Gói thầu: gói thầu số 4: Chi phí xây dựng công trình và chi phí hạng mục chung

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200121123-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 15:45:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phú Hưng
Tên gói thầu gói thầu số 4: Chi phí xây dựng công trình và chi phí hạng mục chung
Số hiệu KHLCNT 20200121109
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách huyện + ngân sách xã Vinh Hà
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-09 18:36:00 đến ngày 2020-01-20 15:45:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,478,264,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 15,000,000 VNĐ ((Mười năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Hạng mục chung
1 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công 1 Khoản
2 Chi phí trực tiếp khác 1 Khoản
B Cải tạo nhà đa năng:
1 Tháo bỏ lớp gạch ceramic phần sân đa năng Chương V của E-HSMT 419,755 1 m2
2 Phá dỡ kết cấu bê tông không cốt thép bằng búa căn Chương V của E-HSMT 41,9755 m3
3 V/chuyển phế thải trong phạm vi 1km đầu bằng ôtô 7 tấn Chương V của E-HSMT 50,3706 1m3
4 Bê tông nền dày 100 Vữa bê tông đá 1x2 M150 Chương V của E-HSMT 41,9755 1 m3
5 Láng nền, sàn không đánh màu Dày 2 cm , Vữa M100 Chương V của E-HSMT 419,755 1 m2
6 Thi công sân EPDM (15mm lớp hạt SBR, 10mm lớp hạt màu EPDM) Chương V của E-HSMT 419,755 1 m2
7 GCLD rèm lá đứng bằng nhựa tổng hợp Chương V của E-HSMT 74,8 m2
C Tường rào bể bơi:
1 Cắt nền bê tông để đào móng Chiều dày sàn <=10 cm Chương V của E-HSMT 157,76 m
2 Đào móng bằng máy đào <= 0.8m3 Chiều rộng móng <= 10m, Đất cấp II Chương V của E-HSMT 72,576 1 m3
3 Đắp đất hố móng công trình bằng đầm cóc, Độ chặt yêu cầu K=0.90 Chương V của E-HSMT 54,751 1 m3
4 Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ, Phạm vi <=1000m,ô tô 7T,Đất cấp II Chương V của E-HSMT 17,825 1 m3
5 Vận chuyển đất đổ đi tiếp bằng ô tô tự đổ Cự ly 2km, ô tô 7T, Đất cấp II Chương V của E-HSMT 17,825 1 m3
6 Bê tông đá dăm lót móng, R<=250cm,Vữa bê tông đá 4x6 M100 Chương V của E-HSMT 5,082 1 m3
7 Ván khuôn lót móng Chương V của E-HSMT 45,04 1 m2
8 Bê tông móng chiều rộng R<=250cm,Vữa bê tông đá 1x2 M300, độ sụt 6-8cm Chương V của E-HSMT 8,172 1 m3
9 Ván khuôn giằng móng, giằng tường Chương V của E-HSMT 49,88 1 m2
10 Bê tông giằng móng, Vữa bê tông đá 1x2 M300, độ sụt 6-8cm Chương V của E-HSMT 4,988 1 m3
11 Ván khuôn kim loại cổ móng Chương V của E-HSMT 19,44 1 m2
12 Bê tông cổ móng,Vữa bê tông đá 1x2 M300, độ sụt 6-8cm Chương V của E-HSMT 1,458 1 m3
13 Gia công cốt thép móng, cột, Đường kính cốt thép d<=10mm Chương V của E-HSMT 0,367 Tấn
14 Gia công cốt thép móng, Đường kính cốt thép d<=18mm Chương V của E-HSMT 0,9681 Tấn
15 Bê tông cột có tiết diện <= 0.1 m2, Cao <=4m,vữa bê tông đá 1x2 M300 Chương V của E-HSMT 2,592 1 m3
16 Ván khuôn kim loại cột vuông, chữ nhật Chương V của E-HSMT 51,84 1 m2
17 Gia công cốt thép giằng tường; Đ/kính cốt thép d<=10 mm,cao<=4m Chương V của E-HSMT 0,0205 Tấn
18 Gia công cốt thép giằng tường; Đ/kính cốt thép d<=18 mm,cao<=4m Chương V của E-HSMT 0,0971 Tấn
19 Sản xuất tường thép tròn D60x3.2 mạ kẽm, nan thép; tròn D6mm mạ kẽm nhúng nóng, a=50 Chương V của E-HSMT 1,1977 Tấn
20 GCLD nẹp thép Chương V của E-HSMT 117 Bộ
21 Lắp dựng tường thép, cửa thép; Vữa XM cát vàng M75 Chương V của E-HSMT 145,12 m2
22 Sơn sắt thép các loại, 3 nước; Sơn Epoxy Chương V của E-HSMT 290,24 1 m2
D Nền, sàn:
1 Hòan trả bê tông nền;Vữa bê tông đá 1x2 M200 Chương V của E-HSMT 7,92 1 m3
2 CCLD tấm nhựa chống tràn quanh bể bơi rộng 250mm Chương V của E-HSMT 44,9 m
E Công tác xây:
1 Xây tường bao gạch BT đặc (6.0x9.5x20);Dày <=30cm,Cao<= 4m,vữa XM M75 Chương V của E-HSMT 11,928 1 m3
F Hoàn thiện:
1 Trát tường ngoài gạch đặc, bề dày 1.5 cm;Vữa XM M75 Chương V của E-HSMT 59,64 1 m2
2 Trát tường trong gạch đặc, bề dày 1.5 cm; Vữa XM M75 Chương V của E-HSMT 59,64 1 m2
3 Trát trụ cột; Dày 1.5 cm, Vữa XM M75 Chương V của E-HSMT 51,84 1 m2
4 Trát giằng tường;Vữa XM M75 Chương V của E-HSMT 21,87 1 m2
5 Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà,1 nước lót, 2 nước phủ, ko bả sơn Joton hoặc tương đương Chương V của E-HSMT 59,64 1m2
6 Sơn tường ngoài nhà,1 nước lót, 2 nước phủ, ko bả sơn Joton hoặc tương đương Chương V của E-HSMT 133,35 1m2
G Phần điện:
1 Lắp đặt đèn pha led 200W (IP 65)+ phụ kiện Chương V của E-HSMT 20 1 Bộ
2 Lắp đặt Automat 1 pha 1 cực MCB 16A-6KA Chương V của E-HSMT 4 Cái
3 Lắp đặt Automat 1 pha 2 cực MCB 25A-6KA Chương V của E-HSMT 1 Cái
4 Lắp bảng điện 6 cực EM6PL+ hộp âm Chương V của E-HSMT 1 Cái
5 Lắp đặt dây đơn;Loại dây CV (1x2.5)mm2 Chương V của E-HSMT 220 1m
6 Lắp đặt dây đơn;Loại dây CV (1x4)mm2 Chương V của E-HSMT 50 1m
7 LĐ ống nhựa cứng SP D20 luồn cáp+ phụ kiện Chương V của E-HSMT 135 1 m
8 Đai thép+ khóa đai thép không rỉ cố định đèn vào vì kèo Chương V của E-HSMT 40 Bộ
9 Dây rút nhựa KT 500x7.6 cố định ống SP vào vì kèo Chương V của E-HSMT 70 sợi
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->