Gói thầu: Xây lắp

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200127214-00
Thời điểm đóng mở thầu 03/02/2020 08:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Thanh Hoá
Tên gói thầu Xây lắp
Số hiệu KHLCNT 20200127195
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn TDTM KHCB
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 60 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-12 14:58:00 đến ngày 2020-02-03 08:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,586,990,493 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 20,000,000 VNĐ ((Hai mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A PHẦN ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ 22KV
B PHẦN LẮP ĐẶT ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ 22KV
1 Cột bê tông ly tâm 12m LT-12-190-7,2 thi công bằng cơ giới kết hợp thủ công Chế tạo theo TCVN 5847:2016 4 cột
2 Cột bê tông ly tâm 14m LT-14-190-9,2 thi công bằng cơ giới kết hợp thủ công Chế tạo theo TCVN 5847:2016 1 cột
3 Tiếp địa RC-2 Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 3 bộ
4 Xà néo bằng 22kV cột đơn sứ đứng: XNB22-1LT-SĐ Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 1 bộ
5 Xà néo bằng 22kV cột đôi sứ chuỗi dọc tuyến: XNB22-2LT-SC/D Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 2 bộ
6 Xà rẽ nhánh lệch 22kV cột đơn sứ đứng: XRNL22-1LT-SĐ Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 1 bộ
7 Lắp đặt sứ đứng 22kV + phụ kiện (A cấp) 14 quả
8 Lắp đặt chuỗi sứ néo đơn Polime 22kV+ phụ kiện cho dây S70 (A cấp) 12 chuỗi
9 Căng dây lấy độ võng dây nhôm lõi thép AC70/11 (A cấp) 585 m
10 Kẹp cáp nhôm 3 bu lông CC-70 (A cấp) 36 Cái
11 Nhân công lắp bộ đấu nối hotline (gồm cả kẹp quai + kẹp hotline) (A cấp) 3 bộ
C PHẦN XÂY DỰNG ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ 22KV
1 Móng cột MT-4-14 (cột 14m, sâu 1,9m, thi công máy) 1 móng
2 Móng cột MTK-4-12 (cột 12m, sâu 1,7m, thi công máy) 2 móng
3 Đào lấp rãnh tiếp địa RC-2 3 bộ
D PHẦN ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ 35KV
E PHẦN LẮP ĐẶT ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ 35KV
1 Cột bê tông ly tâm 12m LT-12-190-7,2 thi công bằng thủ công Chế tạo theo TCVN 5847:2016 7 cột
2 Tiếp địa RC-2 Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 4 bộ
3 Tiếp địa RC-4 Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 1 bộ
4 Xà đỡ chống sét van 35kV XCSV35 Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 1 bộ
5 Xà đỡ bằng 35kV cột đơn sứ đứng XĐB35-1LT-SĐ Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 3 bộ
6 Xà néo bằng 35kV cột đôi sứ đứng dọc tuyến XNB35-2LT-SĐ/D Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 2 bộ
7 Xà néo bằng 35kV cột đơn sứ chuỗi XNB35-1LT-SC Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 1 bộ
8 Xà rẽ nhánh lệch 35kV cột đơn sứ đứng XRNL35-1LT-SĐ Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 2 bộ
9 Lắp đặt sứ đứng 35kV + phụ kiện (A cấp) 34 quả
10 Lắp đặt chuỗi sứ néo đơn Polime 35kV + phụ kiện cho dây S70 (A cấp) 6 chuỗi
11 Căng dây lấy độ võng dây nhôm lõi thép AC70/11 (A cấp) 1.161 m
12 Kẹp cáp nhôm 3 bu lông CC-70 (A cấp) 33 Cái
13 Dây đồng mềm bắt chống sét M35 6 m
14 Đầu cốt đồng Cu-35 6 cái
F PHẦN XÂY DỰNG ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ 35KV
1 Móng cột MT-4-12 (cột 12m, sâu 1,7m, thi công thủ công) 3 móng
2 Móng cột MTK-4-12 (cột 12m, sâu 1,7m, thi công thủ công) 2 móng
3 Đào lấp rãnh tiếp địa RC-2 4 bộ
4 Đào lấp rãnh tiếp địa RC-4 1 bộ
G PHẦN TRẠM BIẾN ÁP
H PHẦN XÂY LẮP TRẠM 2 CỘT 22kV
I Phần lắp đặt TBA 22 kV
1 Cột bê tông ly tâm TBA 12m LT-12-190-10 Chế tạo theo TCVN 5847:2016 2 cột
2 Cột bê tông ly tâm TBA 14m LT-14-190-11 Chế tạo theo TCVN 5847:2016 2 cột
3 Xà đón dây đầu trạm dọc tuyến: XĐD-D Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 4 bộ
4 Xà đỡ thanh dẫn trên: XTG-1 Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 3 bộ
5 Xà đỡ thanh dẫn dưới: XTG-2 Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 2 bộ
6 Xà đỡ cầu chì tự rơi và chống sét van: XCC&CSV Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 2 bộ
7 Conson đỡ dầm máy biến áp Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 2 bộ
8 Dầm đỡ máy biến áp Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 2 bộ
9 Ghế thao tác GTT Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 2 bộ
10 Thang lên xuống trạm TT Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 2 bộ
11 Giá đỡ tủ điện 0,4KV Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 2 bộ
12 Giá đỡ cáp tổng: GĐC Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 2 bộ
13 Hệ thống tiếp địa TBA trạm dọc tuyến cột 12m TĐT-D12- Phần lắp đặt Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 1 hệ thống
14 Hệ tiếp địa trạm biến áp dọc tuyến cột 14m TĐT-D14 - Phần lắp đặt Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 1 hệ thống
15 Cáp tổng hạ thế Cu/XLPE/PVC 1x120 98 m
16 Dây nhôm bọc cách điện AC-50/8-XLPE2.5, HDPE 12(24)kV 60 m
17 Chụp đầu cực cao thế MBA 6 cái
18 Chụp đầu cực hạ thế MBA 8 cái
19 Chụp đầu cực chống sét van 6 cái
20 Chụp đầu cực cầu chì tự rơi (1 bộ gồm 3 cái chụp trên, 3 chụp dưới) 2 bộ
21 Dây đồng mềm bắt chống sét M35 11 m
22 Dây đồng mềm bắt chống sét M95 4 m
23 Đầu cốt đồng Cu-120 28 cái
24 Đầu cốt đồng Cu-95 4 cái
25 Đầu cốt đồng Cu-35 8 cái
26 Lắp đặt sứ đứng 22kV + ty sứ (A cấp) 47 quả
27 Nhân công lắp bộ đấu nối hotline (gồm cả kẹp quai + kẹp hotline) (A cấp) 6 bộ
28 Biển báo an toàn 2 bộ
29 Biển tên trạm 2 bộ
30 Cặp cáp nhôm 3 bu lông CC-50 ( A cấp) 24 Cái
31 Đai thép+ khóa đai 16 cái
32 Ống nhựa HDPE D65/50 16 m
33 Ống nhựa HDPE D32/25 18 m
J Phần xây dựng trạm 2 cột 22kV
1 Móng cột trạm MT-4-12 (cột 12m, sâu 1,7m) 2 móng
2 Móng cột trạm MT-4-14 (cột 14m, sâu 1,9m) 2 móng
3 Hệ thống tiếp địa TBA 2 cột 12m - Phần xây dựng 1 hệ thống
4 Hệ thống tiếp địa TBA 2 cột 14m- Phần xây dựng 1 hệ thống
K PHẦN XÂY LẮP TRẠM 2 CỘT 35kV
L Phần lắp đặt TBA 35 kV
1 Cột bê tông ly tâm TBA 12m LT-12-190-10 Chế tạo theo TCVN 5847:2016 4 cột
2 Xà đón dây đầu trạm dọc tuyến: XĐD-D Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 4 bộ
3 Xà đỡ thanh dẫn trên: XTG-1 Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 2 bộ
4 Xà đỡ thanh dẫn dưới: XTG-2 Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 2 bộ
5 Xà đỡ cầu chì tự rơi và chống sét van: XCC&CSV Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 2 bộ
6 Conson đỡ dầm máy biến áp Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 2 bộ
7 Dầm đỡ máy biến áp Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 2 bộ
8 Ghế thao tác GTT Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 2 bộ
9 Thang lên xuống trạm TT Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 2 bộ
10 Giá đỡ tủ điện 0,4KV Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 2 bộ
11 Giá đỡ cáp tổng: GĐC Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 2 bộ
12 Hệ thống tiếp địa TBA trạm dọc tuyến cột 12m TĐT-D12- Phần lắp đặt Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 2 hệ thống
13 Cáp tổng hạ thế Cu/XLPE/PVC 1x120 98 m
14 Dây nhôm bọc cách điện AC-50/8-XLPE4.3, HDPE 35kV 60 m
15 Chụp đầu cực cao thế MBA 6 cái
16 Chụp đầu cực hạ thế MBA 8 cái
17 Chụp đầu cực chống sét van 6 cái
18 Chụp đầu cực cầu chì tự rơi (1 bộ gồm 3 cái chụp trên, 3 chụp dưới) 2 bộ
19 Dây đồng mềm bắt chống sét M35 11 m
20 Dây đồng mềm bắt chống sét M95 4 m
21 Đầu cốt đồng Cu-120 28 cái
22 Đầu cốt đồng Cu-95 4 cái
23 Đầu cốt đồng Cu-35 8 cái
24 Lắp đặt sứ đứng 35kV + ty sứ (A cấp) 44 quả
25 Biển báo an toàn 2 bộ
26 Biển tên trạm 2 bộ
27 Cặp cáp nhôm 3 bu lông CC-50 ( A cấp) 24 Cái
28 Đai thép+ khóa đai 16 cái
29 Ống nhựa HDPE D65/50 16 m
30 Ống nhựa HDPE D32/25 18 m
M Phần xây dựng trạm 2 cột 35kV
1 Móng cột trạm MT-4-12 (cột 12m, sâu 1,7m) 4 móng
2 Hệ thống tiếp địa TBA 2 cột 12m - Phần xây dựng 2 hệ thống
N PHẦN ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ
O PHẦN LẮP ĐẶT ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ
1 Cột bê tông H7,5B thi công bằng thủ công 45 cột
2 Cột bê tông ly tâm 8,5m LT-8,5-190-3 thi công bằng thủ công Chế tạo theo TCVN 5847:2016 52 cột
3 Cột bê tông ly tâm 12m LT-12-190-7,2 thi công bằng thủ công Chế tạo theo TCVN 5847:2016 4 cột
4 Lắp đặt cáp vặn xoắn Al/XLPE 2x50 (A cấp) 288 m
5 Lắp đặt cáp vặn xoắn Al/XLPE 4x50 (A cấp) 677 m
6 Lắp đặt cáp vặn xoắn Al/XLPE 4x70 (A cấp) 645 m
7 Lắp đặt cáp vặn xoắn Al/XLPE 4x95 (A cấp) 1.321 m
8 Lắp đặt cáp vặn xoắn Al/XLPE 4x120 (A cấp) 751 m
9 Tiếp địa hạ thế cột tròn: RC1-LT Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 9 bộ
10 Tiếp địa hạ thế cột vuông: RC1-V Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 3 bộ
11 Tiếp địa RC-2 Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 2 bộ
12 Xà néo hạ thế 3 pha cột vuông đôi kiểu dọc XN4-2VD Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 1 bộ
13 Xà néo hạ thế 3 pha cột vuông đôi kiểu ngang XN4-2VN Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 1 bộ
14 Xà néo hạ thế 3 pha cột tròn đôi kiểu dọc XN4-2TD Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 1 bộ
15 Cổ dề treo cáp vặn xoắn cột vuông đơn CD-1V Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 46 bộ
16 Cổ dề treo cáp vặn xoắn cột vuông đôi kiểu dọc CD-2VD Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 7 bộ
17 Cổ dề treo cáp vặn xoắn cột vuông đôi kiểu ngang CD-2VN Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 2 bộ
18 Cổ dề treo cáp vặn xoắn cột tròn đơn CD-1T Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 56 bộ
19 Cổ dề treo cáp vặn xoắn cột tròn đôi CD-2T Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651-85, mạ kẽm nhúng nóng 13 bộ
20 Đầu cốt đồng nhôm AM120 16 cái
21 Đầu cốt đồng nhôm AM95 16 cái
22 Bịt đầu cáp 17 cái
23 Đai thép+ khóa đai bắt hòm công tơ 372 cái
24 Lắp đặt sứ hạ thế A30+ ty sứ ( A cấp) 24 quả
25 Kẹp hãm 4x120 (A cấp) 49 cái
26 Kẹp hãm 4x95 (A cấp) 67 cái
27 Kẹp hãm 4x50 (A cấp) 38 cái
28 Kẹp hãm 4x70 (A cấp) 38 cái
29 Kẹp hãm 2x50 (A cấp) 14 cái
30 Ghíp nhôm đấu nối 3 bu lông CC-120 (A cấp) 26 cái
31 Ghíp nhôm đấu nối 3 bu lông CC-95 (A cấp) 22 cái
32 Ghíp nhôm đấu nối 3 bu lông CC-70 (A cấp) 24 cái
33 Ghíp nhôm đấu nối 3 bu lông CC-50 (A cấp) 12 cái
P Phần công tơ
1 Ghíp nối công tơ (GN2) (A cấp) 434 cái
2 Tháo lắp lại dây nguồn hộp công tơ H1 5 hộp
3 Tháo lắp lại dây nguồn hộp công tơ H2 7 hộp
4 Tháo lắp lại dây nguồn hộp công tơ H4 24 hộp
5 Tháo lắp lại dây nguồn hộp công tơ H3F 9 hộp
6 Tháo, lắp lại hộp 1 công tơ 1 pha 10 hộp
7 Tháo, lắp lại hộp 2 công tơ 1 pha 46 hộp
8 Tháo, lắp lại hộp 4 công tơ 1 pha 63 hộp
9 Tháo, lắp lại hộp công tơ 3 fa 22 hộp
10 Dây nguồn công tơ MULLER 2x6mm2-0,6/1kV (đấu hộp H1 và H2) 340 m
11 Dây nguồn công tơ MULLER 2x10mm2-0,6/1kV (đấu hộp H4) 378 m
12 Dây nguồn công tơ Cu/XLPE/PVC 3x16+1x10mm2-0,6/1kV (đấu hộp c.tơ 3 fa) 141 m
Q PHẦN XÂY DỰNG ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ
1 Móng cột bê tông vuông đơn MV-2 (cột 7,5m, đất cấp 2, sâu 1m) 33 móng
2 Móng cột bê tông vuông đôi MV-2C (cột 7,5m, đất cấp 2, sâu 1m) 6 móng
3 Móng cột tròn đơn MT-2 (cột 8,5m, đất cấp 2, sâu 1,1m) 36 móng
4 Móng cột tròn đôi MT-2C (cột 8,5m, đất cấp 2, sâu 1,1m) 8 móng
5 Móng cột MTK-4-12 (cột 12m, sâu 1,7m, thi công thủ công) 2 móng
6 Đào lấp tiếp địa hạ thế cột li tâm RC1-LT 9 bộ
7 Đào lấp tiếp địa hạ thế cột vuông RC1-V 3 bộ
8 Đào lấp rãnh tiếp địa RC-2 2 bộ
R THÁO HẠ THU HỒI
S Thu hồi đường dây trung thế
1 Hạ cột BT 12m 2 cột
2 Thu hồi xà đỡ thẳng 1 bộ
3 Thu hồi xà néo Z 1 bộ
4 Thu hồi sứ đứng 24kV 6 quả
5 Thu hồi sứ chuỗi 35kV 6 chuỗi
T Thu hồi đường dây hạ thế
1 Hạ cột BT tự đúc 24 cột
2 Hạ cột BT 6,5m 39 cột
3 Hạ cột BT 7,5m 3 cột
4 Thu hồi sứ Hạ thế 284 quả
5 Thu hồi xà đỡ XĐ4 53 bộ
6 Thu hồi xà néo XN4 5 bộ
7 Thu hồi xà đỡ XĐ2 16 bộ
8 Thu hồi dây AV-70 595 m
9 Thu hồi dây AV-35 4.331 m
10 Thu hồi dây AV-25 1.840 m
11 Thu hồi dây nhôm lõi thép AC-50 633 m
12 Thu hồi dây A-25 459 m
13 Thu hồi dây vặn xoắn VX4x25 73 m
U LẮP ĐẶT THIẾT BỊ
V Phần lắp đặt thiết bị đường dây
1 Lắp đặt chống sét van <=35kV (A cấp) 1 bộ
W Phần lắp đặt thiết bị trạm biến áp
1 Lắp đặt máy biến áp 250kVA-35/0,4kV (A cấp) 2 máy
2 Lắp đặt máy biến áp 250kVA-10(22)/0,4kV (A cấp) 2 máy
3 Lắp đặt Tủ điện hạ thế 0,4kV (A cấp) 4 tủ
4 Lắp đặt chống sét van <=35kV (A cấp) 2 bộ
5 Lắp đặt chống sét van <=11kV (A cấp) 2 bộ
6 Lắp đặt cầu chì tự rơi 35KV (A cấp) 2 bộ
7 Lắp đặt cầu chì tự rơi 22KV (A cấp) 2 bộ
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->