Gói thầu: Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200126797-00
Thời điểm đóng mở thầu 22/01/2020 15:10:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban Quản lý dự án 1 tỉnh Sóc Trăng
Tên gói thầu Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình
Số hiệu KHLCNT 20191258678
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Loại hợp đồng
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 210 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-11 16:01:00 đến ngày 2020-01-22 15:10:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 4,058,129,385 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 50,000,000 VNĐ ((Năm mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A HẠNG MỤC CHUNG
1 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công 1 Khoản
2 Chi phí một số công việc thuộc hạng mục chung nhưng không xác định được khối lượng từ thiết kế 1 Khoản
B HẠNG MỤC: CẢI TẠO KHỐI HIỆU BỘ
1 Cạo bỏ lớp sơn cũ tường ngoài (50% diện tích) 457,6648 m2
2 Bả matít vào tường ngoài (50% diện tích) 457,6648 m2
3 Cạo bỏ lớp sơn cũ tường trong(50% diện tích) 501,83 m2
4 Bả matít vào tường trong(50% diện tích) 501,83 m2
5 Cạo bỏ lớp sơn cũ cột, dầm, trần (50% diện tích) 433,51 m2
6 Bả matít vào cột, dầm, trần (50% diện tích) 433,51 m2
7 Sơn tường ngoài nhà đã bả 1 nước lót 2 nước phủ 915,3296 m2
8 Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả 1 nước lót 2 nước phủ 1.870,68 m2
9 Ốp chân tường gạch gốm 70x300mm 40,3125 m2
10 Vệ sinh, chà nhám lớp sơn cũ cửa (NC+VL) 254,732 m2
11 Sơn cửa 2 nước sơn dầu 254,732 m2
12 Tháo dỡ bệ xí 6 cái
13 Tháo dỡ chậu rửa 12 cái
14 Lắp đặt xí bệt 02 khối nắp rời + vòi xịt 6 bộ
15 Lắp đặt chậu rửa 1 vòi 4 bộ
16 Lắp đặt chậu tiểu nam 4 cái
17 Lắp đặt vòi rữa vệ sinh 4 cái
18 Lắp đặt ống nhựa ĐK 21mm 0,457 100m
19 Lắp đặt ống nhựa ĐK 90mm 0,457 100m
20 Lắp đặt ống nhựa ĐK 114mm 0,457 100m
21 Lắp đặt co nhựa ĐK 21mm 35 cái
22 Lắp đặt co nhựa ĐK 90mm 35 cái
23 Lắp đặt co nhựa ĐK114mm 35 cái
24 Lắp đặt phễu thu, ĐK 100mm 10 cái
25 Cung cấp, lắp dựng trần tấm nhựa 600x600 (NC+VL) 40,12 m2
26 Lắp đặt quạt trần 36 cái
27 Lắp đặt đèn led 1,2m đơn 78 bộ
28 Lắp đặt đèn led 0,6m đơn 4 bộ
29 Lắp đặt ổ cắm đôi 36 cái
30 Lắp đặt công tắc 1 đơn 8 cái
31 Lắp đặt công tắc 2 đôi 8 cái
32 Lắp đặt công tắc 3 phím 18 cái
33 Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x2mm2 700 m
34 Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x8mm2 120 m
35 Lắp đặt ống nhựa nổi bảo hộ dây dẫn, ĐK 27mm 400 m
36 Lắp đặt các automat 1 pha 20A 18 cái
37 Lắp đặt các automat 1 pha 150A 2 cái
38 Lắp đặt các automat 1 pha 250A 1 cái
39 Lắp mới tủ điện 2 cái
C HẠNG MỤC: CẢI TẠO KHỐI NHÀ HỌC
1 Cạo bỏ lớp sơn cũ tường ngoài (50% diện tích) 662,1602 m2
2 Bả matít vào tường ngoài (50% diện tích) 662,1602 m2
3 Cạo bỏ lớp sơn cũ tường trong(50% diện tích) 480,21 m2
4 Bả matít vào tường trong(50% diện tích) 480,21 m2
5 Cạo bỏ lớp sơn cũ cột, dầm, trần (50% diện tích) 757,6817 m2
6 Bả matít vào cột, dầm, trần (50% diện tích) 757,6817 m2
7 Sơn tường ngoài nhà đã bả 1 nước lót 2 nước phủ 1.324,3204 m2
8 Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả 1 nước lót 2 nước phủ 2.467,5035 m2
9 Ốp chân tường gạch gốm 70x300mm 59,015 m2
10 Vệ sinh, chà nhám lớp sơn cũ cửa (NC+VL) 364,988 m2
11 Sơn cửa 2 nước sơn dầu 364,988 m2
12 Tháo dỡ bệ xí 6 cái
13 Tháo dỡ chậu rửa 12 cái
14 Lắp đặt xí bệt 02 khối nắp rời + vòi xịt 6 bộ
15 Lắp đặt chậu rửa 1 vòi 4 bộ
16 Lắp đặt chậu tiểu nam 4 cái
17 Lắp đặt vòi rửa vệ sinh 4 cái
18 Lắp đặt ống nhựa ĐK 21mm 0,457 100m
19 Lắp đặt ống nhựa ĐK 90mm 0,457 100m
20 Lắp đặt ống nhựa ĐK 114mm 0,457 100m
21 Lắp đặt co nhựa ĐK 21mm 35 cái
22 Lắp đặt co nhựa ĐK 90mm 35 cái
23 Lắp đặt co nhựa ĐK114mm 35 cái
24 Lắp đặt phễu thu, ĐK 100mm 10 cái
25 Cung cấp, lắp dựng trần tấm nhựa 600x600 (NC+VL) 43,66 m2
26 Lắp đặt quạt trần 44 cái
27 Lắp đặt đèn led 1,2m đơn 88 bộ
28 Lắp đặt đèn led 0,6m đơn 8 bộ
29 Lắp đặt ổ cắm đôi 38 cái
30 Lắp đặt công tắc 1 đơn 8 cái
31 Lắp đặt công tắc 2 đôi 8 cái
32 Lắp đặt công tắc 3 phím 18 cái
33 Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x2mm2 700 m
34 Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x8mm2 120 m
35 Lắp đặt ống nhựa nổi bảo hộ dây dẫn, ĐK 27mm 300 m
36 Lắp đặt các automat 1 pha 20A 18 cái
37 Lắp đặt các automat 1 pha 150A 2 cái
38 Lắp đặt các automat 1 pha 250A 1 cái
39 Lắp mới tủ điện 2 cái
D HẠNG MỤC: CẢI TẠO KHỐI KTX, NHÀ ĂN
1 Tháo dỡ cửa 635,24 m2
2 Lắp dựng cửa sổ khung nhôm kính (sơn tỉnh điện hệ 50) 79,92 m2
3 Lắp dựng cửa bậc khung nhôm kính (sơn tỉnh điện) 21 m2
4 Lắp dựng khung bảo vệ cửa sổ Inox 79,92 m2
5 Lắp dựng cửa đi khung nhôm kính (sơn tỉnh điện hệ 70) 168,96 m2
6 Lắp dựng cửa đi khung gỗ 36,2 m2
7 Sửa chữa cửa bị hư hỏng nhẹ ( sửa chữa đố, thay khóa tay cầm, bảng lề, chốt gài...) 105 bộ
8 Vệ sinh bụi bẩn, chà nhám các cửa gỗ hiện trạng còn lại (NC+VL) 329,16 m2
9 Sơn cửa gỗ 2 nước sơn dầu 329,16 m2
10 Vệ sinh bụi bẩn, chà nhám khung bảo vệ cửa bằng sắt (NC+VL) 165,52 m2
11 Sơn khung bảo vệ cửa 02 nước sơn dầu 165,52 m2
12 Lắp dựng cửa tận dụng lại 329,16 m2
13 Đục lớp vữa trát tường (70% mặt ngoài trục F) 464,7405 m2
14 Quét Flinkote chống thấm tường 464,7405 m2
15 Trát tường ngoài, dày 1,5cm, vữa XM M75 464,7405 m2
16 Cạo bỏ sơn cũ tường ngoài 2.003,5855 m2
17 Bả matít vào tường 2.468,326 m2
18 Sơn tường ngoài nhà đã bả 1 nước lót 2 nước phủ 2.468,326 m2
19 Cạo bỏ lớp sơn cũ tường trong 3.776,1 m2
20 Bả matít vào tường trong nhà 3.776,1 m2
21 Cạo bỏ lớp sơn cũ trần 1.848,92 m2
22 Bả matít vào cột, dầm, trần 1.848,92 m2
23 Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả 1 nước lót 2 nước phủ 5.625,02 m2
24 Đục lớp vữa trát tường 22,23 m2
25 Trát tường ngoài, dày 1,5cm, vữa XM M75 22,23 m2
26 Ốp chân tường gạch gốm 70x300mm 22,23 m2
27 Phá dỡ nền gạch nhà vệ sinh 349,68 m2
28 Tháo dỡ gạch ốp tường 748,64 m2
29 Tháo dỡ gạch mặt bệ 65,52 m2
30 Phá dỡ tường hộp gen 15,12 m3
31 Bốc xếp và vận chuyển từ trên cao xuống 48,8872 m3
32 Vận chuyển gạch vỡ 10m khởi điểm 48,8872 m3
33 Vận chuyển gạch vỡ trong phạm vi 500m 0,4889 100m3
34 Tháo dỡ bệ xí 48 cái
35 Tháo dỡ chậu rửa 48 cái
36 Bê tông sàn vệ sinh M250, PC40, đá 0,5x1 17,484 m3
37 Quét Flinkote chống thấm sàn vệ sinh 349,68 m2
38 Cung cấp, lắp tấm vải thủy tinh chống thấm cho sàn 551,28 m2
39 Quét Flinkote chống thấm sàn vệ sinh 551,28 m2
40 Lát nền, sàn gạch ceramic KT 300x300mm 349,68 m2
41 Phá lớp vữa trát tường 682,9944 m2
42 Cạo bỏ lớp sơn cũ tường 455,3296 m2
43 Quét flinkote chống thấm tường 1.431,6344 m2
44 Trát tường trong, dày 1,5cm, vữa XM M75 682,9944 m2
45 Bả matít vào tường 1.138,324 m2
46 Sơn trần tường trong nhà đã bả 1 nước lót 2 nước phủ 1.138,324 m2
47 Ốp tường khu vệ sinh gạch 250x400mm 836,64 m2
48 Cạo bỏ lớp sơn cũ trần 110,88 m2
49 Đục lớp vữa trát trần 166,32 m2
50 Quét Sika Monotop trần 166,32 m2
51 Trát trần, vữa XM M75 166,32 m2
52 Bả matít vào trần 277,2 m2
53 Sơn trần nhà đã bả1 nước lót 2 nước phủ 277,2 m2
54 Lắp đặt xí bệt 02 khối nắp rời + vòi xịt 48 bộ
55 Lắp đặt chậu rửa 1 vòi 48 bộ
56 Lắp đặt vòi rửa vệ sinh 48 cái
57 Lắp đặt ống nhựa ĐK 21mm 1,152 100m
58 Lắp đặt ống nhựa ĐK 27mm 4,944 100m
59 Lắp đặt ống nhựa ĐK 90mm 4,473 100m
60 Lắp đặt ống nhựa ĐK 114mm 2,88 100m
61 Lắp đặt ống nhựa ĐK 60mm 3,84 100m
62 Lắp đặt co nhựa ĐK 27mm 96 cái
63 Lắp đặt tê nhựa ĐK 27mm 72 cái
64 Lắp đặt van nhựa ĐK 27mm 54 cái
65 Lắp đặt co nhựa ĐK 21mm 96 cái
66 Lắp đặt tê nhựa ĐK 21mm 48 cái
67 Lắp đặt co nhựa ĐK60mm 48 cái
68 Lắp đặt tê nhựa ĐK60mm 96 cái
69 Lắp đặt co nhựa ĐK60mm 48 cái
70 Lắp đặt tê nhựa ĐK114mm 48 cái
71 Lắp đặt co nhựa ĐK114mm 66 cái
72 Lắp đặt phễu thu, ĐK 100mm 96 cái
73 Lắp đặt bể nước Inox 1m3 5 bể
74 Cung cấp thép hộp gen 0,8412 tấn
75 Lắp dựng thép hộp gen 0,8412 tấn
76 Lắp đặt bu lông 435 cái
77 Cung cấp, ốp tấm alu ngoài trời vào hộp gen (VT+NC) 114,24 m2
78 Đục lớp láng sê nô, sàn mái 193,292 m2
79 Láng sàn sê nô, sàn mái dày 3cm, vữa XM M100 193,292 m2
80 Quét flinkotechống thấm mái, sê nô 193,292 m2
81 Cung cấp, lắp tấm vải thủy tinh chống thấm 193,292 m2
82 Quét flinkote chống thấm mái, sê nô 193,292 m2
83 Láng sàn sê nô, sàn mái dày 3cm, vữa XM M100 193,292 m2
84 Đục lớp vữa trát trần mặt dưới 106,7 m2
85 Trát trần có bả lớp bám dính bằng xi măng lên bề mặt trước khi trát, vữa M75 106,7 m2
86 Cạo bỏ lớp sơn đáy đáy sê nô 86,592 m2
87 Bả matít vào trần 144,32 m2
88 Sơn trần 1 nước lót 2 nước phủ 144,32 m2
89 Phá dỡ lam gió 0,5376 m3
90 Sản xuất thép lam gió 0,1255 tấn
91 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn lam gió 0,0538 100m2
92 Sản xuất và lắp dựng lam gió đá 1x2, M150 0,5376 m3
93 Lắp các lam gió 48 cái
94 Đục lớp vữa trát dầm 30,76 m2
95 Quét flinkote chống thấm trần 30,76 m2
96 Trát trần, vữa XM M75 30,76 m2
97 Đục tẩy bề mặt dầm bê tông 28,7 m2
98 Khoan bê tông dầm bằng mũi khoan đặc fi <=12mm, chiều sâu khoan <=15cm 137,3333 lỗ
99 Khoan bê tông dầm bằng mũi khoan đặc fi <=16mm, chiều sâu khoan <=15cm 20 lỗ
100 Bơm Sikadur 731 vào lỗ khoan bằng máy bơm tay 0,0031 m3
101 Quét vữa Sika Monotop 615 HB chống thấm 28,7 m2
102 Lắp dựng cốt thép dầm ĐK <=10mm 0,023 tấn
103 Lắp dựng cốt thép dầm ĐK <=18mm 0,0868 tấn
104 Cung cấp vữa Sika Monotop 615HB gia cố dầm 0,7079 m3
105 Trát xà dầm, vữa XM M25 28,7 m2
106 Trát dầm, vữa XM M75 28,7 m2
107 Đục cột, dầm, tường bê tông để gia cố 2 m2
108 Lắp dựng cốt thép cột ĐK <=10mm 0,0019 tấn
109 Lắp dựng cốt thép cột, ĐK <=18mm 0,0126 tấn
110 Ván khuôn thép cột 0,02 100m2
111 Bê tông cột M200, PC40, đá 1x2 0,12 m3
112 Trát cột dày 2cm, vữa XM M75 2 m2
113 Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x8mm2 268 m
114 Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x2mm2 1.447 m
115 Lắp đặt công tắc 1 đơn 85 cái
116 Lắp đặt công tắc 3 9 cái
117 Lắp đặt công tắc 2 đôi 55 cái
118 Lắp đặt ổ cắm đôi 157 cái
119 Lắp đặt quạt trần 113 cái
120 Lắp đặt đèn led 1,2m đơn 225 bộ
121 Lắp đặt các automat 1 pha 20A 52 cái
122 Lắp đặt các automat 1 pha 150A 3 cái
123 Lắp đặt các automat 1 pha 300A 2 cái
124 Lắp đặt ống nhựa nổi bảo hộ dây dẫn, ĐK 16mm 1.447 m
125 Lắp đặt ống nhựa nổi bảo hộ dây dẫn, ĐK 27mm 268 m
126 Lắp đặt quạt hút ngược áp công suất 0,75kw 6 cái
127 Cạo bỏ lớp sơn cũ tường ngoài 230,171 m2
128 Bả matít vào tường 230,171 m2
129 Sơn tường ngoài nhà đã bả 1 nước lót 2 nước phủ 230,171 m2
130 Cạo bỏ lớp sơn cũ tường trong 520,05 m2
131 Cạo bỏ lớp sơn cũ dầm, trần 474,03 m2
132 Bả matít vào tường trong 520,05 m2
133 Bả matít dầm, trần 474,03 m2
134 Sơn dầm, trần tường trong nhà đã bả 1 nước lót 2 nước phủ 994,08 m2
135 Tháo dỡ khung lưới chống côn trùng 13,44 m2
136 Cung cấp, lắp dựng khung lưới chống côn trùng (VT+NC) 13,44 m2
E HẠNG MỤC: CẢI TẠO HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC
1 Cạo bỏ lớp sơn cũ tường, cột ngoài 774,1596 m2
2 Bả matít vào cột, dầm, trần 774,1596 m2
3 Sơn tường ngoài nhà đã bả 1 nước lót 2 nước phủ 774,1596 m2
4 Cạo bỏ lớp sơn cũ cửa 181,8645 m2
5 Sơn cửa 2 nước sơn dầu 181,8645 m2
6 Tháo nắp đan (nhân công 50% lắp) 166,35 cái
7 Đào bùn hố ra rãnh thoát nước 13,788 m3
8 Lắp nắp đan 167 cái
9 Vận chuyển bùn 10m 13,788 m3
10 Vệ sinh, rút hầm tự hoại hiện trạng 1 hầm
11 Tháo nắp đan (nhân công 50% lắp) 131,9 cái
12 Đào bùn hố ra rãnh thoát nước 10,744 m3
13 Lắp đan 132 cái
14 Vận chuyển bùn 10m 10,774 m3
15 Vệ sinh, rút hầm tự hoại hiện trạng 1 hầm
16 Tháo nắp đan (nhân công 50% lắp) 231,586
17 Đào bùn hố ra rãnh thoát nước 19,1029 m3
18 Lắp đan 176 cái
19 Vận chuyển bùn10m 19,1029 m3
20 Vệ sinh, rút hầm tự hoại hiện trạng 5 hầm
21 Phá dỡ đan bê tông 31,56 m2
22 Phá dỡ tường hầm tự hoại 1,792 m3
23 Ván khuôn đà kiềng 0,1024 100m2
24 Lắp dựng cốt thép đà kiềng ĐK <=10mm 0,0772 tấn
25 Bê tông đà kiềng M200, PC40, đá 1x2 1,024 m3
26 Xây tường hầm tự hoại gạch thẻ 4,5x9x19cm, chiều dày 20cm M75 2,9184 m3
27 Trát tường hầm tự hoại dày 2cm, vữa XM M75 30,72 m2
28 Quét nước xi măng 2 nước 15,36 m2
29 Sản xuất thép nắp đan 0,1688 tấn
30 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn nắp đan 0,3156 100m2
31 Sản xuất và lắp dựng bê tông nắp đan đá 1x2, M200 1,8936 m3
32 Lắp đan 5 cái
33 Sản xuất thép nắp đan 0,0758 tấn
34 Sản xuất và lắp dựng bê tông nắp đan đá 1x2, M200 2,24 m3
35 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn nắp đan 0,1344 100m2
36 Lắp đan 56 cái
F HẠNG MỤC: CẢI TẠO THƯ VIỆN, HÀNG RÀO THƯ VIỆN
1 Cạo bỏ lớp sơn cũ tường ngoài (50% diện tích) 301,873 m2
2 Bả matít vào tường ngoài (50% diện tích) 301,873 m2
3 Sơn tường ngoài nhà đã bả 1 nước lót 2 nước phủ 603,746 m2
4 Cạo bỏ lớp sơn cũ tường trong(50% diện tích) 436,0735 m2
5 Bả matít vào tường trong(50% diện tích) 436,0735 m2
6 Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã 1 nước lót 2 nước phủ 872,147 m2
7 Ốp chân tường gạch gốm 70x300mm 36,855 m2
8 Cung cấp, lắp dựng trần tấm nhựa 600x600 (NC+VL) 471,36 m2
9 Vệ sinh, chà nhám cửa gỗ (NC+VL) 151,506 m2
10 Sơn PU cửa gỗ 151,506 m2
11 Lắp đặt quạt trần 18 cái
12 Lắp đặt đèn led 1,2m đơn 43 bộ
13 Lắp đặt ổ cắm đôi 18 cái
14 Lắp đặt công tắc đơn + hộp + mặt 1 cái
15 Lắp đặt công tắc 2 đôi + hộp + mặt 6 cái
16 Lắp đặt công tắc 3 phím + hộp + mặt 10 cái
17 Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x2mm2 480 m
18 Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x8mm2 100 m
19 Lắp đặt ống nhựa nổi bảo hộ dây dẫn, ĐK 27mm 150 m
20 Lắp đặt các automat 1 pha 20A 7 cái
21 Lắp đặt các automat 1 pha 150A 1 cái
22 Lắp mới tủ điện 1 cái
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->