Gói thầu: Xây lắp 2 dự án Các Công trình SCL lưới điện năm 2020

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200121884-00
Thời điểm đóng mở thầu 04/02/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Bình Dương
Tên gói thầu Xây lắp 2 dự án Các Công trình SCL lưới điện năm 2020
Số hiệu KHLCNT 20200117505
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn SCL năm 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-15 08:22:00 đến ngày 2020-02-04 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 13,636,163,616 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 137,000,000 VNĐ ((Một trăm ba mươi bảy triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A CÔNG TRÌNH 1- ĐDTT- PHẦN TRỤ, MÓNG TRỤ, ĐÀ, BỘ NÉO, TIẾP ĐỊA
1 Móng bê tông trụ đơn 12m Bảng 2 144 móng
2 Móng bê tông trụ ghép đôi 12m Bảng 2 11 móng
3 Trụ BTLT 12m_540kgf ghép đôi Bảng 2 11 Trụ
4 Bộ neo chằng xuống CX (dùng code) trụ 12m Bảng 2 1 bộ
5 Bộ đà T-240 trụ ghép (trụ ghép) Bảng 2 11 bộ
6 Bộ đà T-2400 Bảng 2 19 bộ
B CÔNG TRÌNH 1-ĐDTT- PHẦN DÂY SỨ VÀ PHỤ KIỆN
1 Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_185/24 mm2 34.920 m
2 Kéo Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_185/24 mm2 34,235 km
3 Nối ép WR 929 (cỡ dây 120-240/120-240) 188 cái
4 Lắp Nối ép WR 929 (cỡ dây 120-240/120-240) 58 cái
5 Nối ép WR 815 (cỡ dây 120-240/25-50) 220 cái
6 Bulon mắc 16x300 37 cây
7 Bulon 16x300 10 cây
8 Rondell vuông 50x50x3 lỗ Ø18 57 cái
9 Cách điện đứng 24kV CDĐR >600mm 13 bộ
10 Giáp níu cỡ dây ACX 24kV 185mm2 + yếm + 1 móc U thimble 300 bộ
11 Cách điện treo polymer 24kV - 70kN + 1 khoen neo 195 bộ
12 Dây buộc đầu sứ composite không từ tính cỡ ACX_185mm2 706 sợi
13 Dây buộc cổ sứ composite không từ tính cỡ ACX_185mm2 42 sợi
14 Băng quấn Silicone 24kV 90 cuộn
15 Ống nối ép chịu sức căng ACSR 185/24 32 ống
16 Nắp chụp kẹp quai U 273 cái
C CÔNG TRÌNH 1-ĐDTT-PHẦN THÁO GỠ
1 Trụ BTLT 12m 13 cây
2 Bộ đà I-2400 2 bộ
3 Bộ đà IL2-2000 23 bộ
4 Bộ đà II-2000 2 bộ
5 Chóng gió (không có code) 2 bộ
6 Tháo bộ dây néo 1 bộ
7 Cách điện đứng 24kV 78 bộ
8 Chân sứ đỉnh lắp sứ đứng có chiều dài dòng rò 600mm 5 cây
9 Kẹp quai 477 (cỡ dây 150-240mm2) 273 cái
10 Khung U + sứ ống chỉ 17 bộ
11 Cách điện treo thủy tinh 39 bộ
12 Cách điện treo polymer 24kV 19 bộ
13 Tháo dây pha Dây nhôm trần lõi thép As - 185 mm2 22,8234 km
14 Tháo dây trung hòa Dây nhôm trần lõi thép As - 95 mm2 11,4117 km
D CÔNG TRÌNH 1-ĐDTT-PHẦN LẮP LẠI
1 Kẹp quai 477 (cỡ dây 150-240mm2) 273 cái
2 Lắp dây trung hòa Dây nhôm trần lõi thép As - 185 mm2 11,4117 km
3 Khung U + sứ ống chỉ 9 bộ
4 Cách điện đứng 24kV 78 bộ
5 Cách điện treo polymer 24kV 19 bộ
E CÔNG TRÌNH 2-ĐDTT- PHẦN TRỤ, MÓNG TRỤ, ĐÀ, BỘ NÉO, TIẾP ĐỊA
1 Móng bê tông trụ đơn 12m Bảng 3 28 móng
2 Móng bê tông trụ ghép 12m Bảng 3 2 móng
3 Trụ BTLT 12m ghép đôi Bảng 3 2 trụ
4 Bộ xà T-2400 (trụ đơn) Bảng 3 7 bộ
5 Bộ xà T-2400 (trụ ghép) Bảng 3 2 bộ
6 Bộ neo chằng xuống CX (dùng code) trụ 12m không ty neo Bảng 3 27 bộ
7 Bộ neo chằng cách khoảng CCK (dùng code) trụ 12m không ty neo Bảng 3 8 bộ
F CÔNG TRÌNH 2-ĐDTT- PHẦN DÂY SỨ VÀ PHỤ KIỆN
1 Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_185/24 mm2 11.356 m
2 Kéo Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_185/24 mm2 11,134 km
3 Giáp níu cỡ dây ACX 24kV 185mm2 + yếm + 1 móc U thimble 96 bộ
4 Cách điện treo polymer 24kV - 70kN + 1 khoen neo 54 cây
5 Cách điện đứng 24kV CDĐR >600mm 5 bộ
6 Nối ép WR 929 (cỡ dây 120-240/120-240) 6 cái
7 Nối ép WR 815 (cỡ dây 120-240/25-50) 16 cái
8 Dây buộc đầu sứ composite không từ tính cỡ ACX_185mm2 157 sợi
9 Dây buộc cổ sứ composite không từ tính cỡ ACX_185mm2 30 sợi
10 Băng quấn Silicone 24kV 24 bộ
11 Ống nối ép chịu sức căng ACSR 185/24 18 ống
G CÔNG TRÌNH 2-ĐDTT-PHẦN THÁO GỠ
1 Trụ BTLT 12m 2 Cây
2 Bộ đà I-2400 2 cái
3 Bộ đà DT-2400 0 bộ
4 Bộ đà I-2000 2 bộ
5 Bộ đà GL2-2000 5 bộ
6 Chân sứ đỉnh 2 bộ
7 Tháo dây pha Dây nhôm trần lõi thép As-185 mm2 11,1336 km
8 Kẹp quai 477 (cỡ dây 150-240mm2) 42 mét
9 Cách điện treo polymer 24kV 6 bộ
10 Cách điện đứng 24kV 45 bộ
H CÔNG TRÌNH 2-ĐDTT-PHẦN LẮP LẠI
1 Bộ đà DT-2400 1 bộ
2 Kẹp quai 477 (cỡ dây 150-240mm2) 42 cái
3 Cách điện treo polymer 24kV 6 bộ
4 Cách điện đứng 24kV 30 bộ
I CÔNG TRÌNH 3-ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ TRẠM 08 BẾN ĐỒN - PHẦN DÂY, SỨ VÀ PHỤ KIỆN - LẮP MỚI
1 Dây nhôm bọc 0,6/1kV_AV 50 mm2 1.187 m
2 Kéo Dây nhôm bọc 0,6/1kV_AV 50 mm2 1,164 km
3 Dây nhôm bọc 0,6/1kV_AV 70 mm2 2.356 m
4 Kéo Dây nhôm bọc 0,6/1kV_AV 70 mm2 2,31 km
5 Dây đồng bọc 0,6/1kV_CV 25 mm2 120 m
6 Bulon 16x250 6 cái
7 Bulon 16x300 36 cái
8 Rondell vuông 50x50x3 lỗ Ø18 80 cái
9 Kẹp căng dây AC50-70mm2 30 cái
10 Hộp domino 9 CB + 9 CB 1 cực 32A 40 cái
11 Kẹp nối cáp IPC 25-95/6-70 120 cái
12 Rack 3 sứ 2 cái
13 Sứ ống chỉ 80mm 6 cục
14 Nối ép WR 289 (cỡ dây 50-70/25-50) 3 cái
15 Nối ép WR 279 (cỡ dây 50-70/50-70) 18 cái
16 Nối ép WR 419 (cỡ dây 95-120/70-120) 6 cái
17 Băng keo cách điện hạ thế 4 cuộn
J CÔNG TRÌNH 3-ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ TRẠM DÂN DỤNG BẾN ĐỒN- PHẦN DÂY, SỨ VÀ PHỤ KIỆN - LẮP MỚI
1 Dây nhôm bọc 0,6/1kV_AV 50 mm2 578 m
2 Kéo Dây nhôm bọc 0,6/1kV_AV 50 mm2 0,567 km
3 Dây nhôm bọc 0,6/1kV_AV 70 mm2 1.157 m
4 Kéo Dây nhôm bọc 0,6/1kV_AV 70 mm2 1,134 km
5 Dây đồng bọc 0,6/1kV_CV 25 mm2 66 m
6 Bulon 16x250 11 cái
7 Bulon 16x300 21 cái
8 Rondell vuông 50x50x3 lỗ Ø18 102 cái
9 Kẹp căng dây AC50-70mm2 18 cái
10 Hộp domino 6 CB + 6 CB 1 cực 32A 4 cái
11 Hộp domino 9 CB + 9 CB 1 cực 32A 18 cái
12 Kẹp nối cáp IPC 25-95/6-70 66 cái
13 Rack 3 sứ 5 cái
14 Sứ ống chỉ 80mm 15 cục
15 Nối ép WR 289 (cỡ dây 50-70/25-50) 6 cái
16 Nối ép WR 279 (cỡ dây 50-70/50-70) 6 cái
17 Nối ép WR 399 (cỡ dây 70-95/50-70) 6 cái
18 Băng keo cách điện hạ thế 4 cuộn
K CÔNG TRÌNH 3-ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ TRẠM BẾN ĐỒN 2- PHẦN DÂY, SỨ VÀ PHỤ KIỆN - LẮP MỚI
1 Dây nhôm bọc 0,6/1kV_AV 50 mm2 437 m
2 Kéo Dây nhôm bọc 0,6/1kV_AV 50 mm2 0,428 km
3 Dây nhôm bọc 0,6/1kV_AV 70 mm2 860 m
4 Kéo Dây nhôm bọc 0,6/1kV_AV 70 mm2 0,843 km
5 Dây đồng bọc 0,6/1kV_CV 25 mm2 45 m
6 Bulon 16x250 2 cái
7 Bulon 16x300 13 cái
8 Rondell vuông 50x50x3 lỗ Ø18 30 cái
9 Kẹp căng dây AC50-70mm2 12 cái
10 Hộp domino 9 CB + 9 CB 1 cực 32A 15 cái
11 Kẹp nối cáp IPC 25-95/6-70 45 cái
12 Nối ép WR 289 (cỡ dây 50-70/25-50) 4 cái
13 Nối ép WR 279 (cỡ dây 50-70/50-70) 12 cái
14 Nối ép WR 399 (cỡ dây 70-95/50-70) 6 cái
15 Băng keo cách điện hạ thế 4 cuộn
L CÔNG TRÌNH 3-ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ TRẠM BẾN ĐỒN 3- PHẦN DÂY, SỨ VÀ PHỤ KIỆN - LẮP MỚI
1 Dây nhôm bọc 0,6/1kV_AV 50 mm2 1.093 m
2 Kéo Dây nhôm bọc 0,6/1kV_AV 50 mm2 1,072 km
3 Dây nhôm bọc 0,6/1kV_AV 70 mm2 2.155 m
4 Kéo Dây nhôm bọc 0,6/1kV_AV 70 mm2 2,113 km
5 Dây đồng bọc 0,6/1kV_CV 25 mm2 96 m
6 Bulon 16x250 21 cái
7 Bulon 16x300 10 cái
8 Rondell vuông 50x50x3 lỗ Ø18 62 cái
9 Kẹp căng dây AC50-70mm2 42 cái
10 Hộp domino 6 CB + 6 CB 1 cực 32A 9 cái
11 Hộp domino 9 CB + 9 CB 1 cực 32A 23 cái
12 Kẹp nối cáp IPC 25-95/6-70 96 cái
13 Nối ép WR 289 (cỡ dây 50-70/25-50) 7 cái
14 Nối ép WR 279 (cỡ dây 50-70/50-70) 6 cái
15 Nối ép WR 399 (cỡ dây 70-95/50-70) 12 cái
16 Băng keo cách điện hạ thế 4 cuộn
M CÔNG TRÌNH 3-ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ TRẠM BẾN ĐỒN 4- PHẦN DÂY, SỨ VÀ PHỤ KIỆN - LẮP MỚI
1 Dây nhôm bọc 0,6/1kV_AV 50 mm2 899 m
2 Kéo Dây nhôm bọc 0,6/1kV_AV 50 mm2 0,881 km
3 Dây nhôm bọc 0,6/1kV_AV 70 mm2 1.780 m
4 Kéo Dây nhôm bọc 0,6/1kV_AV 70 mm2 1,745 km
5 Dây đồng bọc 0,6/1kV_CV 25 mm2 78 m
6 Bulon 16x250 16 cái
7 Bulon 16x300 12 cái
8 Rondell vuông 50x50x3 lỗ Ø18 52 cái
9 Kẹp căng dây AC50-70mm2 96 cái
10 Hộp domino 6 CB + 6 CB 1 cực 32A 8 cái
11 Hộp domino 9 CB + 9 CB 1 cực 32A 19 cái
12 Kẹp nối cáp IPC 25-95/6-70 81 cái
13 Nối ép WR 289 (cỡ dây 50-70/25-50) 5 cái
14 Nối ép WR 279 (cỡ dây 50-70/50-70) 30 cái
15 Nối ép WR 399 (cỡ dây 70-95/50-70) 12 cái
16 Băng keo cách điện hạ thế 4 cuộn
N CÔNG TRÌNH 3-ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ TRẠM 08 BẾN ĐỒN- PHẦN THÁO GỠ
1 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 115 cái
2 Dây nhôm bọc 0,6/1kV_AV 50 mm2 1,164 km
3 Dây nhôm bọc 0,6/1kV_AV 70 mm2 2,31 km
4 Kẹp căng dây AC50-70mm2 30 cái
O CÔNG TRÌNH 3- ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ TRẠM DÂN DỤNG BẾN ĐỒN- PHẦN THÁO GỠ
1 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 50 cái
2 Dây nhôm bọc 0,6/1kV_AV 50 mm2 0,567 km
3 Dây nhôm bọc 0,6/1kV_AV 70 mm2 1,135 km
4 Kẹp căng dây AC50-70mm2 18 cái
P CÔNG TRÌNH 3- ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ TRẠM BẾN ĐỒN 2- PHẦN THÁO GỠ
1 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 40 cái
2 Dây nhôm bọc 0,6/1kV_AV 50 mm2 0,428 km
3 Dây nhôm bọc 0,6/1kV_AV 70 mm2 0,843 km
4 Kẹp căng dây AC50-70mm2 12 cái
Q CÔNG TRÌNH 3-ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ TRẠM BẾN ĐỒN 3- PHẦN THÁO GỠ
1 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 98 cái
2 Dây nhôm bọc 0,6/1kV_AV 50 mm2 1,072 km
3 Dây nhôm bọc 0,6/1kV_AV 70 mm2 2,113 km
4 Kẹp căng dây AC50-70mm2 42 cái
R CÔNG TRÌNH 3- ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ TRẠM BẾN ĐỒN 4- PHẦN THÁO GỠ
1 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 81 cái
2 Dây nhôm bọc 0,6/1kV_AV 50 mm2 0,881 km
3 Dây nhôm bọc 0,6/1kV_AV 70 mm2 1,745 km
4 Kẹp căng dây AC50-70mm2 96 cái
S CÔNG TRÌNH 4- NHÁNH RẼ BA CUÔL - ĐDTT- PHẦN TRỤ, MÓNG TRỤ, ĐÀ, BỘ NÉO, TIẾP ĐỊA
1 Móng BTCT ghép M12BT2 Bảng 4 1 móng
2 Trụ BTLT 12m_540kgf ghép đôi Bảng 4 1 trụ
3 Đà 1-T trụ ghép 12m (Dây ACX_50) Bảng 4 1 bộ
T CÔNG TRÌNH 4-NHÁNH RẼ BA CUÔL - ĐDTT- PHẦN DÂY SỨ VÀ PHỤ KIỆN
1 Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_50/8 mm2 2.256 m
2 Kéo Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_50/8 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 2,212 km
3 Giáp níu cỡ dây ACX 24kV 50mm2 + yếm + 1 móc U thimble 22 Bộ
4 Dây buộc đầu sứ composite không từ tính cỡ ACX_50mm2 26 sợi
5 Dây buộc cổ sứ composite không từ tính cỡ ACX_50mm2 4 sợi
6 Ống nối ép chịu sức căng ACSR 50/8 6 Cái
7 Nối ép WR 279 (cỡ dây 50-70/50-70) 18 Cái
8 Lắp Nối ép WR 279 (cỡ dây 50-70/50-70) 2 Cái
9 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm + ty sứ 0 bộ
10 Chân sứ đỉnh L63x63x4 dài 600mm 1 Cây
11 Bulon 16x250 2 Cây
12 Rondell vuông 50x50x3 lỗ Ø18 4 Cái
13 Băng keo cách điện 24kV 5 Cuộn
14 Số trụ 36 cái
15 Uclevis + Sứ ống chỉ 80mm 1 cái
U CÔNG TRÌNH 4-NHÁNH RẼ BA CUÔL - ĐDTT-PHẦN THÁO GỠ
1 Trụ BTLT 12m 1 Trụ
2 Đà IL2-2000 1 bộ
3 Tháo Dây nhôm trần lõi thép As_50/8 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 2,212 km
4 Cách điện treo polymer 24kV 22 cái
5 Kẹp căng dây AC50-70mm2 22 cái
6 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 5 cái
7 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm 1 cái
8 Khung U + sứ ống chỉ 1 Bộ
V CÔNG TRÌNH 4- NHÁNH RẼ BA CUÔL - ĐDTT-PHẦN LẮP LẠI
1 Cách điện treo polymer 24kV 22 cái
2 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm 1 cái
3 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 5 cái
W CÔNG TRÌNH 4-NHÁNH RẼ BẢY SANG 1 NỐI DÀI- ĐDTT- PHẦN TRỤ, MÓNG TRỤ, ĐÀ, BỘ NÉO, TIẾP ĐỊA
1 Móng BTCT ghép M12BT2 Bảng 4 1 móng
2 Trụ BTLT 12m_540kgf ghép đôi Bảng 4 1 trụ
3 Đà 1-T trụ ghép 12m (Dây ACX_50) Bảng 4 1 bộ
4 Bộ neo chằng xuống CX (dùng code) trụ 12m Bảng 4 22 bộ
5 Bộ neo chằng lệch CL (dùng code) trụ 12m Bảng 4 3 bộ
X CÔNG TRÌNH 4- NHÁNH RẼ BẢY SANG 1 NỐI DÀI- ĐDTT- PHẦN DÂY SỨ VÀ PHỤ KIỆN
1 Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_50/8 mm2 2.168 m
2 Kéo Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_50/8 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 2,125 km
3 Giáp níu cỡ dây ACX 24kV 50mm2 + yếm + 1 móc U thimble 16 Bộ
4 Dây buộc đầu sứ composite không từ tính cỡ ACX_50mm2 14 sợi
5 Dây buộc cổ sứ composite không từ tính cỡ ACX_50mm2 22 sợi
6 Ống nối ép chịu sức căng ACSR 50/8 5 Cái
7 Nối ép WR 279 (cỡ dây 50-70/50-70) 16 Cái
8 Lắp Nối ép WR 279 (cỡ dây 50-70/50-70) 2 Cái
9 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm + ty sứ 36 bộ
10 Chân sứ đỉnh L63x63x4 dài 600mm 36 Cây
11 Bulon 16x250 51 Cây
12 Rondell vuông 50x50x3 lỗ Ø18 102 Cái
13 Băng keo cách điện 24kV 6 Cuộn
14 Số trụ 32 cái
15 Uclevis + Sứ ống chỉ 80mm 1 cái
Y CÔNG TRÌNH 4-NHÁNH RẼ BẢY SANG 1 NỐI DÀI- ĐDTT-PHẦN THÁO GỠ
1 Trụ BTLT 12m 1 Trụ
2 Tháo Dây nhôm trần lõi thép As_50/8 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 2,125 km
3 Cách điện treo polymer 24kV 16 cái
4 Kẹp căng dây AC50-70mm2 16 cái
5 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 2 cái
6 Chân sứ đỉnh 36 cây
7 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm 36 cái
8 Khung U + sứ ống chỉ 1 Bộ
Z CÔNG TRÌNH 4-NHÁNH RẼ BẢY SANG 1 NỐI DÀI- ĐDTT-PHẦN LẮP LẠI
1 Cách điện treo polymer 24kV 16 cái
2 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 2 cái
AA CÔNG TRÌNH 4-NHÁNH RẼ SUỐI CỤT- ĐDTT- PHẦN TRỤ, MÓNG TRỤ, ĐÀ, BỘ NÉO, TIẾP ĐỊA
1 Bộ neo chằng xuống CX (dùng code) trụ 12m Bảng 4 14 Bộ
2 Bộ neo chằng lệch CL (dùng code) trụ 12m Bảng 4 3 Bộ
AB CÔNG TRÌNH 4-NHÁNH RẼ SUỐI CỤT- ĐDTT- PHẦN DÂY SỨ VÀ PHỤ KIỆN
1 Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_50/8 mm2 1.212 m
2 Kéo Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_50/8 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 1,188 km
3 Dây đồng bọc 24kV_CX 25 mm2 6 m
4 Giáp níu cỡ dây ACX 24kV 50mm2 + yếm + 1 móc U thimble 10 bộ
5 Dây buộc đầu sứ composite không từ tính cỡ ACX_50mm2 7 sợi
6 Dây buộc cổ sứ composite không từ tính cỡ ACX_50mm2 16 sợi
7 Ống nối ép chịu sức căng ACSR 50/8 5 cái
8 Nối ép WR 279 (cỡ dây 50-70/50-70) 10 cái
9 Lắp Nối ép WR 279 (cỡ dây 50-70/50-70) 2 cái
10 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm + ty sứ 23 bộ
11 Chân sứ đỉnh L63x63x4 dài 600mm 23 cây
12 Bulon 16x250 30 cây
13 Rondell vuông 50x50x3 lỗ Ø18 60 cái
14 Băng keo cách điện 24kV 3 cuộn
15 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 2 cái
16 Kẹp hotline 2/0 (cỡ dây 25-70mm2) 2 cái
17 Số trụ 21 cái
AC CÔNG TRÌNH 4-NHÁNH RẼ SUỐI CỤT- ĐDTT-PHẦN THÁO GỠ
1 Tháo Dây nhôm trần lõi thép As_50/8 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 1,188 km
2 Cách điện treo polymer 24kV 10 cái
3 Kẹp căng dây AC50-70mm2 10 cái
4 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 4 cái
5 Chân sứ đỉnh 23 cây
6 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm 23 cái
AD CÔNG TRÌNH 4- NHÁNH RẼ SUỐI CỤT- ĐDTT-PHẦN LẮP LẠI
1 Cách điện treo polymer 24kV 10 cái
2 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 1 cái
AE CÔNG TRÌNH 4-NHÁNH RẼ CẦU VÁN-ĐDTT- PHẦN TRỤ, MÓNG TRỤ, ĐÀ, BỘ NÉO, TIẾP ĐỊA
1 Móng BTCT ghép M12BT2 Bảng 4 3 móng
2 Trụ BTLT 12m_540kgf ghép đôi Bảng 4 3 trụ
3 Đà 1-T trụ ghép 12m (Dây ACX_50) Bảng 4 3 Bộ
4 Bộ neo chằng xuống CX (dùng code) trụ 12m Bảng 4 15 Bộ
5 Bộ neo chằng lệch CL (dùng code) trụ 12m Bảng 4 1 Bộ
6 Bộ neo chằng cách khoảng CCK (dùng code) trụ 12m Bảng 4 2 Bộ
AF CÔNG TRÌNH 4-NHÁNH RẼ CẦU VÁN-ĐDTT- PHẦN DÂY SỨ VÀ PHỤ KIỆN
1 Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_50/8 mm2 3.590 m
2 Kéo Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_50/8 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 3,52 km
3 Dây đồng bọc 24kV_CX 25 mm2 3 m
4 Giáp níu cỡ dây ACX 24kV 50mm2 + yếm + 1 móc U thimble 12 Bộ
5 Dây buộc đầu sứ composite không từ tính cỡ ACX_50mm2 45 sợi
6 Dây buộc cổ sứ composite không từ tính cỡ ACX_50mm2 16 sợi
7 Ống nối ép chịu sức căng ACSR 50/8 8 Cái
8 Nối ép WR 279 (cỡ dây 50-70/50-70) 18 Cái
9 Lắp Nối ép WR 279 (cỡ dây 50-70/50-70) 4 Cái
10 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm + ty sứ 61 bộ
11 Chân sứ đỉnh L63x63x4 dài 600mm 61 Cây
12 Bulon 16x250 106 Cây
13 Rondell vuông 50x50x3 lỗ Ø18 212 Cái
14 Băng keo cách điện 24kV 5 Cuộn
15 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 1 Cái
16 Kẹp hotline 2/0 (cỡ dây 25-70mm2) 1 Cái
17 Số trụ 58 cái
18 Uclevis + Sứ ống chỉ 80mm 3 cái
AG CÔNG TRÌNH 4-NHÁNH RẼ CẦU VÁN-ĐDTT-PHẦN THÁO GỠ
1 Trụ BTLT 12m 3 Trụ
2 Tháo Dây nhôm trần lõi thép As_50/8 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 3,52 km
3 Cách điện treo polymer 24kV 14 cái
4 Kẹp căng dây AC50-70mm2 14 cái
5 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 7 cái
6 Chân sứ đỉnh 57 cây
7 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm 57 cái
8 Khung U + sứ ống chỉ 3 Bộ
AH CÔNG TRÌNH 4- NHÁNH RẼ CẦU VÁN-ĐDTT-PHẦN LẮP LẠI
1 Cách điện treo polymer 24kV 12 cái
2 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm 2 cái
3 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 7 cái
4 Chân sứ đỉnh 2 cái
AI CÔNG TRÌNH 4-PĐ ẤP 5 MINH TÂN-ĐDTT- PHẦN TRỤ, MÓNG TRỤ, ĐÀ, BỘ NÉO, TIẾP ĐỊA
1 Bộ neo chằng xuống CX (dùng code) trụ 12m Bảng 4 14 Bộ
AJ CÔNG TRÌNH 4-PĐ ẤP 5 MINH TÂN-ĐDTT- PHẦN DÂY SỨ VÀ PHỤ KIỆN
1 Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_50/8 mm2 1.246 m
2 Kéo Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_50/8 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 1,222 km
3 Giáp níu cỡ dây ACX 24kV 50mm2 + yếm + 1 móc U thimble 12 Bộ
4 Dây buộc đầu sứ composite không từ tính cỡ ACX_50mm2 11 sợi
5 Dây buộc cổ sứ composite không từ tính cỡ ACX_50mm2 4 sợi
6 Ống nối ép chịu sức căng ACSR 50/8 8 Cái
7 Nối ép WR 279 (cỡ dây 50-70/50-70) 18 Cái
8 LắpNối ép WR 279 (cỡ dây 50-70/50-70) 8 Cái
9 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm + ty sứ 15 bộ
10 Chân sứ đỉnh L63x63x4 dài 600mm 15 Cây
11 Bulon 16x250 26 Cây
12 Rondell vuông 50x50x3 lỗ Ø18 52 Cái
13 Băng keo cách điện 24kV 2 Cuộn
14 Số trụ 19 cái
AK CÔNG TRÌNH 4-PĐ ẤP 5 MINH TÂN-ĐDTT-PHẦN THÁO GỠ
1 Tháo Dây nhôm trần lõi thép As 50/8 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 1,222 km
2 Cách điện treo polymer 24kV 13 cái
3 Kẹp căng dây AC50-70mm2 13 cái
4 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 2 cái
5 Chân sứ đỉnh 15 cây
6 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm 15 cái
AL CÔNG TRÌNH 4-PĐ ẤP 5 MINH TÂN-ĐDTT-PHẦN LẮP LẠI
1 Cách điện treo polymer 24kV 13 cái
2 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 2 cái
AM CÔNG TRÌNH 4-NHÁNH RẼ TÂN BÌNH 1-ĐDTT- PHẦN TRỤ, MÓNG TRỤ, ĐÀ, BỘ NÉO, TIẾP ĐỊA
1 Móng BTCT ghép M12BT2 Bảng 4 1 móng
2 Trụ BTLT 12m_540kgf ghép đôi Bảng 4 1 Trụ
3 Đà 1-T trụ ghép 12m (Dây ACX_50) Bảng 4 1 Bộ
4 Bộ neo chằng xuống CX (dùng code) trụ 12m Bảng 4 3 Bộ
AN CÔNG TRÌNH 4-NHÁNH RẼ TÂN BÌNH 1-ĐDTT- PHẦN DÂY SỨ VÀ PHỤ KIỆN
1 Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_50/8 mm2 674 m
2 Kéo Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_50/8 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 0,661 km
3 Dây đồng bọc 24kV_CX 25 mm2 3 m
4 Giáp níu cỡ dây ACX 24kV 50mm2 + yếm + 1 móc U thimble 4 Bộ
5 Dây buộc đầu sứ composite không từ tính cỡ ACX_50mm2 8 sợi
6 Ống nối ép chịu sức căng ACSR 50/8 2 Cái
7 Nối ép WR 279 (cỡ dây 50-70/50-70) 6 Cái
8 Lắp Nối ép WR 279 (cỡ dây 50-70/50-70) 4 Cái
9 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm + ty sứ 8 bộ
10 Chân sứ đỉnh L63x63x4 dài 600mm 8 Cây
11 Bulon 16x250 16 Cây
12 Rondell vuông 50x50x3 lỗ Ø18 32 Cái
13 Băng keo cách điện 24kV 2 Cuộn
14 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 1 Cái
15 Kẹp hotline 2/0 (cỡ dây 25-70mm2) 1 Cái
16 Số trụ 11 cái
17 Uclevis + Sứ ống chỉ 80mm 1 cái
AO CÔNG TRÌNH 4-NHÁNH RẼ TÂN BÌNH 1-ĐDTT-PHẦN THÁO GỠ
1 Trụ BTLT 12m 1 Trụ
2 Tháo Dây nhôm trần lõi thép As_50/8 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 0,661 km
3 Cách điện treo polymer 24kV 4 cái
4 Kẹp căng dây AC50-70mm2 4 cái
5 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 3 cái
6 Chân sứ đỉnh 8 cây
7 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm 8 cái
8 Khung U + sứ ống chỉ 1 Bộ
AP CÔNG TRÌNH 4-NHÁNH RẼ TÂN BÌNH 1-ĐDTT-PHẦN LẮP LẠI
1 Cách điện treo polymer 24kV 4 cái
2 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 2 cái
AQ CÔNG TRÌNH 4-NHÁNH RẼ TÂN BÌNH 2-ĐDTT- PHẦN TRỤ, MÓNG TRỤ, ĐÀ, BỘ NÉO, TIẾP ĐỊA
1 Móng BTCT ghép M12BT2 Bảng 4 1 móng
2 Trụ BTLT 12m_540kgf ghép đôi Bảng 4 1 Trụ
3 Đà 1-T trụ ghép 12m (Dây ACX_50) Bảng 4 1 Bộ
4 Bộ neo chằng xuống CX (dùng code) trụ 12m Bảng 4 4 Bộ
AR CÔNG TRÌNH 4-NHÁNH RẼ TÂN BÌNH 2-ĐDTT- PHẦN DÂY SỨ VÀ PHỤ KIỆN
1 Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_50/8 mm2 667 m
2 Kéo Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_50/8 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 0,654 km
3 Dây đồng bọc 24kV_CX 25 mm2 3 m
4 Giáp níu cỡ dây ACX 24kV 50mm2 + yếm + 1 móc U thimble 4 Bộ
5 Dây buộc đầu sứ composite không từ tính cỡ ACX_50mm2 6 sợi
6 Dây buộc cổ sứ composite không từ tính cỡ ACX_50mm2 4 sợi
7 Ống nối ép chịu sức căng ACSR 50/8 2 Cái
8 Nối ép WR 279 (cỡ dây 50-70/50-70) 6 Cái
9 Lắp Nối ép WR 279 (cỡ dây 50-70/50-70) 4 Cái
10 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm + ty sứ 10 bộ
11 Chân sứ đỉnh L63x63x4 dài 600mm 10 Cây
12 Bulon 16x250 16 Cây
13 Rondell vuông 50x50x3 lỗ Ø18 32 Cái
14 Băng keo cách điện 24kV 2 Cuộn
15 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 1 Cái
16 Kẹp hotline 2/0 (cỡ dây 25-70mm2) 1 Cái
17 Số trụ 11 cái
18 Uclevis + Sứ ống chỉ 80mm 1 cái
AS CÔNG TRÌNH 4-NHÁNH RẼ TÂN BÌNH 2-ĐDTT-PHẦN THÁO GỠ
1 Trụ BTLT 12m 1 Trụ
2 Tháo Dây nhôm trần lõi thép As 50/8 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 0,654 km
3 Cách điện treo polymer 24kV 4 cái
4 Kẹp căng dây AC50-70mm2 4 cái
5 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 3 cái
6 Chân sứ đỉnh 10 cây
7 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm 10 cái
8 Khung U + sứ ống chỉ 1 Bộ
AT CÔNG TRÌNH 4- NHÁNH RẼ TÂN BÌNH 2-ĐDTT-PHẦN LẮP LẠI
1 Cách điện treo polymer 24kV 4 cái
2 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 2 cái
AU CÔNG TRÌNH 4-NHÁNH RẼ TÂN BÌNH 3-ĐDTT- PHẦN TRỤ, MÓNG TRỤ, ĐÀ, BỘ NÉO, TIẾP ĐỊA
1 Móng BTCT ghép M12BT2 Bảng 4 1 móng
2 Trụ BTLT 12m_540kgf ghép đôi Bảng 4 1 Trụ
3 Đà 1-T trụ ghép 12m (Dây ACX_50) Bảng 4 1 Bộ
4 Bộ neo chằng xuống CX (dùng code) trụ 12m Bảng 4 4 Bộ
AV CÔNG TRÌNH 4-NHÁNH RẼ TÂN BÌNH 3- PHẦN DÂY SỨ VÀ PHỤ KIỆN
1 Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_50/8 mm2 944 m
2 Kéo Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_50/8 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 0,925 km
3 Dây đồng bọc 24kV_CX 25 mm2 3 m
4 Giáp níu cỡ dây ACX 24kV 50mm2 + yếm + 1 móc U thimble 6 Bộ
5 Dây buộc đầu sứ composite không từ tính cỡ ACX_50mm2 11 sợi
6 Dây buộc cổ sứ composite không từ tính cỡ ACX_50mm2 2 sợi
7 Ống nối ép chịu sức căng ACSR 50/8 3 Cái
8 Nối ép WR 279 (cỡ dây 50-70/50-70) 6 Cái
9 Lắp Nối ép WR 279 (cỡ dây 50-70/50-70) 4 Cái
10 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm + ty sứ 13 bộ
11 Chân sứ đỉnh L63x63x4 dài 600mm 13 Cây
12 Bulon 16x250 24 Cây
13 Rondell vuông 50x50x3 lỗ Ø18 48 Cái
14 Băng keo cách điện 24kV 2 Cuộn
15 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 1 Cái
16 Kẹp hotline 2/0 (cỡ dây 25-70mm2) 1 Cái
17 Số trụ 15 cái
18 Uclevis + Sứ ống chỉ 80mm 1 cái
AW CÔNG TRÌNH 4-NHÁNH RẼ TÂN BÌNH 3- ĐDTT-PHẦN THÁO GỠ
1 Trụ BTLT 12m 1 Trụ
2 Tháo Dây nhôm trần lõi thép As_50/8 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 0,925 km
3 Cách điện treo polymer 24kV 6 cái
4 Kẹp căng dây AC50-70mm2 6 cái
5 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 3 cái
6 Chân sứ đỉnh 13 cây
7 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm 13 cái
8 Khung U + sứ ống chỉ 1 Bộ
AX CÔNG TRÌNH 4-NHÁNH RẼ TÂN BÌNH 3- ĐDTT-PHẦN LẮP LẠI
1 Cách điện treo polymer 24kV 6 cái
2 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 2 cái
AY CÔNG TRÌNH 4-NHÁNH RẼ ÔNG CHIỂU-ĐDTT- PHẦN TRỤ, MÓNG TRỤ, ĐÀ, BỘ NÉO, TIẾP ĐỊA
1 Móng BTCT ghép M12BT2 Bảng 4 1 móng
2 Trụ BTLT 12m_540kgf ghép đôi Bảng 4 1 Trụ
3 Đà 1-T trụ ghép 12m (Dây ACX_50) Bảng 4 1 Bộ
4 Bộ neo chằng xuống CX (dùng code) trụ 12m Bảng 4 29 Bộ
AZ CÔNG TRÌNH 4-NHÁNH RẼ ÔNG CHIỂU-ĐDTT- PHẦN DÂY SỨ VÀ PHỤ KIỆN
1 Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_50/8 mm2 2.565 m
2 Kéo Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_50/8 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 2,515 km
3 Giáp níu cỡ dây ACX 24kV 50mm2 + yếm + 1 móc U thimble 26 Bộ
4 Dây buộc đầu sứ composite không từ tính cỡ ACX_50mm2 22 sợi
5 Dây buộc cổ sứ composite không từ tính cỡ ACX_50mm2 14 sợi
6 Ống nối ép chịu sức căng ACSR 50/8 6 Cái
7 Nối ép WR 279 (cỡ dây 50-70/50-70) 28 Cái
8 Lắp Nối ép WR 279 (cỡ dây 50-70/50-70) 4 Cái
9 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm + ty sứ 1 bộ
10 Chân sứ đỉnh L63x63x4 dài 600mm 1 Cây
11 Bulon 16x250 2 Cây
12 Rondell vuông 50x50x3 lỗ Ø18 4 Cái
13 Băng keo cách điện 24kV 8 Cuộn
14 Kẹp đỡ dây AC 25-120mm2 (kẹp yên ngựa) 2 Cái
15 Số trụ 44 cái
16 Uclevis + Sứ ống chỉ 80mm 1 cái
BA CÔNG TRÌNH 4-NHÁNH RẼ ÔNG CHIỂU-ĐDTT-PHẦN THÁO GỠ
1 Trụ BTLT 12m 1 Trụ
2 Tháo Dây nhôm trần lõi thép As_50/8 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 2,515 km
3 Cách điện treo polymer 24kV 26 cái
4 Kẹp căng dây AC50-70mm2 26 cái
5 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 5 cái
6 Chân sứ đỉnh 1 cây
7 Kẹp đỡ dây AC 25-120mm2 (kẹp yên ngựa) 2 cái
8 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm 1 cái
9 Khung U + sứ ống chỉ 1 Bộ
BB CÔNG TRÌNH 4-NHÁNH RẼ ÔNG CHIỂU-ĐDTT-PHẦN LẮP LẠI
1 Cách điện treo polymer 24kV 26 cái
2 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 5 cái
3 Chân sứ đỉnh 1 cái
BC CÔNG TRÌNH 5-PHÂN ĐOẠN ĐỘI 1 TỪ TRỤ 43 ĐẾN TRỤ 101-ĐDTT- PHẦN TRỤ, MÓNG TRỤ, ĐÀ, BỘ NÉO, TIẾP ĐỊA
1 Móng BTCT ghép M12BT2 Bảng 5 2 móng
2 Trụ BTLT 12m_540kgf ghép đôi Bảng 5 2 Trụ
3 Đà T-2000 (DT-2000) trụ ghép 12m Bảng 5 2 Bộ
4 Đà T-2000 (DT-2000) Bảng 5 10 Bộ
5 Đà 2DT-2000 Bảng 5 6 Bộ
6 Bộ neo chằng xuống CX (dùng code) trụ 12m Bảng 5 14 Bộ
7 Bộ neo chằng lệch CL (dùng code) trụ 12m Bảng 5 2 Bộ
8 Bộ neo chằng cách khoảng CCK (dùng code) trụ 12m Bảng 5 4 Bộ
BD CÔNG TRÌNH 5- PHÂN ĐOẠN ĐỘI 1 TỪ TRỤ 43 ĐẾN TRỤ 101-ĐDTT- PHẦN DÂY SỨ VÀ PHỤ KIỆN
1 Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_50/8 mm2 12.598 m
2 Kéo Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_50/8 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 12,351 km
3 Giáp níu cỡ dây ACX 24kV 50mm2 + yếm + 1 móc U thimble 126 Bộ
4 Dây buộc đầu sứ composite không từ tính cỡ ACX_50mm2 111 sợi
5 Dây buộc cổ sứ composite không từ tính cỡ ACX_50mm2 114 sợi
6 Ống nối ép chịu sức căng ACSR 50/8 24 Cái
7 Nối ép WR 279 (cỡ dây 50-70/50-70) 78 Cái
8 Lắp Nối ép WR 279 (cỡ dây 50-70/50-70) 6 Cái
9 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm + ty sứ 225 bộ
10 Chân sứ đỉnh L63x63x4 dài 600mm 45 Cây
11 Bulon 16x250 80 Cây
12 Rondell vuông 50x50x3 lỗ Ø18 164 Cái
13 Băng keo cách điện 24kV 20 Cuộn
14 Cách điện treo polymer 24kV - 70kN + 1 khoen neo 66 Bộ
15 Số trụ 61 cái
16 Kẹp đỡ dây AC 25-120mm2 (kẹp yên ngựa) 3 cái
17 Uclevis + Sứ ống chỉ 80mm 2 Bộ
18 Bulon 16x300 2 Cây
BE CÔNG TRÌNH 5-PHÂN ĐOẠN ĐỘI 1 TỪ TRỤ 43 ĐẾN TRỤ 101-ĐDTT-PHẦN THÁO GỠ
1 Trụ BTLT 12m 2 Trụ
2 Xà I-1400 10 Bộ
3 Đà T-2000 (DT-2000) 2 Bộ
4 Đà 2DT-2000 6 Bộ
5 Tháo Dây nhôm trần lõi thép As_50/8 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 12,351 km
6 Cách điện treo polymer 24kV 69 cái
7 Kẹp căng dây AC50-70mm2 51 cái
8 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 11 cái
9 Chân sứ đỉnh 55 cây
10 Kẹp đỡ dây AC 25-120mm2 (kẹp yên ngựa) 3 cái
11 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm 175 cái
12 Uclevis + Sứ ống chỉ 80mm 2 Bộ
BF CÔNG TRÌNH 5-PHÂN ĐOẠN ĐỘI 1 TỪ TRỤ 43 ĐẾN TRỤ 101-ĐDTT-PHẦN LẮP LẠI
1 Cách điện treo polymer 24kV 69 cái
2 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 11 Bộ
BG CÔNG TRÌNH 5-NHÁNH RẼ CÀ TONG- ĐẤT UNG TỪ TRỤ 33 ĐẾN TRỤ 50 - ĐDTT- PHẦN TRỤ, MÓNG TRỤ, ĐÀ, BỘ NÉO, TIẾP ĐỊA
1 Móng BTCT ghép M12BT2 Bảng 5 1 móng
2 Trụ BTLT 12m_540kgf ghép đôi Bảng 5 1 Trụ
3 Đà T-2000 (DT-2000) Bảng 5 2 Bộ
4 Đà 1-T (G)_ACX50 Bảng 5 1 Bộ
5 Đà I-2000 Bảng 5 6 Bộ
6 Bộ neo chằng xuống CX (dùng code) trụ 12m Bảng 5 4 Bộ
7 Bộ neo chằng cách khoảng CCK (dùng code) trụ 12m Bảng 5 2 Bộ
BH CÔNG TRÌNH 5-NHÁNH RẼ CÀ TONG- ĐẤT UNG TỪ TRỤ 33 ĐẾN TRỤ 50 - ĐDTT- PHẦN DÂY SỨ VÀ PHỤ KIỆN
1 Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_50/8 mm2 2.285 m
2 Kéo Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_50/8 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 2,24 km
3 Dây đồng bọc 24kV_CX 25 mm2 3 m
4 Giáp níu cỡ dây ACX 24kV 50mm2 + yếm + 1 móc U thimble 16 Bộ
5 Dây buộc đầu sứ composite không từ tính cỡ ACX_50mm2 30 sợi
6 Dây buộc cổ sứ composite không từ tính cỡ ACX_50mm2 4 sợi
7 Ống nối ép chịu sức căng ACSR 50/8 9 Cái
8 Nối ép WR 279 (cỡ dây 50-70/50-70) 26 Cái
9 Lắp Nối ép WR 279 (cỡ dây 50-70/50-70) 6 Cái
10 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm + ty sứ 32 bộ
11 Chân sứ đỉnh L63x63x4 dài 600mm 16 Cây
12 Bulon 16x250 30 Cây
13 Rondell vuông 50x50x3 lỗ Ø18 74 Cái
14 Băng keo cách điện 24kV 6 Cuộn
15 Cách điện treo polymer 24kV - 70kN + 1 khoen neo 4 Bộ
16 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 4 Cái
17 Kẹp hotline 2/0 (cỡ dây 25-70mm2) 1 Cái
18 Số trụ 18 cái
19 Uclevis + Sứ ống chỉ 80mm 7 Bộ
20 Bulon 16x300 7 Cây
21 Ốc siết cáp 2/0 (50-70/50-70mm2) 2 Cái
BI CÔNG TRÌNH 5-NHÁNH RẼ CÀ TONG- ĐẤT UNG TỪ TRỤ 33 ĐẾN TRỤ 50 - ĐDTT-PHẦN THÁO GỠ
1 Trụ BTLT 12m 1 Trụ
2 Xà I-1400 11 Bộ
3 Xà G-1400 1 Bộ
4 Đà T-2000 (DT-2000) 2 Bộ
5 Tháo Dây nhôm trần lõi thép As_50/8 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 2,24 km
6 Cách điện treo polymer 24kV 14 cái
7 Cách điện treo sành 24kV 1 cái
8 Kẹp căng dây AC50-70mm2 15 cái
9 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 8 cái
10 Chân sứ đỉnh 9 cây
11 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm 37 cái
12 Tháo Dây nhôm trần lõi thép As_50/8 mm2 (tháo dây trung hòa) (hạ dây TH) 0,437 km
BJ CÔNG TRÌNH 5-NHÁNH RẼ CÀ TONG- ĐẤT UNG TỪ TRỤ 33 ĐẾN TRỤ 50 - ĐDTT-PHẦN LẮP LẠI
1 Cách điện treo polymer 24kV 10 cái
2 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 5 Bộ
3 Lắp Dây nhôm trần lõi thép As_50/8 mm2 (lắp lại dây trung hòa) thủ công kết hợp cơ giới 0,437 km
BK CÔNG TRÌNH 6-NHÁNH RẼ ẤP 6 LONG TÂN-ĐDTT- PHẦN TRỤ, MÓNG TRỤ, ĐÀ, BỘ NÉO, TIẾP ĐỊA
1 Móng BTCT ghép M12BT2 Bảng 6 2 móng
2 Trụ BTLT 12m_540kgf ghép đôi Bảng 6 2 trụ
3 Đà 1-T trụ ghép 12m (Dây ACX_50) Bảng 6 2 bộ
4 Bộ neo chằng xuống CX (dùng code) trụ 12m Bảng 6 14 bộ
5 Bộ neo chằng cách khoảng CCK (dùng code) trụ 12m Bảng 6 2 bộ
BL CÔNG TRÌNH 6-NHÁNH RẼ ẤP 6 LONG TÂN-ĐDTT- PHẦN DÂY SỨ VÀ PHỤ KIỆN
1 Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_50/8 mm2 2.655 m
2 Kéo Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_50/8 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 2,603 km
3 Dây đồng bọc 24kV_CX 25 mm2 7 m
4 Giáp níu cỡ dây ACX 24kV 50mm2 + yếm + 1 móc U thimble 13 Bộ
5 Dây buộc đầu sứ composite không từ tính cỡ ACX_50mm2 30 sợi
6 Dây buộc cổ sứ composite không từ tính cỡ ACX_50mm2 12 sợi
7 Ống nối ép chịu sức căng ACSR 50/8 6 Cái
8 Nối ép WR 279 (cỡ dây 50-70/50-70) 20 Cái
9 Lắp Nối ép WR 279 (cỡ dây 50-70/50-70) 4 Cái
10 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm + ty sứ 42 bộ
11 Chân sứ đỉnh L63x63x4 dài 600mm 31 Cây
12 Bulon 16x250 52 Cây
13 Rondell vuông 50x50x3 lỗ Ø18 114 Cái
14 Băng keo cách điện 24kV 5 Cuộn
15 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 1 Cái
16 Kẹp hotline 2/0 (cỡ dây 25-70mm2) 1 Cái
17 Số trụ 40 cái
18 Cách điện treo polymer 24kV - 70kN + 1 khoen neo 10 cái
19 Uclevis + Sứ ống chỉ 80mm 5 Bộ
20 Bulon 16x300 5 Cây
21 Bulon mắc 16x250 2 Cây
BM CÔNG TRÌNH 6-NHÁNH RẼ ẤP 6 LONG TÂN-ĐDTT-PHẦN THÁO GỠ
1 Trụ BTLT 12m 2 Trụ
2 Tháo Dây nhôm trần lõi thép As_50/8 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 2,603 km
3 Cách điện treo polymer 24kV 3 Cái
4 Cách điện treo thủy tinh 24kV 12 Cái
5 Kẹp căng dây AC50-70mm2 15 cái
6 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 10 cái
7 Chân sứ đỉnh 33 cây
8 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm 42 cái
BN CÔNG TRÌNH 6-NHÁNH RẼ ẤP 6 LONG TÂN-ĐDTT-PHẦN LẮP LẠI
1 Cách điện treo polymer 24kV 3 cái
2 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 7 cái
BO CÔNG TRÌNH 6-NHÁNH RẼ NHÀ VĂN HÓA LONG HÒA-ĐDTT- PHẦN TRỤ, MÓNG TRỤ, ĐÀ, BỘ NÉO, TIẾP ĐỊA
1 Bộ neo chằng xuống CX (dùng code) trụ 12m Bảng 6 4 bộ
2 Bộ neo chằng cách khoảng CCK (dùng code) trụ 12m Bảng 6 1 bộ
BP CÔNG TRÌNH 6-NHÁNH RẼ NHÀ VĂN HÓA LONG HÒA-ĐDTT- PHẦN DÂY SỨ VÀ PHỤ KIỆN
1 Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_50/8 mm2 747 m
2 Kéo Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_50/8 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 0,732 km
3 Dây đồng bọc 24kV_CX 25 mm2 7 m
4 Giáp níu cỡ dây ACX 24kV 50mm2 + yếm + 1 móc U thimble 6 Bộ
5 Dây buộc đầu sứ composite không từ tính cỡ ACX_50mm2 7 sợi
6 Dây buộc cổ sứ composite không từ tính cỡ ACX_50mm2 2 sợi
7 Ống nối ép chịu sức căng ACSR 50/8 3 Cái
8 Nối ép WR 279 (cỡ dây 50-70/50-70) 8 Cái
9 Lắp Nối ép WR 279 (cỡ dây 50-70/50-70) 4 Cái
10 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm + ty sứ 10 bộ
11 Chân sứ đỉnh L63x63x4 dài 600mm 10 Cây
12 Bulon 16x250 18 Cây
13 Rondell vuông 50x50x3 lỗ Ø18 36 Cái
14 Băng keo cách điện 24kV 2 Cuộn
15 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 1 Cái
16 Kẹp hotline 2/0 (cỡ dây 25-70mm2) 1 Cái
17 Số trụ 11 cái
18 Cách điện treo polymer 24kV - 70kN + 1 khoen neo 6 cái
BQ CÔNG TRÌNH 6-NHÁNH RẼ NHÀ VĂN HÓA LONG HÒA-ĐDTT-PHẦN THÁO GỠ
1 Tháo Dây nhôm trần lõi thép As_50/8 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 0,732 km
2 Cách điện treo thủy tinh 24kV 4 Cái
3 Kẹp căng dây AC50-70mm2 4 cái
4 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 2 cái
5 Chân sứ đỉnh 11 cây
6 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm 11 cái
7 FCO, LBFCO 1 Bộ
BR CÔNG TRÌNH 6-NHÁNH RẼ NHÀ VĂN HÓA LONG HÒA-ĐDTT-PHẦN LẮP LẠI
1 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 2 cái
2 FCO, LBFCO 1 cái
BS CÔNG TRÌNH 6-NHÁNH RẼ HAI SỬ-ĐDTT- PHẦN TRỤ, MÓNG TRỤ, ĐÀ, BỘ NÉO, TIẾP ĐỊA
1 Bộ neo chằng xuống CX (dùng code) trụ 12m Bảng 6 6 Bộ
BT CÔNG TRÌNH 6-NHÁNH RẼ HAI SỬ-ĐDTT- PHẦN DÂY SỨ VÀ PHỤ KIỆN
1 Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_50/8 mm2 1.148 m
2 Kéo Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_50/8 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 1,125 km
3 Giáp níu cỡ dây ACX 24kV 50mm2 + yếm + 1 móc U thimble 12 Bộ
4 Dây buộc đầu sứ composite không từ tính cỡ ACX_50mm2 6 sợi
5 Dây buộc cổ sứ composite không từ tính cỡ ACX_50mm2 6 sợi
6 Ống nối ép chịu sức căng ACSR 50/8 6 Cái
7 Nối ép WR 279 (cỡ dây 50-70/50-70) 12 Cái
8 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm + ty sứ 12 bộ
9 Chân sứ đỉnh L63x63x4 dài 600mm 4 Cây
10 Bulon 16x250 6 Cây
11 Rondell vuông 50x50x3 lỗ Ø18 12 Cái
12 Băng keo cách điện 24kV 3 Cuộn
13 Số trụ 6 cái
BU CÔNG TRÌNH 6-NHÁNH RẼ HAI SỬ-ĐDTT-PHẦN THÁO GỠ
1 Tháo Dây nhôm trần lõi thép As_50/8 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 1,125 km
2 Cách điện treo polymer 24kV 13 Cái
3 Kẹp căng dây AC50-70mm2 12 cái
4 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 9 cái
5 Chân sứ đỉnh 4 cây
6 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm 12 cái
BV CÔNG TRÌNH 6-NHÁNH RẼ HAI SỬ-ĐDTT-PHẦN LẮP LẠI
1 Cách điện treo polymer 24kV 13 cái
2 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 6 cái
BW CÔNG TRÌNH 6-NHÁNH RẼ NĂM HOÀI-ĐDTT- PHẦN TRỤ, MÓNG TRỤ, ĐÀ, BỘ NÉO, TIẾP ĐỊA
1 Móng BTCT ghép M12BT2 Bảng 6 1 móng
2 Trụ BTLT 12m_540kgf ghép đôi Bảng 6 1 trụ
3 Đà 1-T trụ ghép 12m (Dây ACX_50) Bảng 6 1 Bộ
4 Bộ neo chằng xuống CX (dùng code) trụ 12m Bảng 6 8 Bộ
BX CÔNG TRÌNH 6-NHÁNH RẼ NĂM HOÀI-ĐDTT- PHẦN DÂY SỨ VÀ PHỤ KIỆN
1 Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_50/8 mm2 997 m
2 Kéo Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_50/8 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 0,977 km
3 Dây đồng bọc 24kV_CX 25 mm2 3 m
4 Giáp níu cỡ dây ACX 24kV 50mm2 + yếm + 1 móc U thimble 4 Bộ
5 Dây buộc đầu sứ composite không từ tính cỡ ACX_50mm2 6 sợi
6 Dây buộc cổ sứ composite không từ tính cỡ ACX_50mm2 12 sợi
7 Ống nối ép chịu sức căng ACSR 50/8 3 Cái
8 Nối ép WR 279 (cỡ dây 50-70/50-70) 4 Cái
9 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm + ty sứ 18 bộ
10 Chân sứ đỉnh L63x63x4 dài 600mm 18 Cây
11 Bulon 16x250 24 Cây
12 Rondell vuông 50x50x3 lỗ Ø18 50 Cái
13 Băng keo cách điện 24kV 1 Cuộn
14 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 1 Cái
15 Kẹp hotline 2/0 (cỡ dây 25-70mm2) 1 Cái
16 Số trụ 15 cái
17 Uclevis + Sứ ống chỉ 80mm 1 Bộ
18 Bulon 16x300 1 Cây
BY CÔNG TRÌNH 6-NHÁNH RẼ NĂM HOÀI-ĐDTT-PHẦN THÁO GỠ
1 Trụ BTLT 12m 1 Trụ
2 Tháo Dây nhôm trần lõi thép As_50/8 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 0,977 km
3 Cách điện treo polymer 24kV 4 Cái
4 Kẹp căng dây AC50-70mm2 4 cái
5 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 3 cái
6 Chân sứ đỉnh 18 cây
7 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm 18 cái
8 Khung U + sứ ống chỉ 1 Bộ
BZ CÔNG TRÌNH 6-NHÁNH RẼ NĂM HOÀI-ĐDTT-PHẦN LẮP LẠI
1 Cách điện treo polymer 24kV 4 cái
2 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 2 cái
CA CÔNG TRÌNH 6-NHÁNH RẼ XÓM MỚI-ĐDTT- PHẦN TRỤ, MÓNG TRỤ, ĐÀ, BỘ NÉO, TIẾP ĐỊA
1 Móng BTCT ghép M12BT2 Bảng 6 1 móng
2 Trụ BTLT 12m_540kgf ghép đôi Bảng 6 1 trụ
3 Đà 1-T trụ ghép 12m (Dây ACX_50) Bảng 6 1 Bộ
4 Bộ neo chằng xuống CX (dùng code) trụ 12m Bảng 6 19 Bộ
5 Bộ neo chằng lệch CL (dùng code) trụ 12m Bảng 6 2 Bộ
CB CÔNG TRÌNH 6-NHÁNH RẼ XÓM MỚI-ĐDTT- PHẦN DÂY SỨ VÀ PHỤ KIỆN
1 Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_50/8 mm2 3.335,4 m
2 Kéo Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_50/8 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 3,27 km
3 Dây đồng bọc 24kV_CX 25 mm2 6 m
4 Giáp níu cỡ dây ACX 24kV 50mm2 + yếm + 1 móc U thimble 21 Bộ
5 Dây buộc đầu sứ composite không từ tính cỡ ACX_50mm2 33 sợi
6 Dây buộc cổ sứ composite không từ tính cỡ ACX_50mm2 34 sợi
7 Ống nối ép chịu sức căng ACSR 50/8 13 Cái
8 Nối ép WR 279 (cỡ dây 50-70/50-70) 28 Cái
9 Lắp Nối ép WR 279 (cỡ dây 50-70/50-70) 22 Cái
10 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm + ty sứ 66 bộ
11 Chân sứ đỉnh L63x63x4 dài 600mm 33 Cây
12 Bulon 16x250 50 Cây
13 Rondell vuông 50x50x3 lỗ Ø18 102 Cái
14 Băng keo cách điện 24kV 7 Cuộn
15 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 3 Cái
16 Kẹp hotline 2/0 (cỡ dây 25-70mm2) 3 Cái
17 Số trụ 39 cái
18 Uclevis + Sứ ống chỉ 80mm 1 Bộ
19 Bulon 16x300 1 Cây
CC CÔNG TRÌNH 6-NHÁNH RẼ XÓM MỚI-ĐDTT-PHẦN THÁO GỠ
1 Trụ BTLT 12m 1 Trụ
2 Tháo Dây nhôm trần lõi thép As_50/8 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 3,27 km
3 Cách điện treo polymer 24kV 21 Cái
4 Kẹp căng dây AC50-70mm2 21 cái
5 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 12 cái
6 Chân sứ đỉnh 31 cây
7 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm 64 cái
CD CÔNG TRÌNH 6-NHÁNH RẼ XÓM MỚI-ĐDTT-PHẦN LẮP LẠI
1 Cách điện treo polymer 24kV 21 cái
2 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 11 cái
CE CÔNG TRÌNH 6-NHÁNH RẼ ĐỘI 3 CŨ-ĐDTT- PHẦN TRỤ, MÓNG TRỤ, ĐÀ, BỘ NÉO, TIẾP ĐỊA
1 Móng BTCT ghép M12BT2 Bảng 6 2 móng
2 Trụ BTLT 12m_540kgf ghép đôi Bảng 6 2 Trụ
3 Đà 1-T trụ ghép 12m (Dây ACX_50) Bảng 6 2 Bộ
4 Bộ neo chằng xuống CX (dùng code) trụ 12m Bảng 6 4 Bộ
CF CÔNG TRÌNH 6-NHÁNH RẼ ĐỘI 3 CŨ-ĐDTT- PHẦN DÂY SỨ VÀ PHỤ KIỆN
1 Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_50/8 mm2 2.399 m
2 Kéo Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_50/8 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 2,352 km
3 Dây đồng bọc 24kV_CX 25 mm2 3 m
4 Giáp níu cỡ dây ACX 24kV 50mm2 + yếm + 1 móc U thimble 6 Bộ
5 Dây buộc đầu sứ composite không từ tính cỡ ACX_50mm2 34 sợi
6 Ống nối ép chịu sức căng ACSR 50/8 4 Cái
7 Nối ép WR 279 (cỡ dây 50-70/50-70) 10 Cái
8 Lắp Nối ép WR 279 (cỡ dây 50-70/50-70) 4 Cái
9 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm + ty sứ 34 bộ
10 Chân sứ đỉnh L63x63x4 dài 600mm 34 Cây
11 Bulon 16x250 68 Cây
12 Rondell vuông 50x50x3 lỗ Ø18 140 Cái
13 Băng keo cách điện 24kV 3 Cuộn
14 Số trụ 36 cái
15 Uclevis + Sứ ống chỉ 80mm 2 Bộ
16 Bulon 16x300 2 Cây
CG CÔNG TRÌNH 6-NHÁNH RẼ ĐỘI 3 CŨ-ĐDTT-PHẦN THÁO GỠ
1 Trụ BTLT 12m 2 Trụ
2 Tháo Dây nhôm trần lõi thép As_50/8 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 2,352 km
3 Cách điện treo polymer 24kV 6 Cái
4 Kẹp căng dây AC50-70mm2 6 cái
5 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 5 cái
6 Chân sứ đỉnh 34 cây
7 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm 34 cái
8 Khung U + sứ ống chỉ 2 Bộ
CH CÔNG TRÌNH 6-NHÁNH RẼ ĐỘI 3 CŨ-ĐDTT-PHẦN LẮP LẠI
1 Cách điện treo polymer 24kV 6 cái
2 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 4 cái
CI CÔNG TRÌNH 6-NHÁNH RẼ ỦY BAN 2-ĐDTT- PHẦN TRỤ, MÓNG TRỤ, ĐÀ, BỘ NÉO, TIẾP ĐỊA
1 Bộ neo chằng xuống CX (dùng code) trụ 12m Bảng 6 2 Bộ
CJ CÔNG TRÌNH 6-NHÁNH RẼ ỦY BAN 2-ĐDTT- PHẦN DÂY SỨ VÀ PHỤ KIỆN
1 Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_50/8 mm2 214 m
2 Kéo Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_50/8 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 0,21 km
3 Dây đồng bọc 24kV_CX 25 mm2 3 m
4 Giáp níu cỡ dây ACX 24kV 50mm2 + yếm + 1 móc U thimble 4 Bộ
5 Dây buộc đầu sứ composite không từ tính cỡ ACX_50mm2 2 sợi
6 Ống nối ép chịu sức căng ACSR 50/8 3 Cái
7 Nối ép WR 279 (cỡ dây 50-70/50-70) 4 Cái
8 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm + ty sứ 2 bộ
9 Chân sứ đỉnh L63x63x4 dài 600mm 2 Cây
10 Bulon 16x250 4 Cây
11 Rondell vuông 50x50x3 lỗ Ø18 8 Cái
12 Băng keo cách điện 24kV 1 Cuộn
13 Số trụ 5 cái
CK CÔNG TRÌNH 6-NHÁNH RẼ ỦY BAN 2-ĐDTT-PHẦN THÁO GỠ
1 Tháo Dây nhôm trần lõi thép As_50/8 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 0,21 km
2 Cách điện treo polymer 24kV 4 Cái
3 Kẹp căng dây AC50-70mm2 4 cái
4 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 4 cái
5 Chân sứ đỉnh 2 cây
6 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm 2 cái
CL CÔNG TRÌNH 6-NHÁNH RẼ ỦY BAN 2-ĐDTT-PHẦN LẮP LẠI
1 Cách điện treo polymer 24kV 4 cái
2 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 3 cái
CM CÔNG TRÌNH 6-NHÁNH RẼ LÀNG 21-ĐDTT- PHẦN TRỤ, MÓNG TRỤ, ĐÀ, BỘ NÉO, TIẾP ĐỊA
1 Móng BTCT ghép M12BT2 Bảng 6 1 móng
2 Trụ BTLT 12m_540kgf ghép đôi Bảng 6 1 Trụ
3 Đà 1-T trụ ghép 12m (Dây ACX_50) Bảng 6 1 Bộ
4 Bộ neo chằng xuống CX (dùng code) trụ 12m Bảng 6 6 Bộ
CN CÔNG TRÌNH 6-NHÁNH RẼ LÀNG 21-ĐDTT- PHẦN DÂY SỨ VÀ PHỤ KIỆN
1 Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_50/8 mm2 1.320 m
2 Kéo Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_50/8 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 1,294 km
3 Dây đồng bọc 24kV_CX 25 mm2 3 m
4 Giáp níu cỡ dây ACX 24kV 50mm2 + yếm + 1 móc U thimble 6 Bộ
5 Dây buộc đầu sứ composite không từ tính cỡ ACX_50mm2 16 sợi
6 Ống nối ép chịu sức căng ACSR 50/8 4 Cái
7 Nối ép WR 279 (cỡ dây 50-70/50-70) 8 Cái
8 Lắp Nối ép WR 279 (cỡ dây 50-70/50-70) 4 Cái
9 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm + ty sứ 17 bộ
10 Chân sứ đỉnh L63x63x4 dài 600mm 17 Cây
11 Bulon 16x250 34 Cây
12 Rondell vuông 50x50x3 lỗ Ø18 70 Cái
13 Băng keo cách điện 24kV 2 Cuộn
14 Số trụ 20 cái
15 Uclevis + Sứ ống chỉ 80mm 1 Bộ
16 Bulon 16x300 1 Cây
CO CÔNG TRÌNH 6-NHÁNH RẼ LÀNG 21-ĐDTT-PHẦN THÁO GỠ
1 Trụ BTLT 12m 1 Trụ
2 Tháo Dây nhôm trần lõi thép As_50/8 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 1,294 km
3 Cách điện treo polymer 24kV 6 Cái
4 Kẹp căng dây AC50-70mm2 6 cái
5 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 5 cái
6 Chân sứ đỉnh 17 cây
7 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm 17 cái
CP CÔNG TRÌNH 6-NHÁNH RẼ LÀNG 21-ĐDTT-PHẦN LẮP LẠI
1 Cách điện treo polymer 24kV 6 cái
2 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 3 cái
CQ CÔNG TRÌNH 6- NHÁNH RẼ ẤP 2 ĐỊNH HIỆP-ĐDTT- PHẦN TRỤ, MÓNG TRỤ, ĐÀ, BỘ NÉO, TIẾP ĐỊA
1 Móng BTCT ghép M12BT2 Bảng 6 3 móng
2 Trụ BTLT 12m_540kgf ghép đôi Bảng 6 3 Trụ
3 Đà 1-T trụ ghép 12m (Dây ACX_50) Bảng 6 3 Bộ
4 Bộ neo chằng xuống CX (dùng code) trụ 12m Bảng 6 7 Bộ
CR CÔNG TRÌNH 6-NHÁNH RẼ ẤP 2 ĐỊNH HIỆP-ĐDTT- PHẦN DÂY SỨ VÀ PHỤ KIỆN
1 Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_50/8 mm2 2.080 m
2 Kéo Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_50/8 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 2,039 km
3 Dây đồng bọc 24kV_CX 25 mm2 7 m
4 Giáp níu cỡ dây ACX 24kV 50mm2 + yếm + 1 móc U thimble 8 Bộ
5 Dây buộc đầu sứ composite không từ tính cỡ ACX_50mm2 23 sợi
6 Dây buộc cổ sứ composite không từ tính cỡ ACX_50mm2 2 sợi
7 Ống nối ép chịu sức căng ACSR 50/8 5 Cái
8 Nối ép WR 279 (cỡ dây 50-70/50-70) 12 Cái
9 Lắp Nối ép WR 279 (cỡ dây 50-70/50-70) 4 Cái
10 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm + ty sứ 30 bộ
11 Chân sứ đỉnh L63x63x4 dài 600mm 25 Cây
12 Bulon 16x250 51 Cây
13 Rondell vuông 50x50x3 lỗ Ø18 106 Cái
14 Băng keo cách điện 24kV 3 Cuộn
15 Kẹp đỡ dây AC 25-120mm2 (kẹp yên ngựa) 1 Cái
16 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 1 Cái
17 Kẹp hotline 2/0 (cỡ dây 25-70mm2) 1 Cái
18 Số trụ 44 cái
19 Uclevis + Sứ ống chỉ 80mm 5 Bộ
20 Bulon 16x300 4 Cây
CS CÔNG TRÌNH 6-NHÁNH RẼ ẤP 2 ĐỊNH HIỆP-ĐDTT-PHẦN THÁO GỠ
1 Trụ BTLT 12m 3 Trụ
2 Tháo Dây nhôm trần lõi thép As_50/8 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 2,039 km
3 Cách điện treo polymer 24kV 11 Cái
4 Kẹp căng dây AC50-70mm2 10 cái
5 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 2 cái
6 Chân sứ đỉnh 24 cây
7 Kẹp đỡ dây AC 25-120mm2 (kẹp yên ngựa) 1 cái
8 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm 29 cái
9 FCO, LBFCO 1 Bộ
CT CÔNG TRÌNH 6-NHÁNH RẼ ẤP 2 ĐỊNH HIỆP-ĐDTT-PHẦN LẮP LẠI
1 Cách điện treo polymer 24kV 7 cái
2 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 2 cái
3 FCO, LBFCO 1 cái
CU CÔNG TRÌNH 7-NHÁNH RẼ CẦU SỐ 5-ĐDTT- PHẦN TRỤ, MÓNG TRỤ, ĐÀ, BỘ NÉO, TIẾP ĐỊA
1 Móng BTCT ghép M12BT2 Bảng 7 3 móng
2 Trụ BTLT 12m_540kgf ghép đôi Bảng 7 3 trụ
3 Đà T-2000 (DT-2000) trụ ghép 12m Bảng 7 3 Bộ
4 Đà T-2000 (DT-2000) Bảng 7 6 Bộ
5 Đà I-2000 Bảng 7 1 Bộ
6 Bộ neo chằng xuống CX (dùng code) trụ 12m Bảng 7 10 Bộ
7 Bộ neo chằng lệch CL (dùng code) trụ 12m Bảng 7 3 Bộ
CV CÔNG TRÌNH 7-NHÁNH RẼ CẦU SỐ 5-ĐDTT- PHẦN DÂY SỨ VÀ PHỤ KIỆN
1 Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_50/8 mm2 3.433 m
2 Kéo Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_50/8 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 3,366 km
3 Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_70/11 mm2 6.704 m
4 Kéo Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_70/11 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 6,573 km
5 Dây đồng bọc 24kV_CX 25 mm2 12 m
6 Giáp níu cỡ dây ACX 24kV 50mm2 + yếm + 1 móc U thimble 24 Bộ
7 Dây buộc đầu sứ composite không từ tính cỡ ACX_50mm2 39 sợi
8 Dây buộc cổ sứ composite không từ tính cỡ ACX_50mm2 18 sợi
9 Ống nối ép chịu sức căng ACSR 50/8 3 Cái
10 Giáp níu cỡ dây ACX 24kV 70mm2 + yếm + 1 móc U thimble 60 Bộ
11 Dây buộc đầu sứ composite không từ tính cỡ ACX_70mm2 69 sợi
12 Dây buộc cổ sứ composite không từ tính cỡ ACX_70mm2 48 sợi
13 Ống nối ép chịu sức căng ACSR 70/11 18 Cái
14 Nối ép WR 279 (cỡ dây 50-70/50-70) 50 Cái
15 Lắp Nối ép WR 279 (cỡ dây 50-70/50-70) 6 Cái
16 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm + ty sứ 135 bộ
17 Chân sứ đỉnh L63x63x4 dài 600mm 27 Cây
18 Bulon 16x250 50 Cây
19 Rondell vuông 50x50x3 lỗ Ø18 106 Cái
20 Băng keo cách điện 24kV 13 Cuộn
21 Cách điện treo polymer 24kV - 70kN + 1 khoen neo 54 Bộ
22 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 4 Cái
23 Kẹp hotline 2/0 (cỡ dây 25-70mm2) 4 Cái
24 Số trụ 54 cái
25 Uclevis + Sứ ống chỉ 80mm 3 Bộ
26 Bulon 16x300 3 Cây
CW CÔNG TRÌNH 7-NHÁNH RẼ CẦU SỐ 5-ĐDTT-PHẦN THÁO GỠ
1 Trụ BTLT 12m 3 Trụ
2 Đà IL2-2000 3 Bộ
3 Xà I-1400 1 Bộ
4 Xà G-2000 1 Bộ
5 Xà I-2000 5 Bộ
6 Tháo Dây nhôm trần lõi thép As_50/8 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 3,366 km
7 Cách điện treo polymer 24kV 30 cái
8 Kẹp căng dây AC50-70mm2 30 cái
9 Tháo Dây nhôm trần lõi thép As_70/11 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 6,573 km
10 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 24 cái
11 Chân sứ đỉnh 34 Cây
12 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm 109 Cái
13 Uclevis + Sứ ống chỉ 80mm 3 Bộ
CX CÔNG TRÌNH 7-NHÁNH RẼ CẦU SỐ 5-ĐDTT-PHẦN LẮP LẠI
1 Cách điện treo polymer 24kV 30 cái
2 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 23 cái
CY CÔNG TRÌNH 7-NHÁNH RẼ ANH TOÁN-ĐDTT- PHẦN TRỤ, MÓNG TRỤ, ĐÀ, BỘ NÉO, TIẾP ĐỊA
1 Móng BTCT ghép M12BT2 Bảng 7 2 móng
2 Trụ BTLT 12m_540kgf ghép đôi Bảng 7 2 trụ
3 Đà 1-T (G)_ACX50 Bảng 7 2 Bộ
4 Bộ neo chằng xuống CX (dùng code) trụ 12m Bảng 7 8 Bộ
5 Bộ neo chằng lệch CL (dùng code) trụ 12m Bảng 7 3 Bộ
CZ CÔNG TRÌNH 7-NHÁNH RẼ ANH TOÁN-ĐDTT- PHẦN DÂY SỨ VÀ PHỤ KIỆN
1 Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_50/8 mm2 2.329 m
2 Kéo Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_50/8 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 2,283 km
3 Dây đồng bọc 24kV_CX 25 mm2 3 m
4 Giáp níu cỡ dây ACX 24kV 50mm2 + yếm + 1 móc U thimble 8 Bộ
5 Dây buộc đầu sứ composite không từ tính cỡ ACX_50mm2 28 sợi
6 Dây buộc cổ sứ composite không từ tính cỡ ACX_50mm2 4 sợi
7 Ống nối ép chịu sức căng ACSR 50/8 5 Cái
8 Nối ép WR 279 (cỡ dây 50-70/50-70) 8 Cái
9 Lắp Nối ép WR 279 (cỡ dây 50-70/50-70) 4 Cái
10 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm + ty sứ 32 bộ
11 Chân sứ đỉnh L63x63x4 dài 600mm 32 Cây
12 Bulon 16x250 60 Cây
13 Rondell vuông 50x50x3 lỗ Ø18 124 Cái
14 Băng keo cách điện 24kV 2 Cuộn
15 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 1 Cái
16 Kẹp hotline 2/0 (cỡ dây 25-70mm2) 1 Cái
17 Số trụ 35 cái
18 Uclevis + Sứ ống chỉ 80mm 2 Bộ
19 Bulon 16x300 2 Cây
DA CÔNG TRÌNH 7-NHÁNH RẼ ANH TOÁN-ĐDTT-PHẦN THÁO GỠ
1 Trụ BTLT 12m 2 Trụ
2 Tháo Dây nhôm trần lõi thép As_50/8 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 2,283 km
3 Cách điện treo polymer 24kV 8 cái
4 Kẹp căng dây AC50-70mm2 8 cái
5 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 9 cái
6 Chân sứ đỉnh 33 Cây
7 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm 33 Cái
8 Uclevis + Sứ ống chỉ 80mm 2 Bộ
DB CÔNG TRÌNH 7-NHÁNH RẼ ANH TOÁN-ĐDTT-PHẦN LẮP LẠI
1 Cách điện treo polymer 24kV 8 cái
2 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 7 cái
DC CÔNG TRÌNH 7-NHÁNH RẼ TÁM NÚI-ĐDTT- PHẦN TRỤ, MÓNG TRỤ, ĐÀ, BỘ NÉO, TIẾP ĐỊA
1 Móng BTCT ghép M12BT2 Bảng 7 5 móng
2 Trụ BTLT 12m_540kgf ghép đôi Bảng 7 5 trụ
3 Đà T-2000 (DT-2000) trụ ghép 12m Bảng 7 1 Bộ
4 Đà 1-T (G)_ACX50 Bảng 7 4 Bộ
5 Đà IL2-2000 Bảng 7 1 Bộ
6 Bộ neo chằng xuống CX (dùng code) trụ 12m Bảng 7 8 Bộ
7 Bộ neo chằng cách khoảng CCK (dùng code) trụ 12m Bảng 7 2 Bộ
DD CÔNG TRÌNH 7-NHÁNH RẼ TÁM NÚI-ĐDTT- PHẦN DÂY SỨ VÀ PHỤ KIỆN
1 Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_50/8 mm2 3.255 m
2 Kéo Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_50/8 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 3,191 km
3 Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_70/11 mm2 1.031 m
4 Kéo Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_70/11 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 1,011 km
5 Dây đồng bọc 24kV_CX 25 mm2 21 m
6 Giáp níu cỡ dây ACX 24kV 50mm2 + yếm + 1 móc U thimble 10 Bộ
7 Dây buộc đầu sứ composite không từ tính cỡ ACX_50mm2 40 sợi
8 Dây buộc cổ sứ composite không từ tính cỡ ACX_50mm2 8 sợi
9 Ống nối ép chịu sức căng ACSR 50/8 4 Cái
10 Giáp níu cỡ dây ACX 24kV 70mm2 + yếm + 1 móc U thimble 12 Bộ
11 Dây buộc đầu sứ composite không từ tính cỡ ACX_70mm2 16 sợi
12 Ống nối ép chịu sức căng ACSR 70/11 3 Cái
13 Nối ép WR 279 (cỡ dây 50-70/50-70) 26 Cái
14 Lắp Nối ép WR 279 (cỡ dây 50-70/50-70) 18 Cái
15 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm + ty sứ 32 bộ
16 Chân sứ đỉnh L63x63x4 dài 600mm 29 Cây
17 Bulon 16x250 54 Cây
18 Rondell vuông 50x50x3 lỗ Ø18 124 Cái
19 Băng keo cách điện 24kV 7 Cuộn
20 Cách điện treo polymer 24kV - 70kN + 1 khoen neo 8 Bộ
21 Kẹp hotline 2/0 (cỡ dây 25-70mm2) 3 Cái
22 Số trụ 55 cái
23 Kẹp quai 477 (cỡ dây 150-240mm2) 3 Cái
24 Bulon 16x500 2 Cây
25 Uclevis + Sứ ống chỉ 80mm 8 Bộ
26 Bulon 16x300 6 Cây
27 Ốc siết cáp 2/0 (50-70/50-70mm2) 4 Cái
DE CÔNG TRÌNH 7-NHÁNH RẼ TÁM NÚI-ĐDTT-PHẦN THÁO GỠ
1 Trụ BTLT 12m 5 Trụ
2 Đà DT-2000 4 Bộ
3 Đà IL2-2000 2 Bộ
4 Tháo Dây nhôm trần lõi thép As_50/8 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 3,191 km
5 Cách điện treo polymer 24kV 26 cái
6 Kẹp căng dây AC50-70mm2 26 cái
7 Tháo Dây nhôm trần lõi thép As_70/11 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 1,011 km
8 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 8 cái
9 Chân sứ đỉnh 28 Cây
10 LBFCO (FCO) 3 Bộ
11 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm 30 Cái
12 Uclevis + Sứ ống chỉ 80mm 6 Bộ
DF CÔNG TRÌNH 7-NHÁNH RẼ TÁM NÚI-ĐDTT-PHẦN LẮP LẠI
1 Cách điện treo polymer 24kV 14 cái
2 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 8 cái
3 LBFCO (FCO) 3 Bộ
DG CÔNG TRÌNH 7-NHÁNH RẼ TRƯỜNG TH THANH TUYỀN-ĐDTT- PHẦN TRỤ, MÓNG TRỤ, ĐÀ, BỘ NÉO, TIẾP ĐỊA
1 Móng BTCT ghép M12BT2 Bảng 7 1 móng
2 Trụ BTLT 12m_540kgf ghép đôi Bảng 7 1 trụ
3 Đà T-2000 (DT-2000) trụ ghép 12m Bảng 7 1 Bộ
4 Bộ neo chằng xuống CX (dùng code) trụ 12m Bảng 7 2 Bộ
DH CÔNG TRÌNH 7-NHÁNH RẼ TRƯỜNG TH THANH TUYỀN-ĐDTT- PHẦN DÂY SỨ VÀ PHỤ KIỆN
1 Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_50/8 mm2 1.536 m
2 Kéo Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_50/8 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 1,506 km
3 Giáp níu cỡ dây ACX 24kV 50mm2 + yếm + 1 móc U thimble 14 Bộ
4 Dây buộc đầu sứ composite không từ tính cỡ ACX_50mm2 24 sợi
5 Dây buộc cổ sứ composite không từ tính cỡ ACX_50mm2 6 sợi
6 Ống nối ép chịu sức căng ACSR 50/8 7 Cái
7 Nối ép WR 279 (cỡ dây 50-70/50-70) 18 Cái
8 Lắp Nối ép WR 279 (cỡ dây 50-70/50-70) 8 Cái
9 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm + ty sứ 30 bộ
10 Rondell vuông 50x50x3 lỗ Ø18 2 Cái
11 Băng keo cách điện 24kV 5 Cuộn
12 Cách điện treo polymer 24kV - 70kN + 1 khoen neo 6 Bộ
13 Số trụ 16 cái
14 Uclevis + Sứ ống chỉ 80mm 1 Bộ
15 Bulon 16x300 1 Cây
DI CÔNG TRÌNH 7-NHÁNH RẼ TRƯỜNG TH THANH TUYỀN-ĐDTT-PHẦN THÁO GỠ
1 Trụ BTLT 12m 1 Trụ
2 Đà IL2-2000 1 Bộ
3 Tháo Dây nhôm trần lõi thép As_50/8 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 1,506 km
4 Cách điện treo polymer 24kV 8 cái
5 Kẹp căng dây AC50-70mm2 8 cái
6 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 12 cái
7 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm 27 Cái
8 Uclevis + Sứ ống chỉ 80mm 1 Bộ
DJ CÔNG TRÌNH 7-NHÁNH RẼ TRƯỜNG TH THANH TUYỀN-ĐDTT-PHẦN LẮP LẠI
1 Cách điện treo polymer 24kV 8 cái
2 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 12 cái
DK CÔNG TRÌNH 7-NHÁNH RẼ CHI NHÁNH ĐIỆN-ĐDTT- PHẦN TRỤ, MÓNG TRỤ, ĐÀ, BỘ NÉO, TIẾP ĐỊA
1 Móng BTCT ghép M12BT2 Bảng 7 1 móng
2 Móng BTCT M12BT Bảng 7 4 móng
3 Trụ BTLT 12m_540kgf ghép đôi Bảng 7 1 trụ
4 Trụ BTLT 12m_540kgf Bảng 7 4 trụ
5 Đà T-2000 (DT-2000) trụ ghép 12m Bảng 7 1 Bộ
6 Đà T-2000 (DT-2000) Bảng 7 1 Bộ
7 Đà IL2-2000 Bảng 7 3 Bộ
8 Bộ neo chằng xuống CX (dùng code) trụ 12m Bảng 7 2 Bộ
DL CÔNG TRÌNH 7-NHÁNH RẼ CHI NHÁNH ĐIỆN-ĐDTT- PHẦN DÂY SỨ VÀ PHỤ KIỆN
1 Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_185/24 mm2 869,04 m
2 Kéo Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_185/24 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 0,852 km
3 Giáp níu cỡ dây ACX 24kV 185mm2 + yếm + 1 móc U thimble 12 Bộ
4 Dây buộc đầu sứ composite không từ tính cỡ ACX_185mm2 9 sợi
5 Dây buộc cổ sứ composite không từ tính cỡ ACX_185mm2 12 sợi
6 Ống nối ép chịu sức căng ACSR 185/24 8 Cái
7 Kẹp căng dây AC185-300mm2 3 Cái
8 Nối ép WR 929 (cỡ dây 120-240/120-240) 12 Cái
9 Lắp Nối ép WR 929 (cỡ dây 120-240/120-240) 6 Cái
10 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm + ty sứ 21 bộ
11 Rondell vuông 50x50x3 lỗ Ø18 14 Cái
12 Băng keo cách điện 24kV 6 Cuộn
13 Cách điện treo polymer 24kV - 70kN + 1 khoen neo 15 Bộ
14 Số trụ 6 cái
15 Bulon 16x500 2 Cây
16 Uclevis + Sứ ống chỉ 80mm 7 Bộ
17 Bulon 16x300 5 Cây
18 Ốc siết cáp 2/0 (50-70/50-70mm2) 8 Cái
DM CÔNG TRÌNH 7-NHÁNH RẼ CHI NHÁNH ĐIỆN-ĐDTT-PHẦN THÁO GỠ
1 Trụ BTLT 12m 5 Trụ
2 Đà GL2-2000 1 Bộ
3 Đà IL2-2000 4 Bộ
4 Cách điện treo polymer 24kV 1 cái
5 Tháo Dây nhôm trần lõi thép As_185/29 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 0,852 km
6 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 6 cái
7 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm 18 Cái
8 Uclevis + Sứ ống chỉ 80mm 5 Bộ
9 Cách điện treo thủy tinh 24kV 2 cái
10 Kẹp căng dây AC185-300mm2 3 cái
DN CÔNG TRÌNH 7- NHÁNH RẼ CHI NHÁNH ĐIỆN-ĐDTT-PHẦN LẮP LẠI
1 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 6 cái
DO CÔNG TRÌNH 8-NHÁNH RẼ KHU PHỐ 2-ĐDTT- PHẦN TRỤ, MÓNG TRỤ, ĐÀ, BỘ NÉO, TIẾP ĐỊA
1 Móng BTCT ghép M12BT2 Bảng 8 4 móng
2 Móng M12a Bảng 8 12 móng
3 Trụ BTLT 12m_540kgf ghép đôi Bảng 8 4 trụ
4 Trụ BTLT 12m_540kgf Bảng 8 12 trụ
5 Đà T-2000 (DT-2000) Bảng 8 3 Bộ
6 Đà I-2000 Bảng 8 13 Bộ
7 Đà G-2000 Bảng 8 1 Bộ
8 Đà T-2000 (DT-2000) trụ ghép 12m Bảng 8 2 Bộ
9 Bộ neo chằng xuống CX (dùng code) trụ 12m Bảng 8 8 Bộ
10 Bộ neo chằng lệch CL (dùng code) trụ 12m Bảng 8 1 Bộ
DP CÔNG TRÌNH 8- NHÁNH RẼ KHU PHỐ 2--ĐDTT- PHẦN DÂY SỨ VÀ PHỤ KIỆN
1 Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_185/24 mm2 5.220 m
2 Kéo Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_185/24 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 5,118 km
3 Dây đồng bọc 24kV_CX 185 mm2 24 m
4 Giáp níu cỡ dây ACX 24kV 185mm2 + yếm + 1 móc U thimble 60 Bộ
5 Dây buộc đầu sứ composite không từ tính cỡ ACX_185mm2 98 sợi
6 Dây buộc cổ sứ composite không từ tính cỡ ACX_185mm2 52 sợi
7 Ống nối ép chịu sức căng ACSR 185/24 18 Cái
8 Nối ép WR 929 (cỡ dây 120-240/120-240) 54 Cái
9 Lắp Nối ép WR 929 (cỡ dây 120-240/120-240) 12 Cái
10 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm + ty sứ 139 bộ
11 Chân sứ đỉnh L63x63x4 dài 600mm 36 Cây
12 Bulon 16x250 66 Cây
13 Rondell vuông 50x50x3 lỗ Ø18 174 Cái
14 Băng keo cách điện 24kV 9 Cuộn
15 Ống nối ép chịu sức căng ACSR 95/16 2 Cái
16 Kẹp căng dây AC95-150mm2 2 Cái
17 Bulon 16x500 1 Cây
18 Kẹp quai 477 (cỡ dây 150-240mm2) 12 Cái
19 Kẹp hotline 4/0 (cỡ dây 70-120mm2) 12 Cái
20 Nối ép WR 379 (cỡ dây 70-95/25-50) 2 Cái
21 Bulon mắc 16x500 6 Cây
22 Số trụ 44 cái
23 Uclevis + Sứ ống chỉ 80mm 16 Bộ
24 Cách điện treo polymer 24kV - 70kN + 1 khoen neo 60 Bộ
25 Bulon 16x300 14 Cây
DQ CÔNG TRÌNH 8- NHÁNH RẼ KHU PHỐ 2-ĐDTT-PHẦN THÁO GỠ
1 Trụ BTLT 12m 3 Trụ
2 Trụ BTLT 10,5m 2 Trụ
3 Đà I-2000 2 Bộ
4 Đà G-2000 3 Bộ
5 Đà T-2000 (DT-2000) 1 Bộ
6 Đà I-2400 2 Bộ
7 Tháo Dây nhôm trần lõi thép As_185/29 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 5,118 km
8 Tháo Dây đồng bọc 24kV_CX 25 mm2 thủ công 0,016 km
9 Cách điện treo polymer 24kV 24 cái
10 Cách điện treo thủy tinh 24kV 12 cái
11 Chân sứ đỉnh 28 cây
12 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm 89 cái
13 Giáp níu dây nhôm trần AC185mm2 42 cái
14 Kẹp quai 477 (cỡ dây 150-240mm2) 31 cái
DR CÔNG TRÌNH 8-NHÁNH RẼ CẦU SỐ 5-ĐDTT-PHẦN LẮP LẠI
1 Kẹp quai 477 (cỡ dây 150-240mm2) 19 cái
DS CÔNG TRÌNH 8-NHÁNH RẼ BỘ TỘC CHĂM-ĐDTT- PHẦN TRỤ, MÓNG TRỤ, ĐÀ, BỘ NÉO, TIẾP ĐỊA
1 Móng BTCT ghép M12BT2 Bảng 8 1 móng
2 Trụ BTLT 12m_540kgf ghép đôi Bảng 8 1 trụ
3 Đà 1-T trụ ghép 12m (Dây ACX_50) Bảng 8 2 Bộ
4 Bộ neo chằng xuống CX (dùng code) trụ 12m Bảng 8 8 Bộ
5 Bộ neo chằng lệch CL (dùng code) trụ 12m Bảng 8 3 Bộ
6 Bộ neo chằng cách khoảng CCK (dùng code) trụ 12m Bảng 8 1 Bộ
DT CÔNG TRÌNH 8-NHÁNH RẼ BỘ TỘC CHĂM -ĐDTT- PHẦN DÂY SỨ VÀ PHỤ KIỆN
1 Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_50/8 mm2 1.522 m
2 Kéo Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_50/8 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 1,492 km
3 Dây đồng bọc 24kV_CX 25 mm2 3 m
4 Giáp níu cỡ dây ACX 24kV 50mm2 + yếm + 1 móc U thimble 6 Bộ
5 Dây buộc đầu sứ composite không từ tính cỡ ACX_50mm2 11 sợi
6 Dây buộc cổ sứ composite không từ tính cỡ ACX_50mm2 16 sợi
7 Ống nối ép chịu sức căng ACSR 50/8 6 Cái
8 Nối ép WR 279 (cỡ dây 50-70/50-70) 10 Cái
9 Lắp Nối ép WR 279 (cỡ dây 50-70/50-70) 4 Cái
10 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm + ty sứ 28 bộ
11 Chân sứ đỉnh L63x63x4 dài 600mm 25 Cây
12 Bulon 16x250 36 Cây
13 Rondell vuông 50x50x3 lỗ Ø18 72 Cái
14 Băng keo cách điện 24kV 3 Cuộn
15 Kẹp đỡ dây AC 25-120mm2 (kẹp yên ngựa) 1 Cái
16 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 2 Cái
17 Kẹp hotline 2/0 (cỡ dây 25-70mm2) 2 Cái
18 Số trụ 24 cái
19 Uclevis + Sứ ống chỉ 80mm 1 Bộ
20 Bulon 16x300 1 Cây
DU CÔNG TRÌNH 8-NHÁNH RẼ BỘ TỘC CHĂM -ĐDTT-PHẦN THÁO GỠ
1 Trụ BTLT 12m 1 Trụ
2 Tháo Dây nhôm trần lõi thép As_50/8 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 1,492 km
3 Cách điện treo polymer 24kV 6 cái
4 Kẹp căng dây AC50-70mm2 6 cái
5 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 3 cái
6 Chân sứ đỉnh 25 cây
7 Kẹp đỡ dây AC 25-120mm2 (kẹp yên ngựa) 1 cái
8 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm 28 cái
DV CÔNG TRÌNH 8-NHÁNH RẼ BỘ TỘC CHĂM -ĐDTT-PHẦN LẮP LẠI
1 Cách điện treo polymer 24kV 6 cái
2 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 3 cái
DW CÔNG TRÌNH 8-NHÁNH RẼ CƠ KHÍ PHƯƠNG TRUNG-ĐDTT- PHẦN TRỤ, MÓNG TRỤ, ĐÀ, BỘ NÉO, TIẾP ĐỊA
1 Đà T-2000 (DT-2000) Bảng 8 1 Bộ
2 Đà I-2000 Bảng 8 3 Bộ
3 Đà I-2400 Bảng 8 1 Bộ
4 Đà T-2400 (DT-2400) Bảng 8 1 Bộ
5 Bộ neo chằng xuống CX (dùng code) trụ 12m Bảng 8 2 Bộ
DX CÔNG TRÌNH 8-NHÁNH RẼ CƠ KHÍ PHƯƠNG TRUNG -ĐDTT- PHẦN DÂY SỨ VÀ PHỤ KIỆN
1 Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_50/8 mm2 832 m
2 Kéo Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_50/8 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 0,816 km
3 Giáp níu cỡ dây ACX 24kV 50mm2 + yếm + 1 móc U thimble 9 Bộ
4 Dây buộc đầu sứ composite không từ tính cỡ ACX_50mm2 12 sợi
5 Ống nối ép chịu sức căng ACSR 50/8 3 Cái
6 Nối ép WR 279 (cỡ dây 50-70/50-70) 6 Cái
7 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm + ty sứ 12 bộ
8 Chân sứ đỉnh L63x63x4 dài 600mm 3 Cây
9 Bulon 16x250 6 Cây
10 Rondell vuông 50x50x3 lỗ Ø18 12 Cái
11 Băng keo cách điện 24kV 2 Cuộn
12 Số trụ 5 cái
DY CÔNG TRÌNH 8-NHÁNH RẼ CƠ KHÍ PHƯƠNG TRUNG -ĐDTT-PHẦN THÁO GỠ
1 Đà I-2000 3 Bộ
2 Đà I-2400 1 Bộ
3 Đà T-2400 (DT-2400) 1 Bộ
4 Đà T-2000 (DT-2000) 1 Bộ
5 Tháo Dây nhôm trần lõi thép As_50/8 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 0,816 km
6 Cách điện treo polymer 24kV 9 cái
7 Kẹp căng dây AC50-70mm2 9 cái
8 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 9 cái
9 Chân sứ đỉnh 3 cây
10 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm 12 cái
DZ CÔNG TRÌNH 8-NHÁNH RẼ CƠ KHÍ PHƯƠNG TRUNG -ĐDTT-PHẦN LẮP LẠI
1 Cách điện treo polymer 24kV 9 cái
2 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 9 cái
EA CÔNG TRÌNH 8-NHÁNH RẼ TẬP ĐOÀN-ĐDTT- PHẦN TRỤ, MÓNG TRỤ, ĐÀ, BỘ NÉO, TIẾP ĐỊA
1 Bộ neo chằng xuống CX (dùng code) trụ 12m Bảng 8 3 Bộ
EB CÔNG TRÌNH 8-NHÁNH RẼ TẬP ĐOÀN -ĐDTT- PHẦN DÂY SỨ VÀ PHỤ KIỆN
1 Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_50/8 mm2 508 m
2 Kéo Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_50/8 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 0,498 km
3 Dây đồng bọc 24kV_CX 25 mm2 7 m
4 Giáp níu cỡ dây ACX 24kV 50mm2 + yếm + 1 móc U thimble 4 Bộ
5 Dây buộc đầu sứ composite không từ tính cỡ ACX_50mm2 6 sợi
6 Ống nối ép chịu sức căng ACSR 50/8 3 Cái
7 Nối ép WR 279 (cỡ dây 50-70/50-70) 4 Cái
8 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm + ty sứ 6 bộ
9 Băng keo cách điện 24kV 1 Cuộn
10 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 1 Cái
11 Kẹp hotline 2/0 (cỡ dây 25-70mm2) 1 Cái
12 Số trụ 9 cái
EC CÔNG TRÌNH 8-NHÁNH RẼ TẬP ĐOÀN -ĐDTT-PHẦN THÁO GỠ
1 Tháo Dây nhôm trần lõi thép As_50/8 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 0,498 km
2 Cách điện treo polymer 24kV 4 cái
3 Kẹp căng dây AC50-70mm2 4 cái
4 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 3 cái
5 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm 6 cái
ED CÔNG TRÌNH 8-NHÁNH RẼ TẬP ĐOÀN -ĐDTT-PHẦN LẮP LẠI
1 Cách điện treo polymer 24kV 4 cái
2 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 3 cái
EE CÔNG TRÌNH 8-NHÁNH RẼ KHU HC HUYỆN 1-ĐDTT- PHẦN TRỤ, MÓNG TRỤ, ĐÀ, BỘ NÉO, TIẾP ĐỊA
1 Bộ neo chằng xuống CX (dùng code) trụ 12m Bảng 8 2 Bộ
EF CÔNG TRÌNH 8-NHÁNH RẼ KHU HC HUYỆN 1-ĐDTT- PHẦN DÂY SỨ VÀ PHỤ KIỆN
1 Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_70/11 mm2 606 m
2 Kéo Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_70/11 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 0,594 km
3 Dây đồng bọc 24kV_CX 25 mm2 6 m
4 Nối ép WR 279 (cỡ dây 50-70/50-70) 12 Cái
5 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm + ty sứ 9 bộ
6 Chân sứ đỉnh L63x63x4 dài 600mm 3 Cây
7 Bulon 16x250 6 Cây
8 Rondell vuông 50x50x3 lỗ Ø18 12 Cái
9 Băng keo cách điện 24kV 3 Cuộn
10 Số trụ 6 cái
11 Giáp níu cỡ dây ACX 24kV 70mm2 + yếm + 1 móc U thimble 12 Bộ
12 Dây buộc đầu sứ composite không từ tính cỡ ACX_70mm2 9 sợi
13 Ống nối ép chịu sức căng ACSR 70/11 6 Cái
EG CÔNG TRÌNH 8-NHÁNH RẼ KHU HC HUYỆN 1-ĐDTT-PHẦN THÁO GỠ
1 Tháo Dây nhôm trần lõi thép As_70/11 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 0,594 km
2 Cách điện treo polymer 24kV 12 cái
3 Kẹp căng dây AC50-70mm2 12 cái
4 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 15 cái
5 Chân sứ đỉnh 3 cây
6 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm 9 cái
EH CÔNG TRÌNH 8-NHÁNH RẼ KHU HC HUYỆN 1-ĐDTT-PHẦN LẮP LẠI
1 Cách điện treo polymer 24kV 12 cái
2 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 12 cái
EI CÔNG TRÌNH 8-NHÁNH RẼ KHU HC HUYỆN 2-ĐDTT- PHẦN TRỤ, MÓNG TRỤ, ĐÀ, BỘ NÉO, TIẾP ĐỊA
1 Bộ neo chằng xuống CX (dùng code) trụ 12m Bảng 8 2 Bộ
2 Đà T-2000 (DT-2000) Bảng 8 1 Bộ
EJ CÔNG TRÌNH 8-NHÁNH RẼ KHU HC HUYỆN 2-ĐDTT- PHẦN DÂY SỨ VÀ PHỤ KIỆN
1 Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_70/11 mm2 1.848 m
2 Kéo Dây nhôm bọc lõi thép 24kV ACX_70/11 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 1,812 km
3 Nối ép WR 279 (cỡ dây 50-70/50-70) 24 Cái
4 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm + ty sứ 39 bộ
5 Chân sứ đỉnh L63x63x4 dài 600mm 9 Cây
6 Bulon 16x250 16 Cây
7 Rondell vuông 50x50x3 lỗ Ø18 32 Cái
8 Băng keo cách điện 24kV 6 Cuộn
9 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 3 Cái
10 Kẹp hotline 2/0 (cỡ dây 25-70mm2) 3 Cái
11 Số trụ 15 cái
12 Giáp níu cỡ dây ACX 24kV 70mm2 + yếm + 1 móc U thimble 24 Bộ
13 Dây buộc đầu sứ composite không từ tính cỡ ACX_70mm2 31 sợi
14 Dây buộc cổ sứ composite không từ tính cỡ ACX_70mm2 10 sợi
15 Ống nối ép chịu sức căng ACSR 70/11 18 Cái
EK CÔNG TRÌNH 8-NHÁNH RẼ KHU HC HUYỆN 2-ĐDTT-PHẦN THÁO GỠ
1 Tháo Dây nhôm trần lõi thép As_70/11 mm2 thủ công kết hợp cơ giới 1,812 km
2 Cách điện treo polymer 24kV 24 cái
3 Kẹp căng dây AC50-70mm2 24 cái
4 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 15 cái
5 Chân sứ đỉnh 10 cây
6 Cách điện đứng 24kV CDĐR >460mm 36 cái
EL CÔNG TRÌNH 8-NHÁNH RẼ KHU HC HUYỆN 2-ĐDTT-PHẦN LẮP LẠI
1 Cách điện treo polymer 24kV 24 cái
2 Kẹp quai 2/0 (cỡ dây 35-70mm2) 15 cái