Gói thầu: Gói thầu số 05: Toàn bộ phần xây lắp công trình

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200126881-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 08:15:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Nam Đông
Tên gói thầu Gói thầu số 05: Toàn bộ phần xây lắp công trình
Số hiệu KHLCNT 20200119227
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 300 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-11 15:49:00 đến ngày 2020-01-20 08:15:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 2,771,044,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 35,000,000 VNĐ ((Ba mươi năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Hạng mục chung
1 Chi phí lán trại, nhà điều hành Không quá 2% chi phí xây lắp 1 Khoản
2 Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế Không quá 2% chi phí xây lắp 1 Khoản
B Hạng Mục Xây Lắp (B=C+D)
C *\ Đập:
1 Khoan bê tông bằng mũi khoan đặc, lỗ khoan F<=20mm Mô tả theo chương V 56 lỗ khoan
2 Đánh xờm đá máy khoan đục dày<= 3cm Mô tả theo chương V 16,32 m2
3 Bê tông đập. Vữa bê tông đá 1x2 M200 Mô tả theo chương V 11,79 1 m3
4 Bê tông hố van xả cặn. Vữa bê tông đá 1x2 M200 Mô tả theo chương V 0,03 1 m3
5 Gia công cốt thép đập đường kính cốt thép d<=10mm Mô tả theo chương V 0,045 Tấn
6 Gia công cốt thép đập đường kính cốt thép d<=18mm Mô tả theo chương V 0,272 Tấn
7 Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn tấm đan HV vữa M200 Mô tả theo chương V 0,013 1 m3
8 Cốt thép tấm đan d<=10mm Mô tả theo chương V 0,001 1 tấn
9 Cốt thép lưới chắn rác d<=10mm Mô tả theo chương V 0,002 1 tấn
10 Sản xuất thép hình viền lưới chắn rác Mô tả theo chương V 0,008 1 tấn
11 Lắp dựng thép hình viền lưới chắn rác Mô tả theo chương V 0,008 Tấn
12 Lắp đặt tấm gang chắn rác Mô tả theo chương V 12 Cái
13 Lắp đặt lưới lọc bằng inox, sợi lưới d1.5mm đường kính 250mm Mô tả theo chương V 0,66 1m2
14 Lắp đặt van xả cặn đường kính van 110mm Mô tả theo chương V 1 Cái
D *\ Tuyến ống:
1 Bê tông đá dăm lót móng. Vữa bê tông đá 4x6 M100 Mô tả theo chương V 0,4 1 m3
2 Bê tông hố van, hố ga. Vữa bê tông đá 2x4 M150 Mô tả theo chương V 1,86 1 m3
3 Bê tông giằng. Vữa bê tông đá 1x2 M200 Mô tả theo chương V 0,24 1 m3
4 Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn tấm đan hố van vữa M200 Mô tả theo chương V 0,14 1 m3
5 Đào móng bằng máy đào <= 1.25m3 Chiều rộng móng <= 6m Mô tả theo chương V 986,99 1 m3
6 Đào đất đặt đường ống Mô tả theo chương V 113,1 1 m3
7 Đắp đất công trình bằng đầm cóc Độ chặt yêu cầu K=0.90 Mô tả theo chương V 424,21 1 m3
8 Đắp cát công trình bằng máy đầm cóc Độ chặt yêu cầu K=0.90 Mô tả theo chương V 585,14 1 m3
9 Khoan bê tông bằng mũi khoan đặc, lỗ khoan F<=20mm Mô tả theo chương V 105 lỗ khoan
10 Gia công cốt thép treo ống đường kính cốt thép d=16mm Mô tả theo chương V 0,207 Tấn
11 Lắp đặt ống thép bằng PP hàn đường kính ống 300mm dày 6.35mm Mô tả theo chương V 301,7 1 m
12 Lắp đặt ống nhựa nối bằng PP hàn đường kính ống 250mm dày 11.9mm Mô tả theo chương V 1.441,6 1 m
13 Lắp đặt ống nhựa nối bằng PP hàn đường kính ống 110mm dày 5.3mm Mô tả theo chương V 2 1 m
14 Lắp đặt ống thép bằng PP hàn đường kính ống 250mm dày 5.56mm Mô tả theo chương V 181 1 m
15 Lắp đặt ống nhựa nối bằng PP hàn đường kính ống 225mm dày 10.8mm Mô tả theo chương V 528 1 m
16 Lắp đặt co thép 135 độ nối bằng PP hàn đường kính co 300mm Mô tả theo chương V 1 Cái
17 Lắp đặt van xả khí đường kính van 250mm Mô tả theo chương V 1 Cái
18 Lắp đặt van xả cặn đường kính van 250mm Mô tả theo chương V 1 Cái
19 Lắp đặt van xả cặn đường kính van 110mm Mô tả theo chương V 1 Cái
20 Lắp đặt mối nối mềm đường kính mối nối mềm 250mm Mô tả theo chương V 1 Cái
21 Lắp đặt dây tín hiệu báo cấp nước Mô tả theo chương V 1.849,6 1 m
22 Lắp đặt BU đường kính BU 250mm Mô tả theo chương V 5 Cái
23 Thử áp lực đường ống nhựa đường kính ống 250mm Mô tả theo chương V 1.970,5 1 m
24 Nước thử áp lực đường ống Mô tả theo chương V 24,5 m
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->