Gói thầu: Gói thầu số 06: Toàn bộ phần xây lắp công trình

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200126529-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Nam Đông
Tên gói thầu Gói thầu số 06: Toàn bộ phần xây lắp công trình
Số hiệu KHLCNT 20200119219
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 300 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-11 12:19:00 đến ngày 2020-01-20 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 2,898,301,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 35,000,000 VNĐ ((Ba mươi năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Hạng mục Chi phí gián tiếp
1 Chi phí bảo lãnh thực hiện hợp đồng Mô tả theo chương V 1 Toàn bộ
2 Chi phí bảo hiểm Công trình đối với phần thuộc trách nhiệm của nhà thầu Mô tả theo chương V 1 Toàn bộ
3 Bảo hiểm thiết bị của nhà thầu Mô tả theo chương V 1 Toàn bộ
4 Bảo hiểm trách nhiệm bên thứ ba Mô tả theo chương V 1 Toàn bộ
5 Chi phí thí nghiệm vật liệu của nhà thầu Mô tả theo chương V 1 Toàn bộ
6 Chi phí bảo trì Công trình Mô tả theo chương V 1 Toàn bộ
7 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công Mô tả theo chương V 1 Toàn bộ
8 Chi phí di chuyển thiết bị thi công và lực lượng lao động đến công trường Mô tả theo chương V 1 Toàn bộ
9 Chi phí đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn lao động phục vụ thi công Mô tả theo chương V 1 Toàn bộ
10 Chi phí dọn dẹp công trường khi hoàn thành Mô tả theo chương V 1 Toàn bộ
B Hạng Mục Xây Lắp (B=C+D+E+F+G+H+I+J)
C *\1- Nền đường :
1 Đào đất không phù hợp, Đất cấp II Mô tả theo chương V 1.839,03 1 m3
2 Đào nền đường, khuôn đường, bậc cấp, Đất cấp III Mô tả theo chương V 2.262,64 1 m3
3 Đào rãnh, Đất cấp III Mô tả theo chương V 222,22 1 m3
4 Đắp đất nền đường bằng máy đầm 9T (tận dụng), Độ chặt yêu cầu K=0.95 Mô tả theo chương V 3.102,68 1 m3
5 Trồng cỏ ta luy nền đường Mô tả theo chương V 1.395,44 1 m2
D *\2- Mặt đường :
1 Bê tông mặt đường, Dày 18 cm, Vữa bê tông đá 2x4 M250 Mô tả theo chương V 658,95 1 m3
2 Làm lớp móng mặt đường cấp phối suối dày 20cm Mô tả theo chương V 731,64 1 m3
3 Lót giấy dầu Mô tả theo chương V 3.663,64 1 m2
4 Làm mặt đường cấp phối suối + đất dính dày 30cm Mô tả theo chương V 176,46 1 m3
5 Làm khe co giãn đường bê tông Mô tả theo chương V 834,9 1m
E *\3- An toàn giao thông :
1 Làm cọc tiêu bằng bê tông cốt thép Mô tả theo chương V 123 1 Cái
2 Bê tông móng cọc tiêu, Vữa bê tông đá 1x2 M150 Mô tả theo chương V 3,198 1 m3
3 Sản xuất, lắp đặt biển báo phản quang, Biển tam giác L70cm Mô tả theo chương V 8 Cái
4 Sản xuất, lắp đặt biển báo phản quang, Biển vuông KT 60cm Mô tả theo chương V 4 1 Cái
5 Sản xuất, lắp đặt biển báo phản quang, Biển phụ KT 30x70cm Mô tả theo chương V 4 Cái
6 Sản xuất, lắp đặt trụ đỡ, Loại trụ đỡ bằng sắt ống d80 L=3,4m Mô tả theo chương V 8 1 Cái
7 Sản xuất, lắp đặt trụ đỡ , Loại trụ đỡ bằng sắt ống d80 L=3,7m (có biển phụ) Mô tả theo chương V 4 1 Cái
F *\4- Cống vuông B=0,75m :
1 Phá dỡ kết cấu mương xây đá hộc Mô tả theo chương V 4,22 1 m3
2 Bù bê tông mặt đường trên cống, Vữa bê tông đá 2x4 M250 Mô tả theo chương V 0,51 1 m3
3 Bê tông ống cống vuông đúc sẵn, Vữa bê tông đá 1x2 M250 Mô tả theo chương V 4,84 1 m3
4 Cốt thép ống cống đúc sẵn, Đường kính cốt thép <=10mm Mô tả theo chương V 0,2589 1 tấn
5 Cốt thép ống cống đúc sẵn, Đường kính cốt thép <=18mm Mô tả theo chương V 0,333 1 tấn
6 Lắp đặt ống cống vuông B=0,75m Mô tả theo chương V 15 1 m
7 Quét nhựa đường thân cống Mô tả theo chương V 40,25 1 m2
8 Nối ống bê tông bằng phương pháp xảm Mô tả theo chương V 12 Mối nối
9 Bê tông thân hố thu, Vữa bê tông đá 2x4 M150 Mô tả theo chương V 5,28 1 m3
10 Bê tông móng cống, Vữa bê tông đá 2x4 M150 Mô tả theo chương V 4,18 1 m3
11 Bê tông tường đầu, tường cánh, Vữa bê tông đá 2x4 M150 Mô tả theo chương V 5,24 1 m3
12 Bê tông móng hố thu, tường đầu tường cánh, sân gia cố, chân khay, Vữa bê tông đá 2x4 M150 Mô tả theo chương V 24,49 1 m3
13 Cấp phối suối đệm móng Mô tả theo chương V 6,02 1 m3
14 Đào móng công trình, đất cấp 3 Mô tả theo chương V 154,78 1 m3
15 Đắp đất công trình bằng đầm cóc, Độ chặt yêu cầu K=0.95 Mô tả theo chương V 83,9 1 m3
G *\5- Cống tròn D=1,0m :
1 Bê tông ống cống đúc sẵn, Vữa bê tông đá 1x2 M200 Mô tả theo chương V 6,65 1 m3
2 Cốt thép ống cống đúc sẵn, Đường kính cốt thép <=10mm Mô tả theo chương V 0,7002 1 tấn
3 Lắp đặt ống cống tròn D=1m Mô tả theo chương V 19 1 m
4 Quét nhựa đường thân cống Mô tả theo chương V 41,92 1 m2
5 Nối ống bê tông bằng phương pháp xảm, Đường kính ống D1000mm Mô tả theo chương V 13 Mối nối
6 Khe phòng lún ống cống tròn D=1,0m Mô tả theo chương V 3 Khe
7 Bê tông móng cống, Vữa bê tông đá 2x4 M150 Mô tả theo chương V 8,1 1 m3
8 Bê tông tường đầu, tường cánh, Vữa bê tông đá 2x4 M150 Mô tả theo chương V 10,32 1 m3
9 Bê tông móng hố thu, tường đầu tường cánh, sân gia cố, Vữa bê tông đá 2x4 M150 Mô tả theo chương V 48,03 1 m3
10 Bê tông gia cố mái taluy, Vữa bê tông đá 2x4 M150 Mô tả theo chương V 20,1 1 m3
11 Cấp phối suối đệm móng Mô tả theo chương V 21,31 1 m3
12 Đào móng công trình, đất cấp 3 Mô tả theo chương V 282,61 1 m3
13 Đắp đất công trình bằng đầm cóc, Độ chặt yêu cầu K=0.95 Mô tả theo chương V 168 1 m3
H *\6- Cống tròn D=1,5m :
1 Bê tông ống cống đúc sẵn, Vữa bê tông đá 1x2 M200 Mô tả theo chương V 10,82 1 m3
2 Cốt thép ống cống đúc sẵn, Đường kính cốt thép <=10mm Mô tả theo chương V 1,0005 1 tấn
3 Lắp đặt ống cống tròn D=1,5m Mô tả theo chương V 15 1 m
4 Quét nhựa đường thân cống Mô tả theo chương V 29,4 1 m2
5 Nối ống bê tông bằng phương pháp xảm, Đường kính ống D1500mm Mô tả theo chương V 11 Mối nối
6 Khe phòng lún ống cống tròn D=1,5m Mô tả theo chương V 2 Khe
7 Bê tông móng cống, Vữa bê tông đá 2x4 M150 Mô tả theo chương V 11,08 1 m3
8 Bê tông tường đầu, tường cánh, Vữa bê tông đá 2x4 M150 Mô tả theo chương V 13,89 1 m3
9 Bê tông móng hố thu, tường đầu tường cánh, sân gia cố, Vữa bê tông đá 2x4 M150 Mô tả theo chương V 49,15 1 m3
10 Bê tông gia cố mái taluy, Vữa bê tông đá 2x4 M150 Mô tả theo chương V 22,4 1 m3
11 Cấp phối suối đệm móng Mô tả theo chương V 22,9 1 m3
12 Đào móng công trình, đất cấp 3 Mô tả theo chương V 260 1 m3
13 Đắp đất công trình bằng đầm cóc, Độ chặt yêu cầu K=0.95 Mô tả theo chương V 89,08 1 m3
I *\7- Cống tròn D=2x1,5m :
1 Bê tông ống cống đúc sẵn, Vữa bê tông đá 1x2 M200 Mô tả theo chương V 17,3 1 m3
2 Cốt thép ống cống đúc sẵn, Đường kính cốt thép <=10mm Mô tả theo chương V 1,6008 1 tấn
3 Lắp đặt ống cống tròn D=1,5m Mô tả theo chương V 24 1 m
4 Quét nhựa đường thân cống Mô tả theo chương V 72,6 1 m2
5 Nối ống bê tông bằng phương pháp xảm, Đường kính ống D1500mm Mô tả theo chương V 20 Mối nối
6 Khe phòng lún ống cống tròn D=1,5m Mô tả theo chương V 4 Khe
7 Bê tông móng cống, Vữa bê tông đá 2x4 M150 Mô tả theo chương V 24,05 1 m3
8 Bê tông tường đầu, tường cánh, Vữa bê tông đá 2x4 M150 Mô tả theo chương V 17,02 1 m3
9 Bê tông móng hố thu, tường đầu tường cánh, sân gia cố, Vữa bê tông đá 2x4 M150 Mô tả theo chương V 87,76 1 m3
10 Bê tông gia cố mái taluy, Vữa bê tông đá 2x4 M150 Mô tả theo chương V 23,32 1 m3
11 Cấp phối suối đệm móng Mô tả theo chương V 32,16 1 m3
12 Đào móng công trình, đất cấp 3 Mô tả theo chương V 212,79 1 m3
13 Đắp đất công trình bằng đầm cóc, Độ chặt yêu cầu K=0.95 Mô tả theo chương V 53,23 1 m3
J *\8- Rãnh dọc thoát nước :
1 Bê tông rãnh dọc, Vữa bê tông đá 2x4 M150 Mô tả theo chương V 78,15 1 m3
2 Cấp phối suối đệm móng Mô tả theo chương V 15,75 1 m3
3 Đào móng rãnh dọc, đất cấp 3 Mô tả theo chương V 93,77 1 m3
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->