Gói thầu: Gói số 8: Thực hiện phần khối lượng công việc còn lại của gói thầu số 4 (Xây dựng giai đoạn 1 của dự án và bảo hiểm xây dựng công trình)

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200126561-00
Thời điểm đóng mở thầu 21/01/2020 19:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
Tên gói thầu Gói số 8: Thực hiện phần khối lượng công việc còn lại của gói thầu số 4 (Xây dựng giai đoạn 1 của dự án và bảo hiểm xây dựng công trình)
Số hiệu KHLCNT 20181207937
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Loại hợp đồng
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 06 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-11 13:38:00 đến ngày 2020-01-21 19:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 14,674,600,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 220,000,000 VNĐ ((Hai trăm hai mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Chi phí hạng mục chung
1 Chi phí hạng mục chung Theo qui định tai Thông tư số 06/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng; 1 gói
B Đào xúc + phá dỡ
1 Phá dỡ kết cấu gạch đá Có hồ sơ thiêt kế BVTC kèm theo 31,412 m3
2 Phá dỡ tường ngăn ô rác Có hồ sơ thiêt kế BVTC kèm theo 2,827 100m3
3 Đào rác thải bằng máy Có hồ sơ thiêt kế BVTC kèm theo 448,91 100m3
4 Đào rác thải bằng thủ công Có hồ sơ thiêt kế BVTC kèm theo 2.362,684 m3
5 Phun khử mùi rác trong quá trình đào xúc Có hồ sơ thiêt kế BVTC kèm theo 47.869,15 tấn
C Biến báo + hàng rào
1 Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng <= 1 m, sâu <= 1 m, đất C2 Có hồ sơ thiêt kế BVTC kèm theo 5,94 m3
2 Đào móng, rộng <= 6 m, đất C2 Có hồ sơ thiêt kế BVTC kèm theo 0,5346 100m3
3 Ván khuôn gỗ cột cột vuông, chữ nhật Có hồ sơ thiêt kế BVTC kèm theo 1,6268 100m2
4 Bê tông móng SX bằng máy trộn, rộng <=250cm, M200, PC40, đá 1x2 Có hồ sơ thiêt kế BVTC kèm theo 56,6156 m3
5 Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cột thép cọc hàng rào Có hồ sơ thiêt kế BVTC kèm theo 1,6512 tấn
6 Sản xuất bê tông cọc hàng rào, cọc đỡ biển báo đá 1x2, M200, PC40 Có hồ sơ thiêt kế BVTC kèm theo 12,2006 m3
7 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ, nắp đan, tấm chớp Có hồ sơ thiêt kế BVTC kèm theo 1,6268 100m2
8 Lắp dựng CKBT đúc sẵn, panen Có hồ sơ thiêt kế BVTC kèm theo 275 cái
9 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ, nắp đan, tấm chớp Có hồ sơ thiêt kế BVTC kèm theo 0,0075 100m2
10 Sản xuất, lắp đặt cốt thép pa nen, ĐK <= 10 mm Có hồ sơ thiêt kế BVTC kèm theo 0,0505 tấn
11 Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông tấm đan, đá 1x2, mác 200 Có hồ sơ thiêt kế BVTC kèm theo 0,45 m3
12 Lắp các loại CKBT đúc sẵn Có hồ sơ thiêt kế BVTC kèm theo 6 cái
13 Sản xuất, lắp dựng lưới thép B40 Có hồ sơ thiêt kế BVTC kèm theo 1.299 m2
D Xử lý rác bằng phương pháp đốt
1 Xử lý rác bằng phương pháp đốt Có hồ sơ thiêt kế BVTC kèm theo 33.077,568 tấn
E Bảo hiểm
1 Bảo hiểm xây dựng công trình Có hồ sơ thiêt kế BVTC kèm theo 1 gói
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->