Gói thầu: Gói thầu: Thi công xây lắp kể cả cung cấp vật tư, phụ kiện và mua bảo hiểm công trình SCL TSCĐ TBA 110kV Hùng Vương, Nam Sài Gòn 3– phần bộ đổi nấc MR

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200101668-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/02/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH_CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ THÀNH PHỐ HỒ CHI MINH
Tên gói thầu Gói thầu: Thi công xây lắp kể cả cung cấp vật tư, phụ kiện và mua bảo hiểm công trình SCL TSCĐ TBA 110kV Hùng Vương, Nam Sài Gòn 3– phần bộ đổi nấc MR
Số hiệu KHLCNT 20191266904
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Sửa chữa lớn năm 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-17 11:29:00 đến ngày 2020-02-20 10:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 3,796,140,326 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 56,000,000 VNĐ ((Năm mươi sáu triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Hạng mục 1: Hạng mục chung (yêu cầu nhà thầu phải có khối lượng các hạng mục này: có thể thể hiện rõ đơn giá từng hạng mục hoặc ghi đã bao gồm trong giá dự thầu)
1 Bảo hiểm Công trình đối với phần thuộc trách nhiệm của Nhà thầu Theo quy định 1 Khoản
2 Bảo hiểm thiết bị của nhà thầu Theo quy định 1 Khoản
3 Chi phí bảo hành công trình Mục 3 của E-HSMT 36 Tháng
4 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công Phần II của E-HSMT 1 Khoản
5 Chi phí di chuyển thiết bị và lực lượng thi công đến công trường Phần II của E-HSMT 1 Khoản
6 Chi phí dọn dẹp công trường khi hoàn thành Phần II của E-HSMT 1 Khoản
B Hạng mục 2: Chi phí Thiết bị
1 Bộ điều chỉnh điện áp dưới tải Theo PAKT phê duyệt theo QĐ số 2394/QĐ-LĐCT ngày 26/11/2019 đính kèm theo E-HSMT 2 Bộ
2 Dầu biến thế vệ sinh và nạp vào bộ điều chỉnh điện áp dưới tải Theo PAKT phê duyệt theo QĐ số 2394/QĐ-LĐCT ngày 26/11/2019 đính kèm theo E-HSMT 1.991 lít
3 Vật liệu lắp đặt (Bao gồm: gioăng cao su chịu dầu, gioăng nắp máy, giấy cách điện, khí nitơ, băng vải mộc, giẻ lau sạch……..). Theo PAKT phê duyệt theo QĐ số 2394/QĐ-LĐCT ngày 26/11/2019 đính kèm theo E-HSMT 1 Trọn bộ
4 Lắp đặt Thiết bị Theo PAKT phê duyệt theo QĐ số 2394/QĐ-LĐCT ngày 26/11/2019 đính kèm theo E-HSMT 1 Trọn gói
5 Thí nghiệm hiệu chỉnh Theo PAKT phê duyệt theo QĐ số 2394/QĐ-LĐCT ngày 26/11/2019 đính kèm theo E-HSMT 1 Trọn gói
6 Chi phí vận chuyển (VTTB đến công trường, VTTB thu hồi về kho Công ty lưới điện cao thế…….) Theo PAKT phê duyệt theo QĐ số 2394/QĐ-LĐCT ngày 26/11/2019 đính kèm theo E-HSMT 1 Trọn gói
C Hạng mục 3: Bảo hiểm công trình (Nhà thầu thực hiện thay Chủ đầu tư)
1 Mua bảo hiểm công trình ≤ 0,35%*B 1 Công trình
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->