Gói thầu: Gói thầu số 04: Chi phí xây dựng công trình và chi phí hạng mục chung

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200127042-00
Thời điểm đóng mở thầu 22/01/2020 13:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phú Hưng
Tên gói thầu Gói thầu số 04: Chi phí xây dựng công trình và chi phí hạng mục chung
Số hiệu KHLCNT 20200127038
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách huyện và ngân sách xã Phú Diên
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-12 12:15:00 đến ngày 2020-01-22 13:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,589,698,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 16,000,000 VNĐ ((Mười sáu triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Hạng mục chung
1 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công 1 Khoản
2 Chi phí trực tiếp khác 1 Khoản
B Tường rào:
1 Đào móng bằng máy đào <= 0.8m3 Chiều rộng móng <= 6m, Đất cấp III Chương V của E-HSMT 361,471 1 m3
2 Đắp đất công trình bằng đầm cóc Độ chặt yêu cầu K=0.85 Chương V của E-HSMT 298,038 1 m3
3 Bê tông đá dăm 4x6,M100, lót móng Chương V của E-HSMT 19,73 1 m3
4 Bê tông móng chiều rộng R<=250cm Vữa bê tông đá 1x2 M200 Chương V của E-HSMT 14,336 1 m3
5 Ván khuôn móng cột vuông, chữ nhật BT lót Chương V của E-HSMT 184,617 1 m2
6 Bê tông cột có tiết diện <= 0.1 m2 vữa bê tông đá 1x2 M200 Chương V của E-HSMT 15,252 1 m3
7 Ván khuôn cột vuông, chữ nhật Chương V của E-HSMT 305,04 1 m2
8 Bê tông xà, dầm, giằng móng Vữa bê tông đá 1x2 M200 Chương V của E-HSMT 29,363 1 m3
9 Bê tông xà, dầm, giằng tường rào Vữa bê tông đá 1x2 M200 Chương V của E-HSMT 14,681 1 m3
10 Ván khuôn xà dầm, giằng Chương V của E-HSMT 146,814 1 m2
11 Gia công cốt thép móng, trụ Đ/kính cốt thép d<=10 mm,cao<=4m Chương V của E-HSMT 2,091 Tấn
12 Gia công cốt thép xà, dầm, giằng Đ/kính cốt thép d<=10 mm,cao<=4m Chương V của E-HSMT 1,53 Tấn
13 Gia công cốt thép xà, dầm, giằng Đ/kính cốt thép d<=18 mm,cao<=4m Chương V của E-HSMT 2,683 Tấn
14 Xây cột, trụ gạch thẻ nung (6x9.5x20) Cao <= 4 m,vữa XM M75 Chương V của E-HSMT 32,366 1 m3
15 Xây tường gạch thẻ ko nung(6x9.5x20) Dày <=10cm,Cao<= 4m,vữa XM M75 Chương V của E-HSMT 91,928 1 m3
16 Xây tường thông gió,vữa XM M75 Gạch hoa gió BT 20x20 cm Chương V của E-HSMT 139,68 1m2
17 Ôp tường đá chẻ Chân tường Chương V của E-HSMT 344,636 1 m2
18 Trát trụ, cột Dày 1.5 cm, Vữa XM M75 Chương V của E-HSMT 153,534 1 m2
19 Trát trụ, cột Dày 1.5 cm, Vữa XM M75 Chương V của E-HSMT 282,105 1 m2
20 Trát tường ngoài, bề dày 1.5 cm Vữa XM M75 Chương V của E-HSMT 716,057 1 m2
21 SXLD hàng rào chông sắt đặc KT12x12mm Chương V của E-HSMT 71,167 m2
22 Sơn sắt thép các loại, 3 nước Chương V của E-HSMT 71,167 1 m2
23 Cạo bỏ lớp vôi, sơn trụ Chương V của E-HSMT 24,743 m2
24 Cạo bỏ lớp sơn kim loại Chương V của E-HSMT 12,297 m2
25 SXLD cửa cổng khung sắt hình mạ kẽm Chương V của E-HSMT 10,469 m2
26 Ray cổng thép V50x50x3mm Chương V của E-HSMT 7,489 m
27 Bánh xe cổng Chương V của E-HSMT 3 Bộ
28 Sơn sắt thép các loại, 3 nước Chương V của E-HSMT 22,765 1 m2
29 Phá dỡ tường xây gạch Chương V của E-HSMT 1,966 m3
30 Phá dỡ bằng máy khoan cầm tay kết cấu bê tông Có cốt thép Chương V của E-HSMT 3,107 m3
31 Sơn tường ngoài nhà ko bả 1 nước lót, 2 nước phủ Chương V của E-HSMT 1.302,264 1m2
C San nền:
1 San đầm đất bằng máy đầm, Độ chặt yêu cầu K=0.90 Chương V của E-HSMT 1.753,83 1 m3
2 Mua đất đắp Chương V của E-HSMT 1.929,213 m3
3 Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ Phạm vi <=1000m, Đất cấp III Chương V của E-HSMT 1.929,213 1 m3
4 Vận chuyển đất tiếp bằng ô tô tự đổ Cự ly <=7km, Đất cấp III Chương V của E-HSMT 1.929,213 1 m3
5 Vận chuyển đất tiếp bằng ô tô tự đổ Cự ly >7km, Đất cấp III Chương V của E-HSMT 1.929,213 1 m3
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->