Gói thầu: Phân loại

Điều chỉnh giá dịch vụ từ ngày 01-06-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200119316-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 14:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Sa Thầy
Tên gói thầu Phân loại
Số hiệu KHLCNT 20200116666
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nguồn vốn nhân dân đóng góp và các nguồn vốn hợp pháp khác
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 150 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-10 10:06:00 đến ngày 2020-01-20 14:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,309,923,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 17,000,000 VNĐ ((Mười bảy triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A 1- Nền đường
1 Đào ĐC3 nền đường đẻ TC rãnh 2.649,34 1 m3
2 Đào rãnh ĐC3 164,215 1 m3
3 Đắp đất nền đường để TC rãnh, K95 90,79 1 m3
4 VC đất TD để đắp, đất cấp 3 102,593 1 m3
5 VC đất Tđổ đi, đất cấp 3 2.924,667 1 m3
B 2- Gia cố rãnh
1 Bê tông gia cố rãnh đá 1*2 M150 327,96 1 m3
2 Nhét giấy dầu 2 lớp khe phòng lún rãnh (2,5m/khe) 262,37 m2
3 Lót giấy dầu 3.528 1 m2
4 Ván khuôn 311,18 1 m2
C 3- Cống bản (60*80)cm
1 Đào đát hố móng ĐC3 83,04 1 m3
2 Đắp đất hố móng K95 22,58 1 m3
3 BT tấm đan đá 1*2 M250 3,82 1 m3
4 Ván khuôn tấm đan 42,4 1 m2
5 Cốt thép tám đan<=10mm 0,472 1 tấn
6 Cốt thép tám đan<=18mm 0,31 1 tấn
7 Bê tông ĐK, xà mũ đá 1*2 M250 2,3 1 m3
8 Bê tông thân đá 2*4 M150 18,23 1 m3
9 Ván khuôn thân 120,8 1 m2
10 Bê tông móng đá 2*4 M150 15,86 1 m3
11 Ván khuôn móng 22,78 1 m2
12 Làm lớp đá đệm móng 5,74 1 m3
13 Lắp đặt tấm đan 28 Cái
D 4- Cống hộp 150*150cm
1 Đào đát hố móng ĐC3 36,95 1 m3
2 Đắp đất hố móng K95 24,85 1 m3
3 Bê tông thân cống đá 1*2 M250 9,98 1 m3
4 Ván khuôn thân 75,83 1 m2
5 Gia công cốt thép ống cống d<10 0,018 Tấn
6 Gia công cốt thép ống cống d<18 1,93 Tấn
7 Bê tông đệm móng cống đá 2*4 M150 2,72 1 m3
8 Bê tông thân đá 2*4 M150 3,52 1 m3
9 Ván khuôn thân 32,02 1 m2
10 Bê tông móng đá 2*4 M150 21,74 1 m3
11 Ván khuôn móng 54,62 1 m2
12 Làm lớp đá đệm móng 4,2 1 m3
E 5- Cống tròn D100
1 Đào đát hố móng ĐC3 193,98 1 m3
2 Đắp đất hố móng K95 144,81 1 m3
3 BT ống cống đá 1*2 M200 5,25 1 m3
4 Ván khuôn ống cống 103,65 1 m2
5 Cốt thép ống cống<=10 0,555 1 tấn
6 Bê tông móng đá 2*4 M150 7,09 1 m3
7 Ván khuôn móng 13,01 1 m2
8 Làm lớp đá đệm móng 1,72 1 m3
9 Quét nhựa đường D100 15 1 ống
10 Lắp đặt ống cống, vữa XM M125 15 1cấu kiện
11 Bê tông thân đá 2*4 M150 10,45 1 m3
12 Ván khuôn thân 51,29 1 m2
13 Bê tông móng đá 2*4 M150 28,79 1 m3
14 Ván khuôn móng 85,15 1 m2
15 Làm lớp đá đệm móng 6,39 1 m3
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->