Gói thầu: Giảm TTĐN các TBA có TTĐN >10% Khu vực TP Hòa Bình và Kỳ Sơn; Xây dựng mới các TBA phân phối khu vực thành phố Hòa Bình năm 2020

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200121599-00
Thời điểm đóng mở thầu 19/01/2020 16:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Hòa Bình
Tên gói thầu Giảm TTĐN các TBA có TTĐN >10% Khu vực TP Hòa Bình và Kỳ Sơn; Xây dựng mới các TBA phân phối khu vực thành phố Hòa Bình năm 2020
Số hiệu KHLCNT 20200121573
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Vốn KHCBTDTM ĐTXD 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 75 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-09 15:52:00 đến ngày 2020-01-19 16:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,426,272,338 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 21,000,000 VNĐ ((Hai mươi mốt triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Phần đường dây trung thế, Khối lượng vật tư A cấp, bên B tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển
1 Dây dẫn nhôm trần có lõi thép, có mỡ trung tính bảo vệ ACSR-70/11mm2 Chương V của E-HSMT 1.452 km
B Phần xây dựng theo định mức 4970
1 Cột bê tông li tâm PC.I-12-190-7,2 Chương V của E-HSMT 3 Cột
2 Cột bê tông li tâm PC.I-12-190-9,0 Chương V của E-HSMT 2 Cột
3 Cột bê tông li tâm PC.I-14-190-9,2 Chương V của E-HSMT 2 Cột
4 Cột bê tông li tâm PC.I-18-190-11,0 Chương V của E-HSMT 1 Cột
5 Tiếp địa, RC-2 Chương V của E-HSMT 6 Bộ
6 Xà rẽ nhánh cân 35kV XRNC-35 Chương V của E-HSMT 1 Bộ
7 Xà rẽ nhánh cột đơn XRN-35 Chương V của E-HSMT 1 Bộ
8 Xà đỡ thẳng 3 pha bằng XĐT-35 Chương V của E-HSMT 3 Bộ
9 Xà néo góc 3 pha bằng 35kV cột đơn XNB-35 Chương V của E-HSMT 1 Bộ
10 Xà néo cột đôi ngang tuyến kiểu bằng đường dây 35kV XNĐ-35N Chương V của E-HSMT 2 Bộ
11 Xà néo trên cột đôi dọc tuyến 35kV XNĐ-35D Chương V của E-HSMT 1 Bộ
12 Giằng cột GC-1 Chương V của E-HSMT 2 Bộ
13 Giằng cột GC-2 Chương V của E-HSMT 2 Bộ
14 Giằng cột GC-3 Chương V của E-HSMT 2 Bộ
15 Cổ dề néo CDC Chương V của E-HSMT 1 Bộ
16 Dây nhôm buộc cổ sứ ACSR-70/11mm2 (750mm dây ACSR được 6 sợi) Chương V của E-HSMT 9 sợi
17 Sứ đứng 35kV (gốm) Chương V của E-HSMT 23 quả
18 Chuỗi néo đơn Polymer 35kV/100kN (không bao gồm pk) Chương V của E-HSMT 19 chuỗi
19 Kẹp nhôm 3 bu lông AL25/120 (đúc đùn) Chương V của E-HSMT 24 cái
20 Phụ kiện chuỗi néo dây trần (khóa máng) Chương V của E-HSMT 19 bộ
C Phần xây dựng theo định mức xây dựng
1 Móng cột đơn MT-3 Chương V của E-HSMT 3 Móng
2 Móng cột đơn MT-7 Chương V của E-HSMT 1 Móng
3 Móng cột đúp MTĐ-1 Chương V của E-HSMT 2 Móng
4 Tiếp địa, RC-2 Chương V của E-HSMT 6 HT
D Phần lắp đặt thiết bị
1 Dây dẫn nhôm trần có lõi thép, có mỡ trung tính bảo vệ ACSR-70/11mm2 Chương V của E-HSMT 1.452 km
E Phần thí nghiệm
1 Điện trở tiếp đất Chương V của E-HSMT 6 Vị trí
2 TN cách điện đứng, điện áp 22-35KV Chương V của E-HSMT 23 Quả
3 TN cách điện treo đã lắp thành chuỗi Chương V của E-HSMT 19 chuỗi
F Trạm biến áp, Khối lượng vật tư A cấp, bên B tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển
1 Máy biến áp 100KVA-35/0.4KV Chương V của E-HSMT 2 Máy
2 Tủ điện TĐ-600V-150A Chương V của E-HSMT 2 Tủ
3 Chống sét van 35KV Chương V của E-HSMT 2 Bộ
G Phần xây dựng theo định mức 4970
1 Cầu chì tự rơi 35kV (loại sứ) + dây chì Chương V của E-HSMT 2 Bộ
2 Sứ đứng gốm 35kV Chương V của E-HSMT 32 Quả
3 Đầu cốt đồng 1 lỗ <=50 Chương V của E-HSMT 40 cái
4 Đầu cốt đồng 1 lỗ 95 Chương V của E-HSMT 16 cái
5 Đầu cốt xử lý đồng nhôm 1 lỗ 70 Chương V của E-HSMT 6 cái
6 Ống nhựa xoắn chịu lực luồn cáp lực HĐPE ϕ85/65 Chương V của E-HSMT 36 m
7 Đai thép không rỉ Chương V của E-HSMT 20 cái
8 Khóa Đai thép Chương V của E-HSMT 20 cái
9 Kẹp nhôm 3 bu lông AL25/120 (đúc đùn) Chương V của E-HSMT 24 cái
10 Biển báo, biển an toàn Chương V của E-HSMT 2 cái
11 Biển tên trạm Chương V của E-HSMT 2 cái
12 Khóa Chương V của E-HSMT 2 cái
13 Cáp lực Cu/XLPE/PVC-3x95+50 Chương V của E-HSMT 14 m
14 Dây dẫn đồng bọc 35kV Cu/X-50mm2 Chương V của E-HSMT 30 m
15 Dây dẫn nhôm trần có lõi thép AC-70 Chương V của E-HSMT 30 m
16 Dây đồng mềm M35 Chương V của E-HSMT 8 m
17 Dây đồng mềm M95 Chương V của E-HSMT 12 m
18 Dây định hình phi kim loại buộc cố định cổ sứ đơn 95mm2-35kV Chương V của E-HSMT 12 cái
19 Cột bê tông li tâm PC.12-10,0 Chương V của E-HSMT 2 Cột
20 Xà đỡ sứ trung gian trạm 1 cột XTG-1 Chương V của E-HSMT 2 Bộ
21 Xà đón dây đầu trạm cột đơn XĐD-1 Chương V của E-HSMT 2 Bộ
22 Xà đỡ cầu chì tự rơi và chống sét van (TBA 1 cột) XSI-CSV-1 Chương V của E-HSMT 2 Bộ
23 Xà đỡ sứ trung gian trạm 1 cột XTG-2 Chương V của E-HSMT 2 Bộ
24 Giá đỡ máy biến áp (TBA 1 cột) GBA-1 Chương V của E-HSMT 2 Bộ
25 Ghế cách điện (TBA 1 cột) GCĐ-1 Chương V của E-HSMT 2 Bộ
26 Thang trèo TT-1 Chương V của E-HSMT 2 Bộ
27 Giá đỡ cáp trên mặt MBA GĐC-1 Chương V của E-HSMT 2 Bộ
28 Nắp chụp cực trung áp máy biến áp Chương V của E-HSMT 2 Bộ
29 Nắp chụp cực hạ áp máy biến áp Chương V của E-HSMT 2 Bộ
30 Nắp chụp chống sét van Chương V của E-HSMT 2 Bộ
31 Nắp chụp cầu chì tự rơi Chương V của E-HSMT 2 Bộ
32 Giá lắp tủ điện hạ thế (TBA 1 cột) GTĐ-1 Chương V của E-HSMT 2 Bộ
33 Hệ thống tiếp địa trạm biến áp trên cột 12m HTTĐ-1 Chương V của E-HSMT 2 HT
H Phần xây dựng theo định mức xây dựng
1 Móng cột trạm MT-4 Chương V của E-HSMT 2 móng
2 Hệ thống tiếp địa trạm biến áp trên cột 12m HTTĐ-1 Chương V của E-HSMT 2 HT
I Phần lắp đặt thiết bị
1 Máy biến áp 100KVA-35/0.4KV Chương V của E-HSMT 2 Máy
2 Tủ điện TĐ-600V-150A Chương V của E-HSMT 2 Tủ
3 Chống sét van 35KV Chương V của E-HSMT 2 Bộ
J Phần thí nghiệm
1 Thí nghiệm MBA lực 3 pha, ≤ 1MVA Chương V của E-HSMT 2 Máy
2 TN tính chất hóa học mẫu dầu cách điện Chương V của E-HSMT 2 mẫu
3 Chống sét van 22-35kV, 1pha Chương V của E-HSMT 6 cái
4 Thí nghiệm biến dòng điện 1 pha Chương V của E-HSMT 12 Cái
5 Thí nghiệm Aptomat <300 Chương V của E-HSMT 8 Cái
6 Chống sét van =< 1kV, 1 pha Chương V của E-HSMT 2 Cái
7 Thí nghiệm thanh cái đồng của tủ Chương V của E-HSMT 2 Cái
8 Kiểm định TI (biến dòng hạ thế) Chương V của E-HSMT 12 cái
9 Công tơ điện tử 3 giá Chương V của E-HSMT 2 cái
10 Lập trình và cài đặt công tơ Chương V của E-HSMT 2 cái
11 Kiểm tra tính năng thu thập dữ liệu từ xa và các tính năng khác Chương V của E-HSMT 2 cái
12 Cáp lực hạ thế điện áp < 1000V (1 sợi gồm 4 ruột) Chương V của E-HSMT 2 Ruột
13 TN cầu chì tự rơi 3 pha, cấp điện áp ≤35KV Chương V của E-HSMT 2 Bộ
14 Thí nghiệm tiếp địa trạm Chương V của E-HSMT 2 H.T
15 TN cách điện đứng, điện áp 22-35KV Chương V của E-HSMT 32 Quả
K Đường dây hạ thế, Khối lượng vật tư A cấp, bên B tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển.
1 Cáp vặn xoắn XLPE-4x95 Chương V của E-HSMT 0,82 Km
2 Cáp vặn xoắn XLPE-4x70 Chương V của E-HSMT 0,178 Km
3 Cáp vặn xoắn XLPE-4x50 Chương V của E-HSMT 0,257 Km
4 Cáp vặn xoắn XLPE-4x35 Chương V của E-HSMT 0,409 Km
5 Cáp vặn xoắn XLPE-4x95 lèo tại vị trí góc Chương V của E-HSMT 0,024 Km
6 Cáp vặn xoắn XLPE-4x70 lèo tại vị trí góc Chương V của E-HSMT 0,007 Km
7 Cáp vặn xoắn XLPE-4x50 lèo tại vị trí góc Chương V của E-HSMT 0,007 Km
8 Cáp vặn xoắn XLPE-4x35 lèo tại vị trí góc Chương V của E-HSMT 0,007 Km
L Phần xây dựng theo định mức 4970
1 Sứ A30 Chương V của E-HSMT 16 quả
2 Kẹp xiết KX-ABC-4x95 Chương V của E-HSMT 60 cái
3 Kẹp xiết KX-ABC-4x70 Chương V của E-HSMT 17 cái
4 Kẹp xiết KX-ABC-4x50 Chương V của E-HSMT 18 cái
5 Kẹp xiết KX-ABC-4x35 Chương V của E-HSMT 17 cái
6 Tấm treo MT-ABC-20 Chương V của E-HSMT 106 cái
7 Bịt đầu cáp BĐC-95 Chương V của E-HSMT 20 cái
8 Bịt đầu cáp BĐC-70 Chương V của E-HSMT 20 cái
9 Bịt đầu cáp BĐC-50 Chương V của E-HSMT 8 cái
10 Bịt đầu cáp BÐC-35 Chương V của E-HSMT 20 cái
11 Kẹp cáp nhôm Chương V của E-HSMT 16 cái
12 Cặp cáp bọc nhựa 2 bu lông (đấu nối dây dẫn) Chương V của E-HSMT 80 cái
13 Đầu cốt đồng nhôm AM-70 Chương V của E-HSMT 16 cái
14 Đầu cốt đồng nhôm AM95 Chương V của E-HSMT 4 cái
15 Đầu cốt đồng nhôm AM-25 Chương V của E-HSMT 120 cái
16 Đai thép không gỉ cột đơn ĐTKG-1 Chương V của E-HSMT 190 cái
17 Đai thép không gỉ cột đúp ĐTKG-2 Chương V của E-HSMT 30 cái
18 Khóa đai Chương V của E-HSMT 220 cái
19 Cặp cáp bọc nhựa 2 bu lông (đấu nối dây xuống hòm công tơ) Chương V của E-HSMT 322 Bộ
20 Đai thép bắt hòm công tơ Chương V của E-HSMT 78 cái
21 Kẹp đai hòm công tơ Chương V của E-HSMT 78 Bộ
22 Dây bổ sung vào hòm M2x11 Chương V của E-HSMT 42 m
23 Dây bổ sung vào hòm M2x16 Chương V của E-HSMT 12 m
24 Dây dẫn cáp vặn xoắn 4x25mm2 (Đấu nối vào hộp phân dây) Chương V của E-HSMT 180 m
25 Tiếp đất RLL Chương V của E-HSMT 1 Vị trí
26 Cột bê tông ly tâm PC.I-7,5-160-3,0 Chương V của E-HSMT 5 Cột
27 Cột bê tông ly tâm PC.I-7,5-160-5,4 Chương V của E-HSMT 3 Cột
28 Cột bê tông vuông H 8,5B Chương V của E-HSMT 2 Cột
29 Xà néo cột ly tâm đơn XNL-4L Chương V của E-HSMT 1 Bộ
30 Xà néo trên cột vuông đơn 4 dây XN-4V Chương V của E-HSMT 1 Bộ
31 Xà néo đúp trên cột vuông 4 dây XNĐ-4V Chương V của E-HSMT 1 Bộ
32 Xà néo cột vuông đơn XNL-4V Chương V của E-HSMT 2 Bộ
33 Cổ dề móc cáp trên cột vuông CDN-2 Chương V của E-HSMT 1 Bộ
34 Hòm công tơ di chuyển H1 Chương V của E-HSMT 6 hòm
35 Hòm công tơ di chuyển H2 Chương V của E-HSMT 1 hòm
36 Hòm công tơ di chuyển H4 Chương V của E-HSMT 2 hòm
37 Hộp phân dây Chương V của E-HSMT 30 Bộ
M Phần theo định mức xây dựng
1 Móng cột vuông đôi MH-3 Chương V của E-HSMT 1 Móng
2 Móng cột ly tâm đơn ML-1 Chương V của E-HSMT 5 Móng
3 Móng cột ly tâm đơn ML-2 Chương V của E-HSMT 3 Móng
4 Tiếp đất RLL phần theo ĐM xây dựng Chương V của E-HSMT 1 HT
N Phần lắp đặt thiết bị
1 Cáp vặn xoắn XLPE-4x95 Chương V của E-HSMT 0,82 Km
2 Cáp vặn xoắn XLPE-4x70 Chương V của E-HSMT 0,178 Km
3 Cáp vặn xoắn XLPE-4x50 Chương V của E-HSMT 0,257 Km
4 Cáp vặn xoắn XLPE-4x35 Chương V của E-HSMT 0,409 Km
5 Cáp vặn xoắn XLPE-4x95 lèo tại vị trí góc Chương V của E-HSMT 0,024 Km
6 Cáp vặn xoắn XLPE-4x70 lèo tại vị trí góc Chương V của E-HSMT 0,007 Km
7 Cáp vặn xoắn XLPE-4x50 lèo tại vị trí góc Chương V của E-HSMT 0,007 Km
8 Cáp vặn xoắn XLPE-4x35 lèo tại vị trí góc Chương V của E-HSMT 0,007 Km
O Phần thu hồi
1 Dây AV35 Phần thu hồi 275 m
2 Cột bê tông H-7,5 (chặt cột TT HS0,5) Phần thu hồi 5 cột
3 Xà đỡ trên cột vuông 2 dây XĐ-2 Phần thu hồi 4 bộ
4 Xà néo trên cột vuông 2 dây XN-2 Phần thu hồi 1 bộ
5 Sứ hạ thế A20 Phần thu hồi 12 quả
6 CP vận chuyển vật tư thu hồi bằng xe 5 tấn Phần thu hồi 0,59 ca
P Phần thí nghiệm
1 Thí nghiệm tiếp địa thí nghiệm 1 Vị trí
Q Phần đường dây trung thế, Khối lượng vật tư A cấp, bên B tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển
1 Dây dẫn nhôm trần có lõi thép, có mỡ trung tính bảo vệ ACSR-70/11mm2 Chương V của E-HSMT 1.191 km
2 Dây dẫn nhôm bọc XLPE/HDPE 12,7/22(24)kV có lõi thép 70/11mm2 Chương V của E-HSMT 0,774 km
R Phần xây dựng theo định mức 4970
1 Cột bê tông li tâm PC.I-12-190-7,2 Chương V của E-HSMT 7 Cột
2 Cột bê tông li tâm PC.I-18-190-9,2 dựng bằng cần cẩu kết hợp thủ công Chương V của E-HSMT 6 Cột
3 Cột bê tông li tâm PC.I-18-190-11,0 dựng bằng cần cẩu kết hợp thủ công Chương V của E-HSMT 1 Cột
4 Tiếp địa, RC-2 Chương V của E-HSMT 9 Bộ
5 Xà đỡ thẳng 3 pha bằng 22kV XĐT-22 Chương V của E-HSMT 3 Bộ
6 Xà rẽ nhánh cột đơn XR2-22 Chương V của E-HSMT 1 Bộ
7 Xà néo trên cột đôi ngang tuyến kiểu bằng đường dây 22kV XNĐ-22N Chương V của E-HSMT 2 Bộ
8 Xà néo góc cột đơn 3 pha lệch đường dây 22kV XNL-22 Chương V của E-HSMT 1 Bộ
9 Xà néo cột đôi 3 pha lệch ngang tuyến đường dây 22kV XNL-22N Chương V của E-HSMT 3 Bộ
10 Xà rẽ nhánh 3 pha 22kV XRN-22 Chương V của E-HSMT 1 Bộ
11 Móc chuỗi cách điện MCS Chương V của E-HSMT 1 Bộ
12 Giằng cột GC-1 Chương V của E-HSMT 5 Bộ
13 Giằng cột GC-2 Chương V của E-HSMT 5 Bộ
14 Giằng cột GC-3 Chương V của E-HSMT 5 Bộ
15 Giằng cột GC-4 Chương V của E-HSMT 3 Bộ
16 Giằng cột GC-5 Chương V của E-HSMT 3 Bộ
17 Dây định hình phi kim loại buộc cố định cổ sứ 24kV-95mm2 Chương V của E-HSMT 4 Sợi
18 Sứ đứng 24kV (gốm) Chương V của E-HSMT 21 Bộ
19 Chuỗi néo đơn Polymer 22kV/100kN (không bao gồm pk) Chương V của E-HSMT 37 Bộ
20 Kẹp nhôm 3 bu lông AL25/120 (đúc đùn) Chương V của E-HSMT 24 cái
21 Phụ kiện chuỗi néo dây trần (khóa máng) Chương V của E-HSMT 12 bộ
22 Phụ kiện chuỗi néo dây bọc (giáp níu) Chương V của E-HSMT 25 bộ
S Phần xây dựng theo định mức xây dựng
1 Móng cột đơn MT-3 Chương V của E-HSMT 3 Móng
2 Móng cột đơn MT-7 đào bằng máy + thủ công Chương V của E-HSMT 1 Móng
3 Móng cột đúp MTĐ-1 Chương V của E-HSMT 2 Móng
4 Móng cột đúp MTĐ-2 đào bằng máy + thủ công Chương V của E-HSMT 3 Móng
5 Tiếp địa, RC-2 Chương V của E-HSMT 9 HT
T Phần lắp đặt thiết bị
1 Dây dẫn nhôm trần có lõi thép, có mỡ trung tính bảo vệ ACSR-70/11mm2 Chương V của E-HSMT 1.191 km
2 Dây dẫn nhôm bọc XLPE/HDPE 12,7/22(24)kV có lõi thép 70/11mm2 Chương V của E-HSMT 0,774 km
U Phần thí nghiệm
1 Điện trở tiếp đất Chương V của E-HSMT 9 Vị trí
2 TN cách điện đứng, điện áp 22-35KV Chương V của E-HSMT 21 Quả
3 TN cách điện treo đã lắp thành chuỗi Chương V của E-HSMT 37 chuỗi
V Trạm biến áp, Khối lượng vật tư A cấp, bên B tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển
1 Máy biến áp 250KVA-22/0.4KV Chương V của E-HSMT 2 Máy
2 Tủ điện TĐ-600V-400A Chương V của E-HSMT 2 Tủ
3 Chống sét van 22kV Chương V của E-HSMT 2 Bộ
W Phần thi Công Hotline
1 Thay bộ 3 sứ đứng đường dây 3 pha xà đối xứng Chương V của E-HSMT 2 3 sứ
2 Thay cò lèo, đấu nối đường dây 1 pha Chương V của E-HSMT 6 1 cò
X Phần xây dựng theo định mức 4970
1 Cầu chì tự rơi 22kV+dây chì Chương V của E-HSMT 2 Bộ
2 Sứ đứng gốm 22kV Chương V của E-HSMT 36 Quả
3 Chuỗi néo Polymer 22kV/100kN Chương V của E-HSMT 3 Chuỗi
4 Chuỗi néo Polymer 22kV/100kN dùng cho dây bọc Chương V của E-HSMT 3 Chuỗi
5 Đầu cốt đồng 1 lỗ <=50 Chương V của E-HSMT 24 cái
6 Đầu cốt đồng 1 lỗ 95 Chương V của E-HSMT 16 cái
7 Đầu cốt đồng 1 lỗ 120 Chương V của E-HSMT 28 cái
8 Đầu cốt xử lý đồng nhôm 1 lỗ 70 Chương V của E-HSMT 6 cái
9 Ống nhựa xoắn chịu lực luồn cáp lực HĐPE ϕ85/65 Chương V của E-HSMT 36 m
10 Đai thép không rỉ Chương V của E-HSMT 20 cái
11 Khóa Đai thép Chương V của E-HSMT 20 cái
12 Kẹp nhôm 3 bu lông AL25/120 (đúc đùn) Chương V của E-HSMT 12 cái
13 Kẹp nhôm 2 bu lông AL25/120 (bọc nhựa) Chương V của E-HSMT 12 cái
14 Phụ kiện đấu nối Hotline KQCuAl+HLCu-(70-120)mm2. (Kèm chụp bảo vệ) Chương V của E-HSMT 6 cái
15 Biển báo, biển an toàn Chương V của E-HSMT 2 cái
16 Biển tên trạm Chương V của E-HSMT 2 cái
17 Khóa Chương V của E-HSMT 2 cái
18 Dây dẫn nhôm bọc 24kV có lõi thép ACSR/XLPE/HDPE-12,7/22(24)kV-1x70/11 Chương V của E-HSMT 45 m
19 Dây dẫn Cu/XLPE/HDPE-12,7/22(24)kV-1x50 Chương V của E-HSMT 30 m
20 Cáp lực Cu/XLPE/PVC-120mm2 Chương V của E-HSMT 84 m
21 Dây dẫn nhôm trần có lõi thép AC-70 Chương V của E-HSMT 12 m
22 Dây đồng mềm M35 Chương V của E-HSMT 8 m
23 Dây đồng mềm M95 Chương V của E-HSMT 12 m
24 Dây định hình phi kim loại buộc cố định cổ sứ đơn 70mm2-22kV Chương V của E-HSMT 12 cái
25 Dây định hình phi kim loại buộc cố định cổ sứ đôi 70mm2-22kV Chương V của E-HSMT 6 cái
26 Cột bê tông li tâm PC.12-7,2 Chương V của E-HSMT 3 Cột
27 Cột bê tông li tâm PC.18-13,0 Chương V của E-HSMT 1 Cột
28 Xà đỡ cầu chì tự rơi và chống sét van trạm 2 cột tim 2,4m lệch 18-12 XSI+CSV-2,4m (18-12) Chương V của E-HSMT 1 Bộ
29 Xà đỡ sứ trung gian trạm 2 cột tim 2,4m tầng 1 lệch 18-12 XTG-2,4m1 (18-12) Chương V của E-HSMT 1 Bộ
30 Xà néo góc cột đơn 3 pha lệch đường dây 22kV XNL-22 Chương V của E-HSMT 1 Bộ
31 Xà đỡ lèo 2 pha XL-2 Chương V của E-HSMT 1 Bộ
32 Xà néo dây lệch đầu trạm dọc tuyến 22kV X-1 Chương V của E-HSMT 1 Bộ
33 Xà đón dây đầu trạm lệch dọc tuyến X-2 Chương V của E-HSMT 1 Bộ
34 Xà đón dây đầu trạm ngang tuyến trạm 2 cột 2,4m xuyên tâm XN-2,4m (XT) Chương V của E-HSMT 1 Bộ
35 Xà đỡ cầu chì tự rơi và chống sét van trạm 2 cột tim 2,4m cột xuyên tâm XSI+CSV-2,4m (XT) Chương V của E-HSMT 1 Bộ
36 Xà đỡ sứ trung gian trạm 2 cột tim 2,4m tầng 1 XTG-2,4m1 Chương V của E-HSMT 1 Bộ
37 Thang trèo TT-1 Chương V của E-HSMT 2 Bộ
38 Xà đỡ lèo 1 pha XL-1 Chương V của E-HSMT 1 Bộ
39 Xà đỡ lèo 3 pha XL-3 Chương V của E-HSMT 1 Bộ
40 Giá đỡ cáp hạ áp trên mặt máy biến áp GĐC Chương V của E-HSMT 2 Bộ
41 Giá đỡ máy biến áp (tim 2,4m) GĐM-2,4m Chương V của E-HSMT 1 Bộ
42 Giá đỡ máy biến áp trạm 2 cột tim2,4m, lệch 18-12 GĐM-2,4m (18-12) Chương V của E-HSMT 1 Bộ
43 Ghế cách điện trên (tim 2,4m) GCĐ-2,4m Chương V của E-HSMT 1 Bộ
44 Ghế thao tác trạm 2 cột tim 2,4m, lệch 18-12 GCĐ-2,4m (18-12) Chương V của E-HSMT 1 Bộ
45 Nắp chụp cực trung áp máy biến áp Chương V của E-HSMT 2 Bộ
46 Nắp chụp cực hạ áp máy biến áp Chương V của E-HSMT 2 Bộ
47 Nắp chụp chống sét van Chương V của E-HSMT 2 Bộ
48 Nắp chụp cầu chì tự rơi Chương V của E-HSMT 2 Bộ
49 Giá đỡ tủ phân phối GĐTP-1 Chương V của E-HSMT 2 Bộ
50 Hệ thống tiếp địa trạm biến áp trên cột 18m HTTĐ-3 Chương V của E-HSMT 1 HT
51 Hệ thống tiếp địa trạm biến áp trên cột 12m HTTĐ-2 Chương V của E-HSMT 1 HT
Y Phần xây dựng theo định mức xây dựng
1 Móng cột trạm biến áp MT-3 Chương V của E-HSMT 3 móng
2 Móng cột trạm MT-7 Chương V của E-HSMT 1 móng
3 Hệ thống tiếp địa trạm biến áp trên cột 18m HTTĐ-3 phần theo ĐM xây dựng Chương V của E-HSMT 1 HT
4 Hệ thống tiếp địa trạm biến áp trên cột 12m HTTĐ-2 phần theo ĐM xây dựng Chương V của E-HSMT 1 HT
Z Phần lắp đặt thiết bị
1 Máy biến áp 250KVA-22/0.4KV Chương V của E-HSMT 2 Máy
2 Tủ điện TĐ-600V-400A Chương V của E-HSMT 2 Tủ
3 Chống sét van 22kV Chương V của E-HSMT 2 Bộ
AA Phần thí nghiệm
1 Thí nghiệm MBA lực 3 pha, ≤ 1MVA Chương V của E-HSMT 2 Máy
2 TN tính chất hóa học mẫu dầu cách điện Chương V của E-HSMT 2 mẫu
3 Chống sét van 22-35kV, 1pha Chương V của E-HSMT 6 cái
4 Thí nghiệm biến dòng điện 1 pha Chương V của E-HSMT 12 Cái
5 Thí nghiệm Aptomat 300<= A < 500A Chương V của E-HSMT 2 Cái
6 Thí nghiệm Aptomat <300 Chương V của E-HSMT 6 Cái
7 Chống sét van =< 1kV, 1 pha Chương V của E-HSMT 2 Cái
8 Thí nghiệm thanh cái đồng của tủ Chương V của E-HSMT 2 Cái
9 Kiểm định TI (biến dòng hạ thế) Chương V của E-HSMT 12 cái
10 Công tơ điện tử 3 giá Chương V của E-HSMT 2 cái
11 Lập trình và cài đặt công tơ Chương V của E-HSMT 2 cái
12 Kiểm tra tính năng thu thập dữ liệu từ xa và các tính năng khác Chương V của E-HSMT 2 cái
13 Cáp lực hạ thế điện áp < 1000V (1 sợi gồm 4 ruột) Chương V của E-HSMT 2 Ruột
14 TN cầu chì tự rơi 3 pha, cấp điện áp ≤35KV Chương V của E-HSMT 2 Bộ
15 Thí nghiệm tiếp địa trạm Chương V của E-HSMT 2 H.T
16 TN cách điện đứng, điện áp 22-35KV Chương V của E-HSMT 36 Quả
AB Đường dây hạ thế, Khối lượng vật tư A cấp, bên B tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển.
1 Cáp vặn xoắn XLPE-4x120 Chương V của E-HSMT 0,623 Km
2 Cáp vặn xoắn XLPE-4x95 Chương V của E-HSMT 0,594 Km
3 Cáp vặn xoắn XLPE-4x50 Chương V của E-HSMT 0,071 Km
4 Cáp vặn xoắn XLPE-4x120 lèo tại vị trí góc Chương V của E-HSMT 0,016 Km
5 Cáp vặn xoắn XLPE-4x95 lèo tại vị trí góc Chương V của E-HSMT 0,016 Km
6 Cáp vặn xoắn XLPE-4x50 lèo tại vị trí góc Chương V của E-HSMT 0,002 Km
AC Phần xây dựng theo định mức 4970
1 Kẹp xiết KX-ABC-4x120 Chương V của E-HSMT 41 cái
2 Kẹp xiết KX-ABC-4x95 Chương V của E-HSMT 40 cái
3 Kẹp xiết KX-ABC-4x50 Chương V của E-HSMT 5 cái
4 Tấm treo MT-ABC-20 Chương V của E-HSMT 77 cái
5 Bịt đầu cáp BĐC-95 Chương V của E-HSMT 12 cái
6 Bịt đầu cáp BĐC-50 Chương V của E-HSMT 4 cái
7 Cặp cáp bọc nhựa 2 bu lông (đấu nối dây dẫn) Chương V của E-HSMT 72 cái
8 Đầu cốt đồng nhôm AM95 Chương V của E-HSMT 12 cái
9 Đầu cốt đồng nhôm AM120 Chương V của E-HSMT 12 cái
10 Đai thép không gỉ cột đơn ĐTKG-1 Chương V của E-HSMT 114 cái
11 Đai thép không gỉ cột đúp ĐTKG-2 Chương V của E-HSMT 42 cái
12 Khóa đai Chương V của E-HSMT 156 cái
13 Cột bê tông ly tâm PC.I-8,5-190-4,3 Chương V của E-HSMT 12 Cột
14 Cổ dề giữ cáp CDLT-2 Chương V của E-HSMT 4 Bộ
AD Phần theo định mức xây dựng
1 Móng cột ly tâm đơn ML-2 Chương V của E-HSMT 4 Móng
2 Móng cột ly tâm đôi MĐL-2 Chương V của E-HSMT 4 Móng
AE Phần lắp đặt thiết bị
1 Cáp vặn xoắn XLPE-4x120 Chương V của E-HSMT 0,623 Km
2 Cáp vặn xoắn XLPE-4x95 Chương V của E-HSMT 0,594 Km
3 Cáp vặn xoắn XLPE-4x50 Chương V của E-HSMT 0,071 Km
4 Cáp vặn xoắn XLPE-4x120 lèo tại vị trí góc Chương V của E-HSMT 0,016 Km
5 Cáp vặn xoắn XLPE-4x95 lèo tại vị trí góc Chương V của E-HSMT 0,016 Km
6 Cáp vặn xoắn XLPE-4x50 lèo tại vị trí góc Chương V của E-HSMT 0,002 Km
AF Phần thu hồi
1 Cột bê tông H-7,5 (chặt cột TT HS0,5) Phần thu hồi 1 cột
2 CP vận chuyển vật tư thu hồi bằng xe 5 tấn Phần thu hồi 0,12 ca
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->