Gói thầu: Gói thầu số 03: Xây lắp - Công trình: Cải tạo, CQT, giảm bán kính cấp điện khu vực xã Cao Tân, Giáo Hiệu, Công Bằng, huyện Pác Nặm.

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200124519-00
Thời điểm đóng mở thầu 02/02/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty điện lực Bắc Kạn Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
Tên gói thầu Gói thầu số 03: Xây lắp - Công trình: Cải tạo, CQT, giảm bán kính cấp điện khu vực xã Cao Tân, Giáo Hiệu, Công Bằng, huyện Pác Nặm.
Số hiệu KHLCNT 20200123329
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Vốn vay TDTM hoặc trái phiếu và KHCB của NPC
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 60 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-16 08:04:00 đến ngày 2020-02-02 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,594,523,866 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 23,000,000 VNĐ ((Hai mươi ba triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Lắp đặt vật tư A cấp
1 Dây dẫn AC50/8 AC50/8 2.895 m
2 Sứ đứng VHĐ-35 VHĐ-35 23 quả
3 Chuỗi néo Polymer CN-35 CN-35 44 chuỗi
4 Máy biến áp 100kVA-35/0,4kV BT-100kVA-35/0,4kV 3 Máy
5 Chống sét van 35kV ZnO-35 3 Bộ
6 Tủ điện trọn bộ 500V-160A (3 lộ ra 75A) TĐ 500V-160A 3 Tủ
7 Cầu chì tự rơi 35kV CTR-35 3 Bộ
8 Sứ VHĐ-35kV VHĐ-35 51 Quả
9 Cáp Cu/XLPE/PVC 0,6/1kV- 1x70 Cu/XLPE/PVC 0,6/1kV- 1x70 72 m
10 Dây AC50/8-XLPE4.3/HDPE AC50/8-XLPE4.3/HDPE 40,5 m
11 Dây đồng mềm M50 M50 36 m
12 Cáp nhôm vặn xoắn ABC/XLPE-4x70 2.370 m
13 Cáp nhôm vặn xoắn ABC/XLPE-4x50 2.346 m
14 Kẹp hãm dây KH4x50-95 110 Bộ
15 Kẹp treo dây KT4x70 27 Bộ
16 Kẹp treo dây KT4x50 34 Bộ
B Vật tư B cấp và lắp đặt
1 Cột bê tông LT NPC-12-190-7,2 6 Cột
2 Cột bê tông LT NPC-14-190-9,2 5 Cột
3 Móng cột MT-2-12 4 móng
4 Móng cột MT-2-14 5 móng
5 Móng cột MTK-12 1 móng
6 Móng néo MN 18-6 12 móng
7 Xà đỡ vượt ĐV-35 1 Bộ
8 Xà néo góc cột đơn XN-35 4 Bộ
9 Xà néo góc cột đúp XNĐ-35D 1 Bộ
10 Xà néo góc cột II XNII-35 2 Bộ
11 Xà rẽ XRĐ-35 1 Bộ
12 Xà rẽ XR-35 1 Bộ
13 Xà phụ XP-35 2 Bộ
14 Giằng cột đúp GCĐ-12 GCĐ 1 Bộ
15 Cổ dề CDG-2 CDG-2 6 Bộ
16 Chụp cột CT-2 1 Bộ
17 Dây néo DNC50-12 2 Bộ
18 Dây néo DNC50-14 10 Bộ
19 Tiếp địa RC-2 8 bộ
20 Kẹp cáp 3 bu lông A50 A50 40 bộ
21 Thí nghiệm tiếp địa 8 Vị trí
22 Thí nghiệm xác định độ chặt của nền đất 1 điểm
23 Thí nghiệm ép mẫu bê tông (150x150x150mm) 1 chỉ tiêu
24 Móng cột trạm MT-2-10 MT-2-10 4 Móng
25 Móng cột trạm MT-2-12 MT-2-12 2 Móng
26 Cột BTLT NPC.I.10-190-4,3 NPC.I.10-190-4,3 4 cột
27 Cột BTLT NPC.I.12-190-7,2 NPC.I.12-190-7,2 2 cột
28 Xà đón dây đầu trạm ngang tuyến XDD-N 2 bộ
29 Xà đón dây đầu trạm dọc tuyến XDD-D 2 bộ
30 Xà đỡ SI + CSV XSI+CSV 3 bộ
31 Xà đỡ sứ trung gian XTG 3 bộ
32 Giá đỡ máy biến áp GĐM 3 bộ
33 Giá đỡ cáp và tủ hạ thế GĐC 3 bộ
34 Sàn thao tác STT 3 bộ
35 Thang trèo 3.3 TT 3 bộ
36 Tiếp địa trạm biến áp HTTĐ 3 bộ
37 Nối đất trạm biến áp cột 10m 2 bộ
38 Nối đất trạm biến áp cột 12m 1 bộ
39 Dây định hình buộc cổ sứ DBCS 9 cái
40 Đầu cốt đồng nhôm AM50 AM50 45 cái
41 Đầu cốt đồng M70 M70 24 Đầu
42 Đầu cốt đồng M50 M50 42 Đầu
43 Kẹp cáp nhôm 3 bu lông A50 A50 48 Bộ
44 Biển báo tên trạm BB 3 Biển
45 Biển báo an toàn BB 3 Biển
46 Khoá tủ hạ thế K 3 Cái
47 Ống co ngót nhiệt hạ thế (vàng, xanh, đỏ, đen lắp cho dây trung tính) OCN 15 m
48 Thí nghiệm tiếp địa trạm TN 3 HT
49 Cột bê tông ly tâm NPC.10-190-4,3 1 Cột
50 Cột bê tông ly tâm NPC.8,5-190-4,3 47 Cột
51 Cột bê tông vuông H8,5B 28 Cột
52 Cột bê tông vuông H7,5B 47 Cột
53 Móng cột bê tông ly tâm M1-10 1 móng
54 Móng cột bê tông ly tâm M1-8,5 33 móng
55 Móng cột bê tông ly tâm M2-8,5 7 móng
56 Móng cột bê tông vuông MV1-8,5 18 móng
57 Móng cột bê tông vuông MV2-8,5 5 móng
58 Móng cột bê tông vuông MV1-7,5 43 móng
59 Móng cột bê tông vuông MV2-7,5 2 móng
60 Cổ dề néo cáp CDT-2 35 Bộ
61 Cổ dề néo cáp CDT-2N 7 Bộ
62 Cổ dề néo cáp CDT-2D 1 Bộ
63 Cổ dề néo cáp CDV-2 61 Bộ
64 Cổ dề néo cáp CDV-2N 11 Bộ
65 Cổ dề néo cáp CDV-2D 5 Bộ
66 Cổ dề néo cáp CDT-121 8 Bộ
67 Đầu cốt đồng (mạ Niken) M70 28 cái
68 Ghíp rẽ nhánh IPC95/50 IPC95/50 112 cái
69 Bịt đầu cáp 4SRE-4 BĐC 84 cái
70 Tiếp địa RLL RLL 9 bộ
71 Thí nghiệm tiếp địa lặp lại 9 Vị trí
72 Thí nghiệm xác định độ chặt của nền đất 1 điểm
73 Thí nghiệm ép mẫu bê tông (150x150x150mm) 1 chỉ tiêu
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->