Gói thầu: Phân loại

Điều chỉnh giá dịch vụ từ ngày 01-06-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200118395-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 15:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Sa Thầy
Tên gói thầu Phân loại
Số hiệu KHLCNT 20200116607
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nguồn vốn dân đóng góp và các nguồn vốn hợp pháp khác
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 180 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-10 10:15:00 đến ngày 2020-01-20 15:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,839,930,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 25,000,000 VNĐ ((Hai mươi năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A 1- Nền đường
1 Đào vét hữu cơ, đất cấp I 248,4 1 m3
2 VC đất cấp 1 248,4 1 m3
3 Đào ĐC3 nền đường 2.655,04 1 m3
4 Đào ĐC3 khuôn đường 661,33 1 m3
5 Đào rãnh ĐC3 0 1 m3
6 Đắp nền đường K95 349,21 1 m3
7 Lu tăng cường k95 2.611,44 1 m2
8 VC đất đổ đi, đất cấp 3 3.507,803 1 m3
B 2- Mặt đường
1 Móng cấp phối sỏi suối 456,05 m3
2 Bê tông mặt đường đá 1*2 M250 608,07 1 m3
3 Ván khuôn thép 341,28 1 m2
4 Lót giấy dầu 3.800,45 1 m2
5 Làm khe co bằng nhựa đường (0,264kg/1m dài) 826 1m
C 3- Gia cố rãnh
1 Đào đát rãnh ĐC3 44,99 1 m3
2 Bê tông gia cố rãnh đá 1*2 M150 71,99 1 m3
3 Lót giấy dầu 774,4 1 m2
4 Nhét giấy dầu 2 lớp khe phòng lún rãnh 57,59 m2
5 Ván khuôn 28,79 1 m2
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->