Gói thầu: Thi công xây dựng công trình

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200125741-00
Thời điểm đóng mở thầu 22/01/2020 13:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HUYỆN THỚI BÌNH
Tên gói thầu Thi công xây dựng công trình
Số hiệu KHLCNT 20191257432
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Nguồn cân đối ngân sách huyện và ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư có mục tiêu
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 150 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-10 17:51:00 đến ngày 2020-01-22 13:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,409,149,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 20,000,000 VNĐ ((Hai mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Hạng mục 1: Hạng mục chung
1 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công Chương V của E-HSMT 1 Khoản
2 Chi phí một số công tác không xác định KL từ thiết kế Chương V của E-HSMT 1 Khoản
B Hạng mục 2: xây lắp
1 Phát rừng tạo mặt bằng bằng thủ công rừng loại I, mật độ 0 cây/100 m2 Chương V của E-HSMT 79,675 100m2
2 Đào nền đường bằng máy ủi <=110CV, vận chuyển đất trong phạm vi <= 50m đất cấp II Chương V của E-HSMT 1,2659 100M3
3 Đắp đất công trình bằng đầm cóc Độ chặt yêu cầu K=0,90 Chương V của E-HSMT 16,4221 100M3
4 Đắp cát công trình bằng máy đầm cóc Độ chặt yêu cầu K=0,90 Chương V của E-HSMT 4,7652 100M3
5 Sản xuất lắp dựng cốt thép móng, đường kính cốt thép <=10mm Chương V của E-HSMT 11,6963 Tấn
6 Bê tông mặt đường dày <= 25cm, đá 1x2 Mác 250 Chương V của E-HSMT 478,05 M3
7 SXLD, tháo dỡ ván khuôn thép, cây chống gỗ cho bê tông đổ tại chỗ Mặt đường bê tông Chương V của E-HSMT 6,374 100M2
8 Cắt khe co dãn mặt đường Chương V của E-HSMT 23,88 100M
9 Cao su lót đổ BT mặt đường Chương V của E-HSMT 4.780,5 M2
10 SXLD, tháo dỡ ván khuôn gỗ cho bê tông đổ tại chỗ Xà dầm, giằng Chương V của E-HSMT 0,522 100M2
11 Sản xuất lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng cao <=4m, đường kính cốt thép <= 18mm Chương V của E-HSMT 0,5059 Tấn
12 Sản xuất, lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng đường kính <=10mm, chiều cao <=4m Chương V của E-HSMT 0,1002 Tấn
13 Bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2 Mác 250 Chương V của E-HSMT 3,825 M3
14 Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) D8-10cm chiều dài cọc ngập đất <=2,5m, đất bùn (phần ngập đất) Chương V của E-HSMT 2,112 100M
15 Cung cấp cừ tràm gia cố L = 3,7, ngọn 3,8cm Chương V của E-HSMT 160 M
16 Cung cấp mê bồ, lưới mành chắn đất Chương V của E-HSMT 44,8 M2
17 Sản xuất, lắp dựng cốt thép móng đường kính <=10mm Chương V của E-HSMT 0,0128 Tấn
18 Cốt thép cọc fi <= 10mm Chương V của E-HSMT 0,0246 Tấn
19 Cốt thép cọc fi <= 18mm Chương V của E-HSMT 0,1025 Tấn
20 SXLD, tháo dỡ ván khuôn gỗ cho bê tông đổ tại chỗ Cột vuông, chữ nhật Chương V của E-HSMT 0,0848 100M2
21 Bê tông cọc cừ đá 1x2, vữa M300 Chương V của E-HSMT 0,848 M3
22 Lắp cột bê tông đúc sẵn bằng máy Trọng lượng <= 2,5 tấn Chương V của E-HSMT 4 Cái
23 Đóng cọc BTCT 20x20 chiều dài <=24m trên mặt đất, trọng lượng đầu búa 1,2T, đất cấp I Chương V của E-HSMT 0,168 100M
24 Đóng cọc BTCT 20x20 chiều dài <=24m trên mặt đất, trọng lượng đầu búa 1,2T, đất cấp I Chương V của E-HSMT 0,056 100M
25 Phá dỡ bê tông cọc Chương V của E-HSMT 0,016 M3
26 Cốt thép mố cầu fi<=10mm Chương V của E-HSMT 0,0356 Tấn
27 Cốt thép mố cầu fi<=18mm Chương V của E-HSMT 0,0169 Tấn
28 SXLD ván khuôn mố cầu Chương V của E-HSMT 0,0338 100M2
29 Bê tông mố cầu đá 1x2, vữa M300 Chương V của E-HSMT 0,222 M3
30 Sản xuất cấu kiện dầm cầu thép dàn kín Dầm dọc Chương V của E-HSMT 0,288 Tấn
31 Sản xuất, lắp dựng cốt thép mặt cầu đường kính >10mm, chiều cao <=16m Chương V của E-HSMT 0,3082 Tấn
32 Sản xuất kết cấu thép lan can cầu Đường bộ Chương V của E-HSMT 0,1284 Tấn
33 Lắp dựng dầm cầu thép các loại Trên cạn Chương V của E-HSMT 0,7246 Tấn
34 Đắp cát nền móng công trình Chương V của E-HSMT 0,68 M3
35 Cung cấp cao su đổ bê tông mặt đường Chương V của E-HSMT 6,8 M2
36 Cốt thép mặt đường kính cốt thép <=10mm Chương V của E-HSMT 0,0728 Tấn
37 Sản xuất, lắp dựng ván khuôn mặt đường bê tông Chương V của E-HSMT 0,0288 100M2
38 Bê tông mặt đường đá 1x2, M250 Chương V của E-HSMT 1,28 M3
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->