Gói thầu: Gói thầu số 08: Xây lắp và lắp đặt toàn bộ công trình

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200131633-00
Thời điểm đóng mở thầu 04/02/2020 14:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Lai châu
Tên gói thầu Gói thầu số 08: Xây lắp và lắp đặt toàn bộ công trình
Số hiệu KHLCNT 20200101404
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn KHCB TDTM của NPC
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-14 16:35:00 đến ngày 2020-02-04 14:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 3,042,898,445 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 44,000,000 VNĐ ((Bốn mươi bốn triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Hạng mục 1: Hạng mục chung
1 Chi phí bảo trì công trình Theo chương V-E-HSMT 12 Tháng
2 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công Theo chương V-E-HSMT 1 Khoản
3 Chi phí an toàn lao động và bảo vệ môi trường cho người lao động trên công trường và môi trường xung quanh, di chuyển lực lượng lao động trong nội bộ công trường, di chuyển máy, thiết bị thi công đặc chủng và lực lượng lao động, bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công... Theo chương V-E-HSMT 1 Khoản
B Hạng mục: Các hạng mục công việc xây lắp toàn bộ công trình
C PHẦN VẬT TƯ A CẤP B LẮP ĐẶT
D PHẦN TBA
E Thiết bị TBA
1 Máy biến áp 75KVA- 35/0,4KV Theo chương V-E-HSMT 1 Máy
2 Máy biến áp 100KVA- 35/0,4KV Theo chương V-E-HSMT 1 Máy
3 Máy biến áp 160KVA- 35/0,4KV Theo chương V-E-HSMT 1 Máy
4 Chống sét van - 42kV Theo chương V-E-HSMT 3 Bộ
5 Câu chì tự rơi FCO-35 100A Theo chương V-E-HSMT 3 Bộ
6 Tủ hạ thế trọn bộ 400V- 125A Theo chương V-E-HSMT 1 Tủ
7 Tủ hạ thế trọn bộ 400V- 150A Theo chương V-E-HSMT 1 Tủ
8 Tủ hạ thế trọn bộ 400V- 250A Theo chương V-E-HSMT 1 Tủ
F Dây sứ, phụ kiện
1 Cách điện đứng VHD-35 + Ty mạ Theo chương V-E-HSMT 57 Quả
2 Cáp trung thế 35kV-As/XLPE4.3/CWS/PVC-1x50-40,5kV Theo chương V-E-HSMT 54 m
3 Cáp đồng hạ thế 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x70+1x50 mm2 (Cáp lực) Theo chương V-E-HSMT 8 m
4 Cáp đồng hạ thế 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x95+1x50 mm2 (Cáp lực) Theo chương V-E-HSMT 8 m
5 Cáp đồng hạ thế 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x120+1x95 mm2 (Cáp lực) Theo chương V-E-HSMT 8 m
6 Dây đồng cứng 35kV Cu/XLPE4.3/CWS/PVC-1x50-40,5kV Theo chương V-E-HSMT 45 m
G PHẦN ĐƯỜNG DÂY 35kV + 0,4kV
H Thiết bị đường dây 35kV
1 Dao cách ly 1 pha căng trên dây Theo chương V-E-HSMT 6 Bộ/pha
2 Chống sét van thông minh SAdM35z Theo chương V-E-HSMT 12 Bộ/pha
I Dây, sứ, phụ kiện
1 Sứ đứng VHD-35 + ty Theo chương V-E-HSMT 8 Quả
2 Cách điện đứng Polymer PPI-35 + Ty Theo chương V-E-HSMT 60 Quả
3 Cách điện chuỗi Polymer PDI-35 + PK Theo chương V-E-HSMT 68 Chuỗi
4 Dây dẫn AC-50/8 Theo chương V-E-HSMT 5.285 m
5 Cáp vặn xoắn ABC4x50 Theo chương V-E-HSMT 283 m
6 Cáp vặn xoắn ABC4x70 Theo chương V-E-HSMT 6.134 m
7 Cáp vặn xoắn ABC4x95 Theo chương V-E-HSMT 6.839 m
J PHẦN B CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT 
K PHẦN TBA
L Xây dựng+ lắp đặt
1 Cáp đồng mềm M70 Theo chương V-E-HSMT 14 m
2 Cáp đồng mềm M95 Theo chương V-E-HSMT 7 m
3 Xà đón dây đầu trạm XĐT-1 Theo chương V-E-HSMT 3 Bộ
4 Xà đỡ sứ trung gian-1 XTG1-1 Theo chương V-E-HSMT 5 Bộ
5 Xà đỡ sứ trung gian-2 XTG1-2 Theo chương V-E-HSMT 4 Bộ
6 Xà đỡ cầu chì tự rơi và chống sét van XFCO+CSV-14 Theo chương V-E-HSMT 3 Bộ
7 Giá đỡ cáp lực Theo chương V-E-HSMT 3 Bộ
8 Giá đỡ Tủ hạ thế Theo chương V-E-HSMT 3 Bộ
9 Giá đỡ máy biến áp GĐMBA 1-12, 14 Theo chương V-E-HSMT 2 Bộ
10 Giá đỡ máy biến áp GĐMBA-TBA1.5-14 Theo chương V-E-HSMT 1 Bộ
11 Ghế cách điện TBA Theo chương V-E-HSMT 3 Bộ
12 Thang trèo TS-3M-TBA-14 Theo chương V-E-HSMT 3 Bộ
13 Cột PC-14-9,2 Theo chương V-E-HSMT 3 Cột
14 Gốc cột PC-14-8,5 Theo chương V-E-HSMT 1 Cột
15 Tiếp địa trạm biến áp TBA 1 Cột -14M Theo chương V-E-HSMT 2 Bộ
16 Tiếp địa TBA 1.5-14M Theo chương V-E-HSMT 1 Bộ
17 Móng cột trạm MT-TBA1-14 Theo chương V-E-HSMT 2 Móng
18 Móng cột trạm MT-TBA1.5-14 Theo chương V-E-HSMT 1 Móng
19 Lắp chụp đầu sứ hạ áp MBA Theo chương V-E-HSMT 12 Cái
20 Nắp chụp sứ cao áp MBA Theo chương V-E-HSMT 9 Cái
21 Lắp chụp SI-35kV Theo chương V-E-HSMT 9 Bộ/2cái
22 Lắp chụp chống sét van Theo chương V-E-HSMT 9 Cái
23 Đầu cốt đồng M120 Theo chương V-E-HSMT 9 Cái
24 Đầu cốt đồng M95 Theo chương V-E-HSMT 34 Cái
25 Đầu cốt đồng M70 Theo chương V-E-HSMT 46 Cái
26 Đầu cốt đồng M50 Theo chương V-E-HSMT 13 Cái
27 Đầu cốt đồng nhôm AM50 Theo chương V-E-HSMT 9 Cái
28 Đầu cốt đồng nhôm AM70 Theo chương V-E-HSMT 16 Cái
29 Đầu cốt đồng nhôm AM95 Theo chương V-E-HSMT 8 Cái
30 Ghíp nhôm AL-3BL Theo chương V-E-HSMT 54 Cái
31 Biển báo an toàn + PK Theo chương V-E-HSMT 7 Cái
32 Biển báo tên trạm Theo chương V-E-HSMT 3 Cái
M Thí nghiệm
1 Máy biến áp 75KVA- 35/0,4KV Theo chương V-E-HSMT 1 Máy
2 Máy biến áp 100KVA- 35/0,4KV Theo chương V-E-HSMT 1 Máy
3 Máy biến áp 160KVA- 35/0,4KV Theo chương V-E-HSMT 1 Máy
4 Hệ thống tiếp địa TBA TĐT Theo chương V-E-HSMT 3 HT
N PHẦN ĐZ 35KV TRÊN KHÔNG
O Xây dựng+ lắp đặt
1 Móng cột MT-PC14 Theo chương V-E-HSMT 9 Móng
2 Móng cột MT-PC18 Theo chương V-E-HSMT 3 Móng
3 Móng cột MTĐ-PC14 Theo chương V-E-HSMT 3 Móng
4 Móng cột MTĐ-PC18 Theo chương V-E-HSMT 5 Móng
5 Cột PC-14-9,2 Theo chương V-E-HSMT 6 Cột
6 Cột PC-14-11 Theo chương V-E-HSMT 9 Cột
7 Cột PC-18-9,2 Theo chương V-E-HSMT 10 Cột
8 Cột PC-18-11 Theo chương V-E-HSMT 3 Cột
9 Xà đỡ lèo XĐL1-35 Theo chương V-E-HSMT 2 Bộ
10 Xà rẽ nhánh XRN2-35 Theo chương V-E-HSMT 1 Bộ
11 Xà rẽ nhánh XRN1-35 Theo chương V-E-HSMT 1 Bộ
12 Xà Phụ lắp chống sét van thông minh 35kV -XP1 Theo chương V-E-HSMT 4 Bộ
13 Xà néo kép 3 pha dọc tuyến XNK-35-3N-D Theo chương V-E-HSMT 8 Bộ
14 Xà néo thẳng, Néo góc XN-35-3N Theo chương V-E-HSMT 3 Bộ
15 Xà đỡ vượt 3 pha ngang XĐV-35-3N Theo chương V-E-HSMT 2 Bộ
16 Xà đỡ thẳng 3 pha bằng XĐT-35-3B Theo chương V-E-HSMT 7 Bộ
17 Chi tiết Ghép cột đôi GC-14 Theo chương V-E-HSMT 3 Bộ
18 Chi tiết Ghép cột đôi GC-16(18) Theo chương V-E-HSMT 5 Bộ
19 Thang sắt 2,5m TS-DCL Theo chương V-E-HSMT 5 Bộ
20 Ghế cách điện GCĐ-DCL Theo chương V-E-HSMT 2 Bộ
21 Tiếp địa RC-2 Theo chương V-E-HSMT 20 Bộ
22 Kẹp cáp nhôm 3 bu lông Theo chương V-E-HSMT 32 Cái
23 Biên báo cấm trèo Theo chương V-E-HSMT 30 Cái
24 Biên báo tên dao Theo chương V-E-HSMT 2 Cái
P Thí nghiệm
1 Tiếp địa RC-2 Theo chương V-E-HSMT 20 Bộ
Q PHẦN ĐZ 0,4KV
R Xây dựng+ lắp đặt
1 Cột PC-8,5-3.0 Theo chương V-E-HSMT 32 Cột
2 Cột PC-8,5-4,3 Theo chương V-E-HSMT 15 Cột
3 Cột PC-10-4,3 Theo chương V-E-HSMT 40 Cột
4 Cột PC-10-5,0 Theo chương V-E-HSMT 61 Cột
5 Móng M1-8,5 Theo chương V-E-HSMT 15 Móng
6 Móng MĐ-8,5 Theo chương V-E-HSMT 16 Móng
7 Móng M1-10 Theo chương V-E-HSMT 61 Móng
8 Móng MĐ-10 Theo chương V-E-HSMT 20 Móng
9 Cổ dề CDV-2 Theo chương V-E-HSMT 10 Bộ
10 Cổ dề CDV-3 Theo chương V-E-HSMT 5 Bộ
11 Cổ dề CD1-160 Theo chương V-E-HSMT 81 Bộ
12 Cổ dề CD2-160 Theo chương V-E-HSMT 26 Bộ
13 Cổ dề CD3-160 Theo chương V-E-HSMT 8 Bộ
14 Cổ dề CD1-10 Theo chương V-E-HSMT 189 Bộ
15 Cổ dề CD2-10 Theo chương V-E-HSMT 36 Bộ
16 Cổ dề CD3-10 Theo chương V-E-HSMT 8 Bộ
17 Cổ dề CDT-12 Theo chương V-E-HSMT 13 Bộ
18 Cổ dề CDT-18 Theo chương V-E-HSMT 7 Bộ
19 Xà lánh XLĐ-0.4kV Theo chương V-E-HSMT 1 Bộ
20 Chụp đầu cột AH-2,5m Theo chương V-E-HSMT 1 Bộ
21 Ghíp bọc cách điện IPC-2 bulông Theo chương V-E-HSMT 752 Cái
22 Kẹp xiết cáp 4x50 Theo chương V-E-HSMT 14 Cái
23 Kẹp xiết cáp 4x70 Theo chương V-E-HSMT 303 Cái
24 Kẹp xiết cáp 4x95 Theo chương V-E-HSMT 403 Cái
25 Bịt đầu cáp Theo chương V-E-HSMT 180 Cái
26 Tiếp địa lặp lại RLL Theo chương V-E-HSMT 37 Bộ
27 Tiếp địa lặp lại tận dụng lại Theo chương V-E-HSMT 35 Bộ
S Thí nghiệm
1 Tiếp địa lặp lại RLL Theo chương V-E-HSMT 37 Bộ
T Tháo dỡ thu hồi, lắp đặt lại
1 Thu hồi cáp vặn xoắn ABC4x50 Theo chương V-E-HSMT 993 m
2 Thu hồi cáp vặn xoắn ABC4x70 Theo chương V-E-HSMT 1.049 m
3 Thu hồi cáp vặn xoắn ABC4x95 Theo chương V-E-HSMT 2.120 m
4 Kẹp xiết + đại thép Theo chương V-E-HSMT 193 Cái
5 Đai thép Theo chương V-E-HSMT 112 Cái
6 Thu hồi Má ốp Theo chương V-E-HSMT 93 Cái
7 Thu hồi cột H-6,5m Theo chương V-E-HSMT 2 Cột
8 Thu hồi cột BTLT-8,5m Theo chương V-E-HSMT 5 Cột
9 Tháo dỡ, lắp đặt lại Cáp vặn xoắn ABC4x50 Theo chương V-E-HSMT 118 m
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->