Gói thầu: Thi công xây dựng

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200124765-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 16:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cần Giuộc.
Tên gói thầu Thi công xây dựng
Số hiệu KHLCNT 20200120917
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn ngân sách huyện và ngân sách tinh
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 360 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-10 15:33:00 đến ngày 2020-01-20 16:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 7,524,860,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 100,000,000 VNĐ ((Một trăm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A ĐOẠN 1
1 Đào nền đường + đào khuôn, đất cấp I, vận chuyển đất trong phạm vi <= 100 m Theo hồ sơ BCKTKT 1,0043 100m3
2 Đóng cọc tràm ĐK gốc ( 8-10cm), ngọn >= 4cm vào đất cấp I, chiều dài cọc ngập trong đất là 3,75m, chiều dài cọc không ngập trong đất là 0,25m (công việc này chỉ tính phần nhân công ) Theo hồ sơ BCKTKT 1.001,6775 100m
3 Đóng cọc tràm ĐK gốc ( 8-10cm), ngọn >= 4cm vào đất cấp I, chiều dài cọc ngập trong đất là 3,75m, chiều dài cọc không ngập trong đất là 0,25m (công việc này chỉ tính phần vật tư ) Theo hồ sơ BCKTKT 1.068,456 100m
4 Cung cấp cừ kẹp cổ Theo hồ sơ BCKTKT 2.671,14 m
5 Cung cấp thép buộc đầu cừ D4 Theo hồ sơ BCKTKT 396,6643 kg
6 Đắp sỏi đỏ lề+taluy, độ chặt yêu cầu K=0,90 Theo hồ sơ BCKTKT 16,8907 100m3
7 Vật tư sởi đỏ Theo hồ sơ BCKTKT 2.347,8073 m3
8 Lớp móng CPĐD loại I dày 10cm (lớp trên), K=0.98 Theo hồ sơ BCKTKT 10,491 100m3
9 Tưới lớp dính bám mặt đường, nhựa pha dầu, lượng nhựa 1kg/m2 Theo hồ sơ BCKTKT 79,131 100m2
10 Láng nhựa mặt đường 2 lớp dày 2,5cm, nhựa tiêu chuẩn 3kg/m2 Theo hồ sơ BCKTKT 79,131 100m2
11 Sản xuất, lắp đặt biển báo phản quang, chữ nhật 30 <=50cm Theo hồ sơ BCKTKT 2 cái
12 Sản xuất, lắp đặt biển báo phản quang, tròn, ĐK70 Theo hồ sơ BCKTKT 2 cái
13 Sản xuất, lắp đặt biển báo phản quang, tam giác, cạnh 70cm Theo hồ sơ BCKTKT 3 cái
14 Sản xuất, lắp đặt trụ đỡ bảng tên đường, bảng lưu thông bằng sắt ống D90, vữa BT mác 150 Theo hồ sơ BCKTKT 5 cái
15 Làm cọc tiêu BTCT Theo hồ sơ BCKTKT 64 cái
16 Đào móng cột, trụ thủ công, rộng <=1m, sâu <=1m, đất cấp 1 Theo hồ sơ BCKTKT 3,636 m3
17 Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng <=250cm,M200, đá 1x2 Theo hồ sơ BCKTKT 2,6304 m3
B ĐOẠN 2
1 Đào nền đường + đào khuôn, đất cấp I, vận chuyển đất trong phạm vi <= 100 m Theo hồ sơ BCKTKT 0,3467 100m3
2 Đóng cọc tràm ĐK gốc ( 8-10cm), ngọn >= 4cm vào đất cấp I, chiều dài cọc ngập trong đất là 3,75m, chiều dài cọc không ngập trong đất là 0,25m (công việc này chỉ tính phần nhân công ) Theo hồ sơ BCKTKT 369,6225 100m
3 Đóng cọc tràm ĐK gốc ( 8-10cm), ngọn >= 4cm vào đất cấp I, chiều dài cọc ngập trong đất là 3,75m, chiều dài cọc không ngập trong đất là 0,25m (công việc này chỉ tính phần vật tư ) Theo hồ sơ BCKTKT 394,264 100m
4 Cung cấp cừ kẹp cổ Theo hồ sơ BCKTKT 985,66 m
5 Cung cấp thép buộc đầu cừ D4 Theo hồ sơ BCKTKT 146,3705 kg
6 Đắp sỏi đỏ lề+taluy, độ chặt yêu cầu K=0,90 Theo hồ sơ BCKTKT 7,9362 100m3
7 Vật tư sởi đỏ Theo hồ sơ BCKTKT 1.103,1276 m3
8 Bù vênh bằng CPĐD loại II, K=0,95 Theo hồ sơ BCKTKT 1,1091 100m3
9 Lớp móng CPĐD loại I dày 25cm , K=0.98 Theo hồ sơ BCKTKT 6,5674 100m3
10 Tưới lớp dính bám mặt đường, nhựa pha dầu, lượng nhựa 1kg/m2 Theo hồ sơ BCKTKT 26,2697 100m2
11 Láng nhựa mặt đường 2 lớp dày 2,5cm, nhựa tiêu chuẩn 3kg/m2 Theo hồ sơ BCKTKT 26,2697 100m2
12 Sản xuất, lắp đặt biển báo phản quang, chữ nhật 30 <=50cm Theo hồ sơ BCKTKT 1 cái
13 Sản xuất, lắp đặt biển báo phản quang, tròn, ĐK70 Theo hồ sơ BCKTKT 1 cái
14 Sản xuất, lắp đặt biển báo phản quang, tam giác, cạnh 70cm Theo hồ sơ BCKTKT 4 cái
15 Sản xuất, lắp đặt trụ đỡ bảng tên đường, bảng lưu thông, sắt ống phi 90 Theo hồ sơ BCKTKT 5 cái
16 Làm cọc tiêu BTCT Theo hồ sơ BCKTKT 40 cái
17 Đào móng cột, trụ thủ công, rộng <=1m, sâu <=1m, đất cấp 1 Theo hồ sơ BCKTKT 2,46 m3
18 Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng <=250cm,M200, đá 1x2 Theo hồ sơ BCKTKT 1,644 m3
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->