Gói thầu: Gói thầu số 13-19XL.ĐTXD: Thi công xây lắp công trình Di chuyển đường dây 22kV nhánh TBA Nam Cường 1

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200131471-00
Thời điểm đóng mở thầu 03/02/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện Lực Mê Linh
Tên gói thầu Gói thầu số 13-19XL.ĐTXD: Thi công xây lắp công trình Di chuyển đường dây 22kV nhánh TBA Nam Cường 1
Số hiệu KHLCNT 20200130977
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn KHCB
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-16 08:31:00 đến ngày 2020-02-03 10:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 544,128,308 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 8,000,000 VNĐ ((Tám triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A VẬT TƯ B CẤP
1 Tiếp địa đường dây RC-2 (43.18 kg/bộ) Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 259,08 kg
2 Chi tiết tiếp địa nối lên thiết bị (8.35 kg/bộ) Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 8,35 kg
3 Xà néo thẳng X2C-22 cột đơn (89.04 kg/bộ) Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 356,16 kg
4 Xà néo 22kV dọc tuyến XN-22D (91,42 kg/bộ) Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 182,84 kg
5 Xà néo 22kV ngang tuyến XN-22N (97.62 kg/bộ) Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 97,62 kg
6 Xà cầu dao phụ tải cột đúp dọc tuyến - XCD (84.51 kg/bộ) Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 84,51 kg
7 Xà đỡ hộp đầu cáp, chống sét van - XHĐC+CSV (66,82kg/bộ) Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 133,64 kg
8 Xà phụ 3 pha XP-3.1 (53.55 kg/bộ) Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 102,9 kg
9 Xà phụ 1 pha XP-1 (19,202 kg/bộ) Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 19,2 kg
10 Ghế thao tác (115,82 kg/bộ) Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 115,82 kg
11 Thang sắt (49.23 kg/bộ) Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 49,23 kg
12 Gông ghép 2 cột kép 14m (83.31 kg/bộ) Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 166,62 kg
13 Colie ôm cáp lên cột (28,8kg/bộ) Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 57,6 kg
14 Xà đỡ tủ đèn báo sự cố (22.93kg/bộ) Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 28,8 kg
B NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT VTTB
C Nhân công lắp đặt - Phần thiết bị:
1 Cầu dao phụ tải 22kV-630A ngoài trời Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 1 bộ
2 Chống sét 22kV sử dụng cho đường dây đấu sao, 3 pha 3 dây, trung tính nối đất trực tiếp tại nguồn Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 2 bộ
3 Tủ điều khiển đèn báo sự cố Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 1 tủ
D Nhân công lắp đặt - Phần vật liệu:
1 Cột bê tông ly tâm cao 14m (lỗ), chịu lực 11.0 (G6+N8) Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 8 cột
2 Tiếp địa đường dây RC-2 (43.18 kg/bộ) Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 6 bộ
3 Chi tiết tiếp địa nối lên thiết bị (8.35 kg/bộ) Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 1 kg
4 Tiếp địa kim thu sét Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 9 bộ
5 Xà néo thẳng X2C-22 cột đơn (89.04 kg/bộ) Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 4 bộ
6 Xà néo 22kV dọc tuyến XN-22D (91,42 kg/bộ) Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 2 bộ
7 Xà néo 22kV ngang tuyến XN-22N (97.62 kg/bộ) Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 1 bộ
8 Xà cầu dao phụ tải cột đúp dọc tuyến - XCD (84.51 kg/bộ) Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 1 bộ
9 Xà đỡ hộp đầu cáp, chống sét van - XHĐC+CSV (66,82kg/bộ) Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 2 bộ
10 Xà phụ 3 pha XP-3.1 (53.55 kg/bộ) Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 2 bộ
11 Xà phụ 1 pha XP-1 (19,202 kg/bộ) Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 1 bộ
12 Ghế thao tác (115,82 kg/bộ) Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 1 bộ
13 Thang sắt (49.23 kg/bộ) Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 1 bộ
14 Xà đỡ tủ đèn báo sự cố (22.93kg/bộ) Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 1 bộ
15 Sứ đứng 24kV+ty Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 23 quả
16 Chuỗi đỡ Polymer 24kV ( gồm cả phụ kiện ) Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 39 chuỗi
17 Cáp nhôm AC 70 mm2 (kéo rải) Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 1.578 m
18 Dây đồng mềm M35 mm2 Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 9 m
19 Thanh đồng 50x5 Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 5 m
20 Đầu cốt M50 Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 12 cái
21 Đầu cốt xử lý AM70 Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 9 cái
22 Đầu cốt M35 Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 6 cái
23 Ghíp nhôm 3 bu lông A50-240 Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 21 bộ
24 Biển báo an toàn Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 7 cái
25 Biển tên cột Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 6 cái
26 Hào cáp đi dưới nền bê tông xi măng Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 360 m
27 Cáp ngầm 24kV XLPE/PVC/DSTA/PVC M3*70 Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 401 m
28 Mốc báo hiệu cáp ngầm Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 18 m
29 Hộp nối cáp ngầm 24kV M3x70mm2 Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 1 Hộp
30 Hộp đầu Cáp 24kV M3*70mm2 NT Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 2 Hộp
E Nhân công xây dựng:
1 Móng bê tông cốt thép cột ly tâm đơn 14m (đào máy kết hợp thủ công) Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 4 móng
2 Móng bê tông cốt thép cột ly tâm kép 14m (đào máy kết hợp thủ công) Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 2 móng
3 Tiếp địa đường dây RC-2 (43.18 kg/bộ) Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 6 bộ
4 Hào cáp đi dưới nền bê tông xi măng Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 360 m
5 Lắp đặt ống nhựa gân xoắn, 1 lớp có đầu nối gai , dài 5m, ĐK 200mm Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 3,76 100m
F Nhân công thí nghiệm:
G Phần thiết bị
1 Thí nghiệm cầu dao điện áp <= 35kV 3 pha Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 1 bộ
2 Thí nghiệm chống sét van điện áp 22 - 35kV, 1 pha Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 2 bộ
3 Thí nghiệm chống sét van điện áp 22 - 35kV, 1 pha từ bộ thứ 2 trở đi Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 4 bộ
4 Hợp bộ đo lường đa chức năng Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 1 bộ
H Phần vật liệu
1 Thí nghiệm cách điện chuỗi Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 3 chuỗi
2 Thí nghiệm cách điện đứng 3-35kV Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 2 cái
3 Cáp lực khô 1 ruột 1-35kV Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 1 sợi
4 Tiếp địa cột điện, cột thu lôi bằng bê tông Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 10 V.trí
I VẬN CHUYỂN
1 Cần trục ô tô sức nặng 5 tấn Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 3 ca
J Chi phí khác
1 Chi phí lán trại, nhà tạm Chương V- Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT 1 Khoản
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->