Gói thầu: Xây lắp đường dây và trạm CQT lưới điện Huyện Lục Yên Tỉnh Yên Bái năm 2020

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200126906-02
Thời điểm đóng mở thầu 21/01/2020 16:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu CÔNG TY ĐIỆN LỰC YÊN BÁI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Tên gói thầu Xây lắp đường dây và trạm CQT lưới điện Huyện Lục Yên Tỉnh Yên Bái năm 2020
Số hiệu KHLCNT 20200126117
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Vay TDTM
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-11 15:43:00 đến ngày 2020-01-21 16:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 5,959,642,484 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 89,000,000 VNĐ ((Tám mươi chín triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Vật tư A cấp, B bảo quản và lắp đặt
1 Thí nghiệm và lắp cáp AX1V-WBC-50(24kV) Mô tả kỹ thuật theo chương V 216 m
2 Thí nghiệm và lắp cáp Cu/XLPE/PVC M1x95 Mô tả kỹ thuật theo chương V 42 m
3 Thí nghiệm và lắp cáp Cu/XLPE/PVC M1x150 Mô tả kỹ thuật theo chương V 84 m
4 Thí nghiệm và lắp cáp Cu/XLPE/PVC M1x240 Mô tả kỹ thuật theo chương V 42 m
5 Thí nghiệm và lắp cáp Cu/XLPE/PVC-M1x120 Mô tả kỹ thuật theo chương V 14 m
6 Thí nghiệm và lắp cáp Cu/XLPE/PVC M1x185 Mô tả kỹ thuật theo chương V 42 m
7 Dây đồng mềm M35 Mô tả kỹ thuật theo chương V 45 m
8 Dây đồng mềm M70 Mô tả kỹ thuật theo chương V 18 m
9 Dây nhôm trần ACSR70/11 Mô tả kỹ thuật theo chương V 11.368 m
10 Cáp vặn xoắn 4x70 Mô tả kỹ thuật theo chương V 699 m
11 Dây nhôm bọc AV-50 Mô tả kỹ thuật theo chương V 34.506 m
12 Dây nhôm bọc AV-70 Mô tả kỹ thuật theo chương V 9.949 m
13 Dây nhôm bọc AV-95 Mô tả kỹ thuật theo chương V 10.761 m
14 Cặp cáp đa năng 3 BL ĐN 25-95 Mô tả kỹ thuật theo chương V 2.192 cái
15 Chụp đầu cực CSV Mô tả kỹ thuật theo chương V 27 cái
16 Chụp đầu cực hạ thế MBA Mô tả kỹ thuật theo chương V 36 cái
17 Chụp đầu cực SI Mô tả kỹ thuật theo chương V 54 cái
18 Chụp đầu cực trung thế MBA Mô tả kỹ thuật theo chương V 27 cái
19 Đai thép không gỉ cột đơn Mô tả kỹ thuật theo chương V 38 cái
20 Đai thép không gỉ cột đúp Mô tả kỹ thuật theo chương V 86 cái
21 Khóa đai Mô tả kỹ thuật theo chương V 124 cái
22 Giá móc cáp Mô tả kỹ thuật theo chương V 30 cái
23 Kẹp hãm cáp KH4x50 Mô tả kỹ thuật theo chương V 4 cái
24 Kẹp hãm cáp KH4x70 Mô tả kỹ thuật theo chương V 30 cái
25 Ống nối dây ON-70 Mô tả kỹ thuật theo chương V 7 cái
26 Kẹp hotline 4/0 Mô tả kỹ thuật theo chương V 54 cái
27 Kẹp quai 4/0 Mô tả kỹ thuật theo chương V 54 cái
28 Đầu cốt AM-50 Mô tả kỹ thuật theo chương V 138 cái
29 Đầu cốt AM-70 Mô tả kỹ thuật theo chương V 94 cái
30 Đầu cốt AM-95 Mô tả kỹ thuật theo chương V 39 cái
31 Đầu cốt đồng M 120 Mô tả kỹ thuật theo chương V 4 cái
32 Đầu cốt đồng M 150 Mô tả kỹ thuật theo chương V 24 cái
33 Đầu cốt đồng M 185 Mô tả kỹ thuật theo chương V 18 cái
34 Đầu cốt đồng M 240 Mô tả kỹ thuật theo chương V 12 cái
35 Đầu cốt đồng M35 Mô tả kỹ thuật theo chương V 36 cái
36 Đầu cốt đồng M70 Mô tả kỹ thuật theo chương V 18 cái
37 Đầu cốt đồng M95 Mô tả kỹ thuật theo chương V 14 cái
38 Thí nghiệm và lắp đặt chống sét van 35kV Mô tả kỹ thuật theo chương V 8 Bộ
39 Thí nghiệm và lắp đặt chống sét thông minh CS -35(bộ 3 pha) kèm phụ kiện Mô tả kỹ thuật theo chương V 4 Bộ
40 Thí nghiệm và lắp đặt cầu dao DN 35/630 Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 Bộ
41 Thí nghiệm và lắp đặt tủ hạ thế trọn bộ400V-400A ( 3 lộ ra ) Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 Bộ
42 Thí nghiệm và lắp đặt tủ hạ thế trọn bộ 400V-300A ( 3 lộ ra ) Mô tả kỹ thuật theo chương V 4 Bộ
43 Thí nghiệm và lắp đặt tủ hạ thế trọn bộ 400V-500A ( 3 lộ ra ) Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 Bộ
44 Thí nghiệm và lắp đặt cầu chì tự rơi SI-35kV Mô tả kỹ thuật theo chương V 8 Bộ
45 Thí nghiệm và lắp đặt máy biến áp 3 pha 180KVA-35/0.4kV Mô tả kỹ thuật theo chương V 4 máy
46 Thí nghiệm và lắp đặt máy biến áp 3 pha 320KVA-35/0.4kV Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 máy
47 Thí nghiệm và lắp đặt máy biến áp 3 pha 250KVA-35/0.4kV Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 Máy
B Vật tư B cấp và B lắp đặt
1 Sứ đứng 35kV Mô tả kỹ thuật theo chương V 130 Quả
2 Chuỗi sứ néo 35kV Mô tả kỹ thuật theo chương V 140 Chuỗi
3 Tiếp địa RC-4 Mô tả kỹ thuật theo chương V 35 Bộ
4 Tiếp địa RC-8 Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 Bộ
5 Cột bê tông ly tâm NPC.I-12-190-9 Mô tả kỹ thuật theo chương V 39 Cột
6 Cột bê tông ly tâm NPC.I-12-190-10 Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 Cột
7 Cột bê tông ly tâm NPC.I-14-190-9,2 Mô tả kỹ thuật theo chương V 9 Cột
8 Cột bê tông ly tâm NPC.I-14-190-13 Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 Cột
9 Cột bê tông ly tâm NPC.I-16-190-9,2 Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 Cột
10 Cột bê tông ly tâm NPC.I-18-190-9,2 Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 Cột
11 Cột bê tông ly tâm NPC.I-18-190-13 Mô tả kỹ thuật theo chương V 6 Cột
12 Móng cột đơn MT3-12 Mô tả kỹ thuật theo chương V 11 Cột
13 Móng cột đơn MT3a-14 Mô tả kỹ thuật theo chương V 3 Cột
14 Móng cột đơn MT4a-18 Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 Móng
15 Móng cột kép MTK-12 Mô tả kỹ thuật theo chương V 15 Móng
16 Móng cột kép MTK-14 Mô tả kỹ thuật theo chương V 4 Móng
17 Móng cột kép MTK-16 Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 Móng
18 Móng cột kép MTK-18 Mô tả kỹ thuật theo chương V 3 Móng
19 Xà đỡ góc 3 pha dọc XÐG35-3L Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 Bộ
20 Xà đỡ thẳng 3 pha bằng XÐ35-2L Mô tả kỹ thuật theo chương V 13 Bộ
21 Xà néo đúp 35kV 3 pha bằng cột dọc tuyến XNÐ35-2D Mô tả kỹ thuật theo chương V 14 Bộ
22 Xà néo đúp 35kV 3 pha dọc cột dọc tuyến XNÐ35-3D Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 Bộ
23 Xà néo đúp 35kV 3 pha bằng cột ngang tuyến XNÐ35-2N Mô tả kỹ thuật theo chương V 5 Bộ
24 Xà néo đúp 35kV 3 pha dọc cột ngang tuyến XNÐ35-3N Mô tả kỹ thuật theo chương V 3 Bộ
25 Xà néo đúp 35kV 3 pha bằng cột ngang tuyến XNÐ35-(2N*) Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 Bộ
26 Xà rẽ nhánh 3 pha XR-3L Mô tả kỹ thuật theo chương V 5 Bộ
27 Xà rẽ nhánh 2 pha XR-2L Mô tả kỹ thuật theo chương V 5 Bộ
28 Chụp cột tròn CT-2,5 Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 Bộ
29 Xà phụ 1 pha XP-1 Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 Bộ
30 Xà đỡ cầu dao XCD-1 Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 Bộ
31 Ghế thao tác cầu dao GCĐ-1 Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 Bộ
32 Giằng cột đúp GC1+GC2-12 Mô tả kỹ thuật theo chương V 16 Bộ
33 Giằng cột đúp GC1+GC2-14 Mô tả kỹ thuật theo chương V 3 Bộ
34 Giằng cột đúp GC1+GC2+GC3-16 Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 Bộ
35 Giằng cột đúp GC1+GC2+GC3+GC4-18 Mô tả kỹ thuật theo chương V 3 Bộ
36 Cổ dề néo CND-2 Mô tả kỹ thuật theo chương V 5 Bộ
37 Thang sắt cột cầu dao TS-3 Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 Bộ
38 Biển báo nguy hiểm BB Mô tả kỹ thuật theo chương V 38 Bộ
39 Bộ truyền động cầu dao BTĐ Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 Bộ
40 Sứ đứng 35KV (cả ty) Mô tả kỹ thuật theo chương V 168 quả
41 Sứ hạ thế A30 Mô tả kỹ thuật theo chương V 36 quả
42 Ống HDPE luồn cáp lực HDPE-80/105 Mô tả kỹ thuật theo chương V 288 m
43 Xà đón dây đầu trạm ngang tuyến XDN-2.6 Mô tả kỹ thuật theo chương V 8 Bộ
44 Xà đón dây đầu trạm dọc tuyến XDD-35 Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 Bộ
45 Xà đỡ sứ trung gian XTG-2,6 Mô tả kỹ thuật theo chương V 9 Bộ
46 Xà đỡ sứ trung gian XTG-2,6-1 Mô tả kỹ thuật theo chương V 9 Bộ
47 Xà đỡ cầu chì tự rơi XSI-2,6 Mô tả kỹ thuật theo chương V 9 Bộ
48 Giá đỡ máy biến áp GĐM-2,6 Mô tả kỹ thuật theo chương V 9 Bộ
49 Xà lắp CSV mặt máy XSV-1 Mô tả kỹ thuật theo chương V 9 Bộ
50 Giá đỡ cáp lực hạ thế XCL Mô tả kỹ thuật theo chương V 9 Bộ
51 Ghế cách điện GCĐ-2,6 Mô tả kỹ thuật theo chương V 9 Bộ
52 Thang sắt TS-3 Mô tả kỹ thuật theo chương V 9 Bộ
53 Hệ thống tiếp địa trạm TĐT-2 Mô tả kỹ thuật theo chương V 9 Bộ
54 Dây leo tiếp địa trạm cột 12m trạm dọc tuyến DLTĐ-12D Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 Bộ
55 Dây leo tiếp địa trạm cột 12m trạm ngang tuyến DLTĐ-12N Mô tả kỹ thuật theo chương V 8 Bộ
56 Cột bê tông li tâm 12m NPC.I-12-190-10 Mô tả kỹ thuật theo chương V 18 Cột
57 Móng cột trạm biến áp MT4-12 Mô tả kỹ thuật theo chương V 18 Móng
58 Biển báo tên trạm BB-TT Mô tả kỹ thuật theo chương V 9 Cái
59 Biển báo nguy hiểm BB-NH Mô tả kỹ thuật theo chương V 9 Cái
60 Biển báo tên lộ BB-TL Mô tả kỹ thuật theo chương V 18 Cái
61 Sứ đứng A30 Mô tả kỹ thuật theo chương V 2.724 Quả
62 Tiếp đất RLL Mô tả kỹ thuật theo chương V 45 Bộ
63 Cột bê tông vuông H-7,5B Mô tả kỹ thuật theo chương V 168 Cột
64 Cột bê tông vuông H-7,5C Mô tả kỹ thuật theo chương V 47 Cột
65 Cột bê tông vuông H-8,5B Mô tả kỹ thuật theo chương V 115 Cột
66 Cột bê tông vuông H-8,5C Mô tả kỹ thuật theo chương V 37 Cột
67 Cột bê tông Li tâm NPC.I-8,5-190-3 Mô tả kỹ thuật theo chương V 11 Cột
68 Cột bê tông Li tâm NPC.I-8,5-190-4,3 Mô tả kỹ thuật theo chương V 8 Cột
69 Cột bê tông Li tâm NPC.I-10-190-5 Mô tả kỹ thuật theo chương V 22 Cột
70 Cột bê tông Li tâm NPC.I-12-190-7,2 Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 Cột
71 Móng cột vuông đơn MH-1 Mô tả kỹ thuật theo chương V 141 Móng
72 Móng cột vuông đơn MH-2 Mô tả kỹ thuật theo chương V 86 Móng
73 Móng cột vuông ghép đôi MH-3 Mô tả kỹ thuật theo chương V 70 Móng
74 Móng cột bê tông ly tâm MLT-1 Mô tả kỹ thuật theo chương V 9 Móng
75 Móng cột bê tông ly tâm MLT-3 Mô tả kỹ thuật theo chương V 17 Móng
76 Móng cột bê tông ly tâm ghép đôi MĐLT-3 Mô tả kỹ thuật theo chương V 8 Móng
77 Xà xuất tuyến đơn XTĐ-1 Mô tả kỹ thuật theo chương V 6 Bộ
78 Xà xuất tuyến kép XTK-1 Mô tả kỹ thuật theo chương V 5 Bộ
79 Xà đỡ thẳng trên cột vuông 4 dây XÐV-4 Mô tả kỹ thuật theo chương V 134 Bộ
80 Xà đỡ thẳng trên cột tròn 4 dây XÐT-4 Mô tả kỹ thuật theo chương V 10 Bộ
81 Xà néo trên cột vuông 4 dây XNV-4 Mô tả kỹ thuật theo chương V 99 Bộ
82 Xà néo lệch trên cột vuông 4 dây XNL-4 Mô tả kỹ thuật theo chương V 12 Bộ
83 Xà néo đúp trên cột vuông 4 dây XNV-4b Mô tả kỹ thuật theo chương V 40 Bộ
84 Xà néo đúp trên cột vuông 4 dây XNV-4a Mô tả kỹ thuật theo chương V 50 Bộ
85 Xà néo trên cột tròn 4 dây XNT-4 Mô tả kỹ thuật theo chương V 17 Bộ
86 Xà néo đúp trên cột tròn 4 dây XNT-4b Mô tả kỹ thuật theo chương V 5 Bộ
87 Xà néo đúp trên cột tròn 4 dây XNT-4a Mô tả kỹ thuật theo chương V 8 Bộ
88 Xà đỡ lệch trên cột vuông 4 dây Mô tả kỹ thuật theo chương V 15 Bộ
89 Xà néo đúp lệch trên cột vuông 4 dây XÐL-4 Mô tả kỹ thuật theo chương V 8 Bộ
90 Xà néo lệch trên cột tròn 4 dây XNL-4T Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 Bộ
91 Xà néo đúp lệch trên cột vuông 4 dây XNL-4a Mô tả kỹ thuật theo chương V 6 Bộ
92 Tháo hạ lắp đặt lại máy biến áp 250kVA-35/0,4KV Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 máy
93 Tháo hạ lắp đặt lại tủ điện hạ thế 500V-500A Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 tủ
94 Tháo hạ lắp đặt lại cầu chì tự rơi FCO-35(TD) Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 bộ
95 Tháo hạ lắp đặt lại chống sét van ZnO-35(TD) Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 bộ
96 Tháo hạ lắp đặt lại cáp lực hạ thế CLHT(TD) Mô tả kỹ thuật theo chương V 3 sợi
97 Đấu trả hòm công tơ (H2) Mô tả kỹ thuật theo chương V 5 Hộp
98 Đấu trả hòm công tơ (H4) Mô tả kỹ thuật theo chương V 4 Hộp
99 Thu hồi xà rẽ 3 pha XR Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 bộ
100 Thu hồi cổ dề néo CDN Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 bộ
101 Thu hồi sứ đứng SĐ35 Mô tả kỹ thuật theo chương V 4 quả
102 Thu hồi chuỗi néo CN35 Mô tả kỹ thuật theo chương V 4 chuỗi
103 Thu hồi dây nhôm lõi thép AC50/8 Mô tả kỹ thuật theo chương V 90 m
104 Thu hồi cầu dao cách ly DN35 Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 bộ
105 Thu hồi cáp xuất tuyến Alus4x70 Mô tả kỹ thuật theo chương V 32 m
106 Thu hồi xà đón dây & đỡ cầu dao XDN Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 bộ
107 Thu hồi xà đỡ SI XSI Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 bộ
108 Thu hồi xà đỡ sứ trung gian XTG Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 bộ
109 Thu hồi giá đỡ máy biến áp GĐM Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 bộ
110 Thu hồi ghế cách điện GCĐ Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 bộ
111 Thu hồi thang sắt TS Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 bộ
112 Thu hồi cột trạm LT12 Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 cột
113 Thu hồi Dây dẫn Alus2x35 Mô tả kỹ thuật theo chương V 224 m
114 Thu hồi Xà X1-2 Mô tả kỹ thuật theo chương V 4 bộ
115 Thu hồi Xà X2-2 Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 bộ
116 Thu hồi Sứ hạ thế A20 Mô tả kỹ thuật theo chương V 16 quả
117 Thu hồi Kẹp treo, hãm cáp KH Mô tả kỹ thuật theo chương V 12 cái
118 Thu hồi Móc treo hãm cáp MT Mô tả kỹ thuật theo chương V 12 cái
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->