Gói thầu: Thi công xây dựng công trình

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200125523-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 17:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Tên gói thầu Thi công xây dựng công trình
Số hiệu KHLCNT 20200125425
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách huyện và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 5 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-10 17:19:00 đến ngày 2020-01-20 17:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 3,926,044,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 40,000,000 VNĐ ((Bốn mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A CHI PHÍ HẠNG MỤC CHUNG
1 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công 1 Khoản
2 Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế 1 Khoản
B CHI PHÍ XÂY DỰNG
C NỀN ĐƯỜNG
1 Đào nền đường, đất cấp 3 13,6525 m3
2 Đào đất không thích hợp 27,623 100m3
3 Đánh cấp đất cấp 3 140,0525 m3
4 Đào đất thi công rãnh, đất cấp 3 84,2 m3
5 Đào khuôn đường đất cấp 3 523,6735 m3
6 Đắp đất nền đường, độ chặt yêu cầu K=0,95 52,9559 100m3
7 Đắp nền đường, độ chặt yêu cầu K = 0,98 10,2653 100m3
8 Trồng cây xanh ( Cây Sao Đen ĐK gốc 10-14cm, chiều cao H3-4m) 105 cây
D MẶT ĐƯỜNG
1 Rải thảm mặt bê tông nhựa hạt trung, chiều dầy đã lèn ép 7cm 34,2177 100m2
2 Tưới lớp dính bám mặt đường, nhựa pha dầu, lượng nhựa 1, 0 kg/ m2 34,2177 100m2
3 Làm mặt đường đá dăm nước lớp trên, mặt đường đã lèn ép 15 cm 34,2177 100m2
4 Làm mặt đường đá dăm nước lớp dưới, mặt đường đã lèn ép 10 cm 34,2177 100m2
5 Làm mặt đường đá dăm nước lớp dưới, mặt đường đã lèn ép 8 cm 34,2177 100m2
E THOÁT NƯỚC
F Rãnh thoát nước dọc
G Thân rãnh
1 Bê tông lót móng, M100, đá 2x4 43,54 m3
2 Bê tông đáy rãnh M200, đá 1x2 9,96 m3
3 Xây thành rãnh gạch bê tông đặc kích thước: (6x10,5x22)cm, vữa xi măng mác 75 81,18 m3
4 Trát tường ngoài, dày 2 cm, VXM M75, PC40 332,1 m2
5 Ván khuôn bê tông lót 0,738 100m2
H Tấm đan
1 Cốt thép tấm đan, ĐK <= 10 mm 7,5708 tấn
2 Cốt thép tấm đan, 10 <ĐK < 18mm 0,5963 tấn
3 Bê tông tấm đan, đá 1x2, M250 dày 18cm 58,3 m3
4 Ván khuôn tấm đan 2,5203 100m2
5 Lắp dựng tấm đan 419 cái
I Rãnh chịu lực ngang đường
J Thân rãnh chịu lực
1 Bê tông lót móng, M100, đá 2x4 0,65 m3
2 Bê tông đáy rãnh M200, đá 1x2 0,15 m3
3 Xây thành rãnh gạch bê tông đặc kích thước: (6x10,5x22)cm, vữa xi măng mác 75 1,21 m3
4 Trát tường ngoài, dày 2 cm, VXM M75, PC40 4,95 m2
5 Ván khuôn bê tông lót 0,011 100m2
K Tấm đan
1 Cốt thép tấm đan, ĐK <= 10 mm 0,1567 tấn
2 Cốt thép tấm đan, 10 <ĐK < 18mm 0,0129 tấn
3 Bê tông tấm đan, đá 1x2, M250 dày 18cm 1,22 m3
4 Ván khuôn tấm đan 0,0528 100m2
5 Lắp dựngtấm đan 6 cái
L Bãi đỗ xe
1 Đào đất không thích hợp vét hữu cơ 2,4928 100m3
2 Đắp đất nền đường, độ chặt yêu cầu K=0,95 7,4783 100m3
3 Lớp cấp phối đá dăm loại 1, dày 15cm 0,7478 100m3
4 Bê tông sân, M200, PC40, đá 1x2 49,86 m3
5 Ván khuôn gỗ móng 0,094 100m2
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->