulông) Theo yêu cầu E-HSMT 36 cái
34 Nắp chụp chống sét van trung thế Silicon Theo yêu cầu E-HSMT 18 cái
35 Nắp chụp MBT F120 Silicon Theo yêu cầu E-HSMT 18 cái
36 Biển cấm trạm biến áp (loại phản quang) Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
37 Biển đề tên trạm (loại phản quang) Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
38 Xây bệ chân cột trạm (trạm 2 cột LT12) Theo yêu cầu E-HSMT 6 bệ
AJ HẠNG MỤC XÂY LẮP - Tủ 400V: Vật liệu A cấp B lắp đặt
1 Cáp 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x95 Theo yêu cầu E-HSMT 210 mét
AK HẠNG MỤC XÂY LẮP - Tủ 400V: Vật liệu B cấp và lắp đặt
1 Vỏ tủ điện 400V loại 1 lộ treo sơn tĩnh điện + giá lắp tủ KT: 1600x800x500 Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
2 Vôn kế 0 - 450V Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
3 Biến dòng điện 400/5A Theo yêu cầu E-HSMT 18 cái
4 Ampe kế 0 - 400/5A Theo yêu cầu E-HSMT 18 cái
5 Thu lôi hạ áp polymer HGZ-500V Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
6 áptômát tổng 3 pha 400A/450V, Icu=65kA, có điều chỉnh dòng Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
7 áptômát 3 pha 250A/400V, Icu=42kA Theo yêu cầu E-HSMT 12 cái
8 Đầu cốt đồng ép cáp M95 Theo yêu cầu E-HSMT 84 cái
9 Cách điện bọc đầu cốt 95 (4 màu: vàng, xanh, đỏ, đen) Theo yêu cầu E-HSMT 84 cái
10 Thanh cái tổng 40x4 Theo yêu cầu E-HSMT 18 mét
11 Thanh cái tổng 30x3 Theo yêu cầu E-HSMT 12 mét
12 Bu lông F8x50 + rông đen Theo yêu cầu E-HSMT 54 cái
13 Cách điện đỡ thanh cái Theo yêu cầu E-HSMT 12 bộ
14 Cách điện bọc thanh cái Theo yêu cầu E-HSMT 30 mét
15 Vít F3x27 Theo yêu cầu E-HSMT 180 cái
16 Dây PVC ruột đồng mềm M10 Theo yêu cầu E-HSMT 18 mét
17 Dây đồng nhiều sợi PVC 1x 2,5mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 180 mét
18 ống nhựa xoắn F10 Theo yêu cầu E-HSMT 36 mét
19 Đầu cốt đồng F5 Theo yêu cầu E-HSMT 120 cái
20 Cốt nối thẳng M4 Theo yêu cầu E-HSMT 42 cái
21 Cốt nối thẳng M3 Theo yêu cầu E-HSMT 18 cái
22 Bu lông F8x40 + rông đen Theo yêu cầu E-HSMT 72 cái
23 Bu lông F6x20 + rông đen Theo yêu cầu E-HSMT 18 cái
24 Dây buộc nhựa dài 13cm (Utylux) Theo yêu cầu E-HSMT 60 cái
25 Băng dính cách điện cuộn to Theo yêu cầu E-HSMT 12 cuộn
AL HẠNG MỤC XÂY LẮP - Vật tư thu hồi Trung thế
1 Xà néo XC31L-3T Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
2 Sứ đứng 15kV+ ty sứ Theo yêu cầu E-HSMT 12 quả
3 Cột bê tông li tâm LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 1 cột
AM HẠNG MỤC XÂY LẮP - Vật tư thu hồi Hạ thế
1 Cột điện bê tông H7,5A Theo yêu cầu E-HSMT 5 cột
2 Cột điện bê tông ly tâm LT7,5A Theo yêu cầu E-HSMT 2 cột
3 Cột điện bê tông H6,5 Theo yêu cầu E-HSMT 15 cột
4 Cột điện truyền thanh (T.thanh) Theo yêu cầu E-HSMT 10 cột
5 Cột tự đúc (TĐ) Theo yêu cầu E-HSMT 7 cột
6 Xà đỡ thẳng Xh1/2 Theo yêu cầu E-HSMT 9 bộ
7 Xà néo cuối Xh4/2 Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
8 Xà đỡ thẳng Xh1 Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
9 Xà néo góc Xh31 Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
10 Xà néo cuối Xh42 Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
11 Sứ đứng A102+ bu lông ty sứ Theo yêu cầu E-HSMT 42 quả
12 Cáp VX4x70 Theo yêu cầu E-HSMT 291 mét
13 Cáp VX4x50 Theo yêu cầu E-HSMT 456 mét
14 Cáp VX2x35 Theo yêu cầu E-HSMT 422 mét
15 Cáp VX2x25 Theo yêu cầu E-HSMT 520 mét
16 Cáp VX2x16 Theo yêu cầu E-HSMT 66 mét
17 Dây AV50 Theo yêu cầu E-HSMT 416 mét
18 Dây AV35 Theo yêu cầu E-HSMT 348 mét
AN Công trình: Chống quá tải lưới điện khu vực các xã: Tân Hòa, Xuân Hòa -huyện Vũ Thư năm 2020 - HẠNG MỤC CHUNG
1 Chi phí lán trại tạm tại hiện trường Theo yêu cầu E-HSMT 1 Khoản
2 Chi phí công tác không xác định được khối lượng thiết kế Theo yêu cầu E-HSMT 1 Khoản
AO Chi phí thí nghiệm - đường dây trung thế
1 Thí nghiệm tiếp địa đường dây trung thế Theo yêu cầu E-HSMT 7 vị trí
2 Thí nghiệm cách điện đứng, điện áp 3-35kV Theo yêu cầu E-HSMT 36 Cái
3 Thí nghiệm cách điện treo, để rời từng bát Theo yêu cầu E-HSMT 63 bát
4 Thí nghiệm cầu chì tự rơi 22-35kV (bộ 3 pha) Theo yêu cầu E-HSMT 1 Bộ
AP Chi phí thí nghiệm - Vật liệu TBA
1 Thí nghiệm tiếp đất trạm biến áp Theo yêu cầu E-HSMT 2 Hệ thống
2 Thí nghiệm cách điện đứng, điện áp 3-35kV Theo yêu cầu E-HSMT 37 Cái
3 Thí nghiệm Ampemet Theo yêu cầu E-HSMT 6 Cái
4 Thí nghiệm Vônmét Theo yêu cầu E-HSMT 2 Cái
5 Thí nghiệm chống sét van hạ thế Theo yêu cầu E-HSMT 6 Bộ 1 pha
6 Thí nghiệm Áp tô mát 3 pha, dòng điện 300-<500A Theo yêu cầu E-HSMT 2 Cái
7 Thí nghiệm Áp tô mát, dòng điện <300A Theo yêu cầu E-HSMT 4 Cái
8 Thí nghiệm cầu chì tự rơi 22-35kV (bộ 3 pha) Theo yêu cầu E-HSMT 2 Bộ
AQ Chi phí thí nghiệm - đường dây hạ thế
1 Thí nghiệm tiếp địa đường dây hạ thế Theo yêu cầu E-HSMT 8 Bộ
2 Kiểm định ban đầu biến dòng đo lường hạ áp Theo yêu cầu E-HSMT 6 Cái
AR HẠNG MỤC XÂY LẮP - Trung thế: Thiết bị A cấp B lắp đặt
1 Thiết bị cảnh báo sự cố cho lưới điện 35kV, trọn bộ (gồm bộ báo sự cố; bộ thu phát tín hiệu; dụng cụ lắp đặt; giá đỡ gá lắp thiết bị; tài liệu hướng dẫn lắp đặt vận hành) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
2 Thiết bị cảnh báo sự cố cho lưới điện 22kV, trọn bộ (gồm bộ báo sự cố; bộ thu phát tín hiệu; dụng cụ lắp đặt; giá đỡ gá lắp thiết bị; tài liệu hướng dẫn lắp đặt vận hành) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
AS HẠNG MỤC XÂY LẮP - Trung thế: Vật liệu A cấp B lắp đặt
1 Dây nhôm lõi thép ACSR 50/8 ( có mỡ trung tính) Theo yêu cầu E-HSMT 1.337 mét
2 Kẹp quai 35-70mm2 loại bu lông Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
3 Hotline Al 95-120mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
4 Hợp chất chống ô xi hóa Penetrox Theo yêu cầu E-HSMT 1 tuýp
5 Ghíp kép bọc trung thế 70-185mm2 (2 bu lông) Theo yêu cầu E-HSMT 6 bộ
AT HẠNG MỤC XÂY LẮP - Trung thế: Vật liệu B cấp và lắp đặt
1 Cầu chì tự rơi cắt có tải polymer 24kV/100A (Idc= 55 A) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
2 Cột bê tông li tâm T12-7.2 Theo yêu cầu E-HSMT 2 cột
3 Cột bê tông li tâm T12-10.0 Theo yêu cầu E-HSMT 2 cột
4 Cột bê tông li tâm T14-9.2 Theo yêu cầu E-HSMT 2 cột
5 Cột bê tông li tâm T14-11.0 Theo yêu cầu E-HSMT 4 cột
6 Móng cột MT2 Theo yêu cầu E-HSMT 4 móng
7 Móng cột MTĐ2 Theo yêu cầu E-HSMT 1 móng
8 Móng cột MTĐ3 Theo yêu cầu E-HSMT 2 móng
9 Xà đỡ dây 1 sứ 24kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
10 Xà đỡ thẳng XC1nL Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
11 Xà đỡ thẳng XC31nL Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
12 Xà néo góc XC32nL-SC-NB Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
13 Xà néo cuối XC42nL-SC-NB Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
14 Xà đỡ cầu chì tự rơi +rẽ nhánh sứ chuỗi (XCRL+SI-SC) 24kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
15 Xà rẽ nhánh XrL-3 sứ Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
16 Xà đỡ dây 1 sứ (35kV) Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
17 Giằng cột GC0 Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
18 Giằng cột GC1+GC2 Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
19 Giằng cột GC1a+GC1 Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
20 Giằng cột néo dây R=97 Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
21 Xà đỡ ghế cách điện 24kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
22 Ghế cách điện 24kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
23 Côliê cổ sứ ghế 24kV Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
24 Thang trèo+ giá đỡ thang Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
25 Sứ đứng 24kV ( đường rò 550 mm) Theo yêu cầu E-HSMT 30 quả
26 Ty sứ côn mạ ren F20x280 Theo yêu cầu E-HSMT 30 cái
27 Sứ đứng 35kV ( đường rò 875 mm) Theo yêu cầu E-HSMT 6 quả
28 Ty sứ côn mạ ren F27x430 Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
29 Chuỗi cách điện thủy tinh U-70 BP, chiều dài đường dò 450mm (63 bát) Theo yêu cầu E-HSMT 21 Chuỗi
30 Khoá néo dây N-357 ( loại 3 gudông) Theo yêu cầu E-HSMT 21 bộ
31 Móc treo chữ U MT-7 Theo yêu cầu E-HSMT 42 cái
32 Vòng treo VT-7 Theo yêu cầu E-HSMT 21 cái
33 Mắt nối trung gian NG -7 Theo yêu cầu E-HSMT 21 cái
34 Mắt nối kép MN2 -7 Theo yêu cầu E-HSMT 21 cái
35 Tiếp địa gốc Rg Theo yêu cầu E-HSMT 7 bộ
36 Cặp cáp AC25-150mm2 (3 bulông) Theo yêu cầu E-HSMT 63 bộ
37 Đầu cốt đồng nhôm 50 Theo yêu cầu E-HSMT 12 cái
38 Biển cấm trèo+đai thép ( loại sơn phản quang) Theo yêu cầu E-HSMT 7 cái
39 Vị trí bẻ góc Theo yêu cầu E-HSMT 2 vị trí
40 Kéo dây vượt sông <=5m Theo yêu cầu E-HSMT 1 vị trí
AU HẠNG MỤC XÂY LẮP - Hạ thế XDM: Vật liệu A cấp B lắp đặt
1 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x120mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 113 mét
AV HẠNG MỤC XÂY LẮP - Hạ thế XDM: Vật liệu B cấp và lắp đặt
1 Kẹp néo cáp 4x120 Theo yêu cầu E-HSMT 8 bộ
2 Móc néo cáp F20 Theo yêu cầu E-HSMT 8 bộ
3 Đai thép không rỉ 0,7x20mm Theo yêu cầu E-HSMT 24 mét
4 Khoá đai thép không rỉ Theo yêu cầu E-HSMT 16 cái
5 Đầu cốt đồng nhôm AM120 Theo yêu cầu E-HSMT 16 cái
AW HẠNG MỤC XÂY LẮP - Hạ thế CT: Vật liệu A cấp B lắp đặt
1 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x120mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 1.158 mét
2 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x70mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 517 mét
3 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x35mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 1.083 mét
4 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 2x35mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 77 mét
5 Ghíp cáp vặn xoắn 6-70/25-120, 1 bulon Theo yêu cầu E-HSMT 410 bộ
6 Ghíp kép bọc cáp VX 25-95/25-95 2 bulon Theo yêu cầu E-HSMT 18 bộ
7 Ghíp kép bọc cáp VX 70-120/70-120, 2 bulon Theo yêu cầu E-HSMT 66 bộ
8 Cáp Cu/XLPE/PVC 2x4 Theo yêu cầu E-HSMT 388 mét
9 Cáp Muyle Cu/XLPE/PVC/ATA/PVC 2x16 Theo yêu cầu E-HSMT 246 mét
10 Cáp Muyle Cu/XLPE/PVC/ATA/PVC 2x11 Theo yêu cầu E-HSMT 90 mét
AX HẠNG MỤC XÂY LẮP - Hạ thế CT: Vật liệu B cấp và lắp đặt
1 Cột điện bê tông ly tâm T7,5-3.0 Theo yêu cầu E-HSMT 5 cột
2 Cột điện bê tông ly tâm T7,5-5.4 Theo yêu cầu E-HSMT 1 cột
3 Cột điện bê tông ly tâm T8,5-4.3 Theo yêu cầu E-HSMT 7 cột
4 Cột điện bê tông ly tâm T8,5-5.0 Theo yêu cầu E-HSMT 19 cột
5 Cột điện bê tông ly tâm T8,5-11.0 Theo yêu cầu E-HSMT 1 cột
6 Móng cột Mh1 Theo yêu cầu E-HSMT 5 móng
7 Móng cột Mh2 Theo yêu cầu E-HSMT 8 móng
8 Móng cột Mh3 Theo yêu cầu E-HSMT 7 móng
9 Móng cột Mh3a Theo yêu cầu E-HSMT 1 móng
10 Móng cột MhĐ2 Theo yêu cầu E-HSMT 6 móng
11 Kẹp néo cáp 2x(11-35) Theo yêu cầu E-HSMT 14 bộ
12 Kẹp néo cáp 4x(50-95) Theo yêu cầu E-HSMT 94 bộ
13 Kẹp néo cáp 4x120 Theo yêu cầu E-HSMT 56 bộ
14 Kẹp treo cáp 4x95 Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
15 Móc néo cáp F20 Theo yêu cầu E-HSMT 159 bộ
16 Móc treo cáp F16 Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
17 Đai thép không rỉ 0,7x20mm Theo yêu cầu E-HSMT 675 mét
18 Khoá đai thép không rỉ Theo yêu cầu E-HSMT 450 cái
19 Nắp chụp đầu cáp VX Theo yêu cầu E-HSMT 68 cái
20 Tiếp địa Rhll-7,5 Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
21 Tiếp địa Rhll-8,5 Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
22 Côliê néo cáp 2 cột li tâm (Côliê 2LT) Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
23 Côliê néo cáp 2 cột lô vuông (Côliê 2H) Theo yêu cầu E-HSMT 3 bộ
24 Băng dính Theo yêu cầu E-HSMT 18 cuộn
25 Tháo, lắp lại hộp công tơ H2 Theo yêu cầu E-HSMT 15 hộp
26 Tháo, lắp lại hộp công tơ H4 Theo yêu cầu E-HSMT 41 hộp
27 Tháo, lắp lại hộp công tơ H3 pha Theo yêu cầu E-HSMT 5 hộp
28 Tháo, lắp lại cáp nhập hộp công tơ Theo yêu cầu E-HSMT 366 mét
29 Tháo, câu đấu lại cáp sau công tơ về hộ Theo yêu cầu E-HSMT 194 hộ
30 Biển báo "Cột 2 nguồn điện" có phản quang Theo yêu cầu E-HSMT 2 cái
31 Nhân công tách nguồn Theo yêu cầu E-HSMT 2 vị trí
32 Phá dỡ đường bê tông dày 20mm để đúc móng Mh1 Theo yêu cầu E-HSMT 0,81 m3
33 Phá dỡ đường bê tông dày 20mm để đúc móng Mh2 Theo yêu cầu E-HSMT 1,92 m3
34 Phá dỡ đường bê tông dày 20mm để đúc móng Mh3 Theo yêu cầu E-HSMT 2,24 m3
35 Phá dỡ đường bê tông dày 20mm để đúc móng Mh3a Theo yêu cầu E-HSMT 0,32 m3
36 Phá dỡ đường bê tông dày 20mm để đúc móng MhĐ2 Theo yêu cầu E-HSMT 3,02 m3
37 Đánh lại số cột cũ Theo yêu cầu E-HSMT 68 vị trí
38 Sơn trắng Theo yêu cầu E-HSMT 4,5 kg
39 Sơn đen Theo yêu cầu E-HSMT 2,3 kg
40 Chổi quét sơn Theo yêu cầu E-HSMT 7 cái
41 Bút lông Theo yêu cầu E-HSMT 7 cái
AY HẠNG MỤC XÂY LẮP - TBA: Thiết bị A cấp B lắp đặt
1 MBA 250kVA-35/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 Cái
2 MBA 250kVA-10(22)/0,4kV Theo yêu cầu E-HSMT 1 Cái
AZ HẠNG MỤC XÂY LẮP - TBA: Thiết bị B cấp và lắp đặt
1 Chống sét van 42kV (bộ 3 pha) Theo yêu cầu E-HSMT 1 Bộ
2 Chống sét van 24kV (bộ 3 pha) Theo yêu cầu E-HSMT 1 Bộ
BA HẠNG MỤC XÂY LẮP - TBA: Thí nghiệm thiết bị B cấp
1 Chống sét van, điện áp 22-35KV Theo yêu cầu E-HSMT 6 Bộ 1 pha
BB HẠNG MỤC XÂY LẮP - TBA: Vật liệu TBA A cấp B lắp đặt
1 Dây nhôm lõi thép ACSR 50/8 Theo yêu cầu E-HSMT 39 mét
BC HẠNG MỤC XÂY LẮP - TBA: Vật liệu TBA B cấp và lắp đặt
1 Cột bê tông ly tâm LT12-7.2 Theo yêu cầu E-HSMT 4 cột
2 Móng cột MT2 Theo yêu cầu E-HSMT 4 móng
3 Kè móng cột trạm MT2 Theo yêu cầu E-HSMT 2 vị trí
4 Cầu chì cắt có tải polymer 24KV loại 100A (Idc=22A) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
5 Cầu chì cắt có tải polymer 35KV loại 100A (Idc= 6 A) Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
6 Xà đỡ dây đỉnh trạm 24kV (35kV) vào dọc Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
7 Xà néo dây đỉnh trạm 24kV (35kV) vào dọc Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
8 Xà néo cuối hình P đỉnh trạm 24kV(35kV)XNP Theo yêu cầu E-HSMT 1 bộ
9 Xà đỡ dây trung gian trên trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
10 Xà cầu chì tự rơi +thu lôi van trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
11 Xà đỡ dây trung gian dưới trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
12 Xà đỡ máy biến áp trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
13 Xà đỡ ghế cách điện trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
14 Giá đỡ cáp hạ thế mặt MBA Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
15 Ghế cách điện 24kV (35kV) trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
16 Côliê cổ sứ ghế 24kV trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
17 Côliê cổ sứ ghế 35kV trạm treo 2 cột LT12 Theo yêu cầu E-HSMT 5 bộ
18 Tay đỡ dây trung gian 10kV Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
19 Tay đỡ dây trung gian 35kV Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
20 Côliê đai cáp hạ thế Theo yêu cầu E-HSMT 8 bộ
21 Thang trèo+ giá đỡ thang trạm treo 2 cột LT Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
22 Tiếp địa trạm treo RT-12 Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
23 Sứ đứng 24kV ( đường rò 550 mm) Theo yêu cầu E-HSMT 17 quả
24 Ty sứ côn mạ ren F20x280 Theo yêu cầu E-HSMT 17 cái
25 Sứ đứng 35kV ( đường rò 875 mm) Theo yêu cầu E-HSMT 20 quả
26 Ty sứ côn mạ ren F27x430 Theo yêu cầu E-HSMT 20 cái
27 Dây đồng bọc cách điện Cu/XLPE-12,7kV 1x50mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 30 mét
28 Dây đồng M95 Theo yêu cầu E-HSMT 6 mét
29 Đầu cốt đồng ép cáp 95 Theo yêu cầu E-HSMT 4 cái
30 Dây đồng M35 Theo yêu cầu E-HSMT 8 mét
31 Đầu cốt đồng M35 Theo yêu cầu E-HSMT 4 cái
32 Đầu cốt đồng ép cáp 50 Theo yêu cầu E-HSMT 18 cái
33 Đầu cốt đồng nhôm AM50 Theo yêu cầu E-HSMT 12 cái
34 Nắp chụp chống sét van trung thế Silicon Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
35 Nắp chụp MBT F120 Silicon Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
36 Biển cấm trạm biến áp (loại phản quang) Theo yêu cầu E-HSMT 2 cái
37 Biển đề tên trạm (loại phản quang) Theo yêu cầu E-HSMT 2 cái
BD HẠNG MỤC XÂY LẮP - Tủ 400V: Vật liệu A cấp B lắp đặt
1 Cáp 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x95 Theo yêu cầu E-HSMT 70 mét
BE HẠNG MỤC XÂY LẮP - Tủ 400V: Vật liệu B cấp và lắp đặt
1 Vỏ tủ điện 400V loại 1 lộ treo sơn tĩnh điện + giá lắp tủ KT: 1600x800x500 Theo yêu cầu E-HSMT 2 cái
2 Vôn kế 0 - 450V Theo yêu cầu E-HSMT 2 cái
3 Biến dòng điện 400/5A Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
4 Ampe kế 0 - 400/5A Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
5 Thu lôi hạ áp polymer HGZ-500V Theo yêu cầu E-HSMT 2 bộ
6 Áptômát 3 pha 400A/450V, Icu≥ 65kA Theo yêu cầu E-HSMT 2 cái
7 Áptômát 3 pha 250A/450V, Icu≥42kA Theo yêu cầu E-HSMT 4 cái
8 Đầu cốt đồng ép cáp M95 Theo yêu cầu E-HSMT 28 cái
9 Cách điện bọc đầu cốt (3 màu: vàng, xanh, đỏ) Theo yêu cầu E-HSMT 24 cái
10 Cách điện bọc đầu cốt ( màu đen) Theo yêu cầu E-HSMT 4 cái
11 Thanh cái tổng 40x3 Theo yêu cầu E-HSMT 4 mét
12 Thanh cái lộ 25x3 Theo yêu cầu E-HSMT 4 mét
13 Bu lông F8x50 + rông đen Theo yêu cầu E-HSMT 18 cái
14 Cách điện đỡ thanh cái Theo yêu cầu E-HSMT 4 bộ
15 Cách điện bọc thanh cái Theo yêu cầu E-HSMT 8 mét
16 Vít F3x27 Theo yêu cầu E-HSMT 60 cái
17 Dây PVC ruột đồng mềm M10 Theo yêu cầu E-HSMT 6 mét
18 Dây đồng nhiều sợi PVC 1x 2,5mm2 Theo yêu cầu E-HSMT 60 mét
19 ống nhựa xoắn F10 Theo yêu cầu E-HSMT 12 mét
20 Đầu cốt đồng F5 Theo yêu cầu E-HSMT 40 cái
21 Cốt nối thẳng M4 Theo yêu cầu E-HSMT 14 cái
22 Cốt nối thẳng M3 Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
23 Bu lông F8x40 + rông đen Theo yêu cầu E-HSMT 24 cái
24 Bu lông F6x20 + rông đen Theo yêu cầu E-HSMT 6 cái
25 Dây buộc nhựa dài 13cm (Utylux) Theo yêu cầu E-HSMT 20 cái
26 Băng dính cách điện cuộn to Theo yêu cầu E-HSMT 4 cuộn
BF HẠNG MỤC XÂY LẮP - Vật tư thu hồi Hạ thế
1 Cột điện bê tông truyền thanh Theo yêu cầu E-HSMT 22 cột
2 Cột điện bê tông tự đúc Theo yêu cầu E-HSMT 3 cột
3 Cáp vặn xoắn ABC-XLPE 2x16 Theo yêu cầu E-HSMT 848 mét
4 Cáp vặn xoắn ABC-XLPE 2x16 Theo yêu cầu E-HSMT 196 mét
5 Cáp vặn xoắn ABC-XLPE 2x35 Theo yêu cầu E-HSMT 289 mét
6 Cáp vặn xoắn ABC-XLPE 4x25 Theo yêu cầu E-HSMT 507 mét
7 Cáp vặn xoắn ABC-XLPE 4x50 Theo yêu cầu E-HSMT 464 mét
8 Cáp vặn xoắn ABC-XLPE 4x70 Theo yêu cầu E-HSMT 309 mét
9 Cáp vặn xoắn ABC-XLPE 4x95 Theo yêu cầu E-HSMT 307 mét
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->