Gói thầu: Phân loại

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200117972-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 09:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Sa Thầy
Tên gói thầu Phân loại
Số hiệu KHLCNT 20200116472
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nguồn vốn nhân dân đóng góp và các nguồn vốn hợp pháp khác
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 180 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-09 16:17:00 đến ngày 2020-01-20 09:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,350,361,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 20,000,000 VNĐ ((Hai mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A 1- Nền đường
1 Đắp nền đường K95 372,38 1 m3
2 Cày xới, lu tăng cường k95 1.384,26 1 m2
3 Đào đất để đắp đất cấp3 67,3 1 m3
4 VC đất để đắp, đất cấp 3 67,3 1 m3
5 VC đất TD để đắp, đất cấp 3 353,49 1 m3
B 2- Mặt đưường
1 Móng cấp phối đá dăm dày 12cm 295,25 1 m3
2 Bê tông mặt đường đá 1*2 M250 dày <=25cm 442,88 1 m3
3 Ván khuôn thép 253,26 1 m2
4 Lót giấy dầu 2.460,42 1 m2
5 Làm khe co không có thanh truyền lực 248,5 1m
6 Làm khe co có thanh truyền lực 252 1m
7 Làm khe giãn 42 1m
C 3- Gia cố rãnh
1 Bê tông gia cố rãnh đá 1*2 M150 51,17 1 m3
2 Nhét giấy dầu 2 lớp khe phòng lún rãnh (2,5m/khe) 40,94 1 m2
3 Lót giấy dầu 550,47 1 m2
4 Ván khuôn 48,55 1 m2
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->