Gói thầu: Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200130825-00
Thời điểm đóng mở thầu 21/01/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nông Cống
Tên gói thầu Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình
Số hiệu KHLCNT 20200130768
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách huyện và huy động hợp pháp khác
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 06 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-14 09:44:00 đến ngày 2020-01-21 10:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 3,464,332,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 50,000,000 VNĐ ((Năm mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Hạng mục 1: Nền đường
1 Đào khuôn + đào nền đường + đào rãnh +đào cấp thủ công Mục II Chương V 355,026 m3
2 Đào khuôn + đào nền đường + đào rãnh +đào cấp bằng máy Mục II Chương V 8,2839 100m3
3 Đào vét bùn+hữu cơ bằng thủ công Mục II Chương V 592,167 m3
4 Đào nền đường, máy đào <= 0,4 m3, máy ủi <= 110CV, đất C1 Mục II Chương V 13,8172 100m3
5 Vận chuyển đất, ôtô 5T tự đổ, phạm vi <= 1000 m, đất C2 Mục II Chương V 31,5731 100m3
6 Vận chuyển đất 1000 m tiếp theo, ô tô 5T, cự ly 3km, đất C2 Mục II Chương V 31,5731 100m3/1km
7 Đắp nền đường, máy đầm 9T, máy ủi 110CV, độ chặt Y/C K = 0,95 Mục II Chương V 58,7624 100m3
8 Đắp nền đường bằng đầm cóc, độ chặt Y/C K = 0,95 Mục II Chương V 25,1839 100m3
9 Trồng vầng cỏ mái kênh mương, đê, đập, mái taluy nền đường Mục II Chương V 50,3963 100m2
10 Mua đất đắp (mỏ đất Tượng Sơn cách tuyến 6.7km) tính cả cống thoát nước ngang Mục II Chương V 9.540,5561 m3
11 Vận chuyển đất, ôtô 5T tự đổ, phạm vi <= 1000 m, đất C3 Mục II Chương V 95,4056 100m3
12 Vận chuyển đất 1000 m tiếp theo, ô tô 5T, cự ly 6km, đất C3 Mục II Chương V 95,4056 100m3/1km
B Hạng mục 2: Mặt đường
1 Bê tông mặt đường SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, dày <= 25cm, M300, PC40, đá 1x2 Mục II Chương V 668,19 m3
2 Nilon tái sinh Mục II Chương V 2.338,99 m2
3 Ván khuôn gỗ nền, sân bãi, mặt đường bê tông, mái taluy và kết cấu bê tông tương tự Mục II Chương V 3,3767 100m2
4 Đệm cát vàng Mục II Chương V 0,7017 100m3
5 Làm khe co Mục II Chương V 651 m
6 Làm khe giãn Mục II Chương V 42 m
7 Làm móng cấp phối đá dăm lớp trên đường làm mới Mục II Chương V 5,4031 100m3
C Hạng mục 3: Cống thoát nước ngang
1 Đào móng bằng thủ công, đất C2 Mục II chương V 36,255 m3
2 Đào móng bằng máy, đất C2 Mục II chương V 0,846 100m3
3 Vận chuyển đất, ôtô 5T tự đổ, phạm vi <= 1000 m, đất C2 Mục II chương V 1,2085 100m3
4 Vận chuyển đất 1000 m tiếp theo, ô tô 7T, cự ly 3km cuối, đất C2 Mục II chương V 1,2085 100m3/1km
5 Làm lớp đá đệm móng, ĐK đá Dmax <= 6 Mục II chương V 11,75 m3
6 Ván khuôn móng, sân cống Mục II chương V 0,489 100m2
7 Bê tông móng sân cống M200 Mục II chương V 49,33 m3
8 Ván khuôn gỗ tường cánh, thân cống Mục II chương V 2,1821 100m2
9 Bê tông tường đầu, tường cánh Mục II chương V 62,9 m3
10 Ván khuôn gỗ mũ mố Mục II chương V 0,288 100m2
11 Cốt thép mũ mố, ĐK <= 10 mm Mục II chương V 0,0835 tấn
12 Bê tông mũ mố M200 Mục II chương V 4,32 m3
13 Ván khuôn tấm bản Mục II chương V 0,2187 100m2
14 Sản xuất, lắp đặt cốt thép tấm đan, ĐK <= 10 mm Mục II chương V 0,1156 tấn
15 Sản xuất, lắp đặt cốt thép tấm đan, ĐK > 10 mm Mục II chương V 0,3703 tấn
16 Bê tông tấm đan đá 1x2, M250, PC40 Mục II chương V 5,38 m3
17 Bê tông phủ mặt bản M300 Mục II chương V 2,54 m3
18 Lắp đặt tấm bản, trọng lượng > 250 kg Mục II chương V 24 cái
19 Đắp trả đất Mục II chương V 48,34 m3
20 Phá dỡ kết cấu bê tông cống cũ Mục II chương V 40,86 m3
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->