Gói thầu: Phân loại

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200117675-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 16:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Sa Thầy
Tên gói thầu Phân loại
Số hiệu KHLCNT 20200116193
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nguồn vốn dân đóng góp và các nguồn vốn hợp pháp khác
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 180 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-10 10:22:00 đến ngày 2020-01-20 16:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 2,632,087,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 38,000,000 VNĐ ((Ba mươi tám triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A 1- Nền đường
1 Đào vét hữu cơ đất cấp I 592,69 1 m3
2 VC đất cấp 1 592,69 1 m3
3 Đào ĐC3 nền đường 3.795,65 1 m3
4 Đào ĐC3 khuôn đường 689,87 1 m3
5 Đắp nền đường K95 582,16 1 m3
6 Lu tăng cường k95 3.166,34 1 m2
7 VC đất TD đắp, đất cấp 3 657,84 1 m3
8 VC đất đổ đi, đất cấp 3 4.630,57 1 m3
B 2- Mặt đường
1 Móng cấp phối sỏi suối dày 12cm 599,96 m3
2 Bê tông mặt đường đá 1*2 M250 dày <=25cm 799,95 1 m3
3 Ván khuôn thép 449,12 1 m2
4 Lót giấy dầu 4.999,69 1 m2
5 Làm khe co không có thanh truyền lực 525 1m
6 Làm khe co có thanh truyền lực 472,5 1m
7 Làm khe giãn 87,5 1m
C 3- Gia cố rãnh
1 Đào đất rãnh ĐC3 36,4 1 m3
2 Bê tông gia cố rãnh đá 1*2 M150 36,4 1 m3
3 Lót giấy dầu 392 1 m2
4 Nhét giấy dầu 2 lớp khe phòng lún rãnh (2,5m/khe) 29,15 m2
5 Ván khuôn 34,58 1 m2
D 4- Cống bản (60*80)cm
1 Đào đát hố móng ĐC3 17,92 1 m3
2 Đắp đất hố móng K95 5,64 1 m3
3 BT tấm đan đá 1*2 M250 0,96 1 m3
4 Ván khuôn tấm đan 10,6 1 m2
5 Cốt thép tám đan<=10mm 0,12 1 tấn
6 Cốt thép tám đan<=18mm 0,08 1 tấn
7 Lắp đặt tấm đan>250kg 7 Cái
8 Làm lớp đá đệm móng 1,43 1 m3
9 Bê tông ĐK, xà mũ đá 1*2 M250 0,58 1 m3
10 Bê tông thân đá 2*4 M150 4,55 1 m3
11 Ván khuôn thân 30,2 1 m2
12 Bê tông móng đá 2*4 M150 3,97 1 m3
13 Ván khuôn móng 5,7 1 m2
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->