Gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây lắp SCL đường dây 0,4kV sau các TBA Phủ Đô, Đô Lương, Bản Mới xã Đô Lương, Đồng Tiến 1, Đồng Tiến 3, Mỏ Ám xã Đồng Tiến huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200131158-00
Thời điểm đóng mở thầu 06/02/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty điện lực lạng Sơn - Chi nhánh tổng công ty điện lực Miền Bắc
Tên gói thầu Gói thầu số 01: Thi công xây lắp SCL đường dây 0,4kV sau các TBA Phủ Đô, Đô Lương, Bản Mới xã Đô Lương, Đồng Tiến 1, Đồng Tiến 3, Mỏ Ám xã Đồng Tiến huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu KHLCNT 20200129919
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Sửa chữa lớn TSCĐ năm 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 45 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-17 09:15:00 đến ngày 2020-02-06 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 554,125,358 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 8,000,000 VNĐ ((Tám triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Vật tư, thiết bị A cấp: B tiếp nhận, vận chuyển và lắp đặt
1 Cột điện H6,5B Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật – Phần II. <br/>Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 27 Cái
2 Cột điện H7,5B Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật – Phần II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 10 Cái
3 Cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x70 Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật – Phần II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 1,645 Km
4 Cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x50 Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật – Phần II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 7,877 Km
5 Cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x35 Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật – Phần II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 5,51 Km
6 Cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x25 Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật – Phần II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 2,148 Km
7 Tháo hạ và kéo lại dây AL/XLPE 4*35 Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật – Phần II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 1,016 Km
8 Tháo, lắp hộp công tơ loại <=2 CT Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật – Phần II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 18 Cái
9 Tháo, lắp hộp công tơ loại <=4 CT Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật – Phần II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 10 Cái
10 Tháo, lắp kẹp cáp đấu hộp công tơ, tiếp địa, Tụ bù Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật – Phần II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 1.064 bộ
B Vật tư B cung cấp và lắp đặt
1 Móng cột MV -1a Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật – Phần II. <br/>Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 27 Cái
2 Móng cột MV-1b Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật – Phần II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 10 Cái
3 Kéo dây vượt đường <10 m Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật – Phần II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 5 VT
4 Kéo dây vượt đường >10 m Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật – Phần II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 5 VT
C Vật tư thu hồi
1 Dây AL/XLPE 4*70 Tháo dỡ vận chuyển nhập kho Công ty điện lực Lạng Sơn 1,645 km
2 Dây AL/XLPE 4*50 Tháo dỡ vận chuyển nhập kho Công ty điện lực Lạng Sơn 7,877 km
3 Dây AL/XLPE 4*35 Tháo dỡ vận chuyển nhập kho Công ty điện lực Lạng Sơn 5,51 km
4 Dây AL/XLPE 4*25 Tháo dỡ vận chuyển nhập kho Công ty điện lực Lạng Sơn 2,148 km
5 Cột điện H6,5-7,5m Tháo dỡ vận chuyển nhập kho Công ty điện lực Lạng Sơn 37 Cái
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->