Gói thầu: Xây lắp đường dây và trạm CQT lưới điện Huyện Trấn Yên , Tỉnh Yên Bái năm 2020

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200126946-01
Thời điểm đóng mở thầu 21/01/2020 16:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu CÔNG TY ĐIỆN LỰC YÊN BÁI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Tên gói thầu Xây lắp đường dây và trạm CQT lưới điện Huyện Trấn Yên , Tỉnh Yên Bái năm 2020
Số hiệu KHLCNT 20200126117
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Vay TDTM
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-11 15:56:00 đến ngày 2020-01-21 16:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 6,224,192,678 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 93,000,000 VNĐ ((Chín mươi ba triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Vật tư A cấp, B bảo quản và lắp đặt
1 Thí nghiệm và lắp cáp AX1V-WBC-50(24kV) Mô tả kỹ thuật theo chương V 135 m
2 Thí nghiệm và lắp cáp Cu/XLPE/PVC M1x95 Mô tả kỹ thuật theo chương V 42 m
3 Thí nghiệm và lắp cáp Cu/XLPE/PVC M1x240 Mô tả kỹ thuật theo chương V 63 m
4 Thí nghiệm và lắp cáp Cu/XLPE/PVC-M1x120 Mô tả kỹ thuật theo chương V 147 m
5 Dây đồng mềm M35 Mô tả kỹ thuật theo chương V 58 m
6 Dây đồng mềm M95 Mô tả kỹ thuật theo chương V 45 m
7 Dây nhôm trần ACSR70/11 Mô tả kỹ thuật theo chương V 21.788 m
8 Dây nhôm bọc AV-70 Mô tả kỹ thuật theo chương V 36.348 m
9 Dây nhôm bọc AV-95 Mô tả kỹ thuật theo chương V 10.726 m
10 Dây nhôm bọc AV 50 Mô tả kỹ thuật theo chương V 4.450 m
11 Cáp thép TK-50 Mô tả kỹ thuật theo chương V 85 m
12 Dây cáp vặn xoắn ALXLPE 4x95 Mô tả kỹ thuật theo chương V 471 m
13 Cặp cáp đa năng 3 BL ĐN 25-95 Mô tả kỹ thuật theo chương V 3.451 cái
14 Chụp đầu cực CSV Mô tả kỹ thuật theo chương V 27 m
15 Chụp đầu cực hạ thế MBA Mô tả kỹ thuật theo chương V 36 m
16 Chụp đầu cực SI Mô tả kỹ thuật theo chương V 54 m
17 Chụp đầu cực trung thế MBA Mô tả kỹ thuật theo chương V 27 cái
18 Đai thép không gỉ cột đơn Mô tả kỹ thuật theo chương V 166 cái
19 Đai thép không gỉ cột đúp Mô tả kỹ thuật theo chương V 6 cái
20 Khóa đai Mô tả kỹ thuật theo chương V 172 cái
21 Móc hãm cáp MH-D20 Mô tả kỹ thuật theo chương V 22 cái
22 Kẹp hãm cáp KH4x95 Mô tả kỹ thuật theo chương V 22 cái
23 Ống nối dây ON-70 Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 cái
24 Kẹp hotline 4/0 Mô tả kỹ thuật theo chương V 48 cái
25 Kẹp quai 4/0 Mô tả kỹ thuật theo chương V 48 cái
26 Đầu cốt đồng AM50 Mô tả kỹ thuật theo chương V 96 cái
27 Đầu cốt AM-70 Mô tả kỹ thuật theo chương V 115 cái
28 Đầu cốt AM-95 Mô tả kỹ thuật theo chương V 12 cái
29 Đầu cốt đồng M 120 Mô tả kỹ thuật theo chương V 42 cái
30 Đầu cốt đồng M 240 Mô tả kỹ thuật theo chương V 18 cái
31 Đầu cốt đồng M35 Mô tả kỹ thuật theo chương V 68 cái
32 Đầu cốt đồng M95 Mô tả kỹ thuật theo chương V 30 cái
33 Thí nghiệm và lắp chống sét van 35kV Mô tả kỹ thuật theo chương V 8 Bộ
34 Thí nghiệm và lắp chống sét van 10kV Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 Bộ
35 Thí nghiệm và lắp chống sét van thông minh CS -35kV(1 bộ 3 quả) kèm phụ kiện Mô tả kỹ thuật theo chương V 4 Bộ
36 Thí nghiệm và lắp chống sét van thông minh CS -10kV(1 bộ 3 quả) kèm phụ kiện Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 Bộ
37 Thí nghiệm và lắp cầu dao DN 35/630 Mô tả kỹ thuật theo chương V 4 Bộ
38 Thí nghiệm và lắp tủ hạ thế trọn bộ 400A ( 3 lộ ra ) Mô tả kỹ thuật theo chương V 3 Bộ
39 Thí nghiệm và lắp tủ hạ thế trọn bộ 300A ( 3 lộ ra ) Mô tả kỹ thuật theo chương V 6 Bộ
40 Thí nghiệm và lắp cầu chì SI-35 Mô tả kỹ thuật theo chương V 9 Bộ
41 Thí nghiệm và lắp máy biến áp 3 pha 180KVA-35/0.4kV Mô tả kỹ thuật theo chương V 5 máy
42 Thí nghiệm và lắp máy biến áp 3 pha 180KVA-10(35)/0.4kV Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 máy
43 Thí nghiệm và lắp máy biến áp 3 pha 250KVA-35/0.4kV Mô tả kỹ thuật theo chương V 3 máy
B Vật tư B cấp, B lắp đặt
1 Cột bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước nhóm I dài 12m có lỗ xuyên tâm ngọn cột NPC.I-12-190-7,2 Mô tả kỹ thuật theo chương V 64 Cột
2 Cột bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước nhóm I dài 12m có lỗ xuyên tâm ngọn cột NPC.I-12-190-9,0 Mô tả kỹ thuật theo chương V 31 Cột
3 Cột bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước nhóm I dài 14m có lỗ xuyên tâm ngọn cột NPC.I-14-190-8,5 Mô tả kỹ thuật theo chương V 8 Cột
4 Cột bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước nhóm I dài 16m có lỗ xuyên tâm ngọn cột NPC.I-16-190-9,2 Mô tả kỹ thuật theo chương V 16 Cột
5 Cột bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước nhóm I dài 16m có lỗ xuyên tâm ngọn cột NPC.I-16-190-11,0 Mô tả kỹ thuật theo chương V 4 Cột
6 Xà cầu dao cột đúp XCDÐXT-35-2D Mô tả kỹ thuật theo chương V 3 Bộ
7 Xà cầu dao 35kV XCDXT-3 Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 Bộ
8 Ghế thao tác cầu dao 1 cột GCÐ35-1 Mô tả kỹ thuật theo chương V 4 Bộ
9 Xà đỡ thẳng 35kV 3 pha bằng XÐXT-35-2L Mô tả kỹ thuật theo chương V 21 Bộ
10 Xà đỡ vượt 35kV 3 pha bằng XÐVXT-35-2L Mô tả kỹ thuật theo chương V 3 Bộ
11 Xà néo cột đơn 35kV 3 pha bằng XNXT-35-2L Mô tả kỹ thuật theo chương V 3 Bộ
12 Xà néo cột đơn 35kV 3 pha dọc XNXT-35-3L Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 Bộ
13 Xà néo cột đúp 35kV 3 pha bằng cột ngang tuyến XNÐXT-35-2N Mô tả kỹ thuật theo chương V 23 Bộ
14 Xà néo cột đúp 35kV 3 pha bằng cột dọc tuyến XNÐXT-35-2D Mô tả kỹ thuật theo chương V 10 Bộ
15 Xà néo cột đúp 35kV 3 pha dọc cột ngang tuyến XNÐXT-35-3N Mô tả kỹ thuật theo chương V 8 Bộ
16 Xà néo cột đúp 35kV 3 pha dọc cột dọc tuyến XNÐXT-35-3D Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 Bộ
17 Xà néo cột hình II XNIIXT-2,5 Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 Bộ
18 Xà rẽ 2 pha XR-2L Mô tả kỹ thuật theo chương V 5 Bộ
19 Xà rẽ 3 pha XR-3L Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 Bộ
20 Xà phụ XP-1 Mô tả kỹ thuật theo chương V 3 Bộ
21 Xà phụ XP-2 Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 Bộ
22 Xà phụ XP-3 Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 Bộ
23 Xà phụ XP-3L Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 Bộ
24 Cổ dề néo dây dẫn CND-2 Mô tả kỹ thuật theo chương V 6 Bộ
25 Cổ dề néo dây néo CDG-98 Mô tả kỹ thuật theo chương V 4 Bộ
26 Giằng cột đúp cột GC-12 Mô tả kỹ thuật theo chương V 32 Bộ
27 Giằng cột đúp cột GC-14 Mô tả kỹ thuật theo chương V 4 Bộ
28 Giằng cột đúp cột GC-16 Mô tả kỹ thuật theo chương V 9 Bộ
29 Chụp cột CT-2,5 Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 Bộ
30 Bộ truyền động, tay thao tác cầu dao T-CD Mô tả kỹ thuật theo chương V 4 Bộ
31 Thang sắt cột cầu dao TS Mô tả kỹ thuật theo chương V 4 Bộ
32 Cách điện đứng SÐ-35 Mô tả kỹ thuật theo chương V 173 Quả
33 Chuỗi néo cách điện 35kV (Polymer) CN-35 Mô tả kỹ thuật theo chương V 323 Chuỗi
34 Biển báo tên cầu dao BB Mô tả kỹ thuật theo chương V 4 biển
35 Biển báo an toàn lắp trên cột BB-AT Mô tả kỹ thuật theo chương V 78 biển
36 Móng cột đơn MT3-12 Mô tả kỹ thuật theo chương V 31 Móng
37 Móng cột đơn MT5-16 Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 Móng
38 Móng cột đúp MTK-12 Mô tả kỹ thuật theo chương V 32 Móng
39 Móng cột đúp MTK-14 Mô tả kỹ thuật theo chương V 4 Móng
40 Móng cột đúp MTK-16 Mô tả kỹ thuật theo chương V 9 Móng
41 Móng néo MN15-5 Mô tả kỹ thuật theo chương V 8 Móng
42 Dây néo TK50-12 Mô tả kỹ thuật theo chương V 8 Bộ
43 Tiếp địa đường dây RC-4 Mô tả kỹ thuật theo chương V 72 Bộ
44 Tiếp địa cột cầu dao RC-8 Mô tả kỹ thuật theo chương V 4 Bộ
45 Dây nhôm buộc cổ sứ A25 Mô tả kỹ thuật theo chương V 63 m
46 Sứ đứng 35KV (cả ty) SĐ-35 Mô tả kỹ thuật theo chương V 162 Quả
47 Chuỗi néo đơn 35kV CN-35 Mô tả kỹ thuật theo chương V 6 Chuỗi
48 Sứ hạ thế (cả ty) A30 Mô tả kỹ thuật theo chương V 36 quả
49 Xà đón dây đầu trạm ngang tuyến 35kV XĐD35-N-XT Mô tả kỹ thuật theo chương V 3 Bộ
50 Xà đón dây đầu trạm dọc tuyến 35kV XĐD35-D-XT-1 Mô tả kỹ thuật theo chương V 5 Bộ
51 Xà đón dây đầu trạm dọc tuyến 35kV XĐD35-D-XT-2 Mô tả kỹ thuật theo chương V 5 Bộ
52 Xà néo thẳng cột II tim 2.6m XNII-35-2.6 Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 Bộ
53 Xà đỡ sứ trung gian XTG-35 Mô tả kỹ thuật theo chương V 9 Bộ
54 Xà đỡ sứ trung gian xuyên tâm XTG-35-XT Mô tả kỹ thuật theo chương V 9 Bộ
55 Xà lắp cầu chì tự rơi XSI-35 Mô tả kỹ thuật theo chương V 9 Bộ
56 Giá đỡ máy biến áp GĐBA-35 Mô tả kỹ thuật theo chương V 9 Bộ
57 Ghế cách điện GCĐ-35 Mô tả kỹ thuật theo chương V 9 Bộ
58 Xà phụ XP-1 Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 Bộ
59 Giá đỡ cáp hạ thế X.CL Mô tả kỹ thuật theo chương V 9 Bộ
60 Xà lắp chống sét van mặt máy X-CSV Mô tả kỹ thuật theo chương V 9 Bộ
61 Thang sắt TS-2,5 Mô tả kỹ thuật theo chương V 9 Cái
62 Cột bê tông ly tâm cao 12m NPC.I-12-190-7,2 Mô tả kỹ thuật theo chương V 18 Cột
63 Móng cột trạm MT3-12 Mô tả kỹ thuật theo chương V 18 Móng
64 Tiếp địa trạm 2 cột TĐT-2 Mô tả kỹ thuật theo chương V 9 HT
65 Dây leo tiếp địa trạm cột 12m DLTĐ-12 Mô tả kỹ thuật theo chương V 9 HT
66 Biển tên trạm + Biển báo BTT + BB Mô tả kỹ thuật theo chương V 18 cái
67 Thẻ báo tên lộ TTL Mô tả kỹ thuật theo chương V 81 cái
68 Ống HDPE D110/80 luồn cáp xuất tuyến hạ áp Mô tả kỹ thuật theo chương V 252 m
69 Dây nhôm buộc cổ sứ A25 Mô tả kỹ thuật theo chương V 360 m
70 Sứ đứng A30 Mô tả kỹ thuật theo chương V 2.468 Quả
71 Tiếp đất RLL Mô tả kỹ thuật theo chương V 14 Bộ
72 Cột bê tông vuông H-7,5B Mô tả kỹ thuật theo chương V 41 Cột
73 Cột bê tông vuông H-7,5C Mô tả kỹ thuật theo chương V 141 Cột
74 Móng cột vuông đơn MH-1-7,5 Mô tả kỹ thuật theo chương V 41 Móng
75 Móng cột vuông đơn MH-2-7,5 Mô tả kỹ thuật theo chương V 43 Móng
76 Móng cột vuông ghép đôi MH-3-7,5 Mô tả kỹ thuật theo chương V 49 Móng
77 Xà xuất tuyến đơn XXT-Đ Mô tả kỹ thuật theo chương V 19 Bộ
78 Xà đỡ trên cột vuông 4 dây XÐV-4 Mô tả kỹ thuật theo chương V 90 Bộ
79 Xà néo trên cột vuông 4 dây XNV-4 Mô tả kỹ thuật theo chương V 166 Bộ
80 Xà néo đúp trên cột vuông 4 dây XNV-4b Mô tả kỹ thuật theo chương V 44 Bộ
81 Xà néo đúp trên cột vuông 4 dây XNV-4a Mô tả kỹ thuật theo chương V 60 Bộ
82 Xà néo trên cột tròn 4 dây XNT-4 Mô tả kỹ thuật theo chương V 3 Bộ
83 Xà néo đúp trên cột tròn 4 dây XNT-4b Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 Bộ
84 Xà néo đúp trên cột tròn 4 dây XNT-4a Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 Bộ
85 Tháo hạ di chuyển, đấu trả lại hòm công tơ H1 Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 Hộp
86 Tháo hạ di chuyển, đấu trả lại hòm công tơ H2 Mô tả kỹ thuật theo chương V 4 Hộp
87 Tháo hạ di chuyển, đấu trả lại hòm công tơ H4 Mô tả kỹ thuật theo chương V 5 Hộp
88 Thu hồi Dây dẫn nhôm bọc AV50 Mô tả kỹ thuật theo chương V 14.968 m
89 Thu hồi Dây dẫn nhôm bọc AV70 Mô tả kỹ thuật theo chương V 7.506 m
90 Thu hồi Cáp vặn xoắn Alus 4x70 Mô tả kỹ thuật theo chương V 497 m
91 Thu hồi Cáp vặn xoắn Alus 4x50 Mô tả kỹ thuật theo chương V 521 m
92 Thu hồi Cáp vặn xoắn Alus 2x50 Mô tả kỹ thuật theo chương V 1.233 m
93 Thu hồi Cột bê tông vuông 5,5m Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 Cột
94 Thu hồi Cột bê tông vuông 6,5m Mô tả kỹ thuật theo chương V 13 Cột
95 Thu hồi Cột bê tông vuông 7,5m Mô tả kỹ thuật theo chương V 15 Cột
96 Thu hồi Kẹp treo cáp KT-4x Mô tả kỹ thuật theo chương V 34 Bộ
97 Thu hồi Kẹp hãm cáp KH-4x Mô tả kỹ thuật theo chương V 43 Bộ
98 Thu hồi Đai thép không gỉ + khóa đai Mô tả kỹ thuật theo chương V 22 Bộ
99 Thu hồi Xà đỡ 1 pha cột vuông X1-2 Mô tả kỹ thuật theo chương V 23 Bộ
100 Thu hồi Xà néo 1 pha cột vuông X2-2 Mô tả kỹ thuật theo chương V 10 Bộ
101 Thu hồi Xà đỡ 3 pha cột vuông đơn X1-4 Mô tả kỹ thuật theo chương V 87 Bộ
102 Thu hồi Xà néo 3 pha cột vuông đơn X2-4 Mô tả kỹ thuật theo chương V 55 Bộ
103 Thu hồi Sứ hạ thế A20 Mô tả kỹ thuật theo chương V 794 quả
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->