Gói thầu: Phân loại

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200119657-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 08:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Sa Thầy
Tên gói thầu Phân loại
Số hiệu KHLCNT 20200116745
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nguồn vốn nhân dân đóng góp và các nguồn vốn hợp pháp khác
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 180 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-09 15:43:00 đến ngày 2020-01-20 08:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 2,348,936,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 35,000,000 VNĐ ((Ba mươi năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A 1- Nền đường
1 Đào vét hữu cơ đất cấp I 545,55 1 m3
2 Đào ĐC3 nền đường 1.569,78 1 m3
3 Đào ĐC3 khuôn đường 320,6 1 m3
4 Đắp nền đường K95 1.075,32 1 m3
5 Lu tăng cường k95 1.894,46 1 m2
6 VC đất đổ đi, đất cấp 3 1.244,02 1 m3
7 VC đất cấp 1 545,55 1 m3
B 2- Mặt đường
1 Móng cấp phối sỏi suối dày 12cm 548,42 m3
2 Bê tông mặt đường đá 1*2 M250 dày <=25cm 731,23 1 m3
3 Ván khuôn thép 453,53 1 m2
4 Lót giấy dầu 4.570,16 1 m2
5 Làm khe co không có thanh truyền lực 1.007 1m
C 3- Rãnh gia cố
1 Bê tông gia cố rãnh đá 1*2 M150 119,67 1 m3
2 Lót giấy dầu 1.419,46 1 m2
3 Nhét giấy dầu 2 lớp giấy khe phòng lún 95,73 1 m2
4 Ván khuôn 47,87 1 m2
D 4- Cống bản (60*80)cm
1 Đắp đất hố móng K95 16,8 1 m3
2 VC đất đổ đi, đất cấp 3 8,82 1 m3
3 BT tấm đan đá 1*2 M250 2,19 1 m3
4 Ván khuôn tấm đan 11,02 1 m2
5 Cốt thép tám đan<=10mm 0,18 1 tấn
6 Cốt thép tám đan<=18mm 0,18 1 tấn
7 Lắp đặt tấm đan>250kg 16 Cái
8 Bê tông ĐK, xà mũ đá 1*2 M250 1,34 1 m3
9 Ván khuôn 14,6 1 m2
10 Gia công c.thép xà mũ D <=10mm 0,1 Tấn
11 Làm lớp đá đệm móng 3,38 1 m3
12 Bê tông thân đá 2*4 M150 7,9 1 m3
13 Ván khuôn thân 53,12 1 m2
14 Bê tông móng đá 2*4 M150 8,21 1 m3
15 Ván khuôn móng 24,87 1 m2
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->