Gói thầu: Gói thầu số 08: Xây lắp và lắp đặt toàn bộ công trình

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200123700-00
Thời điểm đóng mở thầu 04/02/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Lai châu
Tên gói thầu Gói thầu số 08: Xây lắp và lắp đặt toàn bộ công trình
Số hiệu KHLCNT 20200101278
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn KHCB TDTM của NPC
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-10 14:26:00 đến ngày 2020-02-04 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 2,803,714,749 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 40,000,000 VNĐ ((Bốn mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Hạng mục 1: Hạng mục chung
1 Chi phí bảo trì công trình Theo Chương V-E-HSMT 12 Tháng
2 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công Theo Chương V-E-HSMT 1 Khoản
3 Chi phí an toàn lao động và bảo vệ môi trường cho người lao động trên công trường và môi trường xung quanh, di chuyển lực lượng lao động trong nội bộ công trường, di chuyển máy, thiết bị thi công đặc chủng và lực lượng lao động, bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công... Theo Chương V-E-HSMT 1 Khoản
B Hạng mục: Các hạng mục công việc xây lắp toàn bộ công trình
C PHẦN VẬT TƯ A CẤP B LẮP ĐẶT
D PHẦN TBA
E Thiết bị TBA
1 Máy biến áp 75kVA- 35/0,4kV Theo Chương V-E-HSMT 1 Máy
2 Máy biến áp 100kVA-35/0,4kV Theo Chương V-E-HSMT 2 Máy
3 Chống sét van - 42kV Theo Chương V-E-HSMT 3 Bộ
4 Câu chì tự rơi SI-35 100A Theo Chương V-E-HSMT 3 Bộ
5 Tủ hạ thế trọn bộ 400V- 125A Theo Chương V-E-HSMT 1 Tủ
6 Tủ hạ thế trọn bộ 400V- 150A Theo Chương V-E-HSMT 2 Tủ
F Dây sứ, phụ kiện
1 Cách điện đứng VHD-35 + Ty mạ Theo Chương V-E-HSMT 57 Quả
2 Cáp trung thế 35kV-As/XLPE4.3/CWS/PVC-1x50-40,5kV Theo Chương V-E-HSMT 54 m
3 Cáp đồng hạ thế 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x95+1x50 mm2 Theo Chương V-E-HSMT 16 m
4 Cáp đồng hạ thế 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x70+1x50 mm2 Theo Chương V-E-HSMT 8 m
5 Dây đồng cứng 35kV Cu/XLPE4.3/CWS/PVC-1x50-40,5kV Theo Chương V-E-HSMT 45 m
G PHẦN ĐƯỜNG DÂY 35kV + 0,4kV
H Dây, sứ, phụ kiện
1 Cách điện đứng Polymer PPI-35 + Ty Theo Chương V-E-HSMT 8 Quả
2 Cách điện chuỗi Polymer PDI-35 + PK Theo Chương V-E-HSMT 18 Chuỗi
3 Dây dẫn AC-50/8 Theo Chương V-E-HSMT 744 m
4 Cáp vặn xoắn ABC4x70 Theo Chương V-E-HSMT 2.454 m
5 Cáp vặn xoắn ABC4x95 Theo Chương V-E-HSMT 6.003 m
6 Cáp muyle 2x7mm2 Theo Chương V-E-HSMT 66 Mét
7 Cáp muyle 2x11mm2 Theo Chương V-E-HSMT 192 Mét
8 Cáp muyle 2x16mm2 Theo Chương V-E-HSMT 408 Mét
9 Cáp muyle 3x16+1x10mm2 Theo Chương V-E-HSMT 54 Mét
10 Cáp đồng CU/XLPE/PVC-0,6/1kV- 3x25+1x16mm2 cho hộp nối Theo Chương V-E-HSMT 20 Mét
I PHẦN B CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT
J PHẦN TBA
K Xây dựng+ lắp đặt
1 Xà đón dây đầu trạm 1 cột XĐT-1 Theo Chương V-E-HSMT 3 Bộ
2 Xà đỡ sứ trung gian XTG1-1 Theo Chương V-E-HSMT 6 Bộ
3 Xà đỡ sứ trung gian XTG1-2 Theo Chương V-E-HSMT 3 Bộ
4 Xà đỡ cầu chì tự rơi và chống sét van XFCO+CSV1-14 Theo Chương V-E-HSMT 3 Bộ
5 Giá đỡ cáp lực Theo Chương V-E-HSMT 3 Bộ
6 Giá đỡ Tủ hạ thế Theo Chương V-E-HSMT 3 Bộ
7 Giá đỡ máy biến áp GĐMBA1-14 Theo Chương V-E-HSMT 3 Bộ
8 Ghế cách điện TBA Theo Chương V-E-HSMT 3 Bộ
9 Thang trèo TS-3M-TBA1-14 Theo Chương V-E-HSMT 3 Bộ
10 Cột PC-14-9,2 Theo Chương V-E-HSMT 3 Cột
11 Tiếp địa trạm biến áp TBA 1 Cột -14M Theo Chương V-E-HSMT 3 Bộ
12 Móng cột trạm MT-TBA1-14 Theo Chương V-E-HSMT 3 Móng
13 Dây đồng mềm nhiều sợi Cu/PVC: M95 Theo Chương V-E-HSMT 14 m
14 Dây đồng mềm nhiều sợi Cu/PVC: M70 Theo Chương V-E-HSMT 7 m
15 Lắp chụp đầu sứ hạ áp MBA Theo Chương V-E-HSMT 12 Cái
16 Nắp chụp chống sét van Theo Chương V-E-HSMT 9 Cái
17 Nắp chụp SI-35kV Theo Chương V-E-HSMT 9 Cái
18 Nắp chụp sứ cao áp MBA Theo Chương V-E-HSMT 9 Cái
19 Đầu cốt đồng M95 Theo Chương V-E-HSMT 47 Cái
20 Đầu cốt đồng M70 Theo Chương V-E-HSMT 24 Cái
21 Đầu cốt đồng M50 Theo Chương V-E-HSMT 2 Cái
22 Đầu cốt đồng nhôm AM70 Theo Chương V-E-HSMT 17 Cái
23 Đầu cốt đồng nhôm AM95 Theo Chương V-E-HSMT 28 Cái
24 Ghíp nhôm AL-3BL Theo Chương V-E-HSMT 54 Cái
25 Biển báo an toàn + PK Theo Chương V-E-HSMT 6 Cái
26 Biển báo tên trạm Theo Chương V-E-HSMT 3 Cái
L Thí nghiệm
1 Máy biến áp 75kVA- 35/0,4kV Theo Chương V-E-HSMT 1 Máy
2 Máy biến áp 100kVA-35/0,4kV Theo Chương V-E-HSMT 2 Máy
3 Hệ thống tiếp địa TBA TĐT Theo Chương V-E-HSMT 3 HT
M PHẦN ĐZ 35KV
N Xây dựng+ lắp đặt
1 Móng cột MT-PC14 Theo Chương V-E-HSMT 2 Móng
2 Móng néo MN15-5 Theo Chương V-E-HSMT 4 Móng
3 Cột PC-14-9,2 Theo Chương V-E-HSMT 2 Cột
4 Xà rẽ nhánh XRN1-35 Theo Chương V-E-HSMT 1 Bộ
5 Xà néo thẳng, Néo góc XN-35-3N Theo Chương V-E-HSMT 2 Bộ
6 Cổ dề néo thẳng CDNT-98 Theo Chương V-E-HSMT 1 Bộ
7 Cổ dề néo góc CDNG-98 Theo Chương V-E-HSMT 1 Bộ
8 Dây néo DN18-14 Theo Chương V-E-HSMT 4 Bộ
9 Tiếp địa RC-2 Theo Chương V-E-HSMT 2 Bộ
10 Kẹp cáp nhôm 3 bu lông Theo Chương V-E-HSMT 24 Cái
11 Biển báo cấm trèo Theo Chương V-E-HSMT 2 Cái
O Thí nghiệm
1 Tiếp địa đường dây gặp đá RT-2 Theo Chương V-E-HSMT 2 Bộ
P PHẦN ĐZ 0,4KV XÂY DỰNG MỚI
Q Xây dựng+ lắp đặt
1 Cột PC-8,5-3.0 Theo Chương V-E-HSMT 38 Cột
2 Cột PC-8,5-4,3 Theo Chương V-E-HSMT 42 Cột
3 Cột PC-10-4,3 Theo Chương V-E-HSMT 56 Cột
4 Cột PC-10-5,0 Theo Chương V-E-HSMT 109 Cột
5 Cột PC-12-5,4 Theo Chương V-E-HSMT 1 Cột
6 Cột PC-16-9,0 Theo Chương V-E-HSMT 1 Cột
7 Móng M1-8,5 Theo Chương V-E-HSMT 42 Móng
8 Móng MĐ-8,5 Theo Chương V-E-HSMT 19 Móng
9 Móng M1-10 Theo Chương V-E-HSMT 109 Móng
10 Móng MĐ-10 Theo Chương V-E-HSMT 28 Móng
11 Móng M1-12 Theo Chương V-E-HSMT 1 Móng
12 Móng MT-PC16 Theo Chương V-E-HSMT 1 Móng
13 Cổ dề CDV-1 Theo Chương V-E-HSMT 13 Bộ
14 Cổ dề CDV-2 Theo Chương V-E-HSMT 2 Bộ
15 Cổ dề CDV-3 Theo Chương V-E-HSMT 3 Bộ
16 Cổ dề CD1-160 Theo Chương V-E-HSMT 42 Bộ
17 Cổ dề CD2-160 Theo Chương V-E-HSMT 19 Bộ
18 Cổ dề CD3-160 Theo Chương V-E-HSMT 4 Bộ
19 Cổ dề CD1-10 Theo Chương V-E-HSMT 120 Bộ
20 Cổ dề CD2-10 Theo Chương V-E-HSMT 30 Bộ
21 Cổ dề CD3-10 Theo Chương V-E-HSMT 11 Bộ
22 Cổ dề CDT-12 Theo Chương V-E-HSMT 6 Bộ
23 Cổ dề CDT-14 Theo Chương V-E-HSMT 4 Bộ
24 Cổ dề CDT-16 Theo Chương V-E-HSMT 3 Bộ
25 Cổ dề CDT-18 Theo Chương V-E-HSMT 2 Bộ
26 Ghíp bọc cách điện IPC-2 bulông Theo Chương V-E-HSMT 112 Cái
27 Kẹp xiết cáp 4x70 Theo Chương V-E-HSMT 131 Cái
28 Kẹp xiết cáp 4x95 Theo Chương V-E-HSMT 330 Cái
29 Bịt đầu cáp Theo Chương V-E-HSMT 96 Cái
30 Tiếp địa lặp lại RLL Theo Chương V-E-HSMT 37 Bộ
R Thí nghiệm
1 Tiếp địa đường dây 0,4kV Theo Chương V-E-HSMT 37 Bộ
S Phần tháo dỡ thu hồi
1 Cột H-7,5 cắt chân thu hồi Theo Chương V-E-HSMT 192 Cột
2 Cột LT-7,5 cắt chân thu hồi Theo Chương V-E-HSMT 2 Cột
3 Thu hồi Xà hạ thế X1-2 Theo Chương V-E-HSMT 4 Bộ
4 Thu hồi Xà hạ thế X2-2 Theo Chương V-E-HSMT 3 Bộ
5 Thu hồi Má ốp Theo Chương V-E-HSMT 193 Cái
6 Đai thép + Khóa đai Theo Chương V-E-HSMT 193 Bộ
7 Thu hồi Sứ A30 Theo Chương V-E-HSMT 20 Quả
8 Thu hồi Cáp AV 50 Theo Chương V-E-HSMT 634 m
9 Thu hồi cáp vặn xoắn 4x70 Theo Chương V-E-HSMT 3.555 m
10 Thu hồi cáp muyle 2x7mm2 Theo Chương V-E-HSMT 44 mét
11 Thu hồi cáp muyle 2x11mm2 Theo Chương V-E-HSMT 128 mét
12 Thu hồi cáp muyle 2x16mm2 Theo Chương V-E-HSMT 272 mét
13 Thu hồi cáp muyle 3x16+1x10mm2 Theo Chương V-E-HSMT 36 mét
T Phần tháo dỡ lắp đặt lại
1 Tháo dỡ lắp đặt di chuyển công tơ 1 pha Theo Chương V-E-HSMT 336 Cái
2 Tháo dỡ lắp đặt lại công tơ 3 pha Theo Chương V-E-HSMT 9 Cái
3 Di chuyển lắp đặt lại hộp đấu nối Theo Chương V-E-HSMT 4 Hòm
4 Di chuyển LĐ hòm công tơ H1(Hòm 1 ctơ) Theo Chương V-E-HSMT 11 Hòm
5 Di chuyển LĐ hòm công tơ H2 (Hòm 2 ctơ) Theo Chương V-E-HSMT 32 Hòm
6 Di chuyển LĐ hòm công tơ H4 (Hòm 4 ctơ) Theo Chương V-E-HSMT 68 Hòm
7 Di chuyển LĐ hòm công tơ 3 pha Theo Chương V-E-HSMT 9 Hòm
8 Di chuyển lắp đặt lại xà đỡ hòm công tơ Theo Chương V-E-HSMT 5 Bộ
U PHẦN MUA MỚI + BỔ SUNG
1 Bổ sung đai thép + khóa đai (treo hòm H1, H2 là 1 cái; H4 là 2 cái; H3f là 2 cái) Theo Chương V-E-HSMT 205 Bộ
2 Ghíp 2BL - PVC bổ sung Theo Chương V-E-HSMT 392 Bộ
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->