Gói thầu: Đầu tư lưới điện huyện Kim Sơn năm 2020

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200122409-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 11:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình
Tên gói thầu Đầu tư lưới điện huyện Kim Sơn năm 2020
Số hiệu KHLCNT 20200121731
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn TDTM và KHCB
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-10 10:13:00 đến ngày 2020-01-20 11:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 3,553,599,984 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 53,000,000 VNĐ ((Năm mươi ba triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A HẠNG MỤC CHUNG
1 Chi phí bảo lãnh thực hiện hợp đồng Theo yêu cầu HSMT 1 Khoản
2 Bảo hiểm thiết bị của nhà thầu Theo yêu cầu HSMT 1 Khoản
3 Bảo hiểm trách nhiệm bên thứ ba Theo yêu cầu HSMT 1 Khoản
4 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công. Kho vật liệu Theo yêu cầu HSMT 1 Khoản
5 Chi phí di chuyển thiết bị thi công và lực lượng lao động đến công trường Theo yêu cầu HSMT 1 Khoản
6 Chi phí dọn dẹp công trường khi hoàn thành Theo yêu cầu HSMT 1 Khoản
B PHẦN A CẤP VẬT TƯ THIẾT BỊ, B VẬN CHUYỂN VÀ THI CÔNG LẮP ĐẶT - HẠNG MỤC TRẠM BIẾN ÁP
1 MBA 3 pha 400kVA-22/0,4kV Theo BVTKKTTC 6 máy
2 MBA 3 pha 400kVA-22/0,4kV kiểu kín Theo BVTKKTTC 1 máy
3 MBA 3 pha 400kVA-35/0,4kV Theo BVTKKTTC 1 máy
4 MBA 3 pha 320kVA-35/0,4kV Theo BVTKKTTC 1 máy
5 MBA 3 pha 320kVA-22/0,4kV Theo BVTKKTTC 1 máy
6 MBA 3 pha 250kVA-35/0,4kV Theo BVTKKTTC 1 máy
7 MBA 3 pha 250kVA-22/0,4kV Theo BVTKKTTC 2 máy
8 MBA 3 pha 180kVA-22/0,4kV Theo BVTKKTTC 2 máy
9 MBA 3 pha 100kVA-22/0,4kV Theo BVTKKTTC 1 máy
10 Chống sét van 3 pha: 24kV- Polymer Theo BVTKKTTC 13 bộ
11 Chống sét van 3 pha: 42kV- Polymer Theo BVTKKTTC 3 bộ
12 Tủ điện hạ thế 600V-600A (3 lộ ra 250A) trạm trụ Theo BVTKKTTC 1 tủ
13 Tủ điện hạ thế 600V-600A - 2 lộ ra 300A Theo BVTKKTTC 7 tủ
14 Tủ điện hạ thế 600V-500A (2 lộ ra 250A) Theo BVTKKTTC 2 tủ
15 Tủ điện hạ thế 600V-400A (2 lộ ra 200A) Theo BVTKKTTC 2 tủ
16 Tủ điện hạ thế 600V-400A (3 lộ ra 150A) Theo BVTKKTTC 1 tủ
17 Tủ điện hạ thế 600V-300A (2 lộ ra 150A) Theo BVTKKTTC 2 tủ
18 Tủ điện hạ thế 600V-150A (2 lộ ra 75A) Theo BVTKKTTC 1 tủ
19 Cầu chì tự rơi 100A-24kV-Polymer Theo BVTKKTTC 13 bộ
20 Cầu chì tự rơi 100A-36kV-Polymer Theo BVTKKTTC 3 bộ
21 Sứ đứng VHĐ-24kV(đầy đủ phụ kiện) Theo BVTKKTTC 99 sứ
22 Sứ đứng Polymer-24kV + Ty + Kẹp Theo BVTKKTTC 24 sứ
23 Sứ chuỗi SLC-24kV 120KN-đơn + phụ kiện néo Theo BVTKKTTC 24 chuỗi
24 Sứ đứng VHĐ-35kV (đầy đủ phụ kiện) Theo BVTKKTTC 36 sứ
25 Sứ đứng Polymer-36kV + Ty + Kẹp Theo BVTKKTTC 9 sứ
26 Sứ chuỗi SLC-35kV 120KN-đơn + phụ kiện néo Theo BVTKKTTC 9 chuỗi
27 Cáp ngầm 3 pha 24kV- 3x50mm2 Theo BVTKKTTC 147 m
28 Cáp ngầm đơn pha 24kV- 1x50mm2 Theo BVTKKTTC 64 m
29 Dây dẫn dàn trạm ACSR/XLPE2,5/HDPE-70/11-24kV Theo BVTKKTTC 266 m
30 Dây dẫn dàn trạm Dây ACSR/XLPE4,3/HDPE-70/11mm2-35kV Theo BVTKKTTC 77 m
31 Cáp mặt máy Cu/XLPE/PVC 1x120 mm2 Theo BVTKKTTC 512 m
32 Dây dẫn ACSR 120/19 (có mỡ bảo vệ) (nối cầu tủ hạ thế và ty sứ TT MBA đến HTTĐ) Theo BVTKKTTC 120 m
33 Dây đồng mềm CV 50 nối CSV và CS hạ thế (ty sứ TT MBA trạm trụ) với HTTĐ Theo BVTKKTTC 68 m
34 Đầu cáp co ngót nguội 24kV ngoài trời 3x50mm2, bộ 3 pha Theo BVTKKTTC 12 bộ
35 Đầu cáp 1 pha co ngót nguội ngoài trời 1x50-24kV Theo BVTKKTTC 3 bộ
36 Đầu cáp ELBOW 24kV - 250A 50mm2, bộ 3 pha Theo BVTKKTTC 1 bộ
37 Đầu cốt đồng C50 mm2 Theo BVTKKTTC 130 cái
38 Đầu cốt đồng C120 Theo BVTKKTTC 188 cái
39 Đầu cốt đồng nhôm CA120 Theo BVTKKTTC 60 cái
40 Đầu cốt đồng nhôm CA70 Theo BVTKKTTC 240 cái
41 Chụp cầu chì tự rơi silicon (xanh+đỏ+vàng) Theo BVTKKTTC 16 bộ
42 Chụp chống sét van silicon (xanh+đỏ+vàng) Theo BVTKKTTC 16 bộ
43 Chụp sứ cao thế mặt máy silicon (xanh+đỏ+vàng) (F170) Theo BVTKKTTC 15 bộ
44 Chụp sứ hạ thế mặt máy silicon (xanh+đỏ+vàng+tt) (F90) Theo BVTKKTTC 15 bộ
45 Kẹp quai 4/0 loại ty, trung thế (KQ-Cu-Al 120) Theo BVTKKTTC 42 cái
46 Hotline 4/0 (CHLC-120) Theo BVTKKTTC 42 cái
47 Ghip nhôm AC 25-70 mm2, 3BL Theo BVTKKTTC 36 cái
48 Ghip nhôm AC 25-150 mm2, 3BL Theo BVTKKTTC 12 cái
49 Ghíp bọc MV IPC 95-120, vỏ cách điện dày 3-7mm; 70-95/95-120 2BL Theo BVTKKTTC 6 bộ
50 Đai thép 20x0,7mm dài 2,4m + khóa đai (cột kép) Theo BVTKKTTC 105 bộ
51 Thân trụ tôn 1,5-10mm, sơn tĩnh điện màu ghi sáng ngoài trời MBA - TL = 1.050kg (Cho trạm trụ MBA) Theo BVTKKTTC 1 bộ
52 Hộp chụp cực MBA tôn 1,5-2mm, sơn tĩnh điện màu ghi sáng ngoài trời- TL = 80kg (Cho trạm trụ MBA) Theo BVTKKTTC 1 bộ
53 Máng cáp trung thế tôn 1,5-2mm, sơn tĩnh điện màu ghi sáng ngoài trời- TL = 40kg (Cho trạm trụ MBA) Theo BVTKKTTC 1 bộ
54 Máng cáp hạ thế tôn 1,5-2mm, sơn tĩnh điện màu ghi sáng ngoài trời- TL = 30kg (Cho trạm trụ MBA) Theo BVTKKTTC 1 bộ
55 Sứ đứng VHĐ-24kV (đầy đủ phụ kiện) (lắp đặt bằng xe hotline chuyên dụng)) Bên A thi công lắp đặt 12 sứ
C PHẦN A CẤP VẬT TƯ THIẾT BỊ, B VẬN CHUYỂN VÀ THI CÔNG LẮP ĐẶT - HẠNG MỤC ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ
1 Dây dẫn ACSR-70/11mm2 (có mỡ bảo vệ) Theo BVTKKTTC 8.186 m
2 Dây dẫn ACSR/XLPE2,5/HDPE-70/11mm2-24kV Theo BVTKKTTC 3.491 m
3 Sứ chuỗi SLC-24kV 120KN-đơn + phụ kiện néo Theo BVTKKTTC 30 chuỗi
4 Sứ đứng VHĐ-24kV(đầy đủ phụ kiện) Theo BVTKKTTC 176 Quả
5 Sứ đứng Polymer-24kV+ Ty + Kẹp Theo BVTKKTTC 109 bộ
6 Sứ đứng VHĐ 35kV (đầy đủ phụ kiện) Theo BVTKKTTC 102 Quả
7 Ghíp bọc MV IPC 70-95, vỏ cách điện dày 3-7mm; 35-70/35-95 2BL Theo BVTKKTTC 6 bộ
8 Ghip nhôm AC 50-240 mm2, 3BL Theo BVTKKTTC 207 bộ
9 Ghip nhôm AC 25-70 mm2, 3BL Theo BVTKKTTC 219 bộ
10 Sứ đứng VHĐ-24kV (đầy đủ phụ kiện) - (lắp đặt bằng xe hotline chuyên dụng)) Bên A thi công lắp đặt 6 Quả
11 Sứ đứng Polymer-24kV + Ty + Kẹp - (lắp đặt bằng xe hotline chuyên dụng)) Bên A thi công lắp đặt 12 Quả
12 Sứ chuỗi SLC-24kV 120KN-đơn + phụ kiện néo - (lắp đặt bằng xe hotline chuyên dụng)) Bên A thi công lắp đặt 6 chuỗi
D PHẦN A CẤP VẬT TƯ THIẾT BỊ, B VẬN CHUYỂN VÀ THI CÔNG LẮP ĐẶT - HẠNG MỤC ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ
1 Dây cáp vặn xoắn AL/XLPE4x120 Theo BVTKKTTC 3.553 m
2 Dây cáp vặn xoắn AL/XLPE4x95 Theo BVTKKTTC 3.094 m
3 Dây cáp vặn xoắn AL/XLPE4x70 Theo BVTKKTTC 2.206 m
4 Dây cáp vặn xoắn AL/XLPE4x50 Theo BVTKKTTC 561 m
5 Cáp ngầm Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC-4x240-0,6kV Theo BVTKKTTC 246 m
6 Đầu cáp co ngót nguội 0,6kV ngoài trời 4x240mm2, bộ 3 pha Theo BVTKKTTC 15 bộ
7 Kẹp hãm cáp VX KH4x120 mm2 Theo BVTKKTTC 104 bộ
8 Kẹp hãm cáp VX KH4x95 mm2 Theo BVTKKTTC 83 bộ
9 Kẹp hãm cáp VX KH4x70 mm2 Theo BVTKKTTC 42 bộ
10 Kẹp hãm cáp VX KH4x50 mm2 Theo BVTKKTTC 16 bộ
11 Kẹp treo cáp VX 4x120mm2 Theo BVTKKTTC 42 bộ
12 Kẹp treo cáp VX 4x95mm2 Theo BVTKKTTC 43 bộ
13 Kẹp treo cáp VX 4x70mm2 Theo BVTKKTTC 29 bộ
14 Kẹp treo cáp VX 4x50mm2 Theo BVTKKTTC 8 bộ
15 Móc treo cáp F20 Theo BVTKKTTC 245 bộ
16 Móc treo cáp F16 Theo BVTKKTTC 122 bộ
17 Đai thép 20x0,7mm dài 1,2m + khóa đai (cột đơn) Theo BVTKKTTC 547 bộ
18 Đai thép 20x0,7mm dài 2,4m + khóa đai (cột kép) Theo BVTKKTTC 103 bộ
19 Đai thép không rỉ + khóa đai H1 cột đơn (1x(20x0,4mm, dài.1,1m)) Theo BVTKKTTC 4 bộ
20 Đai thép không rỉ + khóa đai H2, H4 + 3 Pha cột đơn (2x(20x0,4mm, dài.1,3m)) Theo BVTKKTTC 27 bộ
21 Đai thép không rỉ + khóa đai H2, H4-H6, 3pha cột đơn-Tụ bù (2x(20x0,4mm, dài.1,3m)) Theo BVTKKTTC 96 bộ
22 Ống nhôm không chịu lực A240 mm2 Theo BVTKKTTC 60 bộ
23 Ghíp kép bọc cáp VX IPC 95-95: 25-95mm2/25-95mm2, 2BL Theo BVTKKTTC 66 bộ
24 Ghíp kép bọc cáp VX IPC 120-120: 70-120mm2/70-120mm2, 2BL Theo BVTKKTTC 45 bộ
25 Ghip nhôm AC 25-150 mm2, 3BL Theo BVTKKTTC 74 bộ
26 Ghíp đơn bọc cáp VX IPC 25-120: 25-120mm2/25-120mm2, 1BL (đấu nối HCT) Theo BVTKKTTC 314 bộ
27 Ghíp đơn bọc cáp VX IPC 25-120: 25-120mm2/25-120mm2, 1BL (di chuyển HCT) Theo BVTKKTTC 132 bộ
28 Đầu cốt đồng nhôm 1 lỗ CA 240mm2 Theo BVTKKTTC 52 cái
29 Đầu cốt đồng nhôm 1 lỗ CA 120mm2 Theo BVTKKTTC 44 cái
30 Đầu cốt đồng nhôm 1 lỗ CA 95mm2 Theo BVTKKTTC 32 cái
31 Đầu cốt đồng nhôm 1 lỗ CA 70mm2 Theo BVTKKTTC 12 cái
E PHẦN B CẤP VẬT TƯ, VẬT LIỆU VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT - HẠNG MỤC TRẠM BIẾN ÁP
1 Tiếp địa TBA trụ trên gốc cột - cột đầu cáp (TBA Đông Hướng 9) Theo BVTKKTTC 1 hệ thống
2 Tiếp địa TBA trụ trên gốc cột - cột đầu cáp LT12m (TBA Lai Thành 16) Theo BVTKKTTC 1 hệ thống
3 Tiếp địa TBA trụ trên gốc cột - cột đầu cáp 12m (TBA Quang Thiện 9) Theo BVTKKTTC 1 hệ thống
4 Tiếp địa TBA trụ trên gốc cột - cột đầu cáp 14m (TBA Hùng Tiến 7) Theo BVTKKTTC 1 hệ thống
5 Tiếp địa TBA trụ trên gốc cột - cột đầu cáp 14m (TBA Thượng kiệm 9) Theo BVTKKTTC 1 hệ thống
6 Tiếp địa TBA trụ trên gốc cột (TBA Cồn Thoi 11) Theo BVTKKTTC 1 hệ thống
7 Tiếp địa RC2 (cột đầu cáp TBA Cồn Thoi 11) Theo BVTKKTTC 1 hệ thống
8 Hệ thống nối đất trạm biến áp vào cạnh trạm 2LT12 Theo BVTKKTTC 6 hệ thống
9 Hệ thống nối đất trạm biến áp vào vuông trạm 2LT12 Theo BVTKKTTC 2 hệ thống
10 Hệ thống nối đất trạm biến áp trên 1 cột ĐZ (Kim Chính 9) Theo BVTKKTTC 1 hệ thống
11 Hệ thống nối đất trạm biến áp trụ (Lưu phương 9) Theo BVTKKTTC 1 hệ thống
12 Xà đón dây đầu trạm 22kV: X2ac-xt-TBA Theo BVTKKTTC 1 Bộ
13 Xà đón dây đầu trạm 22kV: XKL2adc-TBA Theo BVTKKTTC 2 Bộ
14 Xà phụ đỡ lèo đơn: XP-Đ Theo BVTKKTTC 1 Bộ
15 Xà phụ đỡ lèo kép: XP-K Theo BVTKKTTC 1 Bộ
16 Xà đỡ cầu chì 22kV trên cột đơn: XSI-1 Theo BVTKKTTC 5 Bộ
17 Xà đỡ cầu chì 22kV trên cột đôi: XSI-2 Theo BVTKKTTC 3 Bộ
18 Xà đỡ CSV và đỡ cổ cáp ngầm: XCSV-CCN Theo BVTKKTTC 7 Bộ
19 Ghế thao tác và giá đỡ ghế thao tác Theo BVTKKTTC 7 Bộ
20 Giá đỡ cáp ngầm trung thế (trạm trên gốc cột LT14m) Theo BVTKKTTC 12 bộ
21 Giá đỡ cáp hạ thế 1 (trạm trên gốc cột LT14m) Theo BVTKKTTC 21 bộ
22 Giá đỡ cáp hạ thế 2 (trạm trên gốc cột LT14m) Theo BVTKKTTC 9 bộ
23 Giá đỡ MBA 22kV trên 1 cột: GĐMBA (trạm trên gốc cột LT14) Theo BVTKKTTC 6 bộ
24 Xà đón dây đầu trạm kiểu XKL2a-XT-TBA Theo BVTKKTTC 6 bộ
25 Xà đón dây đầu trạm kiểu XKL2ac-XT-TBA Theo BVTKKTTC 6 bộ
26 Xà đón dây đầu trạm kiểu XII2ac-XT-TBA-2400 Theo BVTKKTTC 1 bộ
27 Xà đỡ cầu chì tự rơi: XFCO - XT-2400 Theo BVTKKTTC 5 bộ
28 Tai bắt chống sét van: TCSV Theo BVTKKTTC 9 bộ
29 Xà đỡ sứ trung gian XTG-XT-2400 Theo BVTKKTTC 5 bộ
30 Xà đỡ MBA : XMBA-2400 Theo BVTKKTTC 5 bộ
31 Colie chống tụt Theo BVTKKTTC 8 bộ
32 Công sơn đỡ xà máy biến áp và GTT: CSMBA Theo BVTKKTTC 8 bộ
33 Ghế thao tác TBA 35kA: GTT-2400 Theo BVTKKTTC 5 bộ
34 Thang trèo 4m: TT-1 Theo BVTKKTTC 15 bộ
35 Thang trèo 5m: TT-2 Theo BVTKKTTC 1 bộ
36 Xà đón dây đầu trạm 35kV: XII2ac-XT-TBA-2600 Theo BVTKKTTC 1 bộ
37 Xà đỡ cầu chì tự rơi 35kV: XFCO-XT-2600 Theo BVTKKTTC 3 bộ
38 Xà đỡ sứ trung gian cho TBA 35kV: XTG-XT-2600 Theo BVTKKTTC 3 bộ
39 Xà đỡ MBA: XMBA-2600 Theo BVTKKTTC 3 bộ
40 Ghế thao tác TBA 35kA: GTT-2600 Theo BVTKKTTC 3 bộ
41 Xà đỡ sứ trung gian cột đơn loại 1: XTG-1 Theo BVTKKTTC 2 bộ
42 Ghế thao tác trên 1 cột: GTT-1 Theo BVTKKTTC 1 bộ
43 Xà đỡ ghế thao tác và MBA cột đơn: XGTT+MBA Theo BVTKKTTC 1 bộ
44 Cột ly tâm PC.I-12-9.0 Theo BVTKKTTC 17 cột
45 Cột ly tâm PC.I-12-10 Theo BVTKKTTC 5 cột
46 Gốc cột ly tâm LT14m (PC.I-14-13) Theo BVTKKTTC 6 cột
47 Dây chì 15A Theo BVTKKTTC 7 bộ
48 Dây chì 12A Theo BVTKKTTC 1 bộ
49 Dây chì 10A Theo BVTKKTTC 3 bộ
50 Dây chì 8A Theo BVTKKTTC 1 bộ
51 Dây chì 7A Theo BVTKKTTC 2 bộ
52 Dây chì 6A Theo BVTKKTTC 2 bộ
53 Ống nhựa HDPE 105/80 Theo BVTKKTTC 133 m
54 Ống thép bảo vệ cáp ngầm qua đường F114 (dày 3mm) Theo BVTKKTTC 12 m
55 Ống nhựa trong F32 Theo BVTKKTTC 120 m
56 Biển báo an toàn Theo BVTKKTTC 19 cái
57 Biển báo tên trạm Theo BVTKKTTC 16 cái
58 Biển báo thứ tự pha Theo BVTKKTTC 48 cái
59 Biển báo lộ xuất tuyến Theo BVTKKTTC 34 cái
60 Keo xịt biển bịt đầu ống HDPE Theo BVTKKTTC 7 hộp
61 Băng dính cách điện Theo BVTKKTTC 16 cuộn
62 Thanh cái đồng dẹt 40x4 dài 200mm Theo BVTKKTTC 4 cái
63 Thanh cái đồng dẹt 40x4 dài 100mm (bọc cách điện V-X-Đ) Theo BVTKKTTC 18 cái
64 Bịt đầu cốt (V-X-Đ) Theo BVTKKTTC 618 cái
65 Cột bê tông ly tâm 14m: PC.I-14-11 (lắp đặt bằng xe hotline chuyên dụng) Bên B cấp Vật tư, vật liệu; bên A thi công lắp đặt 1 cột
66 Cột bê tông ly tâm 10m: PC.I-10-5.0 (lắp đặt bằng xe hotline chuyên dụng)) Bên B cấp Vật tư, vật liệu; bên A thi công lắp đặt 1 cột
67 Xà đón dây đầu trạm kiểu X2a -TBA (lắp đặt bằng xe hotline chuyên dụng)) Bên B cấp Vật tư, vật liệu; bên A thi công lắp đặt 1 bộ
68 Xà đón dây đầu trạm kiểu XK3Ta-TBA (lắp đặt bằng xe hotline chuyên dụng)e) Bên B cấp Vật tư, vật liệu; bên A thi công lắp đặt 1 bộ
69 Xà phụ 1 pha XP1 (lắp đặt bằng xe hotline chuyên dụng)) Bên B cấp Vật tư, vật liệu; bên A thi công lắp đặt 1 Bộ
70 Xà phụ 2 pha XP2 (lắp đặt bằng xe hotline chuyên dụng)) Bên B cấp Vật tư, vật liệu; bên A thi công lắp đặt 1 Bộ
71 Móng trụ đỡ MBA (trạm trụ) Theo BVTKKTTC 1 móng
72 Móng cột ly tâm 10m: MT10-3 Theo BVTKKTTC 1 móng
73 Móng cột ly tâm 12m: MT12-3 Theo BVTKKTTC 18 móng
74 Móng cột đôi ly tâm 12m: MTK12-3 Theo BVTKKTTC 2 móng
75 Móng cột đơn ly tâm 14m: MT14-3 Theo BVTKKTTC 1 móng
76 Móng trạm biến áp trên gốc cột LT14m Theo BVTKKTTC 6 móng
77 Xây trụ MBA gốc cột 4 Theo BVTKKTTC 6 trụ
78 Rãnh cáp ngầm trung hạ thế đi trên vỉa hè Theo BVTKKTTC 16 m
79 Rãnh cáp ngầm trung hạ thế đi qua đường Theo BVTKKTTC 6 m
F PHẦN B CẤP VẬT TƯ, VẬT LIỆU VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT - HẠNG MỤC ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ
1 Cột BTLT 12m: PC.I-12-10 bằng cẩu + thủ công Theo BVTKKTTC 5 Cột
2 Cột BTLT 12m: PC.I-12-9 bằng cẩu + thủ công Theo BVTKKTTC 34 Cột
3 Cột BTLT 12m: PC.I-12-10 bằng thủ công Theo BVTKKTTC 5 Cột
4 Cột BTLT 12m: PC.I-12-9 bằng thủ công Theo BVTKKTTC 11 Cột
5 Cột BTLT 14m: PC.I-14-11 bằng cẩu + thủ công Theo BVTKKTTC 6 Cột
6 Cột BTLT 14m: PC.I-14-13 bằng cẩu + thủ công Theo BVTKKTTC 3 Cột
7 Cột BTLT 14m: PC.I-14-11 bằng thủ công Theo BVTKKTTC 2 Cột
8 Hệ thống tiếp địa RC1 Theo BVTKKTTC 62 hệ thống
9 Xà phụ XR Theo BVTKKTTC 2 Bộ
10 Xà XKL2a Theo BVTKKTTC 4 Bộ
11 Xà néo XKL2ac Theo BVTKKTTC 1 Bộ
12 Xà XKL2a-xt Theo BVTKKTTC 26 Bộ
13 Xà XKL2a-xt-b Theo BVTKKTTC 14 Bộ
14 Xà néo X2adc Theo BVTKKTTC 2 Bộ
15 Xà néo XKL2an Theo BVTKKTTC 1 Bộ
16 Xà néo XKL2ad Theo BVTKKTTC 1 Bộ
17 Xà néo XKL2adc Theo BVTKKTTC 3 Bộ
18 Xà néo X2a-35 Theo BVTKKTTC 1 Bộ
19 Xà néo X2an-35 Theo BVTKKTTC 1 Bộ
20 Xà XKL2a-35 Theo BVTKKTTC 12 Bộ
21 Xà XKL2ad-35 Theo BVTKKTTC 3 Bộ
22 Chi tiết ghép cột đôi 2LT14 Theo BVTKKTTC 3 Bộ
23 Biển báo thứ tự pha Theo BVTKKTTC 60 cái
24 BTLT 12m: PC.I-12-10 (lắp đặt bằng xe hotline chuyên dụng) Bên B cấp Vật tư, vật liệu; bên A thi công lắp đặt 5 Cột
25 Xà X2an (lắp đặt bằng xe hotline chuyên dụng) Bên B cấp Vật tư, vật liệu; bên A thi công lắp đặt 2 Bộ
26 Xà XP1 (lắp đặt bằng xe hotline chuyên dụng) Bên B cấp Vật tư, vật liệu; bên A thi công lắp đặt 1 Bộ
27 Xà X2a (lắp đặt bằng xe hotline chuyên dụng) Bên B cấp Vật tư, vật liệu; bên A thi công lắp đặt 1 Bộ
28 Móng cột đơn ly tâm 12m: MT12-2 Theo BVTKKTTC 43 móng
29 Móng cột ly tâm 12m: MT12-3 Theo BVTKKTTC 5 móng
30 Móng cột đôi ly tâm 12m: MTK12-3 Theo BVTKKTTC 6 móng
31 Móng cột đơn ly tâm 14m: MT14-2 Theo BVTKKTTC 4 móng
32 Móng cột đơn ly tâm 14m: MT14-3 Theo BVTKKTTC 1 móng
33 Móng cột đúp ly tâm 14m: MTK14-3 Theo BVTKKTTC 3 móng
G PHẦN B CẤP VẬT TƯ, VẬT LIỆU VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT - HẠNG MỤC ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ
1 Cột BTLT 10m: PC.I-10-4.3 bằng thủ công Theo BVTKKTTC 2 Cột
2 Cột BTLT 7,5m: PC.I-7.5-3.0 (160) (thủ công) Theo BVTKKTTC 27 Cột
3 Cột BTLT 7,5m: PC.I-7.5-5.4 (160) (thủ công) Theo BVTKKTTC 21 Cột
4 Cột BTLT 8,5m: PC.I-8.5-4.3 (160) (thủ công) Theo BVTKKTTC 37 Cột
5 Cột BTLT 7,5m: PC.I-7.5-5.4 (160) (thủ công + máy) Theo BVTKKTTC 3 Cột
6 Cột BTLT 8,5m: PC.I-8.5-4.3 (160) (thủ công + máy) Theo BVTKKTTC 8 Cột
7 Tiếp địa lặp lại cột có chiều cao 8,5m Theo BVTKKTTC 3 hệ thống
8 Tiếp địa lặp lại cột có chiều cao 7,5m Theo BVTKKTTC 3 hệ thống
9 Ống nhựa HDPE 105/80 Theo BVTKKTTC 191 m
10 Ống thép bảo vệ cáp ngầm qua đường F114 (dày 3mm) Theo BVTKKTTC 36 m
11 Kẹp cáp hạ thế Theo BVTKKTTC 7 Bộ
12 Ống Gen co nhiệt hạ thế Ø 35 (350mm/cái) Theo BVTKKTTC 56 cái
13 Bịt đầu cốt các loại Theo BVTKKTTC 140 cái
14 Băng dính cách điện Theo BVTKKTTC 14,8 cuộn
15 Móng cột đơn ly tâm 7,5m: Ma-7,5 Theo BVTKKTTC 20 móng
16 Móng cột đúp 2LT7,5m: Mak7,5 Theo BVTKKTTC 5 móng
17 Móng cột Ma-7,5 (Phá bê tông) Theo BVTKKTTC 17 móng
18 Móng cột Mak-7,5 (Phá bê tông) Theo BVTKKTTC 2 móng
19 Móng cột đơn ly tâm 8,5m: Ma-8,5 Theo BVTKKTTC 29 móng
20 Móng cột đúp 2LT8,5m: Mak8,5 Theo BVTKKTTC 8 móng
21 Móng cột đúp ly tâm 10m: MTK10-2 Theo BVTKKTTC 1 móng
H PHẦN DI CHUYỂN, LẮP ĐẶT LẠI, THÁO HẠ, THU HỒI TRẠM BIẾN ÁP
1 Tháo hạ, thu hồi cột H8,5 (thủ công + máy) Theo BVTKKTTC 1 cột
2 Xà X3 (thu hồi) Theo BVTKKTTC 1 bộ
3 Sứ đứng VHĐ24kV (thu hồi) Theo BVTKKTTC 6 quả
I PHẦN DI CHUYỂN, LẮP ĐẶT LẠI, THÁO HẠ, THU HỒI ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ
1 Di chuyển hòm công tơ H3F Theo BVTKKTTC 4 Hộp
2 Di chuyển hòm công tơ H1 Theo BVTKKTTC 4 Hộp
3 Di chuyển hòm công tơ H2 Theo BVTKKTTC 23 Hộp
4 Di chuyển hòm công tơ H4 Theo BVTKKTTC 29 Hộp
5 Di chuyển hộp tụ bù 0,4kV Theo BVTKKTTC 1 Hộp
6 Tháo hạ, thu hồi cột LT6 -thủ công Theo BVTKKTTC 4 cột
7 Tháo hạ, thu hồi cột bê tông H6,5m - thủ công Theo BVTKKTTC 2 Cột
8 Tháo hạ, thu hồi cột bê tông tự chế - thủ công Theo BVTKKTTC 6 Cột
9 Tháo hạ, thu hồi cột bê tông LT7m -thủ công + máy Theo BVTKKTTC 1 Cột
10 Tháo hạ, thu hồi cột bê tông H6,5m -thủ công + máy Theo BVTKKTTC 4 Cột
11 Tháo hạ, thu hồi cột bê tông tự chế -thủ công + máy Theo BVTKKTTC 8 Cột
12 Tháo hạ, thu hồi cáp vặn xoắn Al/XLPE4x70mm2 Theo BVTKKTTC 26 m
13 Tháo hạ, thu hồi cáp vặn xoắn Al/XLPE4x50mm2 Theo BVTKKTTC 496 m
14 Tháo hạ, thu hồi cáp vặn xoắn Al/XLPE4x35mm2 Theo BVTKKTTC 44 m
15 Tháo hạ, thu hồi cáp vặn xoắn AL/XLPE2x50mm2 Theo BVTKKTTC 721 m
16 Tháo hạ, thu hồi cáp vặn xoắn AL/XLPE2x35mm2 Theo BVTKKTTC 1.653 m
17 Tháo hạ thu hồi dây nhôm bọc AV50 Theo BVTKKTTC 909 m
18 Tháo hạ thu hồi dây nhôm bọc AV35 Theo BVTKKTTC 574 m
19 Tháo hạ thu hồi dây nhôm bọc AV25 Theo BVTKKTTC 303 m
20 Tháo hạ, thu hồi xà đỡ XK3F (tạm tính KL ≤ 15kg) Theo BVTKKTTC 3 bộ
21 Tháo hạ, thu hồi xà đỡ X3F (tạm tính KL ≤ 15kg) Theo BVTKKTTC 12 bộ
22 Tháo hạ, thu hồi sứ hạ thế A20 (kèm xà) Theo BVTKKTTC 72 quả
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->