Gói thầu: Phân loại

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200120002-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 08:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Sa Thầy
Tên gói thầu Phân loại
Số hiệu KHLCNT 20200116789
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nguồn vốn nhân dân đóng góp và các nguồn vốn hợp pháp khác.
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 180 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-09 13:48:00 đến ngày 2020-01-20 08:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,440,853,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 21,000,000 VNĐ ((Hai mươi mốt triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A 1- Nền đường
1 Đào vét hữu cơ đất cấp I 177,05 1 m3
2 VC đất cấp 1 177,05 1 m3
3 Đào ĐC3 nền đường 159,35 1 m3
4 Đào ĐC3 khuôn đường 212,26 1 m3
5 Đắp nền đường K95 527,12 1 m3
6 Lu tăng cường k95 1.112,16 1 m2
7 VC đất TD để đắp, đất cấp 3 bằng 595,65 1 m3
8 VC đất đổ đi, đất cấp 3 214,27 1 m3
B 2- Mặt đường
1 Móng cấp phối sỏi suối dày 12cm 345,37 1 m3
2 Bê tông mặt đường đá 1*2 M250 dày <=25cm 460,5 1 m3
3 Ván khuôn thép 254,67 1 m2
4 Lót giấy dầu 2.878,12 1 m2
5 Làm khe co không có thanh truyền lực 249,5 1m
6 Làm khe co có thanh truyền lực 313 1m
7 Làm khe giãn 48,5 1m
C 3- Gia cố rãnh
1 Đào đất rãnh ĐC3 21,38 1 m3
2 Bê tông gia cố rãnh đá 1*2 M150 21,38 1 m3
3 Lót giấy dầu 302,11 1 m2
4 Nhét giấy dầu 2 lớp khe phòng lún rãnh (2,5m/khe) 17,1 1 m2
5 Ván khuôn 8,55 1 m2
D 4- Gia cố mái ta luy
1 Bê tông gia cố máI ta luy đá 1*2 M200 8,75 1 m3
2 Lót giấy dầu 87,49 1 m2
3 Chèn khe bằng nhựa đường (5m/khe) 85 m
4 Bê tông móng đá 2*4 M150 20,41 1 m3
5 Ván khuôn móng 51,5 1 m2
6 Làm lớp đá đệm móng 8,5 1 m3
E 5- Cọc tiêu (15*15*110)cm
1 Đào móng cột, hố kiểm tra rộng<=1m 1,65 1 m3
2 Bê tông móng đá 2*4 M150 1,38 1 m3
3 BT cọc tiêu đá 1*2 M200 0,72 1 m3
4 Sơn cọc tiêu, cọc km 14,4 m2
5 Cốt thép cọc tiêu D<=10mm 0,11 1 tấn
6 Ván khuôn đổ BT 18,56 1 m2
7 Lót giấy dầu 22,58 1 m2
8 Lắp đặt cọc tiêu 30 Cái
F 6- Cống bản (60*80)cm
1 Đào đát hố móng ĐC3 35,13 1 m3
2 BT tấm đan đá 1*2 M250 2,6 1 m3
3 Ván khuôn tấm đan 12,76 1 m2
4 Cốt thép tám đan<=10mm 0,22 1 tấn
5 Cốt thép tám đan<=18mm 0,22 1 tấn
6 Bê tông ĐK, xà mũ đá 1*2 M250 1,63 1 m3
7 Ván khuôn 17,6 1 m2
8 Gia công c.thép xà mũ D <=10mm 0,12 Tấn
9 Bê tông thân đá 2*4 M150 7,4 1 m3
10 Ván khuôn thân 49,09 1 m2
11 Bê tông móng đá 2*4 M150 9,5 1 m3
12 Ván khuôn móng 23,26 1 m2
13 Làm lớp đá đệm móng 3,66 1 m3
14 Lắp đặt tấm đan>250kg 19 Cái
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->