Gói thầu: Gói thầu số 04: Thi công xây lắp công trình Sửa chữa đường Ngô thì Nhậm

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200125227-00
Thời điểm đóng mở thầu 21/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt
Tên gói thầu Gói thầu số 04: Thi công xây lắp công trình Sửa chữa đường Ngô thì Nhậm
Số hiệu KHLCNT 20200123575
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách thành phố
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 60 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-10 16:53:00 đến ngày 2020-01-21 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,069,861,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 16,000,000 VNĐ ((Mười sáu triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Phần nền mặt đường
1 Đào nền đường bằng máy đào <= 0,8m3, máy ủi<=110CV đất cấp II Chuẩn bị, đào đất nền đường bằng máy đào, đổ lên phương tiện vận chuyển. Đào nền đường bằng máy ủi trong phạm vi quy định, bạt vỗ mái taluy, sửa nền đường hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật 0,995 100 m3
2 Cày xới mặt đường cũ, mặt đường láng nhựa Chuẩn bị, đào, cày phá, san phẳng mặt đường, dọn dẹp, vận chuyển phế thải đổ đi trong phạm vi 30m 14,189 100 m2
3 Làm móng cấp phối đá dăm lớp trên, đường làm mới,dày 18cm Định vị khuôn đường. San rải đá cấp phối thành từng lớp, xử lý các trường hợp phân tầng, gợn sóng, tưới nước, lu lèn theo quy trình đạt độ chặt K>=95. Kiểm tra, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m 3,612 100 m3
4 Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt trung, chiều dày mặt đường đã lèn ép 7 cm Chuẩn bị mặt bằng, làm vệ sinh, rải vật liệu bằng máy rải, lu lèn mặt đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật 14,189 100 m2
5 Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa 1.0 kg/m2 Chuẩn bị, làm vệ sinh, pha chế nhựa, tưới lớp dính bám theo đúng yêu cầu kỹ thuật 14,189 100 m2
6 Sản xuất bê tông nhựa hạt trung bằng trạm trộn 80T/h Chuẩn bị, đun dầu Diezen làm nóng dầu bảo ôn đến 140-1600C, bơm dầu lên máy nhựa, máy dầu mazút, phun dầu mazút vào buồng đốt, sấy vật liệu, trộn cấp phối theo thiết kế, sản xuất đá dăm đen và bê tông nhựa trên dây chuyền trạm trộn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m. Hao phí vật liệu đá, cát, bột đá, nhựa căn cứ vào thiết kế và phụ lục định mức cấp phối vật liệu để xác định 2,358 100 Tấn
7 Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly vận chuyển 4km, phương tiện vận chuyển Ô tô 10,0 tấn Vận chuyển bê tông nhựa lên phương tiện, vận chuyển bằng ô tô tự đổ 10T cự ly 4km 2,358 100 Tấn
8 Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, vận chuyển tiếp theo 34km, phương tiện vận chuyển Ô tô 10,0 tấn Vận chuyển bê tông nhựa lên phương tiện, vận chuyển tiếp bằng ô tô tự đổ 10T cự ly 34km 2,358 100 Tấn
9 Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt, bề dày lớp sơn 2 mm Chuẩn bị, dựng chóp và rào chắn, làm vệ sinh mặt đường, đánh dấu, căng dây, nấu sơn, đổ sơn vào thiết bị sơn kẻ, sấy máy duy trì nhiệt độ sôi, tiến hành sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu, dụng cụ trong phạm vi 100m 83,984 1 m2
10 Vận chuyển đất đào đi đổ cự ly <=1000m bằng ôtô tự đổ 5 tấn đất cấp II Vận chuyển đất do máy đào đổ lên phương tiện, vận chuyển đi đổ bằng ô tô tự đổ 5 tấn cự ly 1km 0,995 100 m3
11 Vận chuyển tiếp cự ly 7km bằng ôtô tự đổ 5 tấn đất cấp II Vận chuyển đất do máy đào đổ lên phương tiện, vận chuyển tiếp bằng ô tô tự đổ 5 tấn cự ly 7km 0,995 100 m3/km
B Nâng thành hố ga tròn
1 Tháo dỡ đan hiện trạng Tháo dỡ tấm đan, tập kết tại công trình 31 1 cái
2 Bê tông nâng thành hố ga vữa Mác 250 XMPC40 đá 1x2 Trộn, vận chuyển vật liệu trong phạm vị 30m. Đổ bê tông nâng thành hố ga vữa Mác 250 đá 1x2 và bảo dưỡng bê tông 1,381 1 m3
3 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn bê tông nâng thành Đo lấy dấu, cắt, hàn, mài, hoàn thiện ván khuôn. Lắp đặt, tháo dỡ ván khuôn nâng thành 0,234 100 m2
4 Sản xuất, lắp dựng cốt thép tường đường kính <=10 mm thành hố ga Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt, uốn thép, hàn nối, đặt buộc và hàn cốt thép thành hố ga 0,188 1 tấn
5 Lắp đặt lại tấm đan hố ga Chuẩn bị kê đệm, lắp đặt tấm đan 31 1 cái
C Sửa chữa mương dọc
1 Tháo dỡ tấm đan Tháo dỡ tấm đan, tập kết tại công trình 1.034 1 cái
2 Bê tông mương dọc + đan mương dọc vữa Mác 250 XMPC40 đá 1x2 Trộn, vận chuyển vật liệu trong phạm vị 30m. Đổ bê tông mương dọc, đan mương vữa Mác 250 đá 1x2 và bảo dưỡng bê tông 51,684 1 m3
3 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn mương dọc Đo lấy dấu, cắt, hàn, mài, hoàn thiện ván khuôn. Lắp đặt, tháo dỡ ván khuôn mương dọc 5,169 100 m2
4 Lắp đặt đan Chuẩn bị kê đệm, lắp đặt tấm đan 1.034 1 cái
5 Sản xuất bê tông tấm đan mương vữa Mác 200 XMPC40 đá 1x2(Thay thế đan hư hỏng) Trộn, vận chuyển vật liệu trong phạm vị 30m. Đổ bê tông tấm đan vữa Mác 200 đá 1x2 và bảo dưỡng bê tông 12 1 m3
6 Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, tấm đan mương Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt, uốn thép, hàn nối, đặt buộc và hàn cốt thép tấm đan mương 2,564 1 tấn
7 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại, ván khuôn nắp đan Đo lấy dấu, cắt, hàn, mài, hoàn thiện ván khuôn. Lắp đặt, tháo dỡ ván khuôn tấm đan 0,88 100 m2
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->