Gói thầu: Gói thầu số 1. Xây lắp nền mặt đường BTCT

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200128558-00
Thời điểm đóng mở thầu 31/01/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất thị xã Cai Lậy
Tên gói thầu Gói thầu số 1. Xây lắp nền mặt đường BTCT
Số hiệu KHLCNT 20200123406
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Tỉnh phân cấp cho xã xây dựng nông thôn mới 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-13 11:33:00 đến ngày 2020-01-31 10:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,548,232,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 20,000,000 VNĐ ((Hai mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Chi phí xây dựng
1 Phát hoang dọn dẹp mặt bằng chuẩn bị thi công Đạt yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT 28,165 100m2
2 Đóng cừ tràm gia cố bằng máy đào (đóng ngập đất 4,20m) Đạt yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT 62,835 100m
3 Cừ tràm (dài 3,7m/cây) + giằng dọc Đạt yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT 7.681,96 m
4 Thép buộc liên kết 2 hàng cừ Đạt yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT 0,033 tấn
5 Đất mua (hoặc cát đen) Đạt yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT 293,169 m3
6 Đắp đất lắp các mương gia cố K=0,85 Đạt yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT 2,74 100m3
7 Đào san phẳng đất nền đường tận dụng khối lượng để đắp đất nền đường và lề đường Đạt yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT 2,733 100m3
8 Đắp nền đường bằng máy đầm 9T, độ chặt K=0,95 Đạt yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT 16,189 100m3
9 Đất mua (hoặc cát đen) Đạt yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT 1.555,981 m3
10 Trải tấm nilong chống mất nước bê tông Đạt yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT 39,803 100m2
11 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn gỗ tấm đan Đạt yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT 2,712 100m2
12 Sản xuất, lắp dựng cốt thép tấm đan Đạt yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT 10,492 tấn
13 Bê tông nền đá 1x2, vữa BT mác 250 Đạt yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT 477,632 m3
14 Cắt mặt đường bê tông tạo khe co giãn Đạt yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT 13,195 100 m
15 Sản xuất, lắp đặt trụ đỡ bảng tên đường, bảng lưu thông bằng sắt ống D90 Đạt yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT 1 cái
16 Biển báo tròn phản quang (biển tải trọng) Đạt yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT 1 cái
17 Biển báo chữ nhật phản quang (biển tên đường) Đạt yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT 1 cái
18 Đào móng trụ biển báo Đạt yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT 0,08 m3
19 Bê tông móng trụ biển báo 1x2, vữa BT mác 150 Đạt yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT 0,08 m3
B Chi phí xây dựng láng trại
1 Chi phí xây dựng láng trại 1  Khoản
C Chi phí dự phòng (được tính bằng 5% tổng giá trị chi phí xây dựng và láng trại (đơn vị dự thầu phải đưa chi phí này vào giá dự thầu))
1 Chi phí dự phòng  1  Khoản
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->